« Kaikki ajankohtaiset

Jenny ja Antti Wihurin rahasto lahjoittaa 1,5 miljoonaa euroa uuden lastensairaalan rakentamiseen

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO LAHJOITTAA 1,5 MILJOONAA EUROA UUDEN LASTENSAIRAALAN RAKENTAMISEEN

 

Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus on päättänyt myöntää hakemuksetta Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry:lle lastensairaalan rakentamiseen miljoonaviisisataatuhatta (1.500.000) euroa siten, että lahjoitus toteutetaan kolmessa viidensadantuhannen (500.000) euron erässä apurahajaoissa 9.10.2013, 9.10.2014 ja 9.10.2015.

”Näissä valtakunnallisissa talkoissa haluamme olla mukana, sillä lapsissa ja nuorissa on kansakuntamme tulevaisuus. Jenny ja Antti Wihurin rahasto haluaa olla osaltaan vauhdittamassa ja tukemassa uusien yhteiskunnallisten ajattelu- ja toimintatapojen pohdintaa ja kokeilua”, toteaa Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallituksen puheenjohtaja vuorineuvos Simo Palokangas ja jatkaa ”Tämä julkisen ja yksityisen sektorin rahoituksen malli takaa tämän hankkeen nopean liikkeellelähdön sekä mahdollistaa pitkäjänteisen yleishyödyllisen omistajuuden yli vuosikymmenten.”

”Tavoitteena on rakentaa Suomeen maailman paras lastensairaala lapsipotilaille, heidän perheilleen ja auttajilleen. Toivomme eri tahojen liittyvän laajasti tähän keräykseen – niin erilaisten yhteisöjen kuin yksityishenkilöidenkin.”