« Kaikki ajankohtaiset

Uuden lastensairaalan arkkitehtivalinta on tehty

Uuden lastensairaalan pääsuunnittelijaksi on valittu Antti-Matti Siikala ja arkkitehtiryhmittymä Arkkitehtitoimisto Sarc Oy sekä Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy.

Uuden lastensairaala suunnittelun lähtökohta on lapsen ja perheen kokemus sairaalasta sekä potilasryhmien lääketieteelliset prosessit. Muita tärkeitä lähtökohtia ovat sairaala työpaikkana, toimintavarmuus ja tehokkuus, ympäristöystävällisyys, energiatehokkuus ja turvallisuus.

Tekeillä oleva hankesuunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä ja kevättalvella 2014 ensimmäiset luonnokset rakennuksesta ovat nähtävillä.

Taustaa

Säätiö

Uuden lastensairaalan rakennuttaa Säätiö Uuden lastensairaalan tuki.

Säätiö on yleishyödyllinen, sen tehtävä on tukea ja edistää lastentautien lääketieteellistä tutkimusta. Tehtävänsä hoitamiseksi säätiö rakennuttaa lastensairaalan. Sen pääomat ja pääoman tuotot voidaan vain käyttää lastenlääketieteen hyväksi. Säätiö toimii uuden sairaalan rakennuttajana ja jää sen pitkäaikaiseksi yleishyödylliseksi omistajaksi.

HUS

HUS tulee uuteen lastensairaalaan pitkäaikaiseksi vuokralaiseksi ja maksaa vain pääomavuokraa. Säätiö jää uuden lastensairaalan tukiorganisaatioksi, joka kanavoi varoja sairaalalle.

Tukiyhdistys

Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry aloitti varainhankinnan uuden lastensairaalan hyväksi helmikuussa 2013 tavoitteenaan kerätä 30 miljoonaa euroa lahjoituksina yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Tällä hetkellä lahjoituksia on koossa yli 7 miljoonaa euroa. Tukiyhdistys lahjoittaa hankkimansa varat neljännesvuosittain Säätiö Uusi Lastensairaalan tuelle. Lahjoituksien avulla uusi lasten erikoissairaanhoitoon keskittynyt huippuyksikkö nousee vuoteen 2017 mennessä eli huomattavasti nopeammalla aikataululla kuin mitä täysin julkisella  rahoituksella kyettäisiin tällä hetkellä toteuttamaan.

Kustannukset ja rahoitus

Uuden lastensairaalan kokonaiskustannusarvio on 160 miljoonaa euroa. Siitä puolet on julkista rahoitusta, valtio ja HUS ovat molemmat sitoutuneet lahjoittamaan hankkeelle 40 miljoonaa euroa. Tukiyhdistyksen varainhankinnan osuus on 30 miljoonaa euroa ja loput 50 miljoonaa euroa katetaan vieraalla pääomalla.

Yhteistyö

Uusi lastensairaala hanke perustuu tiiviiseen yhteistyöhän HUS:n kanssa. HUS:lla on erityinen tietotaito lasten erikoissairaanhoidosta ja sen tarpeista kiinteistön tulevana toimijana. Yhteistyöstä on sovittu sopimuksella. Sairaalarakennuksen suunnittelun lähtökohtana on HUS:n tekemä hankeselvitys.

Hankinnat

Säätiö  ei ole julkinen hankintayksikkö, vaikka uusi lastensairaala on julkinen sairaala. Hankkeen luonne mahdollistaa ripeän aikataulun rakentamiselle. Hankkeessa noudatetaan julkisen hankintalain mukaista prosessia, jota noudattaen myös arkkitehtivalinta tehtiin. Tämä ei poissulje materiaali – ja tavaralahjoitusten vastaanottamista hankkeeseen, mikäli kyseessä oleva lahjoitus kattaa koko tarpeen ja vastaa sille asetettuja kriteerejä.

Visio

Säätiön ja HUS:n yhteinen visio on: 2017 Meilahteen valmistuu maailman paras lastensairaala lapsille ja heidän auttajilleen.

Tämän vision toteuttamiseen tarvitsemme runsaasti talkooapua ja tahtoa.