« Kaikki ajankohtaiset

Ramboll on valittu Uuden lastensairaalan rakenne- ja geosuunnittelijaksi

Ramboll on valittu Uuden lastensairaalan rakenne- ja geosuunnittelijaksi. Sairaalan suunnittelussa korostuvat lasten näkökulman lisäksi Terve Talo –periaatteet, tietomallinnus ja elinkaariajattelu.  

Uuden lastensairaalan arkkitehtisuunnittelusta vastaa arkkitehtiryhmittymä Arkkitehtitoimisto Sarc Oy ja Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy.

Uusi lastensairaala rakennetaan Meilahteen, ja se on kooltaan noin 45 000 brutto-m2 ja maksaa 160 miljoonaa euroa. Jättihankkeen aikataulu on äärimmäisen tiukka, sillä luonnossuunnittelu alkaa keväällä 2014 ja rakentaminen alkuvuodesta 2015. Sairaalan arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 lopussa.

Suunnittelutyön tilaaja on KOY Uusi lastensairaala, joka valitsi suunnittelijan vahvasti laatuperustein; laadun osuus oli 70 % ja hinnan 30 %. Sairaalan rakennuttaa Säätiö Uuden lastensairaalan tuki.

Terveellisyys ja turvallisuus tärkeässä roolissa

Rambollin tarjous tehtiin aidosti lapsia kuunnellen. Varsinainen suunnittelutyö toteutetaan niin ikään lasten ja heidän auttajiensa näkökulmasta, jotta sairaalasta saadaan mahdollisimman terveellinen ja turvallinen. Suunnittelussa Ramboll hyödyntää sairaalarakentamisen laajaa ja kansainvälistä suunnitteluosaamistaan.

— Meillä on loistava osaaminen talossa. Teimme hurjan, tiiviin, intohimoisen ja ennennäkemättömän tarjoustyön porukalla, jolla oli halu voittaa. Nyt hoidamme sitten varsinaisen suunnittelutyön samanlaisella intohimolla, huippuosaamisella ja terävällä projektin johtamisella, sanoo toimialajohtaja Juha ValtariRambollista.

— Huolellisesti mietityn ja kattavan työohjelman pohjalta on erinomaiset lähtökohdat aloittaa varsinainen suunnittelutyö, iloitsee tarjousprosessia koordinoinut yksikönpäällikkö Aki Vuolio Rambollista.

— Tietomallinnus on hankkeessa myös erittäin merkittävässä roolissa. Sen avulla tilojen ja toimintojen tarkoituksenmukaisuus sekä lapsen positiivinen sairaalakokemus voidaan ottaa huomioon jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Hankkeessa tullaa hyödyntämään myös virtuaalisen todellisuuden työkaluja, lisää yksikönpäällikkö Juha-Pekka Smolander Rambollista.

Rambollilla vahvaa sairaalaosaamista

Ramboll on saanut parin kuukauden sisällä hoidettavakseen jo toisen merkittävän suomalaisen sairaalahankkeen suunnittelun, sillä syyskuussa allekirjoitimme sopimuksen Keski-Suomen uuden sairaalan suunnittelusta.

Uuden lastensairaalan suunnittelutiimissä ovat mukana mm. projektipäällikkö Esa Ikäheimonen, tietomallinnuksen ekspertti Max Levander, Terve talo -asiantuntija Timo Turunen, sisäilma-asiantuntijaKiia Miettunen sekä geosuunnittelun asiantuntija Eero Timonen. Koko suunnitteluprojektia vetää Tapio Aho.