« Kaikki ajankohtaiset

Uusi Lastensairaala 2017 –hankkeelle merkittävä lahjoitus

Lahjoitus on poikkeuksellisen suuri järjestöjen historiassa, vaikka vapaamuurarit  lahjoittavatkin vuosittain huomattavia summia karitatiiviseen työhön. Lahjoitusten pääasiallisina kohteina ovat kautta vuosien olleet erityisesti vammautuneet lapset, yksinhuoltajat, sotaveteraanit tai taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet yhteiskuntamme vähäosaiset. Avustaminen tapahtuu useimmiten anonyymisti sosiaalihuollon tai seurakuntien avustusorganisaatioiden kautta ja näin jää suurelle yleisölle tuntemattomaksi.

 

”Vapaamuurarit eivät halua korostaa veljeskuntaa hyväntekeväisyysjärjestönä, vaikka Suomessa järjestön tarkoituksena on muinaisaikaisen vapaamuuriperinteen säilyttäminen ja sen mukaan vapaamuurarien ohjaaminen omaksumaan ja käytännössä noudattamaan arvokkaita eettisiä periaatteita ja moitteetonta elämäntapaa sekä suhtautumaan veljeyden ja avuliaisuuden vaatimusten mukaan lähimmäisiinsä, ” kertoo suurmestari Juhani Vuori ja jatkaa: ” Yksi vapaamuurareiden tarkoitusperän mukaista toimintaa toteuttava säätiö, vanhusten ja lasten tukisäätiö, perustettiin 1970-luvun alussa. Säätiön tarkoituksena on harjoittaa vakavamielisessä, eettisiä arvoja kunnioittavassa hengessä lapsiin ja vanhuuksiin kohdistuvaa sosiaalista avustus- ja huoltotoimintaa sekä hankkia asuntoja mahdollisimman halpaa vuokraa vastaan etupäässä vähävaraisille tai muutoin avun tarpeessa oleville vanhuksille. Tällä hetkellä tukitaloja on kahdeksan kappaletta eri puolilla Suomea, eteläisin Kotkassa ja pohjoisin Rovaniemellä. Asuntoja on yhteensä noin 300 ja ne ovat pääosin yksiöitä ja kaksioita. Tukitalojen asukkaat valitaan tukitalon sijaintipaikkakunnan sosiaaliviranomaisten toimesta. ”

 

Humanitas-Seura - Humanitas-Sällskapet ry:n  puheenjohtaja Seppo Sainio toteaa, että : ” Vuosittaisten suoraan  hädänalaisille perheille kohdistuvien avustusten lisäksi haluamme olla tukemassa lasten vuoksi toteutettavaa Uusi Lastensairaala-hanketta, ” Humanitas-Seura on vuonna 1950 perustettu hyväntekeväisyysjärjestö, jonka jäsenistö koostuu noin neljästä tuhannesta vapaamuurarista eri puolilta Suomea. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja toteuttaa lähimmäisenrakkautta ja avuntarpeessa olevien tukemista humanitaarisella ja sosiaalisella alalla

 

” Saamamme lahjoitus on merkittävä useasta näkökulmasta. Mittavan rahallisen tuen lisäksi se avaa meille kaikille tietoisuutta yhteiskunnassamme toimivista hiljaisista auttajista ja tukijoista. Uusi Lastensairaala –hanke on tuonut lukuisia eri tahoja yhteen yhteisen asian äärelle, se on lasten ja nuorten oikeus tasa-arvoiseen ja korkeatasoiseen sairaanhoitoon. On arvokasta, että tälle arvopohjalle löytyy maassamme laaja tuki. Kiitän lämpimästi hankkeen saamasta lahjoituksesta, ” lausuu Anne Berner, Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry:n ja säätiön puheenjohtaja.

 

 

Lisätietoja:

Anne Berner, Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry:n ja säätiön puheenjohtaja, puh.: 0400 468 180