« Kaikki ajankohtaiset

Uusi lastensairaala 2017 -hanke etenee myötätuulessa

Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry. on hyvin iloinen hallituksen kehysriihen päätöksestä ( VM 27.3.2013) osallistua uuden lastensairaala rakentamiseen 40 miljoonalla eurolla tulevien vuosien aikana. Tämä päätös edesauttaa myös muuta rahoitusta, sillä valtion osallistuminen mahdollistaa HUS:n 40 miljoonan euron tuelle hankkeeseen. Tukiyhdistyksen 13.2. aloittama varainhankintakampanja on tuottanut hienot 1,95 miljoonaa  euroa uuden lastensairaalan rakentamiseen. Lukuisat kansalaiset eri puolilta Suomea ovat osallistuneet keräykseen, monia lahjoituksia on saatellut viesti asian tärkeydestä.  Varoja ovat kerryttäneet  myös yritys- ja säätiölahjoitukset.

Tukiyhdistyksen tavoitteena on kerätä varoja hankkeen hyväksi kansalaisilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä vuosina 2013-2017.  Varainhankinnan tavoite on 30 miljoonaa euroa. Tavoite on korkea, mutta mahdollinen. Suomalaiset ovat näyttäneet lahjoitushalunsa tärkeinä pitäminään kohteisiin lukuisia kertoja viime vuosikymmeninä ja lahjoittavat vuosittain runsaasti yli uuden lastensairaalan keräystavoitteen. Lapset ja heidän hyvinvointinsa ja tulevaisuutensa koskettavat meitä kaikkia, niin kaukana kuin täällä lähellä kotimaassa.

Yksityisen, yritys – ja yhteisölahjoitusten avulla voimme nopeuttaa sairaalan rakentamista huomattavasti. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 160 miljoonaa euroa. 50 miljoonaa euroa jää katettavaksi vieraalla pääomalla. Sitä haetaan mm. säätiörahoituksella ja institutionaalisilta rahoittajilta, kuten eläke- ja vakuutusyhtiöiltä.

Julkisuudessa hanke on herättänyt ansaittua huomiota ja sille löytyy laaja kannatus. Uuden valtakunnallisen lastensairaalan tarvetta ei ole kyseenalaistanut kukaan. Soraäänet kohdistuvatkin rahoitusmalliin, siihen, miksi yksityistä rahaa tarvitaan, miksi veronkanto ei riitä kustantamaan uutta sairaalaa.

Voimmeko odottaa yhteiskunnan kokonaisrahoitusta sairaalalle? Emme. Lapset ja heidän perheensä eivät voi enää odottaa. Hoitohenkilökunta ei voi enää odottaa. Sairaala tarvitaan nyt. Kansalaiskeräys vauhdittaa uuden sairaalan rakentamista ja valmistumista olennaisesti vuosilla, jopa kymmenellä. Se on pitkä aika, kun lapsi on vakavasti sairas.

Miten hanke etenee?

Uuden sairaalan rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussa. Hankkeen aikataulu on hyvin ripeä. Uuden sairaalan on määrä olla valmis, kun Suomi juhlii itsenäisyytensä 100 vuotta 2017.

Uusi lastensairaalahanke toteutetaan säätiömallin mukaisena, jolloin säätiö rakennuttaa sairaalan ja jää sen pitkäaikaiseksi yleishyödylliseksi omistajaksi. HUS toimii säätiön pitkäaikaisena vuokralaisena. Vuokraa HUS maksaa vain vieraan pääoman osuudesta. Malli on uusi ja takaa jatkuvuuden. Säätiö vastaa kiinteistöstä ja HUS terveydenhoidosta.

Rakennushanke etenee perustetun rakennustoimikunnan johdolla nopealla aikataululla. Toimikunnan työ on käynnistynyt, projektiorganisaatiota kootaan ja arkkitehtivalinnat tehdään vielä ennen kesää. Kaavamuutos tontille ja rakennuslupa ovat vireillä. Tänä vuonna hankesuunnitteluselvitys on keskeisin työsarka. Vuosi 2014 on suunnittelun vuosi. Rakentaminen aloitetaan viimeistään vuodenvaihteessa 2014 – 2015

Tämä toteutusmalli on uusi, nykyaikana. Se, että yksittäiset ihmiset tarttuvat tärkeään asiaan ja tekevät sen eteen töitä, on kuitenkin aina ollut olennainen osa kansakuntamme historiaa. Nykyisten sairaaloiden tarina kertoo monien ihmisten ja eri tahojen tahdosta ja yhteistyöstä lasten hyvinvoinnin puolesta.

Tähän samaan tahtoon uskomme nytkin uuden lastensairaala hankkeen myötä. Tervetuloa mukaan talkoisiin!