« Kaikki ajankohtaiset

OLVI-säätiöltä kahden miljoonan euron lahjoitus uudelle lastensairaalalle

OLVI-säätiöltä kahden miljoonan euron lahjoitus uudelle lastensairaalalle

OLVI-säätiön hallitus on päättänyt tänään toistaiseksi historiansa suurimmasta yksittäisestä avustuksesta lahjoittamalla  Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd – Säätiö Uuden Lastensairaalan Tuelle kaksi(2) miljoonaa euroa uuden lastensairaalan rakennushankkeen vauhdittamiseksi ja toteuttamiseksi.

Perusteluna lahjoitukselleen OLVI-säätiön hallitus näki sen, että yksi kansakunnan sivistyksen tunnusmerkeistä on sen suhtautuminen lapsiin ja heille luotaviin edellytyksiin turvatun elämän peruspuiden rakentamisessa.  ”Kun Suomessa on Arvo Ylpön kautta luotu yksi maailman parhaista lastenhoitojärjestelmistä, tätä perintöä ei saa vaarantaa pikkupolitikoinnilla, ” toteaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Paavo Jauhiainen OLVI-säätiön päätöksen perusteluna.

” Lastensairaalan tehtävänä on huolehtia niin valtakeskusten kuin maaseudun matalimpienkin majojen lapsien terveydestä odottamattoman kriisin kohdatessa. OLVI-säätiön on juuriltaan itäsuomalaisena toimijana ollut helppo nähdä sairaalahanke luontevana osana säätiön toimintaa,” Jauhiainen jatkaa.

OLVI-säätiö on perustettu lähes 60-vuotta sitten. Kantavat siivet toiminnalleen säätiö on saanut taloutensa vahvistumisen myötä sen jälkeen kun sen suurin omistuksen kohde, Olvi Oyj, listautui ja on menestynyt niin koti- kuin ulkomailla poikkeuksellisen hyvin.  OLVI-säätiö omistaa tällä hetkellä Olvi Oyj:n osakekannasta vajaat 16 %. Nämä ja muut onnistuneet sijoitukset ovat mahdollistaneet sen, että säätiö voi toteuttaa tänä päivänä säädekirjansa mukaista perustehtäväänsä varsin aktiivisella tavalla. 

” OLVI-säätiön lahjoitus on suurin yksittäinen säätiö- tai yrityslahjoitus hankkeelle. Olemme siitä äärimmäisen kiitollisia. Se muistuttaa meitä kaikkia erityisesti tulevan lastensairaalan kansallisesta mandaatista, kyseessä on kaikkien lasten ja nuorten sairaala. Lahjoitus mahdollistaa osaltaan, että myös tulevaisuudessa voimme tarjota tasa-arvoista ja huipputasoista erikoissairaanhoitoa kaikille sitä tarvitseville lapsille ja nuorille. Se on kiistaton arvo, josta meidän kaikkien tulee pitää lujasti kiinni. Sydämellinen kiitos OLVI-säätiölle tästä lahjasta, ” kiittää Uusi Lastensairaala tukiyhdistyksen ja säätiön puheenjohtaja Anne Berner.

Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeen tukiyhdistyksen varainhankinnan tavoitteena on kerätä 30 miljoonaa euroa. Lahjoituksien avulla Helsinkiin rakennetaan uusi valtakunnallinen lasten erikoissairaanhoitoon keskittynyt huippuyksikkö. Tavoitteena on kerätä puolet 30 miljoonasta yritys- ja yhteisölahjoituksilla.

Sairaalan suunnittelutyö on täydessä vauhdissa ja rakentamisen on määrä alkaa vuosien 2014–2015 vaihteessa. Tavoite on, että uusi sairaala on valmiina itsenäisyyspäivänä 2017, jolloin juhlimme 100-vuotiasta itsenäistä Suomea.

Lisätietoa:

Paavo Jauhiainen, OLVI-säätiö, puheenjohtaja, puh. 044-5548420

Anne Berner, Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry:n puheenjohtaja, puh. 0400 468180

OLVI-säätiön taustaa

OLVI-säätiö on yleishyödyllinen säätiö. Sen perustivat vuonna 1955 Olvin pitkäaikainen toimitusjohtaja ja pääomistaja teollisuusneuvos E.W. Åberg puolisonsa rouva Hedvig Åbergin kanssa. Säätiön peruspääomaksi E.W. Åberg luovutti enemmistön omistuksessaan olleesta Olvin osakekannasta. Säätiörekisteri antoi säätiölle perustamisluvan 30.11.1955 ja  OLVI-säätiön hallituksen ensimmäinen kokous pidettiin 21.12.1955

Perustajien ajatuksena oli, paitsi turvata yhtiön jatkuvuus, myös mahdollistaa sellaisten pyrintöjen tukeminen, jotka he kokivat tärkeiksi ja arvokkaiksi. Säädekirjan ja sääntöjensä mukaan säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, vähävaraisten nuorten opintoja, kotiseututyötä ja edistää kala- ja maatalouden kehittämistä. 

Vaikka OLVI-säätiön juuret ovat  vuodessa  1955 se on saanut tarkoituksensa toteuttamiseksi siivet alleen vasta kun Olvista tuli julkisesti noteerattu yhtiö. Vuosittain säätiön tavoitteena on vastaisuudessa jakaa 1 -2 milj.euroa avustuksina, apurahoina, stipendeinä ja palkintoina.