« Kaikki ajankohtaiset

Uusi Lastensairaala Tukisäätiö

Uusi Lastensairaala Tukisäätiö

Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd – Säätiö Uuden Lastensairaalan Tuki on yleishyödyllinen säätiö. Sen tehtävänä on sekä tukea että edistää lastentautien lääketieteellistä tutkimusta. Tehtävänsä hoitamiseksi säätiö rakennuttaa lastensairaalan. 

Tavoitteena on saada käyttöön vuonna 2017 koko maata palveleva lasten erikoissairaanhoitoon erikoistunut huippuyksikkö. 

Miten säätiö toimii?

Säätiötä johtaa sen hallitus, jolla on säätiön ylin päätösvalta. Säätiötä ei omista kukaan ja se on perustajistaan riippumaton. Säätiö on yleishyödyllinen eli ei voittoa tavoitteleva kolmannen sektorin toimija. Säätiön säännöt määräävät säätiön toiminnan, eli mitä säätiö saa ja ei saa tehdä. 

Säätiö antaa HUS:lle lastensairaalan veloituksetta käyttöön, lukuun ottamatta sitä osaa, jonka säätiö rahoittaa velalla. Siitä osasta HUS maksaa vain pääomavuokraa. Säätiölle ei kerry tästä tuottoa.  Kun laina on maksettu pois, saa HUS lastensairaalan vastikkeetta käyttöönsä. HUS huolehtii ja vastaa yhteisesti sovittavalla tavalla rakennuksen kaikesta yllä- ja kunnossapidosta sekä peruskorjaustarpeista sekä niiden aiheuttamista kustannuksista Lastensairaalan toiminnan edellyttämällä tavalla.

Säätiö omistaa kiinteistön ja sitoutuu ylläpitämään sitä. Varoja se hankkii edelleen varainhankinnan kautta. Kunnossa ja ylläpidon lisäksi lastensairaala tulee tarvitsemaan investointeja ja päivityksiä, eli korvaus- tai korjausinvestointeja. Näistä vastaa säätiö.

Säätiö ei tee voittoa sairaalalla. Kaikki yli jäävät varat suunnataan lastensairauksien tutkimukseen säätiön sääntöjen mukaan.

Säätiön säännöt mahdollistavat kiinteistön lahjoittamisen HUS:lle tai sen tilalle syntyneelle julkiselle toimijalle. Säännöt edellyttävät, että kiinteistö voi olla vain julkisen lastensairaalan käytössä. Lastenlinna rakennutettiin aikanaan säätiömallisena ja säätiö myöhemmin lahjoitti kiinteistön HUS:lle.

Säätiö on valtiolle ja kunnille turvallinen ja neutraali omistaja, joka hyvin johdettuna turvaa Lastensairaalan pitkäksi aikaa.

Säätiön, valtion ja HUS:n välisen sopimuksen mukaan Säätiö toteuttaa kaikki hankinnat julkista hankintalakia noudattaen ja näin ollen jokainen kilpailutus ja siihen liittyvät päätökset ovat julkisen hankintalain alaisen pisteytyksen mukaan tehtyjä. Päätökset valmistelevat yhteisvastuullisesti HUS ja säätiö.

 

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Mitä eroa on tukiyhdistyksellä ja säätiöllä?

Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd – Säätiö Uuden Lastensairaalan Tuki toimii läheisessä yhteistyössä tukiyhdistyksen kanssa. Käytännössä tukiyhdistys huolehtii varainhankinnasta ja hankkeen rahoituksen koordinoinnista. Tukiyhdistyksellä on Poliisihallituksen myöntämä varainkeruulupa. Säätiö puolestaan on sairaalan rakennuttaja ja omistaja.

Olisiko uutta lastensairaalaa saatu rakennettua ilman Uuden Lastensairaalan Tuki -säätiön osallistumista?

Ilman yksityistä rahoitusta, hanke olisi siirtynyt pitkälle tulevaisuuteen. Laki ei myöskään salli lahjoitusten keräämistä suoraan kuntayhtymälle tai kunnalle. 

Maksaako HUS säätiölle vuokraa?

HUS maksaa säätiölle pääomavuokraa vieraan pääoman osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että HUS maksaa säätiölle lainan lyhennykset ja siihen liittyvät korot. HUS saa kiinteistön muilta osin vastikkeetta käyttöönsä. Säätiö ei saa tuottoa HUS:lta. 

Kerääkö säätiö voittoa hankkeesta?

Säätiö on yleishyödyllinen, eli voittotavoittelematon kolmannen sektorin toimija. Säätiö ei tee voittoa sairaalalla. Kaikki ylijäävät varat suunnataan lastensairauksien tutkimukseen säätiön sääntöjen mukaan.

Säätiö antaa HUS:ille lastensairaalan veloituksetta käyttöön, lukuun ottamatta sitä osaa, jonka säätiö rahoittaa velalla. Siitä osasta HUS maksaa vain pääomavuokraa. Säätiölle ei kerry tästä tuottoa.


Mitä tapahtuu 30 vuoden päästä, kun HUS:in vuokrasopimus päättyy? 

Säätiön säännöt määrittelevät, että tässä kiinteistössä voi toimia ainoastaan lastensairaala ja julkinen toimija, ei esimerkiksi yksityinen toimija. 30 vuoden päästä säätiö voi joko jatkaa kiinteistön käyttöön antamista vastikkeetta HUS:lle tai lahjoittaa kiinteistön HUS:lle.

HUS huolehtii ja vastaa yhteisesti sovittavalla tavalla rakennuksen kaikesta yllä- ja kunnossapidosta sekä peruskorjaustarpeista sekä niiden aiheuttamista kustannuksista Lastensairaalan toiminnan edellyttämällä tavalla.


Mikä on säätiön rooli tulevaisuudessa?

Säätiö omistaa kiinteistön ja sitoutuu investoimaan kiinteistöön. HUS vastaa sairaalan kunnossa- ja ylläpidosta. Näiden lisäksi lastensairaala tulee tarvitsemaan esimerkiksi korjausinvestointeja. Näistä vastaa säätiö. Varoja säätiö voi hankkia edelleen varainhankinnan kautta. Kaikki ylijäävät varat suunnataan lastensairauksien tutkimukseen säätiön sääntöjen mukaan.


Toimiiko HUS muualla samalla periaatteella?

Kyseessä on ainutlaatuinen malli. 


Jäävätkö HUS:in kustannukset alhaisemmiksi säätiöyhteistyössä?

Investointikustannukset jäävät HUS:lle merkittävästi alhaisemmaksi. 


Miten uuden lastensairaalan rakentamisen eri toimijat valitaan? 

Hankkeessa noudatetaan julkisen hankintalain mukaista prosessia, vaikka säätiö ei ole julkinen hankintayksikkö. Jokainen kilpailutus ja siihen liittyvät päätökset ovat julkisen hankintalain alaisen pisteytyksen mukaan tehtyjä. Päätökset valmistelevat yhteisvastuullisesti HUS ja säätiö.

Miksi aiempi Lastenlinna-säätiö ei rakenna uutta lastensairaalaa?

Lastenlinna on vuosia sitten lahjoitettu HUS:lle. Jokainen säätiö voi toimia vain omien sääntöjensä mukaisesti. Uusi Lastensairaala 2017 -hanketta turvaamaan tarvittiin säätiö, jonka säännöt ovat erityisesti laadittu tätä hanketta varten.

Text