« Kaikki ajankohtaiset

Tukiyhdistyksen keräyslupa päättyy 31.7.2015

Tukiyhdistyksen keräyslupa päättyy
 
Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry:n keräyslupa päättyy 31.7.2015. Se merkitsee käytännössä aktiivisen keräystoiminnan loppumista, eli emme enää vetoa yleisöön varojenkeräyksen puolesta emmekä enää kerää lahjoituksia keräyslippailla, digilippailla, puhelin- ja tekstiviestilahjoituksin.Mikäli joku omaa aktiivisuuttaan haluaa edelleen lahjoittaa, varat ohjataan säätiön kautta eteenpäin.
Tukiyhdistyksen varojen kertymä on noin 36,5 miljoonaa euroa. Se on mahtava saavutus, varsinkin kun tavoitteemme 30 miljoonaa euroa täyttyi jo vuosi sitten elokuussa.
Tukiyhdistyksen internetsivut jäävät näkyviin. Ne toimivat osittain historiankirjoituksena, mutta tavoitteena on kertoa sivuilla jatkossa myös sairaalan rakentamiseen liittyviä uutisia ja muita ajankohtaisia asioita.

 

Rakennushanke etenee suunnitellusti
 
Sairaalan tarinaksi ja kehyskertomukseksi on valittu Saaristo ja Meret, jonka tunnelmassa toteutuvat Helsinki ja Suomi ja erilaiset vuodenajat. Muumit ovat osa tarinaa, mutteivät niinkään omina hahmoinaan vaan ympäristön ja tunnelman kautta. Ajatuksena on, että esimerkiksi sairaalan eri kerrokset toteutuvat kehyskertomuksen kautta: alimpana on vesi ja ylimpänä avaruus. Myös sairaalaan tulevan taiteen on tavoitteena tavalla tai toisella olla osa tätä kehyskertomusta.

Lastensairaalarakennuksen betonirungon työt on kesäkuussa aloitettu A-lohkolla mm kellarin pilarien ja ajorampin seiniä osalta. Louhintatyöt muilla lohkoilla valmistuvat pääosin kesän 2015 aikana ja betonirunkotöihin päästään syksyllä. Rakennustöiden etenemistä voi seurata sairaalan rakentajan, SRV:n, sivuilta https://www.srv.fi/tyomaa/uls

Yhtenä rakentamisen avainajatuksena on, että terveen rakentamisen –periaate toteutuu. Puhtaudenhallinnan näkökulmasta esim. osa rakenteista esivalmistellaan jo tehtaalla. 

 

Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd - Säätiö Uuden Lastensairaalan tuki
 
Säätiö Uuden Lastensairaalan tuki on sairaalaan rakennuttaja. Säätiö omistaa kiinteistön ja sitoutuu ylläpitämään sitä. Varoja tullaan edelleen hankkimaan rakentamista varten ja ottamaan vastaan säätiön keräysluvalla. Säätiö ei tee voittoa sairaalalla. Kaikki yli jäävät varat suunnataan lastensairauksien tutkimukseen säätiön sääntöjen mukaan.