Info

Uusi Lastensairaala

Helsingin Meilahteen on päätetty rakentaa uusi lastensairaala, joka korvaa Lastenklinikan ja Lastenlinnan vanhentuneet tilat. Uudessa lastensairaalassa hoidetaan vaikeasti sairaita lapsia ympäri Suomen.

Jospa rakentaisimme yhdessä jotain todella arvokasta.

Lastenklinikan pienille potilaille, henkilökunnalle ja lasten vanhemmille nykyisen sairaalarakennuksen ongelmat näkyvät kouriintuntuvasti. HUS:n joulukuussa 2011 valmistunut selvitys osoittaa, että uuden sairaalan tarve on akuutti. Helsingin Lastenklinikan nykyiset, 1940-luvulta peräisin olevat tilat eivät vastaa enää tämän päivän tarpeita.

Vanha Lastenklinikka on liian pieni, tarkoitukseensa sopimaton ja lisäksi se hajoaa käsiin. Sen pienet potilaat ja heitä koko sydämellään hoitava huipputaitava henkilökunta tarvitsevat uuden sairaalan heti.

Yksityisellä rahoituksella nopeutamme sairaalan valmistumista – tavoitteena 30 miljoonaa euroa

Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeen tukiyhdistys aloitti varainhankinnan uuden valtakunnallisen lastensairaalan rakennuttamiseksi helmikuussa 2013. Tavoitteena on ollut kerätä 30 miljoonaa euroa lahjoituksina yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä.

Tämä 30 miljoonan euron kansalaiskeräyksen tavoite saavutettiin elokuussa 2014, mutta talkoot ja keräys jatkuivat, koska monet ihmiset, yritykset ja yhteisöt halusivat sen jälkeenkin lahjoittaa uuden lastensairaalan rakennushankkeeseen. Nyt keräysluvan päättyessä, 31.7.2015, lahjoitusten kokonaissumma on noin 36,5 miljoonaa euroa. Jokainen, 30 miljoonan euron keräystavoitteen ylittävä euro pienentää hankkeen vieraan pääoman eli lainarahan tarvetta.

Uuden lastensairaalan tarve on akuutti, mutta ilman yksityistä rahoitusta sen rakentaminen siirtyisi pitkälle tulevaisuuteen. Tämän vuoksi osa julkisen sairaalan rahoituksesta on päätetty kerätä historiallisella tavalla yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. 

Lahjoituksien avulla Helsinkiin nousee uusi, lasten erikoissairaanhoitoon keskittynyt huippuyksikkö vuoteen 2017 mennessä. Sairaalan rakennustyöt on aloitettu elokuussa 2014.

Ja miksi vuosi 2017?

Valittu vuosi kuvastaa tahtoa saada aikaan muutoksia nopeasti, ei vain pitkällä aikavälillä. Kun suunnittelu, kaavoitus ja rakentaminen saadaan nyt käyntiin, viiden vuoden kuluttua meillä voi olla uusi lastensairaala. Valmistuminen juhlavuonna symboloisi satavuotiaan isänmaamme valmiutta panostaa lapsiin ja nuoriin.

Tukiyhdistys

Uusi lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry on perustettu, jotta Suomi saisi uuden, koko valtakuntaa palvelevan, lasten erikoissairaanhoitoon keskittyneen huippuyksikön. 

Tukiyhdistyksen tavoitteena on kerätä 30 miljoonaa euroa hankkeen hyväksi kansalaisilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä. Tarkoituksena on nopeuttaa sairaalan rakentamishanketta.

Tukiyhdistyksen tehtävät:

  • Tietoisuuden lisääminen. Tukiyhdistys lisää tietoisuutta uuden lastensairaalan tarpeellisuudesta sekä sen luonteesta koko Suomea palvelevana lastenerikoissairaanhoidon huippuyksikkönä. 
  • Varojen käyttö uuteen sairaalaan. Tukiyhdistys kohdistaa yhdistykselle kertyvät varat tätä tarkoitusta varten perustetun säätiön kautta uuden lastensairaalan suunnittelun ja rakentamisen rahoitukseen.
  • Aktiivinen varainhankinta. Tukiyhdistys toimeenpanee toimintansa tukemiseksi varainkeruukampanjoita kansalaisten, yritysten ja muiden yhteisöjen keskuudessa.

Uusi lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry:n hallituksen kokoonpano: 

Puheenjohtaja Anne Berner

Muut jäsenet Tuomas Aho, Jukka Ala-Mello, Anne Knaster, Jukka Kurttila, Tarja Lähdemäki, Markku Mäkijärvi, Lilli Paasikivi, Jari Petäjä, Ari Puheloinen, Kari Raivio, Marja-Leena Rinkineva, Nina Santala ja Lasse Viren.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti tukiyhdistys toimii läheisessä yhteistyössä HUS:n kanssa. Hallitukseen kuuluvat Lastenklinikan johtava ylilääkäri Jari Petäjä ja HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi. 

Tukiyhdistys on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Mitä eroa on tukiyhdistyksellä ja säätiöllä?

Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd – Säätiö Uuden Lastensairaalan Tuki toimii läheisessä yhteistyössä tukiyhdistyksen kanssa. Käytännössä tukiyhdistys huolehtii varainhankinnasta ja hankkeen rahoituksen koordinoinnista. Säätiö puolestaan on sairaalan rakennuttaja ja kiinteistön omistaja.

Säätiö

Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd – Säätiö Uuden Lastensairaalan Tuki on yleishyödyllinen säätiö. Sen tehtävänä on sekä tukea että edistää lastentautien lääketieteellistä tutkimusta. Tehtävänsä hoitamiseksi säätiö rakennuttaa lastensairaalan. 

Tavoitteena on saada käyttöön vuonna 2017 koko maata palveleva lasten erikoissairaanhoitoon erikoistunut huippuyksikkö. 

Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd – Säätiö Uuden Lastensairaalan Tuki -hallituksen kokoonpano: 

Puheenjohtaja Anne Berner

Varapuheenjohtaja Reijo Karhinen

Muut jäsenet Antti Herlin, Anne Brunila, Jussi Mertsola, Mirjam Kalland ja Kari Raivio. Anne Berner ja Kari Raivio toimivat myös tukiyhdistyksen hallituksessa.

Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd – Säätiö Uuden Lastensairaalan Tuki -valtuuskunnan kokoonpano:

Puheenjohtaja presidentti Martti Ahtisaari

Varapuheenjohtaja Asmo Kalpala

Muut jäsenet Elisabeth Rehn, Kristina Pentti, Maija-Riitta Ollila, Tuomas Aho, Marja-Leena Rinkineva, Lasse Viinikka, Kimmo Kontula, Risto Renkonen Pekka Lahdenne, Päivi Tapanainen ja Kaarina Torppa.

Säätiön perustuspääoman lahjoittivat Svenska kulturfonden ja Stiftelsen för Brita Maria Renlunds minne.

Miten säätiö toimii?

Säätiötä johtaa sen hallitus, jolla on säätiön ylin päätösvalta. Säätiötä ei omista kukaan ja se on perustajistaan riippumaton. Säätiö on yleishyödyllinen eli ei voittoa tavoitteleva kolmannen sektorin toimija. Säätiön säännöt määräävät säätiön toiminnan, eli mitä säätiö saa ja ei saa tehdä. Säätiön säännöt.

Säätiö antaa HUS:lle lastensairaalan veloituksetta käyttöön, lukuun ottamatta sitä osaa, jonka säätiö rahoittaa velalla. Siitä osasta HUS maksaa vain pääomavuokraa. Säätiölle ei kerry tästä tuottoa. Kun laina on maksettu pois, saa HUS lastensairaalan vastikkeetta käyttöönsä. HUS huolehtii ja vastaa yhteisesti sovittavalla tavalla rakennuksen kaikesta yllä- ja kunnossapidosta sekä peruskorjaustarpeista sekä niiden aiheuttamista kustannuksista Lastensairaalan toiminnan edellyttämällä tavalla.

Säätiö omistaa kiinteistön ja sitoutuu ylläpitämään sitä. Varoja se hankkii edelleen varainhankinnan kautta. Kunnossa ja ylläpidon lisäksi lastensairaala tulee tarvitsemaan investointeja ja päivityksiä, eli korvaus- tai korjausinvestointeja. Näistä vastaa säätiö.

Säätiö ei tee voittoa sairaalalla. Kaikki yli jäävät varat suunnataan lastensairauksien tutkimukseen säätiön sääntöjen mukaan.

Säätiön säännöt mahdollistavat kiinteistön lahjoittamisen HUS:lle tai sen tilalle syntyneelle julkiselle toimijalle. Säännöt edellyttävät, että kiinteistö voi olla vain julkisen lastensairaalan käytössä. Lastenlinna rakennutettiin aikanaan säätiömallisena ja säätiö myöhemmin lahjoitti kiinteistön HUS:lle.

Säätiö on valtiolle ja kunnille turvallinen ja neutraali omistaja, joka hyvin johdettuna turvaa Lastensairaalan pitkäksi aikaa.

Säätiön, valtion ja HUS:n välisen sopimuksen mukaan Säätiö toteuttaa kaikki hankinnat julkista hankintalakia noudattaen ja näin ollen jokainen kilpailutus ja siihen liittyvät päätökset ovat julkisen hankintalain alaisen pisteytyksen mukaan tehtyjä. Päätökset valmistelevat yhteisvastuullisesti HUS ja säätiö.

Säätiö on perustanut sairaalan rakennuttamisen käytännön toteuttamista varten kiinteistöosakeyhtiön Kiinteistö Oy Uusi Lastensairaalan (2551595-9). Se on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö eli se on 100 % säätiön omistama eikä siihen voi tulla muita omistajia. Hallituksen jäseniä ovat Anne Berner (pj), Reijo Karhinen (vpj) sekä Mauri Niemi sekä HUS:n edustajina Anne Priha, Hannu Lähteenmäki ja Jari Petäjä. Muun muassa hankintapäätökset ja kustannusseurantaa tehdään tällä foorumilla.

Mitä eroa on tukiyhdistyksellä ja säätiöllä?

Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd – Säätiö Uuden Lastensairaalan Tuki toimii läheisessä yhteistyössä tukiyhdistyksen kanssa. Käytännössä tukiyhdistys huolehtii varainhankinnasta ja hankkeen rahoituksen koordinoinnista. Tukiyhdistyksen keräyslupa on päättynyt 31.7.2015. Säätiö on sairaalan rakennuttaja ja omistaja. Säätiön keräyslupa on päättynyt 31.12.2017

Uuden lastensairaalan rahoitusmalli

Uuden lastensairaala kustannusarvio on 160.000.000 euroa (+ALV). Näkemys perustuu vuoden 2012 rakentamisen hintatasoon Helsingissä.

Hankkeen rahoitus jakautuu neljään kokonaisuuteen seuraavasti:

1. Suomen valtion avustuksen osuus kokonaisrahoituksesta on 40.000.000 euroa.

2. HUS:n lahjoitus säätiölle on 40.000.000 euroa.

3. Säätiön osuus on 30.000.000 euroa

Yleisen rahankeräyksen tavoitteena on saada kerättyä 30.000.000 euroa uuden lastensairaalan rakentamista varten. Kerääjänä toimii sääntöjensä ja tarkoituksena mukaisesti Uusi Lastensairaala 2017 ry, jolla on varainkeruulupa. Tukiyhdistys kanavoi rahankeräyksen avulla saamansa varat Säätiölle neljännesvuosittain.

4. Vieras pääoma eli laina 50.000.000 euroa. Mikäli tukiyhdistyksen varainhankinnan tavoite ylittyy, pienenee vieraan pääoman tarve.

Tukiyhdistyksen varainhankinnan 30 miljoonan euron tavoite on ylittynyt, joten jatkossa lahjoitukset pienentävät vieraan pääoman eli lainarahan tarvetta.

Keräyslaki ei salli lahjoitusten pyytämistä ja varojen keräämistä kunnalle tai kuntayhtymälle. Siksi myöskään kuntayhtymä tai valtio eivät voi olla säätiön keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä osakkaina. Säätiön säännöt mahdollistavat kiinteistön lahjoittamisen HUS:lle tai sen tilalle syntyneelle julkiselle toimijalle. Lastenlinna rakennutettiin aikanaan säätiömallisena ja säätiö myöhemmin lahjoitti kiinteistön HUS:lle.

Historia

Lastenklinikka – Suomen ensimmäinen lastensairaala

Vuonna 1893 perustettiin Suomeen ensimmäinen lastensairaala, joka myöhemmin nimettiin Lastenklinikaksi. Alun perin sairaala perustettiin edistämään lastentautiopin yliopisto-opetusta. Sairaalassa toimi vuodeosasto, poliklinikka, röntgen ja laboratorio. Lastenklinikka on toiminut pitkän historiansa aikana eri tiloissa. Vuonna 1946 lastensairaala muutti nykyisiin tiloihinsa Meilahdessa sijaitsevaan Lastenklinikan kiinteistöön. Lääketieteen, keskussairaalaverkoston ja avoterveydenhuollon kehittyessä Lastenklinikan tehtäväksi muotoutui vaativien ja harvinaisten sairauksien hoitoon keskittyminen.

Nykyisin Lastenklinikalla sijaitsee lastentautien ja lastenkirurgian vuodeosastoja, leikkaus- ja anestesiaosasto, teho-osastoja ja polikliinisia vastaanottoja sekä näitä tukevia toimintoja. 

Lastenlinna - Turvakodista lastenneurologiaan ja -psykiatriaan

Lastenlinnan toiminta alkoi vuonna 1917 Sophie Mannerheimin perustettua ystäviensä kanssa Äidinhoitoa lapselle –yhdistyksen ja vuokraamalla toiminnalle tilat. Aluksi Lastenlinna toimi yksinäisten äitien turvakotina, mutta toiminta laajeni merkittävästi 1920-luvulla. Arvo Ylpön tullessa mukaan toimintaan Lastenlinnaa ryhdyttiin kehittämään lastensairaalaksi ja lasten terveydenhoidon ammattilaisten koulutuslaitokseksi. Ylpön johdolla Lastenlinnaan perustettiin Suomen ensimmäinen neuvola sekä aloitettiin lastenhoitajien kouluttaminen. Pitkälti näiden toimien ansiosta suomalaisten lasten terveys nousi kehitysmaan tasolta maailman kärkeen. 

Toiminnan laajentuessa Lastenlinna siirtyi Mannerheimin Lastensuojeluliiton alaiseksi. Vuonna 1948 Lastenlinna muutti uuteen rakennukseen Taka-Töölöön, jossa Lastenlinna toimii tänäkin päivänä. Osaksi Helsingin yliopistollista keskussairaalaa Lastenlinna siirtyi vuonna 1997. Vuosien kuluessa Lastenlinnan toiminta alkoi painottua lastenneurologiaan sekä lasten- ja nuorisopsykiatriaan. 

Nykyisin Lastenlinnassa on lastenneurologian ja lastenpsykiatrian osastoja sekä vastaanottoja. Lisäksi Lastenlinnassa toimii sosiaalipediatrian vastaanotto ja nuorisovastaanotto. Vuodeosastoja Lastenlinnasta löytyy yhteensä seitsemän.

Huippuluokkainen hoito ja historialliset tilat eivät kohtaa

Lastenklinikalla ja Lastenlinnalla on pitkä ja komea historia. Hoidon taso on tänä päivänä maailman huippuluokkaa. Tilojen kunto ei kuitenkaan enää vastaa nykyaikaista, modernia hoidon tarvetta ja tiloissa on jouduttu tottumaan jatkuviin remontteihin, sisäilmaongelmiin ja evakuointeihin. Tilat ovat ahtaat, vessoja on liian vähän, eikä vanhemmilla ole mahdollisuutta yöpyä pienten potilaiden kanssa. Uuden lastensairaalan tarve on akuutti ja toimiin on siksi ryhdyttävä heti.

Lähde: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Kysymyksiä ja vastauksia

Miten voin tehdä lahjoituksen?

Tukiyhdistyksen keräyslupa on päättynyt 31.7.2015. Tukisäätiön keräyslupa on päättynyt 31.12.2017. Lahjoituksiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä osoitteeseen info@uusilastensairaala2017.fi.


Miksi kannattaa lahjoittaa?

Suomen lapset ja heitä koko sydämellään hoitava henkilökunta tarvitsevat uuden sairaalaan heti. Keräämällä siihen talkoilla rahaa, voimme nopeuttaa sairaalan valmistumista merkittävästi.


Mitä voin tehdä käytännössä hankkeen hyväksi?

Kaikkein tärkeintä on, että saamme yhdessä kerättyä 30 miljoonaa euroa mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti. Näihin talkoisiin tarvitsemme mukaan kaikki yksityiset henkilöt, kaveriporukat, harrastepiirit sekä isot ja pienet yritykset. 
Paras apu on lahjoitus – suuri tai pieni. Kaikki lahjoitukset ovat yhtä tärkeitä ja arvokkaita. Voit itse lahjoittaa, toimia vapaaehtoisena asian puolestapuhujana, osallistua keräystempauksiin sekä haastaa kaikki tuttusi ja tuntemattomatkin mukaan. 


Miksi uusi lastensairaala rakennetaan Helsinkiin? Eikö muualla Suomessa lapsipotilaat tarvitse uutta sairaalaa?

Uusi lastensairaala on valtakunnallinen lastensairaala, jossa hoitoa saavat kaikkialta Suomesta tulevat potilaat. Lastensairaala on kansallinen sairaala, kaikkein raskaimmista hoidoista jopa yli puolet annetaan metropolialueen ulkopuolelle. Valtakunnallisia vastuita ovat sydänviat, elinsiirrot, vaikea epilepsia (LL) ja kantasolusiirrot.


Mitä uusi lastensairaala maksaa?

Uusi lastensairaala tulee maksamaan n. 160 miljoonaa euroa, josta tukiyhdistyksen koordinoiman varainkeruutalkoiden osuus on 30 miljoonaa euroa. Lisää tietoa rahoitusmallista löydät täältä.

Miksi vanhoja tiloja ei korjata?

Lastenklinikka ja Lastenlinna ovat suojeltuja rakennuksia. Tämän takia tiloja ei voida remontoida nykyajan vaatimuksia vastaaviksi. Paras ratkaisu on HUS:n joulukuussa 2011 teettämän selvityksen mukaan rakentaa kokonaan uusi sairaala. 


Mikä vanhoissa tiloissa on vialla?

HUS:n joulukuussa 2011 valmistunut selvitys osoittaa, että uuden sairaalan tarve on akuutti. Helsingin Lastenklinikan nykyiset, 1940-luvulta peräisin olevat tilat eivät vastaa enää tämän päivän tarpeita. Lastenklinikalla kärsitään muun muassa kosteusvaurioista sekä liian pienistä ja ahtaista tiloista. Lisätietoja: http://www.hus.fi/hus-tietoa/rakennushankkeet/uusi-lastensairaala


Mikä ero on tukiyhdistyksellä ja säätiöllä?

Tukiyhdistys huolehtii varainhankinnasta ja säätiö sairaalan toteutuksesta. Säätiö on yleishyödyllinen eli sen tehtävä on tukea ja edistää lastentautien lääketieteellistä tutkimusta. Tehtävänsä hoitamiseksi säätiö rakennuttaa lastensairaalan. Säätiön hallituksen jäsenet ovat Reijo Karhinen, Antti Herlin, Anne Brunila, Jussi Mertsola, Mirjam Kalland, Kari Raivio ja Anne Berner – kaksi viimeistä ovat myös tukiyhdistyksen hallituksessa. 


Olisiko uutta lastensairaalaa saatu rakennettua ilman Uuden Lastensairaalan Tuki -säätiön osallistumista?

Ilman yksityistä rahoitusta, hanke olisi siirtynyt pitkälle tulevaisuuteen. Laki ei myöskään salli lahjoitusten keräämistä suoraan kuntayhtymälle tai kunnalle. 


Maksaako HUS säätiölle vuokraa?

HUS maksaa säätiölle pääomavuokraa vieraan pääoman osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että HUS maksaa säätiölle lainan lyhennykset ja siihen liittyvät korot. HUS saa kiinteistön muilta osin vastikkeetta käyttöönsä. Säätiö ei saa tuottoa HUS:lta. 


Kerääkö säätiö voittoa hankkeesta?

Säätiö on yleishyödyllinen, eli voittotavoittelematon kolmannen sektorin toimija. Säätiö ei tee voittoa sairaalalla. Kaikki ylijäävät varat suunnataan lastensairauksien tutkimukseen säätiön sääntöjen mukaan.
Säätiö antaa HUS:ille lastensairaalan veloituksetta käyttöön, lukuun ottamatta sitä osaa, jonka säätiö rahoittaa velalla. Siitä osasta HUS maksaa vain pääomavuokraa. Säätiölle ei kerry tästä tuottoa.


Mitä tapahtuu 30 vuoden päästä, kun HUS:in vuokrasopimus päättyy? 

Säätiön säännöt määrittelevät, että tässä kiinteistössä voi toimia ainoastaan lastensairaala ja julkinen toimija, ei esimerkiksi yksityinen toimija. 30 vuoden päästä säätiö voi joko jatkaa kiinteistön käyttöön antamista vastikkeetta HUS:lle tai lahjoittaa kiinteistön HUS:lle .
HUS huolehtii ja vastaa yhteisesti sovittavalla tavalla rakennuksen kaikesta yllä- ja kunnossapidosta sekä peruskorjaustarpeista sekä niiden aiheuttamista kustannuksista Lastensairaalan toiminnan edellyttämällä tavalla.


Mikä on säätiön rooli tulevaisuudessa?

Säätiö omistaa kiinteistön ja sitoutuu investoimaan kiinteistöön. HUS vastaa sairaalan kunnossa- ja ylläpidosta. Näiden lisäksi lastensairaala tulee tarvitsemaan esimerkiksi korjausinvestointeja. Näistä vastaa säätiö. Varoja säätiö voi hankkia edelleen varainhankinnan kautta. Kaikki ylijäävät varat suunnataan lastensairauksien tutkimukseen säätiön sääntöjen mukaan.


Toimiiko HUS muualla samalla periaatteella?

Kyseessä on ainutlaatuinen malli. 


Jäävätkö HUS:in kustannukset alhaisemmiksi säätiöyhteistyössä?

Investointikustannukset jäävät HUS:lle merkittävästi alhaisemmaksi. 


Miten uuden lastensairaalan rakentamisen eri toimijat valitaan? 

Hankkeessa noudatetaan julkisen hankintalain mukaista prosessia, vaikka säätiö ei ole julkinen hankintayksikkö. Jokainen kilpailutus ja siihen liittyvät päätökset ovat julkisen hankintalain alaisen pisteytyksen mukaan tehtyjä. Päätökset valmistelevat yhteisvastuullisesti HUS ja säätiö.
Rakennuttajakonsultti Sweco PM OY on valittu julkisen hankintalain mukaisen kilpailulain kautta, jonka dokumentit ovat julkisia ja jonka ilmoitukset on tehty Hilmaan. Urakoitsija valitaan julkista hankintalakia noudattaen.


Miten voin seurata rakentamisen etenemistä?

Rakentamista voi seurata SRV:n nettisivuilta, joilta löytyy ajankohtaista tietoa rakennustyön etenemisestä. Sivuille voi myös jättää kysymyksiä rakennustyömaahan liittyen. Tukiyhdistys piti yleisötilaisuuden syyskuussa, jossa kerrottiin hankkeen etenemisestä. Tilaisuuden materiaali löytyy täältä.

Miksiksi aiempi Lastenlinna-säätiö ei rakenna uutta lastensairaalaa?

Lastenlinna on vuosia sitten lahjoitettu HUS:lle. Jokainen säätiö voi toimia vain omien sääntöjensä mukaisesti. Uusi Lastensairaala 2017 -hanketta turvaamaan tarvittiin säätiö, jonka säännöt ovat erityisesti laadittu tätä hanketta varten.

Keräyslupa

Uusi Lastensairaala Tukiyhdistys 2017 keräyslupa (2020/2013/3385) on päättynyt 31.7.2015. Uusi Lastensairaala Tukisäätiön keräyslupa (POL-2014-11680), 1.8.2015-31.12.2017 on myös päättynyt. Mahdollisiin lahjoituksiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä osoitteeseen info@uusilastensairaala2017.fi

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään Helsinkiin rakennettavan uuden lasten ja nuorten erikoissairaanhoitoon keskittyneen lastensairaalan suunnitteluun ja rakentamiseen sekä välittömästi näitä tarkoituksia tukevien palveluiden hankkimiseen. Hankkeen tarkoituksena on lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon korkean tason turvaaminen , edistäminen ja tukeminen.

Kerätyt varat lahjoitetaan neljännesvuosittain Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd – säätiölle (2529078-8). Lastensairaalan rakennuttaa ja toteuttaa säätiön perustama keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Kiinteistö Oy Uusi Lastensairaala (2551595-9), joka antaa kiinteistön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin käyttöön (HUS) pääomavuokraa vastaan. Vuokralaisen muuttuessa kiinteistön käyttötarkoitus pysyy samana.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio 160 miljoonaa on tarkoitus kattaa julkisilla ja yksityisillä varoilla. Valtion sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin osuus rahoituksesta on yhteensä 80 miljoonaa euroa. Yksityinen rahoitus koostuu rahankeräyksellä kerätyistä varoista sekä vieraasta pääomasta. Lainanottajaksi tulee Kiinteistö Oy uusi Lastensairaala. Rahankeräyksen tuottoarvio hankkeen viisivuotiskaudelta on 30 miljoonaa euroa, josta lupakauden tuotto-odotus on 15 miljoonaa euroa. 

Mahdolliset ylimääräiset varat ohjataan säätiön kautta lastenlääketieteen tutkimukseen sekä opetuksen kehittämiseen. Kerätyt varat tulee käyttää vastaavaan käyttötarkoitukseen myös tilanteessa, jossa hanke ei lainkaan toteudu.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää Uusi lastensairaala 2017 –hankkeesta, ota yhteyttä: 

info@uusilastensairaala2017.fi

Tukiyhdistyksen ja säätiön puheenjohtaja Anne Berner: 

anne.berner@uusilastensairaala2017.fi