Nu bygger vi tillsammans ett nytt barnsjukhus

Den gamla Barnkliniken är för liten och lämpar sig inte för sitt syfte. Den är också i riktigt dåligt skick. Klinikens små patienter och den jätteskickliga personalen som vårdar dem av hela sitt hjärta behöver genast ett nytt sjukhus.

Läs mer »

Nosturi jee!

Insamlingens mål & nuläge

Uppdaterad: 19.9.2016

Vielä uupuu!
38 665 030 €
0 € 30 000 000 €*
KANSALAISKERÄYKSEN TAVOITE