« alla aktuellt

Supercellanställda stödjer Nya Barnsjukhuset-projektet

De anställda på Supercell stödjer det nationellt viktiga Nya Barnsjukhuset-projektet.

”Allting är möjligt om vi beslutar oss för det.”Detta har varit vårt motto allt sedan Supercell grundades och det engagerar medarbetarna – genom våra egna handlingar har vi fått uppleva vad man kan uppnå genom samarbete.Därför vill vi uppmuntra alla finländare att tillsammans engagera sig i detta viktiga projekt.Vi bygger tillsammans upp en framtid för våra barn.

”Det är en härlig känsla att veta hur värderingarna och verksamhetsmodellen i projektet Nya Barnsjukhuset har tilltalat de anställda på Supercell på ett personligt plan.Jag är lycklig och tacksam över den ökade sociala betydelsen av projektet som denna värdefulla gåva medför”, säger Anne Berner, ordförande i stödföreningen.