« alla aktuellt

S-gruppen donerar en miljon euro till barnsjukhuset

S-gruppen donerar en miljon euro till det nya, rikstäckande barnsjukhuset.Alla 20 regionala andelslag i Finland samt SOK-koncernen, som ägs av andelslagen, deltar i donationen.

– Under sin historia, som sträcker sig över hundra år bakåt i tiden, har andelslagen visat vilken styrka vanliga människor kan ha när de verkar tillsammans.Därför ter det sig naturligt för S-gruppen att medverka i folkrörelsen för ett barnsjukhus som betjänar hela landet – en rörelse som fått exceptionella proportioner med dagens mått mätt, betonar SOK:s tf. koncernchef Antti Sippola.

Donationen på en miljon euro delas in i fyra lika stora delar och ges åren 2013–2016. Utöver donationen har S-gruppen redan utmanat alla ägarkunder i andelslagen – över två miljoner människor – att medverka i insamlingen.

– Vi är mycket glada över att alla 20 regionala andelslag i vårt land och SOK-koncernen förmedlar framtidsbudskapet om barn och barnfamiljer till sina ägarkunder.S-gruppens donation till Nya Barnsjukhuset är en bekräftelse om att det handlar om ett nationellt sjukhus för alla barn och ungdomar, säger Anne Berner, ordförande i Stödföreningen Nya barnsjukhuset 2017 rf och Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd.

Målet för projektet Nya Barnsjukhuset 2017 är att samla in 30 miljoner euro i donationer från företag och privatpersoner.Med hjälp av donationer ska en ny spetsenhet med fokus på specialsjukvård för barn stå färdig i Helsingfors år 2017.I och med S-gruppen stöd uppgår det sammanlagda donationsbeloppet till 14,7 miljoner euro.