« alla aktuellt

Paulig-koncernen stöder det nya barnsjukhuset med 1,5 miljoner euro

Paulig-koncernen har i mer än hundra år varit en del av finländarnas vardag. Företaget fortsätter nu på den vägen genom att donera 1,5 miljoner euro till byggandet av det nya barnsjukhuset. Summan betalas idag den 6 juni på Det goda kaffets dag.

Då Barnets Borg invigdes år 1948 deltog även Paulig i talkoarbetet.
”Vi äro alla länkar i ett samarbete till förmån icke blott för oss själva och vårt företag, utan även för hela vårt moderna samhälle med dess mångahanda olika funktioner”, konstaterade Pauligs dåvarande verkställande direktör Eduard Paulig åren efter kriget. Återuppbyggnaden av landet pågick som intensivast och krävde insatser av alla samhällssektorer.

På 1940-talet byggde Mannerheims Barnskyddsförbund Barnets Borg och fick kaffe i donation från Amerika. Paulig deltog i arbetet för att bygga Barnets Borg genom att förpacka det orostade Barnets Borg-kaffet i små påsar på 250g. År 1945 hölls så ett kaffelotteri i Stockmanns varuhus. Lotteriet blev en succé eftersom kaffe fortfarande var ransonerat efter kriget och efterfrågan var stor. Kaffe fungerade därför bra som dragplåster för olika insamlingen. Lotteriet inbringade en för den tiden betydande summa – 1,2 miljoner mark. 

Att bygga framtiden en viktig värdering

”Barn och unga är den viktigaste målgruppen för Paulig-koncernens samhälleliga projekt. Därför vill vi vara med i detta unika projekt. Önskan att delta i projektet Nya Barnsjukhuset 2017 kommer från såväl personalen som ägarna. Många har kommit ihåg Barnets Borg-kaffet från 1940-talet och frågat om vi inte kunde delta även denna gång i ett så viktigt projekt”, säger koncernchef Jaana Tuominen.

Det sägs ofta att ett familjebolags kvartal är 25 år. Pauligs donation vittnar om samhälleligt engagemang och om värderingar som har utvecklats inom företaget under många generationer. Barnsjukhuset har väckt en känsla av samhörighet bland oss finländare, och Pauligs donation är ett fint exempel på det”, säger Anne Berner, ordförande för Stödföreningen Nya barnsjukhuset 2017 r.f.

Stödföreningen för projektet Nya Barnsjukhuset 2017 har ställt upp minst 30 miljoner euro som mål för medelinsamlingen. Med hjälp av donationerna byggs en spetsenhet för pediatrisk specialsjukvård som ska erbjuda vård för sina små patienter från hela landet. I och med Pauligs donation har insamlingen bringat in 28,5 miljoner euro.

 

 

Mera information:

Paulig-koncernen:
Anita Laxén, kommunikationschef, tfn: 040 770 0873
www.pauliggroup.com


Stödföreningen Nya barnsjukhuset 2017 r.f.:
Anne Berner, ordförande, tfn: 0400 468180
www.uusilastensairaala2017.fi/se

 

Om Paulig-koncernen
Gustav Pauliggrundade sitt företag i hjärtat av Helsingfors år 1876 och affärsidén var att erbjuda människor smaker från världen. Idag är Paulig-koncernen är ett familjeägt, internationellt företag i livsmedelsbranschen.  Koncernen har fyra divisioner: Kaffe, Världens Mat & Kryddor, Snack Food och Industrikryddor. Till Paulig-koncernens starka varumärken hör bland annat Paulig och Santa Maria. Koncernen har närmare 2 000 anställda i femton olika länder. År 2013var omsättningen 850miljoner euro.