Donationer

Insamlingstillståndet har upphört 31.7.2015. För ytterligare information kontakta info@uusilastensairaala2017 eller ring 0400 404 304