Vi är med

Tillsammans är vi starka.

På den här sidan hittar du en lista över de personer och företag som har deltagit i talkot och gett lov att deras namn får publiceras. Du kan också delta anonymt. Varje donation är viktig och värdefull för oss.

Ett stort tack till alla donatorer!

GRUNDANDE DONATORER

Grundande donatorer stödjer det nya barnsjukhuset med en donation på minst en miljon euro.

“Styrelsen för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne beslöt på sitt årsmöte i april 2013 attge ett understöd på 1miljon EUR för byggandet av ett nytt barnsjukhus i Helsingfors. Grundaren för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Karl Herman Renlund hade barnen, deras välmående och hälsa i tankarna då han skrev sitt testamente. Med vår insats vill vi delta i insamlingen och låta föräldrarna och vårdpersonalen koncentrera sig på att vårda barnen på det nya sjukhuset. Vi från Brita Maria Renlunds minne vill ge vårt stöd och uppmuntraandra att delta i denna viktiga insamling för våra barns framtid.“ Gun Sandberg-Wallin / Styrelsen för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

“Hartwall är ett traditionellt, finländskt företag. Vi sysselsätter cirka 850 personer främst i Helsingfors och Lahtis. Som ett ansvarsfullt företag upplever vi att vi är en del av det lokala och det omgivande samhället. Projektet för ett nytt barnsjukhus är ytterst viktigt för hela Finland, av både mänskliga och praktiska anledningar. Vi har en möjlighet och en vilja att hjälpa. Därför är vi glada över att få vara delaktiga i ett så här betydande välgörenhetsprojekt. Alla våra medarbetare deltar i talkoandan.” Pekka Lindroos, direktör, juridik och samhällsrelationer, Hartwall.


”Näissä valtakunnallisissa talkoissa haluamme olla mukana, sillä lapsissa ja nuorissa on kansakuntamme tulevaisuus. Jenny ja Antti Wihurin rahasto haluaa olla osaltaan vauhdittamassa ja tukemassa uusien yhteiskunnallisten ajattelu- ja toimintatapojen pohdintaa ja kokeilua”, toteaa Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallituksen puheenjohtaja vuorineuvos Simo Palokangas ja jatkaa ”Tämä julkisen ja yksityisen sektorin rahoituksen malli takaa tämän hankkeen nopean liikkeellelähdön sekä mahdollistaa pitkäjänteisen yleishyödyllisen omistajuuden yli vuosikymmenten, toivomme eri tahojen liittyvän laajasti tähän keräykseen."


Vi är glada över att kunna delta i ett så här unikt talko. Det är fråga om ett betydande nationellt projekt, och det motsvarar väl OP-Pohjolas grunduppgift och värden. Vi har varit med om att bygga upp det finländska samhället samt stöda välfärden och tryggheten i mer än 110 år. OP-Pohjola andelslags förvaltningsråd har beslutat att OP-Pohjola blir grundande donator för det nya barnsjukhuset. Det nya barnsjukhuset kommer att bli ett fint, konkret tecken på styrkan hos samarbetet. Vi utmanar alla att delta i talkot. Var och ens bidrag är viktigt. OP-Pohjola har förbundit sig att delta under hela den tid barnsjukhuset byggs.

             ”Såväl personalen som ägarna har önskat att vi ska delta i projektet Nya Barnsjukhuset 2017 kommer från Många har kommit ihåg Barnets Borg-kaffet från 1940-talet och har frågat om vi inte kunde delta även denna gång i ett så viktigt projekt.”, säger koncernchef Jaana Tuominen. En viktig värdering för familjeföretaget är att bygga en bra framtid för kommande generationer. Läs mera på www.pauliggroup.com


Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. Rettig Group äger idag Rettig ICC – Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur; Nordkalk – Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och miljövård; och Bore – leverantör av industriella sjöfrakttjänster. Vi är glada att vi kan vara med och stöda detta viktiga samhälleliga projekt och därmed kommande generationer genom en donation av våra värmetekniska produkter. Läs mera på www.rettig.fi

S-gruppen donerar en miljon euro till det nya, rikstäckande barnsjukhuset.Alla 20 regionala andelslag i Finland samt SOK-koncernen, som ägs av andelslagen, deltar i donationen. "Under sin historia, som sträcker sig över hundra år bakåt i tiden, har andelslagen visat vilken styrka vanliga människor kan ha när de verkar tillsammans. Därför ter det sig naturligt för S-gruppen att medverka i folkrörelsen för ett barnsjukhus som betjänar hela landet – en rörelse som fått exceptionella proportioner med dagens mått mätt," betonar SOK:s tf. koncernchef Antti Sippola. Donationen på en miljon euro delas in i fyra lika stora delar och ges åren 2013–2016. Utöver donationen har S-gruppen redan utmanat alla ägarkunder i andelslagen – över två miljoner människor – att medverka i insamlingen.

Är det här en plats för ditt företag?


Grundande donatorer är även de privatpersoner som donerar minst hundratusen euro.

Heidi Andersson
Mikko Franck
Ari Lahti
Sorja Salmenkallio
Saara Wahlroos

HEDERSDONATORER

Som  nya barnsjukhusets hedersdonator räknas de företag och samfund som donerar minst hundratusen euro.

"Orion har byggt upp välfärd i Finland i 95 år. Samhällets välfärd börjar med barn och familjer – och sjuka barn behöver bästa möjliga vård. Vårt företag satsar kontinuerligt på forskning och utveckling av nya läkemedel och behandlingsmetoder. Vi på Orion är mycket stolta över att få vara med och stödja projektet för ett nytt barnsjukhus." Paula Rytilä, medicinsk direktör.

 

August Ludvig Hartwalls stiftelse grundades våren 2014 och har som ändamål att understöda familjer och personer som av sociala, medicinska, åldersmässiga eller andra oförutsedda orsaker är i behov av hjälp. Stiftelsens ändamål är också främjande av ren miljö. Vi strävar till att delta som långsiktiga finansiärer i projekt så att vi kan se arbetets resultat och nytta på sikt. Till denna målsättning passar Nya Barnsjukhuset-projektet utmärkt.

”ratiopharm är en del av den multinationella Teva-koncernen och vi är den största aktören i läkemedelsbranschen i Finland. I över hundra års tid har vi arbetat tillsammans för att högklassig hälsovård ska finnas tillgänglig för alla i hela världen. Målet för projektet Nya Barnsjukhuset 2017 är sammanfaller med detta, och lämpar sig mycket väl som ett projekt för socialt ansvar.” Anne Hyvönen, direktör för apotekssektorn, ratiopharm.

"Stiftelsen Tre Smeder anser det nya barnsjukhuset vara ett behjärtansvärt projekt av högsta prioritet. Stiftelsen vill genom sitt bidrag delta i kampanjen för det nya barnsjukhusets tillkomst."

Taxiföretagarna finns till för sina kunder och därför kände vi att det hör till vår plikt att vara med och stöda detta projekt. Vi ville vara ett gott exempel och visa v.år omtanke. Genom att framföra det viktiga budskapet i både städer och byar, samt genom konkreta donationer, kan vi förverkliga våra drömmar. Samarbetet utgör en otrolig kraft”, konstaterar Taxiförbundets ordförande Jari Lemmetyinen. Taxiföretagen, chaufförerna, taxiföreningarna och centralerna stöder Nya Barnsjukhuset 2017-projektet helhjärtat och de vill ge de små patienterna en chans till bättre vård. Finlands Taxiförbund inkluderar 85 % av Finlands taxiföretagare.Hedersdonator är även de privatpersoner som donerar minst tjugotusen euro.

Leevi Alakopsa
Rita Asanti
Timo Auvinen
Ekström Simone
Toini Järvinen
Hilja Karjalainen
Sandra Koivurinta
Serena Koivurinta
Erkki Lähteenmäki
Marita Maula
Risto Nissinen
Anna RukkoTALKOPARTNER


Talkodeltagare

Varje euro är viktig. I denna lista ser du alla som har gjort en donation till oss, såväl företag som privatpersoner.

"Vi på Sanoma kan stödja projektet med hjälp av synlighet i media samt vår erfarenhet och kunskap om tidigare projekt." Anu Nissinen, verkställande direktör, Sanoma Media Finland. "Projektet Nya Barnsjukhuset 2017 och vi har mycket gemensamt: I våra projekt gällande ansvar har vi i år lyft fram finländska barn och familjer." Caroline Lilius, marknadsföringsdirektör, Helsingin Sanomat.

"Det finländska samhället har vant sig vid att vänta på att någon ska komma och lösa problemen. Oftast är denna ”någon” det offentliga. Varken jag eller Bob the Robot vill tro på detta. Jag tror att saker löser sig bara om vi börjar jobba i stället för att vänta. Det här är ett historiskt projekt. I centrum står medborgaraktivitet och en genuin talkoanda. Ett sådant här projekt, där medborgarna genom sin egen verksamhet och generositet hjälper till att lösa frågor som gäller det allmänna bästa, har inte genomförts på länge i Finland. Jag är glad över att få medverka i att bygga ett nytt barnsjukhus i Finland.” Jukka Kurttila, verkställande direktör, Bob the Robot.

"Det känns fint att få vara delaktig i det här projektet! Att vårda barnen innebär en satsning på framtiden, och detta betyder mycket för oss på Decaux. Det är fantastiskt att få jobba på ett företag som deltar i projektet som partner för synlighet i media." Krista Kivikoski. marknadsföringsplanerare

"Barnklinikens fastighet behövde renoveras redan i början av 90-talet, när mina söner som hade astma fick förstklassig vård där. Vi måste skapa ett ramverk som den finländska specialsjukvården och finländska barn förtjänar: nu är pengar och handlingar avgörande – det räcker inte med att sympatisera och stödja projektet.
Kommunikationsbyrå Myy deltar i talkot, eftersom vi med hjälp av kommunikation vill uppnå en verksamhet som skapar resultat: en nationell rörelse där olika parter oavsett sektor lierar sig med varandra. Det viktiga i kommunikationen är att söka fram och genomföra kreativa kopplingar, påverka på ett mångsidigt sätt samt skapa en attitydförändring i samhället.
Målet är att de beslut som krävs kan fattas snabbt och att finansieringen kan insamlas i en snäv tidsplan.
TJukka Peltola, 050 4653 412, tacksam far till friska unga män och verkställande direktör på Viestintätoimisto Myy Oy."

"Barnen är framtiden. Vi som är vuxna bör se till att barnen får all den hjälp, omsorg och vård som vi kan ordna. Det kan inte bero på pengar. Vi har länge varit medvetna om behovet av ett nytt barnsjukhus. Nu är det hög tid att starta projektet och säkerställa att Barnsjukhuset inleder sin verksamhet när Finland firar 100-årsjubileum som självständig stat. Luomanen & Suomalainen Oy bidrar till projektet med kompetens inom teknisk produktion." Hannu Luomanen, verkställande direktör på Luomanen & Suomalainen.

Advokatbyrå Mäkitalo Rantanen & Co Ab stödjer projektet Nya Barnsjukhuset 2017 genom pro bono-arbete gällande hantering av juridiska avtal och projekt vid byggandet. ”Vi är stolta över att vi får medverka i att främja finländska barns intressen. Vi har inte råd att slösa vare sig tid eller pengar när det nya barnsjukhuset byggs. Våra tjänster inom juridisk projekthantering, som är avsedda för beställare av byggprojekt, har planerats så att de med hjälp av klara spelregler och avtalsdisciplin minimerar de problem och osäkerhetsfaktorer som är förknippas med byggprojekt.” Aimo Halonen, advokat, partner på Mäkitalo Rantanen.


TALKODELTAGARE


Knuutila J ja Salminen J Koliprint oy Lojo Kalkverks Svenska Marthaf Parkanon yhteiskoulu PEP P06 Tennis Tournament 2014 Raija Fogelholm Salomäki Satu Nokelainen 127-Seurat 4You - Programs tmi Aaltio Marja Aalto Eila Aalto Juhana Aalto Kari Aalto Marianne Aalto Marja Aalto Mauri Aalto Minna Aalto Pertti e.k. Aalto Samuli Aalto Seija Aalto Sirpa Aalto Tapio Aalto Terhi helena Aalto Timo Aalto Tuula Aaltonen Anne Aaltonen Annelli Aaltonen Ari Aaltonen Hans Aaltonen Heidi Aaltonen Jari Aaltonen Jarmo Aaltonen Jorma Aaltonen Juha Aaltonen Juha-pekka Aaltonen Katriina Aaltonen Leena Aaltonen Marjut Aaltonen Markku Aaltonen Matti Aaltonen Nina Aaltonen Taina Aaltonen Tarja Aaltonen Tellervo Aaltonen Terhi Aaltonen Venla ja tommi Aaltonen Virpi Aami ay Aario Anne Aario Hannu Aarne Pia Aarne Karjalaisen Omaiset Aarni Arja ja vesa Aarni Petri Aarniala Eija Aarniala Leena Aarnikoivu S ja M Aarnio Anne Aarnio Elisabet Aarnio Jussi Aarnio Mika Aarnio Paula Aarnio Pirjo ja ari Aarnio Seppo Aarnivuo Tuija Aarrekorpi Jarkko Aatrokoski Lenita ja matti Abblett E ja Geoffrey D åberg Antti åberg Christer åberg Ritva-liisa åberg Timo Act Law Office Oy Adenius-jokivuori Merja Administer Oy Adolfsson Ari Advise Pohjakallio Olli Oy Asi Af ursin Sirpa Åfelt Tmi Maanrakennus Afflekt Risto Agenteq Solutions Oy Ahala Raili Ahanen Janne ja tiina Ahde Jarmo Ahdekivi Sakari Ahjolinna Aimo Ahjotuli Nina Ahlberg Anssi Ahlberg Marja-liisa Ahleskog Johnnie åhlfors Jari Ahlgren Harri åhlgren Kati Ahlgren Niina Ahlholm Eija Ahlqvist Kati Ahlqvist Matti Ahlroth Hannele Ahlroth Mika Ahlsten Aki Ahlsten Ari Ahlström Gunilla Ahmanneva Heikki Ahmavuo Jouni Aho Eija Aho Hanna Aho Heli Aho Irene Aho Jouni Aho Jyrki Aho Marko Aho Päivi Aho Seija Aho Suvi Aho Tuomas Aho Virve Ahokannas Mervi Ahokas Inka-liisa Ahokas Mirko Ahokas Risto Ahola Marina Ahola Martti Ahola Risto sakari Ahola Sari Ahola Sirpa Ahola Tarja Ahola Timo Ahola Tuula Aholainen Ari Aholainen Jarmo Ahonen Eero Ahonen Hannu Ahonen Harri Ahonen Juhani Ahonen Kirsti Ahonen Kristiina Ahonen Leena Ahonen Matti Ahonen Merja Ahonen Riitta Ahonen Risto Ahonen Taina ja harri Ahonen Tarja ja olli Ahonen Tuula Ahonius Kenneth Ahopelto Kaarina Ahopelto Lassi ville juhani Ahopelto Tarja Ahorinta Marita Ahosola Pia Ahpone Outi Ahponen Aila Ahtiainen Jukka Ahtiainen Matti Ahtiainen Riikka Ahtiluoma Airi Ahtola Liisa Ahton Paja Ahtonen Reijo Ahtosaari Kari Ahvenainen Heljä Ahvenainen Kari Ahvenainen Kirsi Ahvenlampi Juha Ahvonen Sari Ahvonen Seija Aig Europe Limited Sivuliike Aihos Esa ja sirkku äijälä Riku äijälä Sami äijälä-roudasmaa Pirkko äijänen Ritva Äijö Jukka Rakennuspalvelu äikää Ossi Aimola Helena Ainasoja Harri Ainen Sari Airaksela Paula ja mika Airaksinen Helena Airaksinen Sisko Airaksinen Timo Airaksinen Veli Airanne Tiina Airas Petteri Airas Raimo Airike Kristin peppi-emilia Airike Peppi-emilia kristiin Airikka Juha Airikka Tarja Airikkala Mona Airio Virva Airola Eeva-liisa ja reijo Aitoniemi Erja-leeni Aittaperän kyläseuran naisjaos Aittasalmi Minna ja mika Ajan Näkö Oy Ajanki Seija Ajankulma Ajo Marja-liisa Akaan seurakunta äkäslompolo Päivi Akavan Erityisalat AE ry Akeba Oy Akkanen Ismo Akkujukka Holdings Oy Akm Talouspalvelut Akonniemi Mikko Aksovaara S ja Mikkonen Tommi Aktia Hypoteksbank Abp Ala-härkönen Johanna Ala-kahri Timo Ala-lehtimäki Liisa Ala-marttila Pirkko Ala-varvi Minna Alahuhta Anssi Alahuhta Ari Alajoki-nyholm Leena Alakari Mikael Alakiuttu Tapio Alakulppi Juha Alaluusua Satu ja raine Alander Harri ålander Liisa ålander Pekka ålander Pentti Alanen Kari Alanen Matti Alanen Riia ja yrjö Alanen Tuire ja raimo Alanen-loukiainen Marita Alanko Aulis Alanko Erja Alanko Marketta Alanne Jukka Alanne Kari Alanne Ulla-maija Alanne Hammaslaboratorio Alaraatikka Paula Alaranta Riitta Alaranta Päivi ja Vesala Jorma Alarauhio Markku Alarautalammi Jukka Alarotu Sarita Alastalo Kari Alastalo Pentti Alastaron Osuuspankki Alasuvanto Anja Alasuvanto Maria Alatalo Aarne Alatalo Hannu Alatalo Keijo Alatalo Ritva Alatalo-korpi Hilkka Alatyppö Leena Alava Reijo Alavahtola Timo Alavakeri Päivi Alaviuhkola Katariina Alen Jouni Alen Raimo Alen-nikitin Raija Alestalo Heleena Aletta Oy Alexandria pankkiiriliike oyj Alha Elina Alha Kari Alhainen Arto Alhanen Kirsi-maria Alhava Sari Alho Outi ja pertti Alho Pasi Alhola Pirjo Alhola Riitta Alhonen Jaana Ali ja Raija Tikkala Oy Ali-kovero Kari Ali-mattila Aila Aliklaavu Anne Alila Mika Alitalo Jorma Alkio Ari Alkio Juhani Alkula Saara Allu - "still in the funk-ryhmä" Almgren Päivi Alo Timo Alonen Marjo Alpisalo Päivi ALSO Finland Oy Altonen Heikki Altonen Pentti Alvasto Jari Am Sairola Oy Andersson Aija Andersson Kaisa ja juha Andersson Kimmo Andersson Reija Andersson Ruth Andersson Susan Andersson Tuula Andrejeff Ole Andrejev Galina Angelaho Hanni Anja Pesola Oy Annala Anne-maria Annala Eeva Anneberg Sven Ansamaa Terhi Ant-wuorinen Jukka Antero Peura Anteroinen Annaleena Anteroinen Helvi Anteroinen Rauno Anthonsen Heidi ja terje Antikainen Ari Antikainen Merja Antila Arja Antila Jarmo Antila-huttula Marjo Antinaho Vesa Antinkaapo Pekka Antola Juha Anttalainen Jouni Anttalainen Liisa Antti-roiko Annika Anttila Ari Anttila Eija Anttila Jari Anttila Maarit Anttila Marja Anttila Marko Anttila Merja Anttila Pekka Anttila Pertti Anttila Pirjo Anttila Pirkko Anttila Risto Anttila Soile Anttila Veli-matti Anttiroiko Joonas Anttola Kirsi Anttolainen Jouko Anttonen Kari Anttonen Markku Anttonen Soili ja ari Anun hoivamajakka Apell Jaakko Apostolidou Raija Apponen Reijo Apteekkariliitto Apteekkimaailma Araneva Pauli Aranko-pohto Sari Aravirta Merja Arenius Jani Areva Reijo Arffman Jari Arfman Päivi Arima Mirja Ariterm Oy Arja Rauste Armfelt Riitta Armonlaakson Kuljetus Arnen enkelit Aro Maaret Aro Pekka Arola Hannu Aroluoma Kimmo Aronen Asta ja kai Aropaltio Tapio Arpiainen Irja Arpiainen Jarmo Arponen Antti Arponen-ilkka Taina Arponeva Pekka Arppe Sari Arra Minna Art-Rita Tmi Artevuo Sonja Artti Markku Artti Martti Arve Liisa ja hannu Arve-inkinen Kirsi Arvidsson Roland Arvio Hannu As Oy Akaan Otsonpuisto As Oy Akaankievari As Oy Haittilantie As Oy Haukilankoti As Oy Kilsa As Oy Kirsikkarinne As Oy Kottilan-Tontti As Oy Mansikkarinne As Oy Neilikka-Rinne As Oy Pellonportti As Oy Rauhanummi As Oy Retiisi As Oy Rientorinne As Oy Sarakulma As Oy Tampereen Muotialanpuisto As Oy Toijalan Kauppakulma As Oy Toijalan Keskipiste As Oy Toijalan Keskipuisto As Oy Toijalan Rauko As Oy Toijalan Valtatie 20 As Oy Ylpönhovi As Oy Ylppölä Asala Ville Asanti Rita Asianajotoimisto Jukka-Matti Laine Asianajotoimisto Lindell Oy Asikainen Jaakko Asikainen Marjut Asikainen Mervi Asikainen Petteri riku Asikainen Riikka Asikainen Riku Asikainen Riku petteri Asikainen Tapani Asikainen Tuula Asikkalan Marttayhdistys Ask Seija Askola Kirsti ja kalervo Askola-vehviläinen Sole Askolin Irja Askolin Jari Aslak Eloranta ja Aija Honkanen Asmundela Päivikki Aspegren Kari Asplund Marita Ässämäki Ky Rakennus Ja Maalaus Assinen Olli AstiaLiisa Astikainen T. ja e. Astmapysäkki åström Esa åström John Asukas Anna-maija Asumer Oy Asunto Oy Akaan Portti Asunto Oy Kilsanpuisto Asunto Oy Kirkkotori Asunto Oy Pihakorsu Asunto Oy Toijalan Pohja Asunto-osakeyhtiö Pähkinänkuori 1-3 ja FC Albela ry Atelcon Oy Audico Systems Oy Auer Liisa Auervuolle Veijo Auhtola Jarmo Aukee Heli Aukee Sinikka Aulanen Seija Aulanko Tarja Aulikki Helle Aulin Kari Aumala Ari Aumo Ari Aunala Kari Aunoila Leena Auranen Päivi Autere Jukka Autere Vesa Autio Elina Autio Helge Autio Kirsi ja harri Autio Maria Autio Pirjo Autio Sari Autio Sirkka Autioniemi Ismo Autioniemi Marjo Autovi Systems Oy Auvinen Eevi Auvinen Hannu Auvinen Jorma Auvinen Olli Auvinen Tarmo Auvinen Timo Avain Logistiikka Oy åvall Per-erik ja pirkko Avance Asianajotoimisto Oy Avikainen Heli äyrälä Jarmo äyräväinen Pia-liisa Azzouzi Abdelhai Bäckman Jouko Backman Kari Backman Karola Bäckman Kurt Backman Paula Bäckman Timo Bäckroos Kaarina ja nils Bäckstöm Ronald Bäckström Greta Bäckström Kim Bäckström-hiltunen Anne-cather Både Tuula Bal Mika Balk Leila Bärlund Kaj Baruffato Lotta Bau Heikki Baumgartner Barbara Bcc Solutions Oy Bci Business Coaching International Behm Leena Behm-tuovinen Tuula Beilinson Terhi Belizia Oy Belt Aino Beople Oy Berden Iina Berg Hanna ja jarmo Berg Maarit Berg Pirjo Bergen-kavanto Birgitta Bergenheim Gabriella Bergius Niina Bergman Bengt Bergman Risto Bergqvist Tuula Bergström Jari Bergström Paula Bergström Sointu Berner Anne Berner Rudolf Betonilattiat Lehtonen Biisoni Oy Bilund Jukka Bio Fund Management Oy Bionova Oy Bister Pirjo Bjårs Anna-carita Björk Raija-leena Björk Sirpa Björkell-ruhl Monica Björklund Erkki Björklund Jari Björklund Merja Björklund Tua Björklund Ulla Björkman Stefan Björn Christina Björn Kirsti Björn Lahja Blåfield Ria Blanck Minna Block Tania Blom Johanna Blom Marja Blom Pirjo Blomberg Anna Blomberg Hilla Blomberg Tony Blomqvist Pia Blomvall Kristiina Bogdanow Juhani Böhling Tuija ja hans Böhlström Henna Bollström Birgit Bollström-Julkunen Lahja Unelma Boman Irja Bonsdorff Jukka Bordi Heli Borenius-harri Eeva-maija Borgström Riitta ja ove Boutique Alain Mikli Brander Paula ja Sutinen Kimmo Brandt Riitta Brännare Jari Bräster Ayla Brederholm Saila Brettschneider Gunvor British Sports Car Company Oy Brofeldt Tuula Broms Berndt Brunou Hannu Bruun Kalevi Buddas Nanny Budde Timo Buhanist-huhtanen Jonna Buldent Miia Buschulte Petra und martin Bussman Armi Bussman Terhi By Itu Byman Kirsi Cadpool Oy Cajander Teija Calonius Kirsti Cankar Laura Cantell Heikki Cantell Leena CardPlus Oy Carelia Apteekki Carina Harald Carjuhan Carling Peter Carlson Marianne Carlsson Virpi Caruna Oy Casmo Oy Castren Anna-maija Castren Hannele Castren Lars Caverion oyj Caves Oy Cavotec Finland Oy Cawen Klaus Ceestashop Centranet Oy Chakhovich Stanislav Changling Chelcea Sirpa Chic Catering Oy Ab Christensen Tarja Citycon Oyj Citymac Travels Oy Citysiskot Ciulla Silja Cks-Trading Oy Cleanosol Ab Clever Girl Oy Cog-Design Oy Collan Brita Collan Leena Collanus Merja Colliander Anders Colliander Annette Colliander Irja-liisa Colliander Kim Colliander Tuula Collin Reino Conor Venture Partners Oy Corander Jerry Corapoff Oy Craviotto Oscar Crawford Jaana Creadox Oy Creamailer Oy Credit agricole corporate and investment bank Cruz Carita CTK Kiinteistöpalvelut Oy Dabek Julius tuomas Dabek Tuoma julius Dabek Tuomas Dagsverksinsamling Dahlin Pasi Dahlsten Timo Dahlström Riku Dammert-tinell Mira Danbom Kai Danielsson Pirjo Danielsson Sari ja jari Davidson Allan Dazzle Oy Debora Oy Dentamari Oy Dernjatin Georg Detria oy DHL Express henkilöstö Dhyring Sirpa Dialogitutkimus Oy Jaakko Seikkula Digia Finland Oy Dikert Päivi Disco K-50:n asiakkaat Douai Riitta Doublecheck Oy Dr.Baumann Kosmetiikka Finland Oy Drawing Art Fordell Dromberg Jaana Dubelman Igor Dyhr Merja-maija Dynasty Helsinki Oy E-P:n poliisilaulajat ry Eberhardt Marja Edgren Helena Eerola Eljas risto Eerola Erkki Eerola Jorma Eerola Kalle Eerola Lassi Eerola Marketta Eerola Tarja Eeva ja Liisa Metsähonkalan syntymäpäiväkeräys Effortia Oy Ehnholm Julia Ehnrooth Albert Ehnrooth Alexander Ehrman Terttu Ehrnrooth Alexander Eila Mirjam Eila räpp-mummo Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun säätiö Eilonen Matti Eilos Isto Einamo Katri ja juha Einesalo Marja ja pertti Einola Antero jalo Einola Jalo Eira Eeva Eirola Susanna Ek Mervi Ek Pirjo Ek Sirpa Ek-niskanen Riitta Ekberg Ritva Ekberg Tarja Ekberg Fredr Edv Oy Ab Ekbom Kai Ekenäs-Tammisaari touring mc ry Ekerodde Olli Ekholm Henna ja m. Ekholm Sirpaleena Eklund Anita Eklund Eija Eklund Mika Eklund Niklas Eklund Peter Eklund Tiina Eklund Tom Ekman Matti Ekman Patrik Ekman Sirpa kampaamo Ekman-manner Merja Ekqvist Aarno Ekroos Lars Ekroth Mirka Ekström Anna-maija Ekström Jan Ekström Päivi Eläinklinikka Takala Oy Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö Elander-heino Monica Elementti Elli Elevkårens styrelse -kbg Eliander Päivi Eliisan Optiikka Elijoki Jarkko Elite Pankkiiriliike Oy Elkamo Oy Ab Ellfolk Marjaana Ellilä Riitta Elo Eira ja heikki Elo Jari Elo Kimmo Elo Krista Elo Markku Elo Ritva Elo Tuula Elo-rauta Minna Elolampi Aila ja Eriksson Olle Elomaa Eeva Elomaa Markku Elomaa Raija Elonen Annukka Elonen Paula ja ari Eloranta Anja Eloranta Jorma Eloranta Kimmo Eloranta Riitta Elovaara Harri Elovainio Jani Elovainio Kirsi Eltek Power Oy Ema Group Oy Emerco Oy Enbäck Leea Enberg Kirsi Enbuska Risto Engblom Hannele Engblom Kimmo Englund Ulla Engström Patrik Enholm Julia Enimö-ahonen Airi Enlund Kirsti Enqvist Sirpa Enström Erkki Entria Oy Epäilys Pekka Er - Nest Oy Eränen Seppo Eriksen Eivor Eriksson Anne-marie Eriksson Erkki Eriksson Kurt Eriksson Leena Eriksson Markku Eriksson Mats Erityispeltiseppien Ammattiosasto Ry Erjala Tuomo Erkamo Katri Erkkilä Jarkko Erkkilä Lassi Erkkilä Tiia Erkko Marko Erma Tuomas Ernestas byaförening rf Erola Leena Erolainen Tuula Eronen Jorma Eronen Matti Eronen Pekka Eronen Riitta Eronen Ritva ja harri Eronen Sannamari Eronen Tuija Ervasti Erkki Ervasti Ulla Ervasto Erkki Esala Hannu Esbo Marthaförening rf Esbo Norra Marthakrets Esbobygdens ungdomsförbund rf Escartin-sorjonen Laila Esiupseerikurssi 65 Eskelin Inger Eskelinen Liisa Eskelinen Maija Eskelinen Minna Eskelinen Päivi Eskelinen Seppo Eskelinen Sirpa Eskelinen Tarja Esko Kortelainen Tmi Eskola Anne Eskola Arto Eskola Eija Eskola Ilkka Eskola Leena Eskola Osmo Eskola Pasi Eskola Pentti Eskola Teija Eskonmaa Lassi Eskuri Pekka Espo Terttu Espoo Ringside Golf Espoon Antenni Oy Estakari Juha Estola-riipi Tarja Etappina Oy Etelä-Hämeen OP-Kiinteistökeskus Oy Etelä-Hervannan Koulu Etelä-Savon koulutus OY Eteläniemi Hanna-leena Etholen Timo Ettala Juha Etuhuolinta Jukka Halli Oy Euran kunnalliset JHL ry Eväluoto Kimmo Evergreens Ry Evers Tomi Evijärvi Pekka Evitskog fbk Damklubb Evli Pankki Oyj Evry Jydacom Oy Exell Marlon Face Factory Oy Fadjukov Sari Fager Fanni Fager Jari Fager Reija Fagerholm Camilla teresa Fagerlund Bror Fagerlund Hannu Fagerlund Markku Fagerlund Sirkka Fagerström Kari Falck Eira Falck Mirja Falin Aila Fallenius Leo Fantasy Nail Studio Farenta Oy Färm Jon Färm Merja Fazerilan toimihenkilöt tu ry Fehrmann Maritta Fenno Optiikka Kaakinen Oy Fenno Optiikka yrittäjät Ferapontow Ismo Festium Oy FHOC Busanistit Fidelix Oy Filppula Antti Filppula Pirjo Fils Anne-christine Finby Martaförening Finell Riitta Fingerroos Rita Finib Oy Finlandia Hall Rotaryklubi RY Finnairin Boeing 757 -ryhmä ja lomaliikenteen ystävät Finne Asko Finne Maria Finne Marika Finnilä Jussi Finnilä Jussi tapio Finnish Jaguar Drivers Club R.Y Finnsuoja Oy Fisk Saara Flemmich-lindholm Kirsi Flexolahti Oy Flink Eija Flinkman Pirkko Flyckt Riitta Folkesson-huttunen Mia Folkhälsan Syd Ab Fontell Marja Footstep Design Tmi Förbom Antero Fors-nieminen Anne Forsberg Lasse Forsberg Ulla-maija Forsblom Lilian Forsell Jouni Forsgren Bjarne Forsius Johanna Forsman Margareta och rolf Forsman Tarja Forsman-haapaniemi Nina Forss Timo Forss Tuija Forssan Isännöinti ja Kiinteistönvälitys Oy Forssan Oriflame alue 159 Irja Sarin Forssan Teatteriyhdistys Ry Forssell Marja Forssell Mika Forsström Kari Forsström Kirta Forsström Mona ja ulf Forsten Noora Försti Pentti Forsvik Arja Foxell Marja-liisa Foxell Riitta Franchi Leila Franssi Ulla Franssila Ari Franzen Markku Franzen Tomi Fredriksson Jorma Frese Karl-heinz Friberg Elina Friherrsin vpk:n naisosasto Friis Liisa Frilander Osmo Friman Kirsi Friman Leila From Juha From Marjut From Nina Fromholtz Maritta Frondelius Matti Front Jari Front Tuula ja pentti Furman Eeva Furnipro Furuholm Laura ja Knuutila Heikki Future rallisprint Fyhr Nina Fyhrqvist Sirpa Fysioterapia Arja Käyhkö G4S Suomi Gandombakhsh Andre Gästrin Aira Gateline Oy Gauriloff Tarja Gemalto Oy Genral-wikstedt Marja Gerlander Eija-maria Germano Liisa Gertime Ginman-tjeder Nella Gluskow Riitta ja mikko Gohr Birgit und dirk Gorell Anna Gört-laine Tiina Gottschalk Susann Graf Aulikki Granath Sisko Granberg Carl-gustav Granfelt Erika Grani moottoripyöräkerho Granlund Arto Granqvist Anne Granqvist Sari-maija Granroth Anneli Granvik Kaija Gråsten Hannu Gråsten Päivi Gråsten Saila Green Room Oy Greenled Oy Greenstep Oy Grehn Titta Grekelä Paula Gröhn Anne Gröhn Heino Gromoff Risto Grön Kaj Grön Tapio Grönberg Liisa Gröndahl Jari Gröndahl Mirja Gröndahl Risto Grönfors Jaana ja kimmo Grönholm Päivi Grönlund Hanne ja jari Grönlund Helena Grönlund Marian Grönmark Kalle Grönmark Riitta Grönqvist Heidi Grönqvist Jan Grönqvist Johanna Grönqvist Osmo Grönqvist Tony Grönroos Jouni Grönroos Juha Grönroos Terttu ja veijo Grönvall Elina Grönvall Katri ja markku Growflow - Kasvuvirta Oy Grundström Marja Gummerus Anna-kristiina Gustafsson Eeva Gustafsson Mervi Gustafsson Minna Gustafsson Siv Gustafsson Tuija Gutierrez Marja-leena Gynther Leena Gynther Ria H. Hurtig-Putkonen Haajanen Risto Haakana Heikki Haali Simo Haanpää Kari-jussi Haanpää Paula Haanpää Tarja Haanpää Tuomo Haanperä Leena Haapa Maarit Haapajärvi Virve Haapakangas Tarja ja matti Haapakoski Seija Haapala Jari Haapala Jari-pekka Haapala Minna Haapala Terhi Haapalahti Raija Haapalainen Anja Haapalainen Elina Haapalainen Mette Haapalehdon Katsastus Oy Haapamäki Marjo Haapamäki Petteri Haapanen Jari Haapanen Leea Haapanen Merja Haapanen Mirja Haapanen Tiina Haapaniemi Kimmo Haapaniemi Merja Haapasaari Sari ja raine Haapasalmi Pirkko Haapasalo Juhani Haapasalo Mico Haapasalo Pertti Haapaveden Kello ja Optiikka Haapiainen Ella Haarala Anna-liisa Haarala Elina ja pekka Haarala Jari Haarala Markku Haaranen Marjut Haaraniemi Kimmo Haaraoja Maritta Haase Kaija Haataja Hilkka Haataja Pia Haavisto Anitta Haavisto Anssi Haavisto Arja Haavisto Harri Haavisto Jarmo Haavisto Matti Haavisto Pentti Haavisto Teija Haavisto Anne ja Nikali Heikki Hackman Anneli Haga Seija Hagel Hillevi Hagelberg Mirja Hagelberg Tarja Hagelstamska högstadiet elevkåren Hagert Sari Hagfors Kari Hägg Ari Häggman Ilkka Hagman Johanna Hagman Sari Hagman Tarja ja kim Hagman Ann-Marie ja Mäkinen Janne Hagstedt åsa Hagström Heikki Hahl Eila Hahnsson Sirpa Haikala Olli-matti Haikarainen Eila Häikeläinen Igor Häikiö Jari Haikka Risto Haikonen Raija Haimakainen Jari Haimakainen Seija ja sakari Haimakka Jorma Haimi Marja-leena Haimi Reijo Haimila Päivi ja risto Hainari Harri Haipus Leo Hair & Beauty Spa Hair Sensation Hair-Style Lea Jokela-Tikka Häivälä Sanna-mari Hakala Aila Hakala Anne Hakala Anne ja ari Hakala Helena Hakala Juha Hakala Juha-pekka Hakala Kirsi ja tapani Hakala Martti Hakala Merja Hakala Rauno Hakala Riitta ja timo Hakala Seppo Hakala Timo Hakala-niskanen Maila Hakalanmäen Asukasyhdistys ry Hakalisto Eeva Hakama Tapani Hakamäki Kristiina Häkämies Maria Hakanen Anu Hakanen Aune Hakanen Jorma Hakanen Marko Hakanen Martti Hakanen Raimo Hakanen Raine Hakanen Sami Hakaniemi Oral Hakaoja Risto Hakasalo Marjo Hakkalan koulun oppilaskunta Hakkarainen Anneli Hakkarainen Hanna-liisa ja m. Hakkarainen Hannu Hakkarainen Helle Hakkarainen Kerttu Hakkarainen Marja Hakkarainen Marjaana Hakkarainen Olli Hakkarainen Pertti Hakkarainen Pirkko Hakkarainen Raili Hakkarainen Seija ja olavi Hakkarainen Seppo Hakkarainen Sirkka Hakkarainen Timo Hakkarainen Tuija Häkkilä Hannu Häkkilä Ritva ja sauli Häkkinen Jouni Häkkinen Juha Häkkinen Marja Häkkinen Marja-leena Häkkinen Mervi Häkkinen Saila Häkkinen Sari helena Häkkinen Sisko Häkkinen Urpo Häkkinen Veli-pekka Hakola Maarit Hakola Panu Hakola Senja Hakonen Sonja Hakonen Tarja Hakoniemi Eeva Hakula Taija Hakuli-matilainen Virpi Hakulinen Eetu Hakunilan Optiikka Halavaara Merja Halikon lukion oppilaskunta Halin Ari Hälinen Jouko Halinen Lea Hälinen Päivi ja alpo Haljala Tuula Hall Eveliina Hallanheimo Olli Hallaranta Arto Hallenberg Anne Hällfors Tiina marjatta Hallikainen Minna Hallikainen Raija Hallikainen Tanja Hallikainen Tuija Hällis Maria Hallman Risto Hällström Veronica Halme Eeva Halme Kaija Halme Markku Halme Mika Halme Niklas Halme Pirjo Halmela Ari Halmela Seija Halmevaara Antti Haloila Henri Halonen Annaleena Halonen Ari Halonen Kirsi-maria Halonen Marko Halonen Matti Halonen Milja Halonen Outi Halonen Pekka Halonen Raija ja veikko Halonen Risto Haltia Martti Haltia Ulla Haltia Ulla-maija Halttunen Arja Halttunen Jari Halttunen Margit Halttunen Markku Halunen Seppo Hälvä Elise Hälvä Risto Hämäläinen Annakatri Hämäläinen Anne Hämäläinen Anu Hämäläinen Ari Hämäläinen Arto Hämäläinen Eila Hämäläinen Esa Hämäläinen Hannele Hämäläinen Hannu Hämäläinen Harry Hämäläinen Heidi Hämäläinen Jorma Hämäläinen Juhani Hämäläinen Kari-pekka Hämäläinen Keijo Hämäläinen Lea Hämäläinen Leena Hämäläinen Marja Hämäläinen Marjo Hämäläinen Markku Hämäläinen Outi Hämäläinen Päivi Hämäläinen Pasi Hämäläinen Petteri Hämäläinen Pirjo Hämäläinen Reijo Hämäläinen Reine Hämäläinen Riku Hämäläinen Sauli Hämäläinen Seija Hämäläinen Teemu Hämäri Pirkko Hamarila Vesa Hamberg Christer Hamberg Heino Hämeenoja Eeva Haminan Soroptimistit Hamm Heikki Hammarberg Arja Hammaskari Oy Hammaskulma Oy Helsinki Hammaslaboratorio Confident Oy Hammaslaboratorio Modent Oy Hampori Hannu Hamunen M. ja Kainulainen J. Hangasoja Jorma Hangon hell. läh. Ry/Löytötori Hanhela Markku Hanhela Veli-matti Hanhikangas Terttu Hanhinen Kaarina Hanhineva Vesa Hanhisuanto Ari Hankaniemi Anna-kaisa Hanki Seija Hankilanoja Jarmo Hannele Lilja Hanni-harju Paula Hännikäinen Hannu Hänninen Anneli Hänninen Ari Hänninen Harri Hanninen Jarmo Hänninen Juhani Hanninen Kari Hänninen Keijo Hänninen Markus Hänninen Matti Hänninen Mika Hänninen Pekka Hänninen Seppo Hänninen Teemu Hänninen Tuija Hänninen Tuula Hänninen Vilma Hannu Sirpa Hannu Lehtinen / K-Extra Herkkulautta Hannukkala Tarja Hannuksela Vuokko Hannula Kirsi Hansen-haug Lasse Hanska Jukka Hanska Monel Hanski Kati Hanski Leena Hanski Mikko Hantsalan Klassill Koulu 7C/2014 Hantula Outi Happo Hanna-leena Happonen Ari Happonen Eila Happonen Ilkka Happonen Kari Happonen Lahja Happy Orange Oy Hapulahti Aila ja ari Hara Maija Harainen Jarmo Haravakylä-Kankaan martat Harden Jan Harenko Kristiina Harhalan koulun retkitili Harikoski Riitta Harinen Aarre Harinen Ulla Harju Anne Harju Eija Harju Esa Harju Iitu Harju Jukka Harju Kalevi Harju Markku Harju Pasi Harju Pekka Harju Riitta Harju Sari Harju Pirkko ja Panttila Kaj Harjula Airi Harjula Eija Harjula Ulla Harjunen Eila Harjunen Tuija Harjunpää Tiina Harjuntausta Marianne Harkema Esko Harkki Eeva Härkönen Aniitta Härkönen Tuija Härkönen Vesa Harlamov Pirjo Härmä Martti Härmä Päivi Harmaala Eija Harmainen Veli-eino Härmälä-heiskanen Liisa Härmänmaan 4H-yhdistys Harpala Tarja ja markku Harrinvirta Pirjo Harsu Maija Hartikainen Anne Hartikainen Antti Hartikainen Eero Hartikainen Eija Hartikainen Elina ja kyösti Hartikainen Hannu Hartikainen Heli Hartikainen Matti Hartikainen Reijo Hartikainen Riitta Hartikka Regina Hartikka Terhi Hartkopf Angela Hartolan Osuuspankki Hasila Pirkko Hassinen Veli Hasu Hannu Hasu Marja Hatakka Hannu Hätönen Erja Hattulan Pyhän Ristin Kuoro Ry Hauhia Mika Hauhio Leena Haukilehto Ritva ja ahti Haukiputaan lukion oppilaskunta Haukiputaan Yläasteen Oppilaskunta Haukivuoren Äidit Haukka Heikki Haukka Mari Haukka-aho Ulla Haukkajärvi Tapio Hausjärven seurakunta Hausjärven yläaste/lukio Hauska Timo Hautakangas Jyrki Hautala Eeva Hautala Jussi Hautala Kari Hautala Kati Hautala Marja Hautala Timo Hautamäki Eini Hautamäki Heidi Hautanen Marja Hautauspalvelu Rinne Hautsalo Veera Hava Ossi Havana Marika Haverinen Ilse Haverinen Liisa Haverinen Marianne Haverinen Sari Havia Pasi Havimäki Jari Havu Riitta Havula Mirva Häyrinen Pekka Häyrinen-lindberg Armi Häyrynen Irja HD Soft Hedberg Kaija Hedman Pirjo Hehku Kauneuteen Heikinaro-johansson Ritva Heikinheimo Anneli Heikinheimo Liisa Heikkilä Aarni Heikkilä Aino Heikkilä Anna-maija Heikkilä Annikki Heikkilä Arto Heikkilä Elli Heikkilä Jaakko Heikkilä Juha Heikkilä Liisa Heikkilä Maarit Heikkilä Maija Heikkilä Marja-liisa Heikkilä Markku Heikkilä Mirja Heikkilä Pirjo Heikkilä Raija Heikkilä Riitta Heikkilä Ritva Heikkilä Sanna Heikkilä Sari ja jukka-pekka Heikkilä Seppo Heikkilä Tapani Heikkilä Terhi Heikkilä Timo Heikkilä Tuula Heikkinen Annamari Heikkinen Ari Heikkinen Eeva Heikkinen Hanna Heikkinen Hannu Heikkinen Ilari Heikkinen Irmeli Heikkinen Jari Heikkinen Jenni Heikkinen Juhani Heikkinen Kaisa ja erkki Heikkinen Kirsi Heikkinen Lea Heikkinen Liisa Heikkinen Markku Heikkinen Matti Heikkinen Merja Heikkinen Päivi Heikkinen Pertti Heikkinen Sarita Heikkinen Sirpa Heikkinen Teuvo Heikkinen Timo Heikkinen Tuija ja jorma Heikknen Kari Heikkonen Jarmo Heikkonen Päivi ja markku Heikkonen Riitta Heikonen Maija Heilimo Seija ja veikko Heilman Seija Heimala Päivi Heiman Seija Heimo Aki Heimo Pasi Heimonen Piia Heimonen Taisto Heinäaho Tarja Heinämäki Elina Heinänen Niko Heinaro Päivi Heinäveden Kemianos Ry 125 Heine Robert Heinijoki Raija Heinikainen Lea Heinikangas Soile Heinikari Johanna Heininen Janne Heininen Mari Heino Harri Heino Heikki Heino Markku Heino Mika Heino Olavi Heino Petri Heino Raija ja timo Heino Ritva Heino Tomi Heino Sanna ja Rämä Pasi Heinola Ilkka Heinola Tuula ja keijo Heinola rock united Heinolan kaupungin Marttayhdistys ry Heinolan kirkonkylän martat ry Heinolan Laite -ja Konesuun Oy Heinonen Anna Heinonen Eija Heinonen Eila Heinonen Harri Heinonen Irma Heinonen Jukka Heinonen Jussi Heinonen Kalle Heinonen Leena Heinonen Leena ja matti Heinonen Leif Heinonen M ja l Heinonen Mari ja timo Heinonen Marja-liisa Heinonen Markku Heinonen Martti Heinonen Mika Heinonen Minna Heinonen Pirjo Heinonen Pirjo ja timo Heinonen Raimo Heinonen Ritva anneli Heinonen Sari Heinonen Sirkka Heinonen Sulo Heinonen Suvi Heinonen Tarja Heinonen Timo Heinonen Veli Heiska Jukka Heiskanen Arto Heiskanen Jarmo Heiskanen Juha Heiskanen Kalle Heiskanen Marja Heiskanen Outi Heiskanen Pentti Heiskanen Ritva Heiskanen Sinikka Heiskanen Sirpa ja jukka Heiskari Matti Heiskarin Teräspaja Oy Heittola Taina Heittola Timo Hekkala T. ja veikko Hekkala Tuula Helala Anneli Helander Aarno Helander Elina Helander Jari Helander Jarmo Helena Marjatta Helenius Jarmo Helenius Leena Helenius Marika Helenius Marja Helenius Marko Helenius Pia Helenius Pirjo Helenius Timo Helenius Titta Helenius Ulla Helevä-vuoti Eeva-kaisa Heli Päivi Heliander Merja ja jouni Helin Aija Helin Ari Helin Heikki Helin Kirsi Helin Riitta Helin Teuvo Heliö Anna-mari Heliö Ulla Helkkula Juhani Hella-pikala Kerttu Hellberg Sini Helle Pirkko Helle Tiina Hellemaa Antero Hellen Erkki Hellen Kasper Hellgren Leo Hellgren Reijo Hellman Ari Hellman Ilkka Hellman Jarmo Hellman Leena Hellman Regina Hellman-eronen Leila Hellsten Ari Hellsten Kai Hellsten Kari Hellsten Marja Hellsten Marja-liisa Hellsten Raija Hellsten Veijo Hellström Markus Helmien Talo Oy Helmimaailma Helminen Katja Helminen Pirjo Helminen Tiina Helminen Timo Helminen M ja Kilpinen L Helminen-pacius Päivi Helmipaikka Helsingfors svenska Marthaförening Helsingin Eläkeläisjärjestöt Ry Helsingin kaupungin palvelukeskus Helsingin Kaupunki Helsingin Kunnalliset Eläkeläiset Helsingin op pankin apv-tutkinnon 21.11.2014 suorittaneet 32 opiskelijaa Helsingin OP Pankin APV1 -opiskelijat 05/2015 Helsingin Pika-Apu Oy Helsingin poliisilaulajat ry Helsingin ranskalais-suomalainen koulu Helsingin Rengashotelli Oy Helsingin Seurakuntayhtymä Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 9D oppilaat/vanhempainyhdistys Helsingin Toimihenkilöt Pro ry Helsingin Yliopiston rahastot Helsinki/Talpa Helsko Anne-kristiina Hemmi Riitta Hemming Onni Hemming Tarja Hemminki Harri Hemminki Jarmo Hemminki Pekka Hengitysliitto Ry Henna Harri Henna Keränen ja Ari Sauso Henriksson Frej Henriksson Kaj Henriksson-tapio Tua Henry Fordin säätiö Henttonen Kari Henttonen Teija Henttu Liisa Hentula Auvo Hentunen Irma ja seppo Hepojärvi Marja Herkama Leena Herlin Anne Hermansson Jyrki Hermunen Päivi ja jorma Heroja Maria Herrala Satu Herralan martat ry Herttoniemen silmälasi Herva Heikki Herva-koivuranta Arja Hessumobiili Oy Hettula Eero Hiekkala Pirkko-liisa Hiekkavirta Kirsti Hieroja Risto Törmälä Hieta Briitta Hieta Pirjo Hietaharju Kari Hietala Kristiina Hietala Merja Hietalahti Hannu Hietalahti Kalevi Hietamo Eija ja kari Hietanen Ari-pekka Hietanen Eija Hietanen Ensio Hietanen Jaana Hietanen Jouko Hietanen Jouni Hietanen Roope Hietanen Susanna Hietaniemi Keijo Hietaniemi Marjatta Hietapakka Ari Hietaranta Seppo Hietarinta Eila Hietarinta Raija Hietikko Jaana ja juha High Metal Production OY Hiidenkari Päivi Hiidensalmen Sähkö Oy Hiilesniemi Aija Hiisivirta Mika Hiitelä Erja Hilden Kirsi Hilden Pekka Hilden-engberg Pirjo Hiljander Merja Hiljanen Esko Hiljanen Markku Hiljanen Sanna Hillberg Harri Hillner Teija Hillo Sirkka Hilska Sari Hilti Suomi Oy Hiltula Irene Hiltunen Ahti Hiltunen Arja Hiltunen Erkki Hiltunen Esa Hiltunen Jari Hiltunen Lassi Hiltunen Marja ja heikki Hiltunen Marja ja matti Hiltunen Marko Hiltunen Matti Hiltunen Mika Hiltunen Paula Hiltunen Paula ja pasi Hiltunen V. ja Multanen T. Himanen Leena Himberg Juhani Himberg Riitta Himberg Titta Himmelroos Olavi Hinkkanen Aarni Hinkkanen Marjut Hintikka Tuomo Hinttala Harri Hiram Loosi 25 Ry Hirn Esa Hirn Jan Hirn Riikka Hirokazu Tanaka ja Kiyoe Somayama Hirschovits-gerz Sirkka Hirvenkari Lotta Hirvensalo Jari Hirvi Aino Hirvimäki Seppo Hirvinen Petri Hirvinen L kuolinpesä Hirvisaari Laila Hirvoila Hirvonen Hely Hirvonen Ilkka Hirvonen Jaana Hirvonen Jarmo Hirvonen Marita Hirvonen Markku Hirvonen Martti Hirvonen Mauri Hirvonen Pekka Hirvonen Ritva Hirvonen Sari Hirvonen Seija Hirvonen Tarja Hirvonen Tuula sinikka Hirvonen Ulla ja jukka Hirvonen Leila Tmi Hjorth Jari Hoffren Pirjo Högberg Tiina Höglund Seija Hohtari Vilma Hohti Klaus Hoikka Jouni Hoikka Paula Hoikkala Ari Hoikkala Merja Hoikkanen Kari Hoisio Anne Hoitohuone Vihreä Lohikäärme Hoitopalvelu Hermion Hokkala Jouko Hokkanen Arto Hokkanen Eija Hokkanen Harri Hokkanen Pirjo Hokkanen Suvi-päivi Holappa Kari Holkeri Jukka Holkeri Kalle Holkko Sirpa Hölli Eero Hollolan Perussuomalaiset ry Holm Harry Holm Jan-olof Holm Jenny Holm Pekka Holm Tuija Holma Maria Holma-ruotsalainen Pirjo Holmberg Andrae Holmberg Jaana Holmberg Jan Holmberg Kirsi Holmborg Ritva Holmen Riitta ja elof Holmgren Mikko tapio Holmström Anneli Holmström Bengt Holmström Tom Holmström Tomas Holopainen Aino Holopainen Jarmo Holopainen Kari Holopainen Kimmo Holopainen Pekka Holopainen Tarja Holopainen Tuula ja jorma Holopainen K. ja Hytönen H. Hölsö Jarmo Holstein Osmo Hölttä Pertti ja helen Hölttä Heli ja Kangasalusta Jukka Homenon Martat Homeopaatti Taina Olsson Homma Hannu Hongisto Markku Honka Paula Honkaharju Harri Honkala Kai Honkala Marja Honkala Marjo Honkala-liuska Ulla Honkanen Anja Honkanen Eeva Honkanen Heikki Honkanen Jari Honkanen Liisa Honkanen Marja Honkanen Pekka Honkanen Pentti Honkanen Raimo Honkanen Reijo Honkanen Risto Honkanen Sariina Honkanen Satu Honkanen Taina Honkanen Teemu Honkanen Tuula Honkanen Vesa Honkaniemi Mikko ja teija Honkanummi Eeva Honkavirta Riitta Honkimaa Jenni Honkonen Anna-maija Honkonen Hannu Honkonen Vesa-pekka Höök Pete Hopeamaa Vesa Hopia Ritva Hopponen Jan Hopponen Maritta Höri-santala Tiina Hörkkö Esko Hörkkö Päivi Horko Ritva Hörman Kirsi Horttanainen Jalo Hosio Ari Hoskonen Pirkko Hotanen Kari Hotanen Tanja Hotanen Timo Houni-lundberg Pirjo Hoven Miikka Hovi Marjut Hovi Pasi Hovi Pirjo Hovila Hanna Höykinpuro Hilkka Höysniemi Timo HR4 Group Oy Ht Laser Oy Hugo Bergroth-sällskapet Huhmarniemi Juhani Huhta Marja Huhta Pertti Huhtala Anne Huhtala Helena Huhtala Keijo martti Huhtala Lasse Huhtala Lassi Huhtala Liisi Huhtala Marja Huhtaluoma Pia-maria Huhtamäki Pekka Huhtamäki Tuula orvokki Huhtasalo Aija Huhtasalo Tiina Huhtinen Kalervo Huhtinen Taija Huhtisen koulu, Porvoo Huikko Maire ja samuli Huikuri Tuula Huittinen Yrsa ja kari Huj Invest Oy Hujanen Vesa Hukka Hannu Hukka Jouni Hukkanen Jorma Hulden Susanne Hult Erkki Humaloja Marjo Hummelin Leena-maija ja jorma Hunajayhtymä Oy Ab Hunnakko Joel Huolman Teuvo Huoponen Maija-leena Huoso Risto Huotari Ari Huotarinen Pauli Huotinen Hannu Huovila Veli Huovinen Liisa Huovinen Pasi Huovinen Ritva Huovinen Tapani Huppunen Heidi Hurme Antti Hurme Marja-leena ja juho Hurmekoski Ismo Hurskainen Anne Hurttila Silja Huru Katri Husso Ismo Husu Kimmo Husu Liisa Husu Ritva ja teijo Husu-peltonen Anu Hutri Anne Huttunen Eija Huttunen Elsa Huttunen Erkki Huttunen Heidi Huttunen Heimo Huttunen Jukka-pekka Huttunen Kari Huttunen Leena Huttunen Maarit Huttunen Matias Huttunen Matti Huttunen Pentti Huttunen Petri Huttunen Reijo Huttunen Sampsa Huttunen Sari Huttunen Seppo Huttunen Taina Huttunen Tuula Huttunen Vesa Huuhka Vesa Huuhka Risto Tmi Huuhkajanvaara-Pikku-Kettu-Pui Huuhtanen Jorma Huuhtanen Jukka Huuhtanen Kristina Huuhtanen Marjatta Huuhtanen Pasi Huuhtanen Pauli Huumarkangas Liisa Huumonen Marja-liisa Huurne Heini Huurtola Hilkka Huusko Markku Huusko Pia Huusko Reijo Huuskonen Pekka Huuskonen Tapio Huuskonen Terhi Huuskonen Timo Hyle Kia-maria Hynnälä Outi Hynninen Anne Hynninen Jyri Hynninen Kati Hynninen Marko Hynynen Raimo Hyötyläinen Raimo Hypen Päivi ja hannu Hyppänen Kaija Hyrönen Maria Hyrske Sami Hytönen Erkki Hytönen Riitta ja matti Hytönen Taina Hytönen Tero Hytti Maarit Hyttinen Hannu Hyttinen Kari Hyttinen Kirsi Hyttinen Laila Hyttinen Paavo Hyttinen Tarja Hyttinen Terttu Hyvän Tuurin Silmälasi Hyvärinen Anja Hyvärinen Anja ja jarmo Hyvärinen Anna-liisa Hyvärinen Arja Hyvärinen Helena Hyvärinen Jaana ja ari Hyvärinen Jari Hyvärinen Juha Hyvärinen Merja Hyvärinen Pirjo Hyvärinen Ritva ja olli Hyvärinen Simo ja kaisa Hyvärinen Sirpa Hyvärinen Tarja Hyvärinen Tiina Hyvärinen M. ja Koivusilta O. Hyvinkään musiikkiopisto Hyvinkään nummenpojat ry Hyvinkään orkesteri ry Hyvinkään pelastakaa lapset ry Hyvönen Ari Hyvönen Kimmo Hyvönen Marko Hyvönen Matti Hyvönen Rauno Hyyäinen Teru Hyykky Kari Hyyryläinen Ari Hyyryläinen Erja ja jarmo Hyyti Leo Hyytiä Erkki Hyytiäinen Anitta Hyytiäinen Juhani Hyytiäinen Kirsi Hyytiäinen Klaus Hyytiäinen Marjukka Hyytiäinen Yki Hyytiälän kurssi 44 Hyytinen Tiina I-U Koulutuskuntayhtymä/Analys Ianalyse International Oy Ibero OY Idman Pekka If Turvallisuusrahasto ja If Vahinkovakuutuksen henkilökunta Ignatius Markku Ignatius Tiina Ihajärvi Taisto Ihalainen Eija Ihalainen Heikki Ihalainen Pekka Ihalainen Taina Ihamäki Kari Ihamuotila Antti Ihander Harri Ihme Anni ja jukka Iisakkala Riku Iisala Virva ja Räisänen Pekka Iiskola Eila Iitin Perussuomalaiset Ry Iivonen Irma Iivonen Mervi ja jari Iivonen Riitta Ijäs Antti Ijas Jaana Ijäs Päivi Ikaalisten Matkatoimisto Oy Ikäheimo Marja-leena Ikävalko Riitta Ikävalko Sanna Ikkala Hannu Ikonen Eija Ikonen Jari Ikonen Kari Ikonen Kirsi Ikonen Outi Ikonen Pekka Ikonen Pia Ikonen Pirjo Ikonen Tauno Ikonen Teija Ikonen Timo Ikonen Vesa Ilaskivi Raimo Ilieva Sirkku Iljalainen Kaisa Iljin Eija Ilkko Riitta Illikainen Ari Illikainen Tuomo Ilmailumekaanikot Ilmek RY Ilmajoen yrityspalvelu Oy Ilmarinen Jouko Ilmarisen Toimihenkilöt Ry Ilmasti Heikki Ilmasti Minna Ilmasti Teemu Ilmola Hannele Ilmonen Arto Ilmonen Leena ja jarmo Ilmonen Petri Iloiset Silmät Oy Ilola Pirjo Ilona Liikunta Oy Ilonen Heli Ilonen Kaisa ja mikko Ilonen Riitta Iloniemi Keijo Ilva Marko Ilvander Timo Ilveskero Sorella Ilvessalo Kyllikki Imagokuva Avoin Yhtiö Imatran näyttleijäyhdistys ry Immonen Harri Immonen Jaana Immonen Jari Immonen Jyrki Immonen Keijo Immonen Liisa Immonen Martti Immonen Paula Immonen Petri Immonen Raija Immonen Sirpa Immonen Susanna Impiö Aino ja seppo In-Team Jorma Luostarinen Indooraid Indren Seija Indutrade Oy Inglot Suomi Oy Ingman Anne Ingman Esa Ingman Mia Inkeroinen Tiina Inkeroinen-huhta Sinikka Inkilä Seppo Inkiläinen Niko Inkiläinen Riitta Inkinen Inkeri Inkinen Mikko Inkinen Sirkka Innanen Heta Innanen-tuuva Tuija Inner Wheel Hangö-Hanko Inner Wheel Helsinki Maneesi Inner Wheel Klubi Kallio-Berg Inner Wheel klubi Kallio-Bergh Inner Wheel piiri 142 ry Inner Wheel Tuusula-Hyrylä klubi ry Inspia Oy/ Ihana lehti Inspirans Oy Insta Defsec Oy Inventio Asianajotoimisto Oy Ipatek Oy Irmeli Ketonen Irpola Eliisa Isaksson Hannu Isaksson Pirjo Isänmaa 80 loosi Isännöintikeskus Sydän-Satakunta Isännöintikuusamo Ky Isoaho Rauno Isoaho Timo-petteri Isohätälä Anja Isoheiko Aapo Isoherranen Juha Isojärvi Henri Isokääntä Eeva Isokääntä Juhani Isokangas Ari Isola Petri Isomäki Sari Isoniemi Juhani Isopahkala Marja-liisa Isosaari Tarja Isotalo Kari Isotalo Katariina Isotalo Veijo Isotalo Taru ja Virtanen Juha Isotalon Kasvattamo Oy Isotupa Jyrki Isoviita Marja-leena Itkonen Juha Itkonen Jukka Itkonen Kyösti Itkonen Pentti Ivakko Teemu Ivonen Harri J. Matikainen Oy J.I.C Oy Jaakkola Aki Jaakkola Eero Jaakkola Jarmo Jaakkola Kimmo Jaakkola Laila Jaakkola Laura Jaakkola Sirkka Jaakkola Teppo Jaakkola Timo Jaakkola Tuija Jaakkonen Eija Jaako Eija Jaakohuhta Pekka antton Jaakohuuhta Pekka antton Jaakola Tarmo Jaakonsaari Marjo Jäälinoja Anne, muistolahjoitus Jäälinoja E ja Antikainen M Jaanan jalkine Jaaranen Juhani Jaari Dennis Jääskeläinen Ari Jääskeläinen Ilkka ja leena Jääskeläinen Jarmo Jääskeläinen Jere Jääskeläinen Kari Jääskeläinen Markku Jääskeläinen Pertti Jääskeläinen Pirkko-liisa Jääskö Airi Jaatinen Jorma Jaatinen Kari Jaatinen Marko Jaatinen Merja Jaatinen Riitta-liisa Jaatinen Risto Jaatinen Tarja Jaatinen Tuija Jackarby-renum marthaförening rf Jacob Katja Jagadeesan Jayagopi Jakobsson Marika Jakola Kirsti Jalamo Juha Jalasjärven yläasteen 9D 2013-2014 Jalassalo Jaana ja hannu Jalava Maj-britt ja esa Jalavikko Arto Jalavikko Elina Jalkanen Erkki Jalkanen Kaisa Jalkanen Tuulikki Jalli Heikki Jalo Harri Jalomäki Helena Jalonen Esa Jalonen Kati Jalonen Liisa Jalonen Miika Jalonen Raija Jalonen Riitta Jalonen Sauli Jalonen Tero Jalonen Tiina Jalonen Tuomas Jalonen T. ja Burjam-Jalonen K. Jämsä Kirsi Jämsen Harri Janakkalan lukion Turengin toimipiste Janatuinen Tuomo Janhonen Katri Janhunen Taisto Janhunen Tarja Jänis Markku Jänis-korhonen Sirkku Jankkari Taina Jansson Bo Jansson Kaija Jansson Seppo Jäntti Elina Jantunen Juulia Jantunen Marja Jantunen Petri Jäppinen Erkki Jäppinen Sirkka Jäppinen Sirkka-liisa Jarallah Kaarina Jari Ahola Oy Casio Jarkkola Seppo Jarva Juha Jarva Martti Järvelä Irma Järvelä Minna Järvelä Petri Järvela Tero Järvelin Minna Järvenkylä Mikael Järvenpää Emilia Järvenpää Irma ja jouko Järvenpää Jouko Järvenpää Juha Järvenpää Jukka Järvenpää Leila Järvenpää Simo Järvenpää Tanja ja jani Järvensivu Seija Järvi Jari Järvi Jukka Järvi Päivi Järvi Sirkka Järvi Tuija Järvi-eskola Aino Järvi-kääriäinen Terhen Järviluoto Anne Järvinen Aimo Järvinen Anne Järvinen Anne ja jouni Järvinen Anu Järvinen Arja Järvinen Arto Järvinen Aulikki Järvinen Eija Järvinen Erkki Järvinen Esa Järvinen Esko Järvinen Hannele Järvinen Hannu Järvinen Harry Järvinen Helena Järvinen Janita Järvinen Jari Järvinen Jarmo Järvinen Kaija Järvinen Kari Järvinen Kristiina Järvinen Maiju Järvinen Maria Järvinen Markku Järvinen Matti Järvinen Milja-aliisa Järvinen Päivi Järvinen Pekka Järvinen Raija Järvinen Rauni Järvinen Risto ja sirkka Järvinen Taina Järvinen Timo Järvinen Tuire Järvinen Jouni J Rakennus Tmi Järvinen-tassopoulos Johanna Järviniemi Markus Järviö Kari Järviö Ulla Järvitalo Oili Jaskari Jukka Jasmine & Jeremy "joululahja-duo" Jauhiainen Arja Jauhiainen Eero Jauhiainen Marjatta Jauhiainen Paavo Jauhiainen Päivi Jauhiainen Sari Jauhiainen Seppo Jauhiainen Tapio Jaulas Arno Jaurakkajärvi Mari Javanainen Krista Javanainen Pekko Javanainen Ville-veikko Javanainen A. Javanainen-löflund Tarja Jekkonen Raimo Jernmark Kaj Jernvall Tuomo Jeskanen Meme Jeskanen Veli-matti Jetsonen Elina katariina JH-Kuljetus Oy Jiang-tirronen Jing Jm-Tiimi Jme Catering Oy Joenpolvi Eeva-liisa Joensuun Mieslaulajat ry Joensuun Zonta-kerho Joentaka Erja Johansen Johanna Johansson Erik Johansson Jari Johansson Jori Johansson Kurt Johansson Lars Johansson Marja Johansson Mathias Johansson Pasi Johansson Peter Johansson Riitta Johansson Risto Johansson Timo Johnson Martine Jokakoti Oy Jokela Heikki Jokela Jouni Jokela Kari Jokela Piia & petri Jokela Raimo Jokela-vaittinen Anne Jokelainen Reko Jokerisalibandy Helsinki Ry Jokerit Salibandy Joki Petri Joki Tarja Jokiaho Raija Jokila Heta Jokinen Ari Jokinen Arto Jokinen Eija Jokinen Hannu Jokinen Helena Jokinen Irmeli Jokinen Jarmo Jokinen Jukka Jokinen Katri-susanna Jokinen Leena Jokinen Maire Jokinen Matti Jokinen Pertti Jokinen Pia Jokinen Raine ja tanja Jokinen Riitta-maria Jokinen Seija Jokinen Sirpa Jokinen Tapio Jokinen Virva Jokiniemi Osmo Jokioinen Heikki Jokiranta-savolainen Irene Joonatee Oy Jörgensen Päivi Jormakan Korjaamo Oy Jormalainen Juha Joro Ari Jouhi Marja ja simo Joukainen Matti Jousmaa Jukka Joutsa Sirkka Joutsen Jari Joutsen Juha Joutseno Titi Joutsenon Elementti Oy Joutsi-korhonen Lotta Joutsijoki Sonja Joutsimies Tuija Jowa avoin yhtiö Juden Erja Juha Puroranta Juhala Eila Juhani-Ahon oppil.keräystili Juhani-Ahon Oppilaskunta Juhanoja Auli Juhola Anu Juhola Heidi Juhola Jaana Juhola Linda Juhola Päivi-sisko Juhola Sari Jujo Thermal Oy Jukamo Tero Jukarainen Matti Jukka Tapani Jukka Saastamoinen Oy Jukkara Seppo Jukola Aki Jukurit sarvisclub ry Julin Petra Julin Tuomas Julkunen Sonja Jumppanen Jarmo Jumppaporukka Juneja Ella Junkkari Jari Junna Markku Junni Susanne Junnikkala Jari Junnikkala Juha Junnila Sinikka Junnila Tarmo Junno Heikki Juntti Hanna ja markku Junttila Antero Junttila Juha Juntunen Arvo Juntunen Heikki Juntunen Jani Juntunen Jari Juntunen Kirsi Juntunen Outi Juntunen Päivi Juntunen Pasi Juntunen Pentti Juntunen Riitta ja ari Juntunen Risto Juntunen Tarja ja olli Juntunen Tuomo Juntunen Urpo Juntunen Yrjö Juntunen-toiva Leena Juoksuseminaari Juola Aila Juola Laila Juoperi Maarit Juopperi Ari Jurevita Oy Jurvakainen Timo Jurvanen Juha Jurvanen Kirsi Jurvelin Jukka Jurvonen Esko Juselius L. ja Tamminen M. Juslenius Stig Jussheikki Marja Jussila Eveliina Jussila Jarmo Jussila Jouni Jussila Maarit Jussila Taija Jussinniemi Liisa Jutila Eero Jutila Päivi Jutila Veli-pekka Juujärvi Marita Juupaluoma Jarmo Juurioksa Tapio Juuso Anna-maija Juusonen Nina Juustovaara Teuvo Juuti Veli Juutilainen Pirjo Juutilainen Rainer Juutilainen Sirkku Juutinen Marjo Juvakka Asko Juvan Optiikka Juvela Petra Juvonen Hilkka Juvonen Kari Juvonen Mika Juvonen Sari Juvonen Sirpa maarit Juvonen Timo Juvonen Vesa Jylänki Kari Jylhä Miikka Jylhä Sauvo Jylkäs Kaisa Jyränoja Ulla Jyrkämä Jaana Jyrkänne Esa Jyrkänne Sirpa-liisa Jyrkiäinen Mari Jyrkiäinen Markku Jyrkinen Eeva Jyrkkänen Mirja Jyrkönen Kristiina Jyvälahti Laura Jyväskylän Ortodoksinen Seurakunta Jyväsoptiikka K-Market Neste Oil Varisto K-S Kalatalouskeskus Ry Kaakinen Ari Kaamanen Jarmo Käännöstoimisto Keskinen Pirjo Tmi Kaapola Mervi Kääriäinen Paula Kaario Heini ja jukka Kaarna Anna-leena Kaarre Jouni Kaarre Marjo Kaartinaho Merja Kaartinen Anneli Kaartinen Erkki Kaartinen Markku Kaarto Hannu Kaartti Jaana ja vesa Kaasalainen Teppo Kaasinen Leena Kaasinen Senja Kaasuvalo Kaateri Heidi Kaattari Raija Kaatuneiden omaiset Helsinki Kaatuneitten Omaiset Helsinki Kabanow Anitta Kaeser kompressorit oy Kähäri Pirjo&matti Kahelin Jutta Kahelin Vuokko Kahi Jani Kahilampi Merja Kähkönen Helena Kähkönen Marja ja jouko Kähkönen Pirkko Kähkönen Veli Kahle Silvia Kähönen Marjut Kahra Rauno Kahra Riitta-liisa Kaidankangas Jukka Kaihlakari Virpi ja sakari Kaihlanen Juha Kaihua Marja-leena Kaija Juha Kaijalainen Elina Kaijalainen Mauri Kaijansinkko Heikki Kaijansinkko Riitta Kaijärvi Tommi Kaikko Timo Kaikkonen Jouko Kaikkonen Markku Kaikkonen Matti Kaikkonen Tapio Kaila Merja ja kari Kaila Suvi Kainomaa Leena Kainu-arra Rita Kainua Jaana Kainulainen Alli ja kari Kainulainen Kari Kainulainen Pirjo Kainulainen Tuula Kaipanen Jussi Kaipiainen Pentti Kairala-aaltonen Eija Kairi Timo Kaisamatti Katja Kaisla Maija-liisa Kaitila Jarmo Kaivanto Keijo Kaivo-oja Harri Kaivola Tiina Kaivonen Jarmo Kaivonurmi Jarmo Kaivuripalvelu Markku Järvinen Oy Kajaani-kurki Kristina Kajaanin Kello ja Silmälasi Kajakko Kirsti Kajan Juha Kajander Vesa Kajanmaa Pia Käki Eeva-liisa Käki Marja Kakko Laila Kakko Minna Kakkola Kari Käkönen Päivi Käkönen Pasi Käkönen Sinikka Kalakoski Hannu Kalanti Kristiina ja juhani Kalberg Andreas Kalberg Andreas christian Kalen Gösta Kalervo salmi Matti Kalevala Koru Oy Kalevantie As Oy Kalho Anna-maija Kalilainen Marjukka Kaliste Leena Kaljunen Tiina Kälkäinen Raili ja pentti Kälkäjä Riitta Kalkkila Olavi Kalkko Kaarina Kallas Liias Kalleinen Hanna Kallela Jukka Kallinen Heini Kallio Jarmo Kallio Jasper Kallio Jukka Kallio Kaarina Kallio Kari Kallio Kim Kallio Liisa Kallio Marjo Kallio Markku Kallio Mirja Kallio Mirjam Kallio Raija Kallio Riitta ja raimo Kallio Stina Kallio Ulla Kallio Seudun Eläkkeensaajat Ry Kallio-Berghäll rotaryklubi Kallioinen Kari Kallioinen Merita Kalliokoski Toivo Kalliomaa Matti-juhani Kalliomäki Armi Kalliomäki Matti Kalliomäki Sinikka Kallionalusta Hely Kallioniemi Tommi Kalliorakennus -yhtiöt Oy Kalliosaari Aija Kalliosaari Soile Kallis Eeva Källman Bo Kallo Sakari Kallo Simo Kallonen Eeva Kallonen Timo Kallunki Kai Källvik Kari Kaloinen Else Kalotti-Optiikka Kivelä Kalustesuunnittelu Comoro Kälvälä Tanja Kälviäinen Jaana Kämäräinen Jorma Kämäräinen Kauko Kamarimusakirppis Kampman Ulla Kananen Jouni Kanerva Eija-reetta ja jouko Kanerva Kari Kanerva Satu Kanerva Tuula Kanervo-Nordström A. Kangas Aleksi Kangas Ari ja päivi Kangas Hanna Kangas Hannele Kangas Marjo Kangas Merja Kangas Raili Kangas Risto Kangas Tapani Kangasaho Mika Kangasluoma Liisa-ritva Kangasmäki Harri Kangasmäki Jyrki Kangasmäki Lasse Kangasniemi Liisa Kangasniemi Tapio Kangasniemi Tiina ja seppo Kangassalo Nina Kangastalo Juha Kangastupa Henriikka Kangur Elmar Kankaanpää Jouni Kankaanpää Jyrki Kankaanranta Martti Kankaanrinne Joonas Kankainen Matti Kankainen Susanna Känkänen Outi Kankare Atso Kankfelt Tim Kankkunen Anne Kankkunen Jenni Kankkunen Maria Kankkunen Markku Kankuri Timo Kannas-rosenius Katja Kannelsuo Seppo Kanniainen Marjo Kanniala Rauni Kannisto Marketta Kansanen Jarmo Kansikas Lilli Kantanen Alpo Kantelinen Marja Kanto Interiors Oy Kanto-aho Markku Kantola Eija Kantola Martti Kantola Minna Kapanen Ari Kapanen Eija Kapanen Jari Kapanen Minna Kapanen-grönfors Ulla Käppi Juha Käpylä Ruut Käpylän seniorit ry Karalahti Saengjan Karanko Maria Karasjoki Pekka Karbin Lars Karbin Simo Kärcher Oy Kareinen Eija Kareinen Heli Kareinen Katja Karemaa Outi Karen Kirsti Kares Esko Kärhä Kalle Karhapää Jaana Karhu Anitta Karhu Marju Karhu Minna Karhu Seppo Karhu Teuvo Karhu Timo Karhu Ville Karhu Lena ja Juhani Risto Karhukorpi Keijo Karhunen Anja Karhunen Eija Karhunen Hillevi Karhunen Ilari Karhunen Jaana Karhunen T. ja Ollikainen M-P Kari Markku Kari Seppo Kariaho Sami Karike Terttu Karikko Sirkka Karikorpi Mervi Karilainen Satu Kariniemi Jarkko Karino Marja Karioja Terttu Karisjärven pienviljelijöiden osasto Karivuo Kauko Karjala Sirpa Karjala-wistbacka Tarja Karjalainen Anna-liisa Karjalainen Anu Karjalainen Irma Karjalainen Jenna Karjalainen Katri Karjalainen Katri emilia Karjalainen Kirsti Karjalainen Leena Karjalainen Maria Karjalainen Nea Karjalainen Päivi Karjalainen Raija Karjalainen Risto Karjalainen Ritva Karjaluoto Jukka Karjanmaa Sirpa Karjanmäki Jukka Kärki Katriina Kärki Kirsi Kärki Leena ja keijo Kärki Reijo Kärkkäinen Eeva-liisa Kärkkäinen Eija Kärkkäinen Heikki Kärkkäinen Hilkka Kärkkäinen Juhani Kärkkäinen Jukka Kärkkäinen Jukka-pekka Kärkkäinen Markku Kärkkäinen Minna&jari Kärkkäinen Pasi Kärkkäinen Riitta-liisa Kärkkäinen Seppo Kärkkäinen Timo Kärkkäinen Tuomo Kärkkäinen J. ja O. Karkkilan Lääkärikeskus Oy Karkkilan Vartiointipalvelu Oy Karkkola Erkki Karkun kamari Karling Satu-maarit Karling Sirpa Karlsson Birgit Karlsson Kai Karlsson Kaija ja tom Karlsson Mirja-liisa Karlsson Nanna marita Karlsson Nora Karlsson Pirjo ja ari Karlsson Pirkko Karlsson Pirta Karlsson Tiina Karlsson Ulla Karlsson-klasila Helena Karlsson-pasto Mariann Karmavuo Hannele ja ilkka Karme Johanna Kärnä Mari ja paavo Kärna Matti Karne Kay Karonen Annamari Karonen-saarinen Marjo-riitta Karpakka Päivi Kärpänen Hannele Karpeeki Ritva Kärppä Airi Karppanen Alli Karppanen Alpo Karppanen Petri Karppanen Petri juhani Karppinen Anne ja seppo Karppinen Esa Karppinen Jari Karppinen Jouni Karppinen Juha Karppinen Laura Karppinen Markku Karppinen Pirjo Karppinen Reijo Karppinen Risto Karppinen Tuula Karppinen Vieno Kärri Matti Karsikas Ulla Karsila Jukka Kartio Mirja Karttunen Heli Karttunen Juha Karttunen Marit Karttunen Martti Karttunen Pirkko Karttunen Raija Karttunen Riitta Karttunen Ritva Karttunen Seija Karttunen Sulevi Karusalmi Mika Karusuo Johanna Karuvuo-pulli Eila Karvali Teppo Karves yhtiöt oy Karvinen Arja Karvinen Ilpo Karvinen Jimmy Karvinen Petri Karvinen Riitta Karvinen Tarja Karvo Vilho Karvonen Ari Karvonen Arja Karvonen Jussi Karvonen Markku Karvonen Pertti Karvonen Tarja ja esa Karvonen-urhola Raili Kasa Juha Kasanen Arja Kasanen Matti Kasari Paula Kasari Terttu Kaski Jarmo Kaski Tomi Kaskimies Seppo-heikki Kaskinen Ari Kaskipuu Oy Kassinen Teija Kastellin yläasteen oppilaskunta Kastikainen Jaana ja raimo Kasurinen Eeva Kasurinen Hannu Kasurinen Leena Kasurinen Petri Kasurinen Ville Kataja Jukka Kataja Seija Katajainen Tarja Katajala Hannu Katajamäki Pertti Katajisto Juha-matti Katajisto Marko Katedralskolan i Åbo Katramo Vilja Katri Antell Oy Kattelus Jaakko Kattelus Mervi Kattosepät Oy Kattotiili Joukahainen Oy Kauhajoen Seudun Lähihoitajaopiskelijat Kauhanen Soile Kaukanen Jyrki Kauko Silja Kaukola Veli Kaukonen Eini Kaukonen Martti Kaukoranta/Liljander Kaulanen Sanna Kauneus/Jalkahoitola Amelie Kauneussilta Kauneusstudio Serenius Tujula Oy Kauniskangas Minna Kaunismäki Ensio Kaunismäki Maija Kaunisto Mirja Kaunisto Vesa Kaunonen Irma Kauppi Ilkka Kauppi Lea Kauppi Leena Kauppi Marko Kauppi Outi Kauppi Sirpa Kauppi-hakkarainen Eija Kauppila Aili Kauppila Ari Kauppila Merja Kauppinen Anne Kauppinen Arja Kauppinen Hannu Kauppinen Kristiina Kauppinen Marianne Kauppinen Mirjami Kauppinen Tarja Kauppinen Tauno Kauppinen Veli-matti Kauramäki Pekka Kauranen Aki Kaurila Eija Kaurila Seppo Kause Liisa Kauste Inka Kautonen Jouko Kautto Mika Kavanen Simo-pekka Kaven Marja-liisa Kavonius Ilja Keihäs Pauli Keikkonen Juha Keinänen Heli ja jarkko Keinänen Maaret Keinänen Marja Keinänen Raija Keinonen, arctic consultin Arno Keinonen-pajula Ritva Keisala Marko Keisalo Arto Keisalo Riitta Kejonen Tuija Kekäläinen Arto Kekäläinen Harri ja jaana Kekäläinen Kaija ja tapio Kekäläinen Leena Kekäläinen Markku Kekäläinen Riitta Kekäläinen Veijo ja raija Kekki Jaana Kekki Mari Kekki Rauno Kekki Tarja Kekki Tuula Kekkonen Lea Kekkonen Pertti Kekkonen Sinikka ja kari Kelkka Arja Kellokumpu Sampo Kelloniemi Marja Kelloniemi Pertti Kellosaari Eija Keloneva Markku Kelopuro Sirkka Kelotie Jorma Keltaniemi Kari Kemilä Päivi Kempas Anne Kemppainen Ari Kemppainen Eini Kemppainen Jori-aleksi Kemppainen Kirsti Kemppainen Mikko Kemppainen Mirkka Kemppainen Pirjo Kemppainen Satu Kemppainen Seppo Kemppainen Tapani Kemppainen Tarja Kemppainen Timo Kemppainen Tuukka Kemppainen Tuula Kemppi Jukka Kemppinen Hannu Kenkä-Rale Kenkimäki Pirjo Kentala Jussi-pekka Kentala Satu Kentta Nina Kepanen Anna KEPO Kemian Ponteva Keralampi Irja ja hannu Keränen Ansa Keränen Arja Keränen Auli Keränen Kauko Keränen Krista Keränen Sirkka Keravan Katsastus Oy Keravan Katse/Optikaisla Oy Kerkkänen Esko Kerman Terttu Kero Pekka Kero Raimo Kerola Manu Kesälä Maija Kesäniemi Tuija Keskevaari Ismo Keski-Hollolan Martat ry Keski-petäjä Helinä Keski-säntti Arja Keski-valkama Päivi Keskiivari Rita Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Keskinen Anneli Keskinen Marja Keskinen Tuula ja Lehtola M Keskitalo Markku Keskivinkka Jari aatos Kesko Oyj Keskustan Pianokoulu Kesseli Harri Kesseli Niilo Kesseli ry Kesti Jouni Kesti Sirpa Ketamo Henri Keto Auli Keto-keturi Sirkka Ketokoski Pasi Ketola Anneli Ketola Antti Ketola Heikki Ketola Jari Ketola Johanna ja tuomo Ketola Jouni Ketola Juha Ketola Mirja Ketola Soili Ketola Ulla-maria Ketola Ulla-riitta Ketola Ville Ketonen Maarit Ketonen Matti Ketonen Olli-pekka Kettinen Piki Kettinen Teija Kettukangas Kari Kettunen Aki Kettunen Antti Kettunen Ari Kettunen Erkki Kettunen Hannu Kettunen Jaakko Kettunen Jari Kettunen Mikko Kettunen Pertti Kettunen Raili ja ossi Kettunen Reijo Kettunen Sirpa Kettunen Tuula Kettunen Tuula ja petri Kettunen Veikko Kettunen-matilainen Erja Keturi Kati Keulink Oy Kehittämisyhtiö Keurulainen Juhani Kevo Liisa Kevyt keskosvanhempien yhdistys/ MLL Meilahti Kidron Päivi Kielenniva Jorma Kiema Ari Kiesi Arja ja kari Kieslich Marja-liisa Kihl Jaana ja harri Kiilunen Esa Kiilunen Irma Kiilunen Juha-pekka Kiilunen Mirja Kiimingin Fysioterapia Oy Kiinteistö Oy Ilolankulma Kiinteistö Oy Säästösaku Kiinteistö Oy Sontulan Rivitalot Kiinteistö Oy Toriakaa Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Kiinteistönvälitys Kodista oy Kiinteistönvälitys Pirjo Weber Oy Kiirikki Elina Kiiski Aija ja hannu Kiiski Liisa Kiiski Saila Kiiskinen Irene Kiiskinen Jorma Kiiskinen Kaisa Kiiskinen Ritva Kiiskinen Ritva ja kari Kiljander Markku Kiljunen Juha-pekka Killinen Tuija ja matti Killström Tiina Kilon avoimen päiväkodin asiakasperheet Kilpeläinen Leena Kilpi Anne-cathrine Kilpiä Ulrika Kilpinen Erja Kilpinen Päivi Kilpinen Pirjo Kilpiö Eeva Kilponen Aija-riitta ja seppo Kilponen Timo Kimiläinen Merja Kimitonejdens skola/elevkåren Kimmo Satu Kindstedt Anne Kinmark Oy Euro Kinnar Raili Kinnari Pirjo Kinnari Soili Kinnari Timo eino kalevi Kinnarinen Mika Kinnarps Oy Kinnulan Yrittäjät ry Kinnunen Aili Kinnunen Aino Kinnunen Antti Kinnunen Arja Kinnunen Eila Kinnunen Eira Kinnunen Heli ja sakari Kinnunen Jouko Kinnunen Jouni Kinnunen Juha Kinnunen Juhani Kinnunen Jukka Kinnunen Leena Kinnunen Maarit Kinnunen Maritta Kinnunen Pirkko Kinnunen Rauno Kinnunen Riitta Kinnunen Ritva Kinnunen Sauli Kinnunen Simo Kinnunen Sirpa Kinnunen Tuula Kipinoinen Matti Kippilä Kari Kirjavainen Arto Kirjavainen Eino Kirjavainen Kaija Kirjonen Tapio Kirppistytöt Kirsi Pajunen ja Jyri Niemi Kirvesoja Marjaana Kitinoja Ari Kittilän Sydänyhdistys Kitunen Hannele Kitunen Jari Kiukkonen Jari ja marianne Kiukkonen Pekka Kiuru Nina Kiuru Raineri Kiuruveden Näkökulma Kiuruveden yläkoulun oppilaskunta Kivelä Hannu Kivelä Jarkko Kivelä Merja Kivelä Pauli Kivelä Pirjo Kivelä Rauno Kivelä Riikka Kivelä Tarja Kivelä Ulla Kivi Jouko Kivi Mia Kivi Tero Kivi-Infra Ky Kiviaho Melita Tmi Kiviharju Marja Kivijärvi Heidi Kivijärvi Kaija-iiri Kivikankare Pirjo ja risto Kivikko Group Oy Kivilä Saara Kivilaakso Seppo Kivilahti Eija Kivilahti Kari Kivilehto Anne Kiviluoma Timo Kivimäki Markku Kivimäki Tuula Kivinen Jukka Kivinen Kaija Kivinen Risto Kivinen Sirpa Kivinen Terhi Kiviniemi Eva-anita Kiviniemi Margarete Kiviniemi Pekka Kiviniemi Pia Kiviniemi Pirjo Kivioja Jouni Kivioja Kaarlo Kivioja Sari Kivioja Tarja Kiviranta Liisa Kiviranta Päivi Kivirasi Risto Kivistö Kati Kivistön Marttayhdistys Ry Kivitie Sari ja ari Klaukkalan Yläast.Taksvärkki Klawer Ann-mari Kleemola Johanna ja matti Kleine Nina ja olavi Klemetti Jorma Klemettilä-kirjavainen Eeva Klemola Minna Klemola Viljo Klemola-puronpää Sanna Klinga Eeva Klinstedt Fredrik Knaapila Jussi Knaappila Riitta Knihtilä Anne ja eero Knowit Oy Knus Eija Knutar Karl Knuts Leena Knuuti Mikko Knuutila Milla Knuutinen Eeva Knuuttila Henna Knuuttila Jarkko Kohomäki Monica Kohtala Taina Kohtamäki Timo Kohtamäki Pauli Ky Kohtanen Jussi Koillis-Optiikka Koillis-Savon Kalevalaiset Koillismaan yrittäjänaiset ry Koiso Hilkka Koistinen Mari Koistinen Paula ja jarmo Koistinen Riitta Koistinen Timo Koistinen-jokiniemi Paula Koitila Birgitta Koitila Mauri artturi Koivikko Satu Koivisto Anni Koivisto Anu Koivisto Ilari Koivisto Jarmo Koivisto Kaisa Koivisto Kari Koivisto Marja Koivisto Minna Koivisto Nina Koivisto Outi ja kari Koivisto Paula Koivisto Pertti Koivisto Pirkko Koivisto Reijo Koivisto Sami Koivisto Sari Koivisto Tarja Koivisto-liikanen Virpi Koivistoinen Anja Koivistoinen Marja Koivu Antti Koivu Leena Koivu Pasi Koivujärvi Jarmo Koivula Anna-kaisa Koivula Arvi Koivula Eeva ja antti Koivula Maija Koivula Minna Koivula Sami Koivulahti Päivi Koivuluoma Elisa Koivumäki Hannu Koivumäki Terja Koivumäki-odd Marja-riitta Koivunen Arto Koivunen Jari Koivunen Kari Koivunen Tiina Koivuneva Annikka Koivuniemi Anja Koivuniemi Harri Koivupiha As Oy Koivurinne Raija Koivusaari Jukka Koivusaari Kimmo Koivusalo Erkki Koivusalo Pekka Koivusilta Leena Kojo Liia Kojo Marko Kojo Timo Kojonen Adelaide Kokkarinen Tuula Kokkinen Katja Kokkinen Teemu Kokkinen Virpi Kokko Eija Kokko Hannu Kokko Kaarlo Kokko Laila Kokko Mirja Kokko Miska Kokko Päivi Kokko Pekka Kokko Pentti Kokko Ritva Kokko Timo Kokko Tuulikki Kokkola Timo Kokkola Virpi Kokkonen Aleksi Kokkonen Jouko Kokkonen Keijo Kokkonen Leevi Kokkonen Veli Kokkonen K. Kokkoniemi Marja Kolari Annamaria Kolari Ulla Kolattu Heikki Kolehmainen Arja Kolehmainen Harri Kolehmainen Jari Kolehmainen Jukka-pekka Kolehmainen Kari Kolehmainen Katja Kolehmainen Riitta Kolehmainen Teija ja ari Kölhi Tessa Koljonen Asta Koljonen Kirsi ja tuomo Koljonen Timo Kollanus Riikka Kolmonen Ossi Kolu Maija Kolu Sanna Komi Jari Komi Tuula Komonen Sirpa Komppa Kirsi Komu Ari Komulainen Antti-jussi Komulainen Arja Komulainen Hannu Komulainen Harri Komulainen Oiva Komulainen Pekka Komulainen Risto Komulainen Tarja Komulainen Varpu Kondo Kyoji Koneliike Korteniemi Oy Konga Pekka Köngäs Erkki Köngäs Sari Könni Seppo Könnömäki Sirpa Könönen Saila Konsultointi ja Laskenta Ahonen Konsulttipaja Oy Konsulttitoimisto Reneco Oy Kontaktia Oy Kontiainen Ava Kontiainen Jorma Kontiainen Tuula Kontinen Kerttu Kontino oy ab Kontio Ari Kontio Tuula Kontkanen Osmo Kontkanen Risto Kontkanen Ritva ja seppo Kontro Jouni Konttiaho Juhani Konttinen Ari Konttinen Maire Konttinen Paula Konttinen Riitta Konttinen Terho Kontturi Elja Kontturi Janne Kontturi Kari Kontturi Sirke Kontuniemi Miina Konveksi Ky Kopakkala Marja Kopiloff Kirsi ja pauli Kopola Arja Koponen Hannu Koponen Iida-maria Koponen Jouko Koponen Jukka Koponen Maija-liisa Koponen Markku Koponen Reino Koponen Seppo Koponen Tero Koppelo Anri Koppinen Seija Kopponen Marko Kopra Petra Kopra Riitta Köpsi Eeva Kordik Beatrix Köresaar Raija Korhola Ritva Korhonen Anne Korhonen Ari Korhonen Eero Korhonen Esko Korhonen Heidi Korhonen Jani Korhonen Jarmo Korhonen Juha Korhonen Jukka Korhonen Kari Korhonen Kirsi ja marko Korhonen Leila Korhonen Marja-leena Korhonen Martti Korhonen Mikko Korhonen Pasi Korhonen Pekka Korhonen Raimo Korhonen Seija Korhonen Seppo Korhonen Silvo Korhonen Sirpa Korhonen Tauno Korhonen Tuija Korhonen Ulla Korhonen Väinö Korkalainen Kirsi Korkalainen Tyyne Korkeamäki Anne Korkeamäki Helena Korkeamäki Jouni Korkeaniemi Anu ja jyrki Korkeela-Leppälä Tuula Tmi Korkeen marttayhdistys Korkeila Riitta Korkia-aho Risto Korkia-aho Tuulikki Korkiakoski Jarmo Korkiakoski Matti Korkiakoski Pertti Korkiala-blomqvist Eva Korkiamäki Anneli Kormano Leila Kormu Asko Korpela Kristina Korpela Marko Korpela Satu Korpela Seija Korpela Tarmo Korpela-hokkanen Tuija Korpi Anne-riitta Korpi Hannele ja tapani Korpi-tassi Paula ja esko Korpialho Marko Korpijaakko-aro Minna Korpiola Henrik Korsimo Tuula Kortejärvi Leena Kortekangas Vuokko Kortelainen Jaana Kortelainen Jussi Kortelainen Tuula Kortelammi Tuula Kortemaa Hanna-leena Korteniemi Heikki Kortesmäki Satu Kortesmäki Tytti Kortesoja Anne-reetta Kortessalo Tomi Kortessalo Tomi mikael Kortessalo Tuula Korvakangas Jari Korvenoja Merja ja sauli Korventausta Aimo Korvenvalta Hannele Korvo Vesa Korvonen Jarmo Koskela Anne-mari Koskela Eeva Koskela Esa Koskela Hannu ja arja Koskela Helena Koskela Jarmo Koskela Kaija Koskela Leila Koskela Pirjo Koskela Tiina Koskela Timo Koskela Ullariikka Koskela Virpi Koskelainen V. ja P. Koskenmäki Esko Koskenmäki Hannele Koskenmäki Jan Koskenniemi Juha Koskenoja Eija Koski Antti ja petra Koski Hanna ja reino Koski Helena ja esko Koski Jaana ja markku Koski Kaarina Koski Matti Koski Mikko Koski Pirjo Koski Raija Koski Sami Koski Tarja Koski Tellervo Koski Tuija Koski salme Armiida Koski-tervo Sirpa Koskikivi Rauha ja seppo Koskimies Juha Koskinen Aki Koskinen Anja Koskinen Ari Koskinen Auli Koskinen Erkki Koskinen Hanna Koskinen Jorma Koskinen Juha Koskinen Juha-petri Koskinen Kai Koskinen Kari Koskinen Linnea emilia Koskinen Matti Koskinen Mauri Koskinen Mika Koskinen Mikko Koskinen Milena Koskinen Minna Koskinen Pasi Koskinen Pekka Koskinen Pertti Koskinen Pirjo Koskinen Raija Koskinen Raimo Koskinen Riitta Koskinen Sari Koskinen Seppo Koskinen Sinikka ja olli Koskinen Taina Koskinen Timo Koskinen Tuija Koskinen Ulla Koskinen Veijo Koskinen Veli-matti Koskinen Yrjö Koskinen Kirsi ja Nieminen Esko Koskinen Lasse c/o Palojoki Kari Koskiniemi Pirkko Koskiniemi Tuomas Koskivuori Jarmo Koskivuori Marjaana Koslonen Pirjo Koso Kirsti ja erik Koso Toni Kosonen Aila Kosonen Kaarlo Kosonen Kati Kosonen Marja Kosonen Marketta Kosonen Petra Kosonen Petri Kosonen Raimo Kosonen Ulla Kössö Reino Kostiainen Elli Kostiainen Elli amanda Kostiander Kari Kosunen Anna ja tomi Kosunen Kirsi Kota group Oy Kotamäki Marjut Kotaviita Pirjo Kotila Sirpa Kotila Veikko Kotilahti Terhi ja hannu Kotilainen Keijo Kotilainen Markku Kotiniemi Kari Kotipalvelu Virma Ky Kotiranta Elina Kotkajärvi Pirjo Kotkan kestävän musiikin yhdistys Kotkaniemi Tuomas Kotkavuo-harjanne Ulla Kotonen Pentti Kotro Jorma Kotta Henry Kouhia Anssi Kouhia Jyrki Koukkari Helena Koukkari Merja Kouri Arto Kouri Timo Kourula Carita Kousa Karita Kouvola-turtiainen Tarja Kouvolan-Utin Sotilaskotiyhdistys Ry Kovala Anna Kovala Ritva Kovalainen Pirjo-riitta Kovalainen Tuija Kovanen Heidi Kovanen Jaana Kovanen Mika Kovanen Pauli Kovaniemi Alli ja johan Kovanto Seija Kovasin Leena ja kari Kovero Päivi Kox Michaela Köylijärvi Paula ja pentti Kraakkussuo Veijo Krautsuk Raija Kristen Tom Kristiansen Sirkku Kröger Laila ja matti Krok Päivi Krokberg Satu Kronlöf Anna ja Kolari Kari Kronqvist Kerstin Krook Annukka ja matti Krook Stig Kruunuasunnot Oy Kruunun Kide Kruusi Tuula Krzywacki Kalevi Kt-Kiinteistötarvike Oy KT12 Ktk Tekniikan Asiantuntijat Ry Kuha Ritva Kühn Holger Kuikka Markku Kuikka Sirpa Kuiri Tapio Kuisma Erja Kuisma Harri Kuisma Jarmo Kuisma Jukka Kuisma Mika Kuisma Mikko Kuisma Sari Kuisma Tiina Kuisma Ulla Kuittinen Jarmo Kuittinen Tytti Kuitunen Risto Kuitunen Ritva Kuivanen Sirpa Kuivaniemi Hannele Kuivanto Tiina Kujala Eija Kujala Kalle Kujala Päivi Kujala Petteri Kujala Riitta-liisa Kujala Yrjö Kujala-pöntinen Ulla Kujalan korjaamo Kujanpää Kari Kujanpää Kirsi Kujanpää Pertti Kujanpää Riitta Kujanpää Sirpa Kuki Anitta Kukko-Racing ry Kukkohovi Tiina Kukkola Riitta Kukkonen Anna Kukkonen Annemari Kukkonen Erkki Kukkonen Laila Kukkonen Mari Kukkonen Marko Kukkonen Martti Kukkonen Pekka Kukkonen Piia ja jouni Kukkonen-suvivuo Tiina Kukkoyli Päivi Kukkurainen Pirkko Kulha Ari Kuljetus factor ab Oy Kuljetus Mauri Virtanen Ky Kuljetusliike Adamsson Ky Kuljetusliike E. Huhtala Oy Kuljetusliike Jarmo Salo Ky Kulla Outi ja tauno Kullberg Rolf Kulmala Eira Kulmala Keijo Kulmala Kristiina Kulmala Marja-riitta Kulmala Pekka ja helena Kulmala Sakari Kulmala Sampo Kulmala Sirkku Kulmala Sisko Kulmala Suvi Kulmala Teuvo Kulo Ulla Kultanen Merja Kultanen Rauni Kultanen Timo Kultasuklaa Oy Kummala Markku Kummala Petteri Kummu Eero Kumpu Riitta ja teijo Kumpulainen Hannu Kumpulainen Marianne Kumpulainen Riitta Kumpulainen Sinikka Kumpulainen Suvi Kumpulainen Vieno Kumpumäki Anne ja Nieminen Olli Kumpunen Arto Kumpuniemi Leena Kuninkaantien kilta ry Kuninkaantien Liikenne Oy Kunnala Olli Kunta-tv Kuntalehti Kuntamarkkinat Kuntamo Jarmo Kuntatekniikka Kuntsi Teija ja jan Kuokkanen Kirsti Kuokkanen Memma Kuoksa Pentti Kuopila Jani Kuopion Konservatorio Kuopion Maestrolaulajat ry Kuoppa Ari Kuoppala Ossi Kuoppala Päivi Kuoppamäki Leena Kuoppamäki Liisa Kuoremäki Eija ja timo Kuorilehto Helka ja joonas Kuortaneen Osuuspankki/SAP Kuosa Eva-helena Kuosa Jukka Kuosa Markku Kuosm Sirkka-liisa Kuosmanen Anna-liisa Kuosmanen Eino Kuosmanen Marja Kuosmanen Mauri Kuparinen Anne Kuparinen Eeva Kuparinen Tuire Kupiainen Pasi Kurenmaa Juha Kurikka Erkki Kurillo Solveig ja kari Kurittu-kalaja Ritva Kurki Aune Kurki Elis Kurki Kristiina Kurki Marja Kurki Pia Kurkinen Hannu Kurko Eeva Kuronen Seppo Kuronen Teuvo Kurri Ossi Kurri Pirjo Kursu Tarja ja ari Kurtelius Juha Kurttila Sari ja kari Kurttio Jenna Kurunmäki Hemmo ja rauni Kurunsaari Merja Kurvinen Maija Kurvinen Pirkko Kurvinen Seppo Kusserow Roswitha Kustavin merikotkat Kutinlahti Arja ja pekka Kuukasjärvi Jari Kuuluvainen Merja Kuumar Oy Kuumola Tarja Kuuppo Angela Kuuppo Tuomo Kuuri Maarit Kuurne Jaakko Kuurne Veijo Kuusamon Alakitkan maamies ry Kuusankosken Ammattiaut. ry Kuusela Harri Kuusela Marja Kuusela Marko Kuusela Raija Kuusela Tiina Kuusela-kitti Marjo-leena Kuuseva Marianne Kuusimurto Kari Kuusiniemi Leena Kuusiniemi Marita Kuusiniemi Matti Kuusirati Heikki Kuusisto Jari Kuusisto Joni Kuusisto Kari Kuusisto Katja ja juha Kuusisto Markku Kuusisto Seppo Kuusisto Sirpa ja tuomo Kuusisto Tarja ja martti Kuusisto Teuvo Kuutti Matti Kuvaja Maija-leena Kuvala Riitta Kvist Kari Kwintet Finland Oy Kyhyräinen Sanna Kykkänen Timo Kylämäki Paula Kylävalli Anja Kylliäinen Jouni Kyllönen Risto Kyllönen Tomi Kylmä Karjalainen Oy Kylmäkonehuolto Sieppi Oy Kylmälä Timo Kylmänen Seppo Kylmäoja Juha ja sirpa Kymäläinen Marja-leena Kynäkoski Raili Kynäslahti Ari Kynkäänniemi Tuula Kynsilehto Tapio KynsiPiste Kuopio Kynsistudio Anne Ilander Kynsistudio Helmi Kynsistudio Zenails Kyntäjä Jarkko Kyöstilä Antti Kyöstilä Ari Kyrki Irma Kyrki Veikko Kyrömies-anttila Sirkka Kytäjä Golf Oy Kytölä Ari-petteri Kytöluoto Elina Kytöniemi Iris Kytöviita Pirjo Kyttälä Lauri Kyyhkynen Mika Kyyrönen Teemu L-salonki Treatment & Training Laajasalon Martat ry Laajos Arna Laakama Harri Lääketietokeskus Laakkonen Anette Laakkonen Harri Laakkonen Helena Laakkonen Kalevi Laakkonen Kari Laakkonen Katja Laakkonen Leena Laakkonen Pirjo Laakkonen Seppo Laakkonen Timo Laakkonen Ulla Laako Marko Laakso Anna-riitta Laakso Ilkka Laakso Ismo Laakso Jukka Laakso Kyllikki Laakso Maikku Laakso Mirka Laakso Raimo Laakso Riitta Laakso Timo Laakso Tommi Laakso-sainio Terhi Laaksoharju Tony Laaksonen Anitta Laaksonen Carola Laaksonen Eero Laaksonen Esa Laaksonen Hannu Laaksonen Heikki Laaksonen Juha Laaksonen Kaija Laaksonen Kalle Laaksonen Kimmo Laaksonen Marika Laaksonen Mika ja katja Laaksonen Reijo&saila Laaksonen Ritva Laaksonen Sari ja erkki Laaksonen Seppo Laaksonen Sirpa Laaksonen Taru Laaksonen Terhi Laaksonen Veikko Laaksonheimo Jyrki Laaksovirta Hannu Laamanen Timo Laankoski Riitta Lääperi Kari Lääperi Matti Laapotti Petri Läärä Jaakko Laari Hanna-kaisa Laasanen Teemu Laasi Markku Laasonen Minna ja panu Laatikainen Erkki Laatukuutio Oy Laavola Jorma Labbart Pia Labbart-karhu Henrietta Lacoste Laure Ladies kennel club Lae Juha Lafif Päivi Lagerlöf Inkeri Lagerqvist Tanja Lagerstedt Henrik Lagström Mats Lähde Eija Lähde Elina Lähde Kari Lähde Ritva Lähde Topi Lähde-leimola Mervi Lähdemäki Joni Lähdemäki Marja Lähdemäki Tarja Lahden diakonian instituutti Lahden seurakuntayhtymä Lahdenne Pekka Lahdenpää Toni Lahdenperä Raija Lahdenperä Satu ja seppo Lähdeoja Leena ja matti Lähderinne-helenius Marika Lähdesmäki Marianne Lähdetniemi Paula Lahesmaa Petri LähiTapiola Private Banking Lähteenmaa-ahtela Kaija Lähteenmäki Erkki Lähteenmäki Kari Lähteenmäki Markku Lähteenmäki Sari Lähteenmäki-lindman Outi Lahtela Anna-maija Lahti Ari Lahti Eeva-liisa Lahti Esa Lahti Eva Lahti Henry Lahti Jari Lahti Jarmo Lahti Jessi Lahti Juha Lahti Kai Lahti Kari Lahti Marko Lahti Pia Lahti Riitta Lahti Roosa Lahti Sari Lahti Sirpa Lahti Tapio Lahti Veijo Lahti Region Inner Wheel Lahtinen Aarno Lahtinen Asta Lahtinen Erkki Lahtinen Heikki Lahtinen Inka-leena Lahtinen Inkeri Lahtinen Irene Lahtinen Jukka Lahtinen Kimmo Lahtinen Marjaana Lahtinen Markku Lahtinen Mika Lahtinen Petteri Lahtinen Pia Lahtinen Sanne Lahtinen Satu Lahtinen Seppo Lahtinen Timo Lahtinen Vesa-jukka Lahtisen Vahavalimo ky Lahtivirta Tapani Laihinen Veikko Laiho Annika Laiho Erkki Laiho Jari Laiho Kari Laiho Marketta Laiho Tiina Laihonen Matti Laihosola Raimo Läikkö Antero Laimaa Raija ja jouni Lainateltta Laine Anneli ja jalo Laine Ari Laine Arto Laine Eeva Laine Eija Laine Erkki Laine Hannu Laine Helena Laine Irma Laine Jari Laine Jarmo Laine Jukka Laine Jyrki Laine Kai Laine Kalle Laine Kari Laine Kimmo Laine Kirsi-maria Laine Leo Laine Maija-liisa Laine Meri Laine Minna Laine Päivi Laine Päivi ja jorma Laine Pekka Laine Petri Laine Pirjo Laine Pirkko Laine Raimo Laine Salme ja pekka Laine Sirpa Laine Terho Laine Tiina Laine Ulla Laine Vappu Laine Virpi ja antti Laine Virpi ja jarno Lainesalo Sirkka Lainio Eija Lainio Kari Lainio Veijo Laipaik Tia Laipio Marja leena Laitakari Kati Laitakoski Teemu Laitala Päivi ja Hakamaa Pasi Laitasalo Pirkko ja jukka Laiteenmäki Jari Laitila Kaija Laitinen Anna- maija ja seppo Laitinen Arja Laitinen Ilkka Laitinen Ilse ja matti Laitinen Jouni Laitinen Kaija ja jouko Laitinen Kati Laitinen Leena Laitinen Maija Laitinen Maire Laitinen Marju Laitinen Markku Laitinen Mika Laitinen Mirja Laitinen Päivi Laitinen Reijo Laitinen Seija Laitinen Seppo Laitinen Sisko Laitinen Tiina Laitinen Timo Laitinen Vesa Laittialan Marttayhdistys Laituri Mika Laivo Tarja Lajunen Anneli Lakanen Esa Lakkala Markku Lakkisto Päivi Lakso Maarit Lalla Pauli Lalla Sari Lalli Kimmo Lallukka Kirsi Lallukka Olavi Lalu Kaisa Lamberg Outi Lamberg Tony Lammassaari Ilkka Lammassaari Petri Lammervo Markku Lammi Jaakko Lamminaho Vesa Lamminen Anne-mari Lamminen Jouko Lamminen Maija Lamminluoto Taito Lamminmäki Jouni Lämminmäki Tarja Lamminmäki Teija Lamminpää Jorma Lamminsalo Pirjo Lampa Pirjo ja kimmo Lampikoski Leo Lampinen Anu Lampinen Elisabeth Lampinen Harri Lampinen Jorma Lampinen Riitta Lampinen Johanna ja Räsänen Timo Lamppi Oiva Lamppu Anja Lamppu Markku Lämsä Antti Lämsä Pauli Lämsä Riikka Lämsän Rakennus Oy Landen Marko Lang Risto Lange Pauli Langhed Mauno Långström Raili Långström Reino Langwitch Oy Länkä Tuomas Lankila Liisa Lankinen Jonna Lankinen Marja Lankinen Seija Lankinen Toini Lankiniemi Matti Lansantien päiväkoti Länsi-Hollolan martat ry Länsi-Tampereen Eläinystäväsi Lääkäri Oy Länsi-Uudenmaan Isännöintipalvelu Oy Länsi-Uudenmaan Säästöpankin asiakkaat Länsineva-narinen Ritva Länsiö Eeva Länsiterminaalin henkilökunta Läntinen Kari Lanttola Päivi Lapila Mika Lapinaho Heidi Lapinaho Sinikka Lapinniemi Raimo Lappalainen Anu Lappalainen Arja-liisa Lappalainen Eeva Lappalainen Eija Lappalainen Hannu Lappalainen Harri Lappalainen Jari Lappalainen Jyrki Lappalainen Kristiina Lappalainen Maija Lappalainen Marja-sisko Lappalainen Päivi Lappalainen Ritva Lappalainen Teuvo Lappalainen Tuija Lappalainen O. ja G. Lappeenrannan Lyseon Lukion Oppilaskunta Lappi Ilkka Lappi Lea Lappi Maisa Lappi-heikkilä Anne Lappset Group Oy Lapuan Optiikka Ky Larke Nina Larmio Ilkka Larsson-leskelä Jaana Laru Timo Lassas Heli Lassfolk Anne Lassila Ari Lassila Halen ja ilkka Lassila Heikki Lassila Maria-harriet Lassila Pertti Lassila Sofia Lastenkirppis Into Lastentarhanopettajaliitto Lastola Leila Late Ilari Latikka Kaisa Latostenmaa Tero Latosuo M ja v Lätti Heikki Lätti-mäkin Raili Latto Pirjo Lattunen Päivi Lattunen ja Roivainen Latva Elisa Latva Jyrki Latva Mari Latva Matti Latva Paula Latva-hirvelä Tuula Latvala Heini Latvala Riitta Latvasalo Mika Latvus Mia-anette Lauas Heikki ilmari Lauhava-kääriäinen Tytti Lauhjoen Marttayhdistys Laukaan Moottorimiehet Ry Laukkala Sirkka Laukkanen Ansa Laukkanen Harri Laukkanen Kauko Laukkanen Mari Laukkanen Marja Laukkanen Tomi Laukkarinen Hannu Laukkoski Hakim Laulumaa Eino Lauluyhtye Four Hats LAUMA - Laajasalon Urheat Mammat Laune Marianne Launis Päivi Launokorpi Jani Lauren Erin Lauren Kristiina Lauren Sari Lauren Tarja Lauren Taru Laurikainen Jarmo Laurikainen Tiina Laurikkala Jukka Laurikkala Liisa ja kyösti Laurila Aila Laurila Anja Laurila Jaana ja jari Laurila Päivi Laurila Riitta Laurila Sari Laurila Sirpa Laurila Tapio Laurila Vesa Laurinen Hannu Laurinen Outi ja antero Laurinen Panu Laurinmäki Jyrki Laurio Minna Lauronen Marita Lautamäki Esa Lautamäki Tiina Lautta Optiikka Lauttajärvi Merja Lavaste Anna-elina Lavi Juha Lavikainen Timo Läylönen Heikki LC Helsinki Pro Humano LC Joensuu/Puukello LC Jyväskylä-Jyvässeutu LC Jyväskylän Jyvässeutu Ladyt Lc Lapua-Simpsiö Ry LC Nurmo/Lakeus Ry LC Salo Birgitat LC Tammela/Aktiviteettivarat LC Toholampi/Tohottaret/Hallinto Lc Vantaa/Etelä Ledentsa Eeva Lehesranta Mika Lehikoinen Harri Lehikoinen Jari Lehikoinen Jorma Lehikoinen Kirsi Lehikoinen Merja Lehikoinen Mikko Lehikoinen Tapani Lehkonen Marja-riitta Lehmus Outi ja pasi Lehmuskoski Juha Lehmuskoski Mikko Lehmuskoski Tuula Lehmussaari Riikka Lehmusto Harri Lehmusvuori Jukka Lehmusvuori Päivi Lehonmaa Taisto Lehtelä Tuija Lehtevä Pirjo Lehti Tapio Lehti Terttu Lehti M.J Oy Insinööritoimisto Lehtikangas Antero Lehtimäki Hannele Lehtimäki Mika Lehtimäki Pirjo Lehtimäki Sari Lehtimäki Tero Lehtinen Anne Lehtinen Eliisa Lehtinen Heikki Lehtinen Henna ja jyrki Lehtinen Hilkka Lehtinen Jari Lehtinen Juha Lehtinen Juhani Lehtinen Jukka Lehtinen Jussi Lehtinen Kari Lehtinen Maria Lehtinen Marianna Lehtinen Markku Lehtinen Panu Lehtinen Pirkko Lehtinen Raimo Lehtinen Risto Lehtinen Sauli Lehtinen Taina Lehtinen Teija Lehtinen Tessa Lehtinen Ulla Lehtinen Veli-matti Lehtineva Arto Lehtiniemi Antti Lehtiniemi Eija ja mikko Lehtiniemi Sami-petteri Lehtiö Aiju Lehtiö Marja Lehtisalo Ari-pekka Lehtisyrjä Mika Lehtman Maria Lehto Aila Lehto Anne Lehto Anne ja vesa Lehto Ari Lehto Eija ja vilho Lehto Harri Lehto Irmeli Lehto Kari Lehto Liisa Lehto Maire ja ilari Lehto Minna Lehto Sirpa Lehto Teuvo Lehto Tuula Lehto Yrjö Lehtokari Juha Lehtola Eila Lehtola Juhani Lehtola Leena Lehtola Sirkka Lehtola Ulla Lehtolainen Leena Lehtonen Aila Lehtonen Anne Lehtonen Anne-maria Lehtonen Anne-marita Lehtonen Annukka Lehtonen Ari-pekka Lehtonen Eero Lehtonen Eija Lehtonen Elli Lehtonen Esa Lehtonen Hannu Lehtonen Jari Lehtonen Jarkko Lehtonen Jouni Lehtonen Kari Lehtonen Markku Lehtonen Martti Lehtonen Mirja Lehtonen Paula Lehtonen Pekka Lehtonen Pertti Lehtonen Pirjo Lehtonen Pirkko Lehtonen Riitta Lehtonen Risto Lehtonen Ritva Lehtonen Sakari Lehtonen Seppo Lehtonen Sirpa Lehtonen Tarja Lehtonen Vesa Lehtonen Virpi Lehtonen S. ja Uutinen H. Lehtoranta Olli Lehtoruusu Aarno Lehtosaari Juhani Lehtosaari Kimmo Lehtosaari Veikko Lehtosalo Lea ja juha Lehtovuori Nina Lehväslaiho Marja Leiden Marita ja mikko Leijamaa Taisto Leijon Anneli ja unto Leikas Airi Leikas Arja Leikkilä Marja Leikko Helena Leino Arja-riitta Leino Esa Leino Jorma Leino Kari Leino Kirsi Leino Leena Leino Marko Leino Pirjo Leino Pirkko Leino Raimo Leino Seija Leino Timo Leinonen Anne ja jari Leinonen Annikki Leinonen Harri Leinonen Jari Leinonen Leena Leinonen Matti Leinonen Pekka Leinonen Raisa Leinonen Tauno ja satu Leinonen Timo Leinonen Tuija Leinonen Tuula Leiramo Jukka Leismala Timo Leiste Petri Leitsaro Satu Leiviskä Laura Leivo Jouni Leivo Maarit Leiwo Hannele Lejos Oy Leman Arto Lemiläinen Eeva Leminen Ulla Lemmelä Lassi Lemmetti Anita Lemmetti Antti Lemmetti Ismo Lemmetty Asko Lemmetty Jukka Lemminkäinen Oyj Lempa Matti Lempiäinen Anna Lempiäinen Ari Lempinen Juha Lempinen Marja-terttu Lempinen Tuija Lempiö Tuula Lemponen Marja Lenko Hanna liisa Leonis Consulting LeoNoel Lepänluoma Asko Lepänluoma Veli-matti Lepistö Ahti Lepistö Eija ja eero Lepistö Inkeri ja jaakko Lepistö Juha Lepistö Marjo Lepistö Matti Lepistö Tarja Lepistö Tuula Leppäaho Annastina Leppäaho Jarmo Leppäaho Juha Leppäkoski Pertti Leppälä Timo Leppälä Ulla-maija Leppälä-ravantti Eija Leppälehto Heta ja Haukka Mika Leppämäki Kaarina Leppämäki Raija Leppänen Aino Leppänen Arto Leppänen Erkki Leppänen Harri Leppänen Merja Leppänen Mika Leppänen Minna-kaisa Leppänen Pekka Leppänen Pentti Leppänen Reino Leppänen Tarja Leppänen Teija Leppänen Tiina annikki Leppäniemi Kimmo Leppäsaari Taisto Leppävuori Kai Leppikoski Mika Leppinen Oiva Leppiniemi Jani Leppiniemi Raili Lerkki Seppo Lervik Minna Lesch Anne ja henry Lesell Seija Leskelä Ahti Leskinen Jari Leskinen Jarkko Leskinen Leena Leskinen Merja Leskinen Pentti Leskinen Pirjo Leskinen Raimo Leskinen Sirpa Leskinen Tuula Leskinen Virve Lesonen Kimmo Less Vuokko Levälampi Seppo Levänen Aila Leveelahti Raija Levelä Seija ja jari Levo Timo Levola Pentti Liebkind Mika Liedon Avarent Oy Liedon yläaste 7A Liehunen Juha Liesivesi Raimo Liesjärvi Airi Lietzen Jukka Lievonen Risto Lifländer Mirja Lihamestari Tarmo Töölön oma trubaduuri Lihavainen Veli-matti Liikamaa Jorma Liikanen Hannu TMI Liikanen-aarnio Eija Liikenteenharjoittaja Timo Jalo Liiman Tuula Liimatainen Annikki Liimatainen Mervi johanna Liimatainen Raimo Liimatainen Tapio Liimatta Päivi Liitiä Pirkko Liivala Marja Likander Ossi Lilja Ari Lilja Eino Lilja Henri Lilja Jari Lilja Jarmo Lilja Matleena Lilja Petri Lilja Reija Lilja Vesa Liljendal Kari Liljeqvist Esa Liljeroos Erkki&terttu Liljeström Annaleena Lillak Sirpa Lillandt Nora Lillback Kenneth Lille Eija ja markku Limnell Veli-valtteri Lind Jorma Lind Päivi Lind Seija Lind Sirkka Lindberg Aimo Lindberg Bjarne Lindberg Kaj Lindberg Kim Lindberg Martin Lindberg Nils Lindberg Päivi Lindberg Riitta Lindberg Sonja Lindberg Varpu Lindblad Pirjo Lindblad Sirpa Lindblad Tom Lindblad Ulrika Lindblom Leena Lindblom Päivi Lindegren Kai Lindell Anja Lindell Jari Lindell Pirjo Lindeman Pauli Linden Anni-maija Linden Ari Linden Helena Linden Tommi Lindenberg Jari Lindfors Janne Lindfors Kirsi Lindfors Marja ja jari Lindfors Päivi Lindfors Pekka Lindfors Pirjo Lindfors Sari ja kai Lindfors Tia Lindfors Tiina Lindfors Timo ja leena Lindgren Annikki ja risto Lindgren Heimo Lindgren Janina salla maria Lindgren Lasse ja hilkka Lindgren Liisa ja jouko Lindgren Minna Lindgren Taru Lindgren Terttu Lindh Lars Lindholm Anna Lindholm Anne Lindholm Ari Lindholm Irmeli ja georg Lindholm Jan Lindholm Johanna Lindholm Kari Lindholm Kirsi ja esa Lindholm Maaret Lindholm Markku Lindholm Pasi Lindholm Rami Lindholm Seija Lindholm Sippo Lindholm Stefan Lindholm Tarja Lindholm-kortelainen Maria Lindqvist Aira Lindqvist Anja Lindqvist Anne Lindqvist Kari Lindqvist Karri Lindqvist Leeni Lindqvist Leif Lindqvist Pirjo Lindqvist Sinikka Lindqvist Vappu Lindroos Jaana Lindroos Marianne Lindroos Merja Lindroos Outi Lindroos Sirpa Lindroos Tarja Lindroos Tereza Lindroos Tuula ja tapio Lindroth Esa Lindroth Lasse Lindroth Markku Lindroth Tarja Lindstedt Leena Lindstedt Lena Lindstedt Sonja Lindsten Tarja Lindstöm Jari tapani Lindström Anna-lisa Lindström Kim Lindström Kjell Lindström Krister Lindström Marko Lindström Päivi Lindström Timo Lindström Urpo Lindström Vuokko Linjamäki Outi Link Design And Development Oy Linko Harri Linko Solveig Linna Heikki Linna Sirkku ja kimmo Linna Tarja Linna Tuula Linna Veikko Linna-kantor Terttu Linnakangas Anne-marie Linnakoski Harri Linnakoski Risto Linnala Jari Linnamaa Eija Linnamaa K ja Savolainen A Linnamäki Eero Linnankylä Katja Linnanto Kirsti Linnavirta Eero Linnavirta Matti Linnavuori Outi Linnavuori-nyman Seidi Linnoaho Matti Lintu Minna Lintukangas Taru Lintula Elise Lintula Ida Lintula Ida kristiina Lintula Neera Lintula Neera maria Lintunen Jukka Lintunen Kaarina Lintunen Martti Linturi Peik Linturi Sirpa Lion Club Hki-Puotila ry Lions Club Asiakkala-Päijänne Lions Club Espoo/ City Ry Lions Club Helsinki / Soihdut Lions Club HKI-Suurmetsä Lions Club Hki/ Vallila akt Lions Club Kurikka / Paitapiiska Lions Club Lempäälä Ry Lions Club Orimattila/Viljamaa Lions Club Pori/Linna ladyt ak Lions Club Suolahti Lions Club Tapiola Ry Lions Club/Sarat Lions Ladyt Lions Ladyt Espoo keskusta Lions-Club Eura Lipiäinen Kyösti Lippojoki Mari ja kai Lipponen Raija Lipponen Risto Lipponen Sampo Lipponen Satu Lipponen Seppo Lipponen Tuija Lippupalvelu Oy Lipsanen Eine Lipsanen Katja Lipsunen Pirjo Lisinen Marjatta Liski Arja Liski Teija Liukko-sipi Heikki Liukkonen Miia Liukkunen Niina Liuko Markku Liukoinen Heli Lobbas Eija Lod Margot Lod Päivi Löfberg Tapani Löfgren Eija Löfman Matti Löfman Tarmo Lohilahti Aimo Lohiranta Merja Lohjan Hiusyrittäjät Ry Lohjan Kunnaliset Eläkeläiset Ry Lohjan Metallityöväen Ammattiosasto Lohjan Silmäoptikko Oy Lohjan Tähtihammas Löhtman-kilpeläinen Leeni Löija Pauli Loijas Susan Loijas Tuula ja kari Loikkanen Jussi Loimulahti Hannu Lokkila Marika Lökström Michaela Loman Timo Lombard International Assurance S.A. Lonka Jari Lonkio Sirpa ja Riihinen Antti Lönnberg Pirjo Lönnberg Susanna Lönnblad Nina Lönnfors Kristiina Lönnqvist Kati Lönnroth Ari Lönnroth Jorma Lönnroth Tellervo Lönnroth-laaksonen Merja Loosi 19 J.K. Paasikivi i.o.o.f ry Loosi 20 Aleksis Kivi Ioof ry Lopen Opettajien Ammattiyhdistys Loponen Kimmo Loponen Merja ja ismo Lötjönen Voitto Lotvonen Matti Loud'n Live Promotions Oy Louhi Kai Louhi Mari Louhi Johanna ja Kurki Timo Louhi Kivitasot Oy Louhimies Petra Louhisto Maija-riitta Louhivaara Heikki Loukamaa Marjo Loukko Eveliina Loukonen Anitta Lounasheimo Martti Lounasvuori Anja Louneva-perksalo Irene Loviisan sähköalantyöntekijät Löytönen-parkkamäki Anu Löytynoja Tuovi Luhtala Ari Luhtala Kaija Luhtala Tarja Luhtasela Markku Luikku Irja Luiro Anne ja rauno Lujan Karina Lukander Paula Lukkarinen Anna Lukkarinen Eero Lukkarinen Helena Lukkarinen Maritta Luksian hierojakoulutus Lumiaho Kari Lumiala Jyrki Lumijärvi Ulla-maija Lumio Markku Lumme Peter Lumonex Oy Lundberg Per-olof Lundell Keeka Lundell Pilvi Lunden Mika Lundgren Hannu Lundmark Matias Lundqvist Ragnar ja tiina Lundström Mia Lunki Marja Lunnela Jari Luodes Jaana Luojus Matti Luokkanen Johanna ja jukka Luokkatoimikunta 5 C Luolakari Marju Luoma Ari Luoma Jari Luoma Martti ja maarit Luoma Seija Luoma-äijö Väinö Luomahaara Päivi Luomakoski Jari Luomala Henna Luomala Jorma Luomamäki Heidi Luomanen Helena Luomanperä Jenni Luomansuu Markku Luopajärvi Arto Luostari Tapani Luostari Timo Luostarinen Aulis Luostarinen Pekka Luosujärvi Tarmo Luote-koivula Ulla Luotettava kauneus oy Luoto Anne Luoto Paul Luotonen Matti Luotonen Teemu Luova Katri Luovuuden Tori Agora RY Lustig Leena Luttinen Jouko Luttinen Kari Luukinen Raila Luukkainen Asko Luukkainen Asko juhani Luukkainen Tuija Luukkainen R. , Juhani A. Luukkala Seija Luukkanen Jouko Luukkanen Miia Luukkanen Outi Luukko Liisa Luukko Tuula Luukkola Veli-matti Luukkonen Arja Luukkonen Jaana ja ari Luukkonen Jukka Luukkonen Kari Luukkonen Merja Luukkonen Seppo Luukkonen Sirpa Luurila Johanna Luydlin Annika Lvi-Konsultointi Klaus Paalanen Oy Lygdman Marja Lyhytkasvuiset-Kortväxta Ry LYK oppilaskunta perusk ja lukio Lyly Kari Lyly Lauri Lyly Leo juhani Lyly Tero Lyly Tero juhani Lyly-saarenpää Outi Lysenko Anna Lyyra Miia Lyytikäinen Marja-liisa Lyytikäinen Tarja Lyytinen Mika Lyytinen Petri M A Hiidenheimo Oy M-Jet M. Pirjo ja Kari Maalaus Koivunen Oy Maaninka Gunilla Maanpää Pertti Maasilta J. Konepaja Maasto Annika Maatal.yliopp. yhdistys Sampsa Maataloustuottajain Pudasjärven yhdistys Maataloustuottajien Tili-Kiinteistö Oy Maatalousyhtymä Jaakkola Määttä Aino Määttä Birgit Määttä Ilkka Määttä Jari Määttä Marko Määttä Minna Määttä Raija ja kauko Määttä Sauli Määttä Kiinteistöhuolto Oy Määttälä Samuli Määttänen Hannu Määttänen Harri Määttänen Markku Määttänen Paula Määttänen Riikka ja kimmo Määttänen Tuula Maavirta Tuomo Maccon Oy Madekivi Kari Mäenpää Lise-may Mäenpää Marko Mäenpää Merja Mäenpää Sanna Mäenpää Taru Mäenpää Vesa Mäentausta Tuija Magin Yvonne Mahkonen Jarmo Mahkonen Urho Mahlakaarto Vesa Mahlamäki Kirsi-marja Mahlanen Martta Mahlman Heikki Maijala Hanna ja miikka Maijala Tarja Maijala Tuula Maijanen Merja Maijanen Mia Maikan Oy Mainostalo Mainospuu oy Mainostoimisto Reflex Oy Maisniemi Eija Majala Irmeli ja harri Majala Timo Majamäki Marja Majander Eija-liisa Majaniemi Nina Majava Heino Majola Ari Majuri Sari Mäkäräinen-suni Irma Mäkelä Aino Mäkelä Anitta Mäkelä Annamari Mäkelä Anu ja vesa Mäkelä Ari-pekka Mäkelä Atso Mäkelä Esa Mäkelä Hanna Mäkelä Hannu Mäkelä Jukka Mäkelä Jussi Mäkelä Karoliina Mäkelä Keijo Mäkelä Kirsi-marja Mäkelä Leena Mäkelä Maria Mäkelä Matti Mäkelä Mika Mäkelä Niilo Mäkelä Outi Mäkelä Päivikki Mäkelä Pirjo Mäkelä Raija Mäkelä Raili Mäkelä Seppo Mäkelä Sinikka Mäkelä Sirkka Mäkelä Sirkka-liisa Mäkelä Tapani Mäkelä Tiina Mäkelä Tiina-liisa Mäkelä Tuula Mäkelä Ulla ja jouko Mäkelä Ulla-maija Mäkelä Virve Mäkelä Maaret ja Vaani Marko Mäkelä Markus/ Maatalous Mäkeläinen Henna Mäkelän Sähkötyö Oy Mäki Annukka Mäki Arja Mäki Heikki Mäki Jaana Mäki Joona Mäki Jouko Mäki Martti Mäki Pasi Mäki Pirjo Mäki Riitta Mäki Sami Mäki Tiina Mäki-kantti Katja Mäki-kauppila Vesa Mäki-koivisto Jarmo Mäki-pollari Hannu Mäki-reinikka Liisa Mäkikangas Risto Mäkilä Antti Mäkilä Juha-matti Mäkilä Pirjo Mäkimattila Erkki Mäkimattila Helena Mäkinen Aila Mäkinen Anja Mäkinen Anne Mäkinen Anneli Mäkinen Anni Mäkinen Ari Mäkinen Arja-liisa Mäkinen Arto Mäkinen Asko Mäkinen Auli Mäkinen Eija Mäkinen Elli ja urpo Mäkinen Erkki Mäkinen Harri Mäkinen Henri Mäkinen Irpa Mäkinen Ismo Mäkinen Jari Mäkinen Jesse Mäkinen Juha-pekka Mäkinen Jyri Mäkinen Keijo Mäkinen Kirsi Mäkinen Lauri Mäkinen Marja-leena Mäkinen Mika Mäkinen Noora Mäkinen Päivi Mäkinen Paula Mäkinen Pauli Mäkinen Pekka Mäkinen Pertti Mäkinen Riitta Mäkinen Risto Mäkinen Ritva Mäkinen Seppo Mäkinen Sirpa Mäkinen Sonja Mäkinen Terttu ja markku Mäkinen Tommi Mäkinen Tuija Mäkinen Veijo Mäkinen Vesa Mäkinen Voitto Mäkinen Vuokko Mäkiniemi Kai Mäkipää Kari Mäkipää Minna Mäkipää Raine Mäkipää E ja Parkkamäki H Mäkiranta Raimo Mäkirinne Ari Mäkitalo Pentti Mäkitalo Terhi Makkonen Anna-liisa Makkonen Eeva Makkonen Esa Makkonen Marja-leena Makkonen Marjut Makkonen Riitta Makkonen Teijo Makkonen Teuvo Makkonen Timo Maksimainen Ismo Maksniemi Erika Mäkynen Noora Mali Eija Malinen Hannu Malinen Janne Malinen Liisa Malinen Olli Malinen Ritva Malinen Sanna Malinen Terho Malinen Tiina Malka Sari ja martti Malkamäki Raimo Malkamäki Teemu Mälkiä Juha Mälkki Katja Mälkönen Sirkka Mälkönen Tarja Mallenius Sirpa Malm Anita Malm Helena Malm Maarit Malmberg Paula Malme Anneli Malmelin Arja Malmelin Eija Malmi Eija Malmivaara Ismo Malmivaara Janne Malmström Anna Malmström Maija ja jukka Mämmi Kristiina Mandatum Life Mandell Juha Manelius Aimo Manelius Tuula Manidae Tmi Manner Arja Manner Marjo Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerkorpi Juha-pekka Mannersuo Ritva Mannila Liisa Manninen Andreea Manninen Arja Manninen Arto Manninen Hannu Manninen Harri Manninen Heikki Manninen Joonas Manninen Juha Manninen Kalevi Manninen Kari Manninen Kirsi Manninen Marjut Manninen Markku Manninen Matti Manninen Pauli Manninen Seppo Manninen Terho Manninen Tuula Mannisenmäki Raili Männistö Terttu Mannonen Jarmo Mannonen Jorma Mannuksela Arja Mansikka-aho Silja Mansikkalan yläkoulu ja Imatran yht Mansikkamäki Aino Mansikkamäki Marja Mansikkaviita Hannu Mantere Leena Mantere Matti Mantila Merja Mantovaara Maria Mäntsälän Moottorikerho Ry Mantsinen Group ltd oy Mänttäri Juha Mantwill-krause Cornelia Mänty Anne Mänty Eeva Mäntyharju Keijo Mäntykenttä Hannu Mäntykoski Ritva Mäntylä Esa Mäntylä Jyrki Mäntylä Kauko Mäntylä Maarit Mäntylä Mikko Mäntylä Päivi Mäntylä Tarja Mäntylä Vuokko Mäntylä-nurminen Mia Mäntymaa Terhi Mäntymäki Simo Mäntymäki Vappu Mäntyniemi Raili Marari Oy/Paratiisi Pub Mård Riitta Marila Aija Marin Jaana ja jasse Marjakaarto Jaana Marjakoski Tuija Marjanen Semi Marjanen Marja ja Manne Kari Marjava Sinikka Marjo Nummela ja Antero Seppälä Marjomaa-mäki Rauni Marjomäki Sirpa Marjosola Tarja Marjunen Toni Markab Oy Markkanen Anne Markkanen Eeva Markkanen Eija Markkanen Eija marjut Markkanen Helene Markkanen Jani Markkanen Tarja Markkula Veli-jussi Markovaara Tuija Markuksela Riitta Markus Pekka Markus Tapani Marla Arto Marquardt Silke Martelius Satu Mårtensbro skola klass 6 Mårtensbro skola lägerskola 2013 Martiala Anne Martikainen Antti Martikainen Juha Martikainen Liisa Martikainen Päivi ja markku Martikainen Pasi Martin Pasi Martin Satu-helena Martin Ulla Marttaliiga Ry Martti Vesa Marttila Anitta Marttila Elisa Marttila Esa Marttila Jouko Marttila Liisa Marttila Maija-liisa Marttila Marjaana Marttila Minna Marttila Sirpa Marttila Tapio Marttila Timo Marttila Tom Marttinen Saana Marttinen Sanna Marttinen Sanna maria Marttinen Tuula Masalin Leena Maso Timo-pekka Matara Harri Matikainen Jarmo ja mervi Matikainen Jerko Matikainen Katja Matikainen Kirsikka Matikainen Lassi Matikainen Mikko Matikainen Raija Matikainen Risto Matikainen Sinikka Matikainen Veikko Matilainen Ari Matilainen Eeva Matilainen Juha Matin ja Liisan koulun oppilaskunnat Matinen Jonna Matinlassi Tommi Matinlauri Irma Matiskainen Leena Matkapojat Oy Matsi Kai Mattila Anne Mattila Eero Mattila Eeva Mattila Esko Mattila Heini Mattila Helli Mattila Jorma Mattila Jouni Mattila Juha Mattila Kari Mattila Kauko Mattila Kimmo ja merja Mattila Lea Mattila Mari Mattila Merja Mattila Päivi ja jari Mattila Raine Mattila Seija Mattila Tarmo Mattila Terttu Mattila Timo Mattila Tuula Mattila Virpi ja kari Mattinen Annukka Mattinen Tuomas Mattinen-similä Mervi Mattlar Atte Mattliden 7-9 C 2011 Mattsson Heikki Maukola Eeva Maula Anja Maula Kari Maununen Mikko Mauro Ulla Mavrommatis Pirjo Mawell Oy Maylett Robin Mäyrä Matti Mäyränpää Mikael Mc Road Rats st Michel Finland ry Mecad Oy Medaljonki Medilainen Lääkäripalvelut Oy Medirex Oy MediShop Mehiläinen Oy Mehto Arja Mehtonen Pentti Mehtonen Sirpa Meirto Kati ja ari Meklin Teija ja pete Meling Taina ja jouni Menander Jenni Menashe Erja ja benjamin Merano Irene Merenlehto Tapani Meri Ari Merijärvi Mari Merikallio Valtteri Merilä Seppo Meriläinen Marja Meriluoto Marja Merioja Hilja Merioja Leo Merita Husu ja Arto Määttä Merivalli Sari Merivirta Tommi Merivuori Mauri Merjokari Anja Merkkiniemi Marko Merkkiniemi Oy Kiinteistöhuolto Meronen Pekka Mertala Jari Mertalan Koulun Oppilaskunta Mertanen Iiris Mertanen Matti Mertaniemi Jaana Mervi Satola ja Jari Mustonen Merviö Marina Meskanen Timo Messo Tiina Metallityö Vainio Oy Metsä Pentti Metsänperä Jarmo Metsäpremium Oy Metsäranta Teija Metsävaara-mildh Merja Metso Matti Metso Paavo Metso Tuula Metso Power Oy/Harrastukset Metsola Päivi Mettiäinen Eeva Michelsson Christer Microsoft Oy Mielikäinen Aune Mielonen Mika Mielonen Tuomo Mieskolainen Elina Mieskonen Kirsi Miettinen Arto Miettinen Eija ja h Miettinen Heikki ja pirkko Miettinen Jaana ja matti Miettinen Jarkko Miettinen Jenni Miettinen Juha Miettinen Kari Miettinen Marjaana Miettinen Merja Miettinen Pirkko Miettinen Sirkka Miettinen Tarja Miettinen Tomi Miettinen Tommi Miettunen Aune Miilumäki Marjatta ja markku Miilumäki Pekka Miilunpalo Matti Miilunpalo Seppo Mikander Sarisusanna ja jussi Mikkelin Puhelin Oyj Mikkelin Sydännaiset Mikkelsson Maarit Mikkola Ari Mikkola Arja Mikkola Jouko Mikkola Marja Mikkola Markku Mikkola Marko Mikkola Outi Mikkola Petri Mikkola Rauno Mikkola Seija Mikkola Sirpa Mikkola Timo Mikkola Vera Mikkolan koulun oppilaskunta Mikkonen Anita Mikkonen Anu Mikkonen Arto Mikkonen Harry Mikkonen Jori Mikkonen Jukka-pekka Mikkonen Lilli-riikka Mikkonen Marja-liisa Mikkonen Päivi Mikkonen Ritva Mikkonen Saila Mikkonen Taito Mikkonen Tarja Mikkonen Tuomo ja jaana Mikmo Tmi Mikonranta Maarit Miller Leena Millner Irmeli Mills Enterprises Ltd Oy Ministeri P.J. Hynnisen Taidesäätiö Minkkinen Allan Minkkinen Iida-maria Minkkinen Jorma Minkkinen Markku Minuka Mirfakhraei Kaveh Misataan Oy Mixtra Oy Mll Kittilä MLL Moision paikallisyhdistys Ry Möhkön Kyläyhdistys Ry Moilanen Arto Moilanen Ismo Moilanen Kalevi Moilanen Kimmo Moilanen Matti Moilanen Mauri Moilanen Mirja ja jaakko Moilanen Pasi Moilanen Pentti Moilanen Sauli Moilanen Seppo Moilanen Sisko Moilanen Soili Moilanen Tuulikki Moisander Eini Moisander Tuija ja aaro Moisio Jari Moisio Kaija ja ari Moisio Maija-liisa ja eero Moisio Taina Moisio Virva Moisio-aho Sirpa Mokkala Tuula Mokko Heidi Molari Sulo Mölsä Anne-k ja pentti Mölsä Leena ja jari Monditaly Finland Oy Monimediatalo Mediagents Oy Mönkkönen Anu ja ari Mönkkönen Ulla Monni Kirsi Mononen Hannu Mononen Rauno Mononen Seppo Monto Merja Montola Mika Montonen Jyrki Montonen Lari Montonen Liisa Montonen Teuvo Moring Kristian Morko Tuula Mörsky Eero Mörsky Seppo/MT Morson James Mota Kirsti Moto-Häme Möttö Seija inkeri Möttönen Yrjö Mouhi Riitta Mouhijärven yhteiskoulu Mouranen Mikko Mourujärvi Anu Mourujärvi Kati Möuts Jan Moveon Invest Oy Möykky Ismo Möysän ala-aste 5 a 2013-2014 Mphl Vekaranjärven osasto Mtk Ry Mtp Suupohja Oy Mtp Syd Ab Mueller Jyri Muhoksen Jääklubi Ry/Päätili Muhonen Aimo&riitta Muhonen Ari Muhonen Juhani Muhonen Minna ja Jekkonen Jarmo Muistolahjoitus Leena Toivari ja Pertti Toivari Mukkala Anna-maija Mukkala Esko Mulari Maija Mulari Sirpa Muller Kiti ja michael Mulo Kristiina Multala Veli-matti Multi Peste Oy Munck Leena ja timo Munck Toivo Mundipharma Oy Munkki Antero Munkkiniemen Yhteiskoulun Oppilaskunta Muntortek Oy Munukka Jukka Munukka Leena Muona Kimmo Muona Marja-liisa Muotiala Marika Muotka Timo Muraja Päivi Muranen Mikko Muro Risto Murole Miia Murto Riitta-liisa ja tomi Murtokangas Sanni maija Murtomäki Marketta Murtonen Sirpa Musiikkipalvelu Pekka Itkonen Mustajärvi Pauli Mustala Marjatta Mustala Tero Mustalahti Riitta Mustola Pirkko Mustonen Anneli ja arvo Mustonen Antero Mustonen Eva-liisa Mustonen Ilkka Mustonen Jukka Mustonen Kari Mustonen Kirsti Mustonen Margit Mustonen Mari Mustonen Maritta Mustonen Päivi Mustonen Sari Mutanen Jaana Mutanen Leena Mutanen Päivi Mutanen Satu Mutka Manu Muukkonen Jari Muukkonen Leila Muukkonen Satu-maaria Muukkonen H. ja T. Muuri Jorma Muuri Risto Muurikainen Juha Muurimäki Kirsti Muurinen Antti Muurinen Jouko Muurinen Pasi ja pia Mykkänen Kirsi Mykkänen Pekka Mykkänen Tarmo Mykkänen Tiia Mylläri Tomi Myllärinen Ritva Myllyaho Timo Myllyharju Lasse Myllykangas Kari ja riitta Myllykangas Moosa Myllylä Eija Myllymaa Kirsi Myllymäki Birgitta Myllymäki Elina Myllymäki Päivi Myllynen Eini ja pertti Myllynen Ritva ja juho Myllys Esko Myöhänen Kati Myöhänen Tarja Myrskyluodon Maija 100F Myyrä Risto Myyry Liisa Myyryläinen Anne Naakka Antti Naakka Karri Naakka Kimmo Naakka Liisa Naantalin Aurinkoiset Sukkamat Nääppä Juha Naappi Kari Naapuri Aune Naaralainen Sari Naaranoja Markku Naaranoja Timo Naavasalo Matti Nabb Torsten Nahkapaikka Oy Naisten Sauna Nakari Tarja Nakkilan lukion oppilaskunta Nakkula Sanna Näkömestari Näkövirrat Nännimäinen Jouni Napola Tarja Näränen Harri ja erja Näränen Juha Näreaho Mona-lisa Närhi Juha Närhi Katri Närhi Leena Närhi Mari-anna Näriäinen Kari Narkaus Minna Närvänen Arja Närvänen Hannu Närvänen Leila Närvänen Riitta Näsiaho Elvi Näsilä Kari Näsin Vesijohtoliike Oy Nasri Reza Nastat-Martat ry Natunen Jussi Naukkarinen Timo Naukkarinen Pirkko Oy Jalkaterapia Naumanen Merja Naumanen Minna Naumanen Sirkka ja juha Nauska Kari Näveri Sirpa ja jari Navitas Kehitys Oy Näykki Juhani Neitiniemi Ritva Nekkula Helena Nemlander Anneli Nenonen Anita Nenonen Anne Nenonen Hilkka Nenonen Hilve Nenonen Marko Neopoint Oy Nera Kaisa Nerg Marjut ja Vesa/Lainahoitotili Nerkoon koulun oppilaskunta Neste Pirkko Nestor-Invest Oy Nettihotelli Internet Oy Neuvonen Pekka Neuvonen Saara Neuvonen Tuula Nevakare Janne Nevala Markus Nevalainen Heikki Nevalainen Iris ja matti Nevalainen Juha Nevalainen Leena Nevalainen Outi ja mika Nevalainen Petri Nevalainen Raimo Nevalainen Tarja ja juha Nevalainen Veli Nevalainen Virpi Nevanperä Merja Nevas Antti Nevasmaa P Nevaste Ritva Nevgi Anne-marja Nextrom Oy NH Koneet Oy Niemelä Ari Niemelä Jaakko Niemelä Jari Niemelä Jukka Niemelä Kaija Niemelä Kati Niemelä Marja Niemelä Nina Niemelä Paula Niemelä Pertti Niemelä Rauno Niemelä Tuula Niemeläinen Kaarlo Niemenmaa Riitta-liisa Niemi Antti Niemi Hanna Niemi Hannu Niemi Harri Niemi Hilkka Niemi Ilkka Niemi Jari Niemi Jorma Niemi Kari Niemi Leena Niemi Leo Niemi Marja Niemi Martti Niemi Mika-petteri Niemi Niko Niemi Niko antero Niemi Pirjo Niemi Pirkko Niemi Pirkko-liisa Niemi Ritva Niemi Taru ja jari Niemi Timo Niemi Toni Niemimaa Irma Nieminen Anne Nieminen Anneli Nieminen Ari Nieminen Arto Nieminen Esa Nieminen Hannu Nieminen Harri Nieminen Heikki Nieminen Helena Nieminen Jari Nieminen Jorma Nieminen Jukka Nieminen Kari Nieminen Kirsti Nieminen Margit Nieminen Marja-liisa ja juha Nieminen Marjukka Nieminen Markku Nieminen Marko Nieminen Matti Nieminen Merja Nieminen Mika Nieminen Olli Nieminen Päivi Nieminen Pekka Nieminen Pentti Nieminen Pirkko Nieminen Pirkko-liisa Nieminen Raija Nieminen Reija Nieminen Sami Nieminen Sari Nieminen Seija Nieminen Simo Nieminen Tarja Nieminen Terho Nieminen Tero Nieminen Tomi Nieminen Tuija Niemisen Valimo Oy Niemistö Juha Niemistö Ritva Niemonen Heidi Niemonen Päivi Niilo Leskisen Perikunta Niiniaho Ritva Niinijoen tilitiimi Oy Niinimäki Antti Niinimäki Harri Niininen Ismo Niininen Keijo Niininen Tuuli ja ari Niiniö Hannele Niinisalo Tarja Niinistö-sivuranta Susanna Niinistön koulun vanhempainyhdistys Niinivirta Pirjo Niiranen Marja Niiranen Mirja Niiranen Simo Niiranen Timo Niironen Marko Niittymäki Eija Niittymäki Timo Niittynen Jouko Niittynen Jukka ja päivi Niitynpää Heidi Nikander Mika Nikander Tuula Nikema OY Nikkanen Jouni Nikkanen Mari Nikkanen Tarja Nikkanen Tuula Nikkanen Ulla Nikkilä Matti Nikkilä Raimo Nikkilä S ja Savolainen A Nikkinen Petra Nikkinen Satu Nikkinen Ulla-maija Nikkonen Sirpa Nikonen Kirsi Nikula Birgitta Nikula Jari Nikula Kaija Nikula Leena Nikula Riitta ja harri Nikulainen P ja m Nikupeteri Arto Nilsson Outi Niska Aimo Niskala Lilja Niskala Ulla maarit Niskanen Irene Niskanen Jyrki Niskanen Kerttu Niskanen Lasse Niskanen Leena Niskanen Markku Niskanen Minna Niskanen Mirja ja osmo Niskanen Pekka Niskanen Pirjo Niskanen Seppo Nisonen Heli Nissi Eira Nissilä Marja Nissinen Antti Nissinen Hanna Nissinen Iiris Nissinen Lea ja reijo Nissinen Leena Nissinen Niina Nissinen Ritva Nissinen Sari Nissinen Tarja Nisula Eeva-liisa Niukkonen Eduard Niutanen Terttu ja jari Nivalainen Seppo Nivalan optiikka Nivamäki Liisa ja eero Niveri Markku Nixtra oy Nixu Oy NMKY:n Rastipartio Nokelainen Hannele ja risto Nokelainen Kari Nokelainen Mari Nokelainen Niina Nokelainen Pasi Nokio Kaija Nokio Mervi Nokkala Antti Norberg Markku Nord Print Oy Ab Nordbäck Jyrki Nordberg Eva Nordberg Peter Nordea Pankki Suomi Oyj Nordgren Carola Nordling Anu Nordling Sirpa Nordlund Kari Nordman Margit Nordman Raine Norell Harri Norhio Leena Norja Seija Norjanen Hilkka Norppavet Oy Norrolux Oy Northern Star Partners oy Nortunen Mika Norva Antti Nosseposse Oy Notatus Oy Nousiainen Hannu Nousiainen Heidi Nousiainen Jari Nousiainen Marko ja niina Nousiainen Nina Nousiainen Seppo Nousiainen Urpo Nova Tampere Oy Novotek Oy Nukarinen Hanna Nummela Hannu Nummela Reijo Nummela Sauli Nummelin Jaana Nummelin Juha Nummi Juhani Nummi Kirsti Nummila Hanna Nummila Kauko Nummilehto Ansa Numminen Antero Numminen Maija Nuojua Ari Nuolenpää Oy Nuorela Leila Nuorivaara-sauviat Marja-leena Nuorteva Anna Nuorteva Liisa Nuotto Antero Nuppola Arja Nurdan Eren Nurkka Erkki Nurmela Irma Nurmela Jaana Nurmentie Arja Nurmesniemi Jyrki Nurmi Erkki Nurmi Esa Nurmi Esko Nurmi Hannele Nurmi Ilkka Nurmi Ismo Nurmi Jari Nurmi Jukka Nurmi Maija Nurmi Mike Nurmi Minna ja teemu Nurmi Päivikki Nurmi Raisa Nurmi Reijo Nurmi Risto Nurmi Sisko Nurmi Toini Nurmiainen Juha Nurmikolu Margit Nurmilaakso Marja Nurmilaukas-hautako Virpi Nurminen Eija ja martti Nurminen Eija-riitta Nurminen Hemmo Nurminen Irene Nurminen Jani Nurminen Laura Nurminen Leena Nurminen Pirjo Nurminen Ritva Nurminen Sanna Nurminen Sirpa Nurminen Sirpa ja juhani Nurminen Tomi Nurminen Kalle arkkitehtitoimisto Nurmio Tanja Nurmiranta Marjo Nurmisto Seppo Nuru Anne Nut-group Nuto Annukka Nuutinen Eija Nuutinen Esa Nuutinen Iris Nuutinen Marja-liisa Nuutinen Marjaana Nuutinen Mauno Nuutinen Seppo Nuutinen Ulla Ny Calenda Nyberg Eija Nyberg Jan-erik Nyberg Kirsi Nyberg Paula Nyberg Tea Nyberg Urpo Nygård Lea Nyholm Anna-liisa Nykänen Ari Nykänen Eija Nykänen Heikki Nykänen Kari Nykänen Liisa Nykänen Marja Nykänen Meri Nykänen Saija Nykänen Sanna Nykänen Sisko-soilikki Nykopp Mervi Nykopp Torsten Nykyri Sirpa Nylen Satu ja kai Nylen-linko Maritta Nylund Kari Nylund Mari Nylund Terhi Nylund-hellgren Terhi Nyman Anne ja vinski Nyman Kim Nyman Ritva Nyman Tarja Nyman Tuula Nymander Kaarina Nyppeli Mauri Nyrhinen Noora Nyrölä Marja liisa ja jukka Nyrönen Kaija Nyrönen T, Kuorelahti E Nystedt Jan Nyström Maylen ja jorma Nyström Pertti Nyyssönen Liisa öhberg Minna Ohinmaa Petri öhman Helena öhman Kalle öhman Olavi öhman Tarja Ohtonen Kimmo Ohtonen Leena Ohtonen Raili Oikarainen Hannu Oikarainen Kaija Oikarinen Rauli Oikarinen Riina Oikarinen Saara-mari Oinas Aila Oinas Raimo Oinasmaa Kirsi Oinonen Eero Oinonen Maria Oinonen Matti Oinonen Mervi Oinonen Reijo Oinonen Tapani Oinonen Veli-pekka Oittinen Anja Oivanen Jari Oja Anne-maria ja risto Oja Heli ja reijo Oja Hilkka Oja Päivi Oja Tarja Ojala Auli Ojala Eeva Ojala Esa Ojala Helena Ojala Ilpo Ojala Jaana Ojala Jukka Ojala Matti Ojala Ritva Ojala Sirpa Ojala Tapio Ojamaa Marko Ojamo Olli Ojamo Tiina Ojanen Arja-maija Ojanen Elina ja pasi Ojanen Erkki Ojanen Kirsi Ojanen Taru Ojaniemi-pajari Marita Ojanperä Carola Ojanperä Jyrki Ojapalo Arja ja pentti Ojaranta Eliina Ojaranta Tero Okkonen Outi Oksa Jari Oksa Reima Oksa Tia Oksanen Anne ja jouko Oksanen Ari Oksanen Ari-pekka Oksanen Arto Oksanen Esko Oksanen Marja-leena Oksanen Ritva Oksanen Sirpa Oksanen Teijo Oksanen Timo Oksanen Tuija Oksanen Ulla-maija Oksman Anja Oksman Jorma ja teija Okulov Seija ölander Andreas Olarin Voimistelijat Ry Olasmaa Mika Olaste Pekka Olavi Pentti Olin Leena Olin Marita Olin Nina Oliver´s Cloud Olkinuora Marja Olkinuora Markku Olkku Johanna Olli Laine ja Heljä Lundgren-Laine Ollikainen Jukka Ollikainen Mirja ja harri Ollikainen Seppo Ollikainen Tiina Ollikka Anne-reetta Ollikkala Tiina Ollila Ari Ollila Lea Ollila Leila Ollila Riitta Ollinen Hannele Ollinen Tarja Olmari Soile Olsson Paul Olsson U ja j OmaOptikko Oy Onkinen Eila Online Tori Oy Onnela Anne ja marko Onnela Jarmo Onnelainen Jari Ontero Ossi Ontto Sirja ja ossi Op Vesanto Op-Palvelut Rahahuolto Loomis Opari Ari Opas Ulla Opti-Aika Järvelä Oy/Haapajärvi Opti-Aika Järvelä Oy/Linnanmaa Opti-Aika Järvelä Oy/Nivala Opti-Aika Järvelä Oy/Oulainen Opti-Aika Järvelä Oy/Sievi Opti-Aika Järvelä Raahe Opti-Aika Kokkola Opti-Look Itäkeskus Opti-Look Lapinlahdenkatu Optident Optikko Durchman Optikko Eye Optikko Jouni Karjalainen Optikko Kirkassilmä Oy Forssa Optikko Kirkassilmä Oy Loimaa Optikko Kirkassilmä Oy Somero Optikko Lehtinen Optikko Nordling Optikko Piila Jämsä Optikko Piila Mänttä Optikko Poca Optikko Seppänen Optikko Sipola Optikko Vuori Oy Optiset Optisus Oy Orakoski Sami tapani Orava Marjaana Orava Tiina Oravisto Anna-kaisa Orbis Oy Organisaatiokonsultointi Praxis Oy Orho Kari Oriander Stig Oriflame Oy Orimattilan Yhteiskoulun ja Erkko-lukion Henkilökunta Oriveden lukion oppilaskunta Orkimo Maaret Orkla Foods Finland Oy örn Markku Orpana Arto Orpana Kimmo Orpana Martti Orre Jyrki Orre Krister Orrensalo Annariikka örri Kristiina Orsua/jm, visua/jm, m.ilomäki Ortju Sinikka Osanen Sirpa Osenius Mervi Oshoremor Jaana Oskarint lintula Ida kristiina Oskarintytär Neera Oskarintytär lintu Neera maria Ossi Pirkko Ostama Ari öster Marjo österberg Pia Österberg P. ja Aspholm C. Osterjärvi Kim österling Maija österlund Ann-teresa österlund Taina österman Kaj östervik Tarja Osuuskunta Pro4ikon Otaverkko Oy Oulun poliisilaulajat ry Oulun Valkonauha Oy Oulunkylän Lions-ladyt Outinen Jyri Outinen Liisa Outokummun Metalli Oy Outrading Oy Ovaska Eila Ovaska Juha Ovaska Leena Ovaska Risto Oy Lining ab Oy Atlas Copco Louhintatekniik Ab Oy Botniarosk Ab Oy Danfoss Ab Oy Lilako - Liikelahjakonsultit Oy Lyth-instrument Ab Oy Machine Tool Co Oy Maisema RHE Ab öystilä Tuula P Järvenpää Oy P.O. Salonen Tmi P1 Racing Ry Paajanen Antti Paajanen Joakim Paajanen Jukka Pääkaupunkiseudun rakennusalan työttömät ry Pääkaupunkiseudun Sveitsinpaimenkoirat Paakkarinen Anne Paakkarinen Markku Paakki Hanne Paakki Hannu Paakki Jukka Paakki Virpi Paakkinen Jari Paakkinen Marja-liisa Paakkunainen Jyri Paakkunainen Markku Paakkunainen Matti Paalanen Markku Paalijärvi Jari Paalimäki Isto Paananen Aino-maija Paananen Antti Paananen Armi Paananen Helena Paananen Henry Paananen Marjanne Paananen Markku Paananen Martti Paananen Ossi Paananen Pauli Paananen Raimo Paananen Saara Paananen Sinikka Paananen Taisto Paasi Risto Paasikallio Birgitta Paasikallio Pirjo ja risto Paasiniemi Leena Paasivaara Marja Paasivirta Tuukka Paaso Jorma Paaso Leena ja jouko Paaso-rantala Pertti Paason marttayhdistys ry Paasonen Eivor Paasonen-Kivekäs M. ja Kivekäs L. Paatero Jussi Paatero-salminen Anne Paavilainen Arja Paavilainen Janne Paavilainen Jussi-pekka Paavilainen Pekka ja teamarika Paavilainen Reijo Paavola Anna-liisa Paavola Isko Paavola Kristiina Paavola Maija-leena Paavola Marko Paavola Satu Packalen Lea Packalen Pirjo Packalen Ulla Packalen Annasarahs minnesfond Padinki Kirsi Pahkamaa Ritva Pahkasalo Tuija Pähkinänsärkijä Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Paikkarit.com Paimander Matti Painio Tiina Päivärinnan Sähköliike Oy Päivärinne Ritva Päivärinta Eija Päivärinta Helena Päivärinta Mika Päivärinta Raine Päivi Hiiri ja Mauri Varis Päivi Maria Moilanen Tmi Päivinen Irina Päivinen Niina-maria Päivinen Päivi Päivinen Pertti Päiviö Markus Päiviö Pauli Pajala Eija Pajala Sinikka Pajamarket Kiinteistö Oy Pajanti Katriina Pajantti Katriina Pajari Harri Pajarinen Kirsi-marja Pajarinen Veli Paju Birgitta Paju Osmo Pajukari Minna Pajulaakso Erkki Pajunen Kirsi Pajunen Outi Pajunen Päivi Pajunen Pasi Pajunen Paula Pajuniemi Sirkku ja kari Pakarinen Markku Pakarinen Sirpa Pakarinen Tarja ja veli-pekka Pakilan ala-aste 4b Pakilan Voimistelijat ry Pakka Vesa-matti Pakkala Eeva Pakkala Jaakko Pakkala Marja Pakkala Satu Pakkala Timo Pakkanen Mika Pakkanen Niina Pakkanen Timo Pakrak Oy Pälä Kyösti Palander Marja Palander Seija Paldanius Elvi Pale Marjut Palenius Tiina Palho Maija Paljakka Paula ja kauko Palkeet Mikkelin henkilöstö Pallas Pirjo Pallas Raija Pallaskallio Kirsi marjut Palm Markku Palmroos Kurt Palmroos Maritta ja ari Palmu Olli Palmu Teuvo Palmukoti Oy Palo Kaija Palo Leena-maija Palo Marja Palo Tarja Paloheimo Ilkka Palokangas Eero Palokangas Petri Palomäki Pertti Palomäki Raimo Palomäki Riitta Palomäki Seija Palonen Iris ja kimmo Palonen Jari Palonen Pepita Palonen Piia Palonen Raili Palonen-munnukka Riitta Paloniemi Tuula Palonlahti Seija Paloranta Tauno Palosaari Eija Palosuo Taru ja ilkka Paltta Tuire Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry Palviainen Niina Palviainen Teija ja jarmo Pälvilä Mika Palvimo Hannu PAM-Lapin erikoiset 622 ry Panhelainen Jari Pankakoski Hannu Pänkäläinen Erkki Pankkonen Päivi Pännä Leena Pantsar Satu ja juha Pappinen Merja Papula Niko Parhiala Eliisa Parhiala Minna Parikka Arto Parikka Jouni Parkkila Akseli Parkkinen Juha Parkkinen Marko Parkkinen Pekka Parkkinen Pentti Parkkinen Ria-sisko Parkkinen Sampo Parkkinen Sampo niko johannes Parkkisenniemi Hannu Parkkisenniemi Hannu teijo sak Parkkisenniemi Kari Parkkonen Jari Parkkonen Jarmo Parkkonen Jarmo olavi Parkkonen Leo Parkkonen Tuua maria Parkkonen Tuula Parkkulainen Pekka Parmasuo Minna ja tomi Parpala Pekka Parpala Rauni Pärssinen Mikko-juhani Partanen Alpo Partanen Eila ja kari Partanen Ilmo Partanen Laura Partanen Liisa Partanen Marja Partanen Meeri Partanen Petri Partanen Teija Partanen Toni Partanen Tuula Partio Mari Partiolpk. Vaaran Vaeltajat Ry Partti Indra Parturi-kampaamo M-L Joenpolvi Parturi-Kampaamo Terttu Haapanen Parviainen Anna Parviainen Anne Parviainen Arja Parviainen Christa Parviainen Jarmo Parviainen Jouko Parviainen Jouni Parviainen Kirsi ja seppo Parviainen Leena Parviainen Mia Parviainen Minna-leena Parviainen Raili Parviainen Riitta Parviainen Sirpa Parviainen Tero Parvikoski Pertti Pasala Pertti Pasanen Kari Pasanen Matti Pasanen Pirkko Pasanen Riku Pasanen Sirkka Pasanen Tero Pasin Roska ja remppa Påsklunchens Vänner Paso Ari Pasuri Riitta Patala Irma Pateko Oy Patjas Hannele Patovirta Leila Patrikainen Aila Patrikainen Birgitta Patrikainen Marina Patrikainen Pia Pätsi Marika ja toni Pätsi Tuula ja jouni Paukkonen Arto Paukkonen Olli Paukku Eeva Paukkunen Outi Paul Niclas Paul Octavie Paula Ala-Ketola Oy Paulamäki Minna ja mika Paulamäki Ulla Paulasuo Maisa ja marko Pauli Anneli Paulin Eija Paunonen Esa Pautola R. ja juhani Paytrail Oyj Peeta Oy Pehkonen Martti Peho Pekka Pehu Tuula Peiju Aki Peippo Jorma Peippo Raija Pekkala Asta ja eero Pekkala Helena ja tuomo Pekkala Pekka Pekkala Tuula Pekkalin Soili Pekkanen Timo Pekkarinen Jone Pekkarinen Jouko Pekkarinen Pauli Pekki Sari Pekkola Paula Pekuri Raija Pelastakaa Lapset Ry Pelkola Kirsti Pelkonen Arja Pelkonen Elisabet Pelkonen Leena ja markku Pelkonen Marjo Pelkonen Tarmo Pellfolk Linda Pelli Jan Pelli Minna Pellikka Jukka Pellikka Sirpa ja timo Pellikka Yrjö Pellilä Ari Pellilä Marja-liisa Pellinen Jori Pellinen Liisa Pellinen Timo Pellonperä Jorma Pelto Pirjo Peltokangas Matti Peltokorpi Liisa ja mikko Peltola Antero Peltola Erja Peltola Irmeli ja tapio Peltola Janne Peltola Jukka Peltola Jussi-pekka Peltola Keijo Peltola Leena Peltola Markku Peltola Matti Peltola Mikko Peltola Ulla Peltola-thies Johanna Peltolan koulu Peltoluoma Eija Peltomaa Leena Peltomaa Pertti Peltomaa Satu Peltomaa Veikko Peltomäki Maire Peltomäki Olavi Peltonen Eija Peltonen Jari Peltonen Juha Peltonen Kari Peltonen Liisa Peltonen Marja Peltonen Marja-leena Peltonen Marjo Peltonen Merja Peltonen Päivi Peltonen Ritva Peltonen Roger Peltonen Sakari Peltonen Tommi Peltonen Tuija Peltonen Veli Peltonen Vesa Peltonen Marita Tmi Peltoniemi Aaro Peltoniemi Aini Peltoniemi Arto Peltoniemi Janne Peltoniemi Terhi Peltoniemi Tiina Peltoniemi Tuulia Peltotalo Sami Peltovirta Ari-pekka Peltovuori Riitta-maija Pelttari Janne Pelttari Kaija Pengerkoski Kyösti Pennala Elina Pennala Riku Pennanen Janne Pensikkala Terttu Pentikäinen Sakari Pentikäinen Tapio Pentti Jaana Pentti Kristina Pentti Leena Penttilä Ilkka Penttilä Jukka Penttilä Lasse Penttilä Maija Penttilä Marja Penttilä Reija Penttilä Tuija Penttinen Jorma Penttinen Jouko Penttinen Niilo Penttinen Niklas Penttinen Pekka Penttinen A. ja Virtanen R. Peräkylä Timo Perälä Antti Perälä Arto Perälä Pasi Perätalo Arto Pere Tommi Perhehoitokumppanit Suomessa Oy Perhekoti Puijo Oy Perheterapiapalvelu Päivi Rinne Oy Perkiö Kari Perkiö-kanerva Minna Perkiömäki Katariina Perkonoja Jouko Pernu Kari Perttilä Elina ja ilkka Perttula Hilkka Perttula Jouni Perttula Marjut ja jarmo Perunka Tuula ja harri Pesälä Sallamari Pesola Paula Pesola Taija Pesonen Elisa Pesonen Helvi Pesonen Jaane-petteri Pesonen Maija Pesonen Päivi Pesonen Ritva Pesonen Seppo Pesonen Tiina Pesonen Tuula ja erkki Pesonen Vesa Pessi Ulpu Petäjä Jari Petersen Heli Petersohn Hannu Petrell Seija Pettersson Anu Pettersson Maire Peuha Jouko Peuhkuri Marja-leena Peurakallio Into Peuramaa Golf Ladyt Peuranpää Hannele ja jouko Peussa Pertti Pevitext Oy Pharmia Oy Phillipps J. ja Lindholm A. Picilowski Arja Piekkala Leena Piekkala Vuokko Piekkola Anita Pielaveden Palvelukoti Ky Pieniaho Jaana Pienimäki Soile ja markku Piensoho Tiina Pientalotaitajat Oy Pieper Sari Pietarinen Aapo Pietarinen Ulla Pietikäinen Marko Pietikäinen Pekka Pietilä Anne Pietilä Esko Pietilä Hannu Pietilä Jaana Pietilä Jukka Pietilä Marketta Pietilä Markku Pietilä Tuula Pietilä Viivi Pietiläinen Jouko Pietiläinen Kalevi Pietiläinen Keijo Pietiläinen Riitta ja heikki Pietiläinen Sirkka Pietinen Jukka Pieviläinen Irja ja kari Pieviläinen Jukka Pieviläinen Leevi Pigg Oili Pihala Hanne Pihamaa Sari Pihkala Päivi Pihkala Panu Pihla/Lännen myyntitiimi Pihlainen Ari Pihlaja Seppo ja tuula Pihlaja Soile Pihlaja Veli-pekka Pihlaja Uma ja Lehtonen Silvo Pihlajamäki Merja Pihlajamäki Seija Pihlajamäki S. ja Manninen Jyri Pihlajamäki-Pihlajisto Eläkeläiset Pihlajaniemi Tuula Pihlajaniemi Tuuli Pihlström Pulmu Pihtilä Eero Pihtiputaan lukion päivätyökeräys Piik Sari ja ari Piikkiön osuuspankki Piikkiön Rotaryklubi Piipari Arja Piiparinen Keijo Piippanen Nina Piippo Sakari Piippo-ameziane Tuula Piirainen Jari Piirainen Lea Piiroinen Pirjo Piironen Anja Piironen Eeva Piironen Jose Piironen Taru Piironmaa Aura Piispa Jari Piispa Keijo Piispala Anu Piittisjärvi Allan Piitulainen Veijo Pikkarainen Ilmo Pikkarainen Leo Pikkarainen Risto Pikkarainen Susanna Hiusmuotoilu Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Oy Pikkupeura Taina Pikkusiskon Grilli Pilbacka Leena Pilpola Mika Pilto Virve Piltti Raija Pimiä Jan Pinomaa Marja Pirhonen Jaana Pirhonen Marja Pirhonen Pirjo Pirhonen Timo Piri Marita Pirilä Leena Pirinen Eine ja jouko Pirinen Gunita Pirinen Helena Pirinen Reijo Pirjo Järvi ja Olavi Kokkonen Pirjon Pakari Oy, Honkajoen leipurit Pirkan Laaturakenne Oy Pirkanmaan Vuokrakodit Oy Pirtilä Kari Pirttikoski Pirjo Pirttikoski K. ja Kemppainen L. Pirttilä-backman Anna-maija Pirttilahti Leena Pirttilahti Tarja Pirttimäki Hannu Pirttisalo Satu ja ari Pisteri Kari Pisto Kaija Pitkä Pentti Pitkämäki Aino Pitkänen Anne Pitkänen Eeva Pitkänen Hannu Pitkänen Kaija Pitkänen Lea Pitkänen Marjatta Pitkänen Ossi Pitkänen Päivi Pitkänen Riitta Pitkänen Timo Pitkänen Tuula Pitkänen M. ja K. Pitkäranta Eero Pitkäranta Teijo Pitkonen Ossi Pitopalvelu Maku ja Pala Oy PJ Maa Partners Oy PK Kone-Sähkö Planting Marco Pohja Terttu Pohja-nylander Paula Pohjakallio Anne ja timo Pohjalainen Annika Pohjalainen Ella Pohjalainen Hannu Pohjalainen Pauno Pohjalainen Raimo Pohjalainen Ritva Pohjalainen Ritva-liisa Pohjalainen Sirpa Pohjan Kruunu Oy Pohjanmaan snautseri-pinseri harrastajat ry Pohjasniemi Jari Pohjois-Juvan martta-yhdistys Pohjois-karjalan kauppakamari Pohjois-Karjalan Seurakoirat Poks Pohjois-Kymen Sairaala Pohjois-Kymen sairaalan laboratorio Pohjois-Nurmijärven Kokoomus ry Pohjois-Savon Munuais- ja Maksayhdistys Pohjois-Savon Osuuspankki Pohjoismäki Jukka Pohjola Raimo Pohjola-laitinen Maarit Pohjonen Ahti Pohjonen Harri Pohjonen Merja Pohjonen Risto Pohjonen Tarja Pohjonen Timo Pohl Reimund Poijärvi Eero Poikajärvi Kristiina Poikela Pirjo Poikolainen Anne Poikolainen Henri Poikolainen Markku ja paula Poikolainen Sari Poimuvirta Seppo Polaraudio Oy Polarputki Oy Pöllänen Keijo Pöllänen Natalia Pöllänen Tuulikki Pollari Heikki Pollari Kari Polo Päivi Polojärvi Eila Polojärvi Sirkka Pölönen Sari Polsa Marjo Pomarkun kunnalliset jhl 761 Ponkiniemi Saku Pönkkä Ari Pönniö Kalevi Pöntinen Raija Poppa-Art Jasmine Reiter Porin seudun tiistaiseura ry Porkka Sirpa Porkka Kaija ja Sakko Tapio Porkola Johanna Porlammin yläasteen tukioppilaat Porna Merja Porola Markku Porola Pia ja jari Portaankorva-koivisto Päivi Porttila Riitta Porvoon Autoklinikka Oy Porvoon rintamaveteraanit ry Poskela Tanja Poso Ann-mari Posti Anna Posti- ja logistiikka-alan unioni Poteri Timo Potrykus Kaija Potrykus Yvonne Pottonen Kari Poukka Tuulikki Poulsen Marco Poutanen Leena Poutiainen Hannu Poutiainen Kirsti Pouttu Vesa Pöyhö Jarna Pöyhönen Kari Pöyhönen Maija Pöyhönen Merja Pöyhönen Pirjo Pöyhönen Varppu Pöyhtäri Esko Pöykkö Merja Pöyly Päivi ja Rantala Reijo Pöyry Kirsi-marja Pöyry Leila Pöyry Finland Oy Pöysä Mirja Pöyskö Veikko Pöysti Anne Pöytälaakso Katri Pöytyän osuuspankki Pöytyän Tehorakennus Oy Prästkullanejdens marthakrets Pre Annum Premite Oy Priia Taina Primeco j k Oy Prisma Oy Pro-Vision Finland Oy Profectus Professional Image Oy Prokkola Pirjo Promenade Research Oy Pudas Maria Puhakka Jooa Puhakka Jouko Puhakka Jukka Puhakka Pia Puhakka Seija Puharinen Kirsi ja marko Puikko Jari Puikkonen-haapiainen Pirjo Puisto Olavi Pukki Seija ja aarno Pukkila Elsa ja matti Pukkila Jari Pukkilan kirkonkylän ja Torpin koulu Pulkka Jaakko Pulkka Jouni Pulkkinen Aila Pulkkinen Arto ja anne Pulkkinen Hanna Pulkkinen Heikki Pulkkinen Helena Pulkkinen Jari Pulkkinen Jouko Pulkkinen Leena Pulkkinen Matti Pulkkinen Meri Pulkkinen Paavo Pulkkinen Pertti Pulkkinen Ritva Pulkkinen Satu Pulkkinen Seija Pulkkinen Sirpa Pulkkinen Tarja Pulkkinen Timo Pulli Eero Pulli Simo Pullinen Janne Pullinen Leila Pullinen Sirpa Pulsa Aili ja harri Punavuoren Peikko Oy Pundonen Olavi Punkari Heikki Punki Asta Punkka Jussi Punkkinen Kyllikki Puntila Lasse Puodinketo Timo Puolanne Mervi Puolimatka Olli Puonti Jouni Puoskari Marja ja pekka Puotinen Sinikka ja seppo Puputti Kaija Puputti Olli-pekka Puranen Pasi Purhonen Marika Purhonen Tiina Purje Tapio Puro Anu Pursiala Timo Purunen Jyrki Pusa Ari Pusa Jarmo Pusa Jyrki Pusila Tauno Puska Eeva-liisa Pussinen Matias Pussinen Timo Putila Pirjo Putinki Putkonen Kirsi-marja Putkonen Päivikki ja heikki Putkonen Taava Putro Samuli Puttaa-virta Katja Puttonen Marko Puttonen Raisa Putula Jari Putus Kari Puukilainen Petri Puukko Pasi Puulan Optiikka Puumala Mauno Puumalainen Seppo Puumalainen Tarja Puuppo Eero Puupponen Risto Puuronen Marja Puurtinen Anja Puurtinen Kaija Puurula Veli-matti Puusa-ruohonen Sointu Puustelli Jouni Puustinen Ari Puustinen Tuomo Puutavaraliike T. Vainio Oy Pyhäjärven Seniorit Ry Pyhältö Risto Pyhäluoto Tarja Pyhämäki Pertti Pyhäranta Esko Pykäläinen Juha Pylkäs Minna Pylkkä Katja Pylkkänen Heikki Pylkkänen Olli-pekka Pylsy Jari Pylväinen Ulla ja pekka Pylväs Sirpa Pynninen Kirsti Pynnönen Jari Pynnönen Juha Pyrrö Aino ja jorma Pyy Hannakaisa Pyy Raimo Pyyhtiä Sami Pyykkö Marjo Pyykkö Suna Pyykkönen Minna Pyykkönen Pasi Pyykkönen Rauni Pyykönen Harri Pyykönen Vilma Pyymäki Leena Qvick Lotta R. Mattson Consulting AB R.Arola Tmi R6 Minna Ra Tapiola chapter no 21 Raappana Pekka Raassina Niko Raatesalmi-salonen Terhi Raatikainen Eija Raatikainen Pirkko Raatikainen Tapani Raatikainen Ulla Raatikainen Virpi Raatikainen Virve Räbinä Marja Radiokemian lab. henk.kunta / Martti Hakanen Raevuori Anne Rahijärvi Mariette Rahijärvi Pirkko Rahikainen Ari Rahikainen Petri Rahikka Noora Rahkila Hannu Rahkila Sakari Rahkola Reija Rahkonen Jukka Rahkonen Outi Rahkonen Pekka Rahnasto Nora Rahola Tuula Rahunen Vesa Räihä Jukka Räihä Teemu Raikas Tuula Raikassaari Jaana Railo Antti-jussi Railo Satu Railo Tommikalle Raimo Helen Räinä Jorma Raina Marko Rainio Kristiina Rainola Kari Rainto Maarit Räisä Martti Räisänen Ari Räisänen Jouni Räisänen Marja Räisänen Pirjo Räisänen Pirkko Raiskio Leena Raita Esa Raita Jari Raita Minna-liisa Raitakari Eija ja markku Raitakari Maria Raitakari Suvi/Mäkinen Perti Raitala Annika Raitanen Kimmo Raitanen Lasse Raitanen Sari Raitio Jouko Raitio Simo Raitolahti Seppo Raittila Rami Raittinen Piia ja marko Raivonen Virpi Raja- ja merivartiokoulun henkilökunta Rajaheimo Markku Rajakallio Minna Rajakangas Leila Rajakangas Pirjo Rajakangas/ Paalanen Rajala Ansa Rajala Erkki Rajala Helena Rajala Heli Rajala Jari Rajala Kauno Rajala Pertti Rajala Pirjo Rajala Riitta Rajala Sakari Rajala Seija Rajalaakso Kari Rajalampi Rauno Rajamäki Ari Rajamäki Hannele ja marko Rajanaro Pekka Rajasvuo Erkki Rakennuskultti Oy Ab Rakennusliike M. LAaksonen Tmi Rakennuspalvelu Heikki Korhonen Oy Rakennuspalvelu P. Björkbacka Ky Rakennuspalvelu Vepe Aaltonen Rakentajapalvelu Pekka O. Rakespo Oy Rakkaan tyttäremme Emman muistolle Rakkolainen Markku Räkköläinen-lehtinen Maija Raklin seniorit Ramm-schmidt Christian Rämö Hannu Rämö Kirsti Rämö Seija Randell Tuula Randström Kirst Rangell Jouko Raninen Leila Rankinen Markku Ranne Igor Rannikko Jukka Rannikko Olavi Rannikko Raimo Rannila Maria ja jarmo Ranta Anna ja juha Ranta Anneli Ranta Anu Ranta Erno Ranta Hanna Ranta Hannu Ranta Heikki Ranta Juha Ranta Riitta Ranta Ritva ja sakari Ranta Satu Ranta Sirpa Ranta Aila Aallotar Kuolinpesä Ranta-aho Seppo Ranta-kahila Jenni Rantahakala Lilli Rantajääskö Saila Rantakaulio Mervi Rantakokko Maarit Rantakylän Yhtenäiskoulun Oppilaskunta Rantala Aune Rantala Birgitta Rantala Esa Rantala Heli Rantala Hille Rantala Jari Rantala Kari Rantala Marita ja arto Rantala Marjut Rantala Olavi Rantala Seppo Rantala Sinikka Rantala Sirpa Rantala Tarja ja pekka Rantala Tor Rantala Veli-matti Rantalahti Kaisa Rantalainen Jari Rantamaa Sami Rantamaa Sami tapio Rantamaa Veli-matti Rantamäki Elina Rantamäki Erkki Rantamäki Juha Rantanen Arja Rantanen Arto Rantanen Erkki Rantanen Hannu Rantanen Irma Rantanen Jari Rantanen Juha Rantanen Kai atte Rantanen Kristiina Rantanen Leila Rantanen Mari pia susanna Rantanen Markku Rantanen Merja Rantanen Mervi Rantanen Päivi Rantanen Päivi ja harri Rantanen Pekka Rantanen Pia Rantanen Pirjo Rantanen Riitta Rantanen Saila Rantanen Taito Rantanen Terttu Rantanen Toivo Rantanen-sund Ulla Rantaniemi Esa Rantapää Raimo Rantaruikka Tero Rantasalo Tuija Rantasila Mari Rantasipi Sveitsi 40v juhlaväki Rantio Pirjo Rantio Piia ja Piippo Pasi Rantola Taito Rantonen Paula Rantsi Pauliina Rantti Carola Rapeli Maaria Rapinoja Pekka Rapo Kari Rapola Martti Rapp Kari Rappu Sauli Rapusaari As Oy Räsänen Antti Räsänen Eino Räsänen Hanna Räsänen Harri Räsänen Jarkko Räsänen Jarmo Räsänen Kaarina Räsänen Kari Räsänen Kati Räsänen Marjatta Räsänen Merja ja reijo Räsänen Pauli Räsänen Raili ja timo Räsänen Riitta Räsänen Ritva Räsänen Sirpa Raseborgs kyrkliga samfällighet Rasi Jouko Rasinmäki K m. ja j. Rasinperä Kari Rask Taina ja juha Rask Tapani ja sirkku Rask Teija Raskinen Heimo Rastas Päivi Rastas Timo Rata Tuula Ratamäki Katja ja hannu Ratilainen Ritva Ratilainen Taneli Ratilainen Tanja Rätinki Yhtiöt Oy Räty Aimo Räty Anne Räty Leena Räty Marjatta Räty Riitta ja heikki Rauainen Tuija Rauhala Jukka Rauman musiikkiopiston opettajat Raunio Anna Raunio Juhani Raunio Päivi Raunio Risto Raunio Timo Raunio Tuula Raunisalo Iris Raussi Timo Rauste Erja Rautakivi Ilkka ja auli Rautakorpi Akseli Rautakorpi Jaakko Rautakorpi Waltteri Rautakoski Janne Rautakoski Päivi ja jarmo Rautala Tapio Rautala Timo Rautamäen marttayhdistys ry Rautanen Ismo Rautanen Jani Rautanen Tuula ja paavo Rautavaara-pöntinen Kirsi Rautavirta Irene ja pentti Raute Katariina Rautevaara Anne Rautiainen Aimo Rautiainen Ari Rautiainen Pekka Rautiainen Pertti Rautiainen Petri Rautiainen Riitta Rautiainen Satu Rautiainen Tuula Rautio Anne Rautio Erkki Rautio Heikki Rautio Jouni Rautio Jukka Rautio Sari Rautio Tauno Rautto-Rajala M ja Rajala M Rauvola&Simula oy Ravi Tuomo Ravila Eeva Ravintola Suskin asiakkaat ja henkilökunta Ray Inkeri Rebeckalogen nr 16 teresa Rebeckalogen R2 Sophie Mannerheim Recall Finland Oy Reentilä Mervi Rehn Tiina Reijo Holmberg ja Outi Iso-Ahola Reijonen Ilkka Reijonen Suvi Reilas Esa Reima Oy Reinamo Riitta Reini Jari Reini Saara Reini-sievänen Leena Reinikainen Tiina Reinikka Mirja Reiniö Kauko Reinvall Ossi Rekilä Erja Rekiranta Seppo Rekola Anu Rekolan Martat Ry Rekonen Jari Relander Jarmo Remes Leena ja arto Remes Marja Remes Raija Remonttiliike Hannu Pelkonen Remonttityö Raimo J. Rantanen Remus-heimonen Saila Renko-nuckols Tuula Renkomäen Martat Ry Renman-Köngäs H ja Köngäs K Rentto Atte Repo Eija Repo Heli Repo Juha Repo Leena Repo Matti Repo Mervi Repo Paula Repo Tarja Reso Juha-antti Restal ravintolat/ravintola prim Reuben Oudi Reunamo Ismo Reunanen Elli Reutsalo Tuula Revebel Finland Oy RI ammattioppil oppil yhd Ridanpää Veli-jussi Riekki Anneli Riekki Seija Riekkinen Juha Riekkinen Sakari Riekkinen Tuula-katriina Rieppo Markku Riiheläinen Seppo Riihijärvi Eija Riihijärvi Eila Riihimaa Juha Riihimäen kemiantyöntekijät ry Riihimäki Esa Riihimäki Outi Riihimäki Pekka Riikonen Erkki Riikonen Hannu Riikonen Seija-liisa Riikonen Tuija Riimin Oy Riimuvuori Jussi Riipinen Pirjo Riipinen Sinikka Riisiö Veikko Riittinen Leena Rikama Jukka Rikberg Marja Rikkonen Marjo Rikosseuraamuslaitos Rindell Tuula Rinkinen Tuija Rinne Anja Rinne Jorma Rinne Jukka Rinne Sakari Rinta Esa Rinta-kanto Terttu Rinta-keturi Leo Rinta-seppälä Kristina Rintakoski Merja Rintala Markku Rintala Pentti Rintala Pirjo Rintala Seija Rintala Soile Rintala Timo Rintala Veikko Rintala-murtoaro Eija Rintanappi.fi Ripatti Katariina Risetti Oy Riskula Vesa Rissanen Anne Rissanen Eija Rissanen Esa Rissanen Jaana Rissanen Jari Rissanen Lasse Rissanen Matti Rissanen Mirja Rissanen Raija ja juha Rissanen Reijo Rissanen Tomi Rissanen K. ja Salminen K. Rissnen Pekka Ristell Reijo Ristiinan yläasteen oppilaskunta Ristiluoma Arto Ristimäki Erkki Ristimäki Piia Ristimäki Sakari Ristimäki Tiina Ristola Ari Ristola Matti Ristolainen Jyrki Risu Tuula Rita Janne Rita Kari ja eila Ritala Kati Ritamaa Inka Ritari Annika Ritari Veikko Ritokangas Kimmo Ritola Seija Ritola-sunnari Hilkka ja matti Rittal Oy Ritvanen Juha Ritvanen Kirsti Ritvanen Taru Ritve Eija Ritvonen Antti Riuku Jorma Riukula Ulla Riutta Eero Riutta Eila Rodellas Carmen Rohmi Merja Roiha Johanna ja niklas Roihuvuo-leskinen Hanna-mari Roine Helena Roininen Esa Roininen Ilkka Roivainen Heleena Roivainen Pirkko ja markku Roivanen Johanna Roivas-korpi Paula Rokka Jorma Rokka Kari Rokka Olli-pekka Rokka Reijo Rokka Timo Röksä Pekka Romo Jorma Romo Seppo Romppainen Katri Romppainen Merja Romppanen Anja Romppanen Ari Romppanen Reino Romppanen Tia-maarika Romsi Anna-kaisa ja jorma Romu Jukka Roni Kristiina Röning Johanna Rönkä Raimo Rönkä Tuula Ronkainen Anna-liisa Ronkainen Eija Ronkainen Jari Ronkainen Markku Rönkkö Antti juhani Rönkkö Taina Rönnberg Reijo Rönnholm Nils Rönnholm Susanna Rönnholm Thomas Rönni Kari Rönnlund Hans Rönnlund Päivi Rontu Kirsi ja pekka Röntynen Jesse Röntynen Pirjo Roos Anneli Roos Riitta Roos-lindell Helena Rosala Lea Rosbäck Mauri Rosblom Outi Roschier Asianajotoimisto Oy Rosenberg Ari Rosenlund Jukka Rosenlund Rolf Rosin Sari Roslings manor gardens Rossi Sirpa Rossi Timo Rossinen Helena Rostedt Arja Rosti Marja ja veijo Roth Anne Rothberg Kari Rothsten Mauri Rouhento Terttu Rouhiainen Tuula ja seppo Rouhikainen Pirjo Rouru Timo Rousi Kari Rousi Liisa Routamaa Seppo Routasaari Pekka Routila Pontus Rouvinen Kalevi Rouvinen Paula Rovaniemen Kauneusateljee Rovanperä Mira Rovio Marjatta Rovio Stella Rozenberg Violetta RS-Tex Oy Rudiger Seege Ruhanen Liisa Ruhtinas-heikkilä Anne Ruismäki Rauno Rukko Anna Rukko Merja Rummukainen Niko Rundgren Aila ja tero Runebergin Silmälasi Runola Birgitta ja juha Runola Eerik Runola Päivi Runtti Arja ja esko Ruoho Matti Ruoho Pia ja mika Ruohola Harri Ruohola Leena Ruohomaa Kari Ruohomaa Sini Ruohonen Jarmo Ruohonen Liisa Ruohoniemi Mirja Ruokamo Kaija ja reijo Ruokolahden Joulutori Ruokolahden Seudun Kustannus Oy Ruokolainen Seija Ruolahti Sointu Ruotanen Sirkka Ruotimo Ilpo Ruotinen Ari Ruotsala Leena Ruotsalainen Asta Ruotsalainen Jouko Ruotsalainen Kari Ruotsalainen Kimmo Ruotsalainen Liisa Ruotsalainen Martti pietari Ruotsalainen Mirja ja timo Ruotsalainen Ritva Ruotsalainen Soile Ruotsalainen Tarja Ruotsalainen Tomi Ruotsalo Panu Ruotsi Tiina Ruottu Terttu Ruoveden yhteiskoulu Ruponen Arja Ruponen Riitta Rusanen Erja ja tapio Rusanen Jarmo Rusanen Kari Rusanen Niina Rusanen Pirjo ja pertti Rusi Sakari Rusi Tarja Ruskon Laiva- ja rakennusasennus Ky Rutanen Marja Ruuhi-lehtonen Piia Ruuhonen Aila Ruuska Eila ja reijo Ruuska Irja Ruuska Kirsi Ruuska Raija Ruuska Timo Ruuskanen Kari Ruuskanen Mervi Ruuskanen Olli Ruuskanen Tuula Ruuskanen-sere Irma Ruusola Tommi Ruusu Jukka Ruuth Kirsti Ruutila Aulikki ja esa Rycker Päivi Ryhänen Raili Ryhänen Sisko Rypälepiha As Oy Rysky-päivät Ryssy Heini Rytikoski Esa Rytilahti Mika Rytkölä Marko Rytkönen Erkki Rytkönen Jani Rytkönen Jukka Rytkönen Kari Rytkönen Marko Rytö Anne Ryynänen Anita Ryynänen Erkki Ryynänen Leena Ryynänen Marika ja heikki Ryynänen Mirja Ryynänen Raimo Ryyppö Jukka Ryytty Jorma S.P.N.H.V. Saajakari Helli Sääjärvi Eija-riikka Saajoranta Marjatta Sääksjärven koulun oppilaskunta Sääksmäki Arja Sääksmäki Eero Sääksranta Salme Saano Aimo Saaranen Jaana Saareks Marko Saarela Ellen Saarela Erkki Saarela Jari Saarela Kaisa Saarela Lea Saarela Maarit Saarela Markku Saarela Päivi Saarela Riitta Saarela Sinikka Saarela Vesa Saarela Raija ja Niemi Heikki Saarelainen Maritta Saarelainen Seppo Saarelainen Timo Saarenheimo Maritta Saarenketo Mauri Saarenpää Antti Saarenpää Outi Saarenvirta Arto Saari Jouni Saari Kari Saari Kristian Saari Olli Saari Pirkko Saari Sari Saari Tarja Saari Uolevi Saariaho Sanna Saarijärvi Keijo Saarikivi Kati Saarikivi Kati anniina Saarikivi Kati annina Saarikko Pasi Saarikko Pentti Saarikoski Lotta Saarikoski Marja Saarikoski Marjut Saarikoski Sirpa Saarimäki Anne Saarimäki Liisa ja kai Saarinen Alli Saarinen Anne ja jari Saarinen Ari Saarinen Birgitta Saarinen Elina Saarinen Esa Saarinen Harri Saarinen Heli Saarinen Jarkko Saarinen Johanna ja jari Saarinen Jyrki Saarinen Katriina Saarinen Krista ja rami Saarinen Kristiina Saarinen Kristiina ja esa Saarinen Leena Saarinen Maria Saarinen Marianne Saarinen Marja-liisa Saarinen Merja Saarinen Merja ja markku Saarinen Olavi Saarinen Pia ja pekka Saarinen Pirjo Saarinen Reima Saarinen Sami Saarinen Seppo Saarinen Simona Saarinen Terhi ja markku Saarinen Timo Saarinen Veli-matti Saariniemi-kauppila Raija Saario Tuula Saariokari Pirjo Saaripalo Laila Saarisalmi Jari Saarisalo Pälvi Saaristo Hannu Saaristo Matti Saaristo Pasi Saaristo Piia ja esa Saarnilehto Merja ja hannu Saarniniemi Jari Saarnio Antti Saarnio Kaisu ja arsi Saarnio Ulla Saarnio Ulla marita Saarto Jari Sääski Ulla Sääskilahti Tarja-liisa Saastamoinen Hannu Saastamoinen Irma Saastamoinen Pertti Saavalainen Paula Säde Tuula Sadeharju Seppo Säe Jouko Sahala Veli Sahala-vainio Tarja Sahamäki Jorma Sahi Enni Sahin maamiesseura ry Sähkö- Ja Koneasennus Halmetoj Sähkö-Pori Oy Sähköhuoltopalvelu Merinen Oy Sähköpalvelu M. Nurminen Sähköpekka Tmi Vienonen O-P Sahla Katja Sahlberg Anna-liisa Sahlberg Hanna-leena Sahlberg Hanna-leena ja hans Sahlberg Hans Sahlman Ella Sahlstedt Sune Sahlström-korhonen Riitta Sahramo Kari Sahuri Taina Saijonkari Anja Saikko Riitta Saikkonen Anita ja erkki Saikkonen Toni antero Saikku Marianne Säilä Aili Säilä Sirpa Sailamaa Paavo Säilynoja Eija Saimanen Jarmo Sainio Aimo Sainio Iris Sainio Jouko Sainio Kari Sainio Seppo Sainio Tommi Sainio Virpi Sainkangas Kaisa Sairanen Eeva Sairanen Merja Sairanen Susanna Sairolanmäen ruokapiiri Sakari Leskelän sisarukset perheineen Säkkinen Salla Sakko Martti Saksa Sinikka Saksman Jouni Saksman Pirjo Salakka Tapio Salakka Veikko Salama Tuija ja juhani Salavat Erkan Salenius Anna Salenius Pirjo ja arto Salento Markku Salin Kari Salin Leena Salin Petri Salin Tapio Salixdent Oy Salkola Jorma Salkolan kyläyhdistys ry Salla Roni-Poranen ja Ilkka Poranen Salla-eronen Riitta Sallan Silmälasi Sallanpuro-helenius Raija Sallinen Päivi Sallinen Pirjo Sallmen Kaija Salmela Eva Salmela Jorma Salmela Katja Salmela Kirsi Salmela Markku Salmela Merja Salmela Petri Salmela Pirkko Salmelainen Paula Salmelin Riitta Salmi Anne Salmi Antti Salmi Eija Salmi Hannu Salmi Hilkka Salmi Jari Salmi Jarmo Salmi Jukka Salmi Kaija Salmi Katariina Salmi Katri Salmi Liisa Salmi Matti Salmi Matti kalervo Salmi Seija Salmi Sirpa Salmi Tarja Salmi Veijo Salmikuukka Jukka Salmikuukka Sirpa Salminen Alpo Salminen Anna-mari Salminen Anne Salminen Erja ja kalle Salminen Hanna-maria ja kai Salminen Hannu Salminen Helena Salminen Irma Salminen Jari Salminen Jarkko Salminen Jukka Salminen Kari Salminen Lasse Salminen Markku Salminen Marko Salminen Mauri Salminen Merja ja harri Salminen Olli Salminen Outi Salminen Outi ja pentti Salminen Petri Salminen Pirjo Salminen Renny Salminen Riitta Salminen Riitta ja esa Salminen Sanna Salminen Sinikka ja jouko Salminen Sonja-leena Salminen Terhi Salminen Ulla Salmivalli Satu Salo Anja Salo Anneli Salo Anu ja mauri Salo Barbro Salo Eino Salo Harri Salo Hilkka Salo Jarmo Salo Jouko Salo Marja Salo Olli Salo Outi ja jukka Salo Raija Salo Rauni Salo Reijo Salo Terttu&matti Salo Timo Salo Tommi Salo Tuula Salo Ulla