Vi är med

Tillsammans är vi starka.

På den här sidan hittar du en lista över de personer och företag som har deltagit i talkot och gett lov att deras namn får publiceras. Du kan också delta anonymt. Varje donation är viktig och värdefull för oss.

Ett stort tack till alla donatorer!

GRUNDANDE DONATORER

Grundande donatorer stödjer det nya barnsjukhuset med en donation på minst en miljon euro.

“Styrelsen för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne beslöt på sitt årsmöte i april 2013 attge ett understöd på 1miljon EUR för byggandet av ett nytt barnsjukhus i Helsingfors. Grundaren för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Karl Herman Renlund hade barnen, deras välmående och hälsa i tankarna då han skrev sitt testamente. Med vår insats vill vi delta i insamlingen och låta föräldrarna och vårdpersonalen koncentrera sig på att vårda barnen på det nya sjukhuset. Vi från Brita Maria Renlunds minne vill ge vårt stöd och uppmuntraandra att delta i denna viktiga insamling för våra barns framtid.“ Gun Sandberg-Wallin / Styrelsen för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

“Hartwall är ett traditionellt, finländskt företag. Vi sysselsätter cirka 850 personer främst i Helsingfors och Lahtis. Som ett ansvarsfullt företag upplever vi att vi är en del av det lokala och det omgivande samhället. Projektet för ett nytt barnsjukhus är ytterst viktigt för hela Finland, av både mänskliga och praktiska anledningar. Vi har en möjlighet och en vilja att hjälpa. Därför är vi glada över att få vara delaktiga i ett så här betydande välgörenhetsprojekt. Alla våra medarbetare deltar i talkoandan.” Pekka Lindroos, direktör, juridik och samhällsrelationer, Hartwall.


”Näissä valtakunnallisissa talkoissa haluamme olla mukana, sillä lapsissa ja nuorissa on kansakuntamme tulevaisuus. Jenny ja Antti Wihurin rahasto haluaa olla osaltaan vauhdittamassa ja tukemassa uusien yhteiskunnallisten ajattelu- ja toimintatapojen pohdintaa ja kokeilua”, toteaa Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallituksen puheenjohtaja vuorineuvos Simo Palokangas ja jatkaa ”Tämä julkisen ja yksityisen sektorin rahoituksen malli takaa tämän hankkeen nopean liikkeellelähdön sekä mahdollistaa pitkäjänteisen yleishyödyllisen omistajuuden yli vuosikymmenten, toivomme eri tahojen liittyvän laajasti tähän keräykseen."


Vi är glada över att kunna delta i ett så här unikt talko. Det är fråga om ett betydande nationellt projekt, och det motsvarar väl OP-Pohjolas grunduppgift och värden. Vi har varit med om att bygga upp det finländska samhället samt stöda välfärden och tryggheten i mer än 110 år. OP-Pohjola andelslags förvaltningsråd har beslutat att OP-Pohjola blir grundande donator för det nya barnsjukhuset. Det nya barnsjukhuset kommer att bli ett fint, konkret tecken på styrkan hos samarbetet. Vi utmanar alla att delta i talkot. Var och ens bidrag är viktigt. OP-Pohjola har förbundit sig att delta under hela den tid barnsjukhuset byggs.

             ”Såväl personalen som ägarna har önskat att vi ska delta i projektet Nya Barnsjukhuset 2017 kommer från Många har kommit ihåg Barnets Borg-kaffet från 1940-talet och har frågat om vi inte kunde delta även denna gång i ett så viktigt projekt.”, säger koncernchef Jaana Tuominen. En viktig värdering för familjeföretaget är att bygga en bra framtid för kommande generationer. Läs mera på www.pauliggroup.com


Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. Rettig Group äger idag Rettig ICC – Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur; Nordkalk – Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och miljövård; och Bore – leverantör av industriella sjöfrakttjänster. Vi är glada att vi kan vara med och stöda detta viktiga samhälleliga projekt och därmed kommande generationer genom en donation av våra värmetekniska produkter. Läs mera på www.rettig.fi

S-gruppen donerar en miljon euro till det nya, rikstäckande barnsjukhuset.Alla 20 regionala andelslag i Finland samt SOK-koncernen, som ägs av andelslagen, deltar i donationen. "Under sin historia, som sträcker sig över hundra år bakåt i tiden, har andelslagen visat vilken styrka vanliga människor kan ha när de verkar tillsammans. Därför ter det sig naturligt för S-gruppen att medverka i folkrörelsen för ett barnsjukhus som betjänar hela landet – en rörelse som fått exceptionella proportioner med dagens mått mätt," betonar SOK:s tf. koncernchef Antti Sippola. Donationen på en miljon euro delas in i fyra lika stora delar och ges åren 2013–2016. Utöver donationen har S-gruppen redan utmanat alla ägarkunder i andelslagen – över två miljoner människor – att medverka i insamlingen.

Är det här en plats för ditt företag?


Grundande donatorer är även de privatpersoner som donerar minst hundratusen euro.

Heidi Andersson
Mikko Franck
Ari Lahti
Sorja Salmenkallio
Saara Wahlroos

HEDERSDONATORER

Som  nya barnsjukhusets hedersdonator räknas de företag och samfund som donerar minst hundratusen euro.

"Orion har byggt upp välfärd i Finland i 95 år. Samhällets välfärd börjar med barn och familjer – och sjuka barn behöver bästa möjliga vård. Vårt företag satsar kontinuerligt på forskning och utveckling av nya läkemedel och behandlingsmetoder. Vi på Orion är mycket stolta över att få vara med och stödja projektet för ett nytt barnsjukhus." Paula Rytilä, medicinsk direktör.

 

August Ludvig Hartwalls stiftelse grundades våren 2014 och har som ändamål att understöda familjer och personer som av sociala, medicinska, åldersmässiga eller andra oförutsedda orsaker är i behov av hjälp. Stiftelsens ändamål är också främjande av ren miljö. Vi strävar till att delta som långsiktiga finansiärer i projekt så att vi kan se arbetets resultat och nytta på sikt. Till denna målsättning passar Nya Barnsjukhuset-projektet utmärkt.

”ratiopharm är en del av den multinationella Teva-koncernen och vi är den största aktören i läkemedelsbranschen i Finland. I över hundra års tid har vi arbetat tillsammans för att högklassig hälsovård ska finnas tillgänglig för alla i hela världen. Målet för projektet Nya Barnsjukhuset 2017 är sammanfaller med detta, och lämpar sig mycket väl som ett projekt för socialt ansvar.” Anne Hyvönen, direktör för apotekssektorn, ratiopharm.

"Stiftelsen Tre Smeder anser det nya barnsjukhuset vara ett behjärtansvärt projekt av högsta prioritet. Stiftelsen vill genom sitt bidrag delta i kampanjen för det nya barnsjukhusets tillkomst."

Taxiföretagarna finns till för sina kunder och därför kände vi att det hör till vår plikt att vara med och stöda detta projekt. Vi ville vara ett gott exempel och visa v.år omtanke. Genom att framföra det viktiga budskapet i både städer och byar, samt genom konkreta donationer, kan vi förverkliga våra drömmar. Samarbetet utgör en otrolig kraft”, konstaterar Taxiförbundets ordförande Jari Lemmetyinen. Taxiföretagen, chaufförerna, taxiföreningarna och centralerna stöder Nya Barnsjukhuset 2017-projektet helhjärtat och de vill ge de små patienterna en chans till bättre vård. Finlands Taxiförbund inkluderar 85 % av Finlands taxiföretagare.Hedersdonator är även de privatpersoner som donerar minst tjugotusen euro.

Leevi Alakopsa
Rita Asanti
Timo Auvinen
Ekström Simone
Toini Järvinen
Hilja Karjalainen
Sandra Koivurinta
Serena Koivurinta
Erkki Lähteenmäki
Marita Maula
Risto Nissinen
Anna RukkoTALKOPARTNER


Talkodeltagare

Varje euro är viktig. I denna lista ser du alla som har gjort en donation till oss, såväl företag som privatpersoner.

"Vi på Sanoma kan stödja projektet med hjälp av synlighet i media samt vår erfarenhet och kunskap om tidigare projekt." Anu Nissinen, verkställande direktör, Sanoma Media Finland. "Projektet Nya Barnsjukhuset 2017 och vi har mycket gemensamt: I våra projekt gällande ansvar har vi i år lyft fram finländska barn och familjer." Caroline Lilius, marknadsföringsdirektör, Helsingin Sanomat.

"Det finländska samhället har vant sig vid att vänta på att någon ska komma och lösa problemen. Oftast är denna ”någon” det offentliga. Varken jag eller Bob the Robot vill tro på detta. Jag tror att saker löser sig bara om vi börjar jobba i stället för att vänta. Det här är ett historiskt projekt. I centrum står medborgaraktivitet och en genuin talkoanda. Ett sådant här projekt, där medborgarna genom sin egen verksamhet och generositet hjälper till att lösa frågor som gäller det allmänna bästa, har inte genomförts på länge i Finland. Jag är glad över att få medverka i att bygga ett nytt barnsjukhus i Finland.” Jukka Kurttila, verkställande direktör, Bob the Robot.

"Det känns fint att få vara delaktig i det här projektet! Att vårda barnen innebär en satsning på framtiden, och detta betyder mycket för oss på Decaux. Det är fantastiskt att få jobba på ett företag som deltar i projektet som partner för synlighet i media." Krista Kivikoski. marknadsföringsplanerare

"Barnklinikens fastighet behövde renoveras redan i början av 90-talet, när mina söner som hade astma fick förstklassig vård där. Vi måste skapa ett ramverk som den finländska specialsjukvården och finländska barn förtjänar: nu är pengar och handlingar avgörande – det räcker inte med att sympatisera och stödja projektet.
Kommunikationsbyrå Myy deltar i talkot, eftersom vi med hjälp av kommunikation vill uppnå en verksamhet som skapar resultat: en nationell rörelse där olika parter oavsett sektor lierar sig med varandra. Det viktiga i kommunikationen är att söka fram och genomföra kreativa kopplingar, påverka på ett mångsidigt sätt samt skapa en attitydförändring i samhället.
Målet är att de beslut som krävs kan fattas snabbt och att finansieringen kan insamlas i en snäv tidsplan.
TJukka Peltola, 050 4653 412, tacksam far till friska unga män och verkställande direktör på Viestintätoimisto Myy Oy."

"Barnen är framtiden. Vi som är vuxna bör se till att barnen får all den hjälp, omsorg och vård som vi kan ordna. Det kan inte bero på pengar. Vi har länge varit medvetna om behovet av ett nytt barnsjukhus. Nu är det hög tid att starta projektet och säkerställa att Barnsjukhuset inleder sin verksamhet när Finland firar 100-årsjubileum som självständig stat. Luomanen & Suomalainen Oy bidrar till projektet med kompetens inom teknisk produktion." Hannu Luomanen, verkställande direktör på Luomanen & Suomalainen.

Advokatbyrå Mäkitalo Rantanen & Co Ab stödjer projektet Nya Barnsjukhuset 2017 genom pro bono-arbete gällande hantering av juridiska avtal och projekt vid byggandet. ”Vi är stolta över att vi får medverka i att främja finländska barns intressen. Vi har inte råd att slösa vare sig tid eller pengar när det nya barnsjukhuset byggs. Våra tjänster inom juridisk projekthantering, som är avsedda för beställare av byggprojekt, har planerats så att de med hjälp av klara spelregler och avtalsdisciplin minimerar de problem och osäkerhetsfaktorer som är förknippas med byggprojekt.” Aimo Halonen, advokat, partner på Mäkitalo Rantanen.


TALKODELTAGARE


Helsingfors idrottsvänner r.f. Knuutila J ja Salminen J Koliprint oy Korkki Kpk engineering oy Lojo Kalkverks Svenska Marthaf Melon oy Mikrovirta oy Parkanon yhteiskoulu PEP P06 Tennis Tournament 2014 Raija Fogelholm Salomäki Satu Nokelainen Www.taavanainen.com karjalainen kalevi ylönen sinikka pynnöniemi Hannu saarimaa Jenny / mari stenvall Tmi buuzer alatalo Eetu holmberg-lehto Juha ja eija konala Mll lindholm ritva ja bo-erik malin-koskinen Mervi niittylä Saara rantanen Tapio ronkainen Heidi sarja Asko uusitalo Eveliina virtanen Jussi yli-luukko Annukka (ville hailikari) Vivite holding oy - Ruusun päiväkoti . Michaela & niklas / ravintolapäivä Café au chocolat / st tilitoimistopalvelut oy Satu tiippana / timo tommila Työhuone tuulensuu oy 04300 Yo matias vaajoensuu 04310 tuusula Maija lavi 127-Seurat 2013-2014 Jokivarren koulun 6a 4You - Programs tmi 6 a luokka Arvo ylpön koulun 6.a Korkeakosken koulu 6a / 2006-2007 Jokivarren koulun 6b Hannunniitunkoulu Aake /hammaslääkäri paalasmaa Aakio Heidi Aakio Seija Aakula Kasperi Aakula Olivia Aaltio Marja Aaltio Noora Aalto Anna Aalto Anne Aalto Eila Aalto Heimo Aalto Heli Aalto Jari Aalto Jon Aalto Juhana Aalto Kaisa Aalto Kalle Aalto Kari Aalto Kirsi-marja Aalto Leena Aalto Liisa ja henni Aalto Marianne Aalto Marja Aalto Markus Aalto Mauri Aalto Mika Aalto Minna Aalto Outi Aalto Pertti e.k. Aalto Reijo Aalto Samuli Aalto Seija Aalto Sirpa Aalto Sisu Aalto Tapio Aalto Terhi Aalto Terhi helena Aalto Timo Aalto Tuula Aalto Ville Aalto Wilhelmina Aaltola Maija Aaltonen Anne Aaltonen Anneli Aaltonen Annelli Aaltonen Anu Aaltonen Ari Aaltonen Arla ja juha Aaltonen Elina Aaltonen Hanna Aaltonen Hans Aaltonen Heidi Aaltonen Henni Aaltonen Iida Aaltonen Jari Aaltonen Jarmo Aaltonen Jenni Aaltonen Jonna Aaltonen Jorma Aaltonen Juha Aaltonen Juha-pekka Aaltonen Jutta Aaltonen Jyri Aaltonen Kari Aaltonen Katriina Aaltonen Leena Aaltonen Marina Aaltonen Marjut Aaltonen Markku Aaltonen Matti Aaltonen Meri Aaltonen Mervi Aaltonen Mikko Aaltonen Nina Aaltonen Riikka Aaltonen Sanna Aaltonen Taina Aaltonen Tapio Aaltonen Tarja Aaltonen Tellervo Aaltonen Terhi Aaltonen Tiia Aaltonen Vauva Aaltonen Venla ja tommi Aaltonen Virpi Aami ay äänänen Mauri Aapalahti Merja Aapro Matti Aapro Sari Aarinen Jukka Aario Anne Aario Hannu Aarne Pia Aarne Karjalaisen Omaiset Aarni Arja ja vesa Aarni Petri Aarniala Eija Aarniala Leena Aarnikoivu S ja M Aarnio Anne Aarnio Eira Aarnio Elisabet Aarnio Jussi Aarnio Mika Aarnio Minna Aarnio Paula Aarnio Pirjo ja ari Aarnio Seppo Aarnio Tarja Aarnivuo Tuija Aarrekorpi Jarkko Aatrokoski Lenita ja matti Aatsinki Päivi Aavakoski Mika Aavasalo Eeli Aavasalo Johanna Aavikko Lotta Abblett E ja Geoffrey D Abenet Suzana åberg Antti åberg Christer åberg Ritva-liisa åberg Timo Abit 2014 Tiirismaan lukion Acar ömer Achrén Markus Act Law Office Oy Adamsson Minna Adel Jessica Adenius-jokivuori Merja Adlercreutz Louise Administer Oy Adolfsson Ari Advise Pohjakallio Olli Oy Asi Af ursin Sirpa Åfelt Tmi Maanrakennus Afflekt Risto Afm-forest oy Agenteq Solutions Oy Agentis oy Agge Johanna Agge Kaija ja esa Agge Sanna Ahala Raili Ahanen Janne ja tiina Ahde Jarmo Ahdekivi Sakari Ahjolinna Aimo Ahjopalo Marja Ahjotuli Nina Ahl Mia Ahlajärvi Suvi Ahlberg Anssi Ahlberg Elisa Ahlberg Marja-liisa Ahleskog Johnnie Ahlfors Ari åhlfors Jari Ahlfors Rolf Ahlfors Tuula Ahlgren Anna Ahlgren Eetu Ahlgren Ahlgren Harri åhlgren Kati Ahlgren Niina Ahlholm Christer Ahlholm Eija Ahlman Stefan Ahlmark Annamari Ahlqvist Kati Ahlqvist Matti Ahlqvist Pekka ja hannele Ahlroth Hannele Ahlroth Mika Ahlsten Aki Ahlsten Ari Ahlström Fredrik Ahlström Gunilla åhman Sara & jan olof åhman-kuosmanen Kati Ahmanneva Heikki Ahmavuo Jouni Ahnger Riitta ja pentti Aho Anni Aho Eija Aho Eila Aho Elina Aho Hanna Aho Heli Aho Irene Aho Jouni Aho Juhani Aho Jyrki Aho Kari Aho Marko Aho Mika Aho Päivi Aho Petri Aho Pirkko Aho Pyry Aho Saara ja matti Aho Sanna Aho Sari Aho Satu-maria Aho Seija Aho Suvi Aho Teemu Aho Tiina Aho Tuomas Aho Ulla-kaisa Aho Virve Ahokannas Mervi Ahokas Inka-liisa Ahokas Jaakko Ahokas Juhani Ahokas Mari Ahokas Minna-mari Ahokas Mirko Ahokas Risto Ahokas Ritva Ahokas Tuomo Ahokas Vesa Ahola Arja Ahola Irmeli Ahola Jaakko Ahola Jarkko Ahola Kaisa Ahola Leena Ahola Maarit Ahola Maiju Ahola Marina Ahola Marjatta Ahola Martti Ahola Minna Ahola Pekka ja pia Ahola Pentti Ahola Raija liisa Ahola Risto sakari Ahola Sari Ahola Sirpa Ahola Tarja Ahola Tero Ahola Timo Ahola Tore Ahola Tuula Ahola Ville Aholainen Ari Aholainen Jarmo Ahonen Aila Ahonen Anni-kaisa Ahonen Eero Ahonen Eija ja ilkka Ahonen Hannu Ahonen Harri Ahonen Jari Ahonen Juhani Ahonen Jukka Ahonen Kirsti Ahonen Kreetta Ahonen Kristiina Ahonen Leena Ahonen Mari & tuomo Ahonen Markku Ahonen Matias Ahonen Matti Ahonen Merja Ahonen Mika Ahonen Mimmi ja panu Ahonen Ninni Ahonen Pekka Ahonen Rasmus, atte, kasper, anna Ahonen Riitta Ahonen Risto Ahonen Sakari Ahonen Sini Ahonen Taina ja harri Ahonen Tarja ja olli Ahonen Teemu Ahonen Tuula Ahonen Veikko Ahonen Vesa Ahonius Kenneth Ahopelto Kaarina Ahopelto Lassi ville juhani Ahopelto Tarja Ahoranta Sara Ahoranta Ville Ahorinta Marita Ahosola Pia Ahpone Outi Ahponen Aila Ahponen Pirkkoliisa Ahrenberg Hans Ahtee Asko Ahtela Risto Ahti Ilmari Ahtiainen Jukka Ahtiainen Matti Ahtiainen Riikka Ahtiala Seija Ahtiluoma Airi Ahtola Liisa Ahton Paja Ahtonen Reijo Ahtosaari Kari Ahtovirta Tiia Ahvenainen Heljä Ahvenainen Kari Ahvenainen Kirsi Ahvenainen Maarit Ahveninen Leena Ahvenlampi Juha Ahvonen Sari Ahvonen Seija Aig Europe Limited Sivuliike Aihos Esa ja sirkku Aihtia Reijo äijälä Riku äijälä Sami äijälä Ulpu-maria äijälä-roudasmaa Pirkko äijänen Jani äijänen Ritva äijänen Teija Äijö Jukka Rakennuspalvelu äikää Ossi äikäs Nina Ailio Antti Aimola Helena Ainamo Salla Ainasoja Harri Ainasoja Jaana Ainasto Petri Ainen Sari Ainoa Asko Airaksela Paula ja mika Airaksinen Helena Airaksinen Leena ja iiro Airaksinen Sisko Airaksinen Team Airaksinen Timo Airaksinen Veli Airanne Tiina Airas Jussi Airas Kaisu Airas Petteri Airas Raimo Airas Saara Airavaara Eeva Airike Kristin peppi-emilia Airike Peppi-emilia kristiin Airikka Juha Airikka Tarja Airikkala Mona Airila Päivi Airio Juha Airio Virva Airisto Antti Airola Eeva-liisa ja reijo Aitoniemi Erja-leeni Aittakallio Hannu Aittaluoto-suonsuu Anja Aittamaa Teemu Aittaperän kyläseuran naisjaos Aittasalmi Minna ja mika Aittomaa Henri Aittomaa Sofia Ajan Näkö Oy Ajanki Mona Ajanki Seija Ajankulma Ajo Marja-liisa Akaan seurakunta äkäslompolo Päivi Akavan Erityisalat AE ry Akeba Oy åkerberg Kaj åkerberg Pia åkerman Kirsti Akkala Pauliina Akkanen Ismo Akkanen Kimmo Akkola Irma Akkujukka Holdings Oy Akm Talouspalvelut Akonniemi Mikko Akrenius Patrik Aksela Jorma Aksovaara S ja Mikkonen Tommi Aktia Hypoteksbank Abp älä ryhdy vieraan leikkiin kirjan myynnistä Juha mäntylä Ala-hannula Raimo Ala-härkönen Johanna Ala-jääski Maiju Ala-kahri Timo Ala-kurikka Taru, jussi ja johannes Ala-lehtimäki Liisa Ala-lehtimäki-jääskeläinen Kyllikki Ala-leppilampi Jukka Ala-marttila Pirkko Ala-mello Aili Ala-mello Joonatan Ala-mello Jouni Ala-mello Justus Ala-mello Lotta Ala-pohja Johanna Ala-poikela Elisa Ala-tauriala Erkka Ala-taurialan Perhe Ala-varvi Minna Alahuhta Anssi Alahuhta Ari Alahuhtala Anna Alaja Susanna Alajoki Matti Alajoki-nyholm Leena Alakari Mikael Alakiuttu Tapio Alakomi Elisabet Alakomi Hanna-leena Alakortes Janne Alakoskela Tarmo Alakuijala Katri Alakulppi Juha Alaluusua Satu ja raine Alamäki Kaisa Alamäki Marjaliisa Alamäki-karkiainen Pirkko Alander Harri ålander Liisa ålander Pekka ålander Pentti Alander Veikko Alanen Erkki Alanen Kari Alanen Matti Alanen Riia ja yrjö Alanen Sami Alanen Tanja Alanen Tuire ja raimo Alanen-loukiainen Marita Alanko Aulis Alanko Elina Alanko Erja Alanko Kati Alanko Lea Alanko Marketta Alanko Tuomo Alanko/ ketola Sari/ juha Alanne Jukka Alanne Kari Alanne Rasmus, matias ja luukas Alanne Ulla-maija Alanne Hammaslaboratorio Alapeteri Amelie Alaraatikka Markku Alaraatikka Paula Alaranta Riitta Alaranta Päivi ja Vesala Jorma Alarauhio Markku Alarautalammi Jukka Alarotu Sarita Alasaarela Tapani Alasalmi Pirkko Alasentie Arja ja pentti Alasilta Saara Alasmaa Jessica Alaspää Anne-mari Alastalo Heidi Alastalo Juha Alastalo Kari Alastalo Netta Alastalo Pentti Alastaron Osuuspankki Alasuvanto Anja Alasuvanto Maria Alatalo Aarne Alatalo Alpo Alatalo Hannu Alatalo Jussi Alatalo Keijo Alatalo Mikael Alatalo Outi Alatalo Riitta Alatalo Ritva Alatalo-abubakar Sini Alatalo-korpi Hilkka Alatyppö Leena Alava Reijo Alavahtola Timo Alavakeri Päivi Alaviuhkola Katariina Albrecht Bob henry Alén Iisa Alen Jouni Alen Jutta Alen Mari Alen Raimo Alen Tarja Alen-nikitin Raija Alenius Familjen Alenius Jere ja krista Alenius Memmu & tapu Alenius Taru Alenius, häkämies, liikanen Alestalo Heleena Aletta Oy Alexandria pankkiiriliike oyj Alftan Nona Alha Elina Alha Kari Alha Raimo Alhainen Arto Alhainen Juha Alhanen Kirsi-maria Alhava Sari Alho Kalle Alho Ossi Alho Outi ja pertti Alho Pasi Alho Soli Alhojärvi Anu Alhola Pirjo Alhola Riitta Alhonen Jaana Alhonen Marika Alhonoja Milla Alhonoja Niko Ali ja Raija Tikkala Oy Ali-hokka Katri Ali-kovero Kari Ali-lekkala Riikka Ali-marttila Maaren Ali-mattila Aila Ali-penttilä Markus Ali-sisto Pirjo Ali-tolppa Terttu Aliklaavu Anne Alila Mika Aliranta Venla Alitalo Jorma Alitalo Pirkko Alitalo Sini Alkio Ari Alkio Juhani Alkula Saara Allenius Noora Allu - "still in the funk-ryhmä" Alm Casper Alm Ilkka Alm Mari Almen Maija Almgren Päivi Almi Nina Alo Timo Alonen Marjo Alpisalo Päivi Alpo hiltunen Mirja uutela ALSO Finland Oy Alsta Kaarina Alten Armo Altonen Heikki Altonen Pentti Altun Milla Alue- ja kunnallistekniikka Ramboll finland oy Alvarez Daniel Alvasto Jari Am Sairola Oy åman Jenny åman Tuija Amargianitakis Anastasia Ammattiyhdistys Forssan opettajien Ammesmäki Terttu Andell Leena Andersson Aija Andersson Ann Andersson Christoffer Andersson Emma Andersson Esa Andersson Helena Andersson Jan-erik Andersson Kaisa ja juha Andersson Kimmo Andersson Lars Andersson Lena Andersson Mirja Andersson Pertti Andersson Pinke Andersson Reija Andersson Ruth Andersson Susan Andersson Toni Andersson Tuula Andersson Ulrik Andrejeff Ole Andrejev Galina Andtfolk Monika Angelaho Hanni Anja Pesola Oy Anjala Marjatta ja risto Anjala Silja Ann o johan lax vanja lax' familj Anna-mari vierikko Hiidenkiven peruskoulu Annala Anne-maria Annala Eeva Annala Hanna Annala Outi Anne iivonen Kampaamo Anne lehtinen Graafinen suunnittelu Anneberg Sven Ansala Erkka Ansamaa Kimmo ja hanna Ansamaa Marika Ansamaa Terhi Ant-wuorinen Jukka Antell Jukka-pekka Antero Peura Anteroinen Annaleena Anteroinen Helvi Anteroinen Raija ja jussi Anteroinen Rauno Anteroinen Ronja Anthonsen Heidi ja terje Antikainen Ari Antikainen Marja Antikainen Merja Antikainen Osmo Antikainen Seija Antikainen Tomi Antikainen sundell Ossi ja kirsi Antila Anu Antila Arja Antila Asko olavi Antila Heikki ja maire Antila Jarmo Antila Jyrki Antila Mirva Antila Nina Antila Pertti Antila Reetta ja petri Antila Taina ja veli-aunus Antila Tea Antila-huttula Marjo Antinaho Vesa Antinkaapo Pekka Antinoja Jarmo Antola Juha Anton Harry Anttalainen Jouni Anttalainen Liisa Antti ja ria Leppävuori Antti-roiko Annika Anttila Anni Anttila Ari Anttila Arja ja heikki Anttila Eero t. Anttila Eija Anttila Erkki Anttila Henna Anttila Ilkka Anttila Ismo Anttila Jari Anttila Jenny Anttila Jukka Anttila Jussi Anttila Katariina Anttila Liisa Anttila Liisa ja tapio Anttila Lovisa Anttila Maarit Anttila Marja Anttila Marko Anttila Merja Anttila Minna Anttila Pekka Anttila Pertti Anttila Pirjo Anttila Pirkko Anttila Risto Anttila Sofia Anttila Soile Anttila Tommi Anttila Tuomas Anttila Veli-matti Anttiroiko Joonas Anttola Kirsi Anttolainen Jouko Anttonen Amanda Anttonen Ari Anttonen Eero Anttonen Hannaleena Anttonen Jesper Anttonen Joonatan Anttonen Kari Anttonen Kasper Anttonen Markku Anttonen Soili ja ari Anttonen Tiina Anttonen Tytti Anttonen Ville Anun hoivamajakka Anunti Virpi Apell Jaakko Apostolidou Raija Appel Micke Appel Pia Appelgren Gilbert Appelgren Tiina Appelroth Annika Apponen Reijo Apteekkariliitto Apteekkariliitto Suomen Apteekkimaailma Araneva Mirjam Araneva Pauli Aranko-pohto Sari Aratie Veijo Aravirta Merja Arenius Jani Areva Reijo Arffman Jari Arfman Päivi Arhio Turo Arhipoff Johanna Ari Heikkilä Ari hänninen Lappeen kiertäjät ry Ari manninen Korjaamo Arima Mirja Ariterm Oy Arja Rauste Arkia Jenni & jari Arkilahti Nina Arlander Maria Arlin Maija Armfelt Riitta Arminen Anton Arminen Jouni Armonlaakson Kuljetus Armstrong Noelle & lucia Arnen enkelit Arnimaa Rauno Arnkil Marja Aro Asta Aro Maaret Aro Marjatta Aro Pekka Aro-rantanen Sanna Arola Hannu Arola Raimo Arola Titta Aroluoma Kimmo Aromaa Ari Aromaa Jaakko Aronen Anita Aronen Asta ja kai Aropaltio Ilona Aropaltio Tapio Aroviita Lauri Arpia Kia Arpiainen Irja Arpiainen Jarmo Arponen Antti Arponen Elina Arponen Jaana ja jyri Arponen Kim Arponen Merja Arponen Pasi ja anne Arponen Timo Arponen-ilkka Taina Arponeva Pekka Arppe Emma Arppe Johanna Arppe Peter Arppe Sari Arra Minna Arrasvuori Anu årsfestgåva 2015 Juristklubben codex rf för östra finlands nations del Art-Rita Tmi Artala Mikael Artevuo Sonja Artti Markku Artti Martti Artti Suvi Artzen Anne o kenneth ärväs Jani Arvassalo Leija Arve Liisa ja hannu Arve-inkinen Kirsi Arvidsson Roland Arvilommi Mikko Arvio Hannu Arvokorut o.e Arvola Ilkka t Arvonen Anni Arvonen Ralf As Oy Akaan Otsonpuisto As Oy Akaankievari As Oy Haittilantie As Oy Haukilankoti As Oy Kilsa As Oy Kirsikkarinne As Oy Kottilan-Tontti As Oy Mansikkarinne As Oy Neilikka-Rinne As Oy Pellonportti As Oy Rauhanummi As Oy Retiisi As Oy Rientorinne As Oy Sarakulma As Oy Tampereen Muotialanpuisto As Oy Toijalan Kauppakulma As Oy Toijalan Keskipiste As Oy Toijalan Keskipuisto As Oy Toijalan Rauko As Oy Toijalan Valtatie 20 As Oy Ylpönhovi As Oy Ylppölä Asala Ville Asanti Rita Asiakaspalvelu Ilmarinen Asianajotoimisto Jukka-Matti Laine Asianajotoimisto Lindell Oy Asikainen Ari Asikainen Arto Asikainen Jaakko Asikainen Jonna Asikainen Marjut Asikainen Mervi Asikainen Mikko Asikainen Olli ja maija Asikainen Petteri riku Asikainen Riikka Asikainen Riku Asikainen Riku petteri Asikainen Taina ja marko Asikainen Tapani Asikainen Tomi Asikainen Tuula Asikkalan Marttayhdistys Ask Seija Askola Kirsti ja kalervo Askola-vehviläinen Sole Askolin Irja Askolin Jari Aslak Eloranta ja Aija Honkanen Asmundela Päivikki Aspegren Kari Aspholm Sanna Asplund Bubi Asplund Marita Aspola Tero Asposalo Tanja Ässämäki Ky Rakennus Ja Maalaus Assinen Olli AstiaLiisa Astikainen T. ja e. Astmapysäkki åstrand Susanne åström Esa åström Helena åström John åström Liisa åström Patrik ja kasper åström Sari Asukas Anna-maija Asumaa Nea Asumer Oy Asunmaa Anne ja marko Asunmaa Anssi Asunmaa Satu ja jari Asunta Anju Asunto Oy Akaan Portti Asunto Oy Kilsanpuisto Asunto Oy Kirkkotori Asunto Oy Pihakorsu Asunto Oy Toijalan Pohja Asunto-osakeyhtiö Pähkinänkuori 1-3 ja FC Albela ry Atelcon Oy Atrila Jesper & jemina Atrila Jesse Attila Toini åttman Emilia Aubourg Rami Audico Systems Oy Auer Jaana Auer Liisa Auervuolle Veijo Auhtola Jarmo Aukee Heli Aukee Sinikka Aukia Riitta Aukia Tiina Aulanen Seija Aulanko Tarja Aulén Johanna Aulén Kaisa Aulikki Helle Aulin Kari Aumala Ari Aumo Ari Aunala Kari Aunio Anitra Auno Teija Aunoila Leena Aura Annastina Aura Jouni Aura Peik Auranen Päivi Auranen Sari Aurola Tommi Auru Tuire Autere Jukka Autere Vesa Autio Antti Autio Elina Autio Helena Autio Helge Autio Karin Autio Kirsi ja harri Autio Maria Autio Pirjo Autio Sari Autio Seppo Autio Sirkka Autio Verneri Autioniemi Ellen Autioniemi Ismo Autioniemi Marjo Autioniemi-martikainen Riikka Autovi Systems Oy Autovuokraamo Scandia rent Autti Anne Auvinen Eevi Auvinen Hannu Auvinen Jorma Auvinen Lasse Auvinen Mari Auvinen Olli Auvinen Petteri Auvinen Tarmo Auvinen Timo Auvinen & vatanen Perhe Avain Logistiikka Oy åvall Per-erik ja pirkko Avance Asianajotoimisto Oy Avdejev Aleksei Avellan Monica Avikainen Heli Avoimien ovien kahvion tuotto Hgin kuvataidelukio Avomaa Tiina Avulias taksikuski äyrälä Jarmo äyräväinen Pia-liisa Azzouzi Abdelhai Baarman Eliisa Baarman Varpu Back Elisabet Bäck Marcus Bäck Maria Back Marko Back Sara Backlund Jari Backlund Päivi Backlund Patrik Backlund Raija Backman Johanna & max Bäckman Jouko Backman Kari Backman Karola Backman Kim Bäckman Kurt Backman Maria Bäckman Marjukka Backman Paula Bäckman Timo Bäckroos Kaarina ja nils Bäcksbacka Susanne Bäckstöm Ronald Bäckström Greta Backström I Bäckström Kim Bäckström-hiltunen Anne-cather Både Tuula Både-landell Mariella Bahlaouane Yasmina Bal Mika Balk Leila Ballantine Kirsi-marja Bång Renny Barck Merja Bargum Katja Bärlund Kaj Bärlund Nina och lauri Barman Anita Barsk Alex Barsk Marika Barthelemy Tristan Baruffato Lotta Barzingi Weria Battilana Enrico Bau Heikki Baumgartner Barbara Bcc Solutions Oy Bci Business Coaching International Behm Jouko Behm Leena Behm-tuovinen Tuula Beilinson Terhi Belfrage Sussi vinamigos Belizia Oy Belt Aino Ben hassen Mawe Benskypinomaa Sara Benson Anne ja yrjö Bentaieb Heidi Beople Oy Berden Iina Berg Ari Berg Eeva Berg Emilia Berg Erika Berg Hanna ja jarmo Berg Heidi Berg Jarno Berg Kenneth Berg Maarit Berg Marketta Berg Mervi Berg Pirjo Bergen-kavanto Birgitta Bergendahl J&t Bergenheim Gabriella Berggren Terhi Berghäll Patrik Berghäll-högström Christel Berghem Mikaela Bergholm Aira ja sakari Bergholm Hanne Bergius Jorma Bergius Jouko Bergius Niina Berglund Anna Berglund Familjen Berglund Janne Berglund Mari Bergman Aino Bergman Antti Bergman Bengt Bergman Nanna Bergman Risto Bergman Sirpa Bergqvist Tuula Bergroth Bertta Bergroth Maj Bergroth Marianna Bergström Jari Bergström Paula Bergström Rabbe Bergström Sointu Bergström Taru & petri Berner Anne Berner Rudolf Bertahemmet, pensionärer o. personal Antero kamppi, läksiäislahjakeräys Bertell Sanni Bertling & vepsäläinen äidit Beshar Bari Beter Tanja Betonilattiat Lehtonen Bexar Marjut Bft Esa Biaudet Nira Biisoni Oy Bilund Jukka Bimberg Tommi Bio Fund Management Oy Bionova Oy Birdieman oy Bister Jaana Bister Pirjo Bjårs Anna-carita Björk Linda Björk Raija-leena Björk Sirpa Björk Tobias Björkback Linda Björkell Rainer Björkell-ruhl Monica Björkestam Eva Björkling-pakarinen Tarja Björklöf Lars Björklöf Lotta Björklund Dick Björklund Erkki Björklund Helena ja ilkka-christian Björklund Jari Björklund Jonna Björklund Kirsikka ja tony Björklund Merja Björklund Susanna Björklund Tua Björklund Ulla Björklund Vesa Björklund-sundbäck Linda Björkman Ellen Björkman Leea Björkman Mimmi Björkman Stefan Björkroth Kai Björkskog Kaj Björkskog Marco Björksten Jenni Björksten Tanja Björkstrand Daniel Björkström Maria Björkvik Catrine Björn Amanda Björn Christina Björn Kirsti Björn Lahja Björn Rainer Björn Tarja Björn Timo Björnström Anita annikki Blåfield Ria Blanck Minna Block Tania Blom Cmmn sns prjct finland Blom Johanna Blom Marja Blom Pirjo Blom Saija Blomberg Anna Blomberg Heini Blomberg Hilla Blomberg Jarmo Blomberg Paula Blomberg Tony Blomgren Jari Blomqvist Ani Blomqvist Jaana Blomqvist Janina Blomqvist Kenneth & my Blomqvist My o kenneth Blomqvist Pia Blomqvist Robin Blomster Erika Blomvall Kristiina Blumen Ulla Böckerman Susanna Boedeker Saija ja markus Bogdanow Juhani Böhling Tuija ja hans Böhlström Henna Böhm Jenni Böhme Pamela Bojang Johanna Bollström Birgit Bollström Heli Bollström-Julkunen Lahja Unelma Bollström-kärkkäinen Heidi Boman Bengt Boman Eeva Boman Irja Bondarew Kaj Bonden Helena Bonsdorff Jukka Bonsdorff Niko Borchers Kari Bordi Heli Borenius-harri Eeva-maija Borg Jeanette Borgström Annikki Borgström Pia Borgström Riitta ja ove Börman Rikhard Borshagovski Daniel Boström Henna Boussir Farréll Boutique Alain Mikli Bradford Anu Brainbow oy Brander Emil Brander Mari-kaisa Brander Paula ja Sutinen Kimmo Brandt Riitta Brandt-vahtola Catharina Brännare Jari Brännare Kari Brännkärr John Brännkärr-friberg Nina Bräster Ayla Brax Marjatta Brederholm Saila Brettschneider Gunvor British Sports Car Company Oy Britschgi Henrik Broberg Taneli Brofeldt Tuula Brofors Sami Broholmer finland ry Annamaija, maria, pia, taija Broman Anna-maija Broman Annette Broman Per Broms Berndt Bronco Moda Brotherus Ilkka Brown David Brückner Jenni, roland, nelli, otto ja hugo Brunberg Brita Brunila Petra Brunou Hannu Brunou P&j Brusila Susanna Bruun Kalevi Bryggare Sirpa Brzezinski Patrik Buddas Nanny Budde Timo Buhanist-huhtanen Jonna Bui Tung Bukovski Lev Buldent Miia Burman Tapio Buschulte Petra und martin Busset Max Bussman Armi Bussman Terhi Butters Indigo Buttimore Sonja By Itu Byggmästar Camilla Byman Kirsi Bymark åsa Byring Tiina Cabell Sari Cadpool Oy Cainberg Nina Cajander Teija Calonius Kirsti Campbell Veera Cankar Laura Cantell Heikki Cantell Leena Cantell-forsbom Anna CardPlus Oy Carelia Apteekki Carena Leonardo Carina Harald Cario Katja Carjuhan Carlberg Petter Carling Peter Carlson Marianne Carlsson Jenni Carlsson Virpi Carulla Emilia Caruna Oy Casmo Oy Castren Anna-maija Castrén Eeva Castren Hannele Castren Lars Castrén Martina Castren Matilda Castrén Nina Caverion oyj Caves Oy Cavotec Finland Oy Cawen Klaus Cawen Richard Cc-case oy Cedercreutz Carl-magnus Cederqvist Carola Ceestashop Centranet Oy Chakhovich Stanislav Changling Charpentier Paul Chelcea Sirpa Chic Catering Oy Ab Christensen Tarja Chukwu Miia Citycon Oyj Citymac Travels Oy Citysiskot Ciulla Silja Cks-Trading Oy Clark Elina Cleanosol Ab Clever Girl Oy Clewer Suvi Club Havanna Cocci James Cocean Birgitta Cog-Design Oy Coladonato Claudio Coladonato Jani Colérus Annika Collan Brita Collan Leena Collanus Merja Colliander Amanda Colliander Anders Colliander Annette Colliander Harriet Colliander Irja-liisa Colliander Kim Colliander Tuula Collin Arja Collin Reino Collin Susanna Components oy Colly Conor Venture Partners Oy Copenhagen Dcm Cora refinish oy Corander Jerry Corapoff Oy Corin Linda Cornelius Satu ja jan Corner John Craviotto Oscar Crawford Jaana Creadox Oy Creamailer Oy Credit agricole corporate and investment bank Cronstedt Michaela, eric, philip o wilhelm Cruz Carita CTK Kiinteistöpalvelut Oy Culinary school perho Class rc14 Cuzdan Hakan Dabek Julius tuomas Dabek Tuoma julius Dabek Tuomas Dagdahoff Kennel Dagsverksinsamling Dahl Oulun diakoniaopisto/lanu 13-14 Dahlberg Timo Dahlgren Kai Dahlgren Olli-heikki Dahlgren Satu Dahlin Pasi Dahlman Mira Dahlqvist Kaisla Dahlstedt Ilkka Dahlstedt Tiina Dahlsten Timo Dahlström Carola Dahlström Riku Dahlström Robert Dammert-tinell Mira Damski Jussi Danbom Kai Danielsson Pirjo Danielsson Sari ja jari Darkowski Marek Darkowski Samuel Davidsainen Sanna Davidson Allan Dazzle Oy Deacon Clinton Debora Oy Degerholm Emil Delany Emma Dentamari Oy Dernjatin Georg Detria oy Deveci Fatma DHL Express henkilöstö Dhyring Sirpa Dialogitutkimus Oy Jaakko Seikkula Diehl Christinsa Digert Katja Digia Finland Oy Dikert Päivi Dillström Charlotta Disco K-50:n asiakkaat Dixon Ilona Douai Riitta Doublecheck Oy Dr.Baumann Kosmetiikka Finland Oy Drawing Art Fordell Dromberg Jaana Dubelman Igor Dufva Risto Dumell Johanna Duncker-aumala Mita Dunderfelt-lövegren Eeva Dvali Riikka Dyhr Merja-maija Dynasty Helsinki Oy E-P:n poliisilaulajat ry Eberhardt Marja Echkart Isabella Edelmann Gunnar Edgren Eva Edgren Helena Eerikäinen M&v&n Eerikäinen Tuula ja matti Eerilä Jorma Eerola Eljas risto Eerola Erkki Eerola Jorma Eerola Kalle Eerola Lassi Eerola Marketta Eerola Tarja Eeva ja Liisa Metsähonkalan syntymäpäiväkeräys Eeva-maija Kanervo Effortia Oy Ehanti Lauri ja ulla Ehnholm Julia Ehnrooth Albert Ehnrooth Alexander Eho Auli Eho Tarja ja pertti Ehramaa Maarit, valo, liekki & sade Ehrling Leena Ehrman Arja Ehrman Terttu Ehrnrooth Alexander Ehrnrooth Christoffer Ehrnrooth Dick Ehrnrooth Katarina Ehrnrooth Thomas Eila Mirjam Eila räpp-mummo Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun säätiö Eilonen Matti Eilos Isto Einämö Harri Einamo Katri ja juha Einesalo Marja ja pertti Einiö Eeva Einiö Jaakko Einola Antero jalo Einola Jalo Eira Eeva Eiramo Johanna Eirola Susanna Eiroma Lotta Eisto Taneli Ek Antti Ek Mervi Ek Pirjo Ek Sirpa Ek-niskanen Riitta Ekberg Ritva Ekberg Tarja Ekberg Ulla ja pekka Ekberg Fredr Edv Oy Ab Ekblom Markus Ekbom Kai Ekelund Heidi ja jesper Ekenäs-Tammisaari touring mc ry Ekerodde Olli Ekholm Håkan Ekholm Henna ja m. Ekholm Rauno Ekholm Seija Ekholm Sirpaleena Ekholm Tellervo Ekholm-di giovinazzo Niklas ja elli sofia Ekholm-talas Heidi Eklöf Caj & irene Eklund Anita Eklund Bruno Eklund Carola Eklund Edvin Eklund Eija Eklund Jan Eklund Josefina Eklund Kirsi Eklund Mika Eklund Niklas Eklund Peter Eklund Susanna ja petri Eklund Susanne Eklund Tiina Eklund Tom Eklund Toni Ekman Aki Ekman Anne Ekman Anneli ja juhani Ekman Jyri Ekman Lassi Ekman Matti Ekman Patrik Ekman Pekka Ekman Sirpa kampaamo Ekman-manner Merja Ekonen Johanna ja jani Ekqvist Aarno Ekroos Bert Ekroos Lars Ekroth Mirka Ekström Anna-maija Ekström Helena Ekström Jan Ekström Jesper Ekström Päivi Ekström Stefan Ekström Yvonne Eläinklinikka Takala Oy Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö Elander-heino Monica Eldfors Samuli Elementti Elli Elers Niko Elers Nora Elevkårens styrelse -kbg Elf Marja Elfsberg Susann Elg Therese Eliander Päivi Eliasson Jouko Eliisan Optiikka Elijoki Jarkko Elite Pankkiiriliike Oy Elkamo Oy Ab Ellä Heli Ellenberg Tapio Ellfolk Marjaana Ellilä Jaana Ellilä Riitta Elo Eira ja heikki Elo Jari Elo Kimmo Elo Krista Elo Marja Elo Markku Elo Oona Elo Pauliina Elo Pirkko Elo Ritva Elo Teuvo Elo Tomi Elo Tuula Elo-rauta Minna Elokoski Heidi Elolampi Aila ja Eriksson Olle Elomaa Eeva Elomaa Kaisa Elomaa Marika Elomaa Markku Elomaa Raija Elomaa Sini Elomaa Terhi Elomaa Titta ja juhani Elomäki Sami Elonen Annukka Elonen Paula ja ari Elonen Wenla Eloranta Anja Eloranta Esko Eloranta Hnmky-68 / seppo Eloranta Johanna Eloranta Jorma Eloranta Juha Eloranta Kimmo Eloranta Mika Eloranta Riitta Elovaara Antero Elovaara Harri Elovaara Jaakko Elovaara Tiina Elovainio Jani Elovainio Kirsi Elsilä Seija Eltek Power Oy Ema Group Oy Emerco Oy Eminence oy Old En Jyrki Enbäck Leea Enberg Kirsi Enberg Nina ja jari Enbuska Risto Enden Päivi Enemmän kauppaa, edullisemmat hinnat! Novoset oy Engberg Mika Engblom Hannele Engblom Kimmo Engblom Magnus ja charlotta Engblom Mika Engblom O & k Engel Helena Engelhardt Andrej Englund Kirsi Englund Ulla Englund Vera Engman-junkkari Ann-mari Engsbo Mats o anette Engström Patrik Engström Sven-olof Enholm Julia Enimö-ahonen Airi Enkovaara Kaisa Enkovaara Kim Enkovaara Timo Enkvist Emelina Enkvist Johanna och niklas Enkvist Mikael Enkvist Theodore Enlund Kati & nils Enlund Kirsti Enlund Ulla Enne Anne Ennevaara Anne ja hannu Enqvist Kati ja ami Enqvist Pasi Enqvist Rebecka Enqvist Sirpa Enroth Petra Enström Erkki Entria Oy Enwald Joel Epäilys Pekka Er - Nest Oy Eräjää Marianne Eräjoki Risto Eräkivi Olli Erälahti Jussi Erälahti Mari Erämaja Elias Erämo Sanna Eränen Seppo Eräpuro Tony Erätuuli Pirjo ja matti Erholm Sari ja robert Eriksen Eivor Eriksén Pernilla och magnus Eriksson Anne-marie Eriksson Anneli & ingmar Eriksson Björn Eriksson Erkki Eriksson Hanna Eriksson Kurt Eriksson Leena Eriksson Marika Eriksson Markku Eriksson Mats Eriksson Nina Eriksson Pauliina Eriksson Pauline Eriksson Sami Eriksson Sven Eriksson (ja rakkausryhmä) Janika Erityispeltiseppien Ammattiosasto Ry Erjala Tuomo Erjanti Suvi Erkamo Katri Erkamo Markku Erkinheimo Pirjo Erkkilä Anniina Erkkilä Anu Erkkilä Jarkko Erkkilä Lassi Erkkilä Mika Erkkilä Mikko Erkkilä Tiia Erkko Marko Erlund Linda Erma Lauri Erma Tuomas Ermala Mikael Ernestas byaförening rf Erola Kimmo Erola Leena Erolainen Tuula Eronen Jonna Eronen Jorma Eronen Matti Eronen Nina Eronen Pekka Eronen Petri Eronen Riitta Eronen Ritva ja harri Eronen Sannamari Eronen Sari Eronen Tomi Eronen Tuija Ertiö Matti Ervasti Erkki Ervasti Saara Ervasti Ulla Ervasto Erkki Esala Hannu Esbo Marthaförening rf Esbo marthakrets 29ers Esbo Norra Marthakrets Esbobygdens ungdomsförbund rf Escartin-sorjonen Laila Esiupseerikurssi 65 Eskelin Inger Eskelin Jaana Eskelin Kim Eskelin Lars Eskelin Tarja Eskelinen Annukka Eskelinen Ilari Eskelinen Jaakko Eskelinen Jari Eskelinen Katja Eskelinen Liisa Eskelinen Maija Eskelinen Mauno Eskelinen Minna Eskelinen Niina Eskelinen Nina Eskelinen Päivi Eskelinen Sakari Eskelinen Sami Eskelinen Sanna Eskelinen Seppo Eskelinen Sirpa Eskelinen Tarja Eskelinen Tuomo Eskelinen Ville-veikko eskelinen Esko Marjaliisa Esko Riitta Esko Kortelainen Tmi Eskola Aila Eskola Aino-inkeri Eskola Anne Eskola Anne-maarit Eskola Arto Eskola Eemeli Eskola Eija Eskola Ilkka Eskola Janne Eskola Juha Eskola Lauri Eskola Leena Eskola Mika Eskola Osmo Eskola Pasi Eskola Pentti Eskola Teija Eskola Toivo Eskolin Satu Eskonen Sami-petteri Eskonmaa Lassi Eskuri Pekka Eskuri-hellman Sari Espo Terttu Espoo Ringside Golf Espoon aluejärjestö ry Kansallinen lastenliitto Espoon Antenni Oy Espoon kokoomusnaiset ry Marita johansson Espoonlahden koulun ja lukion kuoro Estakari Juha Estola-riipi Tarja Etappina Oy Etelä Julius Etelä-Hämeen OP-Kiinteistökeskus Oy Etelä-Hervannan Koulu Etelä-karjala Opry-klubi 109 Etelä-Savon koulutus OY Eteläaho Saija Eteläkoski Tiia Etelälahti Timo Etelämäki Irma Etelämäki Mauri Eteläniemi Hanna-leena Etholen Ari Etholén Ria Etholen Timo Etolin Henni ja oona Etsijät Koalan Ettala Juha Etuhuolinta Jukka Halli Oy Eulenberger Sanna Euran kunnalliset JHL ry Evälahti Marjut Eväluoto Kimmo Evergreens Ry Evers Reetta Evers Tomi Evijärvi Pekka Evitskog fbk Damklubb Evli Pankki Oyj Evry Jydacom Oy Ewalds Pia Exell Marlon Faarinen Aku Faarinen Maria Fabritius Jemina ja tuukka Fabritius Jenny Fabritius Sonja Fabritius Tuula Face Factory Oy Fadjukov Sari Fager Fanni Fager Jari Fager Reija Fagerholm Camilla teresa Fagerholm Gunnel Fagerholm Kimmo Fagerholm Maria & torsten Fagerholm Pasi Fagerholm Simeon Fagerholm-mošić Riitta Fagerlund Anne Fagerlund Anneli Fagerlund Bror Fagerlund Eero Fagerlund Hannu Fagerlund Kirsi Fagerlund Krista Fagerlund Markku Fagerlund Sirkka Fagerström Kari Fagerström Krista Fagerström Sanni Fagerström Ulla Fahim Taher Fahlström Pinja Fahrer Bella Faktia / marja isoniemi Falck Anna Falck Eira Falck Jari Falck Jonna ja tuomo Falck Marianne Falck Mirja Falck Nani Falck Sara Falin Aila Falk-enlund Jaana Fall Linda Fallenius Leo Fallström Merja Fält Heidi o magnus Fält Ragna Fält-grönqvist Elisabet Fält-metso Anita Familj Elin nystedts Fan Celia Fantasy Nail Studio Farenta Oy Färkkilä Eero Färkkilä Noora Färm Jon Färm Jorma Färm Merja Fazerilan toimihenkilöt tu ry Fehrmann Maritta Fenno Optiikka Kaakinen Oy Fenno Optiikka yrittäjät Ferapontow Ismo Fernelius A ja l Fernelius Hanna Fernelius L-e ja a l Ferreyra-tristana Tristana Festium Oy FHOC Busanistit Fidelix Oy Filppula Antti Filppula Pirjo Fils Anne-christine Fils Päivi Finby Martaförening Finell Riitta Fingerroos Rita Finib Oy Finland Hagaberg Finlandia Hall Rotaryklubi RY Finlands svenska skådespelarförbund Finlands svenska skådespelarförbund Finnairin Boeing 757 -ryhmä ja lomaliikenteen ystävät Finne Asko Finne Elisa Finne Maria Finne Marika Finne Matilda Finne Outi Finne Riitta Finnig Anett Finnilä Jussi Finnilä Jussi tapio Finnilä Niko Finnish Jaguar Drivers Club R.Y Finnlines Antonsofiakristina Finnström Niko Finnsuoja Oy Finskas Cecilia Finskas Susanna o frank Fisk Saara Fiskari Jorma Fiskari Juha & perhe Fitness K3 Fiucci Valo Flekander Riitta ja mika Flemmich-lindholm Kirsi Flexolahti Oy Flink Christa Flink Eija Flink Jenni Flink Minna Flinkman Mervi Flinkman Pirkko Floman Erik Floman Minna Floman-andersson Kira Flyckt Riitta Flykt Kristina Fofannah Johanna Fogelholm Kai Föhr Anne Folger Daniel Folkesson-huttunen Mia Folkhälsan Syd Ab Fontanili Nico Fontell Marja Footstep Design Tmi Förbom Antero Fors-nieminen Anne Forsberg Johan Forsberg Jukka Forsberg Lasse Forsberg Mia Forsberg Mikael Forsberg Riitta Forsberg Tatu Forsberg Ulla-maija Forsblom Lilian Forsbom åke Forsell Eivor Forsell Jouni Forsell Katja Forsell Petronella Forsell Riku Forsell Sabrina Forsell Sandra Forsgren Bjarne Forsgren Liisa Forsius Johanna Forsman Henri Forsman Jimi Forsman John Forsman Margareta och rolf Forsman Oskari Forsman Tarja Forsman-haapaniemi Nina Forsman-hugg Sari Forss Amos, linda & anders Forss Jouni Forss Mikko Forss Timo Forss Tuija Forss Ville Forssan Isännöinti ja Kiinteistönvälitys Oy Forssan Oriflame alue 159 Irja Sarin Forssan Teatteriyhdistys Ry Forssell Linda Forssell Marja Forssell Mika Forsström Iida Forsström Kari Forsström Kirta Forsström Mikael Forsström Mona ja ulf Forsström Nelly Forsström Pauliina Forsten Janina Forsten Noora Forstén Oskar Försti Pentti Forsvik Arja Fortelius Anne Foxell Marja-liisa Foxell Riitta Fps_bw Vesa, eija, sari, sanna, mikael ja anssi Franchi Leila Franciskovic Heli Franck Anna Franck Elsa & filip Francke Laura ja patrick Fransila Antti ja heidi Franssi Ulla Franssila Ari Fräntilä Kira Frantsi Eeva-liisa ja pentti Franzen Markku Franzen Tomi Fraser Jaana ja ian Fred Anna Fredin Jaana fredin Fredrikson Maija Fredriksson Camilla Fredriksson Jorma Fredriksson Sari Frese Karl-heinz Fresenius Elli Friberg Elina Friberg Freddy Friberg Virpi Fried I & g Friherrsin vpk:n naisosasto Friis Liisa Friisilän päiväkoti Liisa parrila/friidut Frilander Osmo Friman Kirsi Friman Leila Friman Vuokko Frisk Juuso Frisk Krista ja juuso Frits Juho From Juha From Marjut From Nina Fröman Fanny Fromholtz Maritta Frondelius Arja Frondelius Matti Frondelius Petra Frondén Jussi Front Jari Front Tuula ja pentti Fuchs Nicklas Fuller Vanessa Furman Eeva Furnipro Furu Gunvor och göran Furu Marita Furuholm Henri Furuholm Laura ja Knuutila Heikki Future rallisprint Fyhr Nina Fyhrqvist Sirpa Fysioterapia Arja Käyhkö G4S Suomi Gabrielsson Ulrica Gahmberg Cati Galkin Mika Gandombakhsh Andre Ganeshananthan Maithreaye Garam Satu Gardberg Mikael ja marja Garderobi oy Kotkan Gästrin Aira Gateline Oy Gauffin Maria Gauriloff Tarja Gayer Patrik Gebardi Orkesteri Geber-teir Carina Geijer Tia Geitel Henrik Gelkin Eveliina ja david Gemalto Oy Genral-wikstedt Marja Gerdt Jatta Gerkman Peter Gerlander Eija-maria Germano Liisa Gertime Ghitescu-laaksonen Dorina Ginman-tjeder Nella Girma Oliver, kilian ja naomi Girs Paula Glad Timo Glette Natalia Gluskow Riitta ja mikko Goebel Kirsi Goffart Steffi Gohr Birgit und dirk Golf Man Goman Marika Goman Pentti Goodman Tanja Gorell Anna Gört-laine Tiina Gottberg Rasmus och åsa Gottberg Robin och lotta Gottlieb-juntula Taina Gottschalk Susann Graeffe Reija Graf Aulikki Grahn Maria Grahn-laasonen Sanni Gramén Pia Granath Riikka Granath Sisko Granberg Carl-gustav Grandell Helena Granell Rune Granfelt Erika Granholm Mikael Grani moottoripyöräkerho Granlund Arto Granqvist Anne Granqvist Markus Granqvist Sari-maija Granroth Anneli Granroth Tetti Granström Birger Granström Britt-marie Granström Mari Granström-terho Carita Granvik Kaija Granvik Päivi Gråsten Hannu Gråsten Päivi Gråsten Saila Gratschew Nina ja markku Green Room Oy Greenled Oy Greenstep Oy Grefberg Jonna ja sammy Grehn Titta Grekelä Paula Grekin Satu Griffel Freddy Gripenberg Christina Gröhn Anne Gröhn Heino Gröhn Marika Gröhn Matti Gröhn Olli Gromoff Risto Grön Kaj Grön Tapio Grönbärj Jonna Grönberg Liisa Grönberg Minna Grönberg Paula Grönberg Petri Grönberg Teemu Gröndahl Jari Gröndahl Mirja Gröndahl Risto Grönfors Christa Grönfors Jaana ja kimmo Grönfors Marko Grönholm Matias Grönholm Päivi Grönholm Robin Gröning Artur Grönlund Essi Grönlund Hanne ja jari Grönlund Helena Grönlund Maarit Grönlund Marian Grönlund Tea Grönmark Anu Grönmark Kalle Grönmark Riitta Grönqvist Anne-marie Grönqvist Charlotta Grönqvist Heidi Grönqvist Henrik Grönqvist Jan Grönqvist Johanna Grönqvist Jukka ja heidi Grönqvist Osmo Grönqvist Tony Grönroos Emil Grönroos Jouni Grönroos Juha Grönroos Kaj Grönroos Meri Grönroos Terttu ja veijo Grönros Anne-marie Grönvall Elina Grönvall Katri ja markku Grotell Birger Group funding, helsinki Nordea Growflow - Kasvuvirta Oy Grumann Riitta Grün Lilja anniina Grundström Janet Grundström Marja Grundström Mia och paul Grundström Samu Guignard Jean-louis Gummerus Anna-kristiina Gummerus Henrik Gummerus Jaakko Gummerus Maarit Gundersby Pia Gustafsson Eeva Gustafsson Jonte och heidi Gustafsson Mervi Gustafsson Minna Gustafsson Siv Gustafsson Tine Gustafsson Tuija Gustavson Jon Gustavsson Mila Gutierrez Marja-leena Gyllenberg Felix Gyllenberg Isabelle Gyllenberg Jenni Gyllenberg Margareta Gyllenberg Oscar Gynther Leena Gynther Ria Gynther Tiia H Raul H. Hurtig-Putkonen Haahdenniemi Eira Haaja Jesse Haajanen Risto Haakana Essi-maria Haakana Heikki Haakana Heli Haakana Jenni Haakana Mirjam ja mikko Haakana Pirjo ja kari Haali Simo Haanpää Jussi Haanpää Kari-jussi Haanpää Marjo Haanpää Marko Haanpää Mikael Haanpää Paula Haanpää Tarja Haanpää Tuomo Haanperä Leena Haantio Tarja Haapa Maarit Haapa-aro Anne Haapajärven ammattiopisto, liiketalouden osaston henkilökunta Haapajärvi Virve Haapakallio Arja ja mikko Haapakangas Tarja ja matti Haapakoski Heidi Haapakoski Seija Haapala Jari Haapala Jari-pekka Haapala Mari Haapala Minna Haapala Outi Haapala Rhea Haapala Terhi Haapalahti Petri Haapalahti Raija Haapalainen Anja Haapalainen Elina Haapalainen Mette Haapalehdon Katsastus Oy Haapalehto Eero Haapalehto Leena Haapamäki Jorma Haapamäki Marja-leena Haapamäki Marjo Haapamäki Petteri Haapanen Jari Haapanen Juuso Haapanen Leea Haapanen Merja Haapanen Mirja Haapanen Pekka Haapanen Tiina Haapaniemi Elina Haapaniemi Ilkka Haapaniemi Jani Haapaniemi Kimmo Haapaniemi Merja Haapaniemi Noora Haapaniemi Tiina Haaparanta Suvi Haapasaari Sari ja raine Haapasalmi Pirkko Haapasalo Juhani Haapasalo Julia Haapasalo Mico Haapasalo Pertti Haapaveden Kello ja Optiikka Haapiainen Ella Haapoja Anne-marja Haaponiemi Ismo Haara Susanna Haarala Anna-liisa Haarala Elina ja pekka Haarala Jari Haarala Markku Haaramo Jaana Haaranen Kati Haaranen Marjut Haaranen Tapio Haaraniemi Kimmo Haaraniemi Matias Haaraoja Jenny Haaraoja Maritta Haaraoja Veikka Haario Tiina Haarla Kristina Haarla-pöyhönen Kirsi Haartti Hiski Haase Kaija Haataja Heli & kalle Haataja Hilkka Haataja Lari Haataja Lili/ukko/jossu&pekka Haataja Pia Haatanen Marko Haavisto Anitta Haavisto Anssi Haavisto Arja Haavisto Harri Haavisto Heikki Haavisto Jarmo Haavisto Joona Haavisto Jussi Haavisto Matti Haavisto Niko Haavisto Noora Haavisto Pentti Haavisto Teija Haavisto Timo Haavisto Anne ja Nikali Heikki Haavisto-hyvärinen Maija Haavistola Pauli Hackman Anneli Haeggström Johan Haga Seija Hagel Hillevi Hagelberg Mirja Hagelberg Tarja Hagelin Jaana Hagelstamska högstadiet elevkåren Hagert Sari Hagfors Kari Hägg Ari Hägg Martta Häggblom Kirsi Häggkvist Nina Häggman Ilkka Häggman Kaj Häggroth Emmi Haglund Martina Haglund Runar/berit Hagman Christina Hagman Johanna Hagman Sari Hagman Tarja ja kim Hagman Ann-Marie ja Mäkinen Janne Hagstedt åsa Hagström Heikki Hagström Kai Hagström Kira Hagström Matilda Hahl Eila Hahnsson Sirpa Hahtovirta Alvar Hahtovirta Alvar oscar aarre Haikala Olli-matti Haikarainen Eila Häikeläinen Igor Häikiö Jari Häikiö Tytti ja martti Haikka Risto Haiko & hieta Haikonen Eeva Haikonen Harri Haikonen Johanna Haikonen Matti Haikonen Raija Haimakainen Jari Haimakainen Seija ja sakari Haimakka Jorma Haime Satu Haimi Marja-leena Haimi Pauli Haimi Reijo Haimi Ulla-maija Haimila Päivi ja risto Haimilahti Susanna Hainari Harri Haipus Leo Hair & Beauty Spa Hair Sensation Hair-Style Lea Jokela-Tikka Hairo Mika Häivälä Sanna-mari Haka Anni Hakala Aila Hakala Anna Hakala Anne Hakala Anne ja ari Hakala Elina Hakala Helena Hakala Joona Hakala Joona, teemu, venla ja lauri Hakala Juha Hakala Juha-pekka Hakala Kalle Hakala Kirsi Hakala Kirsi ja tapani Hakala Leena Hakala Louna Hakala Marita hakala Hakala Marja Hakala Martti Hakala Merja Hakala Niina Hakala Paula Hakala Pihla Hakala Rauno Hakala Riikka Hakala Riitta ja timo Hakala Seppo Hakala Sirpa Hakala Teemu Hakala Timo Hakala nevala Saku juha Hakala-lahtinen Pirjo Hakala-ngondu Jenni Hakala-niskanen Maila Hakalanmäen Asukasyhdistys ry Hakalisto Eeva Hakama Tapani Hakamäki Kristiina Hakamäki Risto Häkämies Erkki Häkämies Maria Hakanen Anu Hakanen Aune Hakanen Hanna Hakanen Jorma Hakanen Marko Hakanen Martti Hakanen Raimo Hakanen Raine Hakanen Sami Hakaniemi Oral Hakaoja Helena Hakaoja Risto Hakasalo Marjo Hakkalan koulun oppilaskunta Hakkarainen Anneli Hakkarainen Antero Hakkarainen Hanna-liisa ja m. Hakkarainen Hannu Hakkarainen Helle Hakkarainen Irja ja tapio Hakkarainen Jari Hakkarainen Jere Hakkarainen Kerttu Hakkarainen Marja Hakkarainen Marjaana Hakkarainen Marjut Hakkarainen Olli Hakkarainen Pertti Hakkarainen Pirkko Hakkarainen Raili Hakkarainen Seija ja olavi Hakkarainen Seppo Hakkarainen Sirkka Hakkarainen Tiia Hakkarainen Timo Hakkarainen Tuija Häkkilä Hannu Häkkilä Ritva ja sauli Häkkinen Essa Häkkinen Jouni Häkkinen Juha Häkkinen Maiju Häkkinen Marianna Häkkinen Marja Häkkinen Marja-leena Häkkinen Marko Häkkinen Mervi Häkkinen Mika Häkkinen Oliver Häkkinen Saila Häkkinen Sari helena Häkkinen Sisko Häkkinen Urpo Häkkinen Veli-pekka Hakkola Sari Häkli Aija & jukka-pekka Häkli Julian Hakman Trine Hakola Jani Hakola Katja Hakola Maarit Hakola Panu Hakola Senja Hakomäki Jani Hakonen Elina Hakonen Sonja Hakonen Tarja Hakoniemi Eeva Hakso Asta ja leo Hakula Taija Hakuli Miikka Hakuli-matilainen Virpi Hakulinen Eetu Hakulinen Tero Hakuni Laura Hakunilan Optiikka Halavaara Merja Halén Tyty Halikon lukion oppilaskunta Halin Ari Hälinen Jouko Halinen Lea Hälinen Marja Hälinen Päivi ja alpo Halinen Riitta Haliseva Markku Haljala Tuula Haljoki Aku Halkilahti Heikki Halkilahti Markku Halkola Ossi Halkosalmi Sari Hall Eveliina Halla Klaus Hallanheimo Olli Hallapuro Matti Hallaranta Arto Hallava Helene Hallava Kristiina Hallberg Helena&robin Hallberg Markus Hallenberg Anne Hällfors Tiina marjatta Hallikainen Aapo Hallikainen Martti Hallikainen Minna Hallikainen Niina Hallikainen Raija Hallikainen Tanja Hallikainen Tuija Hallila Jaakko Hallinen Marie Hällis Maria Hallitus Fordson-club finland ry Hallman Risto Hallongren Heidi Hällström Christian Hällström Veronica Halme Eeva Halme Hanna Halme Helena Halme Kaija Halme Kirsi Halme Markku Halme Mika Halme Niklas Halme Pirjo Halme T & k Halme Tanja Halmeenmäki Laura Halmekoski Janne Halmela Ari Halmela Seija Halmepuro Anne Halmes Ari, anne, emilia ja sofia Halmetoja Joni Halmetoja Minna Halmevaara Antti Halminen Arja Haloila Henri Halonen Aija halonen Halonen Anna-maija Halonen Annaleena Halonen Anne Halonen Ansa Halonen Antti Halonen Anu Halonen Ari Halonen Elli Halonen Hanna Halonen Katariina Halonen Katri Halonen Kirsi-maria Halonen Maija Halonen Marko Halonen Markus Halonen Matti Halonen Mikko Halonen Milja Halonen Minna Halonen Noora Halonen Outi Halonen Pekka Halonen Raija ja veikko Halonen Risto Halonen Teppo Halonen Ville Halonen Virpi Haloset Halsvaha Sami Haltia Martti Haltia Ulla Haltia Ulla-maija Halttunen Anu Halttunen Arja Halttunen Jari Halttunen Kaija Halttunen Keijo Halttunen Lotta Halttunen Margit Halttunen Markku Halttunen Piia Halunen Seppo Hälvä Elise Hälvä Risto Hämäläinen Annakatri Hämäläinen Anne Hämäläinen Anu Hämäläinen Ari Hämäläinen Arto Hämäläinen Eila Hämäläinen Elina Hämäläinen Esa Hämäläinen Hanna-kaisa Hämäläinen Hannele Hämäläinen Hannu Hämäläinen Harri Hämäläinen Harry Hämäläinen Heidi Hämäläinen Heikki Hämäläinen Ida Hämäläinen Ismo Hämäläinen Johanna Hämäläinen Jorma Hämäläinen Jouni Hämäläinen Juha ja suvi Hämäläinen Juhani Hämäläinen Jukka-pekka Hämäläinen Jussi Hämäläinen Kaija Hämäläinen Kaisa Hämäläinen Kari-pekka Hämäläinen Keijo Hämäläinen Kirsi Hämäläinen Kristiina Hämäläinen Lea Hämäläinen Leena Hämäläinen Maija Hämäläinen Marja Hämäläinen Marjo Hämäläinen Markku Hämäläinen Mauno Hämäläinen Mauri Hämäläinen Meerith Hämäläinen Miika Hämäläinen Mika Hämäläinen Niina Hämäläinen Outi Hämäläinen Päivi Hämäläinen Pasi Hämäläinen Petteri Hämäläinen Pirjo Hämäläinen Reijo Hämäläinen Reine Hämäläinen Riku Hämäläinen Sami Hämäläinen Sauli Hämäläinen Seija Hämäläinen Svetlana Hämäläinen Tapio Hämäläinen Teemu Hamara Mari Hämäri Pirkko Hamarila Vesa Hamberg Christer Hamberg Heino Hämeenoja Eeva Hämekoski Sari Haminan Soroptimistit Hamm Heikki Hammar Tommi Hammarberg Arja Hammaskari Oy Hammaskulma Oy Helsinki Hammaslaboratorio Confident Oy Hammaslaboratorio Modent Oy Hampori Hannu Hamunen M. ja Kainulainen J. Hangasoja Jorma Hangon hell. läh. Ry/Löytötori Hanhela Markku Hanhela Topi Hanhela Veli-matti Hanhikangas Terttu Hanhikoski Soili ja juha Hanhinen Kaarina Hanhineva Anna Hanhineva Vesa Hanhirova Elisa Hanhisuanto Ari Hanhisuanto Mika Hanhisuanto Vesa Hankaniemi Anna-kaisa Hanki Seija Hankilanoja Jarmo Hankkio Riina Hanna & hopsu Hanna&ilkka 10.5.2014 Hannele Lilja Hannelin Maria Hannelius Simo & ulla Hanni-harju Paula Hännikäinen Hannu Hännikäinen Ilmari Hännikäinen Jarmo Hannila Sami Hannila Timo ja miia Hänninen Aki Hänninen Anneli Hänninen Ari Hänninen Elina Hänninen Harri Hänninen Jaakko Hänninen Jaana Hanninen Jarmo Hänninen Jarno Hänninen Juhani Hänninen Juuso Hänninen Kaija Hänninen Kaisa Hänninen Kari Hänninen Keijo Hänninen Kristiina Hänninen Mari Hänninen Marika Hänninen Marjo Hänninen Markku Hänninen Markus Hänninen Matti Hänninen Mika Hänninen Niina Hänninen Pekka Hänninen Sara-sofia Hänninen Sari Hänninen Seppo Hänninen Taina Hänninen Teemu Hänninen Tuija Hänninen Tuula Hänninen Vilma Hännisen Perhe Hannu Sirpa Hannu hakala C horse club Hannu Lehtinen / K-Extra Herkkulautta Hannukainen Timo Hannukka Juha Hannukkala Akseli ja veeti Hannukkala Tarja Hannuksela Mikko Hannuksela Vuokko Hannula Jenni ja joni Hannula Kirsi Hannula Piia Hannulabacka Jutta Hansen-haug Lasse Hanska Jukka Hanska Monel Hanska Sanna Hanski Eveliina Hanski Kati Hanski Leena Hanski Mikko Hanslin Eeva Hanslin Outi & roland Hansson Mattias Hansson Päivi ja tore Hantsalan Klassill Koulu 7C/2014 Hanttu Petri Hantula Jenna Hantula Jenni Hantula Outi Happo Hanna-leena Happonen Ari Happonen Eila Happonen Ilkka Happonen Kai Happonen Kari Happonen Lahja Happonen Maj Happonen Nina Happy Orange Oy Hapulahti Aila ja ari Hara Maija Harainen Jarmo Haravakylä-Kankaan martat Harden Jan Hardwick Hannasofia Hardwick Sam Hardwick Sanna-mari Harenko Kristiina Harhalan koulun retkitili Harikoski Riitta Harila Johanna Harilahti Janne Harinen Aarre Harinen Juha Harinen Ulla Harjanne Eero Harjanne Pirjo ja pekka Harju Anne Harju Eija Harju Esa Harju Hannele Harju Iitu Harju Inna Harju Jaakko Harju Jukka Harju Jussi Harju Jyrki Harju Kalevi Harju Liisa Harju Markku Harju Mira ja iiro Harju Pasi Harju Pekka Harju Riikka Harju Riitta Harju Sanni Harju Sari Harju Teemu Harju Titta-maria Harju Veli-tapio Harju Pirkko ja Panttila Kaj Harjuautti Kristiina Harjukari Nina Harjula Airi Harjula Anne Harjula Antti Harjula Eija Harjula Hanni Harjula Jaana Harjula Nita Harjula Sirpa Harjula Ulla Harjunen Eila Harjunen Tomi Harjunen Tuija Harjunen Ville Harjunniemi Sari Harjunpää Tiina Harjuntausta Marianne Härkälä Härkänen Petteri Harkema Esko Harkki Eeva Harkki Suvi Harkko Timo Härkönen Aniitta Härkönen Anna-maija Härkönen Anna-maria Härkönen Auli ja seppo Härkönen Elina Härkönen Esa Härkönen Kirsi Härkönen Pasi Härkönen Seija Härkönen Timo Härkönen Tuija Härkönen Vesa Härkönen / oja-nisula Heta, niilo, väinö ja pasi Harlamov Pirjo Harlas Elina Harlin Renu Härmä Martti Härmä Päivi Harmaakorpi Päivi Harmaala Eija Harmaala Tuija Harmainen Veli-eino Härmälä-heiskanen Liisa Harmanen Anneli Harmanen Marja Härmänmaan 4H-yhdistys Haronoja Vesa Harpala Tarja ja markku Harra-vauhkonen Kirsi Harrinvirta Pirjo Harsu Maija Hartikainen Anne Hartikainen Antti Hartikainen Eero Hartikainen Eeva Hartikainen Eija Hartikainen Elina ja kyösti Hartikainen Hannu Hartikainen Heli Hartikainen J & k Hartikainen Jannica Hartikainen Jussi Hartikainen Jyrki Hartikainen Maija Hartikainen Marko Hartikainen Markus Hartikainen Matti Hartikainen Mika Hartikainen Otto Hartikainen Päivi Hartikainen Paula Hartikainen Reijo Hartikainen Riitta Hartikainen Sami Hartikainen Sauli Hartikka Emmi Hartikka Juha Hartikka Regina Hartikka Terhi Hartkopf Angela Hartman Päivi Hartolan Osuuspankki Hartonen-pulkka Tanja Hartzell Veli Hasila Pirkko Hassel Jussi Hassel Paula Hassila-kinnunen Päivi Hassinen Eeva-leena Hassinen Eila Hassinen Janne Hassinen Ranja Hassinen Veli Hästbacka Charlotta Hästbacka Leena Hästö Annina ja jonas Hasu Hannu Hasu Marja Hatakka Armi Hatakka Hannu Hatakka Minnami Hatara Kirsi Hätinen Tarja Hätönen Erja Hätönen Heli ja marko Hätönen Matti Hätönen Riku Hattulan Pyhän Ristin Kuoro Ry Hauhia Mika Hauhio Leena Haukilehto Ritva ja ahti Haukiputaan lukion oppilaskunta Haukiputaan Yläasteen Oppilaskunta Haukivuoren Äidit Haukka Hannu Haukka Heikki Haukka Joonas Haukka Mari Haukka-aho Seija Haukka-aho Ulla Haukkajärvi Tapio Haukkala Helka Hausen Maria ja kari Hausjärven seurakunta Hausjärven yläaste/lukio Hauska Timo Hauta-aho Anu Hautakangas Jyrki Hautakoski Sara Hautakoski Suvi Hautala Eeva Hautala Eija ja pekka Hautala Essi Hautala Jussi Hautala Kari Hautala Kati Hautala Marja Hautala Severi Hautala Timo Hautala Tuomas Hautala-keskitalo Soile Hautaluoma Sara ja eevi Hautamäki Eini Hautamäki Harri Hautamäki Heidi Hautamäki Leevi Hautamäki Matti Hautanen Marja Hautanen Petra Hautaniemi Pia Hautaniemi Tiina's style, tiina Hautauspalvelu Rinne Hautsalo Veera Hava Ossi Havana Marika Haverinen Anna Haverinen Ilse Haverinen Liisa Haverinen Marianne Haverinen Riitta Haverinen Sami Haverinen Sari Havia Pasi Havila Enna Havimäki Jari Havimäki Sirpa Havisalo Päivi Havola Antti Havu Riitta Havukainen Jouni Havula Mirva Häyhä Anniina Häyhä Arja Häyrinen Pekka Häyrinen-lindberg Armi Häyrynen Anniina Häyrynen Irja HD Soft Hedberg Kaija Hedman Carola Hedman Pirjo Hehku Kauneuteen Heijala-myllynen Leena Heijari Mari Heikinaro-johansson Ritva Heikinheimo Anneli Heikinheimo Liisa Heikinheimo Ulriikka Heikinmaa Mari Heikka Marjo & minna Heikka Tarja Heikkala Hanna Heikkilä Aarni Heikkilä Aino Heikkilä Anja Heikkilä Anna-maija Heikkilä Annalaura Heikkilä Annaliisa Heikkilä Annikki Heikkilä Arto Heikkilä Carita Heikkilä Elli Heikkilä Hanna Heikkilä Heidi, petteri & pikku-p Heikkilä Helena Heikkilä Henrietta & petteri Heikkilä Jaakko Heikkilä Juha Heikkilä Juhani Heikkilä Kristiina Heikkilä Liisa Heikkilä Linda Heikkilä Maarit Heikkilä Maija Heikkilä Maria Heikkilä Marika ja tony Heikkilä Marja Heikkilä Marja-liisa Heikkilä Markku Heikkilä Meri Heikkilä Mikko Heikkilä Mirja Heikkilä Niko eelis Heikkilä Outi heikkilä Heikkilä Päivi Heikkilä Pertti Heikkilä Petri Heikkilä Pirjo Heikkilä Raija Heikkilä Riitta Heikkilä Ritva Heikkilä Sanna Heikkilä Sari ja jukka-pekka Heikkilä Satu Heikkilä Seppo Heikkilä Simo Heikkilä Sonja Heikkilä Sophia Heikkilä Tapani Heikkilä Terhi Heikkilä Tiina Heikkilä Timo Heikkilä Tommi Heikkilä Toni Heikkilä Tuula Heikkilä Tuulia Heikkinen Annamari Heikkinen Ari Heikkinen Eeva Heikkinen Eveliina Heikkinen Hanna Heikkinen Hannu Heikkinen Heidi Heikkinen Ilari Heikkinen Ilkka Heikkinen Irmeli Heikkinen Jaakko Heikkinen Janne Heikkinen Jari Heikkinen Jenni Heikkinen Joni Heikkinen Juhani Heikkinen Kaisa ja erkki Heikkinen Kirsi Heikkinen Kristian, anton ja matias Heikkinen Lea Heikkinen Leena Heikkinen Liisa Heikkinen Mari Heikkinen Markku Heikkinen Matti Heikkinen Merja Heikkinen Mikko Heikkinen Päivi Heikkinen Panu Heikkinen Pertti Heikkinen Piia Heikkinen Riitta Heikkinen Sami Heikkinen Sanna Heikkinen Santtu Heikkinen Sarita Heikkinen Seppo Heikkinen Sirkku Heikkinen Sirpa Heikkinen Taavi Heikkinen Teuvo Heikkinen Timo Heikkinen Tuija ja jorma Heikkinen-jarnola Marja Heikkinen-kivinen Minna ja osku Heikknen Kari Heikkola Jussi Heikkonen Jarmo Heikkonen Kalevi Heikkonen Marika Heikkonen Päivi ja markku Heikkonen Raija Heikkonen Riitta Heikonen Maija Heikura Essi-maria Heikura Jarkko Heilala Teri Heilimo Sara Heilimo Seija ja veikko Heilman Seija Heilmann Pia Heimala Päivi Heiman Seija Heimbürger-husgafvel Rea Heimo Aki Heimo Pasi Heimonen Joonas Heimonen Piia Heimonen Samuli Heimonen Taisto Heimonen Tuomas Heinäaho Tarja Heinäharju Jouni Heinäjärvi Tanja Heinämäki Arto Heinämäki Eija Heinämäki Elina Heinänen Aada Heinänen Aaron Heinänen Antti Heinänen Eedit Heinänen Hanna Heinänen Mallu Heinänen Matti Heinänen Mia Heinänen Niko Heinänen Sami Heinaro Päivi Heinaro Pasi Heinäveden Kemianos Ry 125 Heine Robert Heinijoki Raija Heinikainen Kaija ja esa Heinikainen Lea Heinikangas Soile Heinikari Johanna Heinilä Sanna Heinilä Tiina Heininen Janne Heininen Katja Heininen Mari Heiniö Ari Heiniö Heikki Heiniö Laura Heino Anna-maija Heino Arsi Heino Hanna Heino Hannele Heino Harri Heino Heikki Heino Helena Heino Iris Heino Jonna Heino Julia Heino Liisa Heino Marika Heino Markku Heino Mika Heino Mika ja maija Heino Olavi Heino Petri Heino Raija ja timo Heino Rami Heino Ritva Heino Sanna Heino Satu Heino Sirkka Heino Tomi Heino - by itu Ritva Heino Sanna ja Rämä Pasi Heinoja Johanna Heinola Ilkka Heinola Outi Heinola Seija Heinola Tuula ja keijo Heinola rock united Heinolan kaupungin Marttayhdistys ry Heinolan kirkonkylän martat ry Heinolan Laite -ja Konesuun Oy Heinonen Aava Heinonen Anna Heinonen Anna-maija & kapu Heinonen Anni Heinonen Asko Heinonen Eija Heinonen Eila Heinonen Elina Heinonen Harri Heinonen Henri Heinonen Irma Heinonen Janne Heinonen Jenni Heinonen Jenny Heinonen Joanna Heinonen Jukka Heinonen Jussi Heinonen Kalle Heinonen Kirsi Heinonen Leena Heinonen Leena ja matti Heinonen Leif Heinonen M ja l Heinonen Mari ja timo Heinonen Marja-liisa Heinonen Marju Heinonen Markku Heinonen Martti Heinonen Mika Heinonen Minna Heinonen Pertti Heinonen Pia Heinonen Pirjo Heinonen Pirjo ja timo Heinonen Raimo Heinonen Ritva anneli Heinonen Ritva ja sulo Heinonen Roni Heinonen Sanna Heinonen Sanni Heinonen Sari Heinonen Sirkka Heinonen Sulo Heinonen Suvi Heinonen Tarja Heinonen Teemu Heinonen Timo Heinonen Tuija Heinonen Tuomas Heinonen Turo Heinonen Ulla Heinonen Veli Heinrichs Mikael Heinström Kristiina Heinström Maj-britt Heiska Jukka Heiska Mikko Heiska Riikka Heiska Sanna Heiskanen Aada Heiskanen Anniina Heiskanen Arto Heiskanen Ilkka Heiskanen Jaakko Heiskanen Jaana Heiskanen Jarmo Heiskanen Jasmin Heiskanen Juha Heiskanen Jyrki Heiskanen Kalle Heiskanen Maarit Heiskanen Marja Heiskanen Nonna Heiskanen Outi Heiskanen Pentti Heiskanen Reetta Heiskanen Ritva Heiskanen Saila Heiskanen Sinikka Heiskanen Sirpa ja jukka Heiskanen Tiina Heiskanen Veikko Heiskari Matti Heiskari Tuija Heiskarin Teräspaja Oy Heittola Taina Heittola Timo Hekkala Laura Hekkala Riku Hekkala T. ja veikko Hekkala Tuula Helala Anneli Helander Aarno Helander Elina Helander Essi Helander Jari Helander Jarmo Helander Katja Helander Sanni Helander-tuomi Laura Heleén Matti Helén Liisa Helena Marjatta Helenius Jarmo Helenius Jonna Helenius Jouni Helenius Kristiina Helenius Leena Helenius Marika Helenius Marja Helenius Marko Helenius Päivi Helenius Paula Helenius Pia Helenius Pirjo Helenius Timo Helenius Titta Helenius Ulla Helevä-vuoti Eeva-kaisa Helevuo Heikki Heli Päivi Heliander Merja ja jouni Helin Aija Helin Ari Helin Heikki Helin Jarkko Helin Kirsi Helin Leila Helin Miikka Helin Riitta Helin Satu Helin Tero Helin Teuvo Helin Virve Heliö Anna-mari Heliö Ulla Helisniemi Helisten Susanne Helkamo Julius Helkiö Henna-riikka Helkiö Tuija Helkkula Juhani Hella-pikala Kerttu Hellberg Sini Helle Janita Helle Pirkko Helle Tiina Hellemaa Antero Hellen Erkki Hellen Kasper Hellfors Leena Hellgrén Anni, laura & erna Hellgren Erkki Hellgren Leo Hellgren Reijo Helli Allari Hellman Ari Hellman Ilkka Hellman Jarmo Hellman Leena Hellman Miira Hellman Minna Hellman Regina Hellman Sami Hellman-eronen Leila Hellsberg Fia Hellsten Ari Hellsten Jarkko Hellsten Kai Hellsten Kari Hellsten Marja Hellsten Marja-liisa Hellsten Raija Hellsten Satu Hellsten Veijo Hellström Extemporea/ riina Hellström Henriikka, pekka ja selmis Hellström Markus Hellström Tom Helmi Johematic oy Helmien Talo Oy Helmimaailma Helminen Anna Helminen Eeva Helminen Katja Helminen Marko Helminen Pirjo Helminen Raija ja risto Helminen Ritva Helminen Seppo ja riitta Helminen Tiina Helminen Timo Helminen M ja Kilpinen L Helminen-pacius Päivi Helmipaikka Helo Arttu Helomaa Anu ja joni Helppolainen Kalevi Helsingfors gymnastikklubb Teamgym eliten Helsingfors svenska Marthaförening Helsingin Eläkeläisjärjestöt Ry Helsingin kaupungin palvelukeskus Helsingin Kaupunki Helsingin Kunnalliset Eläkeläiset Helsingin op pankin apv-tutkinnon 21.11.2014 suorittaneet 32 opiskelijaa Helsingin OP Pankin APV1 -opiskelijat 05/2015 Helsingin Pika-Apu Oy Helsingin poliisilaulajat ry Helsingin ranskalais-suomalainen koulu Helsingin Rengashotelli Oy Helsingin saksalainen koulu 8b Helsingin Seurakuntayhtymä Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 9D oppilaat/vanhempainyhdistys Helsingin Toimihenkilöt Pro ry Helsingin yliopisto farmasian tiedekunta Farmaseuttisten biotieteiden osasto Helsingin Yliopiston rahastot Helsingius Minna Helsinki Itella yritysasiakaspalvelu Helsinki Virkistystoimikunta Helsinki oulunkylä Lions club Helsinki/Talpa Helsko Anne-kristiina Helve Juho Hemmi Riitta Hemmilä Orvokki Hemmilä Sari Hemming Marja Hemming Onni Hemming Tarja Hemminki Harri Hemminki Jarmo Hemminki Pekka Hemnell Matilda Hengitysliitto Ry Henkilökunta äänekosken sairaalan Henkilökunta Active people Henkilökunta Active people oy Henkilökunta Cisco systems finland oy Henkilökunta Gym productions finland oy Henkilökunta Kelan tutkimusosaston Henkilökunta Mega areena Henkilökunta Repokankaan päiväkodin muumit Henkilökunta Ressun lukio Henkilökunta Saku-tek oy Henkilökunta Ylitilantien päiväkoti Henkilöstö Oy konwell ab/oü konwell es Henna Harri Henna Keränen ja Ari Sauso Henrikson Erik Henriksson Frej Henriksson Jaana Henriksson Kaj Henriksson Marjo Henriksson Mervi Henriksson Neea Henriksson Ulla Henriksson-tapio Tua Henry Fordin säätiö Hentilä Ruusa Henttinen Anna-stiina Henttinen Mikko Henttonen Kari Henttonen Teija Henttu Liisa Henttu Ville Hentula Auvo Hentunen Irma ja seppo Hentunen Panu Hentunen Teemu Hepojärvi Marja Hepolehto Valtteri Heponiemi Merja Herajärvi Antti Herhi Harri Herkama Leena Herlin Anne Herlin Heidi Herlin Sarianna Hermansson Jyrki Hermunen Päivi ja jorma Hernesniemi Anni Heroja Maria Herrala Henna Herrala Satu Herralan martat ry Herranen Elias Herranen Paula Herranen Tiina Herrgård Tua & olle Hertell Henna Herttoniemen silmälasi Herttovuo Pinja Hertzberg Ismo Herunen Joulupukki Herva Heikki Herva-koivuranta Arja Heselius Matias Hesso Heidi ja heikki Hessumobiili Oy Hettula Eero Hiekkala Pirkko-liisa Hiekkanen Ilppo Hiekkaranta Tiina Hiekkavirta Kirsti Hieroja Risto Törmälä Hieta Briitta Hieta Pirjo Hietaharju Kari Hietaharju Petra Hietakangas Sini Hietala Aarre Hietala Hannu Hietala Heidi Hietala Janne Hietala Kristiina Hietala Maria Hietala Merja Hietala Mikko Hietala Risto Hietala Seppo Hietalahti Hannu Hietalahti Kalevi Hietalahti Pirita Hietaluoma Heli Hietamo Eija ja kari Hietanen Anniina Hietanen Ari Hietanen Ari-pekka Hietanen Eija Hietanen Ensio Hietanen Heli Hietanen Jaana Hietanen Jouko Hietanen Jouni Hietanen Matias Hietanen Mika Hietanen Minna Hietanen Niina Hietanen Rauno Hietanen Roope Hietanen Sammeli Hietanen Sara Hietanen Sari Hietanen Susanna Hietanen Sylvi Hietanen Tania Hietanen Ville Hietaniemi Keijo Hietaniemi Marjatta Hietapakka Ari Hietapakka Mervi Hietaranta Laura Hietaranta Seppo Hietaranta Timo Hietarinta Eila Hietarinta Raija Hietasalo Timo Hietikko Elina Hietikko Jaana ja juha High Metal Production OY Hihnala Anni Hiidenkari Päivi Hiidensalmen Sähkö Oy Hiilesniemi Aija Hiilinen Teemu Hiirenpolku Ainopuiston päiväkoti Hiisivirta Mika Hiitelä Erja Hilakari Outi Hilander Markus Hildén Denise Hilden Kirsi Hilden Pekka Hildén Stefan Hilden-engberg Pirjo Hiljander Merja Hiljanen Esko Hiljanen Markku Hiljanen Sanna Hilkka Paasela Hilkka sinipilkan ystävät Kaarina, olli, armi ja pultsu Hill-rintala Hannele Hillberg Harri Hilli Jyrki Hillman Anu, aapo ja akseli Hillner Teija Hillo Sirkka Hilpi Timo Hilska Otto Hilska Sari Hilti Suomi Oy Hiltula Irene Hiltunen Ahti Hiltunen Anna-mari Hiltunen Antti Hiltunen Arja Hiltunen Christa Hiltunen Erkki Hiltunen Esa Hiltunen Jari Hiltunen Jorma Hiltunen Jukka Hiltunen Koopee Hiltunen Lassi Hiltunen Lotta Hiltunen Marja ja heikki Hiltunen Marja ja matti Hiltunen Marko Hiltunen Matti Hiltunen Mika Hiltunen Nea Hiltunen Paula Hiltunen Paula ja pasi Hiltunen Riikka Hiltunen Sari Hiltunen Seppo Hiltunen Tiina Hiltunen Tiinamari Hiltunen Viktoria Hiltunen V. ja Multanen T. Himanen Leena Himanen Marjukka ja erkka Himanen Sini Himberg Juhani Himberg Riitta Himberg Titta Himilä Perhe Himmelroos Olavi Himonas Ioannis Himonas Jutta Hinder-ylinen Carin Hinkka Martti Hinkkanen Aarni Hinkkanen Juho Hinkkanen Marjut Hinkkanen Toini Hinkkuri Ulla Hinnenberg Marc & pia Hintikka Anne-kristiina Hintikka Kari Hintikka Kirsi-kaarina Hintikka Liisa Hintikka Tuomo Hintsa Marjo Hintsala Tatjaana Hintsanen Ville Hinttala Harri Hinttula Tatu Hiram Loosi 25 Ry Hirn Esa Hirn Jan Hirn Joonas Hirn Leena Hirn Riikka Hirn-yli-juuti Johanna Hirokazu Tanaka ja Kiyoe Somayama Hirschovits-gerz Sirkka Hirsivaara Sanna Hirsivuori Jenni Hirsjärvi Hanna Hirsto Laura Hirvelä Janette Hirvelä Lea Hirvenkari Lotta Hirvensalo Janne Hirvensalo Jari Hirvensalo Salla Hirvi Aino Hirvi Jaana Hirvikallio Riikka Hirvimäki Seppo Hirvinen Petri Hirvinen L kuolinpesä Hirviniemi Aku Hirviniemi Heli Hirviniemi Linda Hirviniemi-hakala Pauliina Hirvisaari Laila Hirvisaari Teresa ja eero Hirvoila Hirvonen Anja Hirvonen Anneli Hirvonen Hely Hirvonen Ilkka Hirvonen Jaana Hirvonen Jarmo Hirvonen Kirsi-marja Hirvonen Maija Hirvonen Marita Hirvonen Markku Hirvonen Martti Hirvonen Mauri Hirvonen Mirka Hirvonen Niko Hirvonen Outi Hirvonen Pekka Hirvonen Petri Hirvonen Ritva Hirvonen Sanna Hirvonen Sari Hirvonen Satu Hirvonen Seija Hirvonen Suvi Hirvonen Tarja Hirvonen Tiia Hirvonen Tuula sinikka Hirvonen Ulla ja jukka Hirvonen Leila Tmi Hirvonen ville Hirvosen peruna oy Hissa Inari Hius keidas Parturi-kampaamo Hiuspiste Kivenlahden Hjelm Harri Hjelt Alexis Hjelt Lenni & luka Hjerppe Jenni Hjorth Jari Ho Diana Hoffren Pia Hoffren Pirjo Hofmeister Lars Hofmeister Marika Högberg Katarina Högberg Tiina Högel Riitta Högel Tomi Höglund Kaj Höglund Seija Högnäsbacka Merja Högsten Henri Högström Anne Högström Tommy Hohtari Vilma Hohti Klaus Höijer Kaisa Hoikka Jouni Hoikka Paula Hoikka Sari Hoikkala Ari Hoikkala Jari Hoikkala Merja Hoikkala Sari Hoikkanen Kari Hoisio Anne Hoitohuone Vihreä Lohikäärme Hoitopalvelu Hermion Hokajärvi Miska ja eerika Hokajärvi Reino ja sinikka Hokkala Jouko Hokkala Matti Hokkanen Arto Hokkanen Eija Hokkanen Harri Hokkanen Jaana Hokkanen Janne Hokkanen Jari Hokkanen Pirjo Hokkanen Suvi-päivi Hokkanen Tapio Hokkanen-kaapu Mervi Hokkanen-oja Tiina Holappa Elina Holappa Kari Holappa Satu Holappa Virve Holck Janita Holkeri Jukka Holkeri Kalle Hölkki Juha-pekka Hölkki Laura Holkko Janne Holkko Sirpa Holländer Irma Hölli Eero Hollmen Maria Hollolan Perussuomalaiset ry Holm Anna Holm Anu-kristiina ja thomas Holm Harry Holm Jan-olof Holm Jenny Holm Maarika Holm Maritta Holm Niklas Holm Pekka Holm Risto Holm Stig Holm Tuija Holma Aki Holma Anna ja hannu Holma Anni Holma Maria Holma-ruotsalainen Pirjo Holman Mikael Holman Tiina Holmberg Andrae Holmberg Erika Holmberg Jaana Holmberg Jan Holmberg Johan Holmberg Kari Holmberg Kasper Holmberg Kirsi Holmberg Klas Holmberg Krister Holmberg Marika Holmberg Marina Holmberg Marko Holmberg Mia Holmberg Micaela Holmberg Michael Holmberg Mona & john Holmberg Thomas Holmborg Ritva Holmborg Toni Holmen Riitta ja elof Holmgren Christian Holmgren Mikko tapio Holmlund Satu Holmqvist Jenna Holmsten-yrjölä Jenni Holmström Anneli Holmström Bengt Holmström Diana Holmström Eero Holmström Emil Holmström Ilkka Holmström Lia Holmström Stefan Holmström Tom Holmström Tomas Holopainen Aino Holopainen Harri Holopainen Heli Holopainen Jarmo Holopainen Kari Holopainen Katri Holopainen Kimmo Holopainen Outi ja pekka Holopainen Pekka Holopainen Sanna Holopainen Tarja Holopainen Teemu Holopainen Tuomo Holopainen Tuula Holopainen Tuula ja jorma Holopainen K. ja Hytönen H. Holpainen Johanna Hölsö Jarmo Holstein Irma Holstein Osmo Holstein-myllyoja + perhe Mariella Holtari Anna Holtari Kimmo Holtari Patrik Hölttä Päivi Hölttä Pekka&olga Hölttä Pertti ja helen Hölttä Heli ja Kangasalusta Jukka Holttinen Maarit Holvio Veikko Holvitie Kauko Homanen Jasmin Homenon Martat Homeopaatti Taina Olsson Homma Hannu Hongisto Eini Hongisto Markku Hongisto Pilvi Hongisto Sirkka Honka Paula Honkaharju Harri Honkakoski Jaakko Honkakoski Martti & päivi Honkakoski Ville Honkala Arttu Honkala Kai Honkala Marja Honkala Marjo Honkala-liuska Ulla Honkaluoma Piia Honkanen Anja Honkanen Aulikki Honkanen Eeva Honkanen Eija Honkanen Heikki Honkanen Iiro Honkanen Ilari Honkanen Jari Honkanen Jenni Honkanen Juha-pekka Honkanen Juho Honkanen Jyri Honkanen Kristina Honkanen Liisa Honkanen Marja Honkanen Pekka Honkanen Pentti Honkanen Raimo Honkanen Reijo Honkanen Risto Honkanen Sari Honkanen Sariina Honkanen Satu Honkanen Taina Honkanen Teemu Honkanen Tiina Honkanen Tuula Honkanen Vesa Honkanen Virpi Honkaniemi Mikko ja teija Honkanummi Eeva Honkasaari Terttu Honkasalo Markku ja marjatta Honkasalo Tero Honkavaara-vilenius Tuija Honkavirta Riitta Honkimaa Jenni Honkimaa Roope Honkonen Anna-maija Honkonen Anu Honkonen Hannu Honkonen Janne Honkonen Vesa-pekka Höök Päivi Höök Pete Hopea Mirja Hopeamaa Vesa Hopia Johanna Hopia Ritva Hopponen Jan Hopponen Kari Hopponen Maritta Hopsu Alexander Horelli Olivia Höri-santala Tiina Hörkkö Esko Hörkkö Päivi Hörkkö Virve Horko Ritva Hörman Kirsi Horttanainen Jalo Hosiaisluoma Oona Hosio Ari Hoskonen Pia Hoskonen Pirkko Hösli Bianca Hostikka Pia Höstman Hanna Hotakainen Heidi Hotakainen Sinikka Hotanen Kari Hotanen Tanja Hotanen Timo Hotti Milla Houni Markku Houni-lundberg Pirjo Hoven Miikka Hoverfält Olof ja päivi Hovi Antti Hovi Eero Hovi Marianne Hovi Marjut Hovi Pasi Hovi Pirjo Hovila Hanna Hovila Jani ja laura Hovilainen Heidi Hovinen Niko Hovinen Pipsa Hoviniemi Josefin Hoyer Ulla ja paul Höyhtyä Juha Höykinpuro Hilkka Höysniemi Timo HR4 Group Oy Ht Laser Oy Hugg Johanna Hugo Bergroth-sällskapet Huha Maria Huhdanmäki Pia & hr-tiimi Huhdanpää Päivi Huhmarkangas Aino Huhmarniemi Juhani Huhmarsalo Hanne Huhta Jorma Huhta Marja Huhta Päivi Huhta Pertti Huhtaa Pirjo Huhtala A.inkeri Huhtala Anna Huhtala Anne Huhtala Arto Huhtala Bläki oy Huhtala Elina Huhtala Helena Huhtala Juha Huhtala Keijo martti Huhtala Lasse Huhtala Lassi Huhtala Liisi Huhtala Marja Huhtala Marjo Huhtala Minttu Huhtala Roope Huhtala Timo Huhtaluoma Pia-maria Huhtamäki Pekka Huhtamäki Satu Huhtamäki Tuula orvokki Huhtanen Elisa Huhtapelto Anna Huhtariihi Johanna Huhtasalo Aija Huhtasalo Tiina Huhtinen Kalervo Huhtinen Taija Huhtisen koulu, Porvoo Huikko Ari ja helena huikko Huikko Kia nea ona Huikko Maire Huikko Maire ja samuli Huikuri Kirsi Huikuri Sabina Huikuri Tuula Huilla ja ystävät Tarja Huippula Hannele ja jp Huiskonen Pertti Huisman Jari Huittinen Katri Huittinen Yrsa ja kari Huj Invest Oy Hujala Pekka Hujanen Anja Hujanen Juhani Hujanen Vesa Hukari Miia Hukka Hannu Hukka Jouni Hukka Tero Hukka Timo Hukkanen Irene Hukkanen Jorma Hukkanen Katja Hukkanen Pasi Hukkanen-plaketti Katja Hulden Susanne Hulkko Raija Hulkkonen Peetu Hulkkonen Seppo Hulmi E & s Hult Erkki Hult Heidi-marja Humala Liisa Humaloja Marjo Hummelin Aake, kati ja mila Hummelin Leena-maija ja jorma Humphreys Thomas Hunajayhtymä Oy Ab Hunnakko Joel Huolman Johanna Huolman Leena ja keijo Huolman Roope Huolman Teuvo Huomo Matti Huomo Ritva Huopaniemi Jussi Huopaniemi Jyri Huopio Kaisa Huoponen Maija-leena Huoponen Milka Huosianmaa Suvi-tuulia Huoso Risto Huotala Leena Huotari Ari Huotari Heikki Huotari Heli Huotari Jari Huotari Perhe Huotari Raisa Huotari-nystedt Elina Huotarinen Pauli Huotilainen Outi Huotinen Hannu Huovila Jaanamari Huovila Tero Huovila Veli Huovilainen Valtteri Huovinen Iina Huovinen Juha Huovinen Juli Huovinen Liisa Huovinen Maarit Huovinen Pasi Huovinen Ritva Huovinen Sanna Huovinen Taimi Huovinen Tapani Hupponen Paula Huppunen Heidi Hurmala-kanerva Leena Hurme Antti Hurme Anu Hurme Eero a. o. Hurme Kati Hurme Lauri Hurme Marja-leena ja juho Hurmekoski Ismo Hurmerinta Heidi Hurmerinta Johanna Hurnasti Juha-matti Hurri Henna-elina Hurskainen Anne Hurskainen Hanna Hurskainen Tanja Hurtta Elina Hurtta Joonas Hurtta Marko Hurttila Silja Huru Katri Husberg Husberg Ida Husgafvel Roope Husso Ismo Husu Kimmo Husu Lauri Husu Liisa Husu Otto Husu Ritva ja teijo Husu-peltonen Anu Hutri Anne Huttu Sirkka Huttula Mirja Huttunen Anneli Huttunen Eija Huttunen Elsa Huttunen Erkki Huttunen Heidi Huttunen Heimo Huttunen Jessica Huttunen Jukka-pekka Huttunen Kari Huttunen Leena Huttunen Maarit Huttunen Mari Huttunen Mariitta Huttunen Marja-liisa Huttunen Marjukka ja katriina Huttunen Marko Huttunen Matias Huttunen Matti Huttunen Olivia Huttunen Pentti Huttunen Petri Huttunen Petri markus mikael Huttunen Reijo Huttunen Reino Huttunen Sampsa Huttunen Sari Huttunen Seppo Huttunen Suvi Huttunen Taina Huttunen Titta Huttunen Tuula Huttunen Vesa Huuhka Mikko Huuhka Tarja Huuhka Vesa Huuhka Risto Tmi Huuhkajanvaara-Pikku-Kettu-Pui Huuho Kirsi Huuhtanen Heikki Huuhtanen Jorma Huuhtanen Jukka Huuhtanen Kristina Huuhtanen Marjatta Huuhtanen Pasi Huuhtanen Pauli Huuhtanen Timo Huuhtiainen Tuula Huujärvi Mika Huuki Petri Huuki Seppo Huumarkangas Liisa Huumo Henna Huumonen Marja-liisa Huupponen Iina Huurinainen Nora Huurne Heini Huurtola Hilkka Huuska Virve ja olavi Huusko Johanna Huusko Markku Huusko Meea Huusko Pia Huusko Reijo Huusko Tomi kristian Huuskonen Antti Huuskonen Jussi Huuskonen Lotta maria Huuskonen Pekka Huuskonen Pietari Huuskonen Tapio Huuskonen Terhi Huuskonen Timo Hyle Kia-maria Hynnälä Outi Hynninen Anne Hynninen Ari Hynninen Elina Hynninen Jussi Hynninen Jyri Hynninen Kati Hynninen Marko Hynninen Merja Hynninen Pirkko ja toivo Hynninen Saara Hynönen Mervi ja ville Hynynen Pekka Hynynen Raimo Hynynen photography Susanna Hyökki Taru Hyötyläinen Eila Hyötyläinen Raimo Hypen Päivi ja hannu Hyppänen Kaija Hyppölä Ilkka Hyppölä Jouni Hyppönen Elina Hyppönen Ilkka Hyppönen Jaakko Hyppönen-setälä Heli Hyrkäs Mika ja katri Hyrkäs Petri Hyrönen Maria Hyrske Sami Hyry Vesa Hyseni Bedri Hytönen Anu Hytönen Elina Hytönen Erkki Hytönen Keijo Hytönen Riitta ja matti Hytönen Satu Hytönen Taina Hytönen Tero Hytti Maarit Hyttinen Hannu Hyttinen Kari Hyttinen Kirsi Hyttinen Laila Hyttinen Maria Hyttinen Markku Hyttinen Merja Hyttinen Paavo Hyttinen Riitta Hyttinen Tarja Hyttinen Terttu Hyttinen Tuula Hyvän Tuurin Silmälasi Hyvärinen Anja Hyvärinen Anja ja jarmo Hyvärinen Anna-liisa Hyvärinen Arja Hyvärinen Heikki Hyvärinen Helena Hyvärinen Irma Hyvärinen Jaana ja ari Hyvärinen Jari Hyvärinen Juha Hyvärinen Merja Hyvärinen Minna Hyvärinen Pirjo Hyvärinen Ritva ja olli Hyvärinen Sari Hyvärinen Simo ja kaisa Hyvärinen Sirpa Hyvärinen Tarja Hyvärinen Tauno Hyvärinen Tiina Hyvärinen Timo Hyvärinen Ulla Hyvärinen M. ja Koivusilta O. Hyvät naiset ja herrat Lauluyhtye Hyvinkään musiikkiopisto Hyvinkään nummenpojat ry Hyvinkään orkesteri ry Hyvinkään pelastakaa lapset ry Hyvönen Anne Hyvönen Ari Hyvönen Heidi Hyvönen Irma Hyvönen Johanna Hyvönen Jussi Hyvönen Kalle Hyvönen Kimmo Hyvönen Marko Hyvönen Matti Hyvönen Paula Hyvönen Pekka Hyvönen Rauno Hyvönen Ritva Hyvönen Seija Hyvönen Timo Hyyäinen Teru Hyykky Kari Hyypiä Marita Hyypiä Mirja Hyyppä Lauri Hyyryläinen Ari Hyyryläinen Erja ja jarmo Hyyryläinen Risto Hyyryläinen Seija Hyyryläinen Tiina Hyyrynen Iida Hyyti Leo Hyytiä Erkki Hyytiäinen Anitta Hyytiäinen Juhani Hyytiäinen Kirsi Hyytiäinen Klaus Hyytiäinen Marjukka Hyytiäinen Tarmo Hyytiäinen Virve Hyytiäinen Yki Hyytiälän kurssi 44 Hyytinen Marjut Hyytinen Noora Hyytinen Tiina Hyytinen Vilho I-U Koulutuskuntayhtymä/Analys Ianalyse International Oy Ibero OY Ida ja irma Malm Idänheimo Timo Idman Arja Idman Pekka Idman-heinonen Tiia If Turvallisuusrahasto ja If Vahinkovakuutuksen henkilökunta Ignatius Hannu Ignatius Karoliina Ignatius Magdaleena Ignatius Markku Ignatius Sari Ignatius Taru Ignatius Tiina Ihajärvi Taisto Ihaksi Eeva Ihalainen Anu Ihalainen Eija Ihalainen Elias Ihalainen Heikki Ihalainen Jani Ihalainen Jenni Ihalainen Miia Ihalainen Pekka Ihalainen Suvi Ihalainen Taina Ihalainen Ulla Ihalainen Veelis Ihalmo Henri Ihamäki Kari Ihamäki Saila Ihamuotila Antti Ihana-perhe Luca henrik ja tiina Ihana-perhe Veronika, leo, laura ja risto Ihanainen Aino Ihanainen Minna Ihander Harri Ihaniemi Virpi Ihanus-hänninen Merja Ihme Anni ja jukka Ihme Marianna Iisakkala Riku Iisala Virva ja Räisänen Pekka Iiskola Eila Iitin Perussuomalaiset Ry Iivanainen Heikki Iivanainen Juho Iivonen Eemeli Iivonen Irma Iivonen Juho Iivonen Kimmo Iivonen Meri Iivonen Mervi ja jari Iivonen Riitta Iivonen Seppo Ijäs Antti Ijäs Heli Ijas Jaana Ijäs Johanna Ijäs Noora Ijäs Päivi Ikaalisten Matkatoimisto Oy Ikäheimo Emmi Ikäheimo Marja-leena Ikäheimonen Teija Ikäheimonen Tuulikki ja erkki Ikävalko Riitta Ikävalko Sanna Ikävalko-kärki Outi Ikkala Hannu Ikola Janne Ikola Paavo Ikonen Arimo Ikonen Eija Ikonen Jari Ikonen Kari Ikonen Kirsi Ikonen Marja Ikonen Miia Ikonen Mira Ikonen Outi Ikonen Pekka Ikonen Petri Ikonen Pia Ikonen Pikkujouluporukka 8.12.2013/ sari Ikonen Pirjo Ikonen Ritva Ikonen Sirkku Ikonen Sirpa Ikonen Tauno Ikonen Teija Ikonen Timo Ikonen Tuire Ikonen Vesa Ilaskivi Raimo Ilieva Sirkku Iljalainen Kaisa Iljin Eija Ilkka Hanna-riikka Ilkka Mikko Ilkka Perhe Ilkko Riitta Illikainen Ari Illikainen Arto Illikainen Tuomo Ilmailumekaanikot Ilmek RY Ilmajoen yrityspalvelu Oy Ilmanen Niina Ilmanen Tiina Ilmari Mikael Ilmarinen Jouko Ilmarisen Toimihenkilöt Ry Ilmasti Heikki Ilmasti Minna Ilmasti Satu Ilmasti Teemu Ilmavirta Veijo Ilmola Hannele Ilmonen Anu Ilmonen Arto Ilmonen Leena ja jarmo Ilmonen Petri Ilmoniemi Eija Ilo Susanna Iloiset Silmät Oy Ilola Jaakko Ilola Pirjo Ilomäki Iris Ilona Liikunta Oy Ilonen Heli Ilonen Kaisa ja mikko Ilonen Maria Ilonen Riitta Ilonen Tero Ilonen Tiina Iloniemi Keijo Ilva Marko Ilvan Matti Ilvan Sirkka Ilvander Timo Ilvesaro Vesa Ilveskero Sorella Ilvessalo Kyllikki Ilvonen Jonna Ilvonen Kristiina Ilvonen Maija Ilvonen Mari Ilvonen Petteri Imagokuva Avoin Yhtiö Imatran näyttleijäyhdistys ry Immonen Anna Immonen Harri Immonen Jaana Immonen Jari Immonen Jukka Immonen Jyrki Immonen Keijo Immonen Liisa Immonen Martti Immonen Matti Immonen Mirja-riitta Immonen Noora Immonen Paula Immonen Pekka Immonen Perhe Immonen Pertti Immonen Petri Immonen Raija Immonen Sirpa Immonen Susanna Immonen Tiia Impiö Aino ja seppo In-Team Jorma Luostarinen Inberg Niina Inborr Mikael Incrosnatu Lauri Indooraid Indren Seija Indutrade Oy Inglot Suomi Oy Ingman Anne Ingman Daniel Ingman Eeva Ingman Esa Ingman Jenni Ingman Mari Ingman Marika Ingman Mia Inha Kristiina Inkeroinen Taina Inkeroinen Tiina Inkeroinen-huhta Sinikka Inkilä Jani Inkilä Seppo Inkiläinen Elisa Inkiläinen Niko Inkiläinen Riitta Inkinen Antti ja reetta Inkinen Inkeri Inkinen Jari Inkinen Johanna Inkinen Mikko Inkinen Sirkka Inkovaara Rasmus Innanen Heta Innanen Maija Innanen-tuuva Tuija Inner Wheel Hangö-Hanko Inner Wheel Helsinki Maneesi Inner Wheel Klubi Kallio-Berg Inner Wheel klubi Kallio-Bergh Inner Wheel piiri 142 ry Inner Wheel Tuusula-Hyrylä klubi ry Innocenti Nicole Inspia Oy/ Ihana lehti Inspirans Oy Insta Defsec Oy Intke Annikka ja esa Intke Lauri Inventio Asianajotoimisto Oy Ipatek Oy Iris heikkonen Ajk-jatkokoulutus Irisvik Satu ja pasi Irmeli Ketonen Irpola Eliisa Isaksson Hannu Isaksson Pirjo Isänmaa 80 loosi Isännöintikeskus Sydän-Satakunta Isännöintikuusamo Ky Isberg Jan-olof Iso-heiko Jani Iso-pietilä Eija Iso-pietilä Seija Isoaho Katja Isoaho Kuisma Isoaho Rauno Isoaho Timo-petteri Isohanni Marja-leena, jarmo ja jouko Isohätälä Anja Isoheiko Aapo Isoherranen Juha Isojärvi Henri Isokääntä Eeva Isokääntä Juhani Isokangas Anna-kaisa Isokangas Ari Isokangas Marja Isokirmo Sanni Isokivijärvi Kari Isokoski Eerik Isola Kirsi Isola Petri Isoluoma Pete Isomäki Erkka Isomäki Sari Isometsä Essi Isoniemi Juhani Isoniemi Marja Isoniemi marja Työkaverit faktiasta Isopahkala Marja-liisa Isopuro Anneli Isosaari Tarja Isosomppi Jussi Isotalo Arto Isotalo Kari Isotalo Katariina Isotalo Katja Isotalo Veijo Isotalo Taru ja Virtanen Juha Isotalon Kasvattamo Oy Isotupa Jyrki Isoviita Airi Isoviita Marja-leena Issakainen Eveliina Itäranta Adele Itävuo Keijo Itella yritysasikaspalvelu 300 v juhlat Itkonen Alex ja sofia Itkonen Jaakko Itkonen Juha Itkonen Jukka Itkonen Kyösti Itkonen Pekka Itkonen Pentti Ittonen Lea Ittonen Les Ivakko Teemu Ivanoff Timo Ivaska Katja Ivonen Harri J. Matikainen Oy J.I.C Oy J.manninen Sähkötarvike Ja henna Ossi Ja kiinkon henkilökunta Kiinteistöalan koulutuskeskus Jaakkola Aki Jaakkola Akseli Jaakkola Eero Jaakkola Eila Jaakkola Elise Jaakkola Jarmo Jaakkola Joonas Jaakkola Kaisa Jaakkola Kati Jaakkola Kimmo Jaakkola Laila Jaakkola Laura Jaakkola Marjo ja janne Jaakkola Merituuli Jaakkola Minttu Jaakkola Sirkka Jaakkola Teppo Jaakkola Timo Jaakkola Tuija Jaakkonen Eija Jaako Eija Jaako Leena Jaakohuhta Pekka antton Jaakohuuhta Pekka antton Jaakola Charlotte Jaakola Hanna Jaakola Pirkko Jaakola Tarmo Jaakola Teemu Jaakonaho Petri Jaakonsaari Jaana Jaakonsaari Maija-leena ja pertti Jaakonsaari Marjo Jäälinoja Anne, muistolahjoitus Jäälinoja E ja Antikainen M Jäämaa Irene Jaanan jalkine Jaaranen Juhani Jaari Dennis Jääskelä Eero Jääskeläinen Ari Jääskeläinen Eero Jääskeläinen Elina Jääskeläinen Heikki Jääskeläinen Ilkka ja leena Jääskeläinen Jannica Jääskeläinen Jarmo Jääskeläinen Jere Jääskeläinen Kari Jääskeläinen Kerttu Jääskeläinen Markku Jääskeläinen Noora Jääskeläinen Paula ja jarmo Jääskeläinen Perhe Jääskeläinen Pertti Jääskeläinen Pirkko-liisa Jääskeläinen Tero Jääskö Airi Jaatinen Eero Jaatinen Jorma Jaatinen Jussi ja pirkko Jaatinen Jyrki Jaatinen Kari Jaátinen Leena Jaatinen Marko Jaatinen Merja Jaatinen Pauli Jaatinen Pirkko Jaatinen Riitta-liisa Jaatinen Risto Jaatinen Sari Jaatinen Tarja Jaatinen Tuija Jackarby-renum marthaförening rf Jacob Katja Jafar Lilli Jåfs Staffan Jagadeesan Jayagopi Jahnukainen Anja Jahnukainen Heikki Jakas Nora Jakava Ritva, heimo Jakobsson Marika Jakola Hilkka Jakola Kirsti Jakola Piia Jalamo Ari Jalamo Juha Jalasjärven yläasteen 9D 2013-2014 Jalasoja-intke Elina Jalassalo Jaana ja hannu Jalava Laura Jalava Maj-britt ja esa Jalavikko Arto Jalavikko Elina Jalkanen Erkki Jalkanen Joni Jalkanen Kaisa Jalkanen Tuulikki Jalli Hannele Jalli Heikki Jalmanen Sirja Jalo Harri Jalo Jari Jalo Maritta Jalo Oriflame-edustaja raisa Jalomäki Helena Jalonen Erkka Jalonen Esa Jalonen Jenna Jalonen Kati Jalonen Kimmo Jalonen Liisa Jalonen Miika Jalonen Raija Jalonen Riitta Jalonen Sauli Jalonen Tero Jalonen Tiina Jalonen Tuomas Jalonen T. ja Burjam-Jalonen K. Jalonmaa Tuija Jalova Susa,pauli,vera,jimi,timi,sani Jalovaara Ville Jamal Anja Jämsä Kaisa Jämsä Kirsi Jämsen Harri Jämsen-turkki Heli Janakka Hanna Janakkalan lukion Turengin toimipiste Janatuinen Tuomo Janei Fuad Janhonen Katri Janhonen Minna Janhonen Paavo Janhunen George Janhunen Sari Janhunen Taisto Janhunen Tarja Jani leino Satu sistonen Jänis Markku Jänis-korhonen Sirkku Jänkälä Saana Jankari Reino Jänkävaara Saija Jankkari Taina Janne alakoski Lotta salaterä ja Janne l 50 v Kirsi Janne nokkala Heli juntunen ja Jansson Bo Jansson Christer ja erja Jansson Kaija Jansson Satu Jansson Seppo Jantola Jaana ja jussi Jäntti Elina Jäntti Pirjo ja tenho Jäntti Sinikka Jantunen Harri Jantunen Juulia Jantunen Marja Jantunen Petri Jäpölä Anna-maria Japola Tarja Jäppinen Erkki Jäppinen Kyösti Jäppinen Liisa Jäppinen Sirkka Jäppinen Sirkka-liisa Jäppinen Ville Jarallah Kaarina Jari Ahola Oy Casio Jarkkola Kirsi Jarkkola Seppo Jarmo eerilä Jpm-höyläämö oy Järnefelt Diedrik Järnström Matti Jarva Anne Jarva Juha Jarva Martti Järvelä Hanna Järvelä Irma Järvelä Jouko Järvelä Minna Järvelä Petri Järvela Tero Järvelä Tmi järvelän korjaamo Järveläinen Marika Järveläinen Mikko Järveläinen Ville Järvelin Minna Järvelin Tuulia Järvenkylä Miia Järvenkylä Mikael Järvenpää Anna-liisa Järvenpää Arto Järvenpää Eero Järvenpää Emilia Järvenpää Heidi ja tomi Järvenpää Irma ja jouko Järvenpää Jouko Järvenpää Juha Järvenpää Jukka Järvenpää Leila Järvenpää Markku ja sisko Järvenpää Marsa Järvenpää Mirja Järvenpää Sari Järvenpää Simo Järvenpää Tanja ja jani Järvenpään taidoseura Järvensivu Seija Järventaus Tuula Järventausta Johanna Järvi Jari Järvi Jenniina Järvi Jukka Järvi Päivi Järvi Sami Järvi Sirkka Järvi Tuija Järvi-eskola Aino Järvi-kääriäinen Terhen Järvi-karjalainen Heli Järvilehto Toni Järviluoto Anne Järvinen Aarno ja raija Järvinen Aila Järvinen Aimo Järvinen Anne Järvinen Anne ja jouni Järvinen Anneli Järvinen Anu Järvinen Arja Järvinen Arto Järvinen Aulikki Järvinen Eija Järvinen Erkki Järvinen Esa Järvinen Esko Järvinen Hanna Järvinen Hannele Järvinen Hannu Järvinen Harry Järvinen Heini Järvinen Helena Järvinen Iina Järvinen Jaakko Järvinen Jakke Järvinen Jani Järvinen Janita Järvinen Janne Järvinen Janne ja minna Järvinen Jari Järvinen Jarmo Järvinen Jenni Järvinen Jp Järvinen Juha-pekka Järvinen Kaija Järvinen Kari Järvinen Kimmo Järvinen Kirsi Järvinen Kristiina Järvinen Lari Järvinen Lasse & erja Järvinen Laura Järvinen Leena Järvinen Leenamaria Järvinen Maija Järvinen Maiju Järvinen Maria Järvinen Marja Järvinen Markku Järvinen Markus Järvinen Matti Järvinen Mia Järvinen Milja-aliisa Järvinen Milla Järvinen Päivi Järvinen Paula Järvinen Pekka Järvinen Petri Järvinen Pia Järvinen Raija Järvinen Rauni Järvinen Risto ja sirkka Järvinen Sami Järvinen Seija ja timo Järvinen Sirkka Järvinen Sirkka-liisa Järvinen Sirpa Järvinen Suvi Järvinen Taija Järvinen Taina Järvinen Tarja Järvinen Tarmo Järvinen Tero Järvinen Tiia Järvinen Tiina Järvinen Timo Järvinen Tuire Järvinen Tuomas Järvinen Ville Järvinen & kujala Pekka & pirkko Järvinen 50 v. Sami Järvinen Jouni J Rakennus Tmi Järvinen-tassopoulos Johanna Järviniemi Markus Järviö Kari Järviö Ulla Järvisalo Kaisa Järvitalo Oili Jäsberg Ari Jaskari Jorma Jaskari Jukka Jasmine & Jeremy "joululahja-duo" Jauhiainen Arja Jauhiainen Eero Jauhiainen Esa Jauhiainen Kirsi Jauhiainen Leena Jauhiainen Marjatta Jauhiainen Paavo Jauhiainen Päivi Jauhiainen Sari Jauhiainen Seppo Jauhiainen Tapio Jauhiainen Tiina Jauhojärvi Laura Jaulas Arno Jaurakkajärvi Mari Jäväjä Päivi Javanainen Hanna-kaisa & timo Javanainen Krista Javanainen Pekko Javanainen Ville-veikko Javanainen A. Javanainen-levonen Tarja Javanainen-löflund Tarja Jehkinen Juuso Jehkonen Maria Jekkonen Raimo Jenny Jenny tiirikainen Jenu Riina Jern Erja Jernmark Eelim Jernmark Emell Jernmark Kaj Jernvall Tuomo Jeskanen Meme Jeskanen Veli-matti Jetsonen Elina katariina JH-Kuljetus Oy Jiang-tirronen Jing Jm-Tiimi Jme Catering Oy Joanna Kalergis Jõe Robert Joenpolvi Eeva-liisa Joensuu Aino Joensuu Jukka Joensuu Maija Joensuu Mihku Joensuu Tara Joensuu Tiina Joensuu Toni&grace Joensuun Mieslaulajat ry Joensuun Zonta-kerho Joentaka Erja Johansen Johanna Johansson Annette Johansson Aulikki Johansson Erik Johansson Henrik Johansson Jari Johansson Jori Johansson Kurt Johansson Lars Johansson Marita Johansson Marja Johansson Mathias Johansson Matias Johansson Pasi Johansson Peter Johansson Riitta Johansson Risto Johansson Soile ja jari Johansson Timo Johansson Ulf Johansson Viliina Johnson Johan Johnson Kari Johnson Martine Johnsson Mikael Jokakoti Oy Jokela Anne-mari Jokela Heikki Jokela Jorma Jokela Jouni Jokela Kari Jokela Maija Jokela Pia Jokela Piia & petri Jokela Raimo Jokela Sami Jokela Susanna Jokela-vaittinen Anne Jokelainen Anneli Jokelainen Anu Jokelainen Jouni ja bettan Jokelainen Reko Jokelainen Suvi Jokelainen Visa ja liisa Jokerisalibandy Helsinki Ry Jokerit Salibandy Joki Petri Joki Tarja Jokiaho Jorma Jokiaho Raija Jokila Heta Jokilahti Anna Jokimaa Jani Jokimies Paula Jokimies Sami Jokinen Antti Jokinen Ari Jokinen Arto Jokinen Arttu Jokinen Eija Jokinen Hanna Jokinen Hannu Jokinen Helena Jokinen Helena k Jokinen Heli ja timo Jokinen Ilmari Jokinen Irmeli Jokinen Jarkko Jokinen Jarmo Jokinen Jasmin Jokinen Jennika Jokinen Jorma Jokinen Jukka Jokinen Jyrki Jokinen Kaisa Jokinen Kari Jokinen Katri-susanna Jokinen Lauri Jokinen Leena Jokinen Leila Jokinen Maire Jokinen Mari Jokinen Matti Jokinen Mikko Jokinen Nuutti Jokinen Päivi Jokinen Pertti Jokinen Pia Jokinen Raine ja tanja Jokinen Riina Jokinen Riitta Jokinen Riitta-maria Jokinen Sami Jokinen Sanna Jokinen Seija Jokinen Sirpa Jokinen Soile Jokinen Suvi Jokinen Tapio Jokinen Tero ja anu Jokinen Varpu Jokinen Vilja Jokinen Ville Jokinen Virva Jokinen-sipilä Ilona Jokiniemi Hanna Jokiniemi Osmo Jokioinen Heikki Jokipaltio Tuula Jokipii Joni,saara,olivia&elsa Jokiranta Jyke Jokiranta Teela Jokiranta-savolainen Irene Jokisalo Hannu ja irmeli Jokitöyrä Marja-leena Jolkkonen Riikka Joly Vincent Jonninen Jonne Jonninen Sirpa Joonatee Oy Joosela Minna Jorasmaa Petra Jordman Marja Jörgensen Antti Jörgensen Päivi Jormakan Korjaamo Oy Jormakka Henri Jormalainen Juha Jormalainen Marko Jormalainen Sami Jormanainen Mauri Joro Ari Joska Susanna Joskitt-pöyry Jonna Jouhi Marja ja simo Jouhivaara Hannele Joukainen Matti Joukainen Mika Joukanen Titta Joukas Saku Joulujoukkue Virpiarojen Joulukalenteri Barbapapan Joulukonsertti Melkein perinteinen Jouni kilpi Johanna mustonen Jousi Heini Jousmaa Jukka Jousmäki Heikki Jousmäki Marjatta ja simo Jousmäki Senja Joutsa Sirkka Joutsela Jaana Joutsen Brita-liisa Joutsen Jari Joutsen Juha Joutsen Pilvi Joutsenkunnas Anita Joutseno Titi Joutsenon Elementti Oy Joutsi Jennifer Joutsi-korhonen Lotta Joutsijoki Sonja Joutsimäki Arto Joutsimies Tuija Jovero Satu Jowa avoin yhtiö Juden Erja Judin Tiina Juha Puroranta Juhala Eila Juhani-Ahon oppil.keräystili Juhani-Ahon Oppilaskunta Juhanoja Auli Juhola Anu Juhola Heidi Juhola Jaana Juhola Janne Juhola Johanna Juhola Jonna Juhola Linda Juhola Päivi-sisko Juhola Piia Juhola Sari Jujo Thermal Oy Jukamo Tero Jukanen Satu Jukantupa Sanna Jukarainen Ilkka Jukarainen Jaana Jukarainen Matti Jukka Tapani Jukka arhipoff Raja-putki Jukka Saastamoinen Oy Jukkala Silja Jukkara Seppo Jukola Aki Jukola Minna Jukola Nina Jukurit sarvisclub ry Julin Petra Julin Pia Julin Tuomas Julkunen Sanna Julkunen Sonja Jumppanen Airi Jumppanen Jarmo Jumppaporukka Jumpponen Tiina Juneja Ella Jungar Matias Jungell-michelsson Jessica Juniorisalibandy Pekolan isku ry Junkkari Jari Junna Markku Junni Susanne Junnikkala Jari Junnikkala Juha Junnila Sinikka Junnila Tarmo Junno Heikki Junnonen Santeri Junttanen Jari Juntti Hanna ja markku Junttila Antero Junttila Juha Junttila Maija Junttila Matti Juntunen Arvo Juntunen Heidi Juntunen Heikki Juntunen Jani Juntunen Jari Juntunen Juha Juntunen Jussi Juntunen Kirsi Juntunen Outi Juntunen Päivi Juntunen Pasi Juntunen Pentti Juntunen Petri ja anna-eveliina Juntunen Riitta ja ari Juntunen Risto Juntunen Tarja ja olli Juntunen Tuomo Juntunen Urpo Juntunen Yrjö Juntunen-toiva Leena Juoksuseminaari Juola Aila Juola Jaana Juola Laila Juoperi Maarit Juopperi Ari Juopperi Juho Juopperi Kari Juotasniemi Marika Juotasniemi Mirkka Juppo Anne Juppo Tuija Jurevita Oy Jurmu Perhe Jurmu Tarja Jurva Johanna Jurvakainen Anne Jurvakainen Timo Jurvanen Juha Jurvanen Kirsi Jurvanen Matti Jurvansuu Jukka Jurvelin Janne Jurvelin Jukka Jurvélius Suvi Jurvonen Esko Juselius Aleksi Juselius Raili Juselius Tero Juselius L. ja Tamminen M. Juslenius Stig Jussheikki Marja Jussila Ari Jussila Eveliina Jussila Henri Jussila Jarmo Jussila Jouni Jussila Maarit Jussila Markku Jussila Petra Jussila Sami Jussila Sanna-maria Jussila Taija Jussila Tomi ja tiina Jussila-merilä Outi Jussinniemi Liisa Juthborg Johanna Juthström Bernt Juti Blanca Jutila Eero Jutila Päivi Jutila Veli-pekka Juujärvi Marita Juupaluoma Jarmo Juurakko Elina Juurinen Ismo Juurioksa Tapio Juuso Anna-maija Juusonen Nina Juustovaara Teuvo Juuti Sara Juuti Tanja Juuti Veli Juutilainen Helena Juutilainen Inari Juutilainen Pirjo Juutilainen Rainer Juutilainen Sirkku Juutilainen Terhi Juutinen Lassi Juutinen Marjo Juvakka Asko Juvan Optiikka Juvani Maritta Juvela Anssi Juvela Petra Juvonen Anne Juvonen Esa Juvonen Hilkka Juvonen Jouko Juvonen Kari Juvonen Mika Juvonen Mikko Juvonen Olli e. Juvonen Sari Juvonen Sirpa Juvonen Sirpa maarit Juvonen Suvi Juvonen Tiina Juvonen Timo Juvonen Vesa Juvonen-cavonius Anna-maija Jylänki Kari Jylhä Eeva-maria jylhä Jylhä Jenni Jylhä Miikka Jylhä Sauvo Jylhä-pyykönen Annu Jylhäsalmi-jörkell Elisa Jylkäs Kaisa Jylkkä Rauno Jyrälä Heta Jyrälä Marianne Jyränoja Ulla Jyrinki Riitta ja paavo Jyrkämä Jaana Jyrkänne Esa Jyrkänne Sirpa-liisa Jyrkiäinen Mari Jyrkiäinen Markku Jyrkinen Eeva Jyrkinen Silja Jyrkkänen Mirja Jyrkönen Kristiina Jyvälahti Laura Jyväs Elina Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Jamko Jyväskylän Ortodoksinen Seurakunta Jyväsoptiikka K Minna K-Market Neste Oil Varisto K-S Kalatalouskeskus Ry Kaakinen Ari Kaakinen Kaarina Kaakko Kari Kaamanen Jarmo Käännöstoimisto Keskinen Pirjo Tmi Kaapola Mervi Kaapu Jaana Kaapu Maisa Kääriä Mirka Kääriäinen Erno ja virve Kääriäinen Esko Kääriäinen Leena ja simo Kääriäinen Paula Kaario Heini ja jukka Kaarlampi Jaana Kaarlas Jarno Kaarlela Veikko Kaarna Anna-leena Kaarnola Tiina Kaarre Jouni Kaarre Marjo Kaartinaho Merja Kaartinen Anneli Kaartinen Antti Kaartinen Eine Kaartinen Erkki Kaartinen Jerry Kaartinen Markku Kaartinen Mirsa Kaartinen Pirjo Kaartinen Seppo Kaartinen Tintti ja harri Kaarto Hannu Kaarto-salonen Minna Kaartti Jaana ja vesa Kaas Pauliina Kaasalainen Teppo Kaasalainen-jääskeläinen Virpi Kaase Arja ja matti Kaasinen Harri Kaasinen Leena Kaasinen Sari Kaasinen Senja Kaasinen Viki Kaasinen oy Sari Kaasuvalo Kaateri Heidi Kaatrakoski Tommi Kaattari Raija Kaatuneiden omaiset Helsinki Kaatuneitten Omaiset Helsinki Kabanow Anitta Käenmäki Suvi Kaeser kompressorit oy Kähäri Pirjo&matti Kaharin tila Kahelin Jutta Kahelin Mira Kahelin Vuokko Kahi Jani Kahila Otso Kahila Petri Kahila Sirkka-liisa Kahila Tiina Kahilampi Merja Kähkölä Heli Kähkönen Helena Kähkönen Henna Kähkönen Kaisa Kähkönen Mari Kähkönen Marja ja jouko Kähkönen Petri Kähkönen Pirkko Kähkönen Tanja Kähkönen Veli Kahle Silvia Kähönen Marjut Kahra Kimmo Kahra Rauno Kahra Riitta-liisa Kahvila Alajuoksu 16 Kahvirinki Krp/tio Kaidankangas Jukka Kaihlakari Virpi ja sakari Kaihlanen Juha Kaihua Marja-leena Kaija Juha Kaijalainen Elina Kaijalainen Mauri Kaijaluoto Otso Kaijanen Irma Kaijansinkko Heikki Kaijansinkko Riitta Kaijärvi Tommi Kaikko Jari Kaikko Timo Kaikkonen Anneli Kaikkonen Anssi Kaikkonen Antti Kaikkonen Hilkka Kaikkonen Jouko Kaikkonen Juho Kaikkonen Kaisa Kaikkonen Markku Kaikkonen Matti Kaikkonen Piia Kaikkonen Sampo Kaikkonen Tapio Kaila Auli Kaila Hannu Kaila Katri Kaila Mari & matias Kaila Merja ja kari Kaila Suvi Kailio Elina Kainomaa Leena Kainu Suvi Kainu-arra Rita Kainua Jaana Kainulainen Alli ja kari Kainulainen Anna Kainulainen Henri Kainulainen Jari Kainulainen Jarno Kainulainen Juhana Kainulainen Kari Kainulainen Pirjo Kainulainen Tuija Kainulainen Tuula Kaipanen Jussi Kaipiainen Pentti Kaira Tarumaija Kaira Tuomas Kairala-aaltonen Eija Kairi Arja Kairi Timo Kairinen Petri Kaisamatti Katja Kaisla Henri Kaisla Maija-liisa Kaista Pertti Kaisto Leena Kaitemo Michaela Kaitila Jarmo Kaitila Mika Kaitila Saila Kaivanto Keijo Kaivo-oja Harri Kaivola Tiina Kaivonen Jarmo Kaivonurmi Jarmo Kaivosaari Sanna Kaivosoja Terhi Kaivuripalvelu Markku Järvinen Oy Kajaani-kurki Kristina Kajaanin Kello ja Silmälasi Kajakko Kirsti Kajama Annika Kajan Juha Kajander Heidi Kajander Sirpa Kajander Vesa Kajanmaa Pia Kajanne Antti Kajanoja Eija Kajanoja Pauli Kajaste Liisa Kajava Taina Käkelä Ilari Käki Eeva-liisa Käki Marja Kakko Kaisa kakko Kakko Laila Kakko Melina Kakko Minna Kakkola Kari Käkönen Kiira Käkönen Päivi Käkönen Pasi Käkönen Sinikka Kaksonen Maaret Kalajo Teetta Kalakoski Hannu Kalakukko Antti Kalanti Kristiina ja juhani Kalberg Andreas Kalberg Andreas christian Kalen Gösta Kalenius Krista Kalenius V. o. Kalenius Veli Kalenius christina Mäntsälän jhl Kalermo Jonna Kalervo salmi Matti Kaleva Päivi Kaleva Tatu Kalevala Koru Oy Kalevantie As Oy Kalho Anna-maija Kalilainen Marjukka Kaliste Leena Kaljunen Tiina Kaljunen Timo Kälkäinen Raili ja pentti Kälkäjä Anna Kälkäjä Riitta Kalke Karita ja aki Kalkela M-liisa Kalkkila Olavi Kalkko Kaarina Kallakivi Sakari Kalland Jennica Källarsson Jonas Kallas Liias Kallasjoki Anne Kallasoja Timo Kallasvuo Meri Kallatsa Mikko Kalleinen Hanna Kallela Jukka Kallén Kalle Kallijärvi Petri Kallinen Esa Kallinen Heini Kallinen Helena lahoittajana kinkomaan kommuuni Kallinen Kirsi-marja Kallinen Laura Kallio Antti ja eveliina Kallio Arto Kallio Edvin Kallio Elina Kallio Esa Kallio Eva Kallio Hanna Kallio Hanne Kallio Hilkka Kallio Janika Kallio Jari Kallio Jarmo Kallio Jasper Kallio Jenni Kallio Jonna Kallio Juha Kallio Jukka Kallio Kaarina Kallio Kari Kallio Katariina Kallio Kim Kallio Liisa Kallio Maarit Kallio Marjo Kallio Markku Kallio Mirja Kallio Mirjam Kallio Raija Kallio Riitta ja raimo Kallio Samuli Kallio Sanna Kallio Simo Kallio Stina Kallio Tapio Kallio Ulla Kallio Seudun Eläkkeensaajat Ry Kallio-Berghäll rotaryklubi Kallio-könnö Ulpu Kallioinen Joni Kallioinen Kari Kallioinen Merita Kalliokoski Annikka Kalliokoski Aulikki Kalliokoski Hanna-mari Kalliokoski Janne Kalliokoski Jukka Kalliokoski Minna Kalliokoski Tiina Kalliokoski Toivo Kalliola Elina Kalliola Raija Kalliola Risto Kalliomaa Matti-juhani Kalliomäki Armi Kalliomäki Hanna Kalliomäki Matti Kalliomäki Sinikka Kalliomäki Suvi Kallionalusta Hely Kallioniemi Pasi Kallioniemi Pirjo Kallioniemi Tommi Kallionpää Sanni Kallionpää Santtu Kalliorakennus -yhtiöt Oy Kalliosaari Aija Kalliosaari Soile Kalliovuo Kaisa Kallis Eeva Kallis Pauliina ja rickard Källman Bo Kallo Sakari Kallo Simo Kallonen Eeva Kallonen Riikka Kallonen Timo Kalluinen Janne Kallunki Kai Källvik Kari Kaloinen Else Kalola Antti Kalotti-Optiikka Kivelä Kalpa Mia Kalpala Asmo Kalpio Outi Kalska Outi julius ja kai Kalske Eija Kalske Iida Kaltiainen Laura Kaltiainen Matti Kaltiainen Päivi Kaltiala Raimo Kalustesuunnittelu Comoro Kälvälä Tanja Kälviäinen Jaana Kamalov Murad Kämäräinen Jorma Kämäräinen Jouni Kämäräinen Kauko Kämäri Pasi Kamarimusakirppis Kamensky Päivi ja mika Kampman Ulla Kämppi Veera Kamppila Mikko Kamppinen Britt-mari ja heikki Kamppinen Jaakko Kamu Ona Kamula Joonas Kamunen Hanna Kamunen Heikki Kamunen ky Insinööritoimisto erkki Kananen Jouni Kananen Kirsti Kananen Marja-liisa Kananen Markku ja sirpa Kananen Riina Kanerva Anne ja hannu Kanerva Antti Kanerva Eija-reetta ja jouko Kanerva Jari Kanerva Juhani Kanerva Jukka Kanerva Kari Kanerva Karin Kanerva Marja Kanerva Noora Kanerva Pauli Kanerva Satu Kanerva Tuula Kanerva-leppänen Katja Kanervo Tiina Kanervo-Nordström A. Kangas Aleksi Kangas Ari ja päivi Kangas Emma Kangas Hanna Kangas Hannele Kangas Kauko Kangas Marja Kangas Marjaana Kangas Marjo Kangas Merja Kangas Miika Kangas Pirkko Kangas Raili Kangas Risto Kangas Tapani Kangas Xenia Kangas-kärki Ari Kangas-kontio Ari Kangasaho Mika Kangasluoma Liisa-ritva Kangasluoma Matti-pekka Kangasmäki Harri Kangasmäki Jyrki Kangasmäki Lasse Kangasmäki Susanna Kangasniemi Jade Kangasniemi Liisa Kangasniemi Tapio Kangasniemi Tiina ja seppo Kangaspunta Kari Kangassalo Nina Kangastalo Juha Kangastupa Henriikka Kangur Elmar Kankaanpää Jouni Kankaanpää Jyrki Kankaanpää Voitto ja tarja Kankaanranta Martti Kankaanrinne Joonas Kankainen Ira Kankainen Matti Kankainen Susanna Känkänen Outi Kankare Atso Kankare Misa Kankare Toni Kankfelt Tim Kankkio Maria Kankkunen Anne Kankkunen Eevi Kankkunen Esa Kankkunen Jenni Kankkunen Kaija ja toimi Kankkunen Maria Kankkunen Markku Kankkunen Nina Kankkunen Päivi ja jari Kankola Tuomas Kankuri Timo Kannas-rosenius Katja Kannasmaa Katariina Kannelsuo Seppo Kanniainen Hanna Kanniainen Marjo Kanniala Rauni Kannila Outi Kanninen Anna ja sami Kanninen Heikki Kanninen Minna ja jani Kanninen Tauno Kannisto Marketta Kansaneläkelaitos Testausryhmä Kansanen Jarmo Kansanniva Mira Kansikas Lauri Kansikas Lilli Kantanen Alpo Kantanen Mika Kantele Kai Kantelinen Marja Kantero Mikko Kanto Hannu Kanto Harri Kanto Interiors Oy Kanto-aho Markku Kantokoski Kirsti Kantola Anne Kantola Eija Kantola Juhani Kantola Martti Kantola Minna Kantoniemi Harri Kapanen Ari Kapanen Eevi Kapanen Eija Kapanen Jari Kapanen Minna Kapanen Nelli Kapanen-grönfors Ulla Kaperi Heikki Käppi Juha Käppi Maria Käppi Pekka Käppi Raija Kaprio Anja Käpylä Ruut Käpylän seniorit ry Kara Soile Karadjov Mikael Karakorpi Maria Karalahti Saengjan Karamäki Riitta Karamalmens skola Klass 6, 2013-14 Karanen Ilse Karanko Maria Karas Jaakko Karasjoki Emma Karasjoki Pekka Karasvirta Kim Kärävä Saga & ida Karbin Lars Karbin Simo Kärcher Oy Kare Maija Kareinen Eija Kareinen Heli Kareinen Katja Karell Bertil Karell Helinä Karell Marjaleena Karemaa Outi Karen Kirsti Karén Kirsti ja tapani Kares Esko Karevesi Kirsi Kärhä Kalle Karhapää Jaana Karhinen Marita Karhinen Reijo Karhinen Tuula Karhu Anitta Karhu Einari Karhu Jyrki ja sanna Karhu Marju Karhu Merja Karhu Minna Karhu Pirkko Karhu Seppo Karhu Teuvo Karhu Timo Karhu Ville Karhu Lena ja Juhani Risto Karhu-kajander Pirkko Karhukorpi Keijo Karhula Ari Karhula Sanna Karhula Timo Karhulahti Matti Karhumaa Heli Karhumaa-donzen Marianne Karhumäki Leena Karhumäki Matti Karhunen Anja Karhunen Christa Karhunen Eija Karhunen Hillevi Karhunen Ilari Karhunen Jaana Karhunen Jonna Karhunen T. ja Ollikainen M-P Karhunkorva Reetta Kari Annika Kari Cristian Kari Kimmo Kari Markku Kari Saara Kari Seppo Kari-koskinen Antti Kari-koskinen Erkki Kari-koskinen Yrjö Kariaho Sami Karike Terttu Karike Tim Karikko Nelli Karikko Sirkka Karikorpi Mervi Karikumpu Eero Karila Janne Karila Jorma Karilainen Satu Kariluoma Mari Kariluoto Sirkka Karimaa Heikki Karimo Hilkka Karimo Katja Karimo Sirkka Karimo Sirpa Kariniemi Jarkko Karinkanta Outi Karino Marja Karinpää Liisa Karioja Terttu Karirakenne oy rkl Karisjärven pienviljelijöiden osasto Karisto Päivi Karivuo Kauko Karjala Risto Karjala Sirpa Karjala-wistbacka Tarja Karjalainen Anna-liisa Karjalainen Anton Karjalainen Anu Karjalainen Camilla Karjalainen Eero Karjalainen Ella Karjalainen Heikki Karjalainen Helena Karjalainen Irma Karjalainen Jenna Karjalainen Joona Karjalainen Kalle Karjalainen Kari Karjalainen Karri Karjalainen Katri Karjalainen Katri emilia Karjalainen Kira Karjalainen Kirsti Karjalainen Leena Karjalainen Maria Karjalainen Miia Karjalainen Miika Karjalainen Milla Karjalainen Nea Karjalainen Päivi Karjalainen Raija Karjalainen Risto Karjalainen Ritva Karjalainen Samuli Karjalainen Satu Karjalainen Soile Karjalainen Tiina Karjalainen Tuomas Karjalainen Veijo Karjaluoto Jukka Karjanmaa Sirpa Karjanmäki Jukka Karjula Juulia Kärki Ari Kärki Harri Kärki Katriina Kärki Kirsi Kärki Leena ja keijo Kärki Reijo Kärki Viktor Kärkinen Måns Kärkinen Victoria Kärkkäinen Antti Kärkkäinen Eeva-liisa Kärkkäinen Eija Kärkkäinen Heikki Kärkkäinen Heini Kärkkäinen Heli Kärkkäinen Hilkka Kärkkäinen Juhani Kärkkäinen Jukka Kärkkäinen Jukka-pekka Kärkkäinen Kalevi Kärkkäinen Kerttu Kärkkäinen Laura Kärkkäinen Markku Kärkkäinen Markku ja elli Kärkkäinen Minna&jari Kärkkäinen Outi Kärkkäinen Pasi Kärkkäinen Paula ja pentti Kärkkäinen Riitta-liisa Kärkkäinen Riku Kärkkäinen Seppo Kärkkäinen Timi Kärkkäinen Timo Kärkkäinen Tuomo Kärkkäinen Tuulia Kärkkäinen Unto Kärkkäinen J. ja O. Karkkilan Lääkärikeskus Oy Karkkilan Vartiointipalvelu Oy Karkkola Erkki Karkkolainen Pekka Karkulahti Hanna Karkulehto Jukka Karkun kamari Karlakari Toni Karling Satu-maarit Karling Sirpa Karlson Familjen Karlsson Ann-kristin Karlsson Benjamin, philip Karlsson Birgit Karlsson E ja s Karlsson Helka Karlsson Johanna Karlsson Kai Karlsson Kaija ja tom Karlsson Linus o stella Karlsson Lotta Karlsson Maria Karlsson Marjo Karlsson Mattias Karlsson Mirja-liisa Karlsson Nanna marita Karlsson Nora Karlsson Pertti Karlsson Pirjo ja ari Karlsson Pirkko Karlsson Pirta Karlsson Ritva Karlsson Satu Karlsson Tiina Karlsson Ulla Karlsson Unna Karlsson-klasila Helena Karlsson-pasto Mariann Karma Paula Karmala Seija Karmavuo Hannele ja ilkka Karme Johanna Karme Kati Karmila Lauri Kärnä Emmi Kärnä Juha Kärnä Mari ja paavo Kärna Matti Karne Kay Karonen Annamari Karonen Ismo Karonen Kai Karonen Minna Karonen Raija ja arto Karonen-saarinen Marjo-riitta Karpakka Päivi Kärpänen Hannele Karpeeki Ritva Kärpinlehto Ville Karpov Boris Kärppä Airi Karppanen Alli Karppanen Alpo Karppanen Markus Karppanen Petri Karppanen Petri juhani Karppi Juha Karppinen Anne Karppinen Anne ja seppo Karppinen Antti Karppinen Esa Karppinen Harri Karppinen Ilona ja antti Karppinen Jaana ja sauli Karppinen Jari Karppinen Joona Karppinen Jouni Karppinen Juha Karppinen Juha, terhi ja lilja Karppinen Kalle Karppinen Kari Karppinen Kati Karppinen Laura Karppinen Marja Karppinen Markku Karppinen Marko Karppinen Minna Karppinen Paavo Karppinen Päivi Karppinen Pirjo Karppinen Raija ja kari Karppinen Reijo Karppinen Riku Karppinen Risto Karppinen Soile Karppinen Timo Karppinen Tuula Karppinen Tuula ja kalle Karppinen Vieno Karra Tomi Kärri Matti Karsikas Ulla Karsikko Emma Karsila Jukka Karsten åsa Karstila Juhani Karstila Tuomas Kartio Mirja Karttunen Heli Karttunen Juha Karttunen Marit Karttunen Martti Karttunen Nanna Karttunen Olavi Karttunen Pirkko Karttunen Raija Karttunen Riitta Karttunen Ritva Karttunen Seija Karttunen Sulevi Karumaa Eva Karumaa Sanna ja niko Karumaa Sb emu johanna Karusalmi Mika Karusuo Johanna Karuvuo-pulli Eila Karvali Teppo Karves yhtiöt oy Karvinen Anne Karvinen Annika Karvinen Arja Karvinen Heli Karvinen Ilkka Karvinen Ilpo Karvinen Jaakko Karvinen Jarkko Karvinen Jimmy Karvinen Kirsi Karvinen Mikko Karvinen Petri Karvinen Pirjo Karvinen Riitta Karvinen Tarja Karvinen & tryykilä Jarkko & pauliina Karvo Matti Karvo Vilho Karvola M Karvonen Ari Karvonen Arja Karvonen Elis Karvonen Henna ja tuukka Karvonen Henri Karvonen Ilkka ja heli Karvonen Jussi Karvonen Katriina, nestori ja inkeri Karvonen Kimmo Karvonen Mari Karvonen Marjatta Karvonen Markku Karvonen Pertti Karvonen Riitta Karvonen Saija Karvonen Sanna Karvonen Tarja ja esa Karvonen Virve ja juhani Karvonen-urhola Raili Kasa Juha Kasanen Arja Kasanen Matti Kasanko Aira ja kai Kasari Hanna Kasari Johanna Kasari Paula Kasari Terttu Kask Mirko Kaskela Joanna, marianne,tuulia Kaskela Päivi Kaski Jarmo Kaski Katri Kaski Niko Kaski Tomi Kaskimies Seppo-heikki Kaskinen Aki Kaskinen Ari Kaskinen Matti Kaskinen Pirkko Kaskinen Sonja Kaskipuu Oy Kässi Jenni ja tommi Kassinen Teija Kastellin yläasteen oppilaskunta Kastikainen Hanna Kastikainen Jaana ja raimo Kasurinen Eeva Kasurinen Hannu Kasurinen Leena Kasurinen Petri Kasurinen Tiina,heikki,jussi ja aaro Kasurinen Ville Katainen Jarmo Katainen Jukka Katainen Minna Kataja Antti Kataja Hannele h. Kataja Jorma Kataja Jukka Kataja Kimmo Kataja Pia Kataja Seija Kataja Timo u. Kataja / aku hirviniemi 30 vuotta! Pekka ja eeva Kataja-aho Jari Kataja-rytkönen Pirjo Katajainen Antero Katajainen Antti Katajainen Noa Katajainen Riikka Katajainen Tarja Katajala Hannu Katajamaa Annikki Katajamäki Jarno Katajamäki Kaisu Katajamäki Pekka Katajamäki Pertti Katajarinne Tuula Katajisto Elina Katajisto Juha-matti Katajisto Kati Katajisto Markku Katajisto Marko Katajisto Meri Katava Kaj Katavisto Mikko Katedralskolan i Åbo Katramo Vilja Katri Antell Oy Kattelus Irma Kattelus Jaakko Kattelus Mervi Kattelus Saija Katter Kim Kattilakoski Eino Kattilakoski Ulpu Kattilamäki Klaara Kattosepät Oy Kattotiili Joukahainen Oy Kauhajoen Seudun Lähihoitajaopiskelijat Kauhanen Iida, juuso ja jesse Kauhanen Leena Kauhanen Soile Kauhanen Timo Kaukanen Jyrki Kaukas Mathias Kauko Silja Kaukola Veli Kaukonen Amie & ata Kaukonen Eini Kaukonen Jani-matti Kaukonen Martti Kaukonen Sini Kaukoranta/Liljander Kaukoset Perhe Kaulanen Sanna Kauneus/Jalkahoitola Amelie Kauneussilta Kauneusstudio Serenius Tujula Oy Kauniaisten lukio Oppilaskunta Kauniskangas Minna Kaunismäki Arja ja jarmo Kaunismäki Ensio Kaunismäki Maija Kaunisto Ari Kaunisto Mirja Kaunisto Toni Kaunisto Vesa Kaunistola Kirsi Kaunola Maj-britt ja reijo Kaunola Milja ja pertti Kaunola Pirjo ja markku Kaunonen Irma Kaupin geripoli Kauppi Ilkka Kauppi Jari Kauppi Lea Kauppi Leena Kauppi Marko Kauppi Minna Kauppi Outi Kauppi Sirpa Kauppi Tiina Kauppi, seikkula, lindberg Timo,seija,minna,tommi,maija,kimi Kauppi-hakkarainen Eija Kauppila Aili Kauppila Anne Kauppila Ari Kauppila Merja Kauppila Sisko Kauppinen Aki Kauppinen Anne Kauppinen Arja Kauppinen Arto Kauppinen Esko Kauppinen Hannu Kauppinen Heidi Kauppinen Jouni Kauppinen Jukka Kauppinen Kalevi Kauppinen Kristiina Kauppinen Marianne Kauppinen Minna Kauppinen Mirjami Kauppinen Outi Kauppinen Tarja Kauppinen Tauno Kauppinen Tuomas Kauppinen Veli-matti Kauppinen Ville Kauramaki Anneli Kauramäki Pekka Kauranen Aki Kauranne Kaisa Kauranne Oskari Kaure Saana Kauria Elisa Kaurila Eija Kaurila Seppo Kauritsalo Tapani Kause Hanna-maija Kause Liisa Kauste Inka Kautia Kirsti Kautonen Jouko Kautto Annika Kautto Erkki Kautto Mika Kautto Tiina Kavaja Jaana ja juha Kavanen Simo-pekka Kaven Marja-liisa Kavisto Catarina Kavonius Ilja Kavonius Maria Kavuncu Emilia Kayatz Jonna Käyhkö Kalevi ja leena Käyhty Sofia Kedonperä Mauno Kehälinna Suvi Keighley Abigail Keihäs Pauli Keihtä Sari Keikkala Sinikka Keikkonen Juha Keinänen Heli ja jarkko Keinänen Maaret Keinänen Marja Keinänen Raija Keinonen Anu Keinonen Arno Keinonen, arctic consultin Arno Keinonen-pajula Ritva Keisala Marko Keisalo Arto Keisalo Riitta Keisanen Teemu Keisu Jaana & aki Kejonen Terttu Kejonen Tuija Kekäläinen Arto Kekäläinen Eliisa Kekäläinen Harri ja jaana Kekäläinen Heli Kekäläinen Kaija ja tapio Kekäläinen Leena Kekäläinen Markku Kekäläinen Riitta Kekäläinen Veijo ja raija Kekarainen Raisa Kekarainen Tuukka Kekki Jaana Kekki Mari Kekki Petri Kekki Rauno Kekki S Kekki Sari Kekki Tarja Kekki Tuula Kekki 1 vuotta Leevi Kekkonen Lea Kekkonen Pertti Kekkonen Sinikka ja kari Kela Päivi Kela Sami Kelahaara Mira Kelkka Arja Kellokumpu Sampo Kellolampi Marko Kelloniemi Marja Kelloniemi Pertti Kellosaari Eija Kellosaari Tiia kellosaari Kelokaski Ismo Keloneva Markku Kelopuro Sirkka Kelotie Jorma Keltanen Krista Keltanen Noora Keltaniemi Kari Kemi Anu Kemilä Päivi Kemilä Ville kemilä Kempas Anne Kempas Nina Kempas Seija Kemppainen Ari Kemppainen Arto Kemppainen Eini Kemppainen Joni Kemppainen Jonna Kemppainen Jori-aleksi Kemppainen Juha Kemppainen Juho Kemppainen Jussi Kemppainen Katariina Kemppainen Kirsti Kemppainen Laura Kemppainen Lukas ja linus Kemppainen Matti Kemppainen Miia Kemppainen Mikko Kemppainen Mirkka Kemppainen Pekka Kemppainen Pirjo Kemppainen Saara Kemppainen Satu Kemppainen Seppo Kemppainen Tapani Kemppainen Tarja Kemppainen Timo Kemppainen Tuukka Kemppainen Tuula Kemppi Jaakko Kemppi Jukka Kemppinen Hannu Kemppinen Jani Kemppinen Jari Kemppinen Matti Kenkä-Rale Kenkimäki Pirjo Kenni Pirkko Kennovaara Riikka Kentala Jussi-pekka Kentala Marika Kentala Satu Kenttä Juhani Kentta Nina Kentta Tiina Kepanen Anna KEPO Kemian Ponteva Keppola Ville Kepponen-toimi Anneli Kerajärvi Irmeli ja olli Keralampi Irja ja hannu Keränen Ansa Keränen Anu Keränen Arja Keränen Auli Keränen Katja Keränen Kauko Keränen Krista Keränen Liisa ja jari Keränen Matti Keränen Merja Keränen Sirkka Kerava Sompion päiväkoti Keravan Katsastus Oy Keravan Katse/Optikaisla Oy Kerkkänen Esko Kerman Keijo Kerman Terttu Kerminen Eija Kerminen Miikka Kero Elina Kero Joona Kero Marja Kero Matti Kero Mikko Kero Pekka Kero Raimo Kero Riina Kero Ville Kerola Maarit Kerola Manu Keronen Pasi Kerovuori Ilona Kerppola Juhana Kerttula Laura Kerttula Liisa Kerttunen Katri-susan Kervinen Mervi Kesä Mikko Kesälä Jani Kesälä Maija Kesälahti Katri Kesäläinen Kati Kesänen Otto Kesäniemi Outi Kesäniemi Tuija Kesäniemi-hakanen Päivi Keskevaari Ismo Keski-Hollolan Martat ry Keski-korpi Riikka Keski-nisula Susanna Keski-petäjä Helinä Keski-rauska Riku Keski-säntti Arja Keski-valkama Päivi Keskiivari Rita Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Keskinen Anneli Keskinen Auli Keskinen Jukka ja aira Keskinen Marja Keskinen Merja Keskinen Tuula ja Lehtola M Keskitalo Lasse Keskitalo Markku Keskivinkka Jari aatos Kesko Oyj Keskustan Pianokoulu Keso Teija Kesseli Harri Kesseli Niilo Kesseli ry Kesti Jouni Kesti Mika Kesti Sirpa Kestilä Samu Ketamo Henri Keto Anssi Keto Auli Keto Elina Keto-keturi Sirkka Ketokoski Pasi Ketola Anneli Ketola Antti Ketola Eira Ketola Heikki Ketola Jari Ketola Johanna Ketola Johanna ja tuomo Ketola Jouni Ketola Juha Ketola Katja Ketola Mirja Ketola Seija Ketola Sini Ketola Soili Ketola Timo Ketola Ulla-maria Ketola Ulla-riitta Ketola Ville Ketolainen Johanna Ketomäki Luukas Ketomäki Oona Ketonen Maarit Ketonen Matti Ketonen Olli-pekka Ketopaikka Jukka Kettinen Nina Kettinen Piki Kettinen Teija Ketto Jenni Kettukangas Kari Kettunen Aake Kettunen Aki Kettunen Antti Kettunen Ari Kettunen Erkki Kettunen Esa Kettunen Hannu Kettunen Jaakko Kettunen Jani Kettunen Jari Kettunen Jarno Kettunen Kaisa Kettunen Lauri Kettunen Marju kettunen ja janne vaittinen Kettunen Mikko Kettunen Niko ja mari Kettunen Pertti Kettunen Raili ja ossi Kettunen Reijo Kettunen Riitta Kettunen Robert Kettunen Sakari Kettunen Satu Kettunen Seppo Kettunen Sirpa Kettunen Tanja Kettunen Teija Kettunen Tiina Kettunen Timo Kettunen Tuula Kettunen Tuula ja petri Kettunen Veikko Kettunen-matilainen Erja Keturi Kati Keulink Oy Kehittämisyhtiö Keurulainen Juhani Keurulainen Riitta Kevo Liisa Kevyt keskosvanhempien yhdistys/ MLL Meilahti Kidron Päivi Kielenniva Jorma Kieleväinen Jukka Kiema Ari Kiero Outi Kiesi Arja ja kari Kiesilä Tiina Kiesiläinen Mikko Kieslich Marja-liisa Kihl Jaana ja harri Kihlström Juha Kiho Pekka Kiikka Jenni Kiilamo Sirkka ja kai Kiilava Kaius Kiili Lauri Kiili Minna Kiilunen Esa Kiilunen Irma Kiilunen Juha-pekka Kiilunen Mirja Kiimingin Fysioterapia Oy Kiina Katja Kiinteistö Oy Ilolankulma Kiinteistö Oy Säästösaku Kiinteistö Oy Sontulan Rivitalot Kiinteistö Oy Toriakaa Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Kiinteistönvälitys Kodista oy Kiinteistönvälitys Pirjo Weber Oy Kiinteistötoimisto o.palonen oy lkv Kiirikki Elina Kiiski Aija ja hannu Kiiski Gabriella Kiiski Liisa Kiiski Noora Kiiski Pertti Kiiski Petrus Kiiski Saila Kiiski Sirpa Kiiskinen Irene Kiiskinen Jarkko Kiiskinen Jorma Kiiskinen Jyri Kiiskinen Kaisa Kiiskinen Lahja Kiiskinen Petri Kiiskinen Ritva Kiiskinen Ritva ja kari Kiiskinen Sami Kiiskinen Tanja Kiiveri Jesse Kiiveri Riitta Kiljander Anna Kiljander Markku Kiljunen Juha-pekka Kiljunen Riku Killinen Tuija ja matti Killström Juuso Killström Tiina Kilon avoimen päiväkodin asiakasperheet Kilpeläinen Annik Kilpeläinen Ari Kilpeläinen Jaanika Kilpeläinen Janne Kilpeläinen Leena Kilpeläinen Tuula Kilpi Ann-cathrine Kilpi Anne-cathrine Kilpi Jere Kilpi Kai Kilpi Kyllikki Kilpiä Ulrika Kilpiäinen Mika Kilpiäinen Vesa Kilpinen Anelma Kilpinen Annakaisa Kilpinen Erja Kilpinen Päivi Kilpinen Paula Kilpinen Petri Kilpinen Pirjo Kilpiö Eeva Kilpiö Virpi Kilponen Aija-riitta ja seppo Kilponen Timo Kim karlsson Sari wilkund Kimari Heidi Kimari Katja Kimiläinen Merja Kiminki Joona Kimitonejdens skola/elevkåren Kimmo Osmo Kimmo Satu Kimonen Anne Kinanen Leo Kinder experts American school of bilbao Kindstedt Anne Kingelin Heidi Kinmark Oy Euro Kinnar Raili Kinnari Juho Kinnari Pirjo Kinnari Soili Kinnari Timo eino kalevi Kinnarinen Mika Kinnarps Oy Kinnula Raisa Kinnulan Yrittäjät ry Kinnunen Aili Kinnunen Aino Kinnunen Airi Kinnunen Aku-walter Kinnunen Antti Kinnunen Arja Kinnunen Eila Kinnunen Eira Kinnunen Hannu Kinnunen Heli ja sakari Kinnunen Heli kinnunen Kinnunen Jouko Kinnunen Jouni Kinnunen Juha Kinnunen Juhani Kinnunen Jukka Kinnunen Jussi-pekka Kinnunen Jyrki Kinnunen Kimmo Kinnunen Leena Kinnunen Maarit Kinnunen Maritta Kinnunen Markus Kinnunen Minna Kinnunen Orvokki Kinnunen Päivi Kinnunen Pirjo Kinnunen Pirkko Kinnunen Raimo e Kinnunen Rauno Kinnunen Reetta Kinnunen Riitta Kinnunen Ritva Kinnunen Sauli Kinnunen Simo Kinnunen Sini-kaisu Kinnunen Sirpa Kinnunen Tiina ja urpo Kinnunen Timo Kinnunen Tuula Kinnunen Ulla Kinnunen mohr Karoliina Kipinä Eeva Kipinoinen Matti Kippilä Kari Kippilä Sanna Kirjavainen Ansa ja heikki Kirjavainen Arto Kirjavainen Eino Kirjavainen Kaija Kirjavainen Tuomo Kirjonen Aleksi Kirjonen Tapio Kirkko-jaakkola Elina ja joona Kirkland Robert Kirppistytöt Kirsi Pajunen ja Jyri Niemi Kirsikka Pirjo Kirsti lamminpää Lappeenrannan seudun toimihenkilöt pro ry Kirvesniemi Else-mai Kirvesoja Marjaana Kisaoglu Ali Kiskola Veli-pekka Kiskonen Miika Kitinoja Ari Kittilän Sydänyhdistys Kittilän yläkoulu Kittilän 9a-luokka 2015 Kitunen Hannele Kitunen Jari Kiukaa Emma Kiukkonen Annikka Kiukkonen Jari ja marianne Kiukkonen Pekka Kiuru Anne-mari Kiuru Annukka Kiuru Karoliina Kiuru Kirsi Kiuru Leena Kiuru Mira Kiuru Mirjami Kiuru Nina Kiuru Pauli Kiuru Raineri Kiuruveden Näkökulma Kiuruveden yläkoulun oppilaskunta Kiuttu Mikko Kivari Laura Kivelä Annemari Kivelä Anni & samuli Kivelä Antti Kivelä Hanna Kivelä Hannu Kivelä Heidi-susanna Kivelä Heli Kivelä Jarkko Kivelä Jenni Kivelä Lasse Kivelä Merja Kivelä Mia Kivelä Olli Kivelä Pauli Kivelä Perhe Kivelä Pirjo Kivelä Pirjo + pertti Kivelä Rauno Kivelä Riikka Kivelä Tarja Kivelä Ulla Kivi Jouko Kivi Mia Kivi Ritva Kivi Tero Kivi-Infra Ky Kivi-koskinen Helena Kiviaho Hanna-helena Kiviaho Melita Tmi Kiviharju Marja Kiviharju Niina Kiviharju Paula Kivijärvi Emilia Kivijärvi Heidi Kivijärvi Kaija-iiri Kivikangas jukka Työkaverit faktiasta Kivikankare Pirjo ja risto Kivikko Group Oy Kivikoski Tuija Kivilä Saara Kivilaakso Antti Kivilaakso Seppo Kivilahti Eija Kivilahti Kari Kivilahti Tomi Kivilehto Anne Kiviluoma Timo Kiviluoto Jaakko Kiviluoto Tuomas Kivimäki Iris Kivimäki Kati Kivimäki Markku Kivimäki Mirja Kivimäki Mirkka Kivimäki Tuula Kivinen Jukka Kivinen Kaija Kivinen Kati Kivinen Km-kuutio oy Kivinen Lauri Kivinen Pirjo-liisa Kivinen Risto Kivinen Sirpa Kivinen Terhi Kiviniemi Anna-mari Kiviniemi Antti Kiviniemi Antti (skype for business online) Kiviniemi Arto Kiviniemi Emilia Kiviniemi Emmi Kiviniemi Eva-anita Kiviniemi Juha Kiviniemi Margarete Kiviniemi Meri-tuuli Kiviniemi Pekka Kiviniemi Pia Kiviniemi Pirjo Kiviniemi Risto Kiviniemi Teemu Kiviniitty Jessica Kivioja Heidi Kivioja Jouni Kivioja Kaarlo Kivioja Merja Kivioja Paula Kivioja Sari Kivioja Tarja Kivioja Teemu Kivipelto Matti Kivipuro Anna-leena Kiviranta Hanna-maija ja ville-pekka Kiviranta Liisa Kiviranta Mika Kiviranta Päivi Kivirasi Risto Kivisaari Sasa Kivisaari Sirkku Kivistö Aino ja hanna Kivistö Hannele Kivistö Jorma Kivistö Kati Kivistö Maarit Kivistö Mervi Kivistö Minna Kivistö Outi Kivistö Pekka Kivistö Pirkko Kivistö Seppo Kivistö Tapio Kivistö Tuula Kivistö Vesa Kivistön Marttayhdistys Ry Kivitie Sari ja ari Kivivuori Marianne ja tapio Kjäldman Lars Kjäldström Hanna & niklas Kjellman Tuula Klaukkalan Yläast.Taksvärkki Klaus Isabella Klawer Ann-mari Kleemola Anne Kleemola Johanna ja matti Kleemola-laakso Tuula Kleine Nina ja olavi Klemetti Jorma Klemetti Sikke Klemettilä-kirjavainen Eeva Klemola Elias Klemola Joni Klemola Kaarina Klemola Merja Klemola Minna Klemola Viljo Klemola-puronpää Sanna Klinga Eeva Klinga Hanna Klinstedt Fredrik Klose Jussi Knaapila Esko Knaapila Jussi Knaappila Riitta Knaappila Tiina Kneckt Milla Knihtilä Anne ja eero Knopp Theresa Knowit Oy Knus Eija Knutar Karl Knuts Leena Knuuti Mikko Knuuti Nina ja ville Knuutila Ilpo Knuutila Milla Knuutila Samuli Knuutila/cuijpers Outi ja mario Knuutinen Eeva Knuutinen Elena Knuutinen Kari Knuutinen Panu Knuuttila Henna Knuuttila Jarkko Knuuttila Muhniemen lahtivaja Kohila Tuomas Köhl Michael Koho Elsi Kohomäki Monica Kohon 90-vuotisjuhlakeräys Hilkka Kohonen Antti Kohonen Heikki Kohonen Kaisa Kohonen Kati Kohonen Tiina Kohonen / lämsä Sakari ja marja Kohtala Karita Kohtala Marika Kohtala Taina Kohtamäki Timo Kohtamäki Pauli Ky Kohtanen Jussi Kohvakka Riikka Koillis-Optiikka Koillis-Savon Kalevalaiset Koillismaan yrittäjänaiset ry Koirikivi Mira Koiso Hilkka Koiste Hannu Koistinen Anna-mari Koistinen Eljas Koistinen Jarkko ja laura Koistinen Juha Koistinen Mari Koistinen Paula ja jarmo Koistinen Petra Koistinen Riitta Koistinen Risto Koistinen Sanna Koistinen Tatu Koistinen Timo Koistinen kp Sirkka Koistinen-jokiniemi Paula Koitila Birgitta Koitila Mauri artturi Köiv Rain Koivikko Anna-kaisa Koivikko Niina Koivikko Risto Koivikko Satu Koivisto Anni Koivisto Anu Koivisto Arimo Koivisto Harri & perhe Koivisto Heidi Koivisto Ilari Koivisto Jarmo Koivisto Jenna Koivisto Kaisa Koivisto Kari Koivisto Kimmo Koivisto Maria Koivisto Marja Koivisto Marjut Koivisto Mikko Koivisto Minna Koivisto Niina Koivisto Nina Koivisto Outi ja kari Koivisto Paula Koivisto Pertti Koivisto Pirkko Koivisto Reijo Koivisto Sami Koivisto Sari Koivisto Sirkka-liisa Koivisto Tarja Koivisto Terhi Koivisto Tiina Koivisto Ville Koivisto-liikanen Virpi Koivistoinen Anja Koivistoinen Johanna Koivistoinen Marja Koivu Antti Koivu Leena Koivu Pasi Koivujärvi Jarmo Koivukangas Minna Koivukangas Tomi Koivula Anna-kaisa Koivula Arvi Koivula Eeva ja antti Koivula Elina Koivula Emma Koivula Hannu ja mirjam Koivula Helena Koivula Henna Koivula Lotta Koivula Maija Koivula Mikko Koivula Minna Koivula Pasi Koivula Sami Koivula Timo Koivula Urpo Koivulahti Päivi Koivuluoma Elisa Koivuluoma Seija Koivumäki Hannu Koivumäki Pertti Koivumäki Pirjo Koivumäki Tapani Koivumäki Terja Koivumäki Ulla Koivumäki-odd Marja-riitta Koivumies Kristina Koivunen Arto Koivunen Jari Koivunen Kari Koivunen Katjariina Koivunen Niina Koivunen Riitta Koivunen Sari Koivunen Susanna Koivunen Tessa Koivunen Tiina Koivunen Vilma Koivuneva Aira Koivuneva Annikka Koivuniemi Anja Koivuniemi Eetu ja mia Koivuniemi Harri Koivuniemi Janne ja kaisa Koivuniemi Petri Koivupalo Jari Koivupiha As Oy Koivuranta Janne Koivurinne Raija Koivurinta Inger Koivurinta Jan m Koivurinta Janne Koivurinta John Koivurinta Mikael Koivurinta Mikko Koivurinta Sandra Koivurinta Serena Koivusaari Jukka Koivusaari Kimmo Koivusaari Ullamaija Koivusalo Anna Koivusalo Erkki Koivusalo Pekka Koivusalo Sanna Koivusalo Tapani Koivusilta Leena Koivusipilä Marko Kojo Liia Kojo Marko Kojo Timo Kojola Emilia Kojonen Adelaide Kojonen Meri Kokkaret Janne Kokkarinen Tuula Kokkila Anita Kokkinen Katja Kokkinen Teemu Kokkinen Virpi Kokkkonen Marko Kokko Anne ja seppo Kokko Anssi Kokko Ben Kokko Eija Kokko Eija ja henri Kokko Hanna-mari Kokko Hannu Kokko Jyrki Kokko Kaarlo Kokko Laila Kokko Laura Kokko Liina Kokko Mirja Kokko Miska Kokko Päivi Kokko Pekka Kokko Pentti Kokko Pia Kokko Pirjo Kokko Ritva Kokko Satu Kokko Simo Kokko Sonja Kokko Tiina Kokko Timo Kokko Tuulikki Kokko Wilma Kokkola Henriikka Kokkola Timo Kokkola Virpi Kokkonen Aleksi Kokkonen Anna Kokkonen Arto Kokkonen Asko Kokkonen Hanna Kokkonen Jouko Kokkonen Keijo Kokkonen Leena ja hannu Kokkonen Leevi Kokkonen Lilja Kokkonen Päivi Kokkonen Piia Kokkonen Satu Kokkonen Tomi Kokkonen Veli Kokkonen K. Kokkoniemi Marja Kokoomusnaiset Pohjanmaan Kola Hanna Kolanen Heta Kolari Annamaria Kolari Juha Kolari Ulla Kolattu Heikki Kolehmainen Arja Kolehmainen Hanna-liisa Kolehmainen Harri Kolehmainen Jari Kolehmainen Jukka-pekka Kolehmainen Kari Kolehmainen Katja Kolehmainen Lea Kolehmainen Netta Kolehmainen Päivi Kolehmainen Riitta Kolehmainen Sini Kolehmainen Teija ja ari Kölhi Minna Kölhi Tessa Koliseva Ensio Koljonen Asta Koljonen Jantharika Koljonen Kirsi ja tuomo Koljonen Miia Koljonen Tiina Koljonen Timo Kolkka Tiia Kollanus Riikka Kollin Keijo Kolmonen Ossi Kolpaktsi Ilja Kolu Anna-kaisa Kolu Hanna Kolu Heikki Kolu Maija Kolu Sanna Komi Inger Komi Jari Komi Tatja ja petri Komi Tuula Komlosi Emmi Komonen Esko Komonen Sirpa Komppa Kirsi Komppa Perhe Komppa Timo Komppula Mervi Komssi Tuija Komssi Tuukka Komu Ari Komulainen Antti-jussi Komulainen Arja Komulainen Eeva Komulainen Hannu Komulainen Harri Komulainen Jori Komulainen Jorma Komulainen Kari Komulainen Maiju Komulainen Oiva Komulainen Pekka Komulainen Pirkko Komulainen Risto Komulainen Tarja Komulainen Tuulikki Komulainen Varpu Kondo Kyoji Konejaosto Kokon kyläseura ry Koneliike Korteniemi Oy Konga Pekka Köngäs Erkki Köngäs Sari Köninki Jaana ja jaakko Konkola Marcus Könni Seppo Könnömäki Sirpa Könönen Saila Könönen Sami Konsultointi ja Laskenta Ahonen Konsulttipaja Oy Konsulttitoimisto Reneco Oy Kontaktia Oy Kontiainen Ava Kontiainen Jorma Kontiainen Maarit Kontiainen Tuula Kontinen Aija Kontinen Kerttu Kontino oy ab Kontio Ari Kontio Arto Kontio Outi ja esa Kontio Tuula Kontkanen Mikko Kontkanen Olli Kontkanen Osmo Kontkanen Riitta Kontkanen Risto Kontkanen Ritva ja seppo Kontro Jouni Kontti Jaana Konttiaho Juhani Konttila Johanna Konttinen Ari Konttinen Heikki Konttinen Jari Konttinen Laura Konttinen Maire Konttinen Markku ja hannele Konttinen Päivi Konttinen Paula Konttinen Riitta Konttinen Terho Konttinen Vesa Kontto Liisa Kontturi Elja Kontturi Emma Kontturi Janne Kontturi Kari Kontturi Sirke Kontuniemi Miina Kontuvuori Kari Konu Satu Konveksi Ky Kopakkala Marja Kopiloff Kirsi ja pauli Kopola Arja Koponen Arvo Koponen Hannu Koponen Heikki Koponen Iida-maria Koponen Irina Koponen Jouko Koponen Jukka Koponen Liisa ja lassi Koponen Maija-liisa Koponen Manne Koponen Markku Koponen Pekka Koponen Pirjo Koponen Reino Koponen Sami Koponen Seppo Koponen Tero Koppelo Anri Koppinen Anni Koppinen Henri koppinen Koppinen Seija Kopponen Marko Kopra Petra Kopra Riitta Kopsa Päivi Köpsi Eeva Koramo Tiia Korander Leena Kordik Beatrix Korenius Tuula & peka Korentorannan ryhmä Nikinmäen päiväkodin Köresaar Raija Korhola Ritva Korhonen Airi Korhonen Aleksi Korhonen Allu Korhonen Anna Korhonen Anne Korhonen Antto Korhonen Ari Korhonen Eero Korhonen Elina Korhonen Emmi Korhonen Erika Korhonen Erkki Korhonen Esko Korhonen Heidi Korhonen Jaakko Korhonen Jani Korhonen Janne Korhonen Jarmo Korhonen Jenna Korhonen Juha Korhonen Jukka Korhonen Kaija Korhonen Kari Korhonen Katariina Korhonen Katja Korhonen Kirsi ja marko Korhonen Leila Korhonen Leo Korhonen Liisa korhonen Korhonen Mari Korhonen Marja-leena Korhonen Martti Korhonen Mikko Korhonen Outi Korhonen Pasi Korhonen Paula Korhonen Pekka Korhonen Pia Korhonen Raimo Korhonen Rami ja monica Korhonen Riina Korhonen Sami Korhonen Sanna Korhonen Seija Korhonen Seppo Korhonen Silvo Korhonen Sirpa Korhonen Taru Korhonen Tauno Korhonen Tiina Korhonen Tuija Korhonen Ulla Korhonen Väinö Korhonen-yrjänheikki Kati Korja Reijo Korjonen Inkeri Korjonen Kristiina Korkala Thomas Korkalainen Jarno&hertta Korkalainen Katja Korkalainen Kirsi Korkalainen Miia ja ilkka Korkalainen Teemu Korkalainen Tyyne Korkalo Aapo Korkeakoski Matti Korkeakoski Milla Korkeakoski Tommi Korkealehto Matti Korkeamäki Anne Korkeamäki Anniina Korkeamäki Helena Korkeamäki Jouni Korkeamäki Katri Korkeaniemi Anu ja jyrki Korkeasalo Heikki Korkeasalo Marko Korkeela-Leppälä Tuula Tmi Korkeen marttayhdistys Korkeila Pekka Korkeila Riitta Korkia-aho Risto Korkia-aho Tuulikki Korkiakoski Jarmo Korkiakoski Matti Korkiakoski Nona Korkiakoski Outi Korkiakoski Pertti Korkiakoski ja ystävät Nona Korkiala-blomqvist Eva Korkiamäki Anneli Korkka Aki Korkki Jari Körkkö Raimo Körkkö Teme, sipe, ipo, jusu, hanna ja masi Korkonen Minna Kormano Leila Kormu Asko Korolainen Tuomas Korpela Johanna Korpela Jouko ja jaana Korpela Kristina Korpela Maija ja pasi Korpela Markku Korpela Marko Korpela Satu Korpela Seija Korpela Susanna Korpela Tarmo Korpela-hokkanen Tuija Korpelainen Ksenia Korpelainen Saara Korpi Anne-riitta Korpi Eija-liisa Korpi Hannele ja tapani Korpi Toni Korpi-filppula Susanna Korpi-salmela Kaija, markku ja viola Korpi-tassi Paula ja esko Korpialho Marko Korpijaakko-aro Minna Korpijärvi Titta Korpikuusi Anna Korpinen Kati Korpinen Olli-jussi Korpiola Henrik Korsimo Tuula Kortejärvi Leena Kortekangas Essi Kortekangas Vuokko Kortelainen Hanna Kortelainen Jaana Kortelainen Jouko Kortelainen Jussi Kortelainen Tanja Kortelainen Tuula Kortelammi Tuula Kortemaa Hanna-leena Korteniemi Heikki Korteniemi Teemu Kortesmäki Satu Kortesmäki Tytti Kortesoja Anne-reetta Kortessalo Tomi Kortessalo Tomi mikael Kortessalo Tuula Kortteisto Niina Koruharakka Avoin yhtiö Korvakangas Jari Korvenoja Merja ja sauli Korvenoja Miia Korventausta Aimo Korvenvalta Hannele Korvo Vesa Korvonen Jarmo Kosela Anna-helena Koskela Anne Koskela Anne-mari Koskela Anni Koskela Antti Koskela Anu Koskela Eeva Koskela Erika ja juha Koskela Esa Koskela Hannu Koskela Hannu ja arja Koskela Heidi Koskela Helena Koskela Ilpo Koskela Jarmo Koskela Kaija Koskela Leila Koskela Lotta Koskela Maija Koskela Marika Koskela Marko Koskela Meri Koskela Miisu ja jukka Koskela Mirjami Koskela Olli Koskela Päivi Koskela Petri Koskela Pirjo Koskela Sanna Koskela Satu Koskela Silva Koskela Tiina Koskela Timo Koskela Tino, kia ja sasu Koskela Tomi Koskela Ullariikka Koskela Virpi Koskela-huotari Kaisa Koskelainen V. ja P. Koskeli-lindholm Riina-maija Koskelin Mortti Koskenalho Sampsa Koskenkorva Kaapo Koskenkylä Mika Koskenmäki Esko Koskenmäki Hannele Koskenmäki Hannele, jan ja emma Koskenmäki Jan Koskenniemi Juha Koskenniska Juha Koskeno Hannu Koskenoja Eija Koskenoja Olli Koskenranta Laura & hannu Koskenvesa Maria & anssi Koski Antti ja petra Koski Hanna ja reino Koski Harri Koski Helena ja esko Koski Jaana ja markku Koski Jarkko Koski Joonas Koski Kaarina Koski Kimmo Koski Matti Koski Mikko Koski Mirka Koski Petri Koski Pirjo Koski Raija Koski Reetta Koski Sami Koski Sirkka Koski Siru Koski Tarja Koski Tellervo Koski Tiina Koski Tuija Koski Ulla-maija Koski salme Armiida Koski-jännes Anja Koski-tervo Sirpa Koskikari Pekka Koskikivi Rauha ja seppo Koskimies Ilkka Koskimies Juha Koskimies Marko Koskimies Muusa Koskimo Pyry Koskinen Aaron, arthur ja charlotta Koskinen Aki Koskinen Anja Koskinen Anna Koskinen Anna-liisa Koskinen Ari Koskinen Auli Koskinen Elisa Koskinen Elisa ja jani Koskinen Erkki Koskinen Hanna Koskinen Heidi Koskinen Heli Koskinen Ilkka Koskinen Jani Koskinen Jorma Koskinen Juha Koskinen Juha matti Koskinen Juha-petri Koskinen Jukka Koskinen Kai Koskinen Kari Koskinen Klara Koskinen Laura Koskinen Lea Koskinen Liisa Koskinen Linnea emilia Koskinen Maria Koskinen Matti Koskinen Mauri Koskinen Mika Koskinen Mikko Koskinen Milena Koskinen Minna Koskinen Niko Koskinen Pasi Koskinen Pekka Koskinen Pertti Koskinen Piritta Koskinen Pirjo Koskinen Raija Koskinen Raimo Koskinen Riitta Koskinen Roope Koskinen Sami Koskinen Sari Koskinen Seija Koskinen Seppo Koskinen Seppo & anja-riitta Koskinen Sinikka ja olli Koskinen Sonja Koskinen Susanna Koskinen Taija Koskinen Taina Koskinen Timo Koskinen Tuija Koskinen Tuula maritta Koskinen Ulla Koskinen Veijo Koskinen Veli-matti Koskinen Yrjö Koskinen Kirsi ja Nieminen Esko Koskinen Lasse c/o Palojoki Kari Koskiniemi Pirkko Koskiniemi Tuomas Koskio Anitta Koskiranta Juhani Koskivirta Katja Koskivuori Jarmo Koskivuori Marjaana Koskue Eira Koslonen Pirjo Kosminen Samuli Koso Kirsti ja erik Koso Toni Kosola Hanna Kosola Paavo Kosola Pirkko Kosomaa Sirkka Kosonen Aila Kosonen Antti Kosonen Eva Kosonen Helka Kosonen Irja Kosonen Kaarlo Kosonen Kati Kosonen Lasse & raija Kosonen Mari ja mikko Kosonen Marja Kosonen Marketta Kosonen Mika Kosonen Petra Kosonen Petri Kosonen Raimo Kosonen Satu Kosonen Satu, petri & sara Kosonen Seija & olli Kosonen Tero Kosonen Tiina Kosonen Ulla Kosonen Väinö Kossila Jyri Kössö Reino Kostamo Anna Kostamo Enni Kostamo Eveliina Kostamo Hymy Kostamo Hymy ja esa Kostermaa Jyrki Kostiainen Anni Kostiainen Elli Kostiainen Elli amanda Kostiainen Matleena Kostiander Kari Kostik Marina Kosunen Anna ja tomi Kosunen Helena Kosunen Kirsi Kosunen Tuomas Kota group Oy Kotajärvi Hanna Kotamäki Jukka Kotamäki Marjut Kotamäki Sisko Kotanen Vesa Kotaviita Pirjo Kotiapu-koralli Henkilökunta Kotikumpu Johanna Kotila Sirpa Kotila Veikko Kotilahti Terhi ja hannu Kotilahti Timo Kotilainen Juhana Kotilainen Keijo Kotilainen Kirsi Kotilainen Markku Kotilainen Olli-pekka Kotilainen Riina Kotilainen Soile Kotiniemi Kari Kotinurmi Mikko Kotinurmi Paavo Kotipalvelu Virma Ky Kotipelto Tiina Kotiranta Elina Kotiranta Esa Kotiranta Raimo Kotisaari Kaisa Kotisaari Mikko Kotkajärvi Pirjo Kotkan kestävän musiikin yhdistys Kotkaniemi Saara Kotkaniemi Tuomas Kotkavuo-harjanne Ulla Kotola Anu Kotola Mikko Kotonen Pentti Kotro Jaana Kotro Jorma Kotta Henry Kottila Heli Kottonen Satu Koufos Mikhael Kouhia Anssi Kouhia Jyrki Kouhia Martta Kouhia Päivi Kouki Suvi Koukkari Anna-mari Koukkari Helena Koukkari Jukka Koukkari Merja Koukkunen Lisa Koulu Epaalan Koulumies Terhi Koulutuslautakunta Iitin Kouri Arto Kouri Jaana ja teemu Kouri Timo Kourula Carita Kousa Karita Koutaniemi Sanna Koutroukides Annamari Kouva Merja Kouvala Tomi Kouvola Viialan koulu Kouvola-turtiainen Tarja Kouvolan-Utin Sotilaskotiyhdistys Ry Kovala Anna Kovala Ritva Kovalainen Pirjo-riitta Kovalainen Tuija Kovanen Anne Kovanen Auli Kovanen Eeva-marja Kovanen Heidi Kovanen Jaana Kovanen Mika Kovanen Pauli Kovanen Petri Kovanen Susanna Kovanen Tiina Kovaniemi Alli ja johan Kovanto Seija Kovasin Leena ja kari Kovero Päivi Kox Michaela Köykkä Arto Köykkä Markku Köykkäneva Hans Köykkäneva Maarit Köylijärvi Paula ja pentti Kraakkussuo Veijo Kraemer Kati Kraft Laura, jan, hugo ja viivi Kränssin sennen Koirakerho Krapu Emma Krautsuk Raija Kreus Harri Kreus Karita Kreus Outi Kriikkula Marianne Kristen Tom Kristersson Satu Kristiansen Sirkku Kristiansson Kati Kristola Julia Kristola Sofia Kristola Tiina Kröger Laila ja matti Krogerus Ansaliina Krogerus Liisa Krogius Johanna & edvard Krogius Sonja Krohns Virpi Krok Päivi Krokberg Satu Krokfors Jenna Krokfors Viveka Kronberg Heli ja karl-johan Kronberg Johan och susie Kronlöf Anna ja Kolari Kari Kronqvist Kerstin Kronström Frida ja petrus Krook Annukka ja matti Krook Stig Krutsin Pia Kruunuasunnot Oy Kruunun Kide Kruusi Tuula Kryssi Riitta Krzywacki Kalevi Kt-Kiinteistötarvike Oy KT12 Ktk Tekniikan Asiantuntijat Ry Kudjoi Päivi Kudjoi Raija Kuha Ritva Kuhanen Klaus Kuhi Madis Kühn Holger Kuhn Marja Kuikka Markku Kuikka Raija Kuikka Sirpa Kuikkaniemi Mikko Kuiri Tapio Kuisma Erja Kuisma Harri Kuisma Jarmo Kuisma Jukka Kuisma Kaisa ja rane Kuisma Kristian Kuisma Mika Kuisma Mikko Kuisma Sari Kuisma Tiina Kuisma Ulla Kuismanen Eija Kuismanen Kalle Kuismanen Pirjo Kuismanen & lapset Heli Kuismin Pekka Kuittinen Jarmo Kuittinen Jorma Kuittinen Tytti Kuitto Juha Kuitunen Anne Kuitunen Lilja Kuitunen Risto Kuitunen Ritva Kuivalainen Janne Kuivalainen Lars Kuivalainen Taija ja marko Kuivanen Sirpa Kuivaniemi Hannele Kuivanto Tiina Kujala Anja Kujala Eija Kujala Kalle Kujala Kari Kujala Päivi Kujala Pekka Kujala Petteri Kujala Riitta-liisa Kujala Samu Kujala Santero Kujala Satu Kujala Teijo Kujala Tiina Kujala Timo Kujala Yrjö Kujala-myllynen Minna Kujala-pöntinen Ulla Kujalan korjaamo Kujanpää Kari Kujanpää Kirsi Kujanpää Pertti Kujanpää Riitta Kujanpää Sirpa Kujansuu Mikko Kujansuu Sanna Kujansuu Sonja Kuki Anitta Kukk Eneli Kukka Juhani Kukka Jyri Kukkamo Wilhelmiina Kukkanen Markku Kukkasniemi Topias Kukko-Racing ry Kukkoaho Katariina Kukkoaho Pauliina Kukkohovi Tiina Kukkola Anne Kukkola Laura Kukkola Merja Kukkola Riitta Kukkola Seppo Kukkonen Anna Kukkonen Annemari Kukkonen Anni Kukkonen Diego armando Kukkonen Erja Kukkonen Erkki Kukkonen Jari Kukkonen Katriina Kukkonen Laila Kukkonen Mari Kukkonen Marko Kukkonen Martti Kukkonen Ossi h.j. Kukkonen Pekka Kukkonen Peti Kukkonen Petrus Kukkonen Piia ja jo