Tukijat

Porukassa on voimaa.

Tältä sivulta löydät listan talkoisiin osallistuneista henkilöistä ja yrityksistä, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Mukana voi olla myös nimettömänä. Jokainen lahjoitus on tärkeä ja arvokas.

Iso kiitos kaikille lahjoittajille!

PERUSTAJALAHJOITTAJAT

Perustajalahjoittajana yritys tai yhteisö tukee uutta lastensairaalaa vähintään miljoonan euron lahjoituksella.

Erityisen merkittävän lahjoituksen, vähintään miljoonaa euroa, tehneet yritykset saavat Perustajalahjoittaja-nimikkeen. Perustajalahjoittajia muistetaan pysyvällä kiitoksella uudessa lastensairaalassa erikseen sovittavalla tavalla, ellei lahjoittaja toisin toivo. Perustajalahjoitukseen voi myös sitoutua tuleviksi vuosiksi siten, että sen kerrytetään lahjoituksilla vuosina 2013–2017.

“Styrelsen för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne beslöt på sitt årsmöte i april 2013 attge ett understöd på 1miljon EUR för byggandet av ett nytt barnsjukhus i Helsingfors. Grundaren för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Karl Herman Renlund hade barnen, deras välmående och hälsa i tankarna då han skrev sitt testamente. Med vår insats vill vi delta i insamlingen och låta föräldrarna och vårdpersonalen koncentrera sig på att vårda barnen på det nya sjukhuset. Vi från Brita Maria Renlunds minne vill ge vårt stöd och uppmuntraandra att delta i denna viktiga insamling för våra barns framtid.“ Gun Sandberg-Wallin / Styrelsen för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Osuuskaupat ovat yli satavuotisen historiansa aikana näyttäneet millainen voima tavallisten ihmisten yhteisvastuullisella toiminnalla voi olla. Siksi S-ryhmän on luonnollista olla mukana koko maata palvelevan lastensairaalan tueksi nousseessa, nykyaikana täysin poikkeukselliset mittasuhteet saaneessa kansanliikkeessä, SOK:n vt. pääjohtaja Antti Sippola korostaa.

“Hartwall on perinteinen, suomalainen yritys. Työllistämme noin 850 henkeä pääosin Helsingissä ja Lahdessa. Koemme että vastuullisena yrityksenä olemme osa omaa paikallisyhteisöämme ja ympäröivää yhteiskuntaa. Uusi Lastensairaala -hanke on äärimmäisen tärkeä koko Suomelle, niin inhimillisesti kuin käytännön syistä. Meillä oli mahdollisuus auttaa ja halu siihen. Olemmekin iloisia että saamme olla näin merkittävässä ja hyvää tekevässä hankkeessa osallisina. Koko henkilökuntamme on talkoohengessä mukana,” Hartwallin johtaja (lakiasiat ja yhteiskunta-suhteet) Pekka Lindroos.

          ”Näissä valtakunnallisissa talkoissa haluamme olla mukana, sillä lapsissa ja nuorissa on kansakuntamme tulevaisuus. Jenny ja Antti Wihurin rahasto haluaa olla osaltaan vauhdittamassa ja tukemassa uusien yhteiskunnallisten ajattelu- ja toimintatapojen pohdintaa ja kokeilua”, toteaa Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallituksen puheenjohtaja vuorineuvos Simo Palokangas ja jatkaa ”Tämä julkisen ja yksityisen sektorin rahoituksen malli takaa tämän hankkeen nopean liikkeellelähdön sekä mahdollistaa pitkäjänteisen yleishyödyllisen omistajuuden yli vuosikymmenten, toivomme eri tahojen liittyvän laajasti tähän keräykseen – niin erilaisten yhteisöjen kuin yksityishenkilöidenkin.”

            ”Metsä Groupin emoyritys Metsäliitto Osuuskunta viettää tänä vuonna 80-vuotisjuhlaansa. Uusi lastensairaala on tärkeä suomalaisten yhteinen hanke, jonka toteuttamiseen Metsä Group haluaa antaa oman panoksensa ja samalla juhlistaa emoyhtiönsä pitkää historiaa.”, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan.”Haluamme olla omalta osaltamme mukana varmistamassa, että vaikeasti sairaat lapset ja nuoret saavat tarvitsemaansa ensiluokkaista hoitoa myös tulevaisuudessa.”

 ” Lastensairaalan tehtävänä on huolehtia niin valtakeskusten kuin maaseudun matalimpienkin majojen lapsien terveydestä odottamattoman kriisin kohdatessa. OLVI-säätiön on juuriltaan itäsuomalaisena toimijana ollut helppo nähdä sairaalahanke luontevana osana säätiön toimintaa,” toteaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Paavo Jauhiainen OLVI-säätiön päätöksen perusteluna. OLVI-säätiö on vuotta 1955 perustettu yleishyödyllinen säätiö. Perustajien ajatuksena oli, paitsi turvata yhtiön jatkuvuus, myös mahdollistaa sellaisten pyrintöjen tukeminen, jotka he kokivat tärkeiksi ja arvokkaiksi. Säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, vähävaraisten nuorten opintoja, kotiseututyötä ja edistää kala- ja maatalouden kehittämistä.  

”Toivomus osallistua Uusi Lastensairaala 2017 -projektiin tulee niin henkilöstöltä kuin omistajiltamme. Henkilöstö on muistellut 1940-luvun Lastenlinna-kahvia ja kysellyt emmekö voisi olla mukana myös tällä kertaa näin tärkeässä hankkeessa.”, konsernijohtaja Jaana Tuominen toteaa. Perheyrityksen tärkeä arvo on hyvän tulevaisuuden rakentaminen tuleville sukupolville. Lue lisää osoitteesta: www.pauliggroup.com

             OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen kokonaisuuden pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluja. Ryhmän toiminta perustuu osuustoiminnallisuuteen: yhdessä tekemiseen ja yhdessä menestymiseen. OP-Pohjolan perustehtävä on edistää omistajajäsenten, asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Uusi Lastensairaala -hanke tukee tätä perustehtäväämme ja arvojamme. Olemme ilolla mukana rakennustalkoissa ja kannustamme muitakin osallistumaan.

            Rettig Group on suomalainen perheyritys, joka luo arvoa sukupolville kestävän ja pitkäjänteisen kasvun kautta. Rettig Groupin omistukseen kuuluvat Rettig ICC – Euroopan johtava lämpöpattereiden ja sisäilman säätölaitteiden valmistaja; Nordkalk – Pohjois-Euroopan johtava kalkkikivipohjaisten tuotteiden toimittaja teollisuuteen, maanviljelykseen ja ympäristönhoitoon; sekä Bore – teollisten merikuljetuspalveluiden tarjoaja. Olemme iloisia, että voimme omilla lämpöteknisillä tuotteillamme olla mukana tukemassa tätä tärkeää yhteiskunnallista projektia ja sitä kautta tulevia sukupolvia. Lue lisää: www.rettig.fi.

Onko sinun yrityksesi paikka tässä?

Supercellin työntekijät ovat mukana tukemassa valtakunnallisesti tärkeää Uusi Lastensairaala -hanketta. ”Mikä tahansa on mahdollista jos vain päätämme niin.” Tämä on toiminut mottonamme aina Supercellin alkuajoista lähtien ja se sitoo meitä työntekijöitä yhteen - olemme tekemisen kautta kokeneet sen, mitä yhdessä tekemällä voi parhaimmillaan saavuttaa. Sen vuoksi kannustamme kaikkia suomalaisia yhdistämään voimansa tämän tärkeän hankkeen puolesta. Me teemme yhdessä tulevaisuutta lapsillemme.

”Olemme iloisia voidessamme olla mukana rakentamassa Suomeen uutta lastentautien kansallista huippuyksikköä”, sanoo Uponorin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski. ”Uponorin tavoitteena on rakentaa parempia elinympäristöjä. Tuotteemme ovat ympäristöystävällisiä, pitkäikäisiä ja parantavat rakennuksen toimivuutta. Kaikki tämä huomioiden uusi lastensairaala on yrityksellemme mitä luontevin lahjoituskohde.”


Perustajalahjoittajana yksityinen henkilö tukee uutta lastensairaalaa vähintään sadantuhannen euron lahjoituksella.

Leevi Alakopsa
Heidi Andersson
Christina Diehl
Mikko Franck
Ari Lahti
Aila Lankinen
Eila ja Toivo Mikkanen
Sorja Salmenkallio
Saara Wahlroos

KUNNIALAHJOITTAJAT

Kunnialahjoittajana yritys tai yhteisö  tukee uutta lastensairaalaa vähintään sadantuhannen euron lahjoituksella.

Mittavan lahjoituksen tehneet yritykset saavat Kunnialahjoittaja-nimikkeen. Kunnialahjoitus on arvoltaan vähintään 100 000 € ja se johtaa pysyvään kiitokseen uudessa Lastensairaalassa, ellei lahjoittaja toisin toivo. Kunnialahjoitukseen voi myös sitoutua tuleviksi vuosiksi siten, että sen kerrytetään lahjoituksilla vuosina 2013–2017. 


APTEEKEISSA näemme ja kuulemme päivittäin tuhansia tarinoita. Olemme nähneet lääketieteen ja lääkehoitojen huiman kehityksen. Tänään yhä useampaa lasta ja aikuista voidaan ja osataan auttaa. Yhä useampi paranee ja moni voi elää tavallista elämää sairaudestaan huolimatta. Me Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekkarit haluamme tukea tätä kehitystä ja olla  mukana rakentamassa Uutta Lastensairaalaa.

               Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun säätiö on perustettu Helsingissä vuonna 1998 tarkoituksenaan tukea avun tarpeessa olevia ihmisryhmiä, erityisesti sodista kärsimään joutuneita. Säätiö kuuluu suomalaisen veteraanityön suurimpiin yksittäisiin tukijoihin. Veteraanityön ohella säätiö tukee myös mm. vanhustyötä, nuorisotyötä, useita sosiaalialan yhteisöjä ja opiskelevia nuoria. Liittymällä omalla panoksellaan Uuden Lastensairaalan valtakunnallisiin talkoisiin säätiö haluaa olla mukana kantamassa vastuuta lasten ja nuorten tulevaisuudesta Suomessa.


August Ludvig Hartwallin säätiö on perustettu keväällä 2014 tarkoituksenaan tukea perheitä ja yksilöitä, jotka sosiaalisista, terveydellisistä, ikääntymiseen tai muusta odottamattomista syistä ovat avun tarpeessa. Säätiön päämääränä on myös puhtaan ympäristön edistäminen. Pyrimme osallistumaan eri projekteihin pitkäjänteisinä tukijoina, tavalla joka mahdollistaa työn hyvän tuloksen ja hyödyn myös tulevaisuudessa. Tähän tavoitteeseen Uusi Lastensairaala-hanke sopii erinomaisesti.

       Helmi Holmgrens Stiftelse understöder välgörenhetsorganisationer i Finland. Stiftelsen ger betydande understöd åt de evangelisk-lutherska församlingars diakoniverksamhet samt åt privata svenskspråkiga åldringshem i huvudstadsregionen. Därtill understöder stiftelsen ett antal frivilliga välgörenhetsorganisationer. Vi är glada att kunna bidraga för Nya barnsjukhuset 2017 –projektets medelanskaffning, säger styrelsens ordförande Henrik von Fieandt.

 

Héléne och Walter Grönqvist Stiftelse

Humanitas-Seura - Humanitas-Sällskapet ry on vuonna 1950 perustettu hyväntekeväisyysjärjestö, jonka jäsenistö koostuu noin neljästä tuhannesta vapaamuurarista eri puolilta Suomea. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja toteuttaa lähimmäisenrakkautta ja avuntarpeessa olevien tukemista humanitaarisella ja sosiaalisella alalla. Vuosittaisten suoraan  hädänalaisille perheille kohdistuvien avustusten lisäksi haluamme olla tukemassa lasten vuoksi toteutettavaa Uusi Lastensairaala-hanketta, toteaa seuran puheenjohtaja Seppo Sainio. 

”Toiminta-ajatuksemme on olla terveen talouden moottori. Intrum Justitia tarjoaa luotonhallintapalveluita, joiden avulla yritykset ja yhteisöt voivat tehostaa myyntiä, kannattavuutta ja kassavirtaa, ja yhteiskuntavastuu on oleellinen osa vastuullista luotonhallintaa. Yksi Intrum Justitian arvoista on Autamme ihmisiä – mikä voisi olla meille Lastensairaalahanketta luontevampi yhteistyökohde?” toteaa Juha Iskala, myynti- ja markkinointijohtaja.

              "Itsekin keskoskaapista ponnistaneena ja viime vuosina useasti lastenklinikalla vierailleena näen tarpeen tuelle. Liiga Music haluaa kantaa kortensa kekoon nyt kun siihen on mahdollisuus," Jare Tiihonen kertoo.

             Lions-klubeilla on aina ollut suuri sydän lapsille ja Lions-klubit ympäri Suomea ovat sitoutuneet tukemaan uuden lastensairaalan rakentamista. Lions-järjestön jäsenet tekevät vapaaehtoistyötä yhtä hyvin lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi kuin ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja muiden apua tarvitsevien tukemiseksi. Lions-järjestön motto on: Me palvelemme. Palvelu tapahtuu paikallisten Lions-klubien kautta. Jäseniä järjestössä on lähes 1,4 miljoonaa 208 maassa. Suomessa jäseniä on yli 25.000. Naisia heistä on runsaat 4.000 eli 16%. Lue lisää www.lions.f

LähiTapiola-ryhmä on keskinäinen, asiakkaiden omistama yhtiöryhmä. Se palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Yhteiskunnallinen vastuu konkretisoituu käytännön tekoina valtakunnallisesti ja paikallisesti. LähiTapiola tukee lahjoituksin erilaisia yleishyödyllisiä kohteita: uusi Lastensairaala on tärkeä valtakunnallinen hanke lasten, nuorten ja perheiden auttamiseksi.

             Niemi Palvelut Oy on vuonna 1981 perustettu perheyritys. Kotimuuttojen, yritysmuuttojen ja ulkomaanmuuttojen ohella olemme erikoistuneet tapahtuma-, logistiikka- ja messupalveluihin. Huolehdimme vuosittain noin 20 000 muuttoa ja noin 30 000 muuta palveluprojektia. Palveluksessamme on noin 500 palvelutehtävien erikoisosaajaa Helsingissä, Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. "Niemelle tärkeintä ovat asiakkaat, henkilöstö ja ympäröivä maailma. Uusi Lastensairaala-hanke istuu hienosti Niemen yritys- ja yhteiskuntavastuu-ohjelmaan ja koko henkilöstömme onkin ilolla mukana rakentamassa tulevaisuutta", toteaa toimitusjohtaja Esa Niemi.                                                          

              "Orion on rakentanut hyvinvointia Suomessa jo 95 vuoden ajan. Yhteiskunnan hyvinvointi lähtee lapsista ja perheistä - myös sairaat lapset tarvitsevat parhaan mahdollisen hoidon. Yhtiömme panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionilaiset ovat hyvin ylpeitä siitä, että saamme olla mukana tukemassa Uusi Lastensairaala -hanketta", toteaa lääketieteellinen johtaja Paula Rytilä.

              ”Otavan arvot – vastuullisuus, laatu, rohkeus ja läheisyys – viestittävät kustantajan vastuuta niin lukijoista kuin yhteiskunnasta laajemmin. Uusi Lastensairaala 2017 on tärkeä hanke ja Otava haluaa kantaa vastuuta lasten ja nuorten tulevaisuudesta”, Otavan viestintäjohtaja Liisa Riekki painottaa. ” Perheyrityksenä Otavan tavoitteena on huolehtia yrityksestä ja ympäristöstä niin, että ne siirtyvät hyvässä kunnossa seuraaville sukupolville. Tämä ei ole mahdollista ilman taloudellista menestystä. Laadukas sisällöntuotanto on kaiken toiminnan lähtökohta. ”

”ratiopharm on osa monikansallista Teva -konsernia, ja olemme kappaleissa mitattuna toiseksi suurin lääkealan toimija Suomessa. Yli vuosisadan ajan olemme työskennelleet yhdessä sen eteen, että laadukas terveydenhuolto olisi kaikkien saatavilla eri puolilla maailmaa. Uusi Lastensairaala 2017 –hankkeen tavoite on yhtenäinen tämän kanssa, ja sopii kohteena erittäin hyvin yhteiskuntavastuuhankkeeksemme”, ratiopharmin apteekkisektorin johtaja Anne Hyvönen.

”Yhdessä tekeminen ja aikaan saaminen ovat tärkeä osa Sanoman tapaa toimia. Haluamme tukea Uusi Lastensairaala 2017 -hanketta, joka yhteisvoimin edistää meidän kaikkien kannalta tärkeää asiaa. Sanoma on mukana hankkeessa myös merkittävänä mediakumppanina ja pitää aktiivisesti yllä aiheesta käytävää keskustelua”, sanoo Sanoman hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin.  

Sinituote on kotimainen perheyritys, jolle lapset, koti ja perhe ovat tärkeitä arvoja. Halusimme olla mukana koko Suomen yhteisessä hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda koko maata palveleva maailman paras lastensairaala. Sairaalan rahoituksessa on mittava lainaosuus, jota jokainen lahjoitettu euro lyhentää. Sinituotteen yhdessä suomalaisten kuluttajien kanssa keräämä lahjoitus on siemenraha, joka vastaa tähän tavoitteeseen. ”Olemme iloisia, että saimme olla mukana tässä ainutlaatuisessa hankkeessa”, toteaa Sinituotteen toimitusjohtaja Ilkka Brotherus. Lue lisää www.sini.fi.

"Stiftelsen Tre Smeder anser det nya barnsjukhuset vara ett behjärtansvärt projekt av högsta prioritet. Stiftelsen vill genom sitt bigrag delta i kampanjen för det nya barnsjukhusets tillkomst."

            Suomen Taksiliitto on edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 85 % suomalaisista taksiyrittäjistä. ”Taksit ovat olemassa asiakkaitaan varten ja siksi koimme, että on myös meidän velvollisuutemme olla tässä upeassa hankkeessa mukana. Näyttämällä esimerkkiä aidosta välittämisestä ja viemällä viestiä niin suuriin kaupunkeihin että pieniin pitäjiin sekä tekemällä itse konkreettisia tekoja, voimme muuttaa unelmat todeksi. Yhteistyöllä on uskomaton voima”, toteaa Taksiliiton puheenjohtaja Jari Lemmetyinen. Taksiyrittäjät, kuljettajat, taksiyhdistykset ja tilausvälitysyhtiöt ovat täydellä sydämellään mukana tukemassa Uusi Lastensairaala 2017-hanketta ja mahdollistamassa parempaa hoitoa pienille potilaille. 

             Tallink Silja Oy on osa Tallink-konsernia, joka on yksi Itämeren alueen suurimmista matkustaja- ja rahtiliikennevarustamoista. Yhtiön laivat liikennöivät Suomesta Tallink-brändin alla Helsingistä Tallinnaan ja Silja Line-brändin alla Helsingistä ja Turusta Ahvenanmaan kautta Tukholmaan. ”Lapsiperheet ovat yksi tärkeimmistä kohderyhmistämme ja siksi myös yhteistyö Uusi lastensairaala 2017 -hankkeen kanssa oli luontevaa. Olemme haastaneet mukaan talkoisiin myös omat kanta-asiakkaamme ja koko matkailualan”, kertoo toimitusjohtaja Margus Schults.

           ”Tamro on jo lähes 120 vuoden ajan huolehtinut suomalaisten lääkehuollosta. Suomalaisten terveys ja hyvinvointi on meille kunnia-asia. Vastaamme siitä, että lääkkeet ja muut terveys- ja hyvinvointituotteet toimitetaan suomalaisiin sairaaloihin ja apteekkeihin ja lopulta potilaiden käyttöön oikein säilytettynä ja kuljetettuna luotettavasti, turvallisesti ja tehokkaasti.  Olemme innolla mukana rakentamassa uutta lastensairaalaa! Haastammekin kaikki tamrolaiset ja asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme mukaan talkoisiin”, sanoo Tamron markkinointi- ja viestintäjohtaja Terhi Kivinen. 

"Yhtiömme täytti 150 vuotta vuonna 2012. Juhlavuoden kunniaksi lanseerasimme sosiaalisen vastuun ohjelman Kestävää kauneutta, jonka kautta olemme auttaneet useita kohteita toimintamaissamme. Lastensairaala on jokaista suomalaista koskettava talkoohanke, jossa sosiaalinen vastuu ilmenee hienolla tavalla", sanoo Tikkurila Oyj:n toimitusjohtaja Erkki Järvinen.

"Vuonna 1917 perustettu Osuuskunta Tradeka on kuluttajaosuuskunta, jossa vastuullisuus muodostaa keskeisen osan tapaa toimia. Vastuullisuus lähtee jäsenistöstä ja painopisteinä ovat taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus sekä vastuu ympäristöstämme. Toiminta-ajatuksemme mukaan palauttamme merkittävän osan liiketoimintamme tuloksesta takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan tukemalla jäsenistömme arvojen mukaista yleishyödyllistä toimintaa."

              UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta ja rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella. Tässä kestävän tulevaisuuden hengessä tuemme myös arvokasta Uusi Lastensairaala 2017 –hanketta. Näemme hankkeen tärkeänä, ja haluamme omalla panoksellamme kantaa vastuuta lasten ja nuorten tulevaisuudesta Suomessa.

           Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 78-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Olemme iloisia, että saamme olla mukana tässä Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeässä hankkeessa ja rakentamassa maailman parasta lastensairaalaa.

Haluamme olla mukana tukemassa lastensairaalaa, jossa hoidetaan kaikkialta Suomesta tulevia pieniä potilaita. Asukasyhteistyö on meille hyvin tärkeää ja mielestäni on hienoa, että voimme olla yhdessä näin joulun alla tukemassa kaikille tärkeää asiaa, toimitusjohtaja Jani Nieminen kertoo.


Kunnialahjoittajana yksityinen henkilö tukee uutta lastensairaalaa vähintään kahdenkymmenentuhannen euron lahjoituksella.

Rita Asanti
Timo Auvinen
Ekström Simone
Toini Järvinen
Hilja Karjalainen
Sandra Koivurinta
Serena Koivurinta
Raija ja Jorma Lohikko
Erkki Lähteenmäki
Marita Maula
Risto Nissinen
Anna Rukko


TALKOOKUMPPANIT


Tästä listasta näet kaikki kumppanimme, jotka auttavat meitä osaamisellaan.

"Sanomassa voimme tukea hanketta medianäkyvyydellä sekä kokemuksellamme ja osaamisellamme aiemmista hankkeista", Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Anu Nissinen. "Uusi Lastensairaala 2017 –hankkeella ja meillä on paljon yhteistä: Vastuullisuushankkeissamme olemme tänä vuonna nostaneet etusijalle suomalaiset lapset ja perheet”, Helsingin Sanomien markkinointijohtaja Caroline Lilius.

Suomalainen yhteiskunta on tottunut liiaksi odottamaan, että jostain tulee joku ja ratkaisee ongelmat. Useimmiten tämä joku tuntuu olevan julkinen valta. Minä eikä Bob the Robot halua uskoa tähän. Uskon, että asiat ratkeavat kun aletaan hommiin odottelun sijaan. Tämä hanke on historiallinen. Hankkeen ytimessä on kansalaisaktiivisuus ja aito talkoohenki. Tälläistä hanketta ei Suomen lähihistoriassa ole tehty, jossa kansalaiset auttavat itse omalla toiminnallaan ja anteliaisuudellaan ratkaisemaan yhteiseen hyvään liittyviä asioita. On hienoa olla rakentamassa yhdessä suomalaisten kanssa uutta lastensairaalaa Suomeen. Me tuomme hankkeeseen markkinointiosaamista”, Bob the Robotin toimitusjohtaja Jukka                                                                                   Kurttila.

”Hyvinkään Tieluiska Oy haluaa olla mukana rakentamassa pikkupotilaille, heidän perheilleen ja hoitohenkilökunnalle parempaa ja valoisampaa tulevaisuutta. Lapset ansaitsevat parasta hoitoa ja huolenpitoa parhaissa mahdollisissa tiloissa. Olemme mukana tukemassa Uusi Lastensairaala 2017-projektia lahjoittamalla kaikki projektiin tarvittavat kasvualustat, jotta pihamaasta voidaan rakentaa viihtyisä ja kaunis pikkupotilaiden iloksi.” 

          "Tämä on projekti, jossa tuntuu aidosti hyvältä olla mukana! Lapsista huolehtiminen on panostamista tulevaisuuteen ja sillä on suuri merkitys meille dekoolaisille. Mahtavaa olla töissä yrityksessä, joka on tällaisessa projektissa mukana medianäkyvyyskumppanina", markkinointisuunnittelija Krista Kivikoski.

"Lastenklinikan kiinteistö oli jo 90-luvun taitteessa elvytystä vaativassa kunnossa, kun astmaa sairastaneet poikani saivat siellä ensiluokkaista hoitoa. Suomalaiselle erikoissairaanhoidolle ja lapsille on luotava puitteet, jotka ne ansaitsevat: nyt ratkaisee raha ja toiminta – pelkkä myötäeläminen ja hankkeen kannattaminen ei riitä. Viestintätoimisto Myy on mukana talkoissa, koska haluamme viestinnän voimalla saada aikaan tuloksiin johtavaa toimintaa: kansallisen liikkeen, jossa eri tahot sektoreihin katsomatta liittoutuvat keskenään. Keskeistä viestinnässä on etsiä ja toteuttaa luovia kytkentöjä, tehdä monipuolista vaikuttamista sekä luoda yhteiskunnassamme asennemuutosta. Tavoitteena on, että tarvittavat päätökset tehdään nopeasti ja rahoitus saadaan kasaan tiukassa aikataulussa. Terveiden nuorten miesten kiitollisena isänä ja Viestintätoimisto Myy Oy:n toimitusjohtajana, Jukka Peltonen"

”Uusi Lastensairaala on projekti, jossa on ilo ja kunnia olla mukana yhdessä muiden yrityskumppaneiden ja ennen kaikkea talkoohenkisten suomalaisten kanssa.  Me tuomme työllämme hankkeeseen mukaan mediaosaamista jolla varmistetaan, että Uuden Lastensairaalan markkinointi tavoittaa mahdollisimman suuren joukon ihmisiä ja hanke saa sitä kautta uusia tärkeitä lahjoittajia”, kertoo Managing Director Christoffer Hultin OMD Finlandilta.

              L2 Paloturvallisuus Oy näkee lasten turvallisuudesta huolehtimisen erityisen arvokkaana. L2 tekee pro bono -työnä uuden lastensairaalan paloturvallisuussuunnittelun ilman korvausta. "Haluamme olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa maailman parasta lastensairaalaa. Tavoitteenamme on tehdä sairaalasta turvallinen erityisesti lapsien, vanhempien sekä henkilökunnan kannalta. Koko henkilöstömme toivottaa hankkeelle onnea ja menestystä!”

Leijonaemot ry on valtakunnallisesti toimiva erityislasten vanhempien yhdistys. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on edistää vertaistukitoimintaa erityislasten vanhempien kesken sekä vuorovaikutusta erityislasten vanhempien ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ammattilaisten välillä. Lisäksi yhdistys tukee jäsentensä jaksamista ja hyvinvointia. Olemme toimineet aktiivisesti uusi lastensairaala -hankkeen käynnistämiseksi ja pidämme osallistumistamme tärkeänä myös hankkeen edetessä. Uusi ajanmukainen lastensairaala tulee auttamaan ja palvelemaan jäsenperheitämme suuresti verrattuna siihen, mitä nykyinen Lastenklinikka ja Lastenlinna pystyvät tarjoamaan.

"Lapsissa on tulevaisuus. Meidän aikuisten tulee huolehtia siitä, että lapset saavat kaiken sen avun, huolenpidon ja hoidon, mikä suinkin voidaan järjestää. Rahasta se ei voi olla kiinni. Lastensairaalan tarve on tiedetty pitkään. Nyt on korkea aika laittaa hanke käyntiin ja varmistaa se, että Suomen Itsenäisyyden 100-vuotis juhlavuonna myös uusi Lastensairaala aloittaa toimintansa. Luomanen & Suomalainen Oy tuo hankkeeseen viestinnän teknisen tuotannon panoksen ja osaamisen", Luomanen & Suomalaisen toimitusjohtaja Hannu Luomanen.

Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy tukee Uusi Lastensairaala 2017 -hanketta rakentamisen juridisen sopimus- ja projektinhallinnan pro bono -työnä. “Olemme ylpeitä siitä, että saamme olla mukana ajamassa suomalaisten lasten etua. Uuden lastensairaalan rakentamisessa ei ole varaa haaskata aikaa tai resursseja. Rakennushankkeiden tilaajille tarkoitettu juridisen projektinhallinnan palvelumme on suunniteltu minimoimaan rakennusprojekteille tyypilliset ongelmat ja epävarmuustekijät selkeiden pelisääntöjen ja sopimuskurin avulla”, Mäkitalo Rantasen osakas, asianajaja Aimo Halonen.

 

MJÖLK on mainoselokuvia tuottava yhtiö, joka toimii Helsingissä. "Meille on kunnia-asia saada olla mukana rakentamassa uutta lastensairaalaa Suomeen." Tuottajat Marko Antila ja Yrjö Nieminen MJÖLK Oy.

 

Anima Boutique is a creative production house with a passionate team of directors, producers, designers, animators, illustrators and CGI artists. We help brands and businesses tell stories and connect with their audience across digital media.

Someco Oy on sosiaaliseen mediaan erikoistunut toimisto, joka sparraa sosiaalisen median käyttöä ja tuottaa sisältöä, niin tekstiä, kuvaa kuin videota. "On hienoa, että saamme olla mukana Lastensairaalaa rakentamassa sosiaalisen median kentällä," sanoo Somecon toimitusjohtaja ja perustaja Minna Valtari.


IN–KIND–LAHJOITTAJAT


Yhteisöt, jotka ovat antaneet tukensa Säätiölle rakentamiseen liittyvien tuotteiden, tavaroiden ja ratkaisujen muodossa.


Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on mobiililiittymien markkinajohtaja.

Nokia ja Elisa lahjoittavat Helsingin Meilahteen vuonna 2017 valmistuvalle Uudelle Lastensairaalalle täydellisen sisätilakattavuuden tarjoavan matkapuhelinverkon. Verkon rakentamisessa käytetään viimeisintä teknologiaa, joka mahdollistaa myös tulevaisuuden palveluiden käytön.


Ensto on kansainvälinen perheyritys, joka suunnittelee ja tarjoaa älykkäitä sähköistysratkaisuja, jotka tekevät älykkäistä sähköverkoista, rakennuksista ja liikenteestä entistä turvallisempia, toimivampia, luotettavampia ja tehokkaampia. Uskomme parempaan elämään sähköllä ja kestävämpään huomiseen. Vastuullisuus ja ihmiskeskeisyys ovat toimintamme peruspilareita. Tämän vuoksi meille on mieluisaa tukea Uusi Lastensairaala -hanketta.


Nokia on globaali johtaja verkottuneen maailman teknologioiden kehittämisessä. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä kehittämällä uudenlaisia virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveyden sovelluksia. www.nokia.com

Nokia ja Elisa lahjoittavat Helsingin Meilahteen vuonna 2017 valmistuvalle Uudelle Lastensairaalalle täydellisen sisätilakattavuuden tarjoavan matkapuhelinverkon. Verkon rakentamisessa käytetään viimeisintä teknologiaa, joka mahdollistaa myös tulevaisuuden palveluiden käytön.


Oras Groupin tehtävä on tehdä veden käytöstä helppoa sekä ympäristöä säästävää ja sen visiona on tulla kehittyneiden vesikalusteiden eurooppalaiseksi markkinajohtajaksi. ”Olemme iloisia voidessamme olla mukana rakentamassa maailman parasta lastensairaalaa omalla panoksellamme: käyttäjäystävällisillä ja ympäristöä säästävillä Oras-hanoilla, jotka on suunniteltu sairaalaympäristön vaatimukset huomioiden”, sanoo Oras Groupin toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi.


Villeroy & Boch Gustavsberg Oy on osa Villeroy & Boch -konsernia, joka on yksi maailman suurimpia kylpyhuonetuotteiden valmistajia. Tuotevalikoimamme kattaa lähes koko kylpyhuoneen pyyhekoukusta poreammeeseen. Lastensairaalaan olemme lahjoittaneet uusia hygieenisiä seinäkiinnitteisiä Hygienic Flush WC-istuimia, malli 5G84 HF. WC-istuimien mukana toimitimme myös Triomont XS -asennustelineet.


Hyvä asia – sairaiden lasten ja heistä huolehtivien turvallisuus – yhdisti paloturvallisuusalan toimijoita. Paloturva-alan talkootiimi (Presto Paloturvallisuus, Sammu-Kaluste, Tamrex ja Sammutinhuolto Redi) lahjoittavat porukalla uuden lastensairaalan käsisammuttimet.

Kaikki mukana olevat yritykset ovat iloisia siitä, että voimme olla mukana auttamassa pieniä potilaita.


Hyvä asia – sairaiden lasten ja heistä huolehtivien turvallisuus – yhdisti paloturvallisuusalan toimijoita. Paloturva-alan talkootiimi (Presto Paloturvallisuus, Sammu-Kaluste, Tamrex ja Sammutinhuolto Redi) lahjoittavat porukalla uuden lastensairaalan käsisammuttimet.

Kaikki mukana olevat yritykset ovat iloisia siitä, että voimme olla mukana auttamassa pieniä potilaita.


Hyvä asia – sairaiden lasten ja heistä huolehtivien turvallisuus – yhdisti paloturvallisuusalan toimijoita. Paloturva-alan talkootiimi (Presto Paloturvallisuus, Sammu-Kaluste, Tamrex ja Sammutinhuolto Redi) lahjoittavat porukalla uuden lastensairaalan käsisammuttimet.

Kaikki mukana olevat yritykset ovat iloisia siitä, että voimme olla mukana auttamassa pieniä potilaita.


Hyvä asia – sairaiden lasten ja heistä huolehtivien turvallisuus – yhdisti paloturvallisuusalan toimijoita. Paloturva-alan talkootiimi (Presto Paloturvallisuus, Sammu-Kaluste, Tamrex ja Sammutinhuolto Redi) lahjoittavat porukalla uuden lastensairaalan käsisammuttimet.

Kaikki mukana olevat yritykset ovat iloisia siitä, että voimme olla mukana auttamassa pieniä potilaita.


Joulutalkoot 2014: Lahjoittajat  

Tästä listasta näet yritykset ja yhteisöt, jotka tukevat uutta lastensairaalaa lahjoituksella jouluna 2014.

Aboma Control Oy Aikaansaavat Oy Ainoa Resolution, OMD ja ToinenPHD Ajanvaunu Oy Akaan Teollisuuspesu Oy Alere Oy Ab Alihankinta J Mikkilä Alkuvoima East Finland Oy Allteq Solutions Oy ALSO Finland Oy Also Starring Oy Alutig Oy Anaconda Cabling Oy Anton´s Best Oy Apteekkimaailma Aquamec Oy Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy Arkkitehtitoimisto Mika Päivärinne Oy Arkkitehtitoimisto Neva Oy Arrow Finland Oy Asbrak Oy Asianajotoimisto Merilampi Oy Asianajotoimisto Ritva Tolonen Ky Asianajotoimisto Rödl & Partner Oy Asianajotoimisto Sarvi Koponen Lukkari Oy Asianajotoimisto Snellman Uotila Åkerlund Oy Asymco Audico Systems Oy Auranmaan Tilitiimi Oy Autoklinikka-yhtiöt Oy Avain Säästöpankki Aventur Showkuoro Awutek Oy Ay Seth Ky Bak Oy BDO Oy Benemen Oy Beneq Oy Biogen Finland Brainbow Oy BS-Metall Ab Oy Bussialan Kehittämispalvelut Oy By Itu Capricode Oy Carelia Engineering Oy Casi Oy Certia Oy Checkout Finland Oy CheckPoint Production Oy CHEZ MARIUS OY City-Miksa Oy Clean Key Oy Clerica Oy CMT Solutions Oy Coats Opti Crafts Oy COMPAREX Finland Oy Componenta Corporation Conlink Oy Contable Oy Contria Oy Convergentia Oy Cora Refinish Oy Cotico Oy Csolutor Oy DCI-Ratkaisut Oy Decolight Oy Dentalrock Oy Dentline Oy DESK Peaknet Oy DHL Global Forwarding Finland Oy DHL Express Dimenteq Oy Doberman Consulting Oy Doka Finland Oy E. Monten Ab EasyZone Oy Ebeneser-säätiö EcoOnline Oy Ecosir Group Oy Edita Publishing Oy El-Björn Oy Elenia Oy Elite Varainhoito Oy Elomaa & Kovanen Oy Eltek Power Oy EM-Kone Oy EMC Talotekniikka Oy Emine Oy Epito Oy Eptikonen Oy Ergo Pro Oy Esa Tiilikka Oy Eskimo Finland Eskoon Sosiaalipalvelujen Kuntayhtymä eskotoikka oy Essedel Capital Partners Ltd Etelä-Karjalan Yrittäjät ry Etukone Oy Euler Hermes Suomi Euromaski Oy Ewona Finland Oy ExeLain Oy Ltd Farmtools oy Festum Software Oy FG Finland Oy Fieteri Oy Fimpec Oy Finance Link Oy Finceptum Oy Fincoat Oy Finkova Oy Finlandia-talo Oy Finn Lamex Safety Glass Oy FinnFreight Oy Finnox Oy Firstbeat Technologies Ltd Flexim Security Oy Forssan Vahinkokuivaus Oy Fortaco Group Oy Framexa Optics Oy Ab FSM Group Galerie Forsblom Geberit Oy Gemalto Oy Genencor International Oy HANKO PLANT Genesta Property Nordic Finland Oy Geonex Oy GHS Group Oy GigaCom Oy Global Blue Finland Oy Granum Oy Haagan Leipä Oy Hammaslaboratorio Airola Hangon koulu, päivähoito- ja nuoriso- ja liikuntatoimisto Happy Tiles Oy Heebo Oy Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry Helsingin Tulliyhdistys ry Helsingin Vesibussit Oy Helsinki Valve & Fitting Oy Henkel Norden Oy HM Lahti oy/ DentHouse Högfors Oy HOT MELT OY HR4 Solutions Oy Hydreco Hydraulics Finland Oy I-Logistics Oy ICT-Verstas Oy Iitin Kuljetus & Palvelu Ina Finland Oy Infoteam Oy Ingenjörsbyrå Lentus Ab Innocate Oy  Inshop Trading Oy Insinööritoimisto Ketema Oy Insinööritoimisto Kolmostie Oy Insinööritoimisto Tuotantorakennus Oy Investis Flife Oy Iso-Naappilan loma Ky IT-Lähituki Backman-Hyrkäs Oy Itä-Helsingin Lukko Oy Jare Asennus Oy Järvenpään Ajokoulutuskeskus Oy Jetpak Finland Oy        JETS consulting Oy JL Tek Jokakoti Oy Jokilaakson Juusto Oy Joutsenon Sähköasennus Oy JPM-Höyläämö Oy JPP-Service Oy Jungheinrich Lift Truck Oy Jupalco Oy Espoo Jupalco Oy Vantaa JYSK OY Jyväskylän Valion jakelualueen kuljetusyrittäjät  KAESER Kompressorit Oy Kakadu Oy Kallio Logistics Oy Kalliorakennus -yhtiöt Oy Kaluste-Trading Finland Oy Kangasniemen Huvilaveistämö Oy Kärävä Sauna Oy Kaskelan Racing Team Oy Kauneus Illusia Oy Irina Moilanen Kauppa Oy Käyttöauto Oy Keravan Teräsmiehet Oy Keskustekniikka-konserni Kiinteistöalan Koulutuskeskus ja –säätiö Kiinteistöalan koulutuskeskus Oy Kiinteistöhuolto Lipponen Oy Kiinteistöhuolto Siivonen Kiinteistöhuolto Toivanen Oy Kiinteistöjen RST-Sähkö Oy Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry Kiinteistömaailma Munkkiniemi Kiinteistöpalvelu Norppa Kilpi-Koskinen Oy KL-Lämpö Oy Kolster Oy Ab Kontino Oy Ab Konttorityö Oy Kopar Oy Kotkan kodinkonehuolto Kranbelts oy Kristallikuvio Oy Krook Media Oy Kuitu Media Oy Kujalan Korjaamo Kalervo Kujala Kuljetus Mikola Ky Kuljetusliike JR-Truck Oy Kuljetusliike Kim-Johan Nuikka Ky Kuljetusliike M. Lindberg Ky Kuljetusliike Reino Laakso Oy Kuumar Oy Kuusakoski Group Oy Kylmäset Oy Kymenlaakson Jäte Oy Kymppivoima Hankinta Oy Lääkärikeskus Aava Oy LähiTapiola-ryhmä Lahnakoski Oy Länsi-Uudenmaan Isännöintipalvelu Oy Länsipuu Oy Laskenta-10 Oy Lasse Tynjälä Oy Lassila & Tikanoja Oyj LBR-Tekniikka Oy Leafhill Solutions Oy LeasePlan Finland Oy Ledisol Oy Lehtoniemen Metalli Oy Leipurin Oy Lejos Oy Leonna Aho Oy Ab Lewel Group Finland Oy LI-Components Ab Oy Lihatukkukauppiaiden Liitto ry Liikennetuotteet Oy Lisker Oy Lohjan Sähkö ja Automaatio Oy Loni Palvelut Oy LS Cargo Logistics Oy Lumicomp Oy LVI-talotekniikkateollisuus ry Maajukka Oy Maanrakennus Jalo oy Machine Partner Magnum Medical Finland Oy Mainostoimisto Sisu Oy Maniska Tekniikka Oy Markkinointitoimisto Tawis Oy Masspap Oy Maxlift Oy MBM Group Oy ME-Autot Oy Lahtinen&Korhonen Measurepolis Development Oy Mediaunioni MDU Medilaser Oy Mediwell Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry Mellano Oy Meluton Oy Ab Mercer Finland Oy Messeforum Oy Messua Oy Metallityö Välimäki Oy Metehe Oy Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa ry Midas Touch Oy Mikrovirta Oy Mipro Oy MIR-Sähkö Oy ML Sora Oy MM Siivouspalvelut Oy Modaamo Model IT Oy MOL Finland Branch of MOL (Europe) B.V. Monilaite-Thomeko Oy Moola Oy Moonhill Oy Movetec Oy Murskaus Rämö & Karén Oy Mustajoen Multajaloste Oy Muumi Baby vaipat Mylab Oy Myllyn Paras Oy Nelonen Media Netcontrol Oy NG-Insulation Oy Nokian Sähkötekijät Oy Nordic Green Energy Nordic Power Service Oy Norrgård Börje Oy Ab Northern Star Partners Oy Novo Nordisk Farma Oy NTC Transport Ab Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro Oy Nykypaino Oy OAJ Opetusalan Ammattijärjestö Ry Omnicom Media Group Finland Oy OP Kymenlaakso OP Satapirkka Optimi Training Oy Orbis Oy Orkla Foods Finland Oy Oulujoen Perhekoti Oy Oulun yliopiston ylioppilaskunta OUNEVA OY Outokummun Metalli Oy Oy Banmark Ab Oy CCI Finland ltd Oy Clean Flame ltd Oy Lyth-Instrument Ab Oy Maanterä Ab Oy REHAU Ab Oy Sultrade Ltd Padasjoen Apteekki Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Paimion Vesi ja Lämpö Ky Päivittäistavarakauppa ry Palodex Group Oy Papula-Nevinpat Pateko Oy Pedab Finland Oy Pelican Rouge Coffee Solutions Oy Pellervon taloustutkimus PTT ry Personalhuset Staffing Group Oy Piikkio Works Oy Piiloset PiiMat Oy Pipelife Finland Oy PKY-palvelu Oy Plantane Oy Pohjanmaan SA-Sähkö Electrics Ltd Oy Pohjaranta Oy Pohjois-Karjalan Arvopaperi Oy Pohjois-Karjalan Kauppakamari Pohjoismaiden Monituote Oy Polycon Oy Polygon Finland Oy PrätkäPaja Prestantia Oy Primo Finland Oy Ab Printcom Center Oy Printsystems Oy Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy Profican Oy Profit Software Oy Projektor IT Oy Promenade Research Proton Lighting Suomi Oy Provad Oy Proventia Emission Control Oy PTH-Metalli Oy PTMovement Oy Putki-Rex Oy Puutavaraliike T.Vainio Oy Qualitron Oy Ab Questback Oy Quorum Rahastoyhtiö Oy R&M Ship Technologies Finland Oy                   R. & V. Eurotrading AG Oy Rakennusliike PR-Yhtymä Oy Rakennusliike Ripatti Oy Rakennustoimisto Rasto Oy Rakentamisen Laatu RALA ry Rapal Oy Rasteri Ky Raute Oyj Real Clean Finland Oy Rekkalaskenta Oy Rela-hierojat Oy Renor Oy Riihimäen Öljypoltinhuolto Oy Riikonen Group Oy Rinne-Laturi Oy Rjv Autohuolto Oy Helsinki & Espoo rkk Bear Group Oy Rockseri Oy Roslings Manor Gardens Ruoveden seurakunta S&N Osakeyhtiö S.Y.B. Finland Oy SafeIT Oy Safetor Turvallisuuspalvelut Saher-Aidat Oy Sähköalojen työttömyyskassa Sähköinsinööritoimisto J Mannonen Oy Sähkötarvike J.Manninen Sammet Dampers Oy Satamaoperaattorit ry Satapirkan Osuuspankki Sato Oyj Savon Laaturakennus Oy  SBI Partner Oy Scansatec Oy Schoeller Allibert Oy Secrow Oy Set Promotion Oy Seuturekry Oy SFS Intec Oy Sievitalo Oy Siivousliike Uuspalvelu Oy Siltra Oy Sinuhe Ky Sitek-Palvelu Oy Smartum Oy Smilehouse Oy Softwave Ohjelmistot Oy Soraliike Jari Hangas Ky Space Systems Finland Oy SPX Flow Technology Finland Oy SRS Fenno-el Oy SRV Yhtiöt Stalatube Oy STC-Trading Oy Sto Finexter Oy Studio Amanda Oy Sulava Oy Sunrise Cosmetics / S. Punkki Oy Suomen 16100 Oy Suomen Konetalo Oy Suomen Kuivaustekniikka Oy Helsinki ja Turku Suomen Kuulosuojaus Oy Suomen Laivanpäällystöliitto - Finlands Skeppsbefälsförbund r.y. Suomen Lasiposti Oy Suomen Logistigo Oy Suomen Rahapaja Oy Suomen Takuuvakuutus/ Rallivakuutus Oy Suomen Tenava Päiväkodit Oy Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy Suomen Terästekniikka Oy Suomen terveysliikuntainstituutti Suomen Terveysliikuntainstituutti/ Terveysverkko Suomen Vaihdepalvelut Oy Suunnittelu ja Valvonta Wanne Oy Svedbergs Oy Ab T. Örthén Oy Tähtiporras Oy Taitokaari Oy Taksi Ilves Taksi Jarkko Pelto-Piri Talosakke Oy TAP Portugal Technetium Consulting Oy Teknologiateollisuus Ry Teräsyhtymä Oy Teuvan Keitintehdas Oy TH-Line Oy Tietotalo Infocenter Oy Tiivituote Oy Tili-Finanssi Oy Tiliparkki toiminimi Tilitoimisto Linkki Oy Tilitoimisto M. Hauhtonen Oy Tilitoimisto Rönkkö Oy Tillotts Pharma Ab Tmi Suvituulia Tmi Terra Works Tmi Tuomas Jäntti Trala Automaatio Oy Tremco illbruck International GmbH Tukkunet Oy Tunturi-Hellberg Oy Turvallisuuspiste Suomi Oy Tuulilasivarikko Oy Carglass® Ultra-Marketing Oy Unilabs Mediscan Oy Uunisepät Oy Uusioaines Oy UVM Yhtiöt Oy Vaasan Kodinkonehuolto Oy Vaasan Seudun Toimihenkilöt Pro ry Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Vallox Oy Valmet Vandernet Oy Vantrail VTR Oy Varte Oy Vemitek Oy Vepe Oy Peltonen     Versaali Oy Verseidag Ballistic Protection Oy Versowood Group Oy Viherpalvelut Hyvönen Oy Viisikko-Communica Communications VCA Oy Vikmet Oy Villa Hiidenmäki Oy ViViTe Holding Oy VJ-Tools Oy Voimaosakeyhtiö SF Voimapaikka Sun Text Oy Voith Paper Oy Vossloh Cogifer Finland Oy Vuorinen & Vuorinen Oy Wedo Consulting Oy Westerby Gård WP Koneistus Oy WS-Expogroup Oy LTD WURSTI OY Yleinen Teollisuusliitto ry Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky


Joulutalkoot 2013: Lahjoittajat  

Tästä listasta näet yritykset ja yhteisöt, jotka tukevat uutta lastensairaalaa lahjoituksella jouluna 2013.

3 Kaveria Heikki&Ilkka&Sauli Oy c/o Tilipalvelu Balanssi 4YourWork A-Katsastus Group Oy A-lehdet Oy A-Rahti Oy A. Flakholm Ky A.Seppälä Total Quality Oy Aarsleff Oy Aastra Finland Oy Ab KJ Plastpoint Oy ABB Oy Abloy Oy AccessPoint Oy Adaxer Oy ADD Taloushallinto Oy Adiabatix Oy Adora Oy Advance Team Oy AEL Oy ÅF-Consult Oy Affecto Finland Oy Agenssi Oy AgriToukola Oy Ahlsell Oy Ahti Pänttäjä Oy AIG Europe Aikakauslehtien Liitto c/o Viestinnän Keskusliitto AIRIX Ympäristö Oy Aito-Palvelu Oy Ajan Näkö Oy Ajan-Avain Oy Aktia Pankki Oyj Aktiv Kapital Oy Akzo Nobel Pul and Performance Chemicals Oy Alapeuran tila/ Vesa ja Sirpa Sunio ALD Automotive ALD vaihtoautot Alder & Sound Oy Alere Oy Ab Alertum Oy Alexandria Pankkiiriliike Oyj Algol Oy Alsemet Oy Alteams Group Alvis Oy Amadeus Finland Oy Ambientia Group Oy Anaconda Cabling Oy Andament GROUP Oy Annelia Anodisointi Janster Oy Anstar Oy Anton´s Best Oy Anvia Oyj Anygraaf Oy Apollo Kaihdin ja Markiisi Oy AppCampus Apteekki Merkos Aquamec Oy Arctic Container Oy Arcus Finland Oy Aresman Oy Arespartners AriPro Oy Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy Arkkitehtitoimisto Design Team Oy Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy Arkkitehtitoimisto Mika Päivärinne Oy Arkkitehtitoimisto Neva Oy  Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy Armas Armiputki Oy Arrow ECS Finland Oy ARROW Engineering Oy       Artic-Kaihdin Oy Artopine Oy Arvo Finland Oy Asbrak Oy Ascom Miratel Oy Asennustyö M. Ahlqvist Oy Asianajotoimisto Antti Riihelä Oy  Asianajotoimisto Borenius Oy Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy Asianajotoimisto Lindfors&Co Oy Asianajotoimisto Merilampi Oy Asianajotoimisto Obstbaum Harju & Sorjonen Oy Asianajotoimisto Puiro Snellman Åkerlund Oy Asianajotoimisto Reims & Co Oy Asianajotoimisto Ritva Tolonen Ky Asianajotoimisto Tamora Legal Oy Asianajotoimisto Tuula Ylinen Oy Asiantuntijapalvelut Lassi Aalto Oy Aslemetals Oy Asoma Oy Aspa Palvelut Oy Aspicore Oy Assistor Oy Ab Assonant Oy Aste Helsinki Oy Asymco AT KiinteistöControl Oy AT-Pihatuote Oy Atao Oy Aulangon Nuorisokoti Oy Auron Oy Auto-Jeni Oy Auto-Kilta Oy Autoasi korjaamot ja Örum Oy Ab AUTOASI Vuosaari  AutoBodyParts Oy Autokeidas Järvi Oy Autoklinikka-Yhtiöt Oy Autokoulu Ajotaito ja henkilökunta Autosalpa Oy AV-Tiimi LJ Oy Avaintieto Oy Avalon Oy Avance Asianajotoimisto Oy Avaus Avnet Nortec Oy Avoin yhtiö Koruharakka AVS-Yhtiöt Oy AWtools Oy Awutek Oy B+Tech Oy Bandercom Oy Barfix Oy Base Catering BB-fashion Oy BDO Oy Becton Dickinson Oy Bedika Oy Beijer Electronics Oy Beisa Oy Bel Mondo Wines Oy Benemen Oy Berggren Group Berner Pultti Oy/Metaplan Oy Besodos Oy Beverage Partners Finland Oy Bio Nature Oy Biofarm Oy Biotronik Oy Bisnode Blue Import BIM Oy BockMann Finland Oy Ltd Boehringer Ingelheim Finland Ky Brevini Oy Broadcast Text International Oy Brother Finland BSV Automaatio Oy Bureau Veritas Finland Bussialan Kehittämispalvelut Oy Buying Service Kirsti Saharla Cad-Quality Finland Oy Cafetering Oy Canon Oy Capgemini Finland Oy Capricode Oy / Capricode Systems Oy Carbonex Oy Ab CarCare Finland Oy CardPlus Oy Carglass Suomi Cargotec Oyj Cariitti Oy Carnegie Investment Bank Ab, Finland Branch Casa Maja Oy Cash Back Finland Oy Ab     Casvu Group Oy CatVet Kissaklinikka Cautus Oy CC-Company Oy, VP Service Oy ja Twin Company Oy Certimo Oy CGI Chef jani's catering Oy Citrus Solutions Oy City-Miksa Oy Citywork Oy CJN Oy Arkkitehtitoimisto Clean Key Oy CMT Solutions Oy Coating Tech Oy Compass Group Finland Oy Competence Design Oy Comptel Oyj Contable Oy Contextia Oy Convoy Oy Coodi Oy Corbel Oy Cramo Oyj Creaman Creanex Oy Cresense Oy Cron-Tek Oy CSI Helsinki Oy CTS Engtec Oy Cubus P24 Cupori Oy Data-Info Oy Datadrivers Oy Datpro DCI-Ratkaisut Oy De Lage Landen Finans DECOlight Oy DecoWorks Oy Deko-Talo Oy Delete Group Oy Delfoi Oy Deltaline Oy -Mainospörssi Densitron Nordic Oy Dentline Oy DesignHouse DH Oy Designhouse TopCanis Oy Destamatic Oy DHL Global Forwarding (Finland) Oy Diafora Oy Dieettimedia Oy Digia Oyj Digikaapelifi Oy DIGILE Oy Digital Factory Oy Dihtor Oy Dimenteq Oy Dionysian Oy Docates Syöpäsairaala Doka Finland Oy Dosmar Oy Dovre Group Oyj Dr.Data Oy Driving Team Oy DSV Road Oy Dual Laser Ltd. Oy Dunlop Hiflex Oy Duo Fashion Oy E. LAIHO Oy E.Ahlström Oy E.P.T. Ikonen OY Earthpac Oy EastTalent Oy Easy Km Oy ECAM Consulting Oy Ecosir Group Oy eCraft Oy Ab Eduix Oy Efora Oy eGain Finland Oy EH Konsultointi Oy Eht Väinö Alapelto T:mi Ejendals Suomi Oy Ekenäs första apotek/Tammisaaren 1. apteekki Eko Eko Solutions Oy Ekokem Oy Ab Ekonor Oy Ekovilla Oy Electrolux Professional Oy Elg-Yhtiöt Oy Elgood Oy Elinar Oy Ltd Elinkeinoelämän Keskusliitto ry Elite Pankkiiriliike Oy Elomatic Oy Eltek EmCe Solution Partner Oy EPT Kone ja laite Oy ER-Kuljetus Oy Ericsson Erikkila Oy Esa Tiilikka Oy Eschnerska Frilasarettet stift Esmes Digital Oy Espatent Oy Espoon Ajotaito Oy Espotel Oy Essedel Capital Partners Oy Estlander&Partners`Investors Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys Etelävartiointi Oy/Sydbevakning Ab Eteva kuntayhtymä Etteplan Etukone Oy/Ajanvaunu Oy Eurest-ravintolat Euroclear Finland Oy Eurolaite Oy Event Brokers EBS Oy Eventus Media Oy Evli Pankki Oyj Evolvit Oy Ex-Tekniikka Oy Excelsior Palvelut Oy ExeLain Oy Ltd Expericon Oy Fair Partner Oy Falck Oy Farmasian oppimiskeskus Farmbioline Oy Fasadi LKV Oy FeedbackDialog Oy Femeia Ky Fennia Fenno Water Ltd Oy Ferral Components Oy FG Finland Oy Fidelix Oy Fidium Law Partners Oy Fiimanni Oy Fikato Oy Filecom Oy / Kommentoi.com Financial Insurance Company Limited Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA Finbiosoft Oy Finceptum Oy Fincumet Oy Finfinet Oy Finn-Mesco Oy/Insinööritoimisto Finn-RTA Oy FinnEPS Oy Finnish Cheese Company Oy Finnish Freshfish Oy Kalamesta Finnox Oy Finnpilot Pilotage Oy Finnprotein Oy Finnsvala Finnsweet Oy Finpro ry Fintax Pitäjänmäki Oy Firecon Group Oy Firstbeat Technologies Oy Fiskars Mekaniska Ab Oy Flow Festival Ltd. Fluidcontrol Oy Focus Image Nordic Oy Foilpak Foiltek Oy Fondberg Oy Fondex Oy Ab Fonecta Oyj Forbo Flooring Finland Oy Foreca Oy Föreningen Granatenhjelm rf Forenom Forismark Oy/Inner Key Formet Oy Forssan Kirjapaino Oy Fortes Isännöinti Oy Fortibus Oy Fortum Oyj Forum Fastighets Kb Forum Virium Helsinki FP Finnprofiles Oy FranCon Franchise Consulting Frisbeenpoint Oy Front Capital Oy FSP Finnish Steel Painting Oy Fuji Finland Oy Funkton Oy FW FilmWorks Oy Fysio Center Jyväskylä Oy / Auron-ketjun partneri G4S Suomi G7 Data Oy GAC Finland Oy GALERIE FORSBLOM - Globart Projects Oy Gameleo Systems Oy Gavdi Finland Oy Genencor International Oy Genesta Property Nordic Finland Oy Genetrade Wood Products Oy Genworth Financial Geotek Oy Getafix Oy GGP Finland Oy GHS Group Oy Global Blue Finland Oy Global Innovation Network Oy Goincka Oy/Bugatti Graafinen suunnittelu Teemu Junkkaala Grafmore Granlund Oy ja henkilöstö Granum Oy Graphic Metal Oy Green Building Partners Oy Greencarrier Freight Services Finland Oy Greenled Oy Grolls Oy Gronlund Palvelut Oy GSP Group Oy Gunnebo Nordic Oy H&A Team Oy H&H Tuonti Oy H-Plus Oy H. Eigenbrodt Ab Haagan Leipä Oy Haagan VPK ry Hakametsän Eläinlääkäripalvelu Oy Hakonen Solutions Oy Halti Oy Hämeen Acera Oy Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstöpalveluiden henkilökunta Hämeen kauppakamari Hämeen Kirjapaino Oy Hämeen Rahtipalvelu Oy Hangon kaupungin koulu-, nuoriso-, liikunta- ja päivähoitotoimis HANI-Tuote Oy Hannes Snellman Advokatbyrå Ab Hannila Matti Oy/Moda Bronco Harjula Ky Härmän Kuntoutus Oy Harrix Oy Hartwall Hattentatti Headstart Oy Hego Finland Oy Heikinlaakson Katsastus Oy Heinolan Tulosdata Oy Heinon Tukku Oy Helkama Velox Oy Helkama-Auto Oy Helsingin bussiliikenne Oy Helsingin Jakelu-Expert Oy Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kappakamari Helsingin Kaukokiito Oy Helsingin Lihakauppiasyhdistys ry Helsingin Pantti Oy Helsingin Pelastusliitto Helsingin Putki-Saneeraus Oy Helsingin Sanomat Helsingin Vesibussit Oy Helsingin Yrityspalvelu Oy Helsinki Valve&Fitting Oy Henkel Norden Oy Henley Business School Henley Business School Finland Hepacon Oy HeTi-Tilit Oy Hevac-konsultit Oy Hietakari-Yhtymä Oy Hilti (Suomi) Oy Hioma-aine Oy HiQ Finland Oy Hitsaamo Oy Hius-ja kauneushoitola Salon Friset HögforsGST Oy Hoist Technology Ab Oy Hoitokoti Tuulikello (Kauhajoen Hoiva ja huolenpito Oy) Hoitokoti Tuulikello (Kurikan Tuulikello Oy) Honeywell Building Solutions Hot Melt Oy Hotel Santa Claus Oy Hovila Oy Hoya Lens Finland Oy HP-Tilit Oy HR4 Group, HR4 Solutions Oy, Promenade Research Oy Huhtamäki Oyj Huiskula Oy Huittisten Näkökeskus Oy Hulkkonen Consulting Oy Hunajayhtymä Oy Huolto Hämäläinen Oy Hydraulic Power Oy Hydromarket Oy Hydros Oy Hydrosystem Oy Hygi Tex Oy Ab Hytar Oy Hyundai Merchant Marine Scandinavia (Finland) Hyvinkään HRP Oy HYY Yhtymä HZPC Kantaperuna Oy Ibero Oy Icare Finland Oy Icopal Oy IDEAL PLM (Ideal Product Data Oy) Idman Vilèn Grant Thornton Oy Idonea markkinointi & viestintä If Turvallisuusrahasto ja If Vahinkovakuutuksen henkilökunta IloMetri Oy Imatran Kone Oy Imatran Tilikonsultit Oy Imera OY IMP Communications Oy Imu-Tec Oy Inderes Oy Index Information Technologies Oy Infoteam Oy Infotool Oy Infra Ry InfraStone Oy Innocate Oy Innofactor Innogreen Vihersisustus Oy Inoi Oy Insinööritoimisto Conditio Oy Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy Insinööritoimisto Nurmi Oy Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy Insinööritoimisto SIR-Sähkö Oy Insinööritoimisto TeknoPlan Oy Inspirans Oy Integrata Oy Intellia Oy Investis Flife Oy IPF Oy Irpola Oy Isännöitsijäkonttori Oy Isännöitsijätoimisto Paras Talo Oy Isku Invest Oy Isojoen Konehalli Oy Isojoen Saha Oy Isoweli Oy Isoworks Oy Itella Oyj Itella Posti Oy Itsenäiset Herbalife Jälleenmyyjät Ivaso Oy Iwa Labs J. Tainio Oy Jaka-Metalli Oy JAM Advisors Oy Jamera Oy Jämijärven VPK ry Jämsän Lääkärikeskus Oy Janavalo Oy Järjestöammattilaiset JAMI r.y. Jätehuolto Jorma Eskolin Oy Javerdel Oy Jenny ja Antti Wihurin rahasto JETS consulting Oy JeTy Oy JFP Executive Search Oy JH-Carpenter JHL Raseborg 158 rf / JHL Raasepori 158 ry JiiHoo Palvelut Oy Jk Kitchen Oy JL-Soft Oy Jokamuovi Oy Jokilaakson Juusto Oy Joroisten Osuuspankki Joutsenon Sähköasennus Oy JPP-Service Oy JPT Jaskari Oy JSP Media Oy Juhatek Oy Jukka Lehtinen oy Jupalco Oy Juustoportti Oy Juvera Oy Jyväskylän soroptimistiklubi K-A Holmberg Oy K-market Albertin herkun asiakkaat ja kauppias K-supermarket Pikantti K.Suilo Oy Käännös- ja kielipalvelu Lokakuu KAESER Kompressorit Oy Kaffa Roastery Kahipa Oy Kaihdin Shop Kaihdin-Lehtonen Oy Kaivogen Oy Kameralehti, Kameraseura ry Kamic Installation Oy Karelia-Upofloor Oy Karelian Martat ry Karhu Sähkö Oy Karisto Oy Kustannusliike Karkkilan Lääkärikeskus Oy Karl Ludwig Oy Karotia Karttakeskus Oy Karves Suunnittelu Oy Kastelli-talot Oy Katri Syvärinen Ky Kaupallisen Opetuksen Edistämisliitto ry Kaustisen Elementtivalmiste Oy Kavika Oy Käyttöauto Oy Kehittämiskeskus Opinkirjo Kehityspiikki Yhtiöt Keili Oy Kekäle Oy Keksintösäätiö Kemin Lämpöeristys Oy Kemin Satama Oy Kenkämaailma Oy Kerko Sport Oy Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Keskipiste-Leader ry Keskuspuiston ammattiopisto Kespet Oy Keuruun kaupunginkirjasto Keuruun koneistus Oy Keva Kevra Oy Kielikone Oy kiinnoste Kiinteistö- ja teollisuushuolto Oy/Kisara Oy Kiinteistöalan Kustannus Oy Kiinteistöhuolto Grönvall Oy Kiinteistöhuolto Lipponen Oy Kiinteistöhuolto Siivonen Kiinteistöhuolto/Kuljetusliike Toivanen Oy Kiinteistöliitto Pirkanmaa Kiinteistömaailma Kiinteistömanagement J. Juhola Oy Kiinteistöpalvelut ry Kimeika Oy Kimet Oy Kinnaskoski Oy KIP Infra Oy Kiriprintti Painotalo Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto Kirjanpitotoimisto Lehtinen Oy Kirjapaino Ässä Oy Kirjavälitys Oy Kissankulman muksut -konserni Kit vision Oy Kit-Sell Oy Kivata Oy Kixit Oy KK Valmennuskeskus Oy KL-Kustannus Oy Klikkicom Oy Koillis Protili Oy Koja Oy Kokkolan Teollisuuskylä Oy KOKOmedia Oy Kompata Oy KONE Hissit Oy Koneistus Tilander Oy Konepalvelu Numminen Oy Koneurakointi S.Kuittinen Oy Konica Minolta Business Solutions Oy Konstsamfundet Konstsmide Finland Oy Kontino Oy Ab Konttimet Oy Kopijyvä Oy Kopiosto ry Korkkitrio Oy Korpinen Oy Koskiston Taidekeskus Kotkamills Oy Kotkan Garderobi Oy Kotkan kodinkonehuolto Koulutettu hieroja Tero Masalin Koulutus ja konsultointi Martti Kauhanen Kouvolan Konetikki Oy Kovil Oy KPMG Oy Ab Kranbelts Oy KSK Logistiikka & Infra Oy KT-Kiinteistötarvike Oy KTM Nordic Oy  KTN-Kiinteistöpalvelut Oy Kuljetus Arto Korpela Kuljetus J. Hirvonen Oy Kuljetus J. Rissanen Oy Kuljetus Mikko Laine Kuljetus Sundell Oy Kuljetus-Mäkivaara Oy Kuljetus-Vainikka Oy Kuljetuskeskusten Liitto Ry Kuljetusliike Eero Säisä Oy Kuljetusliike Hannu Kleimola Oy Kuljetusliike Hannu Vuorinen Oy Kuljetusliike JR-Truck Oy Kuljetusliike Kantola&Koramo Oy Kuljetusliike Reino Laakso Oy Kumitukku Oy Ilmapallokauppa Kuntalehti KuntaPro Oy Kuopion Messujen Tekijä Oy Kuopion Neon 2 Oy Kurikan Apteekki Kurko-Koponen Oy Kuudes Kerros Kuukasjärvi Oy Kuvasin Osakeyhtiö Kuvatoimisto Kuvio Oy Kwintet Finland Oy Kymenlaakson ammattikorkeakoulu L.R. International Oy Lääketeollisuus ry Lääketietokeskus Oy Laatukeskus Excellence Finland Oy Laatukuutio Oy Labquality Oy LähiTapiola Lainapeite Oy ja NSS Hall Oy LAINE Laitilan Kanatarha | Munax Oy Lakea Oy Lakeuden Kuivaustekniikka Lakiasiaintoimisto Laineenkare & Co Oy Lammin Säästöpankki Lämpötalo Veittikoski OY Lännen Alituspalvelu Oy Länsi-Tampereen Eläinystäväsi Lääkäri Oy LänsiAuto-konserni Lapin Metsämarkkinat oy Lapinlahden Koneistus Oy Lapinlahdenvirkku Oy Lappeen Huoltomestarit Oy Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö rs Lapsekas Oy Lapuan Piristeel Oy LariPro Oy Lasiliiri Oy Lasistamo Helsinki Oy Lastensuojelupalvelut Laaban Oy Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry Lattian- ja seinäpäällysteliitto ry Ledisol Oy Leica Geosystems Oy Leikoski Maarit Oy Leipurin Oy Lemminkäinen Oyj Lenkki Oy Leppävaaran Laskenta Oy Leroy Oy Levin Matkailu Oy Lewel Group LFG Finland Oy Liikunta- ja hyvinvointikeskus Fressi Linak Oy Linnan Vartijat Oy Lionia Events Livair Oy LK Engineering Oy LKI-Asiantuntijapalvelut Oy LocalEyes Suomi Oy Log Master Oy Logistic TKT Systems Oy Loimihuolto Oy Loni Palvelut Oy Lönne Scandinavian Oy Loomis Suomi Oy Lukko-Tiimi Oy Lumene Oy Lumi Accessories Oy Lumicomp Oy Lumikko Oy/Lumikko Huoltopalvelut Oy Lumon Oy Luontotieto Keiron Oy Luopajärven Saha Oy Luovanet Oy Lvi- ja Remonttipalvelu Vesa Minkkinen LVI-Dahl Oy LVI-Suunnittelutoimisto J.Taskinen Oy LVI-talotekniikkateollisuus ry LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU LVI-Xpert Oy M & M Visions Oy / Talotarvike.com Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry Maalarimestarien Oy Maalausliike Kuikanmäki Oy Maanrakennus Jalo Oy Machinery Acoustics Oy Machinery Group Oy Maestro mailEM Oy MaiLona Oy Mainostoimisto Crea Oy Mainostoimisto Grafex Mainostoimisto Konsepti Oy Mainostoimisto Reflex Oy Maintpartner Oy Mäki-Reini Oy Makita Oy Mäkitalo Rantanen & Co As.ajot Marckwort Koulutusyhtiöt Marja Tolvanen Oy lkv Markkinointi Muikku Oy Markkinointitoimisto OFRD Marsh Oy Marva Group Oy Maskun Kalustetalo Oy Maspart.com Matkatoimisto Oy MatkaVekka Mattersoft Oy Maviteknik Oy Meda Oy Medi-IT Oy Mediakolmio Oy Mediaosakeyhtiö Frantic Oy Mediaporras Oy Mediarinki Oy Mediatoimisto Voitto Mediayhtiö B105 Oy Medilaser Oy Medisport Oy Mediverkko Yhtymä Oy MediWare Oy Mehiläinen Oy Meira Nova Oy Mekalasi Oy Melon Ltd Menita Ab Oy Mercamer Oy      Mercer Mercuri international Oy Mercuri Urval Meritaito Oy Merocap Oy Messeforum Oy MetalMic Oy Metehe Oy Metritiski Oy Metsäkartano Metsäkonepalvelu Oy Metsäsairila Oy Metsätyö Oy MH-Tuotesuunnittelu Microsoft Oy Midventum Oy Miele Oy Mikrovirta Oy Mikvet Oy Millog Oy Mindigo Oy Minela Säätiö Minniview Mipro Oy Miraculos Oy Mittalinja A1 Oy Mittasuora Oy MJS – Group Oy MJS-Kone Oy MM Hair Oy MM Siivouspalvelut Oy Modio Oy Modz Oy Mölnlycke Health Care Oy Monilaite-Thomeko Oy Monitukku Oy Moonhill Oy Movetec Oy MPS-Yhtiöt Oy (Prewise Oy) MRK Funnel Oy MultiCatering Oy Munkkiniemen Hammaslääkärit Muovi-Heljanko Oy Muovilami Oy Muoviteollisuus ry  Muovityö Hiltunen Oy Mustajoen Multajaloste Oy Muumivaipat Muurla Design Marketing Oy Muurlan Elektroniikka Oy Mylab Oy Mylly & Korpi Oy Myöhänen Esko Matias Myontec Oy Nab Labs Oy Nahkapaikka Oy Navigator Partners Oy Navitas Kehitys Oy Necom Oy Nedolog Oy, NedoCom Oy Netcontrol Oy NetMens Solutions Oy Netsecure Oy Nettihotelli Internet Oy Neural Oy New Tube Suomi Oy Nexstim Oy Nextime Solutions Oy NF Fleet Oy NIBE Energy Systems Oy Niinijoen Tilitiimi Oy Niklas-Sport Oy NMC Cellfoam Oy Nokian Profiilit Oy Nordea Investment Management Nordic C-Management Oy Nordic Mezzanine Advisers Oy Nordic Power Service Oy Norex Group Normart Oy North European Oil Trade Oy Northern Star Nouhau Productions Oy Nouhau Professionals Oy Novartis Finland Oy NRT Yhtiöt Oy Nrzi Sport Oy Nugget Oy Numeron Oy Nv-Orkidea Oy Nybrok Oy Nykypaino Oy OAJ Opetusalan ammattijärjestö Ry ODIN Rahastot OK-Kustannus Oy Omya Oy OnlineSolutions OP-Pohjola-ryhmä Opteam Etelä-Karjala Optimi Training Oy Optiscan Oy OptoFidelity Oy Oral Hammaslääkärit Oyj Oriflame Saimaa Orima-Tuote Oy Orion Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab OSS Business Solutions Oy Osuuskunta Timanttiset Osuuskunta Valkeavesi Otava Oy Oukota Oy Ouneva Oy Outokummun Marttayhdistys Ry Oversol Oy OVH Cart Oy Ovikoodi Oy AGA Ab Oy Atlas Copco Louhintatekniikka Ab Oy B&S Nordic Ab Oy Banmark Ab Oy Callidus Ab Oy Celego Ab Oy Cemron Ab Oy Danfoss Ab Oy Doctagon Ab Oy Duroy Ab Oy Emil Halme Ab Oy Finnvalli Finland Ab Oy Fluid-Bag Ab Oy Gjerstad Ab Oy Hedengren Ab Oy Hydro-Material Ab Oy Integro Finland Ab Oy Jakelulaite Ab Oy Konwell Ab Oy Kuehne+Nagel Ltd Oy Lifa Air Ltd Oy Lore Ab Oy Maarakennus Forsström Ab Oy Mechelin Company Ab Oy Medfiles Ltd Oy Meluton Ab Oy Moccamaster Nordic Ab OY PJK Test House Ab Oy Porvoon Lääkärikeskus Borgå Läkarcentral Ab Oy Primo Finland Ab Oy Pumppulohja Ab OY RK Fysio AB Oy RVS Technology Ltd Oy Samlink Ab Oy Silvadata Ab Oy Silverprint Ab Oy SKFAb Oy Soya Ab Oy SWM-Wood Ltd Oy Tilirex Ab Oy TransPeltola Ltd Oy Tuokko Ltd Oy Valora Trade Finland Ab Oy Waco Logistics Finland Oy Colly Company Ab Oy Santaco Sport ltd På-Helsinki Oy Paccor Finland Oy Pågen Oy Paikallis-Sähkö Oy Pakrak Oy Palmu Group Oy PaloDEx Group Oy Palvelukeskus Päivälehto Oy Pamark Oy Paperinkeräys Oy Paraisten BB-Fashion Oy Ab Paratec Oy Parker Hannifin Oy Parma Oy Paroc Oy Ab Partnertech oy Parturi-Kampaamo Hairdays Espoo Pasi Volanen Oy PCS-Engineering Oy Peab Oy Pedab Finland Oy Pedacom Oy Peeta Oy ja Tärmä Oy Pelismo Oy Pentagon Design Oy Pept Oy Ab Perax Oy Perheyritysten Liitto ry Perustava Oy Petrimed Oy Pharmadata Oy Pharmatest Services Ltd Philips Oy Pickpack Oy Pintaurakoitsijat ry Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy/Tampereen ammattikorkeakoulu Pirkanmaan Work & Clean Oy Pitneyd Bowes Oy Pitokauha Merja Lahdenpää PK Partners Oy Plaana Oy Planimex Oy Plantagen Finland Plasmaleikkaus Procut Oy Plus Kaks Kuljetus Oy Pluscom taloushallinto Oy Plusprojectori Oy PlusTerveys Oy/City-hammaslääkärit Pneumacon Oy Pohjanmaan ICT-palvelu Oy Pohjanmaan Matkatoimisto Oy Pohjanmaan SA-Sähkö Oy Pohjaset Oy Pohjois-Kymen Sähkötarvike Oy Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Pohjois-Suomen Talokeskus Pohjois-Suomen Työterveys ry Pohjolan Master-Tilit Oy Pohjolan Voima Oy Polar Office Oy Polarwipe Oy Polycon Oy Polygon Finland Oy Pöntiön Lihatuote Oy POP Pankki Suupohjan Osuuspankki POP Pankki/Nivalan Järvikylän Osuuspankki Powermaint Oy PowerQ Oy Pöyry Finland Oy PrätkäPaja Prego Oy Prestantia Oy Pretax Accountor Group Prima-rakentajat Oy Leppänen Printmax oy Prior Konsultointi Oy Prisma Consulting Oy ProCare Oy ProCountor International Oy Proesthetics Oy Profican  Oy / Vek-Automaatio Profile Promotion Oy Profit Software Oy Prog-Palvelut Oy                                                 Projektipalvelu Talon Tekniikka Oy Promector Oy Proselectum Oy Protan Oy Proton Lighting Suomi Oy Provisual Oy PS-kustannus Psycon Corporation Psykologipalvelu Psyyke Oy Psykologitoimisto Cresco Oy PT-Sähkötekniikka Oy PubliCo Puhoksen Veturipalvelu Oy PUMA Finland Oy Puolalan keskuskeittiö Oy Puukeidas Oy c/o Talousnet Puume Oy Puutarha Tahvoset Oy Puutarhatoimisto Ahlberg Oy Puutoimi Tapio Outinen Oy Puwimex Oy Pyroll Group Oy Pyymäen Leipomo Oy Q-Park Finland Oy QlikTech Finland Oy Qonsalt Oy Qualitron Oy Ab QuestBack Oy Quorum Rahastoyhtiö Oy R-Group Finland Oy R-Menu Oy R. Asikainen Oy Raimatto Oy Raisio-konserni ja sen henkilöstö Rajatorpan Isännöitsijätoimisto Oy Rakennus Finrem Oy Rakennus Kare Uusitalo Oy Rakennus Numera Oy Rakennus Siirilä Rakennus Soija Rakennuskuljetus Teuvo Lind ky Rakennusliike J Malm Oy Rakennusliike M. Kurtti Oy Rakennusliike Olli Suursalmi Oy Rakennusliike PR-Yhtymä Oy Rakennuspalvelut Tero Laine Oy Rakennussaneeraus K. Hietala Oy Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO Rakennusteollisuus RT ry Rakennustoimisto Tasorak Ky Rakennustuoteteollisuus RTT ry Rakentamisen Laatu RALA ry Rakentamispalvelut Jorma Monni Oy Ramboll Ramirent Finland Oy Ramson & Co. Brand Ambassadors Oy Rannan Teollisuuskone Oy Rantapallo Oy  Raskaspari Oy Raskone Oy Ratas Software Oy Rätinki-Yhtiöt Ratiopharmin Ratsutarvike Sofine Rauhala Yhtiöt Oy Rauman Tekniikkakeskus Oy Rautatietekninen Osakeyhtiö Raute Oyj Ravantit Oy Re:meet Oy REACHLaw:n työntekijät Recommended Finland Oy Redi-Yhtiöt Oy Refair Oy REIM Hämeenlinna Oy Reima Oy Relacom Finland Oy Relevant Partner 4 Media Oy Remonttimestarit Jokiväri Oy Remote Analysis Oy Rengastalo Oy Rentokil Initial Oy Research and Analysis of Media Restalaite Oy RestaOne Oy Rettig Group Revenio Group Oyj Revico Grant Thornton Oy Revisioprodukte PN Oy Rewenda Oy Rexel Finland Oy Riffid Oy Rightware Oy Riihimäen Teatteri Riihimäenkiito Oy Riimin Oy Rittal Oy rkk Bear Group Oy RM-Hitsaamo Oy Roal Oy ja AB Enzymes Oy Roc-Service Oy Rocla Solutions Oy Rodeo ROKdesign Romukeskus Oy Roslings Manor Gardens Rototec Oy RPN-Wood Oy RS-Sähkötekniikka RTK-Palvelut Oy RTL-Palvelut Oy Rudus Oy Kiviaines Etelä-Suomi ja Valmisbetoni Etelä-Suomi Rukki Finland Oy Ruoholahden Sanomat Rusi Oy S&M Luukkainen Oy S-ryhmän S.Y.B. Finland Oy SA-TU Logistics Oy Säästöpankkiliitto SafeIT Oy Safetyset Oy Sagax Finland Asset Management Oy Sähkö- ja telesuunnittelu Alhonen Ky Sähkö-Leppis Oy Sähköhuolto Oy Heikki Salminen Sähköinsinööritoimisto Jussi Mäkelä Oy Sähköpalvelu Malmberg Oy Sähkösuomilammi Oy Sähkösuunnittelu Vahekoski Oy Sähkötarvike J.Manninen Sähköteknisen Kaupan Liitto ry Saku-Tek Oy Salamander Digital Media Oy Salhydro Oy Salico Salkatek Oy Salomar Oy Salon Tilitieto Oy Saloteam Oy Sami Oy Kiinteistöhuolto Sampo Oyj Sampo-Hydraulics Oy Sanoma News Oy / Helsingin Sanomat Sapa Profiilit Oy Sapinus Oy Sappeen Aateli Sarbon Woodwise Oy Sarlin Oy Ab Sarpon Kuljetus Oy SAS Institute Oy Saskon Oy Satakerta Oy SATO Oyj Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry SBI Partner Oy Scan-Iberica Oy Scanditron Finland Oy/EG Electronics SCANDIX käännökset Oy Scanfor bvba filial Finland Scania Suomi Oy Scanlaset Oy Scanoffice Oy Scansatec Oy Schneider Electric Finland Oy Schoeller Allibert Oy Seijan Laskenta Semko Oy Senaatti-Kiinteistöt Seo Lehmäjoki Seppolan Auto Oy Septor Oy Seroco Oy Set Promotion Oy Seviway Oy SFG Yhtiöt/Line Carrier Oy SGN Bikes Oy Siemens Healthcare Diagnostics Oy Siemens Osakeyhtiö Sigma Solutions Oy Sigma Trukit Oy Signatum Oy Siilinjärven Osuuspankki Siivous Simppelix Tmi SIM Finland Oy Simetron Group Oy Simotuote / Kuningassähkö Oy SimulOne Sinituote Oy Siprosol Oy Sisäilmainsinöörit Oy Sisäilmatalo Kärki Oy Sisustusarkkitehdit Fyra Oy Sisustusarkkitehtitoimisto Carola Rytsölä Oy  Sisustussuunnittelu Marika Kurki Oy Sixtek SIY Sisäilmatieto OY SKH-Isännöinti Oy SKYDDA B&B Products Oy Skyr Finland Oy SL Asfaltti Oy SMC Service Oy Smilehouse Oy SMT Solar Kaihdin Ky Solita Oy Someco Oy Sonar Oy Sormat Oy Souru Oy SPECIM, Spectral Imaging Ltd. Specsavers Finland Oy Sponda Oyj Sponsor Capital Oy SPU Oy SPX Flow Technology Finland Oy SR-Logistiikka/Sauli Rodas Oy SRS Fenno-EI Oy SSP Finland Oy St. Jude Medical Finland Oy StaffPoint-konserni Stalatube Oy Stålbox Oy Staria Stata Oy Statiivi Oy STC-Trading Oy Steeri Oy/ICMI Oy Sten & Co Oy Ab Stèn&Co Oy Ab Stera Technologies Oy Steripolar Oy Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne Stiftelsen Tre Smeder Stockmann Stoma Forum Hammaslääkärit Stora Enso Oyj Strand MediaLabs Oy Stryni Oy STT-Lehtikuva Studentwork Sharper Studio Obra Studio Omena Oy Success Clinic Oy Sukkamestarit Oy Summa Capital Oy Sundetta Oy Sunrise Cosmetics / S. Punkki Oy SunSugaring Ky Suoja-Expert Oy Suomen 16100 Oy Suomen Apteekkariliitto Suomen Asuntomessut Suomen Bioanalyytikkoliitto ry Suomen Ekonomiliitto SEFE ry Suomen Energia-Urakointi Oy Suomen Golfseniorit ry Suomen Hormistosaneeraus Oy Suomen Hypoteekkiyhdistys Suomen Lämpömittari Oy Suomen Lasiposti Oy Suomen Lasitushelat Oy Suomen Maastorakentajat Oy Suomen Naishammaslääkärit ry Suomen pelastusneuvonta Oy Suomen poliisijärjestöjen liitto Suomen Projekti-Instituutti Oy Suomen Psykologiliitto ry Suomen Rakennusmedia Oy Suomen Rakettitukku Oy Suomen Rautatiemuseo - Rautatiemuseon säätiö Suomen Sähkötuonti Oy Suomen Satamaliitto ry Suomen Suoramainonta Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomen Tietotoimisto Oy Suomen Tilaajavastuu Oy Suomen Toimintaterapialiitto ry Suomen Varaosakeskus Oy Suomen Viljava Oy Suomen Vuokrakontti Oy Suomen Yrittäjäopisto Supercell henkilökunta Suunnittelu ja Valvonta Wanne Oy Suuntamedia Oy Suupohjan Seutuverkko Oy Suur-Savon Sähkö Oy Sveitsinportin Auto Oy Sweco Finland Oy Symbio Finland Sympa Oy Sysart Oy Sysmän Art Plast Oy Systemair FI T:mi Marjut Haataja T:mi Mika Virkkunen Mestaripalvelut T:mi My-Wood Tabella Finland Oy TableOnline Finland Tähtiporras Oy Taittopalvelu Yliveto Oy Taksipalvelu VOPE Oy Talenom Group Oy Talent Vectia Oy Talentree Oy Talonrakennusteollisuus ry Talosakke Oy Talouskonsultointi Mertaoja Oy Tameara Oy Tampereen Keskustekniikka Oy Tampereen Teatterikesä Tamro Tapaste Oy Targus Finland Tasolaiset Oy Tavani Oy TDC Oy Finland Teboil Kerava, Kannistonkulma Oy Teboil Munkkivuori Velj.Hämäläinen Oy Teboil Uusikaupunki Tecalemit Flow Oy Tech Data Finland Oy Teeripuu Tehden Oy Teho-Tekniikka Oy Tehy ry Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Teknodent Oy Teknologiateollisuus ry Teknopower Oy Teknos Oy Teknosafe Oy Telekat Oy Telemast Nordic Oy Telemerkki Oy TelePatrol Oy Telinekataja Oy Telinekymppi Oy Telog Oy Temal Oy Temet Oy Temotek Oy/Temotek Palvelut Oy Teollisuuden Voima Oyj Teräshelmi Oy Teräsyhtymä Oy Termex-Eriste Oy Terveyshelmi Terveyskaista Tevilex Oy TH-Tools Oy The Boston Consulting Group ThermValidation Oy Theron Catering Oy Thiele Finland Tiedekeskus Heureka TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Tieto Oyj Tietotaito Group Suomi Oy Tietotalo Infocenter Oy Tietotekniikan liitto ry Tikkurila Oyj TIL Group Oy Tiliaktiiva Group Oy ltd Tilintarkastustoimisto Juha Tissari Tilipalvelu Tilitar Tilipiste Oy Helsinki Tilipros Oy Tilitoimisto A-Palvelut Oy Tilitoimisto Eliko Oy Tilitoimisto Kesti Oy Tilitoimisto KLT-Tiimi Tilitoimisto Peltokangas Oy Tilitoimisto Pieni Taivas Oy Tilitoimisto Tili & Palkka Oy Tillotts Pharma AB Tiltek Oy TinkyBell TKH Finland Oy Tmi Heikki Vaittinen/Heikki Vaittinen TMI J.Hakanen Tmi Kauneus Kymppi Tmi Mirja Sjöblom/Mirja Vaittinen Tmi Oskari Kola Tmi Patrik Kullström TOAS Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö Tocoman Services Oy Tooltechnic Oy Torginol-Teollisuuslattiat Oy Tori.fi Torkkelin Paperi Oy Total Layout Oy Touran Puu-apu Toyota Auto Finland Oy TPI Control Oy TR-Vesitykit Oy Tradenomiliitto TRAL ry Travel Tray Tremedia Ky Tremondo Oy Trimico Oy Trioplast Oy Tripa Oy TripleWin Oy True Potential Oy Trust Kapital Group Trusteq Oy TTS-Työtehoseura Tukirahoitus Oy Tunturi-Hellberg Oy Ltd Turotim Oy Turun Konekeskus Oy / Konefarmi Oy Turun Sähkötukku Oy/Humaliston Sähkö Turun Sammutinhuolto Oy Turvaexpertit Turvaykköset Oy Tutkimustie Oy Tuulilasivarikko Oy Tuusulan I Apteekki Typostudio Oy Ukemix järjestyksenvalvonta Oy Ukko.fi / SLP Group OSK Ullanlinnan Yrittäjäyhdistys Ry Unelmapaketti Ay Unelmaworks Oy Unilabs Mediscan Oy Unique 5 United Bankers Oy Uoti, Sotamaa&Co Oy UPM-Kymmene Oyj UPM-Kymmene Wood Oy Upseeriliitto ry Urano Oy Urjalan Sanomat Utajärven kunta Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy Uudenmaan SSK-Palvelut Oy Uudenmaan Vuoto ja Saneeraus Oy Uudenmaan Yrittäjät Uusi Insinööriliitto UIL ry Vääksyn Mylly Oy Vaissi Oy Vakuutusosakeyhtiö Garantia Valion Eläkekassa Valitut Palat/CIL Suomi Oy Vallila Interior Oy Ab Vallilan Takomo Oy ValueFrame Oy Vantaan Energia Vantaan Sähkö-Jope Oy Vapo Oy Varaosa Vuorio Värimiehet Oy Varkauden Aluelämpö Oy Varkauden Kuorma-autohuolto Oy Vehkakaluste Oy Veho Group Oy Ab Vehviläinen Veljekset Mattila Oy Venemyynti Kari Kymäläinen Oy Vepe Oy Peltonen Verco Oy Veronmaksajain Keskusliitto Veropaja Oy Verutum Oy Vesijohtoliike J. Laitinen Oy Vesikolmio Oy Vesinummela Oy Vestia Oy Viemärihuuhtelu Oy Vierumäki Country Club Oy Viestintätoimisto Konttuuri Oy Viherlandia Oy Vihreä Hyvinvointi Oy Vindirekt Finland Oy Ab Vinetum Oy Vintermedia Vipu International Oy Vistema Oy VJ-Tools Oy VMP Group/Rilas Oy Voglia Oy Volvo Trucks Finland VVO-yhtymä Oyj VVS-Sähkö Oy Wapice Oy Warner Music Finland Oy Warrantti ry Wärtsilä Oyj Abp WEG Oy Wellcapita Oy Wellmo Wellprint Oy Wellsec Oy Werkkoyhtiö Vilperi Oy Wermundsen Oy Westpak Oy Ab Wextra Oy Whitestone Oy Wideco Oy Wiima Logistics Oy Wincor Nixdorf Oy Woodsman Oy WS-Expogroup Oy Ltd WSP Finland Oy Wursti Oy Wysiwyg Oy X3msoft Oy Xerox Oy Xetpoint Oy Xylem Water Solutions Suomi Oy Yara Suomi Oy Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry Yksityissairaala Laser Tilkka Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry Yläneen Tili ja Kiinteistö Oy Yleinen Teollisuusliitto Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja sen jäsenyhdistykset Ympäristönsuunnittelu Harju-Soini Ympäristönsuunnittelu Oy ZoomIN Oy ZyXEL Communications A/S


TALKOISSA MUKANA

Jokainen euro on tärkeä. Tästä listasta näet kaikki lahjoittajamme, joukossa on niin yrityksiä, yhteisöjä kuin yksityisiä henkilöitä.

Knuutila J ja Salminen J Koliprint oy Lojo Kalkverks Svenska Marthaf Parkanon yhteiskoulu PEP P06 Tennis Tournament 2014 Raija Fogelholm Salomäki Satu Nokelainen 127-Seurat 4You - Programs tmi Aaltio Marja Aalto Eila Aalto Juhana Aalto Kari Aalto Marianne Aalto Marja Aalto Mauri Aalto Minna Aalto Pertti e.k. Aalto Samuli Aalto Seija Aalto Sirpa Aalto Tapio Aalto Terhi helena Aalto Timo Aalto Tuula Aaltonen Anne Aaltonen Annelli Aaltonen Ari Aaltonen Hans Aaltonen Heidi Aaltonen Jari Aaltonen Jarmo Aaltonen Jorma Aaltonen Juha Aaltonen Juha-pekka Aaltonen Katriina Aaltonen Leena Aaltonen Marjut Aaltonen Markku Aaltonen Matti Aaltonen Nina Aaltonen Taina Aaltonen Tarja Aaltonen Tellervo Aaltonen Terhi Aaltonen Venla ja tommi Aaltonen Virpi Aami ay Aario Anne Aario Hannu Aarne Pia Aarne Karjalaisen Omaiset Aarni Arja ja vesa Aarni Petri Aarniala Eija Aarniala Leena Aarnikoivu S ja M Aarnio Anne Aarnio Elisabet Aarnio Jussi Aarnio Mika Aarnio Paula Aarnio Pirjo ja ari Aarnio Seppo Aarnivuo Tuija Aarrekorpi Jarkko Aatrokoski Lenita ja matti Abblett E ja Geoffrey D åberg Antti åberg Christer åberg Ritva-liisa åberg Timo Act Law Office Oy Adenius-jokivuori Merja Administer Oy Adolfsson Ari Advise Pohjakallio Olli Oy Asi Af ursin Sirpa Åfelt Tmi Maanrakennus Afflekt Risto Agenteq Solutions Oy Ahala Raili Ahanen Janne ja tiina Ahde Jarmo Ahdekivi Sakari Ahjolinna Aimo Ahjotuli Nina Ahlberg Anssi Ahlberg Marja-liisa Ahleskog Johnnie åhlfors Jari Ahlgren Harri åhlgren Kati Ahlgren Niina Ahlholm Eija Ahlqvist Kati Ahlqvist Matti Ahlroth Hannele Ahlroth Mika Ahlsten Aki Ahlsten Ari Ahlström Gunilla Ahmanneva Heikki Ahmavuo Jouni Aho Eija Aho Hanna Aho Heli Aho Irene Aho Jouni Aho Jyrki Aho Marko Aho Päivi Aho Seija Aho Suvi Aho Tuomas Aho Virve Ahokannas Mervi Ahokas Inka-liisa Ahokas Mirko Ahokas Risto Ahola Marina Ahola Martti Ahola Risto sakari Ahola Sari Ahola Sirpa Ahola Tarja Ahola Timo Ahola Tuula Aholainen Ari Aholainen Jarmo Ahonen Eero Ahonen Hannu Ahonen Harri Ahonen Juhani Ahonen Kirsti Ahonen Kristiina Ahonen Leena Ahonen Matti Ahonen Merja Ahonen Riitta Ahonen Risto Ahonen Taina ja harri Ahonen Tarja ja olli Ahonen Tuula Ahonius Kenneth Ahopelto Kaarina Ahopelto Lassi ville juhani Ahopelto Tarja Ahorinta Marita Ahosola Pia Ahpone Outi Ahponen Aila Ahtiainen Jukka Ahtiainen Matti Ahtiainen Riikka Ahtiluoma Airi Ahtola Liisa Ahton Paja Ahtonen Reijo Ahtosaari Kari Ahvenainen Heljä Ahvenainen Kari Ahvenainen Kirsi Ahvenlampi Juha Ahvonen Sari Ahvonen Seija Aig Europe Limited Sivuliike Aihos Esa ja sirkku äijälä Riku äijälä Sami äijälä-roudasmaa Pirkko äijänen Ritva Äijö Jukka Rakennuspalvelu äikää Ossi Aimola Helena Ainasoja Harri Ainen Sari Airaksela Paula ja mika Airaksinen Helena Airaksinen Sisko Airaksinen Timo Airaksinen Veli Airanne Tiina Airas Petteri Airas Raimo Airike Kristin peppi-emilia Airike Peppi-emilia kristiin Airikka Juha Airikka Tarja Airikkala Mona Airio Virva Airola Eeva-liisa ja reijo Aitoniemi Erja-leeni Aittaperän kyläseuran naisjaos Aittasalmi Minna ja mika Ajan Näkö Oy Ajanki Seija Ajankulma Ajo Marja-liisa Akaan seurakunta äkäslompolo Päivi Akavan Erityisalat AE ry Akeba Oy Akkanen Ismo Akkujukka Holdings Oy Akm Talouspalvelut Akonniemi Mikko Aksovaara S ja Mikkonen Tommi Aktia Hypoteksbank Abp Ala-härkönen Johanna Ala-kahri Timo Ala-lehtimäki Liisa Ala-marttila Pirkko Ala-varvi Minna Alahuhta Anssi Alahuhta Ari Alajoki-nyholm Leena Alakari Mikael Alakiuttu Tapio Alakulppi Juha Alaluusua Satu ja raine Alander Harri ålander Liisa ålander Pekka ålander Pentti Alanen Kari Alanen Matti Alanen Riia ja yrjö Alanen Tuire ja raimo Alanen-loukiainen Marita Alanko Aulis Alanko Erja Alanko Marketta Alanne Jukka Alanne Kari Alanne Ulla-maija Alanne Hammaslaboratorio Alaraatikka Paula Alaranta Riitta Alaranta Päivi ja Vesala Jorma Alarauhio Markku Alarautalammi Jukka Alarotu Sarita Alastalo Kari Alastalo Pentti Alastaron Osuuspankki Alasuvanto Anja Alasuvanto Maria Alatalo Aarne Alatalo Hannu Alatalo Keijo Alatalo Ritva Alatalo-korpi Hilkka Alatyppö Leena Alava Reijo Alavahtola Timo Alavakeri Päivi Alaviuhkola Katariina Alen Jouni Alen Raimo Alen-nikitin Raija Alestalo Heleena Aletta Oy Alexandria pankkiiriliike oyj Alha Elina Alha Kari Alhainen Arto Alhanen Kirsi-maria Alhava Sari Alho Outi ja pertti Alho Pasi Alhola Pirjo Alhola Riitta Alhonen Jaana Ali ja Raija Tikkala Oy Ali-kovero Kari Ali-mattila Aila Aliklaavu Anne Alila Mika Alitalo Jorma Alkio Ari Alkio Juhani Alkula Saara Allu - "still in the funk-ryhmä" Almgren Päivi Alo Timo Alonen Marjo Alpisalo Päivi ALSO Finland Oy Altonen Heikki Altonen Pentti Alvasto Jari Am Sairola Oy Andersson Aija Andersson Kaisa ja juha Andersson Kimmo Andersson Reija Andersson Ruth Andersson Susan Andersson Tuula Andrejeff Ole Andrejev Galina Angelaho Hanni Anja Pesola Oy Annala Anne-maria Annala Eeva Anneberg Sven Ansamaa Terhi Ant-wuorinen Jukka Antero Peura Anteroinen Annaleena Anteroinen Helvi Anteroinen Rauno Anthonsen Heidi ja terje Antikainen Ari Antikainen Merja Antila Arja Antila Jarmo Antila-huttula Marjo Antinaho Vesa Antinkaapo Pekka Antola Juha Anttalainen Jouni Anttalainen Liisa Antti-roiko Annika Anttila Ari Anttila Eija Anttila Jari Anttila Maarit Anttila Marja Anttila Marko Anttila Merja Anttila Pekka Anttila Pertti Anttila Pirjo Anttila Pirkko Anttila Risto Anttila Soile Anttila Veli-matti Anttiroiko Joonas Anttola Kirsi Anttolainen Jouko Anttonen Kari Anttonen Markku Anttonen Soili ja ari Anun hoivamajakka Apell Jaakko Apostolidou Raija Apponen Reijo Apteekkariliitto Apteekkimaailma Araneva Pauli Aranko-pohto Sari Aravirta Merja Arenius Jani Areva Reijo Arffman Jari Arfman Päivi Arima Mirja Ariterm Oy Arja Rauste Armfelt Riitta Armonlaakson Kuljetus Arnen enkelit Aro Maaret Aro Pekka Arola Hannu Aroluoma Kimmo Aronen Asta ja kai Aropaltio Tapio Arpiainen Irja Arpiainen Jarmo Arponen Antti Arponen-ilkka Taina Arponeva Pekka Arppe Sari Arra Minna Art-Rita Tmi Artevuo Sonja Artti Markku Artti Martti Arve Liisa ja hannu Arve-inkinen Kirsi Arvidsson Roland Arvio Hannu As Oy Akaan Otsonpuisto As Oy Akaankievari As Oy Haittilantie As Oy Haukilankoti As Oy Kilsa As Oy Kirsikkarinne As Oy Kottilan-Tontti As Oy Mansikkarinne As Oy Neilikka-Rinne As Oy Pellonportti As Oy Rauhanummi As Oy Retiisi As Oy Rientorinne As Oy Sarakulma As Oy Tampereen Muotialanpuisto As Oy Toijalan Kauppakulma As Oy Toijalan Keskipiste As Oy Toijalan Keskipuisto As Oy Toijalan Rauko As Oy Toijalan Valtatie 20 As Oy Ylpönhovi As Oy Ylppölä Asala Ville Asanti Rita Asianajotoimisto Jukka-Matti Laine Asianajotoimisto Lindell Oy Asikainen Jaakko Asikainen Marjut Asikainen Mervi Asikainen Petteri riku Asikainen Riikka Asikainen Riku Asikainen Riku petteri Asikainen Tapani Asikainen Tuula Asikkalan Marttayhdistys Ask Seija Askola Kirsti ja kalervo Askola-vehviläinen Sole Askolin Irja Askolin Jari Aslak Eloranta ja Aija Honkanen Asmundela Päivikki Aspegren Kari Asplund Marita Ässämäki Ky Rakennus Ja Maalaus Assinen Olli AstiaLiisa Astikainen T. ja e. Astmapysäkki åström Esa åström John Asukas Anna-maija Asumer Oy Asunto Oy Akaan Portti Asunto Oy Kilsanpuisto Asunto Oy Kirkkotori Asunto Oy Pihakorsu Asunto Oy Toijalan Pohja Asunto-osakeyhtiö Pähkinänkuori 1-3 ja FC Albela ry Atelcon Oy Audico Systems Oy Auer Liisa Auervuolle Veijo Auhtola Jarmo Aukee Heli Aukee Sinikka Aulanen Seija Aulanko Tarja Aulikki Helle Aulin Kari Aumala Ari Aumo Ari Aunala Kari Aunoila Leena Auranen Päivi Autere Jukka Autere Vesa Autio Elina Autio Helge Autio Kirsi ja harri Autio Maria Autio Pirjo Autio Sari Autio Sirkka Autioniemi Ismo Autioniemi Marjo Autovi Systems Oy Auvinen Eevi Auvinen Hannu Auvinen Jorma Auvinen Olli Auvinen Tarmo Auvinen Timo Avain Logistiikka Oy åvall Per-erik ja pirkko Avance Asianajotoimisto Oy Avikainen Heli äyrälä Jarmo äyräväinen Pia-liisa Azzouzi Abdelhai Bäckman Jouko Backman Kari Backman Karola Bäckman Kurt Backman Paula Bäckman Timo Bäckroos Kaarina ja nils Bäckstöm Ronald Bäckström Greta Bäckström Kim Bäckström-hiltunen Anne-cather Både Tuula Bal Mika Balk Leila Bärlund Kaj Baruffato Lotta Bau Heikki Baumgartner Barbara Bcc Solutions Oy Bci Business Coaching International Behm Leena Behm-tuovinen Tuula Beilinson Terhi Belizia Oy Belt Aino Beople Oy Berden Iina Berg Hanna ja jarmo Berg Maarit Berg Pirjo Bergen-kavanto Birgitta Bergenheim Gabriella Bergius Niina Bergman Bengt Bergman Risto Bergqvist Tuula Bergström Jari Bergström Paula Bergström Sointu Berner Anne Berner Rudolf Betonilattiat Lehtonen Biisoni Oy Bilund Jukka Bio Fund Management Oy Bionova Oy Bister Pirjo Bjårs Anna-carita Björk Raija-leena Björk Sirpa Björkell-ruhl Monica Björklund Erkki Björklund Jari Björklund Merja Björklund Tua Björklund Ulla Björkman Stefan Björn Christina Björn Kirsti Björn Lahja Blåfield Ria Blanck Minna Block Tania Blom Johanna Blom Marja Blom Pirjo Blomberg Anna Blomberg Hilla Blomberg Tony Blomqvist Pia Blomvall Kristiina Bogdanow Juhani Böhling Tuija ja hans Böhlström Henna Bollström Birgit Bollström-Julkunen Lahja Unelma Boman Irja Bonsdorff Jukka Bordi Heli Borenius-harri Eeva-maija Borgström Riitta ja ove Boutique Alain Mikli Brander Paula ja Sutinen Kimmo Brandt Riitta Brännare Jari Bräster Ayla Brederholm Saila Brettschneider Gunvor British Sports Car Company Oy Brofeldt Tuula Broms Berndt Brunou Hannu Bruun Kalevi Buddas Nanny Budde Timo Buhanist-huhtanen Jonna Buldent Miia Buschulte Petra und martin Bussman Armi Bussman Terhi By Itu Byman Kirsi Cadpool Oy Cajander Teija Calonius Kirsti Cankar Laura Cantell Heikki Cantell Leena CardPlus Oy Carelia Apteekki Carina Harald Carjuhan Carling Peter Carlson Marianne Carlsson Virpi Caruna Oy Casmo Oy Castren Anna-maija Castren Hannele Castren Lars Caverion oyj Caves Oy Cavotec Finland Oy Cawen Klaus Ceestashop Centranet Oy Chakhovich Stanislav Changling Chelcea Sirpa Chic Catering Oy Ab Christensen Tarja Citycon Oyj Citymac Travels Oy Citysiskot Ciulla Silja Cks-Trading Oy Cleanosol Ab Clever Girl Oy Cog-Design Oy Collan Brita Collan Leena Collanus Merja Colliander Anders Colliander Annette Colliander Irja-liisa Colliander Kim Colliander Tuula Collin Reino Conor Venture Partners Oy Corander Jerry Corapoff Oy Craviotto Oscar Crawford Jaana Creadox Oy Creamailer Oy Credit agricole corporate and investment bank Cruz Carita CTK Kiinteistöpalvelut Oy Dabek Julius tuomas Dabek Tuoma julius Dabek Tuomas Dagsverksinsamling Dahlin Pasi Dahlsten Timo Dahlström Riku Dammert-tinell Mira Danbom Kai Danielsson Pirjo Danielsson Sari ja jari Davidson Allan Dazzle Oy Debora Oy Dentamari Oy Dernjatin Georg Detria oy DHL Express henkilöstö Dhyring Sirpa Dialogitutkimus Oy Jaakko Seikkula Digia Finland Oy Dikert Päivi Disco K-50:n asiakkaat Douai Riitta Doublecheck Oy Dr.Baumann Kosmetiikka Finland Oy Drawing Art Fordell Dromberg Jaana Dubelman Igor Dyhr Merja-maija Dynasty Helsinki Oy E-P:n poliisilaulajat ry Eberhardt Marja Edgren Helena Eerola Eljas risto Eerola Erkki Eerola Jorma Eerola Kalle Eerola Lassi Eerola Marketta Eerola Tarja Eeva ja Liisa Metsähonkalan syntymäpäiväkeräys Effortia Oy Ehnholm Julia Ehnrooth Albert Ehnrooth Alexander Ehrman Terttu Ehrnrooth Alexander Eila Mirjam Eila räpp-mummo Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun säätiö Eilonen Matti Eilos Isto Einamo Katri ja juha Einesalo Marja ja pertti Einola Antero jalo Einola Jalo Eira Eeva Eirola Susanna Ek Mervi Ek Pirjo Ek Sirpa Ek-niskanen Riitta Ekberg Ritva Ekberg Tarja Ekberg Fredr Edv Oy Ab Ekbom Kai Ekenäs-Tammisaari touring mc ry Ekerodde Olli Ekholm Henna ja m. Ekholm Sirpaleena Eklund Anita Eklund Eija Eklund Mika Eklund Niklas Eklund Peter Eklund Tiina Eklund Tom Ekman Matti Ekman Patrik Ekman Sirpa kampaamo Ekman-manner Merja Ekqvist Aarno Ekroos Lars Ekroth Mirka Ekström Anna-maija Ekström Jan Ekström Päivi Eläinklinikka Takala Oy Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö Elander-heino Monica Elementti Elli Elevkårens styrelse -kbg Eliander Päivi Eliisan Optiikka Elijoki Jarkko Elite Pankkiiriliike Oy Elkamo Oy Ab Ellfolk Marjaana Ellilä Riitta Elo Eira ja heikki Elo Jari Elo Kimmo Elo Krista Elo Markku Elo Ritva Elo Tuula Elo-rauta Minna Elolampi Aila ja Eriksson Olle Elomaa Eeva Elomaa Markku Elomaa Raija Elonen Annukka Elonen Paula ja ari Eloranta Anja Eloranta Jorma Eloranta Kimmo Eloranta Riitta Elovaara Harri Elovainio Jani Elovainio Kirsi Eltek Power Oy Ema Group Oy Emerco Oy Enbäck Leea Enberg Kirsi Enbuska Risto Engblom Hannele Engblom Kimmo Englund Ulla Engström Patrik Enholm Julia Enimö-ahonen Airi Enlund Kirsti Enqvist Sirpa Enström Erkki Entria Oy Epäilys Pekka Er - Nest Oy Eränen Seppo Eriksen Eivor Eriksson Anne-marie Eriksson Erkki Eriksson Kurt Eriksson Leena Eriksson Markku Eriksson Mats Erityispeltiseppien Ammattiosasto Ry Erjala Tuomo Erkamo Katri Erkkilä Jarkko Erkkilä Lassi Erkkilä Tiia Erkko Marko Erma Tuomas Ernestas byaförening rf Erola Leena Erolainen Tuula Eronen Jorma Eronen Matti Eronen Pekka Eronen Riitta Eronen Ritva ja harri Eronen Sannamari Eronen Tuija Ervasti Erkki Ervasti Ulla Ervasto Erkki Esala Hannu Esbo Marthaförening rf Esbo Norra Marthakrets Esbobygdens ungdomsförbund rf Escartin-sorjonen Laila Esiupseerikurssi 65 Eskelin Inger Eskelinen Liisa Eskelinen Maija Eskelinen Minna Eskelinen Päivi Eskelinen Seppo Eskelinen Sirpa Eskelinen Tarja Esko Kortelainen Tmi Eskola Anne Eskola Arto Eskola Eija Eskola Ilkka Eskola Leena Eskola Osmo Eskola Pasi Eskola Pentti Eskola Teija Eskonmaa Lassi Eskuri Pekka Espo Terttu Espoo Ringside Golf Espoon Antenni Oy Estakari Juha Estola-riipi Tarja Etappina Oy Etelä-Hämeen OP-Kiinteistökeskus Oy Etelä-Hervannan Koulu Etelä-Savon koulutus OY Eteläniemi Hanna-leena Etholen Timo Ettala Juha Etuhuolinta Jukka Halli Oy Euran kunnalliset JHL ry Eväluoto Kimmo Evergreens Ry Evers Tomi Evijärvi Pekka Evitskog fbk Damklubb Evli Pankki Oyj Evry Jydacom Oy Exell Marlon Face Factory Oy Fadjukov Sari Fager Fanni Fager Jari Fager Reija Fagerholm Camilla teresa Fagerlund Bror Fagerlund Hannu Fagerlund Markku Fagerlund Sirkka Fagerström Kari Falck Eira Falck Mirja Falin Aila Fallenius Leo Fantasy Nail Studio Farenta Oy Färm Jon Färm Merja Fazerilan toimihenkilöt tu ry Fehrmann Maritta Fenno Optiikka Kaakinen Oy Fenno Optiikka yrittäjät Ferapontow Ismo Festium Oy FHOC Busanistit Fidelix Oy Filppula Antti Filppula Pirjo Fils Anne-christine Finby Martaförening Finell Riitta Fingerroos Rita Finib Oy Finlandia Hall Rotaryklubi RY Finnairin Boeing 757 -ryhmä ja lomaliikenteen ystävät Finne Asko Finne Maria Finne Marika Finnilä Jussi Finnilä Jussi tapio Finnish Jaguar Drivers Club R.Y Finnsuoja Oy Fisk Saara Flemmich-lindholm Kirsi Flexolahti Oy Flink Eija Flinkman Pirkko Flyckt Riitta Folkesson-huttunen Mia Folkhälsan Syd Ab Fontell Marja Footstep Design Tmi Förbom Antero Fors-nieminen Anne Forsberg Lasse Forsberg Ulla-maija Forsblom Lilian Forsell Jouni Forsgren Bjarne Forsius Johanna Forsman Margareta och rolf Forsman Tarja Forsman-haapaniemi Nina Forss Timo Forss Tuija Forssan Isännöinti ja Kiinteistönvälitys Oy Forssan Oriflame alue 159 Irja Sarin Forssan Teatteriyhdistys Ry Forssell Marja Forssell Mika Forsström Kari Forsström Kirta Forsström Mona ja ulf Forsten Noora Försti Pentti Forsvik Arja Foxell Marja-liisa Foxell Riitta Franchi Leila Franssi Ulla Franssila Ari Franzen Markku Franzen Tomi Fredriksson Jorma Frese Karl-heinz Friberg Elina Friherrsin vpk:n naisosasto Friis Liisa Frilander Osmo Friman Kirsi Friman Leila From Juha From Marjut From Nina Fromholtz Maritta Frondelius Matti Front Jari Front Tuula ja pentti Furman Eeva Furnipro Furuholm Laura ja Knuutila Heikki Future rallisprint Fyhr Nina Fyhrqvist Sirpa Fysioterapia Arja Käyhkö G4S Suomi Gandombakhsh Andre Gästrin Aira Gateline Oy Gauriloff Tarja Gemalto Oy Genral-wikstedt Marja Gerlander Eija-maria Germano Liisa Gertime Ginman-tjeder Nella Gluskow Riitta ja mikko Gohr Birgit und dirk Gorell Anna Gört-laine Tiina Gottschalk Susann Graf Aulikki Granath Sisko Granberg Carl-gustav Granfelt Erika Grani moottoripyöräkerho Granlund Arto Granqvist Anne Granqvist Sari-maija Granroth Anneli Granvik Kaija Gråsten Hannu Gråsten Päivi Gråsten Saila Green Room Oy Greenled Oy Greenstep Oy Grehn Titta Grekelä Paula Gröhn Anne Gröhn Heino Gromoff Risto Grön Kaj Grön Tapio Grönberg Liisa Gröndahl Jari Gröndahl Mirja Gröndahl Risto Grönfors Jaana ja kimmo Grönholm Päivi Grönlund Hanne ja jari Grönlund Helena Grönlund Marian Grönmark Kalle Grönmark Riitta Grönqvist Heidi Grönqvist Jan Grönqvist Johanna Grönqvist Osmo Grönqvist Tony Grönroos Jouni Grönroos Juha Grönroos Terttu ja veijo Grönvall Elina Grönvall Katri ja markku Growflow - Kasvuvirta Oy Grundström Marja Gummerus Anna-kristiina Gustafsson Eeva Gustafsson Mervi Gustafsson Minna Gustafsson Siv Gustafsson Tuija Gutierrez Marja-leena Gynther Leena Gynther Ria H. Hurtig-Putkonen Haajanen Risto Haakana Heikki Haali Simo Haanpää Kari-jussi Haanpää Paula Haanpää Tarja Haanpää Tuomo Haanperä Leena Haapa Maarit Haapajärvi Virve Haapakangas Tarja ja matti Haapakoski Seija Haapala Jari Haapala Jari-pekka Haapala Minna Haapala Terhi Haapalahti Raija Haapalainen Anja Haapalainen Elina Haapalainen Mette Haapalehdon Katsastus Oy Haapamäki Marjo Haapamäki Petteri Haapanen Jari Haapanen Leea Haapanen Merja Haapanen Mirja Haapanen Tiina Haapaniemi Kimmo Haapaniemi Merja Haapasaari Sari ja raine Haapasalmi Pirkko Haapasalo Juhani Haapasalo Mico Haapasalo Pertti Haapaveden Kello ja Optiikka Haapiainen Ella Haarala Anna-liisa Haarala Elina ja pekka Haarala Jari Haarala Markku Haaranen Marjut Haaraniemi Kimmo Haaraoja Maritta Haase Kaija Haataja Hilkka Haataja Pia Haavisto Anitta Haavisto Anssi Haavisto Arja Haavisto Harri Haavisto Jarmo Haavisto Matti Haavisto Pentti Haavisto Teija Haavisto Anne ja Nikali Heikki Hackman Anneli Haga Seija Hagel Hillevi Hagelberg Mirja Hagelberg Tarja Hagelstamska högstadiet elevkåren Hagert Sari Hagfors Kari Hägg Ari Häggman Ilkka Hagman Johanna Hagman Sari Hagman Tarja ja kim Hagman Ann-Marie ja Mäkinen Janne Hagstedt åsa Hagström Heikki Hahl Eila Hahnsson Sirpa Haikala Olli-matti Haikarainen Eila Häikeläinen Igor Häikiö Jari Haikka Risto Haikonen Raija Haimakainen Jari Haimakainen Seija ja sakari Haimakka Jorma Haimi Marja-leena Haimi Reijo Haimila Päivi ja risto Hainari Harri Haipus Leo Hair & Beauty Spa Hair Sensation Hair-Style Lea Jokela-Tikka Häivälä Sanna-mari Hakala Aila Hakala Anne Hakala Anne ja ari Hakala Helena Hakala Juha Hakala Juha-pekka Hakala Kirsi ja tapani Hakala Martti Hakala Merja Hakala Rauno Hakala Riitta ja timo Hakala Seppo Hakala Timo Hakala-niskanen Maila Hakalanmäen Asukasyhdistys ry Hakalisto Eeva Hakama Tapani Hakamäki Kristiina Häkämies Maria Hakanen Anu Hakanen Aune Hakanen Jorma Hakanen Marko Hakanen Martti Hakanen Raimo Hakanen Raine Hakanen Sami Hakaniemi Oral Hakaoja Risto Hakasalo Marjo Hakkalan koulun oppilaskunta Hakkarainen Anneli Hakkarainen Hanna-liisa ja m. Hakkarainen Hannu Hakkarainen Helle Hakkarainen Kerttu Hakkarainen Marja Hakkarainen Marjaana Hakkarainen Olli Hakkarainen Pertti Hakkarainen Pirkko Hakkarainen Raili Hakkarainen Seija ja olavi Hakkarainen Seppo Hakkarainen Sirkka Hakkarainen Timo Hakkarainen Tuija Häkkilä Hannu Häkkilä Ritva ja sauli Häkkinen Jouni Häkkinen Juha Häkkinen Marja Häkkinen Marja-leena Häkkinen Mervi Häkkinen Saila Häkkinen Sari helena Häkkinen Sisko Häkkinen Urpo Häkkinen Veli-pekka Hakola Maarit Hakola Panu Hakola Senja Hakonen Sonja Hakonen Tarja Hakoniemi Eeva Hakula Taija Hakuli-matilainen Virpi Hakulinen Eetu Hakunilan Optiikka Halavaara Merja Halikon lukion oppilaskunta Halin Ari Hälinen Jouko Halinen Lea Hälinen Päivi ja alpo Haljala Tuula Hall Eveliina Hallanheimo Olli Hallaranta Arto Hallenberg Anne Hällfors Tiina marjatta Hallikainen Minna Hallikainen Raija Hallikainen Tanja Hallikainen Tuija Hällis Maria Hallman Risto Hällström Veronica Halme Eeva Halme Kaija Halme Markku Halme Mika Halme Niklas Halme Pirjo Halmela Ari Halmela Seija Halmevaara Antti Haloila Henri Halonen Annaleena Halonen Ari Halonen Kirsi-maria Halonen Marko Halonen Matti Halonen Milja Halonen Outi Halonen Pekka Halonen Raija ja veikko Halonen Risto Haltia Martti Haltia Ulla Haltia Ulla-maija Halttunen Arja Halttunen Jari Halttunen Margit Halttunen Markku Halunen Seppo Hälvä Elise Hälvä Risto Hämäläinen Annakatri Hämäläinen Anne Hämäläinen Anu Hämäläinen Ari Hämäläinen Arto Hämäläinen Eila Hämäläinen Esa Hämäläinen Hannele Hämäläinen Hannu Hämäläinen Harry Hämäläinen Heidi Hämäläinen Jorma Hämäläinen Juhani Hämäläinen Kari-pekka Hämäläinen Keijo Hämäläinen Lea Hämäläinen Leena Hämäläinen Marja Hämäläinen Marjo Hämäläinen Markku Hämäläinen Outi Hämäläinen Päivi Hämäläinen Pasi Hämäläinen Petteri Hämäläinen Pirjo Hämäläinen Reijo Hämäläinen Reine Hämäläinen Riku Hämäläinen Sauli Hämäläinen Seija Hämäläinen Teemu Hämäri Pirkko Hamarila Vesa Hamberg Christer Hamberg Heino Hämeenoja Eeva Haminan Soroptimistit Hamm Heikki Hammarberg Arja Hammaskari Oy Hammaskulma Oy Helsinki Hammaslaboratorio Confident Oy Hammaslaboratorio Modent Oy Hampori Hannu Hamunen M. ja Kainulainen J. Hangasoja Jorma Hangon hell. läh. Ry/Löytötori Hanhela Markku Hanhela Veli-matti Hanhikangas Terttu Hanhinen Kaarina Hanhineva Vesa Hanhisuanto Ari Hankaniemi Anna-kaisa Hanki Seija Hankilanoja Jarmo Hannele Lilja Hanni-harju Paula Hännikäinen Hannu Hänninen Anneli Hänninen Ari Hänninen Harri Hanninen Jarmo Hänninen Juhani Hanninen Kari Hänninen Keijo Hänninen Markus Hänninen Matti Hänninen Mika Hänninen Pekka Hänninen Seppo Hänninen Teemu Hänninen Tuija Hänninen Tuula Hänninen Vilma Hannu Sirpa Hannu Lehtinen / K-Extra Herkkulautta Hannukkala Tarja Hannuksela Vuokko Hannula Kirsi Hansen-haug Lasse Hanska Jukka Hanska Monel Hanski Kati Hanski Leena Hanski Mikko Hantsalan Klassill Koulu 7C/2014 Hantula Outi Happo Hanna-leena Happonen Ari Happonen Eila Happonen Ilkka Happonen Kari Happonen Lahja Happy Orange Oy Hapulahti Aila ja ari Hara Maija Harainen Jarmo Haravakylä-Kankaan martat Harden Jan Harenko Kristiina Harhalan koulun retkitili Harikoski Riitta Harinen Aarre Harinen Ulla Harju Anne Harju Eija Harju Esa Harju Iitu Harju Jukka Harju Kalevi Harju Markku Harju Pasi Harju Pekka Harju Riitta Harju Sari Harju Pirkko ja Panttila Kaj Harjula Airi Harjula Eija Harjula Ulla Harjunen Eila Harjunen Tuija Harjunpää Tiina Harjuntausta Marianne Harkema Esko Harkki Eeva Härkönen Aniitta Härkönen Tuija Härkönen Vesa Harlamov Pirjo Härmä Martti Härmä Päivi Harmaala Eija Harmainen Veli-eino Härmälä-heiskanen Liisa Härmänmaan 4H-yhdistys Harpala Tarja ja markku Harrinvirta Pirjo Harsu Maija Hartikainen Anne Hartikainen Antti Hartikainen Eero Hartikainen Eija Hartikainen Elina ja kyösti Hartikainen Hannu Hartikainen Heli Hartikainen Matti Hartikainen Reijo Hartikainen Riitta Hartikka Regina Hartikka Terhi Hartkopf Angela Hartolan Osuuspankki Hasila Pirkko Hassinen Veli Hasu Hannu Hasu Marja Hatakka Hannu Hätönen Erja Hattulan Pyhän Ristin Kuoro Ry Hauhia Mika Hauhio Leena Haukilehto Ritva ja ahti Haukiputaan lukion oppilaskunta Haukiputaan Yläasteen Oppilaskunta Haukivuoren Äidit Haukka Heikki Haukka Mari Haukka-aho Ulla Haukkajärvi Tapio Hausjärven seurakunta Hausjärven yläaste/lukio Hauska Timo Hautakangas Jyrki Hautala Eeva Hautala Jussi Hautala Kari Hautala Kati Hautala Marja Hautala Timo Hautamäki Eini Hautamäki Heidi Hautanen Marja Hautauspalvelu Rinne Hautsalo Veera Hava Ossi Havana Marika Haverinen Ilse Haverinen Liisa Haverinen Marianne Haverinen Sari Havia Pasi Havimäki Jari Havu Riitta Havula Mirva Häyrinen Pekka Häyrinen-lindberg Armi Häyrynen Irja HD Soft Hedberg Kaija Hedman Pirjo Hehku Kauneuteen Heikinaro-johansson Ritva Heikinheimo Anneli Heikinheimo Liisa Heikkilä Aarni Heikkilä Aino Heikkilä Anna-maija Heikkilä Annikki Heikkilä Arto Heikkilä Elli Heikkilä Jaakko Heikkilä Juha Heikkilä Liisa Heikkilä Maarit Heikkilä Maija Heikkilä Marja-liisa Heikkilä Markku Heikkilä Mirja Heikkilä Pirjo Heikkilä Raija Heikkilä Riitta Heikkilä Ritva Heikkilä Sanna Heikkilä Sari ja jukka-pekka Heikkilä Seppo Heikkilä Tapani Heikkilä Terhi Heikkilä Timo Heikkilä Tuula Heikkinen Annamari Heikkinen Ari Heikkinen Eeva Heikkinen Hanna Heikkinen Hannu Heikkinen Ilari Heikkinen Irmeli Heikkinen Jari Heikkinen Jenni Heikkinen Juhani Heikkinen Kaisa ja erkki Heikkinen Kirsi Heikkinen Lea Heikkinen Liisa Heikkinen Markku Heikkinen Matti Heikkinen Merja Heikkinen Päivi Heikkinen Pertti Heikkinen Sarita Heikkinen Sirpa Heikkinen Teuvo Heikkinen Timo Heikkinen Tuija ja jorma Heikknen Kari Heikkonen Jarmo Heikkonen Päivi ja markku Heikkonen Riitta Heikonen Maija Heilimo Seija ja veikko Heilman Seija Heimala Päivi Heiman Seija Heimo Aki Heimo Pasi Heimonen Piia Heimonen Taisto Heinäaho Tarja Heinämäki Elina Heinänen Niko Heinaro Päivi Heinäveden Kemianos Ry 125 Heine Robert Heinijoki Raija Heinikainen Lea Heinikangas Soile Heinikari Johanna Heininen Janne Heininen Mari Heino Harri Heino Heikki Heino Markku Heino Mika Heino Olavi Heino Petri Heino Raija ja timo Heino Ritva Heino Tomi Heino Sanna ja Rämä Pasi Heinola Ilkka Heinola Tuula ja keijo Heinola rock united Heinolan kaupungin Marttayhdistys ry Heinolan kirkonkylän martat ry Heinolan Laite -ja Konesuun Oy Heinonen Anna Heinonen Eija Heinonen Eila Heinonen Harri Heinonen Irma Heinonen Jukka Heinonen Jussi Heinonen Kalle Heinonen Leena Heinonen Leena ja matti Heinonen Leif Heinonen M ja l Heinonen Mari ja timo Heinonen Marja-liisa Heinonen Markku Heinonen Martti Heinonen Mika Heinonen Minna Heinonen Pirjo Heinonen Pirjo ja timo Heinonen Raimo Heinonen Ritva anneli Heinonen Sari Heinonen Sirkka Heinonen Sulo Heinonen Suvi Heinonen Tarja Heinonen Timo Heinonen Veli Heiska Jukka Heiskanen Arto Heiskanen Jarmo Heiskanen Juha Heiskanen Kalle Heiskanen Marja Heiskanen Outi Heiskanen Pentti Heiskanen Ritva Heiskanen Sinikka Heiskanen Sirpa ja jukka Heiskari Matti Heiskarin Teräspaja Oy Heittola Taina Heittola Timo Hekkala T. ja veikko Hekkala Tuula Helala Anneli Helander Aarno Helander Elina Helander Jari Helander Jarmo Helena Marjatta Helenius Jarmo Helenius Leena Helenius Marika Helenius Marja Helenius Marko Helenius Pia Helenius Pirjo Helenius Timo Helenius Titta Helenius Ulla Helevä-vuoti Eeva-kaisa Heli Päivi Heliander Merja ja jouni Helin Aija Helin Ari Helin Heikki Helin Kirsi Helin Riitta Helin Teuvo Heliö Anna-mari Heliö Ulla Helkkula Juhani Hella-pikala Kerttu Hellberg Sini Helle Pirkko Helle Tiina Hellemaa Antero Hellen Erkki Hellen Kasper Hellgren Leo Hellgren Reijo Hellman Ari Hellman Ilkka Hellman Jarmo Hellman Leena Hellman Regina Hellman-eronen Leila Hellsten Ari Hellsten Kai Hellsten Kari Hellsten Marja Hellsten Marja-liisa Hellsten Raija Hellsten Veijo Hellström Markus Helmien Talo Oy Helmimaailma Helminen Katja Helminen Pirjo Helminen Tiina Helminen Timo Helminen M ja Kilpinen L Helminen-pacius Päivi Helmipaikka Helsingfors svenska Marthaförening Helsingin Eläkeläisjärjestöt Ry Helsingin kaupungin palvelukeskus Helsingin Kaupunki Helsingin Kunnalliset Eläkeläiset Helsingin op pankin apv-tutkinnon 21.11.2014 suorittaneet 32 opiskelijaa Helsingin OP Pankin APV1 -opiskelijat 05/2015 Helsingin Pika-Apu Oy Helsingin poliisilaulajat ry Helsingin ranskalais-suomalainen koulu Helsingin Rengashotelli Oy Helsingin Seurakuntayhtymä Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 9D oppilaat/vanhempainyhdistys Helsingin Toimihenkilöt Pro ry Helsingin Yliopiston rahastot Helsinki/Talpa Helsko Anne-kristiina Hemmi Riitta Hemming Onni Hemming Tarja Hemminki Harri Hemminki Jarmo Hemminki Pekka Hengitysliitto Ry Henna Harri Henna Keränen ja Ari Sauso Henriksson Frej Henriksson Kaj Henriksson-tapio Tua Henry Fordin säätiö Henttonen Kari Henttonen Teija Henttu Liisa Hentula Auvo Hentunen Irma ja seppo Hepojärvi Marja Herkama Leena Herlin Anne Hermansson Jyrki Hermunen Päivi ja jorma Heroja Maria Herrala Satu Herralan martat ry Herttoniemen silmälasi Herva Heikki Herva-koivuranta Arja Hessumobiili Oy Hettula Eero Hiekkala Pirkko-liisa Hiekkavirta Kirsti Hieroja Risto Törmälä Hieta Briitta Hieta Pirjo Hietaharju Kari Hietala Kristiina Hietala Merja Hietalahti Hannu Hietalahti Kalevi Hietamo Eija ja kari Hietanen Ari-pekka Hietanen Eija Hietanen Ensio Hietanen Jaana Hietanen Jouko Hietanen Jouni Hietanen Roope Hietanen Susanna Hietaniemi Keijo Hietaniemi Marjatta Hietapakka Ari Hietaranta Seppo Hietarinta Eila Hietarinta Raija Hietikko Jaana ja juha High Metal Production OY Hiidenkari Päivi Hiidensalmen Sähkö Oy Hiilesniemi Aija Hiisivirta Mika Hiitelä Erja Hilden Kirsi Hilden Pekka Hilden-engberg Pirjo Hiljander Merja Hiljanen Esko Hiljanen Markku Hiljanen Sanna Hillberg Harri Hillner Teija Hillo Sirkka Hilska Sari Hilti Suomi Oy Hiltula Irene Hiltunen Ahti Hiltunen Arja Hiltunen Erkki Hiltunen Esa Hiltunen Jari Hiltunen Lassi Hiltunen Marja ja heikki Hiltunen Marja ja matti Hiltunen Marko Hiltunen Matti Hiltunen Mika Hiltunen Paula Hiltunen Paula ja pasi Hiltunen V. ja Multanen T. Himanen Leena Himberg Juhani Himberg Riitta Himberg Titta Himmelroos Olavi Hinkkanen Aarni Hinkkanen Marjut Hintikka Tuomo Hinttala Harri Hiram Loosi 25 Ry Hirn Esa Hirn Jan Hirn Riikka Hirokazu Tanaka ja Kiyoe Somayama Hirschovits-gerz Sirkka Hirvenkari Lotta Hirvensalo Jari Hirvi Aino Hirvimäki Seppo Hirvinen Petri Hirvinen L kuolinpesä Hirvisaari Laila Hirvoila Hirvonen Hely Hirvonen Ilkka Hirvonen Jaana Hirvonen Jarmo Hirvonen Marita Hirvonen Markku Hirvonen Martti Hirvonen Mauri Hirvonen Pekka Hirvonen Ritva Hirvonen Sari Hirvonen Seija Hirvonen Tarja Hirvonen Tuula sinikka Hirvonen Ulla ja jukka Hirvonen Leila Tmi Hjorth Jari Hoffren Pirjo Högberg Tiina Höglund Seija Hohtari Vilma Hohti Klaus Hoikka Jouni Hoikka Paula Hoikkala Ari Hoikkala Merja Hoikkanen Kari Hoisio Anne Hoitohuone Vihreä Lohikäärme Hoitopalvelu Hermion Hokkala Jouko Hokkanen Arto Hokkanen Eija Hokkanen Harri Hokkanen Pirjo Hokkanen Suvi-päivi Holappa Kari Holkeri Jukka Holkeri Kalle Holkko Sirpa Hölli Eero Hollolan Perussuomalaiset ry Holm Harry Holm Jan-olof Holm Jenny Holm Pekka Holm Tuija Holma Maria Holma-ruotsalainen Pirjo Holmberg Andrae Holmberg Jaana Holmberg Jan Holmberg Kirsi Holmborg Ritva Holmen Riitta ja elof Holmgren Mikko tapio Holmström Anneli Holmström Bengt Holmström Tom Holmström Tomas Holopainen Aino Holopainen Jarmo Holopainen Kari Holopainen Kimmo Holopainen Pekka Holopainen Tarja Holopainen Tuula ja jorma Holopainen K. ja Hytönen H. Hölsö Jarmo Holstein Osmo Hölttä Pertti ja helen Hölttä Heli ja Kangasalusta Jukka Homenon Martat Homeopaatti Taina Olsson Homma Hannu Hongisto Markku Honka Paula Honkaharju Harri Honkala Kai Honkala Marja Honkala Marjo Honkala-liuska Ulla Honkanen Anja Honkanen Eeva Honkanen Heikki Honkanen Jari Honkanen Liisa Honkanen Marja Honkanen Pekka Honkanen Pentti Honkanen Raimo Honkanen Reijo Honkanen Risto Honkanen Sariina Honkanen Satu Honkanen Taina Honkanen Teemu Honkanen Tuula Honkanen Vesa Honkaniemi Mikko ja teija Honkanummi Eeva Honkavirta Riitta Honkimaa Jenni Honkonen Anna-maija Honkonen Hannu Honkonen Vesa-pekka Höök Pete Hopeamaa Vesa Hopia Ritva Hopponen Jan Hopponen Maritta Höri-santala Tiina Hörkkö Esko Hörkkö Päivi Horko Ritva Hörman Kirsi Horttanainen Jalo Hosio Ari Hoskonen Pirkko Hotanen Kari Hotanen Tanja Hotanen Timo Houni-lundberg Pirjo Hoven Miikka Hovi Marjut Hovi Pasi Hovi Pirjo Hovila Hanna Höykinpuro Hilkka Höysniemi Timo HR4 Group Oy Ht Laser Oy Hugo Bergroth-sällskapet Huhmarniemi Juhani Huhta Marja Huhta Pertti Huhtala Anne Huhtala Helena Huhtala Keijo martti Huhtala Lasse Huhtala Lassi Huhtala Liisi Huhtala Marja Huhtaluoma Pia-maria Huhtamäki Pekka Huhtamäki Tuula orvokki Huhtasalo Aija Huhtasalo Tiina Huhtinen Kalervo Huhtinen Taija Huhtisen koulu, Porvoo Huikko Maire ja samuli Huikuri Tuula Huittinen Yrsa ja kari Huj Invest Oy Hujanen Vesa Hukka Hannu Hukka Jouni Hukkanen Jorma Hulden Susanne Hult Erkki Humaloja Marjo Hummelin Leena-maija ja jorma Hunajayhtymä Oy Ab Hunnakko Joel Huolman Teuvo Huoponen Maija-leena Huoso Risto Huotari Ari Huotarinen Pauli Huotinen Hannu Huovila Veli Huovinen Liisa Huovinen Pasi Huovinen Ritva Huovinen Tapani Huppunen Heidi Hurme Antti Hurme Marja-leena ja juho Hurmekoski Ismo Hurskainen Anne Hurttila Silja Huru Katri Husso Ismo Husu Kimmo Husu Liisa Husu Ritva ja teijo Husu-peltonen Anu Hutri Anne Huttunen Eija Huttunen Elsa Huttunen Erkki Huttunen Heidi Huttunen Heimo Huttunen Jukka-pekka Huttunen Kari Huttunen Leena Huttunen Maarit Huttunen Matias Huttunen Matti Huttunen Pentti Huttunen Petri Huttunen Reijo Huttunen Sampsa Huttunen Sari Huttunen Seppo Huttunen Taina Huttunen Tuula Huttunen Vesa Huuhka Vesa Huuhka Risto Tmi Huuhkajanvaara-Pikku-Kettu-Pui Huuhtanen Jorma Huuhtanen Jukka Huuhtanen Kristina Huuhtanen Marjatta Huuhtanen Pasi Huuhtanen Pauli Huumarkangas Liisa Huumonen Marja-liisa Huurne Heini Huurtola Hilkka Huusko Markku Huusko Pia Huusko Reijo Huuskonen Pekka Huuskonen Tapio Huuskonen Terhi Huuskonen Timo Hyle Kia-maria Hynnälä Outi Hynninen Anne Hynninen Jyri Hynninen Kati Hynninen Marko Hynynen Raimo Hyötyläinen Raimo Hypen Päivi ja hannu Hyppänen Kaija Hyrönen Maria Hyrske Sami Hytönen Erkki Hytönen Riitta ja matti Hytönen Taina Hytönen Tero Hytti Maarit Hyttinen Hannu Hyttinen Kari Hyttinen Kirsi Hyttinen Laila Hyttinen Paavo Hyttinen Tarja Hyttinen Terttu Hyvän Tuurin Silmälasi Hyvärinen Anja Hyvärinen Anja ja jarmo Hyvärinen Anna-liisa Hyvärinen Arja Hyvärinen Helena Hyvärinen Jaana ja ari Hyvärinen Jari Hyvärinen Juha Hyvärinen Merja Hyvärinen Pirjo Hyvärinen Ritva ja olli Hyvärinen Simo ja kaisa Hyvärinen Sirpa Hyvärinen Tarja Hyvärinen Tiina Hyvärinen M. ja Koivusilta O. Hyvinkään musiikkiopisto Hyvinkään nummenpojat ry Hyvinkään orkesteri ry Hyvinkään pelastakaa lapset ry Hyvönen Ari Hyvönen Kimmo Hyvönen Marko Hyvönen Matti Hyvönen Rauno Hyyäinen Teru Hyykky Kari Hyyryläinen Ari Hyyryläinen Erja ja jarmo Hyyti Leo Hyytiä Erkki Hyytiäinen Anitta Hyytiäinen Juhani Hyytiäinen Kirsi Hyytiäinen Klaus Hyytiäinen Marjukka Hyytiäinen Yki Hyytiälän kurssi 44 Hyytinen Tiina I-U Koulutuskuntayhtymä/Analys Ianalyse International Oy Ibero OY Idman Pekka If Turvallisuusrahasto ja If Vahinkovakuutuksen henkilökunta Ignatius Markku Ignatius Tiina Ihajärvi Taisto Ihalainen Eija Ihalainen Heikki Ihalainen Pekka Ihalainen Taina Ihamäki Kari Ihamuotila Antti Ihander Harri Ihme Anni ja jukka Iisakkala Riku Iisala Virva ja Räisänen Pekka Iiskola Eila Iitin Perussuomalaiset Ry Iivonen Irma Iivonen Mervi ja jari Iivonen Riitta Ijäs Antti Ijas Jaana Ijäs Päivi Ikaalisten Matkatoimisto Oy Ikäheimo Marja-leena Ikävalko Riitta Ikävalko Sanna Ikkala Hannu Ikonen Eija Ikonen Jari Ikonen Kari Ikonen Kirsi Ikonen Outi Ikonen Pekka Ikonen Pia Ikonen Pirjo Ikonen Tauno Ikonen Teija Ikonen Timo Ikonen Vesa Ilaskivi Raimo Ilieva Sirkku Iljalainen Kaisa Iljin Eija Ilkko Riitta Illikainen Ari Illikainen Tuomo Ilmailumekaanikot Ilmek RY Ilmajoen yrityspalvelu Oy Ilmarinen Jouko Ilmarisen Toimihenkilöt Ry Ilmasti Heikki Ilmasti Minna Ilmasti Teemu Ilmola Hannele Ilmonen Arto Ilmonen Leena ja jarmo Ilmonen Petri Iloiset Silmät Oy Ilola Pirjo Ilona Liikunta Oy Ilonen Heli Ilonen Kaisa ja mikko Ilonen Riitta Iloniemi Keijo Ilva Marko Ilvander Timo Ilveskero Sorella Ilvessalo Kyllikki Imagokuva Avoin Yhtiö Imatran näyttleijäyhdistys ry Immonen Harri Immonen Jaana Immonen Jari Immonen Jyrki Immonen Keijo Immonen Liisa Immonen Martti Immonen Paula Immonen Petri Immonen Raija Immonen Sirpa Immonen Susanna Impiö Aino ja seppo In-Team Jorma Luostarinen Indooraid Indren Seija Indutrade Oy Inglot Suomi Oy Ingman Anne Ingman Esa Ingman Mia Inkeroinen Tiina Inkeroinen-huhta Sinikka Inkilä Seppo Inkiläinen Niko Inkiläinen Riitta Inkinen Inkeri Inkinen Mikko Inkinen Sirkka Innanen Heta Innanen-tuuva Tuija Inner Wheel Hangö-Hanko Inner Wheel Helsinki Maneesi Inner Wheel Klubi Kallio-Berg Inner Wheel klubi Kallio-Bergh Inner Wheel piiri 142 ry Inner Wheel Tuusula-Hyrylä klubi ry Inspia Oy/ Ihana lehti Inspirans Oy Insta Defsec Oy Inventio Asianajotoimisto Oy Ipatek Oy Irmeli Ketonen Irpola Eliisa Isaksson Hannu Isaksson Pirjo Isänmaa 80 loosi Isännöintikeskus Sydän-Satakunta Isännöintikuusamo Ky Isoaho Rauno Isoaho Timo-petteri Isohätälä Anja Isoheiko Aapo Isoherranen Juha Isojärvi Henri Isokääntä Eeva Isokääntä Juhani Isokangas Ari Isola Petri Isomäki Sari Isoniemi Juhani Isopahkala Marja-liisa Isosaari Tarja Isotalo Kari Isotalo Katariina Isotalo Veijo Isotalo Taru ja Virtanen Juha Isotalon Kasvattamo Oy Isotupa Jyrki Isoviita Marja-leena Itkonen Juha Itkonen Jukka Itkonen Kyösti Itkonen Pentti Ivakko Teemu Ivonen Harri J. Matikainen Oy J.I.C Oy Jaakkola Aki Jaakkola Eero Jaakkola Jarmo Jaakkola Kimmo Jaakkola Laila Jaakkola Laura Jaakkola Sirkka Jaakkola Teppo Jaakkola Timo Jaakkola Tuija Jaakkonen Eija Jaako Eija Jaakohuhta Pekka antton Jaakohuuhta Pekka antton Jaakola Tarmo Jaakonsaari Marjo Jäälinoja Anne, muistolahjoitus Jäälinoja E ja Antikainen M Jaanan jalkine Jaaranen Juhani Jaari Dennis Jääskeläinen Ari Jääskeläinen Ilkka ja leena Jääskeläinen Jarmo Jääskeläinen Jere Jääskeläinen Kari Jääskeläinen Markku Jääskeläinen Pertti Jääskeläinen Pirkko-liisa Jääskö Airi Jaatinen Jorma Jaatinen Kari Jaatinen Marko Jaatinen Merja Jaatinen Riitta-liisa Jaatinen Risto Jaatinen Tarja Jaatinen Tuija Jackarby-renum marthaförening rf Jacob Katja Jagadeesan Jayagopi Jakobsson Marika Jakola Kirsti Jalamo Juha Jalasjärven yläasteen 9D 2013-2014 Jalassalo Jaana ja hannu Jalava Maj-britt ja esa Jalavikko Arto Jalavikko Elina Jalkanen Erkki Jalkanen Kaisa Jalkanen Tuulikki Jalli Heikki Jalo Harri Jalomäki Helena Jalonen Esa Jalonen Kati Jalonen Liisa Jalonen Miika Jalonen Raija Jalonen Riitta Jalonen Sauli Jalonen Tero Jalonen Tiina Jalonen Tuomas Jalonen T. ja Burjam-Jalonen K. Jämsä Kirsi Jämsen Harri Janakkalan lukion Turengin toimipiste Janatuinen Tuomo Janhonen Katri Janhunen Taisto Janhunen Tarja Jänis Markku Jänis-korhonen Sirkku Jankkari Taina Jansson Bo Jansson Kaija Jansson Seppo Jäntti Elina Jantunen Juulia Jantunen Marja Jantunen Petri Jäppinen Erkki Jäppinen Sirkka Jäppinen Sirkka-liisa Jarallah Kaarina Jari Ahola Oy Casio Jarkkola Seppo Jarva Juha Jarva Martti Järvelä Irma Järvelä Minna Järvelä Petri Järvela Tero Järvelin Minna Järvenkylä Mikael Järvenpää Emilia Järvenpää Irma ja jouko Järvenpää Jouko Järvenpää Juha Järvenpää Jukka Järvenpää Leila Järvenpää Simo Järvenpää Tanja ja jani Järvensivu Seija Järvi Jari Järvi Jukka Järvi Päivi Järvi Sirkka Järvi Tuija Järvi-eskola Aino Järvi-kääriäinen Terhen Järviluoto Anne Järvinen Aimo Järvinen Anne Järvinen Anne ja jouni Järvinen Anu Järvinen Arja Järvinen Arto Järvinen Aulikki Järvinen Eija Järvinen Erkki Järvinen Esa Järvinen Esko Järvinen Hannele Järvinen Hannu Järvinen Harry Järvinen Helena Järvinen Janita Järvinen Jari Järvinen Jarmo Järvinen Kaija Järvinen Kari Järvinen Kristiina Järvinen Maiju Järvinen Maria Järvinen Markku Järvinen Matti Järvinen Milja-aliisa Järvinen Päivi Järvinen Pekka Järvinen Raija Järvinen Rauni Järvinen Risto ja sirkka Järvinen Taina Järvinen Timo Järvinen Tuire Järvinen Jouni J Rakennus Tmi Järvinen-tassopoulos Johanna Järviniemi Markus Järviö Kari Järviö Ulla Järvitalo Oili Jaskari Jukka Jasmine & Jeremy "joululahja-duo" Jauhiainen Arja Jauhiainen Eero Jauhiainen Marjatta Jauhiainen Paavo Jauhiainen Päivi Jauhiainen Sari Jauhiainen Seppo Jauhiainen Tapio Jaulas Arno Jaurakkajärvi Mari Javanainen Krista Javanainen Pekko Javanainen Ville-veikko Javanainen A. Javanainen-löflund Tarja Jekkonen Raimo Jernmark Kaj Jernvall Tuomo Jeskanen Meme Jeskanen Veli-matti Jetsonen Elina katariina JH-Kuljetus Oy Jiang-tirronen Jing Jm-Tiimi Jme Catering Oy Joenpolvi Eeva-liisa Joensuun Mieslaulajat ry Joensuun Zonta-kerho Joentaka Erja Johansen Johanna Johansson Erik Johansson Jari Johansson Jori Johansson Kurt Johansson Lars Johansson Marja Johansson Mathias Johansson Pasi Johansson Peter Johansson Riitta Johansson Risto Johansson Timo Johnson Martine Jokakoti Oy Jokela Heikki Jokela Jouni Jokela Kari Jokela Piia & petri Jokela Raimo Jokela-vaittinen Anne Jokelainen Reko Jokerisalibandy Helsinki Ry Jokerit Salibandy Joki Petri Joki Tarja Jokiaho Raija Jokila Heta Jokinen Ari Jokinen Arto Jokinen Eija Jokinen Hannu Jokinen Helena Jokinen Irmeli Jokinen Jarmo Jokinen Jukka Jokinen Katri-susanna Jokinen Leena Jokinen Maire Jokinen Matti Jokinen Pertti Jokinen Pia Jokinen Raine ja tanja Jokinen Riitta-maria Jokinen Seija Jokinen Sirpa Jokinen Tapio Jokinen Virva Jokiniemi Osmo Jokioinen Heikki Jokiranta-savolainen Irene Joonatee Oy Jörgensen Päivi Jormakan Korjaamo Oy Jormalainen Juha Joro Ari Jouhi Marja ja simo Joukainen Matti Jousmaa Jukka Joutsa Sirkka Joutsen Jari Joutsen Juha Joutseno Titi Joutsenon Elementti Oy Joutsi-korhonen Lotta Joutsijoki Sonja Joutsimies Tuija Jowa avoin yhtiö Juden Erja Juha Puroranta Juhala Eila Juhani-Ahon oppil.keräystili Juhani-Ahon Oppilaskunta Juhanoja Auli Juhola Anu Juhola Heidi Juhola Jaana Juhola Linda Juhola Päivi-sisko Juhola Sari Jujo Thermal Oy Jukamo Tero Jukarainen Matti Jukka Tapani Jukka Saastamoinen Oy Jukkara Seppo Jukola Aki Jukurit sarvisclub ry Julin Petra Julin Tuomas Julkunen Sonja Jumppanen Jarmo Jumppaporukka Juneja Ella Junkkari Jari Junna Markku Junni Susanne Junnikkala Jari Junnikkala Juha Junnila Sinikka Junnila Tarmo Junno Heikki Juntti Hanna ja markku Junttila Antero Junttila Juha Juntunen Arvo Juntunen Heikki Juntunen Jani Juntunen Jari Juntunen Kirsi Juntunen Outi Juntunen Päivi Juntunen Pasi Juntunen Pentti Juntunen Riitta ja ari Juntunen Risto Juntunen Tarja ja olli Juntunen Tuomo Juntunen Urpo Juntunen Yrjö Juntunen-toiva Leena Juoksuseminaari Juola Aila Juola Laila Juoperi Maarit Juopperi Ari Jurevita Oy Jurvakainen Timo Jurvanen Juha Jurvanen Kirsi Jurvelin Jukka Jurvonen Esko Juselius L. ja Tamminen M. Juslenius Stig Jussheikki Marja Jussila Eveliina Jussila Jarmo Jussila Jouni Jussila Maarit Jussila Taija Jussinniemi Liisa Jutila Eero Jutila Päivi Jutila Veli-pekka Juujärvi Marita Juupaluoma Jarmo Juurioksa Tapio Juuso Anna-maija Juusonen Nina Juustovaara Teuvo Juuti Veli Juutilainen Pirjo Juutilainen Rainer Juutilainen Sirkku Juutinen Marjo Juvakka Asko Juvan Optiikka Juvela Petra Juvonen Hilkka Juvonen Kari Juvonen Mika Juvonen Sari Juvonen Sirpa maarit Juvonen Timo Juvonen Vesa Jylänki Kari Jylhä Miikka Jylhä Sauvo Jylkäs Kaisa Jyränoja Ulla Jyrkämä Jaana Jyrkänne Esa Jyrkänne Sirpa-liisa Jyrkiäinen Mari Jyrkiäinen Markku Jyrkinen Eeva Jyrkkänen Mirja Jyrkönen Kristiina Jyvälahti Laura Jyväskylän Ortodoksinen Seurakunta Jyväsoptiikka K-Market Neste Oil Varisto K-S Kalatalouskeskus Ry Kaakinen Ari Kaamanen Jarmo Käännöstoimisto Keskinen Pirjo Tmi Kaapola Mervi Kääriäinen Paula Kaario Heini ja jukka Kaarna Anna-leena Kaarre Jouni Kaarre Marjo Kaartinaho Merja Kaartinen Anneli Kaartinen Erkki Kaartinen Markku Kaarto Hannu Kaartti Jaana ja vesa Kaasalainen Teppo Kaasinen Leena Kaasinen Senja Kaasuvalo Kaateri Heidi Kaattari Raija Kaatuneiden omaiset Helsinki Kaatuneitten Omaiset Helsinki Kabanow Anitta Kaeser kompressorit oy Kähäri Pirjo&matti Kahelin Jutta Kahelin Vuokko Kahi Jani Kahilampi Merja Kähkönen Helena Kähkönen Marja ja jouko Kähkönen Pirkko Kähkönen Veli Kahle Silvia Kähönen Marjut Kahra Rauno Kahra Riitta-liisa Kaidankangas Jukka Kaihlakari Virpi ja sakari Kaihlanen Juha Kaihua Marja-leena Kaija Juha Kaijalainen Elina Kaijalainen Mauri Kaijansinkko Heikki Kaijansinkko Riitta Kaijärvi Tommi Kaikko Timo Kaikkonen Jouko Kaikkonen Markku Kaikkonen Matti Kaikkonen Tapio Kaila Merja ja kari Kaila Suvi Kainomaa Leena Kainu-arra Rita Kainua Jaana Kainulainen Alli ja kari Kainulainen Kari Kainulainen Pirjo Kainulainen Tuula Kaipanen Jussi Kaipiainen Pentti Kairala-aaltonen Eija Kairi Timo Kaisamatti Katja Kaisla Maija-liisa Kaitila Jarmo Kaivanto Keijo Kaivo-oja Harri Kaivola Tiina Kaivonen Jarmo Kaivonurmi Jarmo Kaivuripalvelu Markku Järvinen Oy Kajaani-kurki Kristina Kajaanin Kello ja Silmälasi Kajakko Kirsti Kajan Juha Kajander Vesa Kajanmaa Pia Käki Eeva-liisa Käki Marja Kakko Laila Kakko Minna Kakkola Kari Käkönen Päivi Käkönen Pasi Käkönen Sinikka Kalakoski Hannu Kalanti Kristiina ja juhani Kalberg Andreas Kalberg Andreas christian Kalen Gösta Kalervo salmi Matti Kalevala Koru Oy Kalevantie As Oy Kalho Anna-maija Kalilainen Marjukka Kaliste Leena Kaljunen Tiina Kälkäinen Raili ja pentti Kälkäjä Riitta Kalkkila Olavi Kalkko Kaarina Kallas Liias Kalleinen Hanna Kallela Jukka Kallinen Heini Kallio Jarmo Kallio Jasper Kallio Jukka Kallio Kaarina Kallio Kari Kallio Kim Kallio Liisa Kallio Marjo Kallio Markku Kallio Mirja Kallio Mirjam Kallio Raija Kallio Riitta ja raimo Kallio Stina Kallio Ulla Kallio Seudun Eläkkeensaajat Ry Kallio-Berghäll rotaryklubi Kallioinen Kari Kallioinen Merita Kalliokoski Toivo Kalliomaa Matti-juhani Kalliomäki Armi Kalliomäki Matti Kalliomäki Sinikka Kallionalusta Hely Kallioniemi Tommi Kalliorakennus -yhtiöt Oy Kalliosaari Aija Kalliosaari Soile Kallis Eeva Källman Bo Kallo Sakari Kallo Simo Kallonen Eeva Kallonen Timo Kallunki Kai Källvik Kari Kaloinen Else Kalotti-Optiikka Kivelä Kalustesuunnittelu Comoro Kälvälä Tanja Kälviäinen Jaana Kämäräinen Jorma Kämäräinen Kauko Kamarimusakirppis Kampman Ulla Kananen Jouni Kanerva Eija-reetta ja jouko Kanerva Kari Kanerva Satu Kanerva Tuula Kanervo-Nordström A. Kangas Aleksi Kangas Ari ja päivi Kangas Hanna Kangas Hannele Kangas Marjo Kangas Merja Kangas Raili Kangas Risto Kangas Tapani Kangasaho Mika Kangasluoma Liisa-ritva Kangasmäki Harri Kangasmäki Jyrki Kangasmäki Lasse Kangasniemi Liisa Kangasniemi Tapio Kangasniemi Tiina ja seppo Kangassalo Nina Kangastalo Juha Kangastupa Henriikka Kangur Elmar Kankaanpää Jouni Kankaanpää Jyrki Kankaanranta Martti Kankaanrinne Joonas Kankainen Matti Kankainen Susanna Känkänen Outi Kankare Atso Kankfelt Tim Kankkunen Anne Kankkunen Jenni Kankkunen Maria Kankkunen Markku Kankuri Timo Kannas-rosenius Katja Kannelsuo Seppo Kanniainen Marjo Kanniala Rauni Kannisto Marketta Kansanen Jarmo Kansikas Lilli Kantanen Alpo Kantelinen Marja Kanto Interiors Oy Kanto-aho Markku Kantola Eija Kantola Martti Kantola Minna Kapanen Ari Kapanen Eija Kapanen Jari Kapanen Minna Kapanen-grönfors Ulla Käppi Juha Käpylä Ruut Käpylän seniorit ry Karalahti Saengjan Karanko Maria Karasjoki Pekka Karbin Lars Karbin Simo Kärcher Oy Kareinen Eija Kareinen Heli Kareinen Katja Karemaa Outi Karen Kirsti Kares Esko Kärhä Kalle Karhapää Jaana Karhu Anitta Karhu Marju Karhu Minna Karhu Seppo Karhu Teuvo Karhu Timo Karhu Ville Karhu Lena ja Juhani Risto Karhukorpi Keijo Karhunen Anja Karhunen Eija Karhunen Hillevi Karhunen Ilari Karhunen Jaana Karhunen T. ja Ollikainen M-P Kari Markku Kari Seppo Kariaho Sami Karike Terttu Karikko Sirkka Karikorpi Mervi Karilainen Satu Kariniemi Jarkko Karino Marja Karioja Terttu Karisjärven pienviljelijöiden osasto Karivuo Kauko Karjala Sirpa Karjala-wistbacka Tarja Karjalainen Anna-liisa Karjalainen Anu Karjalainen Irma Karjalainen Jenna Karjalainen Katri Karjalainen Katri emilia Karjalainen Kirsti Karjalainen Leena Karjalainen Maria Karjalainen Nea Karjalainen Päivi Karjalainen Raija Karjalainen Risto Karjalainen Ritva Karjaluoto Jukka Karjanmaa Sirpa Karjanmäki Jukka Kärki Katriina Kärki Kirsi Kärki Leena ja keijo Kärki Reijo Kärkkäinen Eeva-liisa Kärkkäinen Eija Kärkkäinen Heikki Kärkkäinen Hilkka Kärkkäinen Juhani Kärkkäinen Jukka Kärkkäinen Jukka-pekka Kärkkäinen Markku Kärkkäinen Minna&jari Kärkkäinen Pasi Kärkkäinen Riitta-liisa Kärkkäinen Seppo Kärkkäinen Timo Kärkkäinen Tuomo Kärkkäinen J. ja O. Karkkilan Lääkärikeskus Oy Karkkilan Vartiointipalvelu Oy Karkkola Erkki Karkun kamari Karling Satu-maarit Karling Sirpa Karlsson Birgit Karlsson Kai Karlsson Kaija ja tom Karlsson Mirja-liisa Karlsson Nanna marita Karlsson Nora Karlsson Pirjo ja ari Karlsson Pirkko Karlsson Pirta Karlsson Tiina Karlsson Ulla Karlsson-klasila Helena Karlsson-pasto Mariann Karmavuo Hannele ja ilkka Karme Johanna Kärnä Mari ja paavo Kärna Matti Karne Kay Karonen Annamari Karonen-saarinen Marjo-riitta Karpakka Päivi Kärpänen Hannele Karpeeki Ritva Kärppä Airi Karppanen Alli Karppanen Alpo Karppanen Petri Karppanen Petri juhani Karppinen Anne ja seppo Karppinen Esa Karppinen Jari Karppinen Jouni Karppinen Juha Karppinen Laura Karppinen Markku Karppinen Pirjo Karppinen Reijo Karppinen Risto Karppinen Tuula Karppinen Vieno Kärri Matti Karsikas Ulla Karsila Jukka Kartio Mirja Karttunen Heli Karttunen Juha Karttunen Marit Karttunen Martti Karttunen Pirkko Karttunen Raija Karttunen Riitta Karttunen Ritva Karttunen Seija Karttunen Sulevi Karusalmi Mika Karusuo Johanna Karuvuo-pulli Eila Karvali Teppo Karves yhtiöt oy Karvinen Arja Karvinen Ilpo Karvinen Jimmy Karvinen Petri Karvinen Riitta Karvinen Tarja Karvo Vilho Karvonen Ari Karvonen Arja Karvonen Jussi Karvonen Markku Karvonen Pertti Karvonen Tarja ja esa Karvonen-urhola Raili Kasa Juha Kasanen Arja Kasanen Matti Kasari Paula Kasari Terttu Kaski Jarmo Kaski Tomi Kaskimies Seppo-heikki Kaskinen Ari Kaskipuu Oy Kassinen Teija Kastellin yläasteen oppilaskunta Kastikainen Jaana ja raimo Kasurinen Eeva Kasurinen Hannu Kasurinen Leena Kasurinen Petri Kasurinen Ville Kataja Jukka Kataja Seija Katajainen Tarja Katajala Hannu Katajamäki Pertti Katajisto Juha-matti Katajisto Marko Katedralskolan i Åbo Katramo Vilja Katri Antell Oy Kattelus Jaakko Kattelus Mervi Kattosepät Oy Kattotiili Joukahainen Oy Kauhajoen Seudun Lähihoitajaopiskelijat Kauhanen Soile Kaukanen Jyrki Kauko Silja Kaukola Veli Kaukonen Eini Kaukonen Martti Kaukoranta/Liljander Kaulanen Sanna Kauneus/Jalkahoitola Amelie Kauneussilta Kauneusstudio Serenius Tujula Oy Kauniskangas Minna Kaunismäki Ensio Kaunismäki Maija Kaunisto Mirja Kaunisto Vesa Kaunonen Irma Kauppi Ilkka Kauppi Lea Kauppi Leena Kauppi Marko Kauppi Outi Kauppi Sirpa Kauppi-hakkarainen Eija Kauppila Aili Kauppila Ari Kauppila Merja Kauppinen Anne Kauppinen Arja Kauppinen Hannu Kauppinen Kristiina Kauppinen Marianne Kauppinen Mirjami Kauppinen Tarja Kauppinen Tauno Kauppinen Veli-matti Kauramäki Pekka Kauranen Aki Kaurila Eija Kaurila Seppo Kause Liisa Kauste Inka Kautonen Jouko Kautto Mika Kavanen Simo-pekka Kaven Marja-liisa Kavonius Ilja Keihäs Pauli Keikkonen Juha Keinänen Heli ja jarkko Keinänen Maaret Keinänen Marja Keinänen Raija Keinonen, arctic consultin Arno Keinonen-pajula Ritva Keisala Marko Keisalo Arto Keisalo Riitta Kejonen Tuija Kekäläinen Arto Kekäläinen Harri ja jaana Kekäläinen Kaija ja tapio Kekäläinen Leena Kekäläinen Markku Kekäläinen Riitta Kekäläinen Veijo ja raija Kekki Jaana Kekki Mari Kekki Rauno Kekki Tarja Kekki Tuula Kekkonen Lea Kekkonen Pertti Kekkonen Sinikka ja kari Kelkka Arja Kellokumpu Sampo Kelloniemi Marja Kelloniemi Pertti Kellosaari Eija Keloneva Markku Kelopuro Sirkka Kelotie Jorma Keltaniemi Kari Kemilä Päivi Kempas Anne Kemppainen Ari Kemppainen Eini Kemppainen Jori-aleksi Kemppainen Kirsti Kemppainen Mikko Kemppainen Mirkka Kemppainen Pirjo Kemppainen Satu Kemppainen Seppo Kemppainen Tapani Kemppainen Tarja Kemppainen Timo Kemppainen Tuukka Kemppainen Tuula Kemppi Jukka Kemppinen Hannu Kenkä-Rale Kenkimäki Pirjo Kentala Jussi-pekka Kentala Satu Kentta Nina Kepanen Anna KEPO Kemian Ponteva Keralampi Irja ja hannu Keränen Ansa Keränen Arja Keränen Auli Keränen Kauko Keränen Krista Keränen Sirkka Keravan Katsastus Oy Keravan Katse/Optikaisla Oy Kerkkänen Esko Kerman Terttu Kero Pekka Kero Raimo Kerola Manu Kesälä Maija Kesäniemi Tuija Keskevaari Ismo Keski-Hollolan Martat ry Keski-petäjä Helinä Keski-säntti Arja Keski-valkama Päivi Keskiivari Rita Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Keskinen Anneli Keskinen Marja Keskinen Tuula ja Lehtola M Keskitalo Markku Keskivinkka Jari aatos Kesko Oyj Keskustan Pianokoulu Kesseli Harri Kesseli Niilo Kesseli ry Kesti Jouni Kesti Sirpa Ketamo Henri Keto Auli Keto-keturi Sirkka Ketokoski Pasi Ketola Anneli Ketola Antti Ketola Heikki Ketola Jari Ketola Johanna ja tuomo Ketola Jouni Ketola Juha Ketola Mirja Ketola Soili Ketola Ulla-maria Ketola Ulla-riitta Ketola Ville Ketonen Maarit Ketonen Matti Ketonen Olli-pekka Kettinen Piki Kettinen Teija Kettukangas Kari Kettunen Aki Kettunen Antti Kettunen Ari Kettunen Erkki Kettunen Hannu Kettunen Jaakko Kettunen Jari Kettunen Mikko Kettunen Pertti Kettunen Raili ja ossi Kettunen Reijo Kettunen Sirpa Kettunen Tuula Kettunen Tuula ja petri Kettunen Veikko Kettunen-matilainen Erja Keturi Kati Keulink Oy Kehittämisyhtiö Keurulainen Juhani Kevo Liisa Kevyt keskosvanhempien yhdistys/ MLL Meilahti Kidron Päivi Kielenniva Jorma Kiema Ari Kiesi Arja ja kari Kieslich Marja-liisa Kihl Jaana ja harri Kiilunen Esa Kiilunen Irma Kiilunen Juha-pekka Kiilunen Mirja Kiimingin Fysioterapia Oy Kiinteistö Oy Ilolankulma Kiinteistö Oy Säästösaku Kiinteistö Oy Sontulan Rivitalot Kiinteistö Oy Toriakaa Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Kiinteistönvälitys Kodista oy Kiinteistönvälitys Pirjo Weber Oy Kiirikki Elina Kiiski Aija ja hannu Kiiski Liisa Kiiski Saila Kiiskinen Irene Kiiskinen Jorma Kiiskinen Kaisa Kiiskinen Ritva Kiiskinen Ritva ja kari Kiljander Markku Kiljunen Juha-pekka Killinen Tuija ja matti Killström Tiina Kilon avoimen päiväkodin asiakasperheet Kilpeläinen Leena Kilpi Anne-cathrine Kilpiä Ulrika Kilpinen Erja Kilpinen Päivi Kilpinen Pirjo Kilpiö Eeva Kilponen Aija-riitta ja seppo Kilponen Timo Kimiläinen Merja Kimitonejdens skola/elevkåren Kimmo Satu Kindstedt Anne Kinmark Oy Euro Kinnar Raili Kinnari Pirjo Kinnari Soili Kinnari Timo eino kalevi Kinnarinen Mika Kinnarps Oy Kinnulan Yrittäjät ry Kinnunen Aili Kinnunen Aino Kinnunen Antti Kinnunen Arja Kinnunen Eila Kinnunen Eira Kinnunen Heli ja sakari Kinnunen Jouko Kinnunen Jouni Kinnunen Juha Kinnunen Juhani Kinnunen Jukka Kinnunen Leena Kinnunen Maarit Kinnunen Maritta Kinnunen Pirkko Kinnunen Rauno Kinnunen Riitta Kinnunen Ritva Kinnunen Sauli Kinnunen Simo Kinnunen Sirpa Kinnunen Tuula Kipinoinen Matti Kippilä Kari Kirjavainen Arto Kirjavainen Eino Kirjavainen Kaija Kirjonen Tapio Kirppistytöt Kirsi Pajunen ja Jyri Niemi Kirvesoja Marjaana Kitinoja Ari Kittilän Sydänyhdistys Kitunen Hannele Kitunen Jari Kiukkonen Jari ja marianne Kiukkonen Pekka Kiuru Nina Kiuru Raineri Kiuruveden Näkökulma Kiuruveden yläkoulun oppilaskunta Kivelä Hannu Kivelä Jarkko Kivelä Merja Kivelä Pauli Kivelä Pirjo Kivelä Rauno Kivelä Riikka Kivelä Tarja Kivelä Ulla Kivi Jouko Kivi Mia Kivi Tero Kivi-Infra Ky Kiviaho Melita Tmi Kiviharju Marja Kivijärvi Heidi Kivijärvi Kaija-iiri Kivikankare Pirjo ja risto Kivikko Group Oy Kivilä Saara Kivilaakso Seppo Kivilahti Eija Kivilahti Kari Kivilehto Anne Kiviluoma Timo Kivimäki Markku Kivimäki Tuula Kivinen Jukka Kivinen Kaija Kivinen Risto Kivinen Sirpa Kivinen Terhi Kiviniemi Eva-anita Kiviniemi Margarete Kiviniemi Pekka Kiviniemi Pia Kiviniemi Pirjo Kivioja Jouni Kivioja Kaarlo Kivioja Sari Kivioja Tarja Kiviranta Liisa Kiviranta Päivi Kivirasi Risto Kivistö Kati Kivistön Marttayhdistys Ry Kivitie Sari ja ari Klaukkalan Yläast.Taksvärkki Klawer Ann-mari Kleemola Johanna ja matti Kleine Nina ja olavi Klemetti Jorma Klemettilä-kirjavainen Eeva Klemola Minna Klemola Viljo Klemola-puronpää Sanna Klinga Eeva Klinstedt Fredrik Knaapila Jussi Knaappila Riitta Knihtilä Anne ja eero Knowit Oy Knus Eija Knutar Karl Knuts Leena Knuuti Mikko Knuutila Milla Knuutinen Eeva Knuuttila Henna Knuuttila Jarkko Kohomäki Monica Kohtala Taina Kohtamäki Timo Kohtamäki Pauli Ky Kohtanen Jussi Koillis-Optiikka Koillis-Savon Kalevalaiset Koillismaan yrittäjänaiset ry Koiso Hilkka Koistinen Mari Koistinen Paula ja jarmo Koistinen Riitta Koistinen Timo Koistinen-jokiniemi Paula Koitila Birgitta Koitila Mauri artturi Koivikko Satu Koivisto Anni Koivisto Anu Koivisto Ilari Koivisto Jarmo Koivisto Kaisa Koivisto Kari Koivisto Marja Koivisto Minna Koivisto Nina Koivisto Outi ja kari Koivisto Paula Koivisto Pertti Koivisto Pirkko Koivisto Reijo Koivisto Sami Koivisto Sari Koivisto Tarja Koivisto-liikanen Virpi Koivistoinen Anja Koivistoinen Marja Koivu Antti Koivu Leena Koivu Pasi Koivujärvi Jarmo Koivula Anna-kaisa Koivula Arvi Koivula Eeva ja antti Koivula Maija Koivula Minna Koivula Sami Koivulahti Päivi Koivuluoma Elisa Koivumäki Hannu Koivumäki Terja Koivumäki-odd Marja-riitta Koivunen Arto Koivunen Jari Koivunen Kari Koivunen Tiina Koivuneva Annikka Koivuniemi Anja Koivuniemi Harri Koivupiha As Oy Koivurinne Raija Koivusaari Jukka Koivusaari Kimmo Koivusalo Erkki Koivusalo Pekka Koivusilta Leena Kojo Liia Kojo Marko Kojo Timo Kojonen Adelaide Kokkarinen Tuula Kokkinen Katja Kokkinen Teemu Kokkinen Virpi Kokko Eija Kokko Hannu Kokko Kaarlo Kokko Laila Kokko Mirja Kokko Miska Kokko Päivi Kokko Pekka Kokko Pentti Kokko Ritva Kokko Timo Kokko Tuulikki Kokkola Timo Kokkola Virpi Kokkonen Aleksi Kokkonen Jouko Kokkonen Keijo Kokkonen Leevi Kokkonen Veli Kokkonen K. Kokkoniemi Marja Kolari Annamaria Kolari Ulla Kolattu Heikki Kolehmainen Arja Kolehmainen Harri Kolehmainen Jari Kolehmainen Jukka-pekka Kolehmainen Kari Kolehmainen Katja Kolehmainen Riitta Kolehmainen Teija ja ari Kölhi Tessa Koljonen Asta Koljonen Kirsi ja tuomo Koljonen Timo Kollanus Riikka Kolmonen Ossi Kolu Maija Kolu Sanna Komi Jari Komi Tuula Komonen Sirpa Komppa Kirsi Komu Ari Komulainen Antti-jussi Komulainen Arja Komulainen Hannu Komulainen Harri Komulainen Oiva Komulainen Pekka Komulainen Risto Komulainen Tarja Komulainen Varpu Kondo Kyoji Koneliike Korteniemi Oy Konga Pekka Köngäs Erkki Köngäs Sari Könni Seppo Könnömäki Sirpa Könönen Saila Konsultointi ja Laskenta Ahonen Konsulttipaja Oy Konsulttitoimisto Reneco Oy Kontaktia Oy Kontiainen Ava Kontiainen Jorma Kontiainen Tuula Kontinen Kerttu Kontino oy ab Kontio Ari Kontio Tuula Kontkanen Osmo Kontkanen Risto Kontkanen Ritva ja seppo Kontro Jouni Konttiaho Juhani Konttinen Ari Konttinen Maire Konttinen Paula Konttinen Riitta Konttinen Terho Kontturi Elja Kontturi Janne Kontturi Kari Kontturi Sirke Kontuniemi Miina Konveksi Ky Kopakkala Marja Kopiloff Kirsi ja pauli Kopola Arja Koponen Hannu Koponen Iida-maria Koponen Jouko Koponen Jukka Koponen Maija-liisa Koponen Markku Koponen Reino Koponen Seppo Koponen Tero Koppelo Anri Koppinen Seija Kopponen Marko Kopra Petra Kopra Riitta Köpsi Eeva Kordik Beatrix Köresaar Raija Korhola Ritva Korhonen Anne Korhonen Ari Korhonen Eero Korhonen Esko Korhonen Heidi Korhonen Jani Korhonen Jarmo Korhonen Juha Korhonen Jukka Korhonen Kari Korhonen Kirsi ja marko Korhonen Leila Korhonen Marja-leena Korhonen Martti Korhonen Mikko Korhonen Pasi Korhonen Pekka Korhonen Raimo Korhonen Seija Korhonen Seppo Korhonen Silvo Korhonen Sirpa Korhonen Tauno Korhonen Tuija Korhonen Ulla Korhonen Väinö Korkalainen Kirsi Korkalainen Tyyne Korkeamäki Anne Korkeamäki Helena Korkeamäki Jouni Korkeaniemi Anu ja jyrki Korkeela-Leppälä Tuula Tmi Korkeen marttayhdistys Korkeila Riitta Korkia-aho Risto Korkia-aho Tuulikki Korkiakoski Jarmo Korkiakoski Matti Korkiakoski Pertti Korkiala-blomqvist Eva Korkiamäki Anneli Kormano Leila Kormu Asko Korpela Kristina Korpela Marko Korpela Satu Korpela Seija Korpela Tarmo Korpela-hokkanen Tuija Korpi Anne-riitta Korpi Hannele ja tapani Korpi-tassi Paula ja esko Korpialho Marko Korpijaakko-aro Minna Korpiola Henrik Korsimo Tuula Kortejärvi Leena Kortekangas Vuokko Kortelainen Jaana Kortelainen Jussi Kortelainen Tuula Kortelammi Tuula Kortemaa Hanna-leena Korteniemi Heikki Kortesmäki Satu Kortesmäki Tytti Kortesoja Anne-reetta Kortessalo Tomi Kortessalo Tomi mikael Kortessalo Tuula Korvakangas Jari Korvenoja Merja ja sauli Korventausta Aimo Korvenvalta Hannele Korvo Vesa Korvonen Jarmo Koskela Anne-mari Koskela Eeva Koskela Esa Koskela Hannu ja arja Koskela Helena Koskela Jarmo Koskela Kaija Koskela Leila Koskela Pirjo Koskela Tiina Koskela Timo Koskela Ullariikka Koskela Virpi Koskelainen V. ja P. Koskenmäki Esko Koskenmäki Hannele Koskenmäki Jan Koskenniemi Juha Koskenoja Eija Koski Antti ja petra Koski Hanna ja reino Koski Helena ja esko Koski Jaana ja markku Koski Kaarina Koski Matti Koski Mikko Koski Pirjo Koski Raija Koski Sami Koski Tarja Koski Tellervo Koski Tuija Koski salme Armiida Koski-tervo Sirpa Koskikivi Rauha ja seppo Koskimies Juha Koskinen Aki Koskinen Anja Koskinen Ari Koskinen Auli Koskinen Erkki Koskinen Hanna Koskinen Jorma Koskinen Juha Koskinen Juha-petri Koskinen Kai Koskinen Kari Koskinen Linnea emilia Koskinen Matti Koskinen Mauri Koskinen Mika Koskinen Mikko Koskinen Milena Koskinen Minna Koskinen Pasi Koskinen Pekka Koskinen Pertti Koskinen Pirjo Koskinen Raija Koskinen Raimo Koskinen Riitta Koskinen Sari Koskinen Seppo Koskinen Sinikka ja olli Koskinen Taina Koskinen Timo Koskinen Tuija Koskinen Ulla Koskinen Veijo Koskinen Veli-matti Koskinen Yrjö Koskinen Kirsi ja Nieminen Esko Koskinen Lasse c/o Palojoki Kari Koskiniemi Pirkko Koskiniemi Tuomas Koskivuori Jarmo Koskivuori Marjaana Koslonen Pirjo Koso Kirsti ja erik Koso Toni Kosonen Aila Kosonen Kaarlo Kosonen Kati Kosonen Marja Kosonen Marketta Kosonen Petra Kosonen Petri Kosonen Raimo Kosonen Ulla Kössö Reino Kostiainen Elli Kostiainen Elli amanda Kostiander Kari Kosunen Anna ja tomi Kosunen Kirsi Kota group Oy Kotamäki Marjut Kotaviita Pirjo Kotila Sirpa Kotila Veikko Kotilahti Terhi ja hannu Kotilainen Keijo Kotilainen Markku Kotiniemi Kari Kotipalvelu Virma Ky Kotiranta Elina Kotkajärvi Pirjo Kotkan kestävän musiikin yhdistys Kotkaniemi Tuomas Kotkavuo-harjanne Ulla Kotonen Pentti Kotro Jorma Kotta Henry Kouhia Anssi Kouhia Jyrki Koukkari Helena Koukkari Merja Kouri Arto Kouri Timo Kourula Carita Kousa Karita Kouvola-turtiainen Tarja Kouvolan-Utin Sotilaskotiyhdistys Ry Kovala Anna Kovala Ritva Kovalainen Pirjo-riitta Kovalainen Tuija Kovanen Heidi Kovanen Jaana Kovanen Mika Kovanen Pauli Kovaniemi Alli ja johan Kovanto Seija Kovasin Leena ja kari Kovero Päivi Kox Michaela Köylijärvi Paula ja pentti Kraakkussuo Veijo Krautsuk Raija Kristen Tom Kristiansen Sirkku Kröger Laila ja matti Krok Päivi Krokberg Satu Kronlöf Anna ja Kolari Kari Kronqvist Kerstin Krook Annukka ja matti Krook Stig Kruunuasunnot Oy Kruunun Kide Kruusi Tuula Krzywacki Kalevi Kt-Kiinteistötarvike Oy KT12 Ktk Tekniikan Asiantuntijat Ry Kuha Ritva Kühn Holger Kuikka Markku Kuikka Sirpa Kuiri Tapio Kuisma Erja Kuisma Harri Kuisma Jarmo Kuisma Jukka Kuisma Mika Kuisma Mikko Kuisma Sari Kuisma Tiina Kuisma Ulla Kuittinen Jarmo Kuittinen Tytti Kuitunen Risto Kuitunen Ritva Kuivanen Sirpa Kuivaniemi Hannele Kuivanto Tiina Kujala Eija Kujala Kalle Kujala Päivi Kujala Petteri Kujala Riitta-liisa Kujala Yrjö Kujala-pöntinen Ulla Kujalan korjaamo Kujanpää Kari Kujanpää Kirsi Kujanpää Pertti Kujanpää Riitta Kujanpää Sirpa Kuki Anitta Kukko-Racing ry Kukkohovi Tiina Kukkola Riitta Kukkonen Anna Kukkonen Annemari Kukkonen Erkki Kukkonen Laila Kukkonen Mari Kukkonen Marko Kukkonen Martti Kukkonen Pekka Kukkonen Piia ja jouni Kukkonen-suvivuo Tiina Kukkoyli Päivi Kukkurainen Pirkko Kulha Ari Kuljetus factor ab Oy Kuljetus Mauri Virtanen Ky Kuljetusliike Adamsson Ky Kuljetusliike E. Huhtala Oy Kuljetusliike Jarmo Salo Ky Kulla Outi ja tauno Kullberg Rolf Kulmala Eira Kulmala Keijo Kulmala Kristiina Kulmala Marja-riitta Kulmala Pekka ja helena Kulmala Sakari Kulmala Sampo Kulmala Sirkku Kulmala Sisko Kulmala Suvi Kulmala Teuvo Kulo Ulla Kultanen Merja Kultanen Rauni Kultanen Timo Kultasuklaa Oy Kummala Markku Kummala Petteri Kummu Eero Kumpu Riitta ja teijo Kumpulainen Hannu Kumpulainen Marianne Kumpulainen Riitta Kumpulainen Sinikka Kumpulainen Suvi Kumpulainen Vieno Kumpumäki Anne ja Nieminen Olli Kumpunen Arto Kumpuniemi Leena Kuninkaantien kilta ry Kuninkaantien Liikenne Oy Kunnala Olli Kunta-tv Kuntalehti Kuntamarkkinat Kuntamo Jarmo Kuntatekniikka Kuntsi Teija ja jan Kuokkanen Kirsti Kuokkanen Memma Kuoksa Pentti Kuopila Jani Kuopion Konservatorio Kuopion Maestrolaulajat ry Kuoppa Ari Kuoppala Ossi Kuoppala Päivi Kuoppamäki Leena Kuoppamäki Liisa Kuoremäki Eija ja timo Kuorilehto Helka ja joonas Kuortaneen Osuuspankki/SAP Kuosa Eva-helena Kuosa Jukka Kuosa Markku Kuosm Sirkka-liisa Kuosmanen Anna-liisa Kuosmanen Eino Kuosmanen Marja Kuosmanen Mauri Kuparinen Anne Kuparinen Eeva Kuparinen Tuire Kupiainen Pasi Kurenmaa Juha Kurikka Erkki Kurillo Solveig ja kari Kurittu-kalaja Ritva Kurki Aune Kurki Elis Kurki Kristiina Kurki Marja Kurki Pia Kurkinen Hannu Kurko Eeva Kuronen Seppo Kuronen Teuvo Kurri Ossi Kurri Pirjo Kursu Tarja ja ari Kurtelius Juha Kurttila Sari ja kari Kurttio Jenna Kurunmäki Hemmo ja rauni Kurunsaari Merja Kurvinen Maija Kurvinen Pirkko Kurvinen Seppo Kusserow Roswitha Kustavin merikotkat Kutinlahti Arja ja pekka Kuukasjärvi Jari Kuuluvainen Merja Kuumar Oy Kuumola Tarja Kuuppo Angela Kuuppo Tuomo Kuuri Maarit Kuurne Jaakko Kuurne Veijo Kuusamon Alakitkan maamies ry Kuusankosken Ammattiaut. ry Kuusela Harri Kuusela Marja Kuusela Marko Kuusela Raija Kuusela Tiina Kuusela-kitti Marjo-leena Kuuseva Marianne Kuusimurto Kari Kuusiniemi Leena Kuusiniemi Marita Kuusiniemi Matti Kuusirati Heikki Kuusisto Jari Kuusisto Joni Kuusisto Kari Kuusisto Katja ja juha Kuusisto Markku Kuusisto Seppo Kuusisto Sirpa ja tuomo Kuusisto Tarja ja martti Kuusisto Teuvo Kuutti Matti Kuvaja Maija-leena Kuvala Riitta Kvist Kari Kwintet Finland Oy Kyhyräinen Sanna Kykkänen Timo Kylämäki Paula Kylävalli Anja Kylliäinen Jouni Kyllönen Risto Kyllönen Tomi Kylmä Karjalainen Oy Kylmäkonehuolto Sieppi Oy Kylmälä Timo Kylmänen Seppo Kylmäoja Juha ja sirpa Kymäläinen Marja-leena Kynäkoski Raili Kynäslahti Ari Kynkäänniemi Tuula Kynsilehto Tapio KynsiPiste Kuopio Kynsistudio Anne Ilander Kynsistudio Helmi Kynsistudio Zenails Kyntäjä Jarkko Kyöstilä Antti Kyöstilä Ari Kyrki Irma Kyrki Veikko Kyrömies-anttila Sirkka Kytäjä Golf Oy Kytölä Ari-petteri Kytöluoto Elina Kytöniemi Iris Kytöviita Pirjo Kyttälä Lauri Kyyhkynen Mika Kyyrönen Teemu L-salonki Treatment & Training Laajasalon Martat ry Laajos Arna Laakama Harri Lääketietokeskus Laakkonen Anette Laakkonen Harri Laakkonen Helena Laakkonen Kalevi Laakkonen Kari Laakkonen Katja Laakkonen Leena Laakkonen Pirjo Laakkonen Seppo Laakkonen Timo Laakkonen Ulla Laako Marko Laakso Anna-riitta Laakso Ilkka Laakso Ismo Laakso Jukka Laakso Kyllikki Laakso Maikku Laakso Mirka Laakso Raimo Laakso Riitta Laakso Timo Laakso Tommi Laakso-sainio Terhi Laaksoharju Tony Laaksonen Anitta Laaksonen Carola Laaksonen Eero Laaksonen Esa Laaksonen Hannu Laaksonen Heikki Laaksonen Juha Laaksonen Kaija Laaksonen Kalle Laaksonen Kimmo Laaksonen Marika Laaksonen Mika ja katja Laaksonen Reijo&saila Laaksonen Ritva Laaksonen Sari ja erkki Laaksonen Seppo Laaksonen Sirpa Laaksonen Taru Laaksonen Terhi Laaksonen Veikko Laaksonheimo Jyrki Laaksovirta Hannu Laamanen Timo Laankoski Riitta Lääperi Kari Lääperi Matti Laapotti Petri Läärä Jaakko Laari Hanna-kaisa Laasanen Teemu Laasi Markku Laasonen Minna ja panu Laatikainen Erkki Laatukuutio Oy Laavola Jorma Labbart Pia Labbart-karhu Henrietta Lacoste Laure Ladies kennel club Lae Juha Lafif Päivi Lagerlöf Inkeri Lagerqvist Tanja Lagerstedt Henrik Lagström Mats Lähde Eija Lähde Elina Lähde Kari Lähde Ritva Lähde Topi Lähde-leimola Mervi Lähdemäki Joni Lähdemäki Marja Lähdemäki Tarja Lahden diakonian instituutti Lahden seurakuntayhtymä Lahdenne Pekka Lahdenpää Toni Lahdenperä Raija Lahdenperä Satu ja seppo Lähdeoja Leena ja matti Lähderinne-helenius Marika Lähdesmäki Marianne Lähdetniemi Paula Lahesmaa Petri LähiTapiola Private Banking Lähteenmaa-ahtela Kaija Lähteenmäki Erkki Lähteenmäki Kari Lähteenmäki Markku Lähteenmäki Sari Lähteenmäki-lindman Outi Lahtela Anna-maija Lahti Ari Lahti Eeva-liisa Lahti Esa Lahti Eva Lahti Henry Lahti Jari Lahti Jarmo Lahti Jessi Lahti Juha Lahti Kai Lahti Kari Lahti Marko Lahti Pia Lahti Riitta Lahti Roosa Lahti Sari Lahti Sirpa Lahti Tapio Lahti Veijo Lahti Region Inner Wheel Lahtinen Aarno Lahtinen Asta Lahtinen Erkki Lahtinen Heikki Lahtinen Inka-leena Lahtinen Inkeri Lahtinen Irene Lahtinen Jukka Lahtinen Kimmo Lahtinen Marjaana Lahtinen Markku Lahtinen Mika Lahtinen Petteri Lahtinen Pia Lahtinen Sanne Lahtinen Satu Lahtinen Seppo Lahtinen Timo Lahtinen Vesa-jukka Lahtisen Vahavalimo ky Lahtivirta Tapani Laihinen Veikko Laiho Annika Laiho Erkki Laiho Jari Laiho Kari Laiho Marketta Laiho Tiina Laihonen Matti Laihosola Raimo Läikkö Antero Laimaa Raija ja jouni Lainateltta Laine Anneli ja jalo Laine Ari Laine Arto Laine Eeva Laine Eija Laine Erkki Laine Hannu Laine Helena Laine Irma Laine Jari Laine Jarmo Laine Jukka Laine Jyrki Laine Kai Laine Kalle Laine Kari Laine Kimmo Laine Kirsi-maria Laine Leo Laine Maija-liisa Laine Meri Laine Minna Laine Päivi Laine Päivi ja jorma Laine Pekka Laine Petri Laine Pirjo Laine Pirkko Laine Raimo Laine Salme ja pekka Laine Sirpa Laine Terho Laine Tiina Laine Ulla Laine Vappu Laine Virpi ja antti Laine Virpi ja jarno Lainesalo Sirkka Lainio Eija Lainio Kari Lainio Veijo Laipaik Tia Laipio Marja leena Laitakari Kati Laitakoski Teemu Laitala Päivi ja Hakamaa Pasi Laitasalo Pirkko ja jukka Laiteenmäki Jari Laitila Kaija Laitinen Anna- maija ja seppo Laitinen Arja Laitinen Ilkka Laitinen Ilse ja matti Laitinen Jouni Laitinen Kaija ja jouko Laitinen Kati Laitinen Leena Laitinen Maija Laitinen Maire Laitinen Marju Laitinen Markku Laitinen Mika Laitinen Mirja Laitinen Päivi Laitinen Reijo Laitinen Seija Laitinen Seppo Laitinen Sisko Laitinen Tiina Laitinen Timo Laitinen Vesa Laittialan Marttayhdistys Laituri Mika Laivo Tarja Lajunen Anneli Lakanen Esa Lakkala Markku Lakkisto Päivi Lakso Maarit Lalla Pauli Lalla Sari Lalli Kimmo Lallukka Kirsi Lallukka Olavi Lalu Kaisa Lamberg Outi Lamberg Tony Lammassaari Ilkka Lammassaari Petri Lammervo Markku Lammi Jaakko Lamminaho Vesa Lamminen Anne-mari Lamminen Jouko Lamminen Maija Lamminluoto Taito Lamminmäki Jouni Lämminmäki Tarja Lamminmäki Teija Lamminpää Jorma Lamminsalo Pirjo Lampa Pirjo ja kimmo Lampikoski Leo Lampinen Anu Lampinen Elisabeth Lampinen Harri Lampinen Jorma Lampinen Riitta Lampinen Johanna ja Räsänen Timo Lamppi Oiva Lamppu Anja Lamppu Markku Lämsä Antti Lämsä Pauli Lämsä Riikka Lämsän Rakennus Oy Landen Marko Lang Risto Lange Pauli Langhed Mauno Långström Raili Långström Reino Langwitch Oy Länkä Tuomas Lankila Liisa Lankinen Jonna Lankinen Marja Lankinen Seija Lankinen Toini Lankiniemi Matti Lansantien päiväkoti Länsi-Hollolan martat ry Länsi-Tampereen Eläinystäväsi Lääkäri Oy Länsi-Uudenmaan Isännöintipalvelu Oy Länsi-Uudenmaan Säästöpankin asiakkaat Länsineva-narinen Ritva Länsiö Eeva Länsiterminaalin henkilökunta Läntinen Kari Lanttola Päivi Lapila Mika Lapinaho Heidi Lapinaho Sinikka Lapinniemi Raimo Lappalainen Anu Lappalainen Arja-liisa Lappalainen Eeva Lappalainen Eija Lappalainen Hannu Lappalainen Harri Lappalainen Jari Lappalainen Jyrki Lappalainen Kristiina Lappalainen Maija Lappalainen Marja-sisko Lappalainen Päivi Lappalainen Ritva Lappalainen Teuvo Lappalainen Tuija Lappalainen O. ja G. Lappeenrannan Lyseon Lukion Oppilaskunta Lappi Ilkka Lappi Lea Lappi Maisa Lappi-heikkilä Anne Lappset Group Oy Lapuan Optiikka Ky Larke Nina Larmio Ilkka Larsson-leskelä Jaana Laru Timo Lassas Heli Lassfolk Anne Lassila Ari Lassila Halen ja ilkka Lassila Heikki Lassila Maria-harriet Lassila Pertti Lassila Sofia Lastenkirppis Into Lastentarhanopettajaliitto Lastola Leila Late Ilari Latikka Kaisa Latostenmaa Tero Latosuo M ja v Lätti Heikki Lätti-mäkin Raili Latto Pirjo Lattunen Päivi Lattunen ja Roivainen Latva Elisa Latva Jyrki Latva Mari Latva Matti Latva Paula Latva-hirvelä Tuula Latvala Heini Latvala Riitta Latvasalo Mika Latvus Mia-anette Lauas Heikki ilmari Lauhava-kääriäinen Tytti Lauhjoen Marttayhdistys Laukaan Moottorimiehet Ry Laukkala Sirkka Laukkanen Ansa Laukkanen Harri Laukkanen Kauko Laukkanen Mari Laukkanen Marja Laukkanen Tomi Laukkarinen Hannu Laukkoski Hakim Laulumaa Eino Lauluyhtye Four Hats LAUMA - Laajasalon Urheat Mammat Laune Marianne Launis Päivi Launokorpi Jani Lauren Erin Lauren Kristiina Lauren Sari Lauren Tarja Lauren Taru Laurikainen Jarmo Laurikainen Tiina Laurikkala Jukka Laurikkala Liisa ja kyösti Laurila Aila Laurila Anja Laurila Jaana ja jari Laurila Päivi Laurila Riitta Laurila Sari Laurila Sirpa Laurila Tapio Laurila Vesa Laurinen Hannu Laurinen Outi ja antero Laurinen Panu Laurinmäki Jyrki Laurio Minna Lauronen Marita Lautamäki Esa Lautamäki Tiina Lautta Optiikka Lauttajärvi Merja Lavaste Anna-elina Lavi Juha Lavikainen Timo Läylönen Heikki LC Helsinki Pro Humano LC Joensuu/Puukello LC Jyväskylä-Jyvässeutu LC Jyväskylän Jyvässeutu Ladyt Lc Lapua-Simpsiö Ry LC Nurmo/Lakeus Ry LC Salo Birgitat LC Tammela/Aktiviteettivarat LC Toholampi/Tohottaret/Hallinto Lc Vantaa/Etelä Ledentsa Eeva Lehesranta Mika Lehikoinen Harri Lehikoinen Jari Lehikoinen Jorma Lehikoinen Kirsi Lehikoinen Merja Lehikoinen Mikko Lehikoinen Tapani Lehkonen Marja-riitta Lehmus Outi ja pasi Lehmuskoski Juha Lehmuskoski Mikko Lehmuskoski Tuula Lehmussaari Riikka Lehmusto Harri Lehmusvuori Jukka Lehmusvuori Päivi Lehonmaa Taisto Lehtelä Tuija Lehtevä Pirjo Lehti Tapio Lehti Terttu Lehti M.J Oy Insinööritoimisto Lehtikangas Antero Lehtimäki Hannele Lehtimäki Mika Lehtimäki Pirjo Lehtimäki Sari Lehtimäki Tero Lehtinen Anne Lehtinen Eliisa Lehtinen Heikki Lehtinen Henna ja jyrki Lehtinen Hilkka Lehtinen Jari Lehtinen Juha Lehtinen Juhani Lehtinen Jukka Lehtinen Jussi Lehtinen Kari Lehtinen Maria Lehtinen Marianna Lehtinen Markku Lehtinen Panu Lehtinen Pirkko Lehtinen Raimo Lehtinen Risto Lehtinen Sauli Lehtinen Taina Lehtinen Teija Lehtinen Tessa Lehtinen Ulla Lehtinen Veli-matti Lehtineva Arto Lehtiniemi Antti Lehtiniemi Eija ja mikko Lehtiniemi Sami-petteri Lehtiö Aiju Lehtiö Marja Lehtisalo Ari-pekka Lehtisyrjä Mika Lehtman Maria Lehto Aila Lehto Anne Lehto Anne ja vesa Lehto Ari Lehto Eija ja vilho Lehto Harri Lehto Irmeli Lehto Kari Lehto Liisa Lehto Maire ja ilari Lehto Minna Lehto Sirpa Lehto Teuvo Lehto Tuula Lehto Yrjö Lehtokari Juha Lehtola Eila Lehtola Juhani Lehtola Leena Lehtola Sirkka Lehtola Ulla Lehtolainen Leena Lehtonen Aila Lehtonen Anne Lehtonen Anne-maria Lehtonen Anne-marita Lehtonen Annukka Lehtonen Ari-pekka Lehtonen Eero Lehtonen Eija Lehtonen Elli Lehtonen Esa Lehtonen Hannu Lehtonen Jari Lehtonen Jarkko Lehtonen Jouni Lehtonen Kari Lehtonen Markku Lehtonen Martti Lehtonen Mirja Lehtonen Paula Lehtonen Pekka Lehtonen Pertti Lehtonen Pirjo Lehtonen Pirkko Lehtonen Riitta Lehtonen Risto Lehtonen Ritva Lehtonen Sakari Lehtonen Seppo Lehtonen Sirpa Lehtonen Tarja Lehtonen Vesa Lehtonen Virpi Lehtonen S. ja Uutinen H. Lehtoranta Olli Lehtoruusu Aarno Lehtosaari Juhani Lehtosaari Kimmo Lehtosaari Veikko Lehtosalo Lea ja juha Lehtovuori Nina Lehväslaiho Marja Leiden Marita ja mikko Leijamaa Taisto Leijon Anneli ja unto Leikas Airi Leikas Arja Leikkilä Marja Leikko Helena Leino Arja-riitta Leino Esa Leino Jorma Leino Kari Leino Kirsi Leino Leena Leino Marko Leino Pirjo Leino Pirkko Leino Raimo Leino Seija Leino Timo Leinonen Anne ja jari Leinonen Annikki Leinonen Harri Leinonen Jari Leinonen Leena Leinonen Matti Leinonen Pekka Leinonen Raisa Leinonen Tauno ja satu Leinonen Timo Leinonen Tuija Leinonen Tuula Leiramo Jukka Leismala Timo Leiste Petri Leitsaro Satu Leiviskä Laura Leivo Jouni Leivo Maarit Leiwo Hannele Lejos Oy Leman Arto Lemiläinen Eeva Leminen Ulla Lemmelä Lassi Lemmetti Anita Lemmetti Antti Lemmetti Ismo Lemmetty Asko Lemmetty Jukka Lemminkäinen Oyj Lempa Matti Lempiäinen Anna Lempiäinen Ari Lempinen Juha Lempinen Marja-terttu Lempinen Tuija Lempiö Tuula Lemponen Marja Lenko Hanna liisa Leonis Consulting LeoNoel Lepänluoma Asko Lepänluoma Veli-matti Lepistö Ahti Lepistö Eija ja eero Lepistö Inkeri ja jaakko Lepistö Juha Lepistö Marjo Lepistö Matti Lepistö Tarja Lepistö Tuula Leppäaho Annastina Leppäaho Jarmo Leppäaho Juha Leppäkoski Pertti Leppälä Timo Leppälä Ulla-maija Leppälä-ravantti Eija Leppälehto Heta ja Haukka Mika Leppämäki Kaarina Leppämäki Raija Leppänen Aino Leppänen Arto Leppänen Erkki Leppänen Harri Leppänen Merja Leppänen Mika Leppänen Minna-kaisa Leppänen Pekka Leppänen Pentti Leppänen Reino Leppänen Tarja Leppänen Teija Leppänen Tiina annikki Leppäniemi Kimmo Leppäsaari Taisto Leppävuori Kai Leppikoski Mika Leppinen Oiva Leppiniemi Jani Leppiniemi Raili Lerkki Seppo Lervik Minna Lesch Anne ja henry Lesell Seija Leskelä Ahti Leskinen Jari Leskinen Jarkko Leskinen Leena Leskinen Merja Leskinen Pentti Leskinen Pirjo Leskinen Raimo Leskinen Sirpa Leskinen Tuula Leskinen Virve Lesonen Kimmo Less Vuokko Levälampi Seppo Levänen Aila Leveelahti Raija Levelä Seija ja jari Levo Timo Levola Pentti Liebkind Mika Liedon Avarent Oy Liedon yläaste 7A Liehunen Juha Liesivesi Raimo Liesjärvi Airi Lietzen Jukka Lievonen Risto Lifländer Mirja Lihamestari Tarmo Töölön oma trubaduuri Lihavainen Veli-matti Liikamaa Jorma Liikanen Hannu TMI Liikanen-aarnio Eija Liikenteenharjoittaja Timo Jalo Liiman Tuula Liimatainen Annikki Liimatainen Mervi johanna Liimatainen Raimo Liimatainen Tapio Liimatta Päivi Liitiä Pirkko Liivala Marja Likander Ossi Lilja Ari Lilja Eino Lilja Henri Lilja Jari Lilja Jarmo Lilja Matleena Lilja Petri Lilja Reija Lilja Vesa Liljendal Kari Liljeqvist Esa Liljeroos Erkki&terttu Liljeström Annaleena Lillak Sirpa Lillandt Nora Lillback Kenneth Lille Eija ja markku Limnell Veli-valtteri Lind Jorma Lind Päivi Lind Seija Lind Sirkka Lindberg Aimo Lindberg Bjarne Lindberg Kaj Lindberg Kim Lindberg Martin Lindberg Nils Lindberg Päivi Lindberg Riitta Lindberg Sonja Lindberg Varpu Lindblad Pirjo Lindblad Sirpa Lindblad Tom Lindblad Ulrika Lindblom Leena Lindblom Päivi Lindegren Kai Lindell Anja Lindell Jari Lindell Pirjo Lindeman Pauli Linden Anni-maija Linden Ari Linden Helena Linden Tommi Lindenberg Jari Lindfors Janne Lindfors Kirsi Lindfors Marja ja jari Lindfors Päivi Lindfors Pekka Lindfors Pirjo Lindfors Sari ja kai Lindfors Tia Lindfors Tiina Lindfors Timo ja leena Lindgren Annikki ja risto Lindgren Heimo Lindgren Janina salla maria Lindgren Lasse ja hilkka Lindgren Liisa ja jouko Lindgren Minna Lindgren Taru Lindgren Terttu Lindh Lars Lindholm Anna Lindholm Anne Lindholm Ari Lindholm Irmeli ja georg Lindholm Jan Lindholm Johanna Lindholm Kari Lindholm Kirsi ja esa Lindholm Maaret Lindholm Markku Lindholm Pasi Lindholm Rami Lindholm Seija Lindholm Sippo Lindholm Stefan Lindholm Tarja Lindholm-kortelainen Maria Lindqvist Aira Lindqvist Anja Lindqvist Anne Lindqvist Kari Lindqvist Karri Lindqvist Leeni Lindqvist Leif Lindqvist Pirjo Lindqvist Sinikka Lindqvist Vappu Lindroos Jaana Lindroos Marianne Lindroos Merja Lindroos Outi Lindroos Sirpa Lindroos Tarja Lindroos Tereza Lindroos Tuula ja tapio Lindroth Esa Lindroth Lasse Lindroth Markku Lindroth Tarja Lindstedt Leena Lindstedt Lena Lindstedt Sonja Lindsten Tarja Lindstöm Jari tapani Lindström Anna-lisa Lindström Kim Lindström Kjell Lindström Krister Lindström Marko Lindström Päivi Lindström Timo Lindström Urpo Lindström Vuokko Linjamäki Outi Link Design And Development Oy Linko Harri Linko Solveig Linna Heikki Linna Sirkku ja kimmo Linna Tarja Linna Tuula Linna Veikko Linna-kantor Terttu Linnakangas Anne-marie Linnakoski Harri Linnakoski Risto Linnala Jari Linnamaa Eija Linnamaa K ja Savolainen A Linnamäki Eero Linnankylä Katja Linnanto Kirsti Linnavirta Eero Linnavirta Matti Linnavuori Outi Linnavuori-nyman Seidi Linnoaho Matti Lintu Minna Lintukangas Taru Lintula Elise Lintula Ida Lintula Ida kristiina Lintula Neera Lintula Neera maria Lintunen Jukka Lintunen Kaarina Lintunen Martti Linturi Peik Linturi Sirpa Lion Club Hki-Puotila ry Lions Club Asiakkala-Päijänne Lions Club Espoo/ City Ry Lions Club Helsinki / Soihdut Lions Club HKI-Suurmetsä Lions Club Hki/ Vallila akt Lions Club Kurikka / Paitapiiska Lions Club Lempäälä Ry Lions Club Orimattila/Viljamaa Lions Club Pori/Linna ladyt ak Lions Club Suolahti Lions Club Tapiola Ry Lions Club/Sarat Lions Ladyt Lions Ladyt Espoo keskusta Lions-Club Eura Lipiäinen Kyösti Lippojoki Mari ja kai Lipponen Raija Lipponen Risto Lipponen Sampo Lipponen Satu Lipponen Seppo Lipponen Tuija Lippupalvelu Oy Lipsanen Eine Lipsanen Katja Lipsunen Pirjo Lisinen Marjatta Liski Arja Liski Teija Liukko-sipi Heikki Liukkonen Miia Liukkunen Niina Liuko Markku Liukoinen Heli Lobbas Eija Lod Margot Lod Päivi Löfberg Tapani Löfgren Eija Löfman Matti Löfman Tarmo Lohilahti Aimo Lohiranta Merja Lohjan Hiusyrittäjät Ry Lohjan Kunnaliset Eläkeläiset Ry Lohjan Metallityöväen Ammattiosasto Lohjan Silmäoptikko Oy Lohjan Tähtihammas Löhtman-kilpeläinen Leeni Löija Pauli Loijas Susan Loijas Tuula ja kari Loikkanen Jussi Loimulahti Hannu Lokkila Marika Lökström Michaela Loman Timo Lombard International Assurance S.A. Lonka Jari Lonkio Sirpa ja Riihinen Antti Lönnberg Pirjo Lönnberg Susanna Lönnblad Nina Lönnfors Kristiina Lönnqvist Kati Lönnroth Ari Lönnroth Jorma Lönnroth Tellervo Lönnroth-laaksonen Merja Loosi 19 J.K. Paasikivi i.o.o.f ry Loosi 20 Aleksis Kivi Ioof ry Lopen Opettajien Ammattiyhdistys Loponen Kimmo Loponen Merja ja ismo Lötjönen Voitto Lotvonen Matti Loud'n Live Promotions Oy Louhi Kai Louhi Mari Louhi Johanna ja Kurki Timo Louhi Kivitasot Oy Louhimies Petra Louhisto Maija-riitta Louhivaara Heikki Loukamaa Marjo Loukko Eveliina Loukonen Anitta Lounasheimo Martti Lounasvuori Anja Louneva-perksalo Irene Loviisan sähköalantyöntekijät Löytönen-parkkamäki Anu Löytynoja Tuovi Luhtala Ari Luhtala Kaija Luhtala Tarja Luhtasela Markku Luikku Irja Luiro Anne ja rauno Lujan Karina Lukander Paula Lukkarinen Anna Lukkarinen Eero Lukkarinen Helena Lukkarinen Maritta Luksian hierojakoulutus Lumiaho Kari Lumiala Jyrki Lumijärvi Ulla-maija Lumio Markku Lumme Peter Lumonex Oy Lundberg Per-olof Lundell Keeka Lundell Pilvi Lunden Mika Lundgren Hannu Lundmark Matias Lundqvist Ragnar ja tiina Lundström Mia Lunki Marja Lunnela Jari Luodes Jaana Luojus Matti Luokkanen Johanna ja jukka Luokkatoimikunta 5 C Luolakari Marju Luoma Ari Luoma Jari Luoma Martti ja maarit Luoma Seija Luoma-äijö Väinö Luomahaara Päivi Luomakoski Jari Luomala Henna Luomala Jorma Luomamäki Heidi Luomanen Helena Luomanperä Jenni Luomansuu Markku Luopajärvi Arto Luostari Tapani Luostari Timo Luostarinen Aulis Luostarinen Pekka Luosujärvi Tarmo Luote-koivula Ulla Luotettava kauneus oy Luoto Anne Luoto Paul Luotonen Matti Luotonen Teemu Luova Katri Luovuuden Tori Agora RY Lustig Leena Luttinen Jouko Luttinen Kari Luukinen Raila Luukkainen Asko Luukkainen Asko juhani Luukkainen Tuija Luukkainen R. , Juhani A. Luukkala Seija Luukkanen Jouko Luukkanen Miia Luukkanen Outi Luukko Liisa Luukko Tuula Luukkola Veli-matti Luukkonen Arja Luukkonen Jaana ja ari Luukkonen Jukka Luukkonen Kari Luukkonen Merja Luukkonen Seppo Luukkonen Sirpa Luurila Johanna Luydlin Annika Lvi-Konsultointi Klaus Paalanen Oy Lygdman Marja Lyhytkasvuiset-Kortväxta Ry LYK oppilaskunta perusk ja lukio Lyly Kari Lyly Lauri Lyly Leo juhani Lyly Tero Lyly Tero juhani Lyly-saarenpää Outi Lysenko Anna Lyyra Miia Lyytikäinen Marja-liisa Lyytikäinen Tarja Lyytinen Mika Lyytinen Petri M A Hiidenheimo Oy M-Jet M. Pirjo ja Kari Maalaus Koivunen Oy Maaninka Gunilla Maanpää Pertti Maasilta J. Konepaja Maasto Annika Maatal.yliopp. yhdistys Sampsa Maataloustuottajain Pudasjärven yhdistys Maataloustuottajien Tili-Kiinteistö Oy Maatalousyhtymä Jaakkola Määttä Aino Määttä Birgit Määttä Ilkka Määttä Jari Määttä Marko Määttä Minna Määttä Raija ja kauko Määttä Sauli Määttä Kiinteistöhuolto Oy Määttälä Samuli Määttänen Hannu Määttänen Harri Määttänen Markku Määttänen Paula Määttänen Riikka ja kimmo Määttänen Tuula Maavirta Tuomo Maccon Oy Madekivi Kari Mäenpää Lise-may Mäenpää Marko Mäenpää Merja Mäenpää Sanna Mäenpää Taru Mäenpää Vesa Mäentausta Tuija Magin Yvonne Mahkonen Jarmo Mahkonen Urho Mahlakaarto Vesa Mahlamäki Kirsi-marja Mahlanen Martta Mahlman Heikki Maijala Hanna ja miikka Maijala Tarja Maijala Tuula Maijanen Merja Maijanen Mia Maikan Oy Mainostalo Mainospuu oy Mainostoimisto Reflex Oy Maisniemi Eija Majala Irmeli ja harri Majala Timo Majamäki Marja Majander Eija-liisa Majaniemi Nina Majava Heino Majola Ari Majuri Sari Mäkäräinen-suni Irma Mäkelä Aino Mäkelä Anitta Mäkelä Annamari Mäkelä Anu ja vesa Mäkelä Ari-pekka Mäkelä Atso Mäkelä Esa Mäkelä Hanna Mäkelä Hannu Mäkelä Jukka Mäkelä Jussi Mäkelä Karoliina Mäkelä Keijo Mäkelä Kirsi-marja Mäkelä Leena Mäkelä Maria Mäkelä Matti Mäkelä Mika Mäkelä Niilo Mäkelä Outi Mäkelä Päivikki Mäkelä Pirjo Mäkelä Raija Mäkelä Raili Mäkelä Seppo Mäkelä Sinikka Mäkelä Sirkka Mäkelä Sirkka-liisa Mäkelä Tapani Mäkelä Tiina Mäkelä Tiina-liisa Mäkelä Tuula Mäkelä Ulla ja jouko Mäkelä Ulla-maija Mäkelä Virve Mäkelä Maaret ja Vaani Marko Mäkelä Markus/ Maatalous Mäkeläinen Henna Mäkelän Sähkötyö Oy Mäki Annukka Mäki Arja Mäki Heikki Mäki Jaana Mäki Joona Mäki Jouko Mäki Martti Mäki Pasi Mäki Pirjo Mäki Riitta Mäki Sami Mäki Tiina Mäki-kantti Katja Mäki-kauppila Vesa Mäki-koivisto Jarmo Mäki-pollari Hannu Mäki-reinikka Liisa Mäkikangas Risto Mäkilä Antti Mäkilä Juha-matti Mäkilä Pirjo Mäkimattila Erkki Mäkimattila Helena Mäkinen Aila Mäkinen Anja Mäkinen Anne Mäkinen Anneli Mäkinen Anni Mäkinen Ari Mäkinen Arja-liisa Mäkinen Arto Mäkinen Asko Mäkinen Auli Mäkinen Eija Mäkinen Elli ja urpo Mäkinen Erkki Mäkinen Harri Mäkinen Henri Mäkinen Irpa Mäkinen Ismo Mäkinen Jari Mäkinen Jesse Mäkinen Juha-pekka Mäkinen Jyri Mäkinen Keijo Mäkinen Kirsi Mäkinen Lauri Mäkinen Marja-leena Mäkinen Mika Mäkinen Noora Mäkinen Päivi Mäkinen Paula Mäkinen Pauli Mäkinen Pekka Mäkinen Pertti Mäkinen Riitta Mäkinen Risto Mäkinen Ritva Mäkinen Seppo Mäkinen Sirpa Mäkinen Sonja Mäkinen Terttu ja markku Mäkinen Tommi Mäkinen Tuija Mäkinen Veijo Mäkinen Vesa Mäkinen Voitto Mäkinen Vuokko Mäkiniemi Kai Mäkipää Kari Mäkipää Minna Mäkipää Raine Mäkipää E ja Parkkamäki H Mäkiranta Raimo Mäkirinne Ari Mäkitalo Pentti Mäkitalo Terhi Makkonen Anna-liisa Makkonen Eeva Makkonen Esa Makkonen Marja-leena Makkonen Marjut Makkonen Riitta Makkonen Teijo Makkonen Teuvo Makkonen Timo Maksimainen Ismo Maksniemi Erika Mäkynen Noora Mali Eija Malinen Hannu Malinen Janne Malinen Liisa Malinen Olli Malinen Ritva Malinen Sanna Malinen Terho Malinen Tiina Malka Sari ja martti Malkamäki Raimo Malkamäki Teemu Mälkiä Juha Mälkki Katja Mälkönen Sirkka Mälkönen Tarja Mallenius Sirpa Malm Anita Malm Helena Malm Maarit Malmberg Paula Malme Anneli Malmelin Arja Malmelin Eija Malmi Eija Malmivaara Ismo Malmivaara Janne Malmström Anna Malmström Maija ja jukka Mämmi Kristiina Mandatum Life Mandell Juha Manelius Aimo Manelius Tuula Manidae Tmi Manner Arja Manner Marjo Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerkorpi Juha-pekka Mannersuo Ritva Mannila Liisa Manninen Andreea Manninen Arja Manninen Arto Manninen Hannu Manninen Harri Manninen Heikki Manninen Joonas Manninen Juha Manninen Kalevi Manninen Kari Manninen Kirsi Manninen Marjut Manninen Markku Manninen Matti Manninen Pauli Manninen Seppo Manninen Terho Manninen Tuula Mannisenmäki Raili Männistö Terttu Mannonen Jarmo Mannonen Jorma Mannuksela Arja Mansikka-aho Silja Mansikkalan yläkoulu ja Imatran yht Mansikkamäki Aino Mansikkamäki Marja Mansikkaviita Hannu Mantere Leena Mantere Matti Mantila Merja Mantovaara Maria Mäntsälän Moottorikerho Ry Mantsinen Group ltd oy Mänttäri Juha Mantwill-krause Cornelia Mänty Anne Mänty Eeva Mäntyharju Keijo Mäntykenttä Hannu Mäntykoski Ritva Mäntylä Esa Mäntylä Jyrki Mäntylä Kauko Mäntylä Maarit Mäntylä Mikko Mäntylä Päivi Mäntylä Tarja Mäntylä Vuokko Mäntylä-nurminen Mia Mäntymaa Terhi Mäntymäki Simo Mäntymäki Vappu Mäntyniemi Raili Marari Oy/Paratiisi Pub Mård Riitta Marila Aija Marin Jaana ja jasse Marjakaarto Jaana Marjakoski Tuija Marjanen Semi Marjanen Marja ja Manne Kari Marjava Sinikka Marjo Nummela ja Antero Seppälä Marjomaa-mäki Rauni Marjomäki Sirpa Marjosola Tarja Marjunen Toni Markab Oy Markkanen Anne Markkanen Eeva Markkanen Eija Markkanen Eija marjut Markkanen Helene Markkanen Jani Markkanen Tarja Markkula Veli-jussi Markovaara Tuija Markuksela Riitta Markus Pekka Markus Tapani Marla Arto Marquardt Silke Martelius Satu Mårtensbro skola klass 6 Mårtensbro skola lägerskola 2013 Martiala Anne Martikainen Antti Martikainen Juha Martikainen Liisa Martikainen Päivi ja markku Martikainen Pasi Martin Pasi Martin Satu-helena Martin Ulla Marttaliiga Ry Martti Vesa Marttila Anitta Marttila Elisa Marttila Esa Marttila Jouko Marttila Liisa Marttila Maija-liisa Marttila Marjaana Marttila Minna Marttila Sirpa Marttila Tapio Marttila Timo Marttila Tom Marttinen Saana Marttinen Sanna Marttinen Sanna maria Marttinen Tuula Masalin Leena Maso Timo-pekka Matara Harri Matikainen Jarmo ja mervi Matikainen Jerko Matikainen Katja Matikainen Kirsikka Matikainen Lassi Matikainen Mikko Matikainen Raija Matikainen Risto Matikainen Sinikka Matikainen Veikko Matilainen Ari Matilainen Eeva Matilainen Juha Matin ja Liisan koulun oppilaskunnat Matinen Jonna Matinlassi Tommi Matinlauri Irma Matiskainen Leena Matkapojat Oy Matsi Kai Mattila Anne Mattila Eero Mattila Eeva Mattila Esko Mattila Heini Mattila Helli Mattila Jorma Mattila Jouni Mattila Juha Mattila Kari Mattila Kauko Mattila Kimmo ja merja Mattila Lea Mattila Mari Mattila Merja Mattila Päivi ja jari Mattila Raine Mattila Seija Mattila Tarmo Mattila Terttu Mattila Timo Mattila Tuula Mattila Virpi ja kari Mattinen Annukka Mattinen Tuomas Mattinen-similä Mervi Mattlar Atte Mattliden 7-9 C 2011 Mattsson Heikki Maukola Eeva Maula Anja Maula Kari Maununen Mikko Mauro Ulla Mavrommatis Pirjo Mawell Oy Maylett Robin Mäyrä Matti Mäyränpää Mikael Mc Road Rats st Michel Finland ry Mecad Oy Medaljonki Medilainen Lääkäripalvelut Oy Medirex Oy MediShop Mehiläinen Oy Mehto Arja Mehtonen Pentti Mehtonen Sirpa Meirto Kati ja ari Meklin Teija ja pete Meling Taina ja jouni Menander Jenni Menashe Erja ja benjamin Merano Irene Merenlehto Tapani Meri Ari Merijärvi Mari Merikallio Valtteri Merilä Seppo Meriläinen Marja Meriluoto Marja Merioja Hilja Merioja Leo Merita Husu ja Arto Määttä Merivalli Sari Merivirta Tommi Merivuori Mauri Merjokari Anja Merkkiniemi Marko Merkkiniemi Oy Kiinteistöhuolto Meronen Pekka Mertala Jari Mertalan Koulun Oppilaskunta Mertanen Iiris Mertanen Matti Mertaniemi Jaana Mervi Satola ja Jari Mustonen Merviö Marina Meskanen Timo Messo Tiina Metallityö Vainio Oy Metsä Pentti Metsänperä Jarmo Metsäpremium Oy Metsäranta Teija Metsävaara-mildh Merja Metso Matti Metso Paavo Metso Tuula Metso Power Oy/Harrastukset Metsola Päivi Mettiäinen Eeva Michelsson Christer Microsoft Oy Mielikäinen Aune Mielonen Mika Mielonen Tuomo Mieskolainen Elina Mieskonen Kirsi Miettinen Arto Miettinen Eija ja h Miettinen Heikki ja pirkko Miettinen Jaana ja matti Miettinen Jarkko Miettinen Jenni Miettinen Juha Miettinen Kari Miettinen Marjaana Miettinen Merja Miettinen Pirkko Miettinen Sirkka Miettinen Tarja Miettinen Tomi Miettinen Tommi Miettunen Aune Miilumäki Marjatta ja markku Miilumäki Pekka Miilunpalo Matti Miilunpalo Seppo Mikander Sarisusanna ja jussi Mikkelin Puhelin Oyj Mikkelin Sydännaiset Mikkelsson Maarit Mikkola Ari Mikkola Arja Mikkola Jouko Mikkola Marja Mikkola Markku Mikkola Marko Mikkola Outi Mikkola Petri Mikkola Rauno Mikkola Seija Mikkola Sirpa Mikkola Timo Mikkola Vera Mikkolan koulun oppilaskunta Mikkonen Anita Mikkonen Anu Mikkonen Arto Mikkonen Harry Mikkonen Jori Mikkonen Jukka-pekka Mikkonen Lilli-riikka Mikkonen Marja-liisa Mikkonen Päivi Mikkonen Ritva Mikkonen Saila Mikkonen Taito Mikkonen Tarja Mikkonen Tuomo ja jaana Mikmo Tmi Mikonranta Maarit Miller Leena Millner Irmeli Mills Enterprises Ltd Oy Ministeri P.J. Hynnisen Taidesäätiö Minkkinen Allan Minkkinen Iida-maria Minkkinen Jorma Minkkinen Markku Minuka Mirfakhraei Kaveh Misataan Oy Mixtra Oy Mll Kittilä MLL Moision paikallisyhdistys Ry Möhkön Kyläyhdistys Ry Moilanen Arto Moilanen Ismo Moilanen Kalevi Moilanen Kimmo Moilanen Matti Moilanen Mauri Moilanen Mirja ja jaakko Moilanen Pasi Moilanen Pentti Moilanen Sauli Moilanen Seppo Moilanen Sisko Moilanen Soili Moilanen Tuulikki Moisander Eini Moisander Tuija ja aaro Moisio Jari Moisio Kaija ja ari Moisio Maija-liisa ja eero Moisio Taina Moisio Virva Moisio-aho Sirpa Mokkala Tuula Mokko Heidi Molari Sulo Mölsä Anne-k ja pentti Mölsä Leena ja jari Monditaly Finland Oy Monimediatalo Mediagents Oy Mönkkönen Anu ja ari Mönkkönen Ulla Monni Kirsi