Tukijat

Porukassa on voimaa.

Tältä sivulta löydät listan talkoisiin osallistuneista henkilöistä ja yrityksistä, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Mukana voi olla myös nimettömänä. Jokainen lahjoitus on tärkeä ja arvokas.

Iso kiitos kaikille lahjoittajille!

PERUSTAJALAHJOITTAJAT

Perustajalahjoittajana yritys tai yhteisö tukee uutta lastensairaalaa vähintään miljoonan euron lahjoituksella.

Erityisen merkittävän lahjoituksen, vähintään miljoonaa euroa, tehneet yritykset saavat Perustajalahjoittaja-nimikkeen. Perustajalahjoittajia muistetaan pysyvällä kiitoksella uudessa lastensairaalassa erikseen sovittavalla tavalla, ellei lahjoittaja toisin toivo. Perustajalahjoitukseen voi myös sitoutua tuleviksi vuosiksi siten, että sen kerrytetään lahjoituksilla vuosina 2013–2017.

“Styrelsen för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne beslöt på sitt årsmöte i april 2013 attge ett understöd på 1miljon EUR för byggandet av ett nytt barnsjukhus i Helsingfors. Grundaren för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Karl Herman Renlund hade barnen, deras välmående och hälsa i tankarna då han skrev sitt testamente. Med vår insats vill vi delta i insamlingen och låta föräldrarna och vårdpersonalen koncentrera sig på att vårda barnen på det nya sjukhuset. Vi från Brita Maria Renlunds minne vill ge vårt stöd och uppmuntraandra att delta i denna viktiga insamling för våra barns framtid.“ Gun Sandberg-Wallin / Styrelsen för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Osuuskaupat ovat yli satavuotisen historiansa aikana näyttäneet millainen voima tavallisten ihmisten yhteisvastuullisella toiminnalla voi olla. Siksi S-ryhmän on luonnollista olla mukana koko maata palvelevan lastensairaalan tueksi nousseessa, nykyaikana täysin poikkeukselliset mittasuhteet saaneessa kansanliikkeessä, SOK:n vt. pääjohtaja Antti Sippola korostaa.

“Hartwall on perinteinen, suomalainen yritys. Työllistämme noin 850 henkeä pääosin Helsingissä ja Lahdessa. Koemme että vastuullisena yrityksenä olemme osa omaa paikallisyhteisöämme ja ympäröivää yhteiskuntaa. Uusi Lastensairaala -hanke on äärimmäisen tärkeä koko Suomelle, niin inhimillisesti kuin käytännön syistä. Meillä oli mahdollisuus auttaa ja halu siihen. Olemmekin iloisia että saamme olla näin merkittävässä ja hyvää tekevässä hankkeessa osallisina. Koko henkilökuntamme on talkoohengessä mukana,” Hartwallin johtaja (lakiasiat ja yhteiskunta-suhteet) Pekka Lindroos.

          ”Näissä valtakunnallisissa talkoissa haluamme olla mukana, sillä lapsissa ja nuorissa on kansakuntamme tulevaisuus. Jenny ja Antti Wihurin rahasto haluaa olla osaltaan vauhdittamassa ja tukemassa uusien yhteiskunnallisten ajattelu- ja toimintatapojen pohdintaa ja kokeilua”, toteaa Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallituksen puheenjohtaja vuorineuvos Simo Palokangas ja jatkaa ”Tämä julkisen ja yksityisen sektorin rahoituksen malli takaa tämän hankkeen nopean liikkeellelähdön sekä mahdollistaa pitkäjänteisen yleishyödyllisen omistajuuden yli vuosikymmenten, toivomme eri tahojen liittyvän laajasti tähän keräykseen – niin erilaisten yhteisöjen kuin yksityishenkilöidenkin.”

            ”Metsä Groupin emoyritys Metsäliitto Osuuskunta viettää tänä vuonna 80-vuotisjuhlaansa. Uusi lastensairaala on tärkeä suomalaisten yhteinen hanke, jonka toteuttamiseen Metsä Group haluaa antaa oman panoksensa ja samalla juhlistaa emoyhtiönsä pitkää historiaa.”, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan.”Haluamme olla omalta osaltamme mukana varmistamassa, että vaikeasti sairaat lapset ja nuoret saavat tarvitsemaansa ensiluokkaista hoitoa myös tulevaisuudessa.”

 ” Lastensairaalan tehtävänä on huolehtia niin valtakeskusten kuin maaseudun matalimpienkin majojen lapsien terveydestä odottamattoman kriisin kohdatessa. OLVI-säätiön on juuriltaan itäsuomalaisena toimijana ollut helppo nähdä sairaalahanke luontevana osana säätiön toimintaa,” toteaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Paavo Jauhiainen OLVI-säätiön päätöksen perusteluna. OLVI-säätiö on vuotta 1955 perustettu yleishyödyllinen säätiö. Perustajien ajatuksena oli, paitsi turvata yhtiön jatkuvuus, myös mahdollistaa sellaisten pyrintöjen tukeminen, jotka he kokivat tärkeiksi ja arvokkaiksi. Säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, vähävaraisten nuorten opintoja, kotiseututyötä ja edistää kala- ja maatalouden kehittämistä.  

”Toivomus osallistua Uusi Lastensairaala 2017 -projektiin tulee niin henkilöstöltä kuin omistajiltamme. Henkilöstö on muistellut 1940-luvun Lastenlinna-kahvia ja kysellyt emmekö voisi olla mukana myös tällä kertaa näin tärkeässä hankkeessa.”, konsernijohtaja Jaana Tuominen toteaa. Perheyrityksen tärkeä arvo on hyvän tulevaisuuden rakentaminen tuleville sukupolville. Lue lisää osoitteesta: www.pauliggroup.com

             OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen kokonaisuuden pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluja. Ryhmän toiminta perustuu osuustoiminnallisuuteen: yhdessä tekemiseen ja yhdessä menestymiseen. OP-Pohjolan perustehtävä on edistää omistajajäsenten, asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Uusi Lastensairaala -hanke tukee tätä perustehtäväämme ja arvojamme. Olemme ilolla mukana rakennustalkoissa ja kannustamme muitakin osallistumaan.

            Rettig Group on suomalainen perheyritys, joka luo arvoa sukupolville kestävän ja pitkäjänteisen kasvun kautta. Rettig Groupin omistukseen kuuluvat Rettig ICC – Euroopan johtava lämpöpattereiden ja sisäilman säätölaitteiden valmistaja; Nordkalk – Pohjois-Euroopan johtava kalkkikivipohjaisten tuotteiden toimittaja teollisuuteen, maanviljelykseen ja ympäristönhoitoon; sekä Bore – teollisten merikuljetuspalveluiden tarjoaja. Olemme iloisia, että voimme omilla lämpöteknisillä tuotteillamme olla mukana tukemassa tätä tärkeää yhteiskunnallista projektia ja sitä kautta tulevia sukupolvia. Lue lisää: www.rettig.fi.

Onko sinun yrityksesi paikka tässä?

Supercellin työntekijät ovat mukana tukemassa valtakunnallisesti tärkeää Uusi Lastensairaala -hanketta. ”Mikä tahansa on mahdollista jos vain päätämme niin.” Tämä on toiminut mottonamme aina Supercellin alkuajoista lähtien ja se sitoo meitä työntekijöitä yhteen - olemme tekemisen kautta kokeneet sen, mitä yhdessä tekemällä voi parhaimmillaan saavuttaa. Sen vuoksi kannustamme kaikkia suomalaisia yhdistämään voimansa tämän tärkeän hankkeen puolesta. Me teemme yhdessä tulevaisuutta lapsillemme.

”Olemme iloisia voidessamme olla mukana rakentamassa Suomeen uutta lastentautien kansallista huippuyksikköä”, sanoo Uponorin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski. ”Uponorin tavoitteena on rakentaa parempia elinympäristöjä. Tuotteemme ovat ympäristöystävällisiä, pitkäikäisiä ja parantavat rakennuksen toimivuutta. Kaikki tämä huomioiden uusi lastensairaala on yrityksellemme mitä luontevin lahjoituskohde.”


Perustajalahjoittajana yksityinen henkilö tukee uutta lastensairaalaa vähintään sadantuhannen euron lahjoituksella.

Leevi Alakopsa
Heidi Andersson
Christina Diehl
Mikko Franck
Ari Lahti
Aila Lankinen
Eila ja Toivo Mikkanen
Sorja Salmenkallio
Saara Wahlroos

KUNNIALAHJOITTAJAT

Kunnialahjoittajana yritys tai yhteisö  tukee uutta lastensairaalaa vähintään sadantuhannen euron lahjoituksella.

Mittavan lahjoituksen tehneet yritykset saavat Kunnialahjoittaja-nimikkeen. Kunnialahjoitus on arvoltaan vähintään 100 000 € ja se johtaa pysyvään kiitokseen uudessa Lastensairaalassa, ellei lahjoittaja toisin toivo. Kunnialahjoitukseen voi myös sitoutua tuleviksi vuosiksi siten, että sen kerrytetään lahjoituksilla vuosina 2013–2017. 


APTEEKEISSA näemme ja kuulemme päivittäin tuhansia tarinoita. Olemme nähneet lääketieteen ja lääkehoitojen huiman kehityksen. Tänään yhä useampaa lasta ja aikuista voidaan ja osataan auttaa. Yhä useampi paranee ja moni voi elää tavallista elämää sairaudestaan huolimatta. Me Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekkarit haluamme tukea tätä kehitystä ja olla  mukana rakentamassa Uutta Lastensairaalaa.

               Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun säätiö on perustettu Helsingissä vuonna 1998 tarkoituksenaan tukea avun tarpeessa olevia ihmisryhmiä, erityisesti sodista kärsimään joutuneita. Säätiö kuuluu suomalaisen veteraanityön suurimpiin yksittäisiin tukijoihin. Veteraanityön ohella säätiö tukee myös mm. vanhustyötä, nuorisotyötä, useita sosiaalialan yhteisöjä ja opiskelevia nuoria. Liittymällä omalla panoksellaan Uuden Lastensairaalan valtakunnallisiin talkoisiin säätiö haluaa olla mukana kantamassa vastuuta lasten ja nuorten tulevaisuudesta Suomessa.


August Ludvig Hartwallin säätiö on perustettu keväällä 2014 tarkoituksenaan tukea perheitä ja yksilöitä, jotka sosiaalisista, terveydellisistä, ikääntymiseen tai muusta odottamattomista syistä ovat avun tarpeessa. Säätiön päämääränä on myös puhtaan ympäristön edistäminen. Pyrimme osallistumaan eri projekteihin pitkäjänteisinä tukijoina, tavalla joka mahdollistaa työn hyvän tuloksen ja hyödyn myös tulevaisuudessa. Tähän tavoitteeseen Uusi Lastensairaala-hanke sopii erinomaisesti.

       Helmi Holmgrens Stiftelse understöder välgörenhetsorganisationer i Finland. Stiftelsen ger betydande understöd åt de evangelisk-lutherska församlingars diakoniverksamhet samt åt privata svenskspråkiga åldringshem i huvudstadsregionen. Därtill understöder stiftelsen ett antal frivilliga välgörenhetsorganisationer. Vi är glada att kunna bidraga för Nya barnsjukhuset 2017 –projektets medelanskaffning, säger styrelsens ordförande Henrik von Fieandt.

 

Héléne och Walter Grönqvist Stiftelse

Humanitas-Seura - Humanitas-Sällskapet ry on vuonna 1950 perustettu hyväntekeväisyysjärjestö, jonka jäsenistö koostuu noin neljästä tuhannesta vapaamuurarista eri puolilta Suomea. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja toteuttaa lähimmäisenrakkautta ja avuntarpeessa olevien tukemista humanitaarisella ja sosiaalisella alalla. Vuosittaisten suoraan  hädänalaisille perheille kohdistuvien avustusten lisäksi haluamme olla tukemassa lasten vuoksi toteutettavaa Uusi Lastensairaala-hanketta, toteaa seuran puheenjohtaja Seppo Sainio. 

”Toiminta-ajatuksemme on olla terveen talouden moottori. Intrum Justitia tarjoaa luotonhallintapalveluita, joiden avulla yritykset ja yhteisöt voivat tehostaa myyntiä, kannattavuutta ja kassavirtaa, ja yhteiskuntavastuu on oleellinen osa vastuullista luotonhallintaa. Yksi Intrum Justitian arvoista on Autamme ihmisiä – mikä voisi olla meille Lastensairaalahanketta luontevampi yhteistyökohde?” toteaa Juha Iskala, myynti- ja markkinointijohtaja.

              "Itsekin keskoskaapista ponnistaneena ja viime vuosina useasti lastenklinikalla vierailleena näen tarpeen tuelle. Liiga Music haluaa kantaa kortensa kekoon nyt kun siihen on mahdollisuus," Jare Tiihonen kertoo.

             Lions-klubeilla on aina ollut suuri sydän lapsille ja Lions-klubit ympäri Suomea ovat sitoutuneet tukemaan uuden lastensairaalan rakentamista. Lions-järjestön jäsenet tekevät vapaaehtoistyötä yhtä hyvin lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi kuin ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja muiden apua tarvitsevien tukemiseksi. Lions-järjestön motto on: Me palvelemme. Palvelu tapahtuu paikallisten Lions-klubien kautta. Jäseniä järjestössä on lähes 1,4 miljoonaa 208 maassa. Suomessa jäseniä on yli 25.000. Naisia heistä on runsaat 4.000 eli 16%. Lue lisää www.lions.f

LähiTapiola-ryhmä on keskinäinen, asiakkaiden omistama yhtiöryhmä. Se palvelee henkilö-, maatila-, yrittäjä-, yritys- ja yhteisöasiakkaita. LähiTapiolan tuotteet ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Yhteiskunnallinen vastuu konkretisoituu käytännön tekoina valtakunnallisesti ja paikallisesti. LähiTapiola tukee lahjoituksin erilaisia yleishyödyllisiä kohteita: uusi Lastensairaala on tärkeä valtakunnallinen hanke lasten, nuorten ja perheiden auttamiseksi.

             Niemi Palvelut Oy on vuonna 1981 perustettu perheyritys. Kotimuuttojen, yritysmuuttojen ja ulkomaanmuuttojen ohella olemme erikoistuneet tapahtuma-, logistiikka- ja messupalveluihin. Huolehdimme vuosittain noin 20 000 muuttoa ja noin 30 000 muuta palveluprojektia. Palveluksessamme on noin 500 palvelutehtävien erikoisosaajaa Helsingissä, Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. "Niemelle tärkeintä ovat asiakkaat, henkilöstö ja ympäröivä maailma. Uusi Lastensairaala-hanke istuu hienosti Niemen yritys- ja yhteiskuntavastuu-ohjelmaan ja koko henkilöstömme onkin ilolla mukana rakentamassa tulevaisuutta", toteaa toimitusjohtaja Esa Niemi.                                                          

              "Orion on rakentanut hyvinvointia Suomessa jo 95 vuoden ajan. Yhteiskunnan hyvinvointi lähtee lapsista ja perheistä - myös sairaat lapset tarvitsevat parhaan mahdollisen hoidon. Yhtiömme panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionilaiset ovat hyvin ylpeitä siitä, että saamme olla mukana tukemassa Uusi Lastensairaala -hanketta", toteaa lääketieteellinen johtaja Paula Rytilä.

              ”Otavan arvot – vastuullisuus, laatu, rohkeus ja läheisyys – viestittävät kustantajan vastuuta niin lukijoista kuin yhteiskunnasta laajemmin. Uusi Lastensairaala 2017 on tärkeä hanke ja Otava haluaa kantaa vastuuta lasten ja nuorten tulevaisuudesta”, Otavan viestintäjohtaja Liisa Riekki painottaa. ” Perheyrityksenä Otavan tavoitteena on huolehtia yrityksestä ja ympäristöstä niin, että ne siirtyvät hyvässä kunnossa seuraaville sukupolville. Tämä ei ole mahdollista ilman taloudellista menestystä. Laadukas sisällöntuotanto on kaiken toiminnan lähtökohta. ”

”ratiopharm on osa monikansallista Teva -konsernia, ja olemme kappaleissa mitattuna toiseksi suurin lääkealan toimija Suomessa. Yli vuosisadan ajan olemme työskennelleet yhdessä sen eteen, että laadukas terveydenhuolto olisi kaikkien saatavilla eri puolilla maailmaa. Uusi Lastensairaala 2017 –hankkeen tavoite on yhtenäinen tämän kanssa, ja sopii kohteena erittäin hyvin yhteiskuntavastuuhankkeeksemme”, ratiopharmin apteekkisektorin johtaja Anne Hyvönen.

”Yhdessä tekeminen ja aikaan saaminen ovat tärkeä osa Sanoman tapaa toimia. Haluamme tukea Uusi Lastensairaala 2017 -hanketta, joka yhteisvoimin edistää meidän kaikkien kannalta tärkeää asiaa. Sanoma on mukana hankkeessa myös merkittävänä mediakumppanina ja pitää aktiivisesti yllä aiheesta käytävää keskustelua”, sanoo Sanoman hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin.  

Sinituote on kotimainen perheyritys, jolle lapset, koti ja perhe ovat tärkeitä arvoja. Halusimme olla mukana koko Suomen yhteisessä hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda koko maata palveleva maailman paras lastensairaala. Sairaalan rahoituksessa on mittava lainaosuus, jota jokainen lahjoitettu euro lyhentää. Sinituotteen yhdessä suomalaisten kuluttajien kanssa keräämä lahjoitus on siemenraha, joka vastaa tähän tavoitteeseen. ”Olemme iloisia, että saimme olla mukana tässä ainutlaatuisessa hankkeessa”, toteaa Sinituotteen toimitusjohtaja Ilkka Brotherus. Lue lisää www.sini.fi.

"Stiftelsen Tre Smeder anser det nya barnsjukhuset vara ett behjärtansvärt projekt av högsta prioritet. Stiftelsen vill genom sitt bigrag delta i kampanjen för det nya barnsjukhusets tillkomst."

            Suomen Taksiliitto on edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 85 % suomalaisista taksiyrittäjistä. ”Taksit ovat olemassa asiakkaitaan varten ja siksi koimme, että on myös meidän velvollisuutemme olla tässä upeassa hankkeessa mukana. Näyttämällä esimerkkiä aidosta välittämisestä ja viemällä viestiä niin suuriin kaupunkeihin että pieniin pitäjiin sekä tekemällä itse konkreettisia tekoja, voimme muuttaa unelmat todeksi. Yhteistyöllä on uskomaton voima”, toteaa Taksiliiton puheenjohtaja Jari Lemmetyinen. Taksiyrittäjät, kuljettajat, taksiyhdistykset ja tilausvälitysyhtiöt ovat täydellä sydämellään mukana tukemassa Uusi Lastensairaala 2017-hanketta ja mahdollistamassa parempaa hoitoa pienille potilaille. 

             Tallink Silja Oy on osa Tallink-konsernia, joka on yksi Itämeren alueen suurimmista matkustaja- ja rahtiliikennevarustamoista. Yhtiön laivat liikennöivät Suomesta Tallink-brändin alla Helsingistä Tallinnaan ja Silja Line-brändin alla Helsingistä ja Turusta Ahvenanmaan kautta Tukholmaan. ”Lapsiperheet ovat yksi tärkeimmistä kohderyhmistämme ja siksi myös yhteistyö Uusi lastensairaala 2017 -hankkeen kanssa oli luontevaa. Olemme haastaneet mukaan talkoisiin myös omat kanta-asiakkaamme ja koko matkailualan”, kertoo toimitusjohtaja Margus Schults.

           ”Tamro on jo lähes 120 vuoden ajan huolehtinut suomalaisten lääkehuollosta. Suomalaisten terveys ja hyvinvointi on meille kunnia-asia. Vastaamme siitä, että lääkkeet ja muut terveys- ja hyvinvointituotteet toimitetaan suomalaisiin sairaaloihin ja apteekkeihin ja lopulta potilaiden käyttöön oikein säilytettynä ja kuljetettuna luotettavasti, turvallisesti ja tehokkaasti.  Olemme innolla mukana rakentamassa uutta lastensairaalaa! Haastammekin kaikki tamrolaiset ja asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme mukaan talkoisiin”, sanoo Tamron markkinointi- ja viestintäjohtaja Terhi Kivinen. 

"Yhtiömme täytti 150 vuotta vuonna 2012. Juhlavuoden kunniaksi lanseerasimme sosiaalisen vastuun ohjelman Kestävää kauneutta, jonka kautta olemme auttaneet useita kohteita toimintamaissamme. Lastensairaala on jokaista suomalaista koskettava talkoohanke, jossa sosiaalinen vastuu ilmenee hienolla tavalla", sanoo Tikkurila Oyj:n toimitusjohtaja Erkki Järvinen.

"Vuonna 1917 perustettu Osuuskunta Tradeka on kuluttajaosuuskunta, jossa vastuullisuus muodostaa keskeisen osan tapaa toimia. Vastuullisuus lähtee jäsenistöstä ja painopisteinä ovat taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus sekä vastuu ympäristöstämme. Toiminta-ajatuksemme mukaan palauttamme merkittävän osan liiketoimintamme tuloksesta takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan tukemalla jäsenistömme arvojen mukaista yleishyödyllistä toimintaa."

              UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta ja rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella. Tässä kestävän tulevaisuuden hengessä tuemme myös arvokasta Uusi Lastensairaala 2017 –hanketta. Näemme hankkeen tärkeänä, ja haluamme omalla panoksellamme kantaa vastuuta lasten ja nuorten tulevaisuudesta Suomessa.

           Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 78-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Olemme iloisia, että saamme olla mukana tässä Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeässä hankkeessa ja rakentamassa maailman parasta lastensairaalaa.

Haluamme olla mukana tukemassa lastensairaalaa, jossa hoidetaan kaikkialta Suomesta tulevia pieniä potilaita. Asukasyhteistyö on meille hyvin tärkeää ja mielestäni on hienoa, että voimme olla yhdessä näin joulun alla tukemassa kaikille tärkeää asiaa, toimitusjohtaja Jani Nieminen kertoo.


Kunnialahjoittajana yksityinen henkilö tukee uutta lastensairaalaa vähintään kahdenkymmenentuhannen euron lahjoituksella.

Rita Asanti
Timo Auvinen
Ekström Simone
Toini Järvinen
Hilja Karjalainen
Sandra Koivurinta
Serena Koivurinta
Raija ja Jorma Lohikko
Erkki Lähteenmäki
Marita Maula
Risto Nissinen
Anna Rukko


TALKOOKUMPPANIT


Tästä listasta näet kaikki kumppanimme, jotka auttavat meitä osaamisellaan.

"Sanomassa voimme tukea hanketta medianäkyvyydellä sekä kokemuksellamme ja osaamisellamme aiemmista hankkeista", Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Anu Nissinen. "Uusi Lastensairaala 2017 –hankkeella ja meillä on paljon yhteistä: Vastuullisuushankkeissamme olemme tänä vuonna nostaneet etusijalle suomalaiset lapset ja perheet”, Helsingin Sanomien markkinointijohtaja Caroline Lilius.

Suomalainen yhteiskunta on tottunut liiaksi odottamaan, että jostain tulee joku ja ratkaisee ongelmat. Useimmiten tämä joku tuntuu olevan julkinen valta. Minä eikä Bob the Robot halua uskoa tähän. Uskon, että asiat ratkeavat kun aletaan hommiin odottelun sijaan. Tämä hanke on historiallinen. Hankkeen ytimessä on kansalaisaktiivisuus ja aito talkoohenki. Tälläistä hanketta ei Suomen lähihistoriassa ole tehty, jossa kansalaiset auttavat itse omalla toiminnallaan ja anteliaisuudellaan ratkaisemaan yhteiseen hyvään liittyviä asioita. On hienoa olla rakentamassa yhdessä suomalaisten kanssa uutta lastensairaalaa Suomeen. Me tuomme hankkeeseen markkinointiosaamista”, Bob the Robotin toimitusjohtaja Jukka                                                                                   Kurttila.

”Hyvinkään Tieluiska Oy haluaa olla mukana rakentamassa pikkupotilaille, heidän perheilleen ja hoitohenkilökunnalle parempaa ja valoisampaa tulevaisuutta. Lapset ansaitsevat parasta hoitoa ja huolenpitoa parhaissa mahdollisissa tiloissa. Olemme mukana tukemassa Uusi Lastensairaala 2017-projektia lahjoittamalla kaikki projektiin tarvittavat kasvualustat, jotta pihamaasta voidaan rakentaa viihtyisä ja kaunis pikkupotilaiden iloksi.” 

          "Tämä on projekti, jossa tuntuu aidosti hyvältä olla mukana! Lapsista huolehtiminen on panostamista tulevaisuuteen ja sillä on suuri merkitys meille dekoolaisille. Mahtavaa olla töissä yrityksessä, joka on tällaisessa projektissa mukana medianäkyvyyskumppanina", markkinointisuunnittelija Krista Kivikoski.

"Lastenklinikan kiinteistö oli jo 90-luvun taitteessa elvytystä vaativassa kunnossa, kun astmaa sairastaneet poikani saivat siellä ensiluokkaista hoitoa. Suomalaiselle erikoissairaanhoidolle ja lapsille on luotava puitteet, jotka ne ansaitsevat: nyt ratkaisee raha ja toiminta – pelkkä myötäeläminen ja hankkeen kannattaminen ei riitä. Viestintätoimisto Myy on mukana talkoissa, koska haluamme viestinnän voimalla saada aikaan tuloksiin johtavaa toimintaa: kansallisen liikkeen, jossa eri tahot sektoreihin katsomatta liittoutuvat keskenään. Keskeistä viestinnässä on etsiä ja toteuttaa luovia kytkentöjä, tehdä monipuolista vaikuttamista sekä luoda yhteiskunnassamme asennemuutosta. Tavoitteena on, että tarvittavat päätökset tehdään nopeasti ja rahoitus saadaan kasaan tiukassa aikataulussa. Terveiden nuorten miesten kiitollisena isänä ja Viestintätoimisto Myy Oy:n toimitusjohtajana, Jukka Peltonen"

”Uusi Lastensairaala on projekti, jossa on ilo ja kunnia olla mukana yhdessä muiden yrityskumppaneiden ja ennen kaikkea talkoohenkisten suomalaisten kanssa.  Me tuomme työllämme hankkeeseen mukaan mediaosaamista jolla varmistetaan, että Uuden Lastensairaalan markkinointi tavoittaa mahdollisimman suuren joukon ihmisiä ja hanke saa sitä kautta uusia tärkeitä lahjoittajia”, kertoo Managing Director Christoffer Hultin OMD Finlandilta.

              L2 Paloturvallisuus Oy näkee lasten turvallisuudesta huolehtimisen erityisen arvokkaana. L2 tekee pro bono -työnä uuden lastensairaalan paloturvallisuussuunnittelun ilman korvausta. "Haluamme olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa maailman parasta lastensairaalaa. Tavoitteenamme on tehdä sairaalasta turvallinen erityisesti lapsien, vanhempien sekä henkilökunnan kannalta. Koko henkilöstömme toivottaa hankkeelle onnea ja menestystä!”

Leijonaemot ry on valtakunnallisesti toimiva erityislasten vanhempien yhdistys. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on edistää vertaistukitoimintaa erityislasten vanhempien kesken sekä vuorovaikutusta erityislasten vanhempien ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ammattilaisten välillä. Lisäksi yhdistys tukee jäsentensä jaksamista ja hyvinvointia. Olemme toimineet aktiivisesti uusi lastensairaala -hankkeen käynnistämiseksi ja pidämme osallistumistamme tärkeänä myös hankkeen edetessä. Uusi ajanmukainen lastensairaala tulee auttamaan ja palvelemaan jäsenperheitämme suuresti verrattuna siihen, mitä nykyinen Lastenklinikka ja Lastenlinna pystyvät tarjoamaan.

"Lapsissa on tulevaisuus. Meidän aikuisten tulee huolehtia siitä, että lapset saavat kaiken sen avun, huolenpidon ja hoidon, mikä suinkin voidaan järjestää. Rahasta se ei voi olla kiinni. Lastensairaalan tarve on tiedetty pitkään. Nyt on korkea aika laittaa hanke käyntiin ja varmistaa se, että Suomen Itsenäisyyden 100-vuotis juhlavuonna myös uusi Lastensairaala aloittaa toimintansa. Luomanen & Suomalainen Oy tuo hankkeeseen viestinnän teknisen tuotannon panoksen ja osaamisen", Luomanen & Suomalaisen toimitusjohtaja Hannu Luomanen.

Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy tukee Uusi Lastensairaala 2017 -hanketta rakentamisen juridisen sopimus- ja projektinhallinnan pro bono -työnä. “Olemme ylpeitä siitä, että saamme olla mukana ajamassa suomalaisten lasten etua. Uuden lastensairaalan rakentamisessa ei ole varaa haaskata aikaa tai resursseja. Rakennushankkeiden tilaajille tarkoitettu juridisen projektinhallinnan palvelumme on suunniteltu minimoimaan rakennusprojekteille tyypilliset ongelmat ja epävarmuustekijät selkeiden pelisääntöjen ja sopimuskurin avulla”, Mäkitalo Rantasen osakas, asianajaja Aimo Halonen.

 

MJÖLK on mainoselokuvia tuottava yhtiö, joka toimii Helsingissä. "Meille on kunnia-asia saada olla mukana rakentamassa uutta lastensairaalaa Suomeen." Tuottajat Marko Antila ja Yrjö Nieminen MJÖLK Oy.

 

Anima Boutique is a creative production house with a passionate team of directors, producers, designers, animators, illustrators and CGI artists. We help brands and businesses tell stories and connect with their audience across digital media.

Someco Oy on sosiaaliseen mediaan erikoistunut toimisto, joka sparraa sosiaalisen median käyttöä ja tuottaa sisältöä, niin tekstiä, kuvaa kuin videota. "On hienoa, että saamme olla mukana Lastensairaalaa rakentamassa sosiaalisen median kentällä," sanoo Somecon toimitusjohtaja ja perustaja Minna Valtari.


IN–KIND–LAHJOITTAJAT


Yhteisöt, jotka ovat antaneet tukensa Säätiölle rakentamiseen liittyvien tuotteiden, tavaroiden ja ratkaisujen muodossa.


Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa ympäristöystävällisiä palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on mobiililiittymien markkinajohtaja.

Nokia ja Elisa lahjoittavat Helsingin Meilahteen vuonna 2017 valmistuvalle Uudelle Lastensairaalalle täydellisen sisätilakattavuuden tarjoavan matkapuhelinverkon. Verkon rakentamisessa käytetään viimeisintä teknologiaa, joka mahdollistaa myös tulevaisuuden palveluiden käytön.


Ensto on kansainvälinen perheyritys, joka suunnittelee ja tarjoaa älykkäitä sähköistysratkaisuja, jotka tekevät älykkäistä sähköverkoista, rakennuksista ja liikenteestä entistä turvallisempia, toimivampia, luotettavampia ja tehokkaampia. Uskomme parempaan elämään sähköllä ja kestävämpään huomiseen. Vastuullisuus ja ihmiskeskeisyys ovat toimintamme peruspilareita. Tämän vuoksi meille on mieluisaa tukea Uusi Lastensairaala -hanketta.


Nokia on globaali johtaja verkottuneen maailman teknologioiden kehittämisessä. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia.

Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä kehittämällä uudenlaisia virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveyden sovelluksia. www.nokia.com

Nokia ja Elisa lahjoittavat Helsingin Meilahteen vuonna 2017 valmistuvalle Uudelle Lastensairaalalle täydellisen sisätilakattavuuden tarjoavan matkapuhelinverkon. Verkon rakentamisessa käytetään viimeisintä teknologiaa, joka mahdollistaa myös tulevaisuuden palveluiden käytön.


Oras Groupin tehtävä on tehdä veden käytöstä helppoa sekä ympäristöä säästävää ja sen visiona on tulla kehittyneiden vesikalusteiden eurooppalaiseksi markkinajohtajaksi. ”Olemme iloisia voidessamme olla mukana rakentamassa maailman parasta lastensairaalaa omalla panoksellamme: käyttäjäystävällisillä ja ympäristöä säästävillä Oras-hanoilla, jotka on suunniteltu sairaalaympäristön vaatimukset huomioiden”, sanoo Oras Groupin toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi.


Villeroy & Boch Gustavsberg Oy on osa Villeroy & Boch -konsernia, joka on yksi maailman suurimpia kylpyhuonetuotteiden valmistajia. Tuotevalikoimamme kattaa lähes koko kylpyhuoneen pyyhekoukusta poreammeeseen. Lastensairaalaan olemme lahjoittaneet uusia hygieenisiä seinäkiinnitteisiä Hygienic Flush WC-istuimia, malli 5G84 HF. WC-istuimien mukana toimitimme myös Triomont XS -asennustelineet.


Hyvä asia – sairaiden lasten ja heistä huolehtivien turvallisuus – yhdisti paloturvallisuusalan toimijoita. Paloturva-alan talkootiimi (Presto Paloturvallisuus, Sammu-Kaluste, Tamrex ja Sammutinhuolto Redi) lahjoittavat porukalla uuden lastensairaalan käsisammuttimet.

Kaikki mukana olevat yritykset ovat iloisia siitä, että voimme olla mukana auttamassa pieniä potilaita.


Hyvä asia – sairaiden lasten ja heistä huolehtivien turvallisuus – yhdisti paloturvallisuusalan toimijoita. Paloturva-alan talkootiimi (Presto Paloturvallisuus, Sammu-Kaluste, Tamrex ja Sammutinhuolto Redi) lahjoittavat porukalla uuden lastensairaalan käsisammuttimet.

Kaikki mukana olevat yritykset ovat iloisia siitä, että voimme olla mukana auttamassa pieniä potilaita.


Hyvä asia – sairaiden lasten ja heistä huolehtivien turvallisuus – yhdisti paloturvallisuusalan toimijoita. Paloturva-alan talkootiimi (Presto Paloturvallisuus, Sammu-Kaluste, Tamrex ja Sammutinhuolto Redi) lahjoittavat porukalla uuden lastensairaalan käsisammuttimet.

Kaikki mukana olevat yritykset ovat iloisia siitä, että voimme olla mukana auttamassa pieniä potilaita.


Hyvä asia – sairaiden lasten ja heistä huolehtivien turvallisuus – yhdisti paloturvallisuusalan toimijoita. Paloturva-alan talkootiimi (Presto Paloturvallisuus, Sammu-Kaluste, Tamrex ja Sammutinhuolto Redi) lahjoittavat porukalla uuden lastensairaalan käsisammuttimet.

Kaikki mukana olevat yritykset ovat iloisia siitä, että voimme olla mukana auttamassa pieniä potilaita.


Joulutalkoot 2014: Lahjoittajat  

Tästä listasta näet yritykset ja yhteisöt, jotka tukevat uutta lastensairaalaa lahjoituksella jouluna 2014.

Aboma Control Oy Aikaansaavat Oy Ainoa Resolution, OMD ja ToinenPHD Ajanvaunu Oy Akaan Teollisuuspesu Oy Alere Oy Ab Alihankinta J Mikkilä Alkuvoima East Finland Oy Allteq Solutions Oy ALSO Finland Oy Also Starring Oy Alutig Oy Anaconda Cabling Oy Anton´s Best Oy Apteekkimaailma Aquamec Oy Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy Arkkitehtitoimisto Mika Päivärinne Oy Arkkitehtitoimisto Neva Oy Arrow Finland Oy Asbrak Oy Asianajotoimisto Merilampi Oy Asianajotoimisto Ritva Tolonen Ky Asianajotoimisto Rödl & Partner Oy Asianajotoimisto Sarvi Koponen Lukkari Oy Asianajotoimisto Snellman Uotila Åkerlund Oy Asymco Audico Systems Oy Auranmaan Tilitiimi Oy Autoklinikka-yhtiöt Oy Avain Säästöpankki Aventur Showkuoro Awutek Oy Ay Seth Ky Bak Oy BDO Oy Benemen Oy Beneq Oy Biogen Finland Brainbow Oy BS-Metall Ab Oy Bussialan Kehittämispalvelut Oy By Itu Capricode Oy Carelia Engineering Oy Casi Oy Certia Oy Checkout Finland Oy CheckPoint Production Oy CHEZ MARIUS OY City-Miksa Oy Clean Key Oy Clerica Oy CMT Solutions Oy Coats Opti Crafts Oy COMPAREX Finland Oy Componenta Corporation Conlink Oy Contable Oy Contria Oy Convergentia Oy Cora Refinish Oy Cotico Oy Csolutor Oy DCI-Ratkaisut Oy Decolight Oy Dentalrock Oy Dentline Oy DESK Peaknet Oy DHL Global Forwarding Finland Oy DHL Express Dimenteq Oy Doberman Consulting Oy Doka Finland Oy E. Monten Ab EasyZone Oy Ebeneser-säätiö EcoOnline Oy Ecosir Group Oy Edita Publishing Oy El-Björn Oy Elenia Oy Elite Varainhoito Oy Elomaa & Kovanen Oy Eltek Power Oy EM-Kone Oy EMC Talotekniikka Oy Emine Oy Epito Oy Eptikonen Oy Ergo Pro Oy Esa Tiilikka Oy Eskimo Finland Eskoon Sosiaalipalvelujen Kuntayhtymä eskotoikka oy Essedel Capital Partners Ltd Etelä-Karjalan Yrittäjät ry Etukone Oy Euler Hermes Suomi Euromaski Oy Ewona Finland Oy ExeLain Oy Ltd Farmtools oy Festum Software Oy FG Finland Oy Fieteri Oy Fimpec Oy Finance Link Oy Finceptum Oy Fincoat Oy Finkova Oy Finlandia-talo Oy Finn Lamex Safety Glass Oy FinnFreight Oy Finnox Oy Firstbeat Technologies Ltd Flexim Security Oy Forssan Vahinkokuivaus Oy Fortaco Group Oy Framexa Optics Oy Ab FSM Group Galerie Forsblom Geberit Oy Gemalto Oy Genencor International Oy HANKO PLANT Genesta Property Nordic Finland Oy Geonex Oy GHS Group Oy GigaCom Oy Global Blue Finland Oy Granum Oy Haagan Leipä Oy Hammaslaboratorio Airola Hangon koulu, päivähoito- ja nuoriso- ja liikuntatoimisto Happy Tiles Oy Heebo Oy Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry Helsingin Tulliyhdistys ry Helsingin Vesibussit Oy Helsinki Valve & Fitting Oy Henkel Norden Oy HM Lahti oy/ DentHouse Högfors Oy HOT MELT OY HR4 Solutions Oy Hydreco Hydraulics Finland Oy I-Logistics Oy ICT-Verstas Oy Iitin Kuljetus & Palvelu Ina Finland Oy Infoteam Oy Ingenjörsbyrå Lentus Ab Innocate Oy  Inshop Trading Oy Insinööritoimisto Ketema Oy Insinööritoimisto Kolmostie Oy Insinööritoimisto Tuotantorakennus Oy Investis Flife Oy Iso-Naappilan loma Ky IT-Lähituki Backman-Hyrkäs Oy Itä-Helsingin Lukko Oy Jare Asennus Oy Järvenpään Ajokoulutuskeskus Oy Jetpak Finland Oy        JETS consulting Oy JL Tek Jokakoti Oy Jokilaakson Juusto Oy Joutsenon Sähköasennus Oy JPM-Höyläämö Oy JPP-Service Oy Jungheinrich Lift Truck Oy Jupalco Oy Espoo Jupalco Oy Vantaa JYSK OY Jyväskylän Valion jakelualueen kuljetusyrittäjät  KAESER Kompressorit Oy Kakadu Oy Kallio Logistics Oy Kalliorakennus -yhtiöt Oy Kaluste-Trading Finland Oy Kangasniemen Huvilaveistämö Oy Kärävä Sauna Oy Kaskelan Racing Team Oy Kauneus Illusia Oy Irina Moilanen Kauppa Oy Käyttöauto Oy Keravan Teräsmiehet Oy Keskustekniikka-konserni Kiinteistöalan Koulutuskeskus ja –säätiö Kiinteistöalan koulutuskeskus Oy Kiinteistöhuolto Lipponen Oy Kiinteistöhuolto Siivonen Kiinteistöhuolto Toivanen Oy Kiinteistöjen RST-Sähkö Oy Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry Kiinteistömaailma Munkkiniemi Kiinteistöpalvelu Norppa Kilpi-Koskinen Oy KL-Lämpö Oy Kolster Oy Ab Kontino Oy Ab Konttorityö Oy Kopar Oy Kotkan kodinkonehuolto Kranbelts oy Kristallikuvio Oy Krook Media Oy Kuitu Media Oy Kujalan Korjaamo Kalervo Kujala Kuljetus Mikola Ky Kuljetusliike JR-Truck Oy Kuljetusliike Kim-Johan Nuikka Ky Kuljetusliike M. Lindberg Ky Kuljetusliike Reino Laakso Oy Kuumar Oy Kuusakoski Group Oy Kylmäset Oy Kymenlaakson Jäte Oy Kymppivoima Hankinta Oy Lääkärikeskus Aava Oy LähiTapiola-ryhmä Lahnakoski Oy Länsi-Uudenmaan Isännöintipalvelu Oy Länsipuu Oy Laskenta-10 Oy Lasse Tynjälä Oy Lassila & Tikanoja Oyj LBR-Tekniikka Oy Leafhill Solutions Oy LeasePlan Finland Oy Ledisol Oy Lehtoniemen Metalli Oy Leipurin Oy Lejos Oy Leonna Aho Oy Ab Lewel Group Finland Oy LI-Components Ab Oy Lihatukkukauppiaiden Liitto ry Liikennetuotteet Oy Lisker Oy Lohjan Sähkö ja Automaatio Oy Loni Palvelut Oy LS Cargo Logistics Oy Lumicomp Oy LVI-talotekniikkateollisuus ry Maajukka Oy Maanrakennus Jalo oy Machine Partner Magnum Medical Finland Oy Mainostoimisto Sisu Oy Maniska Tekniikka Oy Markkinointitoimisto Tawis Oy Masspap Oy Maxlift Oy MBM Group Oy ME-Autot Oy Lahtinen&Korhonen Measurepolis Development Oy Mediaunioni MDU Medilaser Oy Mediwell Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry Mellano Oy Meluton Oy Ab Mercer Finland Oy Messeforum Oy Messua Oy Metallityö Välimäki Oy Metehe Oy Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa ry Midas Touch Oy Mikrovirta Oy Mipro Oy MIR-Sähkö Oy ML Sora Oy MM Siivouspalvelut Oy Modaamo Model IT Oy MOL Finland Branch of MOL (Europe) B.V. Monilaite-Thomeko Oy Moola Oy Moonhill Oy Movetec Oy Murskaus Rämö & Karén Oy Mustajoen Multajaloste Oy Muumi Baby vaipat Mylab Oy Myllyn Paras Oy Nelonen Media Netcontrol Oy NG-Insulation Oy Nokian Sähkötekijät Oy Nordic Green Energy Nordic Power Service Oy Norrgård Börje Oy Ab Northern Star Partners Oy Novo Nordisk Farma Oy NTC Transport Ab Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro Oy Nykypaino Oy OAJ Opetusalan Ammattijärjestö Ry Omnicom Media Group Finland Oy OP Kymenlaakso OP Satapirkka Optimi Training Oy Orbis Oy Orkla Foods Finland Oy Oulujoen Perhekoti Oy Oulun yliopiston ylioppilaskunta OUNEVA OY Outokummun Metalli Oy Oy Banmark Ab Oy CCI Finland ltd Oy Clean Flame ltd Oy Lyth-Instrument Ab Oy Maanterä Ab Oy REHAU Ab Oy Sultrade Ltd Padasjoen Apteekki Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Paimion Vesi ja Lämpö Ky Päivittäistavarakauppa ry Palodex Group Oy Papula-Nevinpat Pateko Oy Pedab Finland Oy Pelican Rouge Coffee Solutions Oy Pellervon taloustutkimus PTT ry Personalhuset Staffing Group Oy Piikkio Works Oy Piiloset PiiMat Oy Pipelife Finland Oy PKY-palvelu Oy Plantane Oy Pohjanmaan SA-Sähkö Electrics Ltd Oy Pohjaranta Oy Pohjois-Karjalan Arvopaperi Oy Pohjois-Karjalan Kauppakamari Pohjoismaiden Monituote Oy Polycon Oy Polygon Finland Oy PrätkäPaja Prestantia Oy Primo Finland Oy Ab Printcom Center Oy Printsystems Oy Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy Profican Oy Profit Software Oy Projektor IT Oy Promenade Research Proton Lighting Suomi Oy Provad Oy Proventia Emission Control Oy PTH-Metalli Oy PTMovement Oy Putki-Rex Oy Puutavaraliike T.Vainio Oy Qualitron Oy Ab Questback Oy Quorum Rahastoyhtiö Oy R&M Ship Technologies Finland Oy                   R. & V. Eurotrading AG Oy Rakennusliike PR-Yhtymä Oy Rakennusliike Ripatti Oy Rakennustoimisto Rasto Oy Rakentamisen Laatu RALA ry Rapal Oy Rasteri Ky Raute Oyj Real Clean Finland Oy Rekkalaskenta Oy Rela-hierojat Oy Renor Oy Riihimäen Öljypoltinhuolto Oy Riikonen Group Oy Rinne-Laturi Oy Rjv Autohuolto Oy Helsinki & Espoo rkk Bear Group Oy Rockseri Oy Roslings Manor Gardens Ruoveden seurakunta S&N Osakeyhtiö S.Y.B. Finland Oy SafeIT Oy Safetor Turvallisuuspalvelut Saher-Aidat Oy Sähköalojen työttömyyskassa Sähköinsinööritoimisto J Mannonen Oy Sähkötarvike J.Manninen Sammet Dampers Oy Satamaoperaattorit ry Satapirkan Osuuspankki Sato Oyj Savon Laaturakennus Oy  SBI Partner Oy Scansatec Oy Schoeller Allibert Oy Secrow Oy Set Promotion Oy Seuturekry Oy SFS Intec Oy Sievitalo Oy Siivousliike Uuspalvelu Oy Siltra Oy Sinuhe Ky Sitek-Palvelu Oy Smartum Oy Smilehouse Oy Softwave Ohjelmistot Oy Soraliike Jari Hangas Ky Space Systems Finland Oy SPX Flow Technology Finland Oy SRS Fenno-el Oy SRV Yhtiöt Stalatube Oy STC-Trading Oy Sto Finexter Oy Studio Amanda Oy Sulava Oy Sunrise Cosmetics / S. Punkki Oy Suomen 16100 Oy Suomen Konetalo Oy Suomen Kuivaustekniikka Oy Helsinki ja Turku Suomen Kuulosuojaus Oy Suomen Laivanpäällystöliitto - Finlands Skeppsbefälsförbund r.y. Suomen Lasiposti Oy Suomen Logistigo Oy Suomen Rahapaja Oy Suomen Takuuvakuutus/ Rallivakuutus Oy Suomen Tenava Päiväkodit Oy Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy Suomen Terästekniikka Oy Suomen terveysliikuntainstituutti Suomen Terveysliikuntainstituutti/ Terveysverkko Suomen Vaihdepalvelut Oy Suunnittelu ja Valvonta Wanne Oy Svedbergs Oy Ab T. Örthén Oy Tähtiporras Oy Taitokaari Oy Taksi Ilves Taksi Jarkko Pelto-Piri Talosakke Oy TAP Portugal Technetium Consulting Oy Teknologiateollisuus Ry Teräsyhtymä Oy Teuvan Keitintehdas Oy TH-Line Oy Tietotalo Infocenter Oy Tiivituote Oy Tili-Finanssi Oy Tiliparkki toiminimi Tilitoimisto Linkki Oy Tilitoimisto M. Hauhtonen Oy Tilitoimisto Rönkkö Oy Tillotts Pharma Ab Tmi Suvituulia Tmi Terra Works Tmi Tuomas Jäntti Trala Automaatio Oy Tremco illbruck International GmbH Tukkunet Oy Tunturi-Hellberg Oy Turvallisuuspiste Suomi Oy Tuulilasivarikko Oy Carglass® Ultra-Marketing Oy Unilabs Mediscan Oy Uunisepät Oy Uusioaines Oy UVM Yhtiöt Oy Vaasan Kodinkonehuolto Oy Vaasan Seudun Toimihenkilöt Pro ry Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Vallox Oy Valmet Vandernet Oy Vantrail VTR Oy Varte Oy Vemitek Oy Vepe Oy Peltonen     Versaali Oy Verseidag Ballistic Protection Oy Versowood Group Oy Viherpalvelut Hyvönen Oy Viisikko-Communica Communications VCA Oy Vikmet Oy Villa Hiidenmäki Oy ViViTe Holding Oy VJ-Tools Oy Voimaosakeyhtiö SF Voimapaikka Sun Text Oy Voith Paper Oy Vossloh Cogifer Finland Oy Vuorinen & Vuorinen Oy Wedo Consulting Oy Westerby Gård WP Koneistus Oy WS-Expogroup Oy LTD WURSTI OY Yleinen Teollisuusliitto ry Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky


Joulutalkoot 2013: Lahjoittajat  

Tästä listasta näet yritykset ja yhteisöt, jotka tukevat uutta lastensairaalaa lahjoituksella jouluna 2013.

3 Kaveria Heikki&Ilkka&Sauli Oy c/o Tilipalvelu Balanssi 4YourWork A-Katsastus Group Oy A-lehdet Oy A-Rahti Oy A. Flakholm Ky A.Seppälä Total Quality Oy Aarsleff Oy Aastra Finland Oy Ab KJ Plastpoint Oy ABB Oy Abloy Oy AccessPoint Oy Adaxer Oy ADD Taloushallinto Oy Adiabatix Oy Adora Oy Advance Team Oy AEL Oy ÅF-Consult Oy Affecto Finland Oy Agenssi Oy AgriToukola Oy Ahlsell Oy Ahti Pänttäjä Oy AIG Europe Aikakauslehtien Liitto c/o Viestinnän Keskusliitto AIRIX Ympäristö Oy Aito-Palvelu Oy Ajan Näkö Oy Ajan-Avain Oy Aktia Pankki Oyj Aktiv Kapital Oy Akzo Nobel Pul and Performance Chemicals Oy Alapeuran tila/ Vesa ja Sirpa Sunio ALD Automotive ALD vaihtoautot Alder & Sound Oy Alere Oy Ab Alertum Oy Alexandria Pankkiiriliike Oyj Algol Oy Alsemet Oy Alteams Group Alvis Oy Amadeus Finland Oy Ambientia Group Oy Anaconda Cabling Oy Andament GROUP Oy Annelia Anodisointi Janster Oy Anstar Oy Anton´s Best Oy Anvia Oyj Anygraaf Oy Apollo Kaihdin ja Markiisi Oy AppCampus Apteekki Merkos Aquamec Oy Arctic Container Oy Arcus Finland Oy Aresman Oy Arespartners AriPro Oy Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy Arkkitehtitoimisto Design Team Oy Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy Arkkitehtitoimisto Mika Päivärinne Oy Arkkitehtitoimisto Neva Oy  Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy Armas Armiputki Oy Arrow ECS Finland Oy ARROW Engineering Oy       Artic-Kaihdin Oy Artopine Oy Arvo Finland Oy Asbrak Oy Ascom Miratel Oy Asennustyö M. Ahlqvist Oy Asianajotoimisto Antti Riihelä Oy  Asianajotoimisto Borenius Oy Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy Asianajotoimisto Lindfors&Co Oy Asianajotoimisto Merilampi Oy Asianajotoimisto Obstbaum Harju & Sorjonen Oy Asianajotoimisto Puiro Snellman Åkerlund Oy Asianajotoimisto Reims & Co Oy Asianajotoimisto Ritva Tolonen Ky Asianajotoimisto Tamora Legal Oy Asianajotoimisto Tuula Ylinen Oy Asiantuntijapalvelut Lassi Aalto Oy Aslemetals Oy Asoma Oy Aspa Palvelut Oy Aspicore Oy Assistor Oy Ab Assonant Oy Aste Helsinki Oy Asymco AT KiinteistöControl Oy AT-Pihatuote Oy Atao Oy Aulangon Nuorisokoti Oy Auron Oy Auto-Jeni Oy Auto-Kilta Oy Autoasi korjaamot ja Örum Oy Ab AUTOASI Vuosaari  AutoBodyParts Oy Autokeidas Järvi Oy Autoklinikka-Yhtiöt Oy Autokoulu Ajotaito ja henkilökunta Autosalpa Oy AV-Tiimi LJ Oy Avaintieto Oy Avalon Oy Avance Asianajotoimisto Oy Avaus Avnet Nortec Oy Avoin yhtiö Koruharakka AVS-Yhtiöt Oy AWtools Oy Awutek Oy B+Tech Oy Bandercom Oy Barfix Oy Base Catering BB-fashion Oy BDO Oy Becton Dickinson Oy Bedika Oy Beijer Electronics Oy Beisa Oy Bel Mondo Wines Oy Benemen Oy Berggren Group Berner Pultti Oy/Metaplan Oy Besodos Oy Beverage Partners Finland Oy Bio Nature Oy Biofarm Oy Biotronik Oy Bisnode Blue Import BIM Oy BockMann Finland Oy Ltd Boehringer Ingelheim Finland Ky Brevini Oy Broadcast Text International Oy Brother Finland BSV Automaatio Oy Bureau Veritas Finland Bussialan Kehittämispalvelut Oy Buying Service Kirsti Saharla Cad-Quality Finland Oy Cafetering Oy Canon Oy Capgemini Finland Oy Capricode Oy / Capricode Systems Oy Carbonex Oy Ab CarCare Finland Oy CardPlus Oy Carglass Suomi Cargotec Oyj Cariitti Oy Carnegie Investment Bank Ab, Finland Branch Casa Maja Oy Cash Back Finland Oy Ab     Casvu Group Oy CatVet Kissaklinikka Cautus Oy CC-Company Oy, VP Service Oy ja Twin Company Oy Certimo Oy CGI Chef jani's catering Oy Citrus Solutions Oy City-Miksa Oy Citywork Oy CJN Oy Arkkitehtitoimisto Clean Key Oy CMT Solutions Oy Coating Tech Oy Compass Group Finland Oy Competence Design Oy Comptel Oyj Contable Oy Contextia Oy Convoy Oy Coodi Oy Corbel Oy Cramo Oyj Creaman Creanex Oy Cresense Oy Cron-Tek Oy CSI Helsinki Oy CTS Engtec Oy Cubus P24 Cupori Oy Data-Info Oy Datadrivers Oy Datpro DCI-Ratkaisut Oy De Lage Landen Finans DECOlight Oy DecoWorks Oy Deko-Talo Oy Delete Group Oy Delfoi Oy Deltaline Oy -Mainospörssi Densitron Nordic Oy Dentline Oy DesignHouse DH Oy Designhouse TopCanis Oy Destamatic Oy DHL Global Forwarding (Finland) Oy Diafora Oy Dieettimedia Oy Digia Oyj Digikaapelifi Oy DIGILE Oy Digital Factory Oy Dihtor Oy Dimenteq Oy Dionysian Oy Docates Syöpäsairaala Doka Finland Oy Dosmar Oy Dovre Group Oyj Dr.Data Oy Driving Team Oy DSV Road Oy Dual Laser Ltd. Oy Dunlop Hiflex Oy Duo Fashion Oy E. LAIHO Oy E.Ahlström Oy E.P.T. Ikonen OY Earthpac Oy EastTalent Oy Easy Km Oy ECAM Consulting Oy Ecosir Group Oy eCraft Oy Ab Eduix Oy Efora Oy eGain Finland Oy EH Konsultointi Oy Eht Väinö Alapelto T:mi Ejendals Suomi Oy Ekenäs första apotek/Tammisaaren 1. apteekki Eko Eko Solutions Oy Ekokem Oy Ab Ekonor Oy Ekovilla Oy Electrolux Professional Oy Elg-Yhtiöt Oy Elgood Oy Elinar Oy Ltd Elinkeinoelämän Keskusliitto ry Elite Pankkiiriliike Oy Elomatic Oy Eltek EmCe Solution Partner Oy EPT Kone ja laite Oy ER-Kuljetus Oy Ericsson Erikkila Oy Esa Tiilikka Oy Eschnerska Frilasarettet stift Esmes Digital Oy Espatent Oy Espoon Ajotaito Oy Espotel Oy Essedel Capital Partners Oy Estlander&Partners`Investors Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys Etelävartiointi Oy/Sydbevakning Ab Eteva kuntayhtymä Etteplan Etukone Oy/Ajanvaunu Oy Eurest-ravintolat Euroclear Finland Oy Eurolaite Oy Event Brokers EBS Oy Eventus Media Oy Evli Pankki Oyj Evolvit Oy Ex-Tekniikka Oy Excelsior Palvelut Oy ExeLain Oy Ltd Expericon Oy Fair Partner Oy Falck Oy Farmasian oppimiskeskus Farmbioline Oy Fasadi LKV Oy FeedbackDialog Oy Femeia Ky Fennia Fenno Water Ltd Oy Ferral Components Oy FG Finland Oy Fidelix Oy Fidium Law Partners Oy Fiimanni Oy Fikato Oy Filecom Oy / Kommentoi.com Financial Insurance Company Limited Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA Finbiosoft Oy Finceptum Oy Fincumet Oy Finfinet Oy Finn-Mesco Oy/Insinööritoimisto Finn-RTA Oy FinnEPS Oy Finnish Cheese Company Oy Finnish Freshfish Oy Kalamesta Finnox Oy Finnpilot Pilotage Oy Finnprotein Oy Finnsvala Finnsweet Oy Finpro ry Fintax Pitäjänmäki Oy Firecon Group Oy Firstbeat Technologies Oy Fiskars Mekaniska Ab Oy Flow Festival Ltd. Fluidcontrol Oy Focus Image Nordic Oy Foilpak Foiltek Oy Fondberg Oy Fondex Oy Ab Fonecta Oyj Forbo Flooring Finland Oy Foreca Oy Föreningen Granatenhjelm rf Forenom Forismark Oy/Inner Key Formet Oy Forssan Kirjapaino Oy Fortes Isännöinti Oy Fortibus Oy Fortum Oyj Forum Fastighets Kb Forum Virium Helsinki FP Finnprofiles Oy FranCon Franchise Consulting Frisbeenpoint Oy Front Capital Oy FSP Finnish Steel Painting Oy Fuji Finland Oy Funkton Oy FW FilmWorks Oy Fysio Center Jyväskylä Oy / Auron-ketjun partneri G4S Suomi G7 Data Oy GAC Finland Oy GALERIE FORSBLOM - Globart Projects Oy Gameleo Systems Oy Gavdi Finland Oy Genencor International Oy Genesta Property Nordic Finland Oy Genetrade Wood Products Oy Genworth Financial Geotek Oy Getafix Oy GGP Finland Oy GHS Group Oy Global Blue Finland Oy Global Innovation Network Oy Goincka Oy/Bugatti Graafinen suunnittelu Teemu Junkkaala Grafmore Granlund Oy ja henkilöstö Granum Oy Graphic Metal Oy Green Building Partners Oy Greencarrier Freight Services Finland Oy Greenled Oy Grolls Oy Gronlund Palvelut Oy GSP Group Oy Gunnebo Nordic Oy H&A Team Oy H&H Tuonti Oy H-Plus Oy H. Eigenbrodt Ab Haagan Leipä Oy Haagan VPK ry Hakametsän Eläinlääkäripalvelu Oy Hakonen Solutions Oy Halti Oy Hämeen Acera Oy Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstöpalveluiden henkilökunta Hämeen kauppakamari Hämeen Kirjapaino Oy Hämeen Rahtipalvelu Oy Hangon kaupungin koulu-, nuoriso-, liikunta- ja päivähoitotoimis HANI-Tuote Oy Hannes Snellman Advokatbyrå Ab Hannila Matti Oy/Moda Bronco Harjula Ky Härmän Kuntoutus Oy Harrix Oy Hartwall Hattentatti Headstart Oy Hego Finland Oy Heikinlaakson Katsastus Oy Heinolan Tulosdata Oy Heinon Tukku Oy Helkama Velox Oy Helkama-Auto Oy Helsingin bussiliikenne Oy Helsingin Jakelu-Expert Oy Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kappakamari Helsingin Kaukokiito Oy Helsingin Lihakauppiasyhdistys ry Helsingin Pantti Oy Helsingin Pelastusliitto Helsingin Putki-Saneeraus Oy Helsingin Sanomat Helsingin Vesibussit Oy Helsingin Yrityspalvelu Oy Helsinki Valve&Fitting Oy Henkel Norden Oy Henley Business School Henley Business School Finland Hepacon Oy HeTi-Tilit Oy Hevac-konsultit Oy Hietakari-Yhtymä Oy Hilti (Suomi) Oy Hioma-aine Oy HiQ Finland Oy Hitsaamo Oy Hius-ja kauneushoitola Salon Friset HögforsGST Oy Hoist Technology Ab Oy Hoitokoti Tuulikello (Kauhajoen Hoiva ja huolenpito Oy) Hoitokoti Tuulikello (Kurikan Tuulikello Oy) Honeywell Building Solutions Hot Melt Oy Hotel Santa Claus Oy Hovila Oy Hoya Lens Finland Oy HP-Tilit Oy HR4 Group, HR4 Solutions Oy, Promenade Research Oy Huhtamäki Oyj Huiskula Oy Huittisten Näkökeskus Oy Hulkkonen Consulting Oy Hunajayhtymä Oy Huolto Hämäläinen Oy Hydraulic Power Oy Hydromarket Oy Hydros Oy Hydrosystem Oy Hygi Tex Oy Ab Hytar Oy Hyundai Merchant Marine Scandinavia (Finland) Hyvinkään HRP Oy HYY Yhtymä HZPC Kantaperuna Oy Ibero Oy Icare Finland Oy Icopal Oy IDEAL PLM (Ideal Product Data Oy) Idman Vilèn Grant Thornton Oy Idonea markkinointi & viestintä If Turvallisuusrahasto ja If Vahinkovakuutuksen henkilökunta IloMetri Oy Imatran Kone Oy Imatran Tilikonsultit Oy Imera OY IMP Communications Oy Imu-Tec Oy Inderes Oy Index Information Technologies Oy Infoteam Oy Infotool Oy Infra Ry InfraStone Oy Innocate Oy Innofactor Innogreen Vihersisustus Oy Inoi Oy Insinööritoimisto Conditio Oy Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy Insinööritoimisto Nurmi Oy Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy Insinööritoimisto SIR-Sähkö Oy Insinööritoimisto TeknoPlan Oy Inspirans Oy Integrata Oy Intellia Oy Investis Flife Oy IPF Oy Irpola Oy Isännöitsijäkonttori Oy Isännöitsijätoimisto Paras Talo Oy Isku Invest Oy Isojoen Konehalli Oy Isojoen Saha Oy Isoweli Oy Isoworks Oy Itella Oyj Itella Posti Oy Itsenäiset Herbalife Jälleenmyyjät Ivaso Oy Iwa Labs J. Tainio Oy Jaka-Metalli Oy JAM Advisors Oy Jamera Oy Jämijärven VPK ry Jämsän Lääkärikeskus Oy Janavalo Oy Järjestöammattilaiset JAMI r.y. Jätehuolto Jorma Eskolin Oy Javerdel Oy Jenny ja Antti Wihurin rahasto JETS consulting Oy JeTy Oy JFP Executive Search Oy JH-Carpenter JHL Raseborg 158 rf / JHL Raasepori 158 ry JiiHoo Palvelut Oy Jk Kitchen Oy JL-Soft Oy Jokamuovi Oy Jokilaakson Juusto Oy Joroisten Osuuspankki Joutsenon Sähköasennus Oy JPP-Service Oy JPT Jaskari Oy JSP Media Oy Juhatek Oy Jukka Lehtinen oy Jupalco Oy Juustoportti Oy Juvera Oy Jyväskylän soroptimistiklubi K-A Holmberg Oy K-market Albertin herkun asiakkaat ja kauppias K-supermarket Pikantti K.Suilo Oy Käännös- ja kielipalvelu Lokakuu KAESER Kompressorit Oy Kaffa Roastery Kahipa Oy Kaihdin Shop Kaihdin-Lehtonen Oy Kaivogen Oy Kameralehti, Kameraseura ry Kamic Installation Oy Karelia-Upofloor Oy Karelian Martat ry Karhu Sähkö Oy Karisto Oy Kustannusliike Karkkilan Lääkärikeskus Oy Karl Ludwig Oy Karotia Karttakeskus Oy Karves Suunnittelu Oy Kastelli-talot Oy Katri Syvärinen Ky Kaupallisen Opetuksen Edistämisliitto ry Kaustisen Elementtivalmiste Oy Kavika Oy Käyttöauto Oy Kehittämiskeskus Opinkirjo Kehityspiikki Yhtiöt Keili Oy Kekäle Oy Keksintösäätiö Kemin Lämpöeristys Oy Kemin Satama Oy Kenkämaailma Oy Kerko Sport Oy Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Keskipiste-Leader ry Keskuspuiston ammattiopisto Kespet Oy Keuruun kaupunginkirjasto Keuruun koneistus Oy Keva Kevra Oy Kielikone Oy kiinnoste Kiinteistö- ja teollisuushuolto Oy/Kisara Oy Kiinteistöalan Kustannus Oy Kiinteistöhuolto Grönvall Oy Kiinteistöhuolto Lipponen Oy Kiinteistöhuolto Siivonen Kiinteistöhuolto/Kuljetusliike Toivanen Oy Kiinteistöliitto Pirkanmaa Kiinteistömaailma Kiinteistömanagement J. Juhola Oy Kiinteistöpalvelut ry Kimeika Oy Kimet Oy Kinnaskoski Oy KIP Infra Oy Kiriprintti Painotalo Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto Kirjanpitotoimisto Lehtinen Oy Kirjapaino Ässä Oy Kirjavälitys Oy Kissankulman muksut -konserni Kit vision Oy Kit-Sell Oy Kivata Oy Kixit Oy KK Valmennuskeskus Oy KL-Kustannus Oy Klikkicom Oy Koillis Protili Oy Koja Oy Kokkolan Teollisuuskylä Oy KOKOmedia Oy Kompata Oy KONE Hissit Oy Koneistus Tilander Oy Konepalvelu Numminen Oy Koneurakointi S.Kuittinen Oy Konica Minolta Business Solutions Oy Konstsamfundet Konstsmide Finland Oy Kontino Oy Ab Konttimet Oy Kopijyvä Oy Kopiosto ry Korkkitrio Oy Korpinen Oy Koskiston Taidekeskus Kotkamills Oy Kotkan Garderobi Oy Kotkan kodinkonehuolto Koulutettu hieroja Tero Masalin Koulutus ja konsultointi Martti Kauhanen Kouvolan Konetikki Oy Kovil Oy KPMG Oy Ab Kranbelts Oy KSK Logistiikka & Infra Oy KT-Kiinteistötarvike Oy KTM Nordic Oy  KTN-Kiinteistöpalvelut Oy Kuljetus Arto Korpela Kuljetus J. Hirvonen Oy Kuljetus J. Rissanen Oy Kuljetus Mikko Laine Kuljetus Sundell Oy Kuljetus-Mäkivaara Oy Kuljetus-Vainikka Oy Kuljetuskeskusten Liitto Ry Kuljetusliike Eero Säisä Oy Kuljetusliike Hannu Kleimola Oy Kuljetusliike Hannu Vuorinen Oy Kuljetusliike JR-Truck Oy Kuljetusliike Kantola&Koramo Oy Kuljetusliike Reino Laakso Oy Kumitukku Oy Ilmapallokauppa Kuntalehti KuntaPro Oy Kuopion Messujen Tekijä Oy Kuopion Neon 2 Oy Kurikan Apteekki Kurko-Koponen Oy Kuudes Kerros Kuukasjärvi Oy Kuvasin Osakeyhtiö Kuvatoimisto Kuvio Oy Kwintet Finland Oy Kymenlaakson ammattikorkeakoulu L.R. International Oy Lääketeollisuus ry Lääketietokeskus Oy Laatukeskus Excellence Finland Oy Laatukuutio Oy Labquality Oy LähiTapiola Lainapeite Oy ja NSS Hall Oy LAINE Laitilan Kanatarha | Munax Oy Lakea Oy Lakeuden Kuivaustekniikka Lakiasiaintoimisto Laineenkare & Co Oy Lammin Säästöpankki Lämpötalo Veittikoski OY Lännen Alituspalvelu Oy Länsi-Tampereen Eläinystäväsi Lääkäri Oy LänsiAuto-konserni Lapin Metsämarkkinat oy Lapinlahden Koneistus Oy Lapinlahdenvirkku Oy Lappeen Huoltomestarit Oy Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö rs Lapsekas Oy Lapuan Piristeel Oy LariPro Oy Lasiliiri Oy Lasistamo Helsinki Oy Lastensuojelupalvelut Laaban Oy Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry Lattian- ja seinäpäällysteliitto ry Ledisol Oy Leica Geosystems Oy Leikoski Maarit Oy Leipurin Oy Lemminkäinen Oyj Lenkki Oy Leppävaaran Laskenta Oy Leroy Oy Levin Matkailu Oy Lewel Group LFG Finland Oy Liikunta- ja hyvinvointikeskus Fressi Linak Oy Linnan Vartijat Oy Lionia Events Livair Oy LK Engineering Oy LKI-Asiantuntijapalvelut Oy LocalEyes Suomi Oy Log Master Oy Logistic TKT Systems Oy Loimihuolto Oy Loni Palvelut Oy Lönne Scandinavian Oy Loomis Suomi Oy Lukko-Tiimi Oy Lumene Oy Lumi Accessories Oy Lumicomp Oy Lumikko Oy/Lumikko Huoltopalvelut Oy Lumon Oy Luontotieto Keiron Oy Luopajärven Saha Oy Luovanet Oy Lvi- ja Remonttipalvelu Vesa Minkkinen LVI-Dahl Oy LVI-Suunnittelutoimisto J.Taskinen Oy LVI-talotekniikkateollisuus ry LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU LVI-Xpert Oy M & M Visions Oy / Talotarvike.com Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry Maalarimestarien Oy Maalausliike Kuikanmäki Oy Maanrakennus Jalo Oy Machinery Acoustics Oy Machinery Group Oy Maestro mailEM Oy MaiLona Oy Mainostoimisto Crea Oy Mainostoimisto Grafex Mainostoimisto Konsepti Oy Mainostoimisto Reflex Oy Maintpartner Oy Mäki-Reini Oy Makita Oy Mäkitalo Rantanen & Co As.ajot Marckwort Koulutusyhtiöt Marja Tolvanen Oy lkv Markkinointi Muikku Oy Markkinointitoimisto OFRD Marsh Oy Marva Group Oy Maskun Kalustetalo Oy Maspart.com Matkatoimisto Oy MatkaVekka Mattersoft Oy Maviteknik Oy Meda Oy Medi-IT Oy Mediakolmio Oy Mediaosakeyhtiö Frantic Oy Mediaporras Oy Mediarinki Oy Mediatoimisto Voitto Mediayhtiö B105 Oy Medilaser Oy Medisport Oy Mediverkko Yhtymä Oy MediWare Oy Mehiläinen Oy Meira Nova Oy Mekalasi Oy Melon Ltd Menita Ab Oy Mercamer Oy      Mercer Mercuri international Oy Mercuri Urval Meritaito Oy Merocap Oy Messeforum Oy MetalMic Oy Metehe Oy Metritiski Oy Metsäkartano Metsäkonepalvelu Oy Metsäsairila Oy Metsätyö Oy MH-Tuotesuunnittelu Microsoft Oy Midventum Oy Miele Oy Mikrovirta Oy Mikvet Oy Millog Oy Mindigo Oy Minela Säätiö Minniview Mipro Oy Miraculos Oy Mittalinja A1 Oy Mittasuora Oy MJS – Group Oy MJS-Kone Oy MM Hair Oy MM Siivouspalvelut Oy Modio Oy Modz Oy Mölnlycke Health Care Oy Monilaite-Thomeko Oy Monitukku Oy Moonhill Oy Movetec Oy MPS-Yhtiöt Oy (Prewise Oy) MRK Funnel Oy MultiCatering Oy Munkkiniemen Hammaslääkärit Muovi-Heljanko Oy Muovilami Oy Muoviteollisuus ry  Muovityö Hiltunen Oy Mustajoen Multajaloste Oy Muumivaipat Muurla Design Marketing Oy Muurlan Elektroniikka Oy Mylab Oy Mylly & Korpi Oy Myöhänen Esko Matias Myontec Oy Nab Labs Oy Nahkapaikka Oy Navigator Partners Oy Navitas Kehitys Oy Necom Oy Nedolog Oy, NedoCom Oy Netcontrol Oy NetMens Solutions Oy Netsecure Oy Nettihotelli Internet Oy Neural Oy New Tube Suomi Oy Nexstim Oy Nextime Solutions Oy NF Fleet Oy NIBE Energy Systems Oy Niinijoen Tilitiimi Oy Niklas-Sport Oy NMC Cellfoam Oy Nokian Profiilit Oy Nordea Investment Management Nordic C-Management Oy Nordic Mezzanine Advisers Oy Nordic Power Service Oy Norex Group Normart Oy North European Oil Trade Oy Northern Star Nouhau Productions Oy Nouhau Professionals Oy Novartis Finland Oy NRT Yhtiöt Oy Nrzi Sport Oy Nugget Oy Numeron Oy Nv-Orkidea Oy Nybrok Oy Nykypaino Oy OAJ Opetusalan ammattijärjestö Ry ODIN Rahastot OK-Kustannus Oy Omya Oy OnlineSolutions OP-Pohjola-ryhmä Opteam Etelä-Karjala Optimi Training Oy Optiscan Oy OptoFidelity Oy Oral Hammaslääkärit Oyj Oriflame Saimaa Orima-Tuote Oy Orion Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab OSS Business Solutions Oy Osuuskunta Timanttiset Osuuskunta Valkeavesi Otava Oy Oukota Oy Ouneva Oy Outokummun Marttayhdistys Ry Oversol Oy OVH Cart Oy Ovikoodi Oy AGA Ab Oy Atlas Copco Louhintatekniikka Ab Oy B&S Nordic Ab Oy Banmark Ab Oy Callidus Ab Oy Celego Ab Oy Cemron Ab Oy Danfoss Ab Oy Doctagon Ab Oy Duroy Ab Oy Emil Halme Ab Oy Finnvalli Finland Ab Oy Fluid-Bag Ab Oy Gjerstad Ab Oy Hedengren Ab Oy Hydro-Material Ab Oy Integro Finland Ab Oy Jakelulaite Ab Oy Konwell Ab Oy Kuehne+Nagel Ltd Oy Lifa Air Ltd Oy Lore Ab Oy Maarakennus Forsström Ab Oy Mechelin Company Ab Oy Medfiles Ltd Oy Meluton Ab Oy Moccamaster Nordic Ab OY PJK Test House Ab Oy Porvoon Lääkärikeskus Borgå Läkarcentral Ab Oy Primo Finland Ab Oy Pumppulohja Ab OY RK Fysio AB Oy RVS Technology Ltd Oy Samlink Ab Oy Silvadata Ab Oy Silverprint Ab Oy SKFAb Oy Soya Ab Oy SWM-Wood Ltd Oy Tilirex Ab Oy TransPeltola Ltd Oy Tuokko Ltd Oy Valora Trade Finland Ab Oy Waco Logistics Finland Oy Colly Company Ab Oy Santaco Sport ltd På-Helsinki Oy Paccor Finland Oy Pågen Oy Paikallis-Sähkö Oy Pakrak Oy Palmu Group Oy PaloDEx Group Oy Palvelukeskus Päivälehto Oy Pamark Oy Paperinkeräys Oy Paraisten BB-Fashion Oy Ab Paratec Oy Parker Hannifin Oy Parma Oy Paroc Oy Ab Partnertech oy Parturi-Kampaamo Hairdays Espoo Pasi Volanen Oy PCS-Engineering Oy Peab Oy Pedab Finland Oy Pedacom Oy Peeta Oy ja Tärmä Oy Pelismo Oy Pentagon Design Oy Pept Oy Ab Perax Oy Perheyritysten Liitto ry Perustava Oy Petrimed Oy Pharmadata Oy Pharmatest Services Ltd Philips Oy Pickpack Oy Pintaurakoitsijat ry Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy/Tampereen ammattikorkeakoulu Pirkanmaan Work & Clean Oy Pitneyd Bowes Oy Pitokauha Merja Lahdenpää PK Partners Oy Plaana Oy Planimex Oy Plantagen Finland Plasmaleikkaus Procut Oy Plus Kaks Kuljetus Oy Pluscom taloushallinto Oy Plusprojectori Oy PlusTerveys Oy/City-hammaslääkärit Pneumacon Oy Pohjanmaan ICT-palvelu Oy Pohjanmaan Matkatoimisto Oy Pohjanmaan SA-Sähkö Oy Pohjaset Oy Pohjois-Kymen Sähkötarvike Oy Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Pohjois-Suomen Talokeskus Pohjois-Suomen Työterveys ry Pohjolan Master-Tilit Oy Pohjolan Voima Oy Polar Office Oy Polarwipe Oy Polycon Oy Polygon Finland Oy Pöntiön Lihatuote Oy POP Pankki Suupohjan Osuuspankki POP Pankki/Nivalan Järvikylän Osuuspankki Powermaint Oy PowerQ Oy Pöyry Finland Oy PrätkäPaja Prego Oy Prestantia Oy Pretax Accountor Group Prima-rakentajat Oy Leppänen Printmax oy Prior Konsultointi Oy Prisma Consulting Oy ProCare Oy ProCountor International Oy Proesthetics Oy Profican  Oy / Vek-Automaatio Profile Promotion Oy Profit Software Oy Prog-Palvelut Oy                                                 Projektipalvelu Talon Tekniikka Oy Promector Oy Proselectum Oy Protan Oy Proton Lighting Suomi Oy Provisual Oy PS-kustannus Psycon Corporation Psykologipalvelu Psyyke Oy Psykologitoimisto Cresco Oy PT-Sähkötekniikka Oy PubliCo Puhoksen Veturipalvelu Oy PUMA Finland Oy Puolalan keskuskeittiö Oy Puukeidas Oy c/o Talousnet Puume Oy Puutarha Tahvoset Oy Puutarhatoimisto Ahlberg Oy Puutoimi Tapio Outinen Oy Puwimex Oy Pyroll Group Oy Pyymäen Leipomo Oy Q-Park Finland Oy QlikTech Finland Oy Qonsalt Oy Qualitron Oy Ab QuestBack Oy Quorum Rahastoyhtiö Oy R-Group Finland Oy R-Menu Oy R. Asikainen Oy Raimatto Oy Raisio-konserni ja sen henkilöstö Rajatorpan Isännöitsijätoimisto Oy Rakennus Finrem Oy Rakennus Kare Uusitalo Oy Rakennus Numera Oy Rakennus Siirilä Rakennus Soija Rakennuskuljetus Teuvo Lind ky Rakennusliike J Malm Oy Rakennusliike M. Kurtti Oy Rakennusliike Olli Suursalmi Oy Rakennusliike PR-Yhtymä Oy Rakennuspalvelut Tero Laine Oy Rakennussaneeraus K. Hietala Oy Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO Rakennusteollisuus RT ry Rakennustoimisto Tasorak Ky Rakennustuoteteollisuus RTT ry Rakentamisen Laatu RALA ry Rakentamispalvelut Jorma Monni Oy Ramboll Ramirent Finland Oy Ramson & Co. Brand Ambassadors Oy Rannan Teollisuuskone Oy Rantapallo Oy  Raskaspari Oy Raskone Oy Ratas Software Oy Rätinki-Yhtiöt Ratiopharmin Ratsutarvike Sofine Rauhala Yhtiöt Oy Rauman Tekniikkakeskus Oy Rautatietekninen Osakeyhtiö Raute Oyj Ravantit Oy Re:meet Oy REACHLaw:n työntekijät Recommended Finland Oy Redi-Yhtiöt Oy Refair Oy REIM Hämeenlinna Oy Reima Oy Relacom Finland Oy Relevant Partner 4 Media Oy Remonttimestarit Jokiväri Oy Remote Analysis Oy Rengastalo Oy Rentokil Initial Oy Research and Analysis of Media Restalaite Oy RestaOne Oy Rettig Group Revenio Group Oyj Revico Grant Thornton Oy Revisioprodukte PN Oy Rewenda Oy Rexel Finland Oy Riffid Oy Rightware Oy Riihimäen Teatteri Riihimäenkiito Oy Riimin Oy Rittal Oy rkk Bear Group Oy RM-Hitsaamo Oy Roal Oy ja AB Enzymes Oy Roc-Service Oy Rocla Solutions Oy Rodeo ROKdesign Romukeskus Oy Roslings Manor Gardens Rototec Oy RPN-Wood Oy RS-Sähkötekniikka RTK-Palvelut Oy RTL-Palvelut Oy Rudus Oy Kiviaines Etelä-Suomi ja Valmisbetoni Etelä-Suomi Rukki Finland Oy Ruoholahden Sanomat Rusi Oy S&M Luukkainen Oy S-ryhmän S.Y.B. Finland Oy SA-TU Logistics Oy Säästöpankkiliitto SafeIT Oy Safetyset Oy Sagax Finland Asset Management Oy Sähkö- ja telesuunnittelu Alhonen Ky Sähkö-Leppis Oy Sähköhuolto Oy Heikki Salminen Sähköinsinööritoimisto Jussi Mäkelä Oy Sähköpalvelu Malmberg Oy Sähkösuomilammi Oy Sähkösuunnittelu Vahekoski Oy Sähkötarvike J.Manninen Sähköteknisen Kaupan Liitto ry Saku-Tek Oy Salamander Digital Media Oy Salhydro Oy Salico Salkatek Oy Salomar Oy Salon Tilitieto Oy Saloteam Oy Sami Oy Kiinteistöhuolto Sampo Oyj Sampo-Hydraulics Oy Sanoma News Oy / Helsingin Sanomat Sapa Profiilit Oy Sapinus Oy Sappeen Aateli Sarbon Woodwise Oy Sarlin Oy Ab Sarpon Kuljetus Oy SAS Institute Oy Saskon Oy Satakerta Oy SATO Oyj Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry SBI Partner Oy Scan-Iberica Oy Scanditron Finland Oy/EG Electronics SCANDIX käännökset Oy Scanfor bvba filial Finland Scania Suomi Oy Scanlaset Oy Scanoffice Oy Scansatec Oy Schneider Electric Finland Oy Schoeller Allibert Oy Seijan Laskenta Semko Oy Senaatti-Kiinteistöt Seo Lehmäjoki Seppolan Auto Oy Septor Oy Seroco Oy Set Promotion Oy Seviway Oy SFG Yhtiöt/Line Carrier Oy SGN Bikes Oy Siemens Healthcare Diagnostics Oy Siemens Osakeyhtiö Sigma Solutions Oy Sigma Trukit Oy Signatum Oy Siilinjärven Osuuspankki Siivous Simppelix Tmi SIM Finland Oy Simetron Group Oy Simotuote / Kuningassähkö Oy SimulOne Sinituote Oy Siprosol Oy Sisäilmainsinöörit Oy Sisäilmatalo Kärki Oy Sisustusarkkitehdit Fyra Oy Sisustusarkkitehtitoimisto Carola Rytsölä Oy  Sisustussuunnittelu Marika Kurki Oy Sixtek SIY Sisäilmatieto OY SKH-Isännöinti Oy SKYDDA B&B Products Oy Skyr Finland Oy SL Asfaltti Oy SMC Service Oy Smilehouse Oy SMT Solar Kaihdin Ky Solita Oy Someco Oy Sonar Oy Sormat Oy Souru Oy SPECIM, Spectral Imaging Ltd. Specsavers Finland Oy Sponda Oyj Sponsor Capital Oy SPU Oy SPX Flow Technology Finland Oy SR-Logistiikka/Sauli Rodas Oy SRS Fenno-EI Oy SSP Finland Oy St. Jude Medical Finland Oy StaffPoint-konserni Stalatube Oy Stålbox Oy Staria Stata Oy Statiivi Oy STC-Trading Oy Steeri Oy/ICMI Oy Sten & Co Oy Ab Stèn&Co Oy Ab Stera Technologies Oy Steripolar Oy Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne Stiftelsen Tre Smeder Stockmann Stoma Forum Hammaslääkärit Stora Enso Oyj Strand MediaLabs Oy Stryni Oy STT-Lehtikuva Studentwork Sharper Studio Obra Studio Omena Oy Success Clinic Oy Sukkamestarit Oy Summa Capital Oy Sundetta Oy Sunrise Cosmetics / S. Punkki Oy SunSugaring Ky Suoja-Expert Oy Suomen 16100 Oy Suomen Apteekkariliitto Suomen Asuntomessut Suomen Bioanalyytikkoliitto ry Suomen Ekonomiliitto SEFE ry Suomen Energia-Urakointi Oy Suomen Golfseniorit ry Suomen Hormistosaneeraus Oy Suomen Hypoteekkiyhdistys Suomen Lämpömittari Oy Suomen Lasiposti Oy Suomen Lasitushelat Oy Suomen Maastorakentajat Oy Suomen Naishammaslääkärit ry Suomen pelastusneuvonta Oy Suomen poliisijärjestöjen liitto Suomen Projekti-Instituutti Oy Suomen Psykologiliitto ry Suomen Rakennusmedia Oy Suomen Rakettitukku Oy Suomen Rautatiemuseo - Rautatiemuseon säätiö Suomen Sähkötuonti Oy Suomen Satamaliitto ry Suomen Suoramainonta Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomen Tietotoimisto Oy Suomen Tilaajavastuu Oy Suomen Toimintaterapialiitto ry Suomen Varaosakeskus Oy Suomen Viljava Oy Suomen Vuokrakontti Oy Suomen Yrittäjäopisto Supercell henkilökunta Suunnittelu ja Valvonta Wanne Oy Suuntamedia Oy Suupohjan Seutuverkko Oy Suur-Savon Sähkö Oy Sveitsinportin Auto Oy Sweco Finland Oy Symbio Finland Sympa Oy Sysart Oy Sysmän Art Plast Oy Systemair FI T:mi Marjut Haataja T:mi Mika Virkkunen Mestaripalvelut T:mi My-Wood Tabella Finland Oy TableOnline Finland Tähtiporras Oy Taittopalvelu Yliveto Oy Taksipalvelu VOPE Oy Talenom Group Oy Talent Vectia Oy Talentree Oy Talonrakennusteollisuus ry Talosakke Oy Talouskonsultointi Mertaoja Oy Tameara Oy Tampereen Keskustekniikka Oy Tampereen Teatterikesä Tamro Tapaste Oy Targus Finland Tasolaiset Oy Tavani Oy TDC Oy Finland Teboil Kerava, Kannistonkulma Oy Teboil Munkkivuori Velj.Hämäläinen Oy Teboil Uusikaupunki Tecalemit Flow Oy Tech Data Finland Oy Teeripuu Tehden Oy Teho-Tekniikka Oy Tehy ry Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Teknodent Oy Teknologiateollisuus ry Teknopower Oy Teknos Oy Teknosafe Oy Telekat Oy Telemast Nordic Oy Telemerkki Oy TelePatrol Oy Telinekataja Oy Telinekymppi Oy Telog Oy Temal Oy Temet Oy Temotek Oy/Temotek Palvelut Oy Teollisuuden Voima Oyj Teräshelmi Oy Teräsyhtymä Oy Termex-Eriste Oy Terveyshelmi Terveyskaista Tevilex Oy TH-Tools Oy The Boston Consulting Group ThermValidation Oy Theron Catering Oy Thiele Finland Tiedekeskus Heureka TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Tieto Oyj Tietotaito Group Suomi Oy Tietotalo Infocenter Oy Tietotekniikan liitto ry Tikkurila Oyj TIL Group Oy Tiliaktiiva Group Oy ltd Tilintarkastustoimisto Juha Tissari Tilipalvelu Tilitar Tilipiste Oy Helsinki Tilipros Oy Tilitoimisto A-Palvelut Oy Tilitoimisto Eliko Oy Tilitoimisto Kesti Oy Tilitoimisto KLT-Tiimi Tilitoimisto Peltokangas Oy Tilitoimisto Pieni Taivas Oy Tilitoimisto Tili & Palkka Oy Tillotts Pharma AB Tiltek Oy TinkyBell TKH Finland Oy Tmi Heikki Vaittinen/Heikki Vaittinen TMI J.Hakanen Tmi Kauneus Kymppi Tmi Mirja Sjöblom/Mirja Vaittinen Tmi Oskari Kola Tmi Patrik Kullström TOAS Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö Tocoman Services Oy Tooltechnic Oy Torginol-Teollisuuslattiat Oy Tori.fi Torkkelin Paperi Oy Total Layout Oy Touran Puu-apu Toyota Auto Finland Oy TPI Control Oy TR-Vesitykit Oy Tradenomiliitto TRAL ry Travel Tray Tremedia Ky Tremondo Oy Trimico Oy Trioplast Oy Tripa Oy TripleWin Oy True Potential Oy Trust Kapital Group Trusteq Oy TTS-Työtehoseura Tukirahoitus Oy Tunturi-Hellberg Oy Ltd Turotim Oy Turun Konekeskus Oy / Konefarmi Oy Turun Sähkötukku Oy/Humaliston Sähkö Turun Sammutinhuolto Oy Turvaexpertit Turvaykköset Oy Tutkimustie Oy Tuulilasivarikko Oy Tuusulan I Apteekki Typostudio Oy Ukemix järjestyksenvalvonta Oy Ukko.fi / SLP Group OSK Ullanlinnan Yrittäjäyhdistys Ry Unelmapaketti Ay Unelmaworks Oy Unilabs Mediscan Oy Unique 5 United Bankers Oy Uoti, Sotamaa&Co Oy UPM-Kymmene Oyj UPM-Kymmene Wood Oy Upseeriliitto ry Urano Oy Urjalan Sanomat Utajärven kunta Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy Uudenmaan SSK-Palvelut Oy Uudenmaan Vuoto ja Saneeraus Oy Uudenmaan Yrittäjät Uusi Insinööriliitto UIL ry Vääksyn Mylly Oy Vaissi Oy Vakuutusosakeyhtiö Garantia Valion Eläkekassa Valitut Palat/CIL Suomi Oy Vallila Interior Oy Ab Vallilan Takomo Oy ValueFrame Oy Vantaan Energia Vantaan Sähkö-Jope Oy Vapo Oy Varaosa Vuorio Värimiehet Oy Varkauden Aluelämpö Oy Varkauden Kuorma-autohuolto Oy Vehkakaluste Oy Veho Group Oy Ab Vehviläinen Veljekset Mattila Oy Venemyynti Kari Kymäläinen Oy Vepe Oy Peltonen Verco Oy Veronmaksajain Keskusliitto Veropaja Oy Verutum Oy Vesijohtoliike J. Laitinen Oy Vesikolmio Oy Vesinummela Oy Vestia Oy Viemärihuuhtelu Oy Vierumäki Country Club Oy Viestintätoimisto Konttuuri Oy Viherlandia Oy Vihreä Hyvinvointi Oy Vindirekt Finland Oy Ab Vinetum Oy Vintermedia Vipu International Oy Vistema Oy VJ-Tools Oy VMP Group/Rilas Oy Voglia Oy Volvo Trucks Finland VVO-yhtymä Oyj VVS-Sähkö Oy Wapice Oy Warner Music Finland Oy Warrantti ry Wärtsilä Oyj Abp WEG Oy Wellcapita Oy Wellmo Wellprint Oy Wellsec Oy Werkkoyhtiö Vilperi Oy Wermundsen Oy Westpak Oy Ab Wextra Oy Whitestone Oy Wideco Oy Wiima Logistics Oy Wincor Nixdorf Oy Woodsman Oy WS-Expogroup Oy Ltd WSP Finland Oy Wursti Oy Wysiwyg Oy X3msoft Oy Xerox Oy Xetpoint Oy Xylem Water Solutions Suomi Oy Yara Suomi Oy Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry Yksityissairaala Laser Tilkka Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry Yläneen Tili ja Kiinteistö Oy Yleinen Teollisuusliitto Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja sen jäsenyhdistykset Ympäristönsuunnittelu Harju-Soini Ympäristönsuunnittelu Oy ZoomIN Oy ZyXEL Communications A/S


TALKOISSA MUKANA

Jokainen euro on tärkeä. Tästä listasta näet kaikki lahjoittajamme, joukossa on niin yrityksiä, yhteisöjä kuin yksityisiä henkilöitä.

Helsingfors idrottsvänner r.f. Knuutila J ja Salminen J Koliprint oy Korkki Kpk engineering oy Lojo Kalkverks Svenska Marthaf Melon oy Mikrovirta oy Parkanon yhteiskoulu PEP P06 Tennis Tournament 2014 Raija Fogelholm Salomäki Satu Nokelainen Www.taavanainen.com karjalainen kalevi ylönen sinikka pynnöniemi Hannu saarimaa Jenny / mari stenvall Tmi buuzer alatalo Eetu holmberg-lehto Juha ja eija konala Mll lindholm ritva ja bo-erik malin-koskinen Mervi niittylä Saara rantanen Tapio ronkainen Heidi sarja Asko uusitalo Eveliina virtanen Jussi yli-luukko Annukka (ville hailikari) Vivite holding oy - Ruusun päiväkoti . Michaela & niklas / ravintolapäivä Café au chocolat / st tilitoimistopalvelut oy Satu tiippana / timo tommila Työhuone tuulensuu oy 04300 Yo matias vaajoensuu 04310 tuusula Maija lavi 127-Seurat 2013-2014 Jokivarren koulun 6a 4You - Programs tmi 6 a luokka Arvo ylpön koulun 6.a Korkeakosken koulu 6a / 2006-2007 Jokivarren koulun 6b Hannunniitunkoulu Aake /hammaslääkäri paalasmaa Aakio Heidi Aakio Seija Aakula Kasperi Aakula Olivia Aaltio Marja Aaltio Noora Aalto Anna Aalto Anne Aalto Eila Aalto Heimo Aalto Heli Aalto Jari Aalto Jon Aalto Juhana Aalto Kaisa Aalto Kalle Aalto Kari Aalto Kirsi-marja Aalto Leena Aalto Liisa ja henni Aalto Marianne Aalto Marja Aalto Markus Aalto Mauri Aalto Mika Aalto Minna Aalto Outi Aalto Pertti e.k. Aalto Reijo Aalto Samuli Aalto Seija Aalto Sirpa Aalto Sisu Aalto Tapio Aalto Terhi Aalto Terhi helena Aalto Timo Aalto Tuula Aalto Ville Aalto Wilhelmina Aaltola Maija Aaltonen Anne Aaltonen Anneli Aaltonen Annelli Aaltonen Anu Aaltonen Ari Aaltonen Arla ja juha Aaltonen Elina Aaltonen Hanna Aaltonen Hans Aaltonen Heidi Aaltonen Henni Aaltonen Iida Aaltonen Jari Aaltonen Jarmo Aaltonen Jenni Aaltonen Jonna Aaltonen Jorma Aaltonen Juha Aaltonen Juha-pekka Aaltonen Jutta Aaltonen Jyri Aaltonen Kari Aaltonen Katriina Aaltonen Leena Aaltonen Marina Aaltonen Marjut Aaltonen Markku Aaltonen Matti Aaltonen Meri Aaltonen Mervi Aaltonen Mikko Aaltonen Nina Aaltonen Riikka Aaltonen Sanna Aaltonen Taina Aaltonen Tapio Aaltonen Tarja Aaltonen Tellervo Aaltonen Terhi Aaltonen Tiia Aaltonen Vauva Aaltonen Venla ja tommi Aaltonen Virpi Aami ay äänänen Mauri Aapalahti Merja Aapro Matti Aapro Sari Aarinen Jukka Aario Anne Aario Hannu Aarne Pia Aarne Karjalaisen Omaiset Aarni Arja ja vesa Aarni Petri Aarniala Eija Aarniala Leena Aarnikoivu S ja M Aarnio Anne Aarnio Eira Aarnio Elisabet Aarnio Jussi Aarnio Mika Aarnio Minna Aarnio Paula Aarnio Pirjo ja ari Aarnio Seppo Aarnio Tarja Aarnivuo Tuija Aarrekorpi Jarkko Aatrokoski Lenita ja matti Aatsinki Päivi Aavakoski Mika Aavasalo Eeli Aavasalo Johanna Aavikko Lotta Abblett E ja Geoffrey D Abenet Suzana åberg Antti åberg Christer åberg Ritva-liisa åberg Timo Abit 2014 Tiirismaan lukion Acar ömer Achrén Markus Act Law Office Oy Adamsson Minna Adel Jessica Adenius-jokivuori Merja Adlercreutz Louise Administer Oy Adolfsson Ari Advise Pohjakallio Olli Oy Asi Af ursin Sirpa Åfelt Tmi Maanrakennus Afflekt Risto Afm-forest oy Agenteq Solutions Oy Agentis oy Agge Johanna Agge Kaija ja esa Agge Sanna Ahala Raili Ahanen Janne ja tiina Ahde Jarmo Ahdekivi Sakari Ahjolinna Aimo Ahjopalo Marja Ahjotuli Nina Ahl Mia Ahlajärvi Suvi Ahlberg Anssi Ahlberg Elisa Ahlberg Marja-liisa Ahleskog Johnnie Ahlfors Ari åhlfors Jari Ahlfors Rolf Ahlfors Tuula Ahlgren Anna Ahlgren Eetu Ahlgren Ahlgren Harri åhlgren Kati Ahlgren Niina Ahlholm Christer Ahlholm Eija Ahlman Stefan Ahlmark Annamari Ahlqvist Kati Ahlqvist Matti Ahlqvist Pekka ja hannele Ahlroth Hannele Ahlroth Mika Ahlsten Aki Ahlsten Ari Ahlström Fredrik Ahlström Gunilla åhman Sara & jan olof åhman-kuosmanen Kati Ahmanneva Heikki Ahmavuo Jouni Ahnger Riitta ja pentti Aho Anni Aho Eija Aho Eila Aho Elina Aho Hanna Aho Heli Aho Irene Aho Jouni Aho Juhani Aho Jyrki Aho Kari Aho Marko Aho Mika Aho Päivi Aho Petri Aho Pirkko Aho Pyry Aho Saara ja matti Aho Sanna Aho Sari Aho Satu-maria Aho Seija Aho Suvi Aho Teemu Aho Tiina Aho Tuomas Aho Ulla-kaisa Aho Virve Ahokannas Mervi Ahokas Inka-liisa Ahokas Jaakko Ahokas Juhani Ahokas Mari Ahokas Minna-mari Ahokas Mirko Ahokas Risto Ahokas Ritva Ahokas Tuomo Ahokas Vesa Ahola Arja Ahola Irmeli Ahola Jaakko Ahola Jarkko Ahola Kaisa Ahola Leena Ahola Maarit Ahola Maiju Ahola Marina Ahola Marjatta Ahola Martti Ahola Minna Ahola Pekka ja pia Ahola Pentti Ahola Raija liisa Ahola Risto sakari Ahola Sari Ahola Sirpa Ahola Tarja Ahola Tero Ahola Timo Ahola Tore Ahola Tuula Ahola Ville Aholainen Ari Aholainen Jarmo Ahonen Aila Ahonen Anni-kaisa Ahonen Eero Ahonen Eija ja ilkka Ahonen Hannu Ahonen Harri Ahonen Jari Ahonen Juhani Ahonen Jukka Ahonen Kirsti Ahonen Kreetta Ahonen Kristiina Ahonen Leena Ahonen Mari & tuomo Ahonen Markku Ahonen Matias Ahonen Matti Ahonen Merja Ahonen Mika Ahonen Mimmi ja panu Ahonen Ninni Ahonen Pekka Ahonen Rasmus, atte, kasper, anna Ahonen Riitta Ahonen Risto Ahonen Sakari Ahonen Sini Ahonen Taina ja harri Ahonen Tarja ja olli Ahonen Teemu Ahonen Tuula Ahonen Veikko Ahonen Vesa Ahonius Kenneth Ahopelto Kaarina Ahopelto Lassi ville juhani Ahopelto Tarja Ahoranta Sara Ahoranta Ville Ahorinta Marita Ahosola Pia Ahpone Outi Ahponen Aila Ahponen Pirkkoliisa Ahrenberg Hans Ahtee Asko Ahtela Risto Ahti Ilmari Ahtiainen Jukka Ahtiainen Matti Ahtiainen Riikka Ahtiala Seija Ahtiluoma Airi Ahtola Liisa Ahton Paja Ahtonen Reijo Ahtosaari Kari Ahtovirta Tiia Ahvenainen Heljä Ahvenainen Kari Ahvenainen Kirsi Ahvenainen Maarit Ahveninen Leena Ahvenlampi Juha Ahvonen Sari Ahvonen Seija Aig Europe Limited Sivuliike Aihos Esa ja sirkku Aihtia Reijo äijälä Riku äijälä Sami äijälä Ulpu-maria äijälä-roudasmaa Pirkko äijänen Jani äijänen Ritva äijänen Teija Äijö Jukka Rakennuspalvelu äikää Ossi äikäs Nina Ailio Antti Aimola Helena Ainamo Salla Ainasoja Harri Ainasoja Jaana Ainasto Petri Ainen Sari Ainoa Asko Airaksela Paula ja mika Airaksinen Helena Airaksinen Leena ja iiro Airaksinen Sisko Airaksinen Team Airaksinen Timo Airaksinen Veli Airanne Tiina Airas Jussi Airas Kaisu Airas Petteri Airas Raimo Airas Saara Airavaara Eeva Airike Kristin peppi-emilia Airike Peppi-emilia kristiin Airikka Juha Airikka Tarja Airikkala Mona Airila Päivi Airio Juha Airio Virva Airisto Antti Airola Eeva-liisa ja reijo Aitoniemi Erja-leeni Aittakallio Hannu Aittaluoto-suonsuu Anja Aittamaa Teemu Aittaperän kyläseuran naisjaos Aittasalmi Minna ja mika Aittomaa Henri Aittomaa Sofia Ajan Näkö Oy Ajanki Mona Ajanki Seija Ajankulma Ajo Marja-liisa Akaan seurakunta äkäslompolo Päivi Akavan Erityisalat AE ry Akeba Oy åkerberg Kaj åkerberg Pia åkerman Kirsti Akkala Pauliina Akkanen Ismo Akkanen Kimmo Akkola Irma Akkujukka Holdings Oy Akm Talouspalvelut Akonniemi Mikko Akrenius Patrik Aksela Jorma Aksovaara S ja Mikkonen Tommi Aktia Hypoteksbank Abp älä ryhdy vieraan leikkiin kirjan myynnistä Juha mäntylä Ala-hannula Raimo Ala-härkönen Johanna Ala-jääski Maiju Ala-kahri Timo Ala-kurikka Taru, jussi ja johannes Ala-lehtimäki Liisa Ala-lehtimäki-jääskeläinen Kyllikki Ala-leppilampi Jukka Ala-marttila Pirkko Ala-mello Aili Ala-mello Joonatan Ala-mello Jouni Ala-mello Justus Ala-mello Lotta Ala-pohja Johanna Ala-poikela Elisa Ala-tauriala Erkka Ala-taurialan Perhe Ala-varvi Minna Alahuhta Anssi Alahuhta Ari Alahuhtala Anna Alaja Susanna Alajoki Matti Alajoki-nyholm Leena Alakari Mikael Alakiuttu Tapio Alakomi Elisabet Alakomi Hanna-leena Alakortes Janne Alakoskela Tarmo Alakuijala Katri Alakulppi Juha Alaluusua Satu ja raine Alamäki Kaisa Alamäki Marjaliisa Alamäki-karkiainen Pirkko Alander Harri ålander Liisa ålander Pekka ålander Pentti Alander Veikko Alanen Erkki Alanen Kari Alanen Matti Alanen Riia ja yrjö Alanen Sami Alanen Tanja Alanen Tuire ja raimo Alanen-loukiainen Marita Alanko Aulis Alanko Elina Alanko Erja Alanko Kati Alanko Lea Alanko Marketta Alanko Tuomo Alanko/ ketola Sari/ juha Alanne Jukka Alanne Kari Alanne Rasmus, matias ja luukas Alanne Ulla-maija Alanne Hammaslaboratorio Alapeteri Amelie Alaraatikka Markku Alaraatikka Paula Alaranta Riitta Alaranta Päivi ja Vesala Jorma Alarauhio Markku Alarautalammi Jukka Alarotu Sarita Alasaarela Tapani Alasalmi Pirkko Alasentie Arja ja pentti Alasilta Saara Alasmaa Jessica Alaspää Anne-mari Alastalo Heidi Alastalo Juha Alastalo Kari Alastalo Netta Alastalo Pentti Alastaron Osuuspankki Alasuvanto Anja Alasuvanto Maria Alatalo Aarne Alatalo Alpo Alatalo Hannu Alatalo Jussi Alatalo Keijo Alatalo Mikael Alatalo Outi Alatalo Riitta Alatalo Ritva Alatalo-abubakar Sini Alatalo-korpi Hilkka Alatyppö Leena Alava Reijo Alavahtola Timo Alavakeri Päivi Alaviuhkola Katariina Albrecht Bob henry Alén Iisa Alen Jouni Alen Jutta Alen Mari Alen Raimo Alen Tarja Alen-nikitin Raija Alenius Familjen Alenius Jere ja krista Alenius Memmu & tapu Alenius Taru Alenius, häkämies, liikanen Alestalo Heleena Aletta Oy Alexandria pankkiiriliike oyj Alftan Nona Alha Elina Alha Kari Alha Raimo Alhainen Arto Alhainen Juha Alhanen Kirsi-maria Alhava Sari Alho Kalle Alho Ossi Alho Outi ja pertti Alho Pasi Alho Soli Alhojärvi Anu Alhola Pirjo Alhola Riitta Alhonen Jaana Alhonen Marika Alhonoja Milla Alhonoja Niko Ali ja Raija Tikkala Oy Ali-hokka Katri Ali-kovero Kari Ali-lekkala Riikka Ali-marttila Maaren Ali-mattila Aila Ali-penttilä Markus Ali-sisto Pirjo Ali-tolppa Terttu Aliklaavu Anne Alila Mika Aliranta Venla Alitalo Jorma Alitalo Pirkko Alitalo Sini Alkio Ari Alkio Juhani Alkula Saara Allenius Noora Allu - "still in the funk-ryhmä" Alm Casper Alm Ilkka Alm Mari Almen Maija Almgren Päivi Almi Nina Alo Timo Alonen Marjo Alpisalo Päivi Alpo hiltunen Mirja uutela ALSO Finland Oy Alsta Kaarina Alten Armo Altonen Heikki Altonen Pentti Altun Milla Alue- ja kunnallistekniikka Ramboll finland oy Alvarez Daniel Alvasto Jari Am Sairola Oy åman Jenny åman Tuija Amargianitakis Anastasia Ammattiyhdistys Forssan opettajien Ammesmäki Terttu Andell Leena Andersson Aija Andersson Ann Andersson Christoffer Andersson Emma Andersson Esa Andersson Helena Andersson Jan-erik Andersson Kaisa ja juha Andersson Kimmo Andersson Lars Andersson Lena Andersson Mirja Andersson Pertti Andersson Pinke Andersson Reija Andersson Ruth Andersson Susan Andersson Toni Andersson Tuula Andersson Ulrik Andrejeff Ole Andrejev Galina Andtfolk Monika Angelaho Hanni Anja Pesola Oy Anjala Marjatta ja risto Anjala Silja Ann o johan lax vanja lax' familj Anna-mari vierikko Hiidenkiven peruskoulu Annala Anne-maria Annala Eeva Annala Hanna Annala Outi Anne iivonen Kampaamo Anne lehtinen Graafinen suunnittelu Anneberg Sven Ansala Erkka Ansamaa Kimmo ja hanna Ansamaa Marika Ansamaa Terhi Ant-wuorinen Jukka Antell Jukka-pekka Antero Peura Anteroinen Annaleena Anteroinen Helvi Anteroinen Raija ja jussi Anteroinen Rauno Anteroinen Ronja Anthonsen Heidi ja terje Antikainen Ari Antikainen Marja Antikainen Merja Antikainen Osmo Antikainen Seija Antikainen Tomi Antikainen sundell Ossi ja kirsi Antila Anu Antila Arja Antila Asko olavi Antila Heikki ja maire Antila Jarmo Antila Jyrki Antila Mirva Antila Nina Antila Pertti Antila Reetta ja petri Antila Taina ja veli-aunus Antila Tea Antila-huttula Marjo Antinaho Vesa Antinkaapo Pekka Antinoja Jarmo Antola Juha Anton Harry Anttalainen Jouni Anttalainen Liisa Antti ja ria Leppävuori Antti-roiko Annika Anttila Anni Anttila Ari Anttila Arja ja heikki Anttila Eero t. Anttila Eija Anttila Erkki Anttila Henna Anttila Ilkka Anttila Ismo Anttila Jari Anttila Jenny Anttila Jukka Anttila Jussi Anttila Katariina Anttila Liisa Anttila Liisa ja tapio Anttila Lovisa Anttila Maarit Anttila Marja Anttila Marko Anttila Merja Anttila Minna Anttila Pekka Anttila Pertti Anttila Pirjo Anttila Pirkko Anttila Risto Anttila Sofia Anttila Soile Anttila Tommi Anttila Tuomas Anttila Veli-matti Anttiroiko Joonas Anttola Kirsi Anttolainen Jouko Anttonen Amanda Anttonen Ari Anttonen Eero Anttonen Hannaleena Anttonen Jesper Anttonen Joonatan Anttonen Kari Anttonen Kasper Anttonen Markku Anttonen Soili ja ari Anttonen Tiina Anttonen Tytti Anttonen Ville Anun hoivamajakka Anunti Virpi Apell Jaakko Apostolidou Raija Appel Micke Appel Pia Appelgren Gilbert Appelgren Tiina Appelroth Annika Apponen Reijo Apteekkariliitto Apteekkariliitto Suomen Apteekkimaailma Araneva Mirjam Araneva Pauli Aranko-pohto Sari Aratie Veijo Aravirta Merja Arenius Jani Areva Reijo Arffman Jari Arfman Päivi Arhio Turo Arhipoff Johanna Ari Heikkilä Ari hänninen Lappeen kiertäjät ry Ari manninen Korjaamo Arima Mirja Ariterm Oy Arja Rauste Arkia Jenni & jari Arkilahti Nina Arlander Maria Arlin Maija Armfelt Riitta Arminen Anton Arminen Jouni Armonlaakson Kuljetus Armstrong Noelle & lucia Arnen enkelit Arnimaa Rauno Arnkil Marja Aro Asta Aro Maaret Aro Marjatta Aro Pekka Aro-rantanen Sanna Arola Hannu Arola Raimo Arola Titta Aroluoma Kimmo Aromaa Ari Aromaa Jaakko Aronen Anita Aronen Asta ja kai Aropaltio Ilona Aropaltio Tapio Aroviita Lauri Arpia Kia Arpiainen Irja Arpiainen Jarmo Arponen Antti Arponen Elina Arponen Jaana ja jyri Arponen Kim Arponen Merja Arponen Pasi ja anne Arponen Timo Arponen-ilkka Taina Arponeva Pekka Arppe Emma Arppe Johanna Arppe Peter Arppe Sari Arra Minna Arrasvuori Anu årsfestgåva 2015 Juristklubben codex rf för östra finlands nations del Art-Rita Tmi Artala Mikael Artevuo Sonja Artti Markku Artti Martti Artti Suvi Artzen Anne o kenneth ärväs Jani Arvassalo Leija Arve Liisa ja hannu Arve-inkinen Kirsi Arvidsson Roland Arvilommi Mikko Arvio Hannu Arvokorut o.e Arvola Ilkka t Arvonen Anni Arvonen Ralf As Oy Akaan Otsonpuisto As Oy Akaankievari As Oy Haittilantie As Oy Haukilankoti As Oy Kilsa As Oy Kirsikkarinne As Oy Kottilan-Tontti As Oy Mansikkarinne As Oy Neilikka-Rinne As Oy Pellonportti As Oy Rauhanummi As Oy Retiisi As Oy Rientorinne As Oy Sarakulma As Oy Tampereen Muotialanpuisto As Oy Toijalan Kauppakulma As Oy Toijalan Keskipiste As Oy Toijalan Keskipuisto As Oy Toijalan Rauko As Oy Toijalan Valtatie 20 As Oy Ylpönhovi As Oy Ylppölä Asala Ville Asanti Rita Asiakaspalvelu Ilmarinen Asianajotoimisto Jukka-Matti Laine Asianajotoimisto Lindell Oy Asikainen Ari Asikainen Arto Asikainen Jaakko Asikainen Jonna Asikainen Marjut Asikainen Mervi Asikainen Mikko Asikainen Olli ja maija Asikainen Petteri riku Asikainen Riikka Asikainen Riku Asikainen Riku petteri Asikainen Taina ja marko Asikainen Tapani Asikainen Tomi Asikainen Tuula Asikkalan Marttayhdistys Ask Seija Askola Kirsti ja kalervo Askola-vehviläinen Sole Askolin Irja Askolin Jari Aslak Eloranta ja Aija Honkanen Asmundela Päivikki Aspegren Kari Aspholm Sanna Asplund Bubi Asplund Marita Aspola Tero Asposalo Tanja Ässämäki Ky Rakennus Ja Maalaus Assinen Olli AstiaLiisa Astikainen T. ja e. Astmapysäkki åstrand Susanne åström Esa åström Helena åström John åström Liisa åström Patrik ja kasper åström Sari Asukas Anna-maija Asumaa Nea Asumer Oy Asunmaa Anne ja marko Asunmaa Anssi Asunmaa Satu ja jari Asunta Anju Asunto Oy Akaan Portti Asunto Oy Kilsanpuisto Asunto Oy Kirkkotori Asunto Oy Pihakorsu Asunto Oy Toijalan Pohja Asunto-osakeyhtiö Pähkinänkuori 1-3 ja FC Albela ry Atelcon Oy Atrila Jesper & jemina Atrila Jesse Attila Toini åttman Emilia Aubourg Rami Audico Systems Oy Auer Jaana Auer Liisa Auervuolle Veijo Auhtola Jarmo Aukee Heli Aukee Sinikka Aukia Riitta Aukia Tiina Aulanen Seija Aulanko Tarja Aulén Johanna Aulén Kaisa Aulikki Helle Aulin Kari Aumala Ari Aumo Ari Aunala Kari Aunio Anitra Auno Teija Aunoila Leena Aura Annastina Aura Jouni Aura Peik Auranen Päivi Auranen Sari Aurola Tommi Auru Tuire Autere Jukka Autere Vesa Autio Antti Autio Elina Autio Helena Autio Helge Autio Karin Autio Kirsi ja harri Autio Maria Autio Pirjo Autio Sari Autio Seppo Autio Sirkka Autio Verneri Autioniemi Ellen Autioniemi Ismo Autioniemi Marjo Autioniemi-martikainen Riikka Autovi Systems Oy Autovuokraamo Scandia rent Autti Anne Auvinen Eevi Auvinen Hannu Auvinen Jorma Auvinen Lasse Auvinen Mari Auvinen Olli Auvinen Petteri Auvinen Tarmo Auvinen Timo Auvinen & vatanen Perhe Avain Logistiikka Oy åvall Per-erik ja pirkko Avance Asianajotoimisto Oy Avdejev Aleksei Avellan Monica Avikainen Heli Avoimien ovien kahvion tuotto Hgin kuvataidelukio Avomaa Tiina Avulias taksikuski äyrälä Jarmo äyräväinen Pia-liisa Azzouzi Abdelhai Baarman Eliisa Baarman Varpu Back Elisabet Bäck Marcus Bäck Maria Back Marko Back Sara Backlund Jari Backlund Päivi Backlund Patrik Backlund Raija Backman Johanna & max Bäckman Jouko Backman Kari Backman Karola Backman Kim Bäckman Kurt Backman Maria Bäckman Marjukka Backman Paula Bäckman Timo Bäckroos Kaarina ja nils Bäcksbacka Susanne Bäckstöm Ronald Bäckström Greta Backström I Bäckström Kim Bäckström-hiltunen Anne-cather Både Tuula Både-landell Mariella Bahlaouane Yasmina Bal Mika Balk Leila Ballantine Kirsi-marja Bång Renny Barck Merja Bargum Katja Bärlund Kaj Bärlund Nina och lauri Barman Anita Barsk Alex Barsk Marika Barthelemy Tristan Baruffato Lotta Barzingi Weria Battilana Enrico Bau Heikki Baumgartner Barbara Bcc Solutions Oy Bci Business Coaching International Behm Jouko Behm Leena Behm-tuovinen Tuula Beilinson Terhi Belfrage Sussi vinamigos Belizia Oy Belt Aino Ben hassen Mawe Benskypinomaa Sara Benson Anne ja yrjö Bentaieb Heidi Beople Oy Berden Iina Berg Ari Berg Eeva Berg Emilia Berg Erika Berg Hanna ja jarmo Berg Heidi Berg Jarno Berg Kenneth Berg Maarit Berg Marketta Berg Mervi Berg Pirjo Bergen-kavanto Birgitta Bergendahl J&t Bergenheim Gabriella Berggren Terhi Berghäll Patrik Berghäll-högström Christel Berghem Mikaela Bergholm Aira ja sakari Bergholm Hanne Bergius Jorma Bergius Jouko Bergius Niina Berglund Anna Berglund Familjen Berglund Janne Berglund Mari Bergman Aino Bergman Antti Bergman Bengt Bergman Nanna Bergman Risto Bergman Sirpa Bergqvist Tuula Bergroth Bertta Bergroth Maj Bergroth Marianna Bergström Jari Bergström Paula Bergström Rabbe Bergström Sointu Bergström Taru & petri Berner Anne Berner Rudolf Bertahemmet, pensionärer o. personal Antero kamppi, läksiäislahjakeräys Bertell Sanni Bertling & vepsäläinen äidit Beshar Bari Beter Tanja Betonilattiat Lehtonen Bexar Marjut Bft Esa Biaudet Nira Biisoni Oy Bilund Jukka Bimberg Tommi Bio Fund Management Oy Bionova Oy Birdieman oy Bister Jaana Bister Pirjo Bjårs Anna-carita Björk Linda Björk Raija-leena Björk Sirpa Björk Tobias Björkback Linda Björkell Rainer Björkell-ruhl Monica Björkestam Eva Björkling-pakarinen Tarja Björklöf Lars Björklöf Lotta Björklund Dick Björklund Erkki Björklund Helena ja ilkka-christian Björklund Jari Björklund Jonna Björklund Kirsikka ja tony Björklund Merja Björklund Susanna Björklund Tua Björklund Ulla Björklund Vesa Björklund-sundbäck Linda Björkman Ellen Björkman Leea Björkman Mimmi Björkman Stefan Björkroth Kai Björkskog Kaj Björkskog Marco Björksten Jenni Björksten Tanja Björkstrand Daniel Björkström Maria Björkvik Catrine Björn Amanda Björn Christina Björn Kirsti Björn Lahja Björn Rainer Björn Tarja Björn Timo Björnström Anita annikki Blåfield Ria Blanck Minna Block Tania Blom Cmmn sns prjct finland Blom Johanna Blom Marja Blom Pirjo Blom Saija Blomberg Anna Blomberg Heini Blomberg Hilla Blomberg Jarmo Blomberg Paula Blomberg Tony Blomgren Jari Blomqvist Ani Blomqvist Jaana Blomqvist Janina Blomqvist Kenneth & my Blomqvist My o kenneth Blomqvist Pia Blomqvist Robin Blomster Erika Blomvall Kristiina Blumen Ulla Böckerman Susanna Boedeker Saija ja markus Bogdanow Juhani Böhling Tuija ja hans Böhlström Henna Böhm Jenni Böhme Pamela Bojang Johanna Bollström Birgit Bollström Heli Bollström-Julkunen Lahja Unelma Bollström-kärkkäinen Heidi Boman Bengt Boman Eeva Boman Irja Bondarew Kaj Bonden Helena Bonsdorff Jukka Bonsdorff Niko Borchers Kari Bordi Heli Borenius-harri Eeva-maija Borg Jeanette Borgström Annikki Borgström Pia Borgström Riitta ja ove Börman Rikhard Borshagovski Daniel Boström Henna Boussir Farréll Boutique Alain Mikli Bradford Anu Brainbow oy Brander Emil Brander Mari-kaisa Brander Paula ja Sutinen Kimmo Brandt Riitta Brandt-vahtola Catharina Brännare Jari Brännare Kari Brännkärr John Brännkärr-friberg Nina Bräster Ayla Brax Marjatta Brederholm Saila Brettschneider Gunvor British Sports Car Company Oy Britschgi Henrik Broberg Taneli Brofeldt Tuula Brofors Sami Broholmer finland ry Annamaija, maria, pia, taija Broman Anna-maija Broman Annette Broman Per Broms Berndt Bronco Moda Brotherus Ilkka Brown David Brückner Jenni, roland, nelli, otto ja hugo Brunberg Brita Brunila Petra Brunou Hannu Brunou P&j Brusila Susanna Bruun Kalevi Bryggare Sirpa Brzezinski Patrik Buddas Nanny Budde Timo Buhanist-huhtanen Jonna Bui Tung Bukovski Lev Buldent Miia Burman Tapio Buschulte Petra und martin Busset Max Bussman Armi Bussman Terhi Butters Indigo Buttimore Sonja By Itu Byggmästar Camilla Byman Kirsi Bymark åsa Byring Tiina Cabell Sari Cadpool Oy Cainberg Nina Cajander Teija Calonius Kirsti Campbell Veera Cankar Laura Cantell Heikki Cantell Leena Cantell-forsbom Anna CardPlus Oy Carelia Apteekki Carena Leonardo Carina Harald Cario Katja Carjuhan Carlberg Petter Carling Peter Carlson Marianne Carlsson Jenni Carlsson Virpi Carulla Emilia Caruna Oy Casmo Oy Castren Anna-maija Castrén Eeva Castren Hannele Castren Lars Castrén Martina Castren Matilda Castrén Nina Caverion oyj Caves Oy Cavotec Finland Oy Cawen Klaus Cawen Richard Cc-case oy Cedercreutz Carl-magnus Cederqvist Carola Ceestashop Centranet Oy Chakhovich Stanislav Changling Charpentier Paul Chelcea Sirpa Chic Catering Oy Ab Christensen Tarja Chukwu Miia Citycon Oyj Citymac Travels Oy Citysiskot Ciulla Silja Cks-Trading Oy Clark Elina Cleanosol Ab Clever Girl Oy Clewer Suvi Club Havanna Cocci James Cocean Birgitta Cog-Design Oy Coladonato Claudio Coladonato Jani Colérus Annika Collan Brita Collan Leena Collanus Merja Colliander Amanda Colliander Anders Colliander Annette Colliander Harriet Colliander Irja-liisa Colliander Kim Colliander Tuula Collin Arja Collin Reino Collin Susanna Components oy Colly Conor Venture Partners Oy Copenhagen Dcm Cora refinish oy Corander Jerry Corapoff Oy Corin Linda Cornelius Satu ja jan Corner John Craviotto Oscar Crawford Jaana Creadox Oy Creamailer Oy Credit agricole corporate and investment bank Cronstedt Michaela, eric, philip o wilhelm Cruz Carita CTK Kiinteistöpalvelut Oy Culinary school perho Class rc14 Cuzdan Hakan Dabek Julius tuomas Dabek Tuoma julius Dabek Tuomas Dagdahoff Kennel Dagsverksinsamling Dahl Oulun diakoniaopisto/lanu 13-14 Dahlberg Timo Dahlgren Kai Dahlgren Olli-heikki Dahlgren Satu Dahlin Pasi Dahlman Mira Dahlqvist Kaisla Dahlstedt Ilkka Dahlstedt Tiina Dahlsten Timo Dahlström Carola Dahlström Riku Dahlström Robert Dammert-tinell Mira Damski Jussi Danbom Kai Danielsson Pirjo Danielsson Sari ja jari Darkowski Marek Darkowski Samuel Davidsainen Sanna Davidson Allan Dazzle Oy Deacon Clinton Debora Oy Degerholm Emil Delany Emma Dentamari Oy Dernjatin Georg Detria oy Deveci Fatma DHL Express henkilöstö Dhyring Sirpa Dialogitutkimus Oy Jaakko Seikkula Diehl Christinsa Digert Katja Digia Finland Oy Dikert Päivi Dillström Charlotta Disco K-50:n asiakkaat Dixon Ilona Douai Riitta Doublecheck Oy Dr.Baumann Kosmetiikka Finland Oy Drawing Art Fordell Dromberg Jaana Dubelman Igor Dufva Risto Dumell Johanna Duncker-aumala Mita Dunderfelt-lövegren Eeva Dvali Riikka Dyhr Merja-maija Dynasty Helsinki Oy E-P:n poliisilaulajat ry Eberhardt Marja Echkart Isabella Edelmann Gunnar Edgren Eva Edgren Helena Eerikäinen M&v&n Eerikäinen Tuula ja matti Eerilä Jorma Eerola Eljas risto Eerola Erkki Eerola Jorma Eerola Kalle Eerola Lassi Eerola Marketta Eerola Tarja Eeva ja Liisa Metsähonkalan syntymäpäiväkeräys Eeva-maija Kanervo Effortia Oy Ehanti Lauri ja ulla Ehnholm Julia Ehnrooth Albert Ehnrooth Alexander Eho Auli Eho Tarja ja pertti Ehramaa Maarit, valo, liekki & sade Ehrling Leena Ehrman Arja Ehrman Terttu Ehrnrooth Alexander Ehrnrooth Christoffer Ehrnrooth Dick Ehrnrooth Katarina Ehrnrooth Thomas Eila Mirjam Eila räpp-mummo Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun säätiö Eilonen Matti Eilos Isto Einämö Harri Einamo Katri ja juha Einesalo Marja ja pertti Einiö Eeva Einiö Jaakko Einola Antero jalo Einola Jalo Eira Eeva Eiramo Johanna Eirola Susanna Eiroma Lotta Eisto Taneli Ek Antti Ek Mervi Ek Pirjo Ek Sirpa Ek-niskanen Riitta Ekberg Ritva Ekberg Tarja Ekberg Ulla ja pekka Ekberg Fredr Edv Oy Ab Ekblom Markus Ekbom Kai Ekelund Heidi ja jesper Ekenäs-Tammisaari touring mc ry Ekerodde Olli Ekholm Håkan Ekholm Henna ja m. Ekholm Rauno Ekholm Seija Ekholm Sirpaleena Ekholm Tellervo Ekholm-di giovinazzo Niklas ja elli sofia Ekholm-talas Heidi Eklöf Caj & irene Eklund Anita Eklund Bruno Eklund Carola Eklund Edvin Eklund Eija Eklund Jan Eklund Josefina Eklund Kirsi Eklund Mika Eklund Niklas Eklund Peter Eklund Susanna ja petri Eklund Susanne Eklund Tiina Eklund Tom Eklund Toni Ekman Aki Ekman Anne Ekman Anneli ja juhani Ekman Jyri Ekman Lassi Ekman Matti Ekman Patrik Ekman Pekka Ekman Sirpa kampaamo Ekman-manner Merja Ekonen Johanna ja jani Ekqvist Aarno Ekroos Bert Ekroos Lars Ekroth Mirka Ekström Anna-maija Ekström Helena Ekström Jan Ekström Jesper Ekström Päivi Ekström Stefan Ekström Yvonne Eläinklinikka Takala Oy Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö Elander-heino Monica Eldfors Samuli Elementti Elli Elers Niko Elers Nora Elevkårens styrelse -kbg Elf Marja Elfsberg Susann Elg Therese Eliander Päivi Eliasson Jouko Eliisan Optiikka Elijoki Jarkko Elite Pankkiiriliike Oy Elkamo Oy Ab Ellä Heli Ellenberg Tapio Ellfolk Marjaana Ellilä Jaana Ellilä Riitta Elo Eira ja heikki Elo Jari Elo Kimmo Elo Krista Elo Marja Elo Markku Elo Oona Elo Pauliina Elo Pirkko Elo Ritva Elo Teuvo Elo Tomi Elo Tuula Elo-rauta Minna Elokoski Heidi Elolampi Aila ja Eriksson Olle Elomaa Eeva Elomaa Kaisa Elomaa Marika Elomaa Markku Elomaa Raija Elomaa Sini Elomaa Terhi Elomaa Titta ja juhani Elomäki Sami Elonen Annukka Elonen Paula ja ari Elonen Wenla Eloranta Anja Eloranta Esko Eloranta Hnmky-68 / seppo Eloranta Johanna Eloranta Jorma Eloranta Juha Eloranta Kimmo Eloranta Mika Eloranta Riitta Elovaara Antero Elovaara Harri Elovaara Jaakko Elovaara Tiina Elovainio Jani Elovainio Kirsi Elsilä Seija Eltek Power Oy Ema Group Oy Emerco Oy Eminence oy Old En Jyrki Enbäck Leea Enberg Kirsi Enberg Nina ja jari Enbuska Risto Enden Päivi Enemmän kauppaa, edullisemmat hinnat! Novoset oy Engberg Mika Engblom Hannele Engblom Kimmo Engblom Magnus ja charlotta Engblom Mika Engblom O & k Engel Helena Engelhardt Andrej Englund Kirsi Englund Ulla Englund Vera Engman-junkkari Ann-mari Engsbo Mats o anette Engström Patrik Engström Sven-olof Enholm Julia Enimö-ahonen Airi Enkovaara Kaisa Enkovaara Kim Enkovaara Timo Enkvist Emelina Enkvist Johanna och niklas Enkvist Mikael Enkvist Theodore Enlund Kati & nils Enlund Kirsti Enlund Ulla Enne Anne Ennevaara Anne ja hannu Enqvist Kati ja ami Enqvist Pasi Enqvist Rebecka Enqvist Sirpa Enroth Petra Enström Erkki Entria Oy Enwald Joel Epäilys Pekka Er - Nest Oy Eräjää Marianne Eräjoki Risto Eräkivi Olli Erälahti Jussi Erälahti Mari Erämaja Elias Erämo Sanna Eränen Seppo Eräpuro Tony Erätuuli Pirjo ja matti Erholm Sari ja robert Eriksen Eivor Eriksén Pernilla och magnus Eriksson Anne-marie Eriksson Anneli & ingmar Eriksson Björn Eriksson Erkki Eriksson Hanna Eriksson Kurt Eriksson Leena Eriksson Marika Eriksson Markku Eriksson Mats Eriksson Nina Eriksson Pauliina Eriksson Pauline Eriksson Sami Eriksson Sven Eriksson (ja rakkausryhmä) Janika Erityispeltiseppien Ammattiosasto Ry Erjala Tuomo Erjanti Suvi Erkamo Katri Erkamo Markku Erkinheimo Pirjo Erkkilä Anniina Erkkilä Anu Erkkilä Jarkko Erkkilä Lassi Erkkilä Mika Erkkilä Mikko Erkkilä Tiia Erkko Marko Erlund Linda Erma Lauri Erma Tuomas Ermala Mikael Ernestas byaförening rf Erola Kimmo Erola Leena Erolainen Tuula Eronen Jonna Eronen Jorma Eronen Matti Eronen Nina Eronen Pekka Eronen Petri Eronen Riitta Eronen Ritva ja harri Eronen Sannamari Eronen Sari Eronen Tomi Eronen Tuija Ertiö Matti Ervasti Erkki Ervasti Saara Ervasti Ulla Ervasto Erkki Esala Hannu Esbo Marthaförening rf Esbo marthakrets 29ers Esbo Norra Marthakrets Esbobygdens ungdomsförbund rf Escartin-sorjonen Laila Esiupseerikurssi 65 Eskelin Inger Eskelin Jaana Eskelin Kim Eskelin Lars Eskelin Tarja Eskelinen Annukka Eskelinen Ilari Eskelinen Jaakko Eskelinen Jari Eskelinen Katja Eskelinen Liisa Eskelinen Maija Eskelinen Mauno Eskelinen Minna Eskelinen Niina Eskelinen Nina Eskelinen Päivi Eskelinen Sakari Eskelinen Sami Eskelinen Sanna Eskelinen Seppo Eskelinen Sirpa Eskelinen Tarja Eskelinen Tuomo Eskelinen Ville-veikko eskelinen Esko Marjaliisa Esko Riitta Esko Kortelainen Tmi Eskola Aila Eskola Aino-inkeri Eskola Anne Eskola Anne-maarit Eskola Arto Eskola Eemeli Eskola Eija Eskola Ilkka Eskola Janne Eskola Juha Eskola Lauri Eskola Leena Eskola Mika Eskola Osmo Eskola Pasi Eskola Pentti Eskola Teija Eskola Toivo Eskolin Satu Eskonen Sami-petteri Eskonmaa Lassi Eskuri Pekka Eskuri-hellman Sari Espo Terttu Espoo Ringside Golf Espoon aluejärjestö ry Kansallinen lastenliitto Espoon Antenni Oy Espoon kokoomusnaiset ry Marita johansson Espoonlahden koulun ja lukion kuoro Estakari Juha Estola-riipi Tarja Etappina Oy Etelä Julius Etelä-Hämeen OP-Kiinteistökeskus Oy Etelä-Hervannan Koulu Etelä-karjala Opry-klubi 109 Etelä-Savon koulutus OY Eteläaho Saija Eteläkoski Tiia Etelälahti Timo Etelämäki Irma Etelämäki Mauri Eteläniemi Hanna-leena Etholen Ari Etholén Ria Etholen Timo Etolin Henni ja oona Etsijät Koalan Ettala Juha Etuhuolinta Jukka Halli Oy Eulenberger Sanna Euran kunnalliset JHL ry Evälahti Marjut Eväluoto Kimmo Evergreens Ry Evers Reetta Evers Tomi Evijärvi Pekka Evitskog fbk Damklubb Evli Pankki Oyj Evry Jydacom Oy Ewalds Pia Exell Marlon Faarinen Aku Faarinen Maria Fabritius Jemina ja tuukka Fabritius Jenny Fabritius Sonja Fabritius Tuula Face Factory Oy Fadjukov Sari Fager Fanni Fager Jari Fager Reija Fagerholm Camilla teresa Fagerholm Gunnel Fagerholm Kimmo Fagerholm Maria & torsten Fagerholm Pasi Fagerholm Simeon Fagerholm-mošić Riitta Fagerlund Anne Fagerlund Anneli Fagerlund Bror Fagerlund Eero Fagerlund Hannu Fagerlund Kirsi Fagerlund Krista Fagerlund Markku Fagerlund Sirkka Fagerström Kari Fagerström Krista Fagerström Sanni Fagerström Ulla Fahim Taher Fahlström Pinja Fahrer Bella Faktia / marja isoniemi Falck Anna Falck Eira Falck Jari Falck Jonna ja tuomo Falck Marianne Falck Mirja Falck Nani Falck Sara Falin Aila Falk-enlund Jaana Fall Linda Fallenius Leo Fallström Merja Fält Heidi o magnus Fält Ragna Fält-grönqvist Elisabet Fält-metso Anita Familj Elin nystedts Fan Celia Fantasy Nail Studio Farenta Oy Färkkilä Eero Färkkilä Noora Färm Jon Färm Jorma Färm Merja Fazerilan toimihenkilöt tu ry Fehrmann Maritta Fenno Optiikka Kaakinen Oy Fenno Optiikka yrittäjät Ferapontow Ismo Fernelius A ja l Fernelius Hanna Fernelius L-e ja a l Ferreyra-tristana Tristana Festium Oy FHOC Busanistit Fidelix Oy Filppula Antti Filppula Pirjo Fils Anne-christine Fils Päivi Finby Martaförening Finell Riitta Fingerroos Rita Finib Oy Finland Hagaberg Finlandia Hall Rotaryklubi RY Finlands svenska skådespelarförbund Finlands svenska skådespelarförbund Finnairin Boeing 757 -ryhmä ja lomaliikenteen ystävät Finne Asko Finne Elisa Finne Maria Finne Marika Finne Matilda Finne Outi Finne Riitta Finnig Anett Finnilä Jussi Finnilä Jussi tapio Finnilä Niko Finnish Jaguar Drivers Club R.Y Finnlines Antonsofiakristina Finnström Niko Finnsuoja Oy Finskas Cecilia Finskas Susanna o frank Fisk Saara Fiskari Jorma Fiskari Juha & perhe Fitness K3 Fiucci Valo Flekander Riitta ja mika Flemmich-lindholm Kirsi Flexolahti Oy Flink Christa Flink Eija Flink Jenni Flink Minna Flinkman Mervi Flinkman Pirkko Floman Erik Floman Minna Floman-andersson Kira Flyckt Riitta Flykt Kristina Fofannah Johanna Fogelholm Kai Föhr Anne Folger Daniel Folkesson-huttunen Mia Folkhälsan Syd Ab Fontanili Nico Fontell Marja Footstep Design Tmi Förbom Antero Fors-nieminen Anne Forsberg Johan Forsberg Jukka Forsberg Lasse Forsberg Mia Forsberg Mikael Forsberg Riitta Forsberg Tatu Forsberg Ulla-maija Forsblom Lilian Forsbom åke Forsell Eivor Forsell Jouni Forsell Katja Forsell Petronella Forsell Riku Forsell Sabrina Forsell Sandra Forsgren Bjarne Forsgren Liisa Forsius Johanna Forsman Henri Forsman Jimi Forsman John Forsman Margareta och rolf Forsman Oskari Forsman Tarja Forsman-haapaniemi Nina Forsman-hugg Sari Forss Amos, linda & anders Forss Jouni Forss Mikko Forss Timo Forss Tuija Forss Ville Forssan Isännöinti ja Kiinteistönvälitys Oy Forssan Oriflame alue 159 Irja Sarin Forssan Teatteriyhdistys Ry Forssell Linda Forssell Marja Forssell Mika Forsström Iida Forsström Kari Forsström Kirta Forsström Mikael Forsström Mona ja ulf Forsström Nelly Forsström Pauliina Forsten Janina Forsten Noora Forstén Oskar Försti Pentti Forsvik Arja Fortelius Anne Foxell Marja-liisa Foxell Riitta Fps_bw Vesa, eija, sari, sanna, mikael ja anssi Franchi Leila Franciskovic Heli Franck Anna Franck Elsa & filip Francke Laura ja patrick Fransila Antti ja heidi Franssi Ulla Franssila Ari Fräntilä Kira Frantsi Eeva-liisa ja pentti Franzen Markku Franzen Tomi Fraser Jaana ja ian Fred Anna Fredin Jaana fredin Fredrikson Maija Fredriksson Camilla Fredriksson Jorma Fredriksson Sari Frese Karl-heinz Fresenius Elli Friberg Elina Friberg Freddy Friberg Virpi Fried I & g Friherrsin vpk:n naisosasto Friis Liisa Friisilän päiväkoti Liisa parrila/friidut Frilander Osmo Friman Kirsi Friman Leila Friman Vuokko Frisk Juuso Frisk Krista ja juuso Frits Juho From Juha From Marjut From Nina Fröman Fanny Fromholtz Maritta Frondelius Arja Frondelius Matti Frondelius Petra Frondén Jussi Front Jari Front Tuula ja pentti Fuchs Nicklas Fuller Vanessa Furman Eeva Furnipro Furu Gunvor och göran Furu Marita Furuholm Henri Furuholm Laura ja Knuutila Heikki Future rallisprint Fyhr Nina Fyhrqvist Sirpa Fysioterapia Arja Käyhkö G4S Suomi Gabrielsson Ulrica Gahmberg Cati Galkin Mika Gandombakhsh Andre Ganeshananthan Maithreaye Garam Satu Gardberg Mikael ja marja Garderobi oy Kotkan Gästrin Aira Gateline Oy Gauffin Maria Gauriloff Tarja Gayer Patrik Gebardi Orkesteri Geber-teir Carina Geijer Tia Geitel Henrik Gelkin Eveliina ja david Gemalto Oy Genral-wikstedt Marja Gerdt Jatta Gerkman Peter Gerlander Eija-maria Germano Liisa Gertime Ghitescu-laaksonen Dorina Ginman-tjeder Nella Girma Oliver, kilian ja naomi Girs Paula Glad Timo Glette Natalia Gluskow Riitta ja mikko Goebel Kirsi Goffart Steffi Gohr Birgit und dirk Golf Man Goman Marika Goman Pentti Goodman Tanja Gorell Anna Gört-laine Tiina Gottberg Rasmus och åsa Gottberg Robin och lotta Gottlieb-juntula Taina Gottschalk Susann Graeffe Reija Graf Aulikki Grahn Maria Grahn-laasonen Sanni Gramén Pia Granath Riikka Granath Sisko Granberg Carl-gustav Grandell Helena Granell Rune Granfelt Erika Granholm Mikael Grani moottoripyöräkerho Granlund Arto Granqvist Anne Granqvist Markus Granqvist Sari-maija Granroth Anneli Granroth Tetti Granström Birger Granström Britt-marie Granström Mari Granström-terho Carita Granvik Kaija Granvik Päivi Gråsten Hannu Gråsten Päivi Gråsten Saila Gratschew Nina ja markku Green Room Oy Greenled Oy Greenstep Oy Grefberg Jonna ja sammy Grehn Titta Grekelä Paula Grekin Satu Griffel Freddy Gripenberg Christina Gröhn Anne Gröhn Heino Gröhn Marika Gröhn Matti Gröhn Olli Gromoff Risto Grön Kaj Grön Tapio Grönbärj Jonna Grönberg Liisa Grönberg Minna Grönberg Paula Grönberg Petri Grönberg Teemu Gröndahl Jari Gröndahl Mirja Gröndahl Risto Grönfors Christa Grönfors Jaana ja kimmo Grönfors Marko Grönholm Matias Grönholm Päivi Grönholm Robin Gröning Artur Grönlund Essi Grönlund Hanne ja jari Grönlund Helena Grönlund Maarit Grönlund Marian Grönlund Tea Grönmark Anu Grönmark Kalle Grönmark Riitta Grönqvist Anne-marie Grönqvist Charlotta Grönqvist Heidi Grönqvist Henrik Grönqvist Jan Grönqvist Johanna Grönqvist Jukka ja heidi Grönqvist Osmo Grönqvist Tony Grönroos Emil Grönroos Jouni Grönroos Juha Grönroos Kaj Grönroos Meri Grönroos Terttu ja veijo Grönros Anne-marie Grönvall Elina Grönvall Katri ja markku Grotell Birger Group funding, helsinki Nordea Growflow - Kasvuvirta Oy Grumann Riitta Grün Lilja anniina Grundström Janet Grundström Marja Grundström Mia och paul Grundström Samu Guignard Jean-louis Gummerus Anna-kristiina Gummerus Henrik Gummerus Jaakko Gummerus Maarit Gundersby Pia Gustafsson Eeva Gustafsson Jonte och heidi Gustafsson Mervi Gustafsson Minna Gustafsson Siv Gustafsson Tine Gustafsson Tuija Gustavson Jon Gustavsson Mila Gutierrez Marja-leena Gyllenberg Felix Gyllenberg Isabelle Gyllenberg Jenni Gyllenberg Margareta Gyllenberg Oscar Gynther Leena Gynther Ria Gynther Tiia H Raul H. Hurtig-Putkonen Haahdenniemi Eira Haaja Jesse Haajanen Risto Haakana Essi-maria Haakana Heikki Haakana Heli Haakana Jenni Haakana Mirjam ja mikko Haakana Pirjo ja kari Haali Simo Haanpää Jussi Haanpää Kari-jussi Haanpää Marjo Haanpää Marko Haanpää Mikael Haanpää Paula Haanpää Tarja Haanpää Tuomo Haanperä Leena Haantio Tarja Haapa Maarit Haapa-aro Anne Haapajärven ammattiopisto, liiketalouden osaston henkilökunta Haapajärvi Virve Haapakallio Arja ja mikko Haapakangas Tarja ja matti Haapakoski Heidi Haapakoski Seija Haapala Jari Haapala Jari-pekka Haapala Mari Haapala Minna Haapala Outi Haapala Rhea Haapala Terhi Haapalahti Petri Haapalahti Raija Haapalainen Anja Haapalainen Elina Haapalainen Mette Haapalehdon Katsastus Oy Haapalehto Eero Haapalehto Leena Haapamäki Jorma Haapamäki Marja-leena Haapamäki Marjo Haapamäki Petteri Haapanen Jari Haapanen Juuso Haapanen Leea Haapanen Merja Haapanen Mirja Haapanen Pekka Haapanen Tiina Haapaniemi Elina Haapaniemi Ilkka Haapaniemi Jani Haapaniemi Kimmo Haapaniemi Merja Haapaniemi Noora Haapaniemi Tiina Haaparanta Suvi Haapasaari Sari ja raine Haapasalmi Pirkko Haapasalo Juhani Haapasalo Julia Haapasalo Mico Haapasalo Pertti Haapaveden Kello ja Optiikka Haapiainen Ella Haapoja Anne-marja Haaponiemi Ismo Haara Susanna Haarala Anna-liisa Haarala Elina ja pekka Haarala Jari Haarala Markku Haaramo Jaana Haaranen Kati Haaranen Marjut Haaranen Tapio Haaraniemi Kimmo Haaraniemi Matias Haaraoja Jenny Haaraoja Maritta Haaraoja Veikka Haario Tiina Haarla Kristina Haarla-pöyhönen Kirsi Haartti Hiski Haase Kaija Haataja Heli & kalle Haataja Hilkka Haataja Lari Haataja Lili/ukko/jossu&pekka Haataja Pia Haatanen Marko Haavisto Anitta Haavisto Anssi Haavisto Arja Haavisto Harri Haavisto Heikki Haavisto Jarmo Haavisto Joona Haavisto Jussi Haavisto Matti Haavisto Niko Haavisto Noora Haavisto Pentti Haavisto Teija Haavisto Timo Haavisto Anne ja Nikali Heikki Haavisto-hyvärinen Maija Haavistola Pauli Hackman Anneli Haeggström Johan Haga Seija Hagel Hillevi Hagelberg Mirja Hagelberg Tarja Hagelin Jaana Hagelstamska högstadiet elevkåren Hagert Sari Hagfors Kari Hägg Ari Hägg Martta Häggblom Kirsi Häggkvist Nina Häggman Ilkka Häggman Kaj Häggroth Emmi Haglund Martina Haglund Runar/berit Hagman Christina Hagman Johanna Hagman Sari Hagman Tarja ja kim Hagman Ann-Marie ja Mäkinen Janne Hagstedt åsa Hagström Heikki Hagström Kai Hagström Kira Hagström Matilda Hahl Eila Hahnsson Sirpa Hahtovirta Alvar Hahtovirta Alvar oscar aarre Haikala Olli-matti Haikarainen Eila Häikeläinen Igor Häikiö Jari Häikiö Tytti ja martti Haikka Risto Haiko & hieta Haikonen Eeva Haikonen Harri Haikonen Johanna Haikonen Matti Haikonen Raija Haimakainen Jari Haimakainen Seija ja sakari Haimakka Jorma Haime Satu Haimi Marja-leena Haimi Pauli Haimi Reijo Haimi Ulla-maija Haimila Päivi ja risto Haimilahti Susanna Hainari Harri Haipus Leo Hair & Beauty Spa Hair Sensation Hair-Style Lea Jokela-Tikka Hairo Mika Häivälä Sanna-mari Haka Anni Hakala Aila Hakala Anna Hakala Anne Hakala Anne ja ari Hakala Elina Hakala Helena Hakala Joona Hakala Joona, teemu, venla ja lauri Hakala Juha Hakala Juha-pekka Hakala Kalle Hakala Kirsi Hakala Kirsi ja tapani Hakala Leena Hakala Louna Hakala Marita hakala Hakala Marja Hakala Martti Hakala Merja Hakala Niina Hakala Paula Hakala Pihla Hakala Rauno Hakala Riikka Hakala Riitta ja timo Hakala Seppo Hakala Sirpa Hakala Teemu Hakala Timo Hakala nevala Saku juha Hakala-lahtinen Pirjo Hakala-ngondu Jenni Hakala-niskanen Maila Hakalanmäen Asukasyhdistys ry Hakalisto Eeva Hakama Tapani Hakamäki Kristiina Hakamäki Risto Häkämies Erkki Häkämies Maria Hakanen Anu Hakanen Aune Hakanen Hanna Hakanen Jorma Hakanen Marko Hakanen Martti Hakanen Raimo Hakanen Raine Hakanen Sami Hakaniemi Oral Hakaoja Helena Hakaoja Risto Hakasalo Marjo Hakkalan koulun oppilaskunta Hakkarainen Anneli Hakkarainen Antero Hakkarainen Hanna-liisa ja m. Hakkarainen Hannu Hakkarainen Helle Hakkarainen Irja ja tapio Hakkarainen Jari Hakkarainen Jere Hakkarainen Kerttu Hakkarainen Marja Hakkarainen Marjaana Hakkarainen Marjut Hakkarainen Olli Hakkarainen Pertti Hakkarainen Pirkko Hakkarainen Raili Hakkarainen Seija ja olavi Hakkarainen Seppo Hakkarainen Sirkka Hakkarainen Tiia Hakkarainen Timo Hakkarainen Tuija Häkkilä Hannu Häkkilä Ritva ja sauli Häkkinen Essa Häkkinen Jouni Häkkinen Juha Häkkinen Maiju Häkkinen Marianna Häkkinen Marja Häkkinen Marja-leena Häkkinen Marko Häkkinen Mervi Häkkinen Mika Häkkinen Oliver Häkkinen Saila Häkkinen Sari helena Häkkinen Sisko Häkkinen Urpo Häkkinen Veli-pekka Hakkola Sari Häkli Aija & jukka-pekka Häkli Julian Hakman Trine Hakola Jani Hakola Katja Hakola Maarit Hakola Panu Hakola Senja Hakomäki Jani Hakonen Elina Hakonen Sonja Hakonen Tarja Hakoniemi Eeva Hakso Asta ja leo Hakula Taija Hakuli Miikka Hakuli-matilainen Virpi Hakulinen Eetu Hakulinen Tero Hakuni Laura Hakunilan Optiikka Halavaara Merja Halén Tyty Halikon lukion oppilaskunta Halin Ari Hälinen Jouko Halinen Lea Hälinen Marja Hälinen Päivi ja alpo Halinen Riitta Haliseva Markku Haljala Tuula Haljoki Aku Halkilahti Heikki Halkilahti Markku Halkola Ossi Halkosalmi Sari Hall Eveliina Halla Klaus Hallanheimo Olli Hallapuro Matti Hallaranta Arto Hallava Helene Hallava Kristiina Hallberg Helena&robin Hallberg Markus Hallenberg Anne Hällfors Tiina marjatta Hallikainen Aapo Hallikainen Martti Hallikainen Minna Hallikainen Niina Hallikainen Raija Hallikainen Tanja Hallikainen Tuija Hallila Jaakko Hallinen Marie Hällis Maria Hallitus Fordson-club finland ry Hallman Risto Hallongren Heidi Hällström Christian Hällström Veronica Halme Eeva Halme Hanna Halme Helena Halme Kaija Halme Kirsi Halme Markku Halme Mika Halme Niklas Halme Pirjo Halme T & k Halme Tanja Halmeenmäki Laura Halmekoski Janne Halmela Ari Halmela Seija Halmepuro Anne Halmes Ari, anne, emilia ja sofia Halmetoja Joni Halmetoja Minna Halmevaara Antti Halminen Arja Haloila Henri Halonen Aija halonen Halonen Anna-maija Halonen Annaleena Halonen Anne Halonen Ansa Halonen Antti Halonen Anu Halonen Ari Halonen Elli Halonen Hanna Halonen Katariina Halonen Katri Halonen Kirsi-maria Halonen Maija Halonen Marko Halonen Markus Halonen Matti Halonen Mikko Halonen Milja Halonen Minna Halonen Noora Halonen Outi Halonen Pekka Halonen Raija ja veikko Halonen Risto Halonen Teppo Halonen Ville Halonen Virpi Haloset Halsvaha Sami Haltia Martti Haltia Ulla Haltia Ulla-maija Halttunen Anu Halttunen Arja Halttunen Jari Halttunen Kaija Halttunen Keijo Halttunen Lotta Halttunen Margit Halttunen Markku Halttunen Piia Halunen Seppo Hälvä Elise Hälvä Risto Hämäläinen Annakatri Hämäläinen Anne Hämäläinen Anu Hämäläinen Ari Hämäläinen Arto Hämäläinen Eila Hämäläinen Elina Hämäläinen Esa Hämäläinen Hanna-kaisa Hämäläinen Hannele Hämäläinen Hannu Hämäläinen Harri Hämäläinen Harry Hämäläinen Heidi Hämäläinen Heikki Hämäläinen Ida Hämäläinen Ismo Hämäläinen Johanna Hämäläinen Jorma Hämäläinen Jouni Hämäläinen Juha ja suvi Hämäläinen Juhani Hämäläinen Jukka-pekka Hämäläinen Jussi Hämäläinen Kaija Hämäläinen Kaisa Hämäläinen Kari-pekka Hämäläinen Keijo Hämäläinen Kirsi Hämäläinen Kristiina Hämäläinen Lea Hämäläinen Leena Hämäläinen Maija Hämäläinen Marja Hämäläinen Marjo Hämäläinen Markku Hämäläinen Mauno Hämäläinen Mauri Hämäläinen Meerith Hämäläinen Miika Hämäläinen Mika Hämäläinen Niina Hämäläinen Outi Hämäläinen Päivi Hämäläinen Pasi Hämäläinen Petteri Hämäläinen Pirjo Hämäläinen Reijo Hämäläinen Reine Hämäläinen Riku Hämäläinen Sami Hämäläinen Sauli Hämäläinen Seija Hämäläinen Svetlana Hämäläinen Tapio Hämäläinen Teemu Hamara Mari Hämäri Pirkko Hamarila Vesa Hamberg Christer Hamberg Heino Hämeenoja Eeva Hämekoski Sari Haminan Soroptimistit Hamm Heikki Hammar Tommi Hammarberg Arja Hammaskari Oy Hammaskulma Oy Helsinki Hammaslaboratorio Confident Oy Hammaslaboratorio Modent Oy Hampori Hannu Hamunen M. ja Kainulainen J. Hangasoja Jorma Hangon hell. läh. Ry/Löytötori Hanhela Markku Hanhela Topi Hanhela Veli-matti Hanhikangas Terttu Hanhikoski Soili ja juha Hanhinen Kaarina Hanhineva Anna Hanhineva Vesa Hanhirova Elisa Hanhisuanto Ari Hanhisuanto Mika Hanhisuanto Vesa Hankaniemi Anna-kaisa Hanki Seija Hankilanoja Jarmo Hankkio Riina Hanna & hopsu Hanna&ilkka 10.5.2014 Hannele Lilja Hannelin Maria Hannelius Simo & ulla Hanni-harju Paula Hännikäinen Hannu Hännikäinen Ilmari Hännikäinen Jarmo Hannila Sami Hannila Timo ja miia Hänninen Aki Hänninen Anneli Hänninen Ari Hänninen Elina Hänninen Harri Hänninen Jaakko Hänninen Jaana Hanninen Jarmo Hänninen Jarno Hänninen Juhani Hänninen Juuso Hänninen Kaija Hänninen Kaisa Hänninen Kari Hänninen Keijo Hänninen Kristiina Hänninen Mari Hänninen Marika Hänninen Marjo Hänninen Markku Hänninen Markus Hänninen Matti Hänninen Mika Hänninen Niina Hänninen Pekka Hänninen Sara-sofia Hänninen Sari Hänninen Seppo Hänninen Taina Hänninen Teemu Hänninen Tuija Hänninen Tuula Hänninen Vilma Hännisen Perhe Hannu Sirpa Hannu hakala C horse club Hannu Lehtinen / K-Extra Herkkulautta Hannukainen Timo Hannukka Juha Hannukkala Akseli ja veeti Hannukkala Tarja Hannuksela Mikko Hannuksela Vuokko Hannula Jenni ja joni Hannula Kirsi Hannula Piia Hannulabacka Jutta Hansen-haug Lasse Hanska Jukka Hanska Monel Hanska Sanna Hanski Eveliina Hanski Kati Hanski Leena Hanski Mikko Hanslin Eeva Hanslin Outi & roland Hansson Mattias Hansson Päivi ja tore Hantsalan Klassill Koulu 7C/2014 Hanttu Petri Hantula Jenna Hantula Jenni Hantula Outi Happo Hanna-leena Happonen Ari Happonen Eila Happonen Ilkka Happonen Kai Happonen Kari Happonen Lahja Happonen Maj Happonen Nina Happy Orange Oy Hapulahti Aila ja ari Hara Maija Harainen Jarmo Haravakylä-Kankaan martat Harden Jan Hardwick Hannasofia Hardwick Sam Hardwick Sanna-mari Harenko Kristiina Harhalan koulun retkitili Harikoski Riitta Harila Johanna Harilahti Janne Harinen Aarre Harinen Juha Harinen Ulla Harjanne Eero Harjanne Pirjo ja pekka Harju Anne Harju Eija Harju Esa Harju Hannele Harju Iitu Harju Inna Harju Jaakko Harju Jukka Harju Jussi Harju Jyrki Harju Kalevi Harju Liisa Harju Markku Harju Mira ja iiro Harju Pasi Harju Pekka Harju Riikka Harju Riitta Harju Sanni Harju Sari Harju Teemu Harju Titta-maria Harju Veli-tapio Harju Pirkko ja Panttila Kaj Harjuautti Kristiina Harjukari Nina Harjula Airi Harjula Anne Harjula Antti Harjula Eija Harjula Hanni Harjula Jaana Harjula Nita Harjula Sirpa Harjula Ulla Harjunen Eila Harjunen Tomi Harjunen Tuija Harjunen Ville Harjunniemi Sari Harjunpää Tiina Harjuntausta Marianne Härkälä Härkänen Petteri Harkema Esko Harkki Eeva Harkki Suvi Harkko Timo Härkönen Aniitta Härkönen Anna-maija Härkönen Anna-maria Härkönen Auli ja seppo Härkönen Elina Härkönen Esa Härkönen Kirsi Härkönen Pasi Härkönen Seija Härkönen Timo Härkönen Tuija Härkönen Vesa Härkönen / oja-nisula Heta, niilo, väinö ja pasi Harlamov Pirjo Harlas Elina Harlin Renu Härmä Martti Härmä Päivi Harmaakorpi Päivi Harmaala Eija Harmaala Tuija Harmainen Veli-eino Härmälä-heiskanen Liisa Harmanen Anneli Harmanen Marja Härmänmaan 4H-yhdistys Haronoja Vesa Harpala Tarja ja markku Harra-vauhkonen Kirsi Harrinvirta Pirjo Harsu Maija Hartikainen Anne Hartikainen Antti Hartikainen Eero Hartikainen Eeva Hartikainen Eija Hartikainen Elina ja kyösti Hartikainen Hannu Hartikainen Heli Hartikainen J & k Hartikainen Jannica Hartikainen Jussi Hartikainen Jyrki Hartikainen Maija Hartikainen Marko Hartikainen Markus Hartikainen Matti Hartikainen Mika Hartikainen Otto Hartikainen Päivi Hartikainen Paula Hartikainen Reijo Hartikainen Riitta Hartikainen Sami Hartikainen Sauli Hartikka Emmi Hartikka Juha Hartikka Regina Hartikka Terhi Hartkopf Angela Hartman Päivi Hartolan Osuuspankki Hartonen-pulkka Tanja Hartzell Veli Hasila Pirkko Hassel Jussi Hassel Paula Hassila-kinnunen Päivi Hassinen Eeva-leena Hassinen Eila Hassinen Janne Hassinen Ranja Hassinen Veli Hästbacka Charlotta Hästbacka Leena Hästö Annina ja jonas Hasu Hannu Hasu Marja Hatakka Armi Hatakka Hannu Hatakka Minnami Hatara Kirsi Hätinen Tarja Hätönen Erja Hätönen Heli ja marko Hätönen Matti Hätönen Riku Hattulan Pyhän Ristin Kuoro Ry Hauhia Mika Hauhio Leena Haukilehto Ritva ja ahti Haukiputaan lukion oppilaskunta Haukiputaan Yläasteen Oppilaskunta Haukivuoren Äidit Haukka Hannu Haukka Heikki Haukka Joonas Haukka Mari Haukka-aho Seija Haukka-aho Ulla Haukkajärvi Tapio Haukkala Helka Hausen Maria ja kari Hausjärven seurakunta Hausjärven yläaste/lukio Hauska Timo Hauta-aho Anu Hautakangas Jyrki Hautakoski Sara Hautakoski Suvi Hautala Eeva Hautala Eija ja pekka Hautala Essi Hautala Jussi Hautala Kari Hautala Kati Hautala Marja Hautala Severi Hautala Timo Hautala Tuomas Hautala-keskitalo Soile Hautaluoma Sara ja eevi Hautamäki Eini Hautamäki Harri Hautamäki Heidi Hautamäki Leevi Hautamäki Matti Hautanen Marja Hautanen Petra Hautaniemi Pia Hautaniemi Tiina's style, tiina Hautauspalvelu Rinne Hautsalo Veera Hava Ossi Havana Marika Haverinen Anna Haverinen Ilse Haverinen Liisa Haverinen Marianne Haverinen Riitta Haverinen Sami Haverinen Sari Havia Pasi Havila Enna Havimäki Jari Havimäki Sirpa Havisalo Päivi Havola Antti Havu Riitta Havukainen Jouni Havula Mirva Häyhä Anniina Häyhä Arja Häyrinen Pekka Häyrinen-lindberg Armi Häyrynen Anniina Häyrynen Irja HD Soft Hedberg Kaija Hedman Carola Hedman Pirjo Hehku Kauneuteen Heijala-myllynen Leena Heijari Mari Heikinaro-johansson Ritva Heikinheimo Anneli Heikinheimo Liisa Heikinheimo Ulriikka Heikinmaa Mari Heikka Marjo & minna Heikka Tarja Heikkala Hanna Heikkilä Aarni Heikkilä Aino Heikkilä Anja Heikkilä Anna-maija Heikkilä Annalaura Heikkilä Annaliisa Heikkilä Annikki Heikkilä Arto Heikkilä Carita Heikkilä Elli Heikkilä Hanna Heikkilä Heidi, petteri & pikku-p Heikkilä Helena Heikkilä Henrietta & petteri Heikkilä Jaakko Heikkilä Juha Heikkilä Juhani Heikkilä Kristiina Heikkilä Liisa Heikkilä Linda Heikkilä Maarit Heikkilä Maija Heikkilä Maria Heikkilä Marika ja tony Heikkilä Marja Heikkilä Marja-liisa Heikkilä Markku Heikkilä Meri Heikkilä Mikko Heikkilä Mirja Heikkilä Niko eelis Heikkilä Outi heikkilä Heikkilä Päivi Heikkilä Pertti Heikkilä Petri Heikkilä Pirjo Heikkilä Raija Heikkilä Riitta Heikkilä Ritva Heikkilä Sanna Heikkilä Sari ja jukka-pekka Heikkilä Satu Heikkilä Seppo Heikkilä Simo Heikkilä Sonja Heikkilä Sophia Heikkilä Tapani Heikkilä Terhi Heikkilä Tiina Heikkilä Timo Heikkilä Tommi Heikkilä Toni Heikkilä Tuula Heikkilä Tuulia Heikkinen Annamari Heikkinen Ari Heikkinen Eeva Heikkinen Eveliina Heikkinen Hanna Heikkinen Hannu Heikkinen Heidi Heikkinen Ilari Heikkinen Ilkka Heikkinen Irmeli Heikkinen Jaakko Heikkinen Janne Heikkinen Jari Heikkinen Jenni Heikkinen Joni Heikkinen Juhani Heikkinen Kaisa ja erkki Heikkinen Kirsi Heikkinen Kristian, anton ja matias Heikkinen Lea Heikkinen Leena Heikkinen Liisa Heikkinen Mari Heikkinen Markku Heikkinen Matti Heikkinen Merja Heikkinen Mikko Heikkinen Päivi Heikkinen Panu Heikkinen Pertti Heikkinen Piia Heikkinen Riitta Heikkinen Sami Heikkinen Sanna Heikkinen Santtu Heikkinen Sarita Heikkinen Seppo Heikkinen Sirkku Heikkinen Sirpa Heikkinen Taavi Heikkinen Teuvo Heikkinen Timo Heikkinen Tuija ja jorma Heikkinen-jarnola Marja Heikkinen-kivinen Minna ja osku Heikknen Kari Heikkola Jussi Heikkonen Jarmo Heikkonen Kalevi Heikkonen Marika Heikkonen Päivi ja markku Heikkonen Raija Heikkonen Riitta Heikonen Maija Heikura Essi-maria Heikura Jarkko Heilala Teri Heilimo Sara Heilimo Seija ja veikko Heilman Seija Heilmann Pia Heimala Päivi Heiman Seija Heimbürger-husgafvel Rea Heimo Aki Heimo Pasi Heimonen Joonas Heimonen Piia Heimonen Samuli Heimonen Taisto Heimonen Tuomas Heinäaho Tarja Heinäharju Jouni Heinäjärvi Tanja Heinämäki Arto Heinämäki Eija Heinämäki Elina Heinänen Aada Heinänen Aaron Heinänen Antti Heinänen Eedit Heinänen Hanna Heinänen Mallu Heinänen Matti Heinänen Mia Heinänen Niko Heinänen Sami Heinaro Päivi Heinaro Pasi Heinäveden Kemianos Ry 125 Heine Robert Heinijoki Raija Heinikainen Kaija ja esa Heinikainen Lea Heinikangas Soile Heinikari Johanna Heinilä Sanna Heinilä Tiina Heininen Janne Heininen Katja Heininen Mari Heiniö Ari Heiniö Heikki Heiniö Laura Heino Anna-maija Heino Arsi Heino Hanna Heino Hannele Heino Harri Heino Heikki Heino Helena Heino Iris Heino Jonna Heino Julia Heino Liisa Heino Marika Heino Markku Heino Mika Heino Mika ja maija Heino Olavi Heino Petri Heino Raija ja timo Heino Rami Heino Ritva Heino Sanna Heino Satu Heino Sirkka Heino Tomi Heino - by itu Ritva Heino Sanna ja Rämä Pasi Heinoja Johanna Heinola Ilkka Heinola Outi Heinola Seija Heinola Tuula ja keijo Heinola rock united Heinolan kaupungin Marttayhdistys ry Heinolan kirkonkylän martat ry Heinolan Laite -ja Konesuun Oy Heinonen Aava Heinonen Anna Heinonen Anna-maija & kapu Heinonen Anni Heinonen Asko Heinonen Eija Heinonen Eila Heinonen Elina Heinonen Harri Heinonen Henri Heinonen Irma Heinonen Janne Heinonen Jenni Heinonen Jenny Heinonen Joanna Heinonen Jukka Heinonen Jussi Heinonen Kalle Heinonen Kirsi Heinonen Leena Heinonen Leena ja matti Heinonen Leif Heinonen M ja l Heinonen Mari ja timo Heinonen Marja-liisa Heinonen Marju Heinonen Markku Heinonen Martti Heinonen Mika Heinonen Minna Heinonen Pertti Heinonen Pia Heinonen Pirjo Heinonen Pirjo ja timo Heinonen Raimo Heinonen Ritva anneli Heinonen Ritva ja sulo Heinonen Roni Heinonen Sanna Heinonen Sanni Heinonen Sari Heinonen Sirkka Heinonen Sulo Heinonen Suvi Heinonen Tarja Heinonen Teemu Heinonen Timo Heinonen Tuija Heinonen Tuomas Heinonen Turo Heinonen Ulla Heinonen Veli Heinrichs Mikael Heinström Kristiina Heinström Maj-britt Heiska Jukka Heiska Mikko Heiska Riikka Heiska Sanna Heiskanen Aada Heiskanen Anniina Heiskanen Arto Heiskanen Ilkka Heiskanen Jaakko Heiskanen Jaana Heiskanen Jarmo Heiskanen Jasmin Heiskanen Juha Heiskanen Jyrki Heiskanen Kalle Heiskanen Maarit Heiskanen Marja Heiskanen Nonna Heiskanen Outi Heiskanen Pentti Heiskanen Reetta Heiskanen Ritva Heiskanen Saila Heiskanen Sinikka Heiskanen Sirpa ja jukka Heiskanen Tiina Heiskanen Veikko Heiskari Matti Heiskari Tuija Heiskarin Teräspaja Oy Heittola Taina Heittola Timo Hekkala Laura Hekkala Riku Hekkala T. ja veikko Hekkala Tuula Helala Anneli Helander Aarno Helander Elina Helander Essi Helander Jari Helander Jarmo Helander Katja Helander Sanni Helander-tuomi Laura Heleén Matti Helén Liisa Helena Marjatta Helenius Jarmo Helenius Jonna Helenius Jouni Helenius Kristiina Helenius Leena Helenius Marika Helenius Marja Helenius Marko Helenius Päivi Helenius Paula Helenius Pia Helenius Pirjo Helenius Timo Helenius Titta Helenius Ulla Helevä-vuoti Eeva-kaisa Helevuo Heikki Heli Päivi Heliander Merja ja jouni Helin Aija Helin Ari Helin Heikki Helin Jarkko Helin Kirsi Helin Leila Helin Miikka Helin Riitta Helin Satu Helin Tero Helin Teuvo Helin Virve Heliö Anna-mari Heliö Ulla Helisniemi Helisten Susanne Helkamo Julius Helkiö Henna-riikka Helkiö Tuija Helkkula Juhani Hella-pikala Kerttu Hellberg Sini Helle Janita Helle Pirkko Helle Tiina Hellemaa Antero Hellen Erkki Hellen Kasper Hellfors Leena Hellgrén Anni, laura & erna Hellgren Erkki Hellgren Leo Hellgren Reijo Helli Allari Hellman Ari Hellman Ilkka Hellman Jarmo Hellman Leena Hellman Miira Hellman Minna Hellman Regina Hellman Sami Hellman-eronen Leila Hellsberg Fia Hellsten Ari Hellsten Jarkko Hellsten Kai Hellsten Kari Hellsten Marja Hellsten Marja-liisa Hellsten Raija Hellsten Satu Hellsten Veijo Hellström Extemporea/ riina Hellström Henriikka, pekka ja selmis Hellström Markus Hellström Tom Helmi Johematic oy Helmien Talo Oy Helmimaailma Helminen Anna Helminen Eeva Helminen Katja Helminen Marko Helminen Pirjo Helminen Raija ja risto Helminen Ritva Helminen Seppo ja riitta Helminen Tiina Helminen Timo Helminen M ja Kilpinen L Helminen-pacius Päivi Helmipaikka Helo Arttu Helomaa Anu ja joni Helppolainen Kalevi Helsingfors gymnastikklubb Teamgym eliten Helsingfors svenska Marthaförening Helsingin Eläkeläisjärjestöt Ry Helsingin kaupungin palvelukeskus Helsingin Kaupunki Helsingin Kunnalliset Eläkeläiset Helsingin op pankin apv-tutkinnon 21.11.2014 suorittaneet 32 opiskelijaa Helsingin OP Pankin APV1 -opiskelijat 05/2015 Helsingin Pika-Apu Oy Helsingin poliisilaulajat ry Helsingin ranskalais-suomalainen koulu Helsingin Rengashotelli Oy Helsingin saksalainen koulu 8b Helsingin Seurakuntayhtymä Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 9D oppilaat/vanhempainyhdistys Helsingin Toimihenkilöt Pro ry Helsingin yliopisto farmasian tiedekunta Farmaseuttisten biotieteiden osasto Helsingin Yliopiston rahastot Helsingius Minna Helsinki Itella yritysasiakaspalvelu Helsinki Virkistystoimikunta Helsinki oulunkylä Lions club Helsinki/Talpa Helsko Anne-kristiina Helve Juho Hemmi Riitta Hemmilä Orvokki Hemmilä Sari Hemming Marja Hemming Onni Hemming Tarja Hemminki Harri Hemminki Jarmo Hemminki Pekka Hemnell Matilda Hengitysliitto Ry Henkilökunta äänekosken sairaalan Henkilökunta Active people Henkilökunta Active people oy Henkilökunta Cisco systems finland oy Henkilökunta Gym productions finland oy Henkilökunta Kelan tutkimusosaston Henkilökunta Mega areena Henkilökunta Repokankaan päiväkodin muumit Henkilökunta Ressun lukio Henkilökunta Saku-tek oy Henkilökunta Ylitilantien päiväkoti Henkilöstö Oy konwell ab/oü konwell es Henna Harri Henna Keränen ja Ari Sauso Henrikson Erik Henriksson Frej Henriksson Jaana Henriksson Kaj Henriksson Marjo Henriksson Mervi Henriksson Neea Henriksson Ulla Henriksson-tapio Tua Henry Fordin säätiö Hentilä Ruusa Henttinen Anna-stiina Henttinen Mikko Henttonen Kari Henttonen Teija Henttu Liisa Henttu Ville Hentula Auvo Hentunen Irma ja seppo Hentunen Panu Hentunen Teemu Hepojärvi Marja Hepolehto Valtteri Heponiemi Merja Herajärvi Antti Herhi Harri Herkama Leena Herlin Anne Herlin Heidi Herlin Sarianna Hermansson Jyrki Hermunen Päivi ja jorma Hernesniemi Anni Heroja Maria Herrala Henna Herrala Satu Herralan martat ry Herranen Elias Herranen Paula Herranen Tiina Herrgård Tua & olle Hertell Henna Herttoniemen silmälasi Herttovuo Pinja Hertzberg Ismo Herunen Joulupukki Herva Heikki Herva-koivuranta Arja Heselius Matias Hesso Heidi ja heikki Hessumobiili Oy Hettula Eero Hiekkala Pirkko-liisa Hiekkanen Ilppo Hiekkaranta Tiina Hiekkavirta Kirsti Hieroja Risto Törmälä Hieta Briitta Hieta Pirjo Hietaharju Kari Hietaharju Petra Hietakangas Sini Hietala Aarre Hietala Hannu Hietala Heidi Hietala Janne Hietala Kristiina Hietala Maria Hietala Merja Hietala Mikko Hietala Risto Hietala Seppo Hietalahti Hannu Hietalahti Kalevi Hietalahti Pirita Hietaluoma Heli Hietamo Eija ja kari Hietanen Anniina Hietanen Ari Hietanen Ari-pekka Hietanen Eija Hietanen Ensio Hietanen Heli Hietanen Jaana Hietanen Jouko Hietanen Jouni Hietanen Matias Hietanen Mika Hietanen Minna Hietanen Niina Hietanen Rauno Hietanen Roope Hietanen Sammeli Hietanen Sara Hietanen Sari Hietanen Susanna Hietanen Sylvi Hietanen Tania Hietanen Ville Hietaniemi Keijo Hietaniemi Marjatta Hietapakka Ari Hietapakka Mervi Hietaranta Laura Hietaranta Seppo Hietaranta Timo Hietarinta Eila Hietarinta Raija Hietasalo Timo Hietikko Elina Hietikko Jaana ja juha High Metal Production OY Hihnala Anni Hiidenkari Päivi Hiidensalmen Sähkö Oy Hiilesniemi Aija Hiilinen Teemu Hiirenpolku Ainopuiston päiväkoti Hiisivirta Mika Hiitelä Erja Hilakari Outi Hilander Markus Hildén Denise Hilden Kirsi Hilden Pekka Hildén Stefan Hilden-engberg Pirjo Hiljander Merja Hiljanen Esko Hiljanen Markku Hiljanen Sanna Hilkka Paasela Hilkka sinipilkan ystävät Kaarina, olli, armi ja pultsu Hill-rintala Hannele Hillberg Harri Hilli Jyrki Hillman Anu, aapo ja akseli Hillner Teija Hillo Sirkka Hilpi Timo Hilska Otto Hilska Sari Hilti Suomi Oy Hiltula Irene Hiltunen Ahti Hiltunen Anna-mari Hiltunen Antti Hiltunen Arja Hiltunen Christa Hiltunen Erkki Hiltunen Esa Hiltunen Jari Hiltunen Jorma Hiltunen Jukka Hiltunen Koopee Hiltunen Lassi Hiltunen Lotta Hiltunen Marja ja heikki Hiltunen Marja ja matti Hiltunen Marko Hiltunen Matti Hiltunen Mika Hiltunen Nea Hiltunen Paula Hiltunen Paula ja pasi Hiltunen Riikka Hiltunen Sari Hiltunen Seppo Hiltunen Tiina Hiltunen Tiinamari Hiltunen Viktoria Hiltunen V. ja Multanen T. Himanen Leena Himanen Marjukka ja erkka Himanen Sini Himberg Juhani Himberg Riitta Himberg Titta Himilä Perhe Himmelroos Olavi Himonas Ioannis Himonas Jutta Hinder-ylinen Carin Hinkka Martti Hinkkanen Aarni Hinkkanen Juho Hinkkanen Marjut Hinkkanen Toini Hinkkuri Ulla Hinnenberg Marc & pia Hintikka Anne-kristiina Hintikka Kari Hintikka Kirsi-kaarina Hintikka Liisa Hintikka Tuomo Hintsa Marjo Hintsala Tatjaana Hintsanen Ville Hinttala Harri Hinttula Tatu Hiram Loosi 25 Ry Hirn Esa Hirn Jan Hirn Joonas Hirn Leena Hirn Riikka Hirn-yli-juuti Johanna Hirokazu Tanaka ja Kiyoe Somayama Hirschovits-gerz Sirkka Hirsivaara Sanna Hirsivuori Jenni Hirsjärvi Hanna Hirsto Laura Hirvelä Janette Hirvelä Lea Hirvenkari Lotta Hirvensalo Janne Hirvensalo Jari Hirvensalo Salla Hirvi Aino Hirvi Jaana Hirvikallio Riikka Hirvimäki Seppo Hirvinen Petri Hirvinen L kuolinpesä Hirviniemi Aku Hirviniemi Heli Hirviniemi Linda Hirviniemi-hakala Pauliina Hirvisaari Laila Hirvisaari Teresa ja eero Hirvoila Hirvonen Anja Hirvonen Anneli Hirvonen Hely Hirvonen Ilkka Hirvonen Jaana Hirvonen Jarmo Hirvonen Kirsi-marja Hirvonen Maija Hirvonen Marita Hirvonen Markku Hirvonen Martti Hirvonen Mauri Hirvonen Mirka Hirvonen Niko Hirvonen Outi Hirvonen Pekka Hirvonen Petri Hirvonen Ritva Hirvonen Sanna Hirvonen Sari Hirvonen Satu Hirvonen Seija Hirvonen Suvi Hirvonen Tarja Hirvonen Tiia Hirvonen Tuula sinikka Hirvonen Ulla ja jukka Hirvonen Leila Tmi Hirvonen ville Hirvosen peruna oy Hissa Inari Hius keidas Parturi-kampaamo Hiuspiste Kivenlahden Hjelm Harri Hjelt Alexis Hjelt Lenni & luka Hjerppe Jenni Hjorth Jari Ho Diana Hoffren Pia Hoffren Pirjo Hofmeister Lars Hofmeister Marika Högberg Katarina Högberg Tiina Högel Riitta Högel Tomi Höglund Kaj Höglund Seija Högnäsbacka Merja Högsten Henri Högström Anne Högström Tommy Hohtari Vilma Hohti Klaus Höijer Kaisa Hoikka Jouni Hoikka Paula Hoikka Sari Hoikkala Ari Hoikkala Jari Hoikkala Merja Hoikkala Sari Hoikkanen Kari Hoisio Anne Hoitohuone Vihreä Lohikäärme Hoitopalvelu Hermion Hokajärvi Miska ja eerika Hokajärvi Reino ja sinikka Hokkala Jouko Hokkala Matti Hokkanen Arto Hokkanen Eija Hokkanen Harri Hokkanen Jaana Hokkanen Janne Hokkanen Jari Hokkanen Pirjo Hokkanen Suvi-päivi Hokkanen Tapio Hokkanen-kaapu Mervi Hokkanen-oja Tiina Holappa Elina Holappa Kari Holappa Satu Holappa Virve Holck Janita Holkeri Jukka Holkeri Kalle Hölkki Juha-pekka Hölkki Laura Holkko Janne Holkko Sirpa Holländer Irma Hölli Eero Hollmen Maria Hollolan Perussuomalaiset ry Holm Anna Holm Anu-kristiina ja thomas Holm Harry Holm Jan-olof Holm Jenny Holm Maarika Holm Maritta Holm Niklas Holm Pekka Holm Risto Holm Stig Holm Tuija Holma Aki Holma Anna ja hannu Holma Anni Holma Maria Holma-ruotsalainen Pirjo Holman Mikael Holman Tiina Holmberg Andrae Holmberg Erika Holmberg Jaana Holmberg Jan Holmberg Johan Holmberg Kari Holmberg Kasper Holmberg Kirsi Holmberg Klas Holmberg Krister Holmberg Marika Holmberg Marina Holmberg Marko Holmberg Mia Holmberg Micaela Holmberg Michael Holmberg Mona & john Holmberg Thomas Holmborg Ritva Holmborg Toni Holmen Riitta ja elof Holmgren Christian Holmgren Mikko tapio Holmlund Satu Holmqvist Jenna Holmsten-yrjölä Jenni Holmström Anneli Holmström Bengt Holmström Diana Holmström Eero Holmström Emil Holmström Ilkka Holmström Lia Holmström Stefan Holmström Tom Holmström Tomas Holopainen Aino Holopainen Harri Holopainen Heli Holopainen Jarmo Holopainen Kari Holopainen Katri Holopainen Kimmo Holopainen Outi ja pekka Holopainen Pekka Holopainen Sanna Holopainen Tarja Holopainen Teemu Holopainen Tuomo Holopainen Tuula Holopainen Tuula ja jorma Holopainen K. ja Hytönen H. Holpainen Johanna Hölsö Jarmo Holstein Irma Holstein Osmo Holstein-myllyoja + perhe Mariella Holtari Anna Holtari Kimmo Holtari Patrik Hölttä Päivi Hölttä Pekka&olga Hölttä Pertti ja helen Hölttä Heli ja Kangasalusta Jukka Holttinen Maarit Holvio Veikko Holvitie Kauko Homanen Jasmin Homenon Martat Homeopaatti Taina Olsson Homma Hannu Hongisto Eini Hongisto Markku Hongisto Pilvi Hongisto Sirkka Honka Paula Honkaharju Harri Honkakoski Jaakko Honkakoski Martti & päivi Honkakoski Ville Honkala Arttu Honkala Kai Honkala Marja Honkala Marjo Honkala-liuska Ulla Honkaluoma Piia Honkanen Anja Honkanen Aulikki Honkanen Eeva Honkanen Eija Honkanen Heikki Honkanen Iiro Honkanen Ilari Honkanen Jari Honkanen Jenni Honkanen Juha-pekka Honkanen Juho Honkanen Jyri Honkanen Kristina Honkanen Liisa Honkanen Marja Honkanen Pekka Honkanen Pentti Honkanen Raimo Honkanen Reijo Honkanen Risto Honkanen Sari Honkanen Sariina Honkanen Satu Honkanen Taina Honkanen Teemu Honkanen Tiina Honkanen Tuula Honkanen Vesa Honkanen Virpi Honkaniemi Mikko ja teija Honkanummi Eeva Honkasaari Terttu Honkasalo Markku ja marjatta Honkasalo Tero Honkavaara-vilenius Tuija Honkavirta Riitta Honkimaa Jenni Honkimaa Roope Honkonen Anna-maija Honkonen Anu Honkonen Hannu Honkonen Janne Honkonen Vesa-pekka Höök Päivi Höök Pete Hopea Mirja Hopeamaa Vesa Hopia Johanna Hopia Ritva Hopponen Jan Hopponen Kari Hopponen Maritta Hopsu Alexander Horelli Olivia Höri-santala Tiina Hörkkö Esko Hörkkö Päivi Hörkkö Virve Horko Ritva Hörman Kirsi Horttanainen Jalo Hosiaisluoma Oona Hosio Ari Hoskonen Pia Hoskonen Pirkko Hösli Bianca Hostikka Pia Höstman Hanna Hotakainen Heidi Hotakainen Sinikka Hotanen Kari Hotanen Tanja Hotanen Timo Hotti Milla Houni Markku Houni-lundberg Pirjo Hoven Miikka Hoverfält Olof ja päivi Hovi Antti Hovi Eero Hovi Marianne Hovi Marjut Hovi Pasi Hovi Pirjo Hovila Hanna Hovila Jani ja laura Hovilainen Heidi Hovinen Niko Hovinen Pipsa Hoviniemi Josefin Hoyer Ulla ja paul Höyhtyä Juha Höykinpuro Hilkka Höysniemi Timo HR4 Group Oy Ht Laser Oy Hugg Johanna Hugo Bergroth-sällskapet Huha Maria Huhdanmäki Pia & hr-tiimi Huhdanpää Päivi Huhmarkangas Aino Huhmarniemi Juhani Huhmarsalo Hanne Huhta Jorma Huhta Marja Huhta Päivi Huhta Pertti Huhtaa Pirjo Huhtala A.inkeri Huhtala Anna Huhtala Anne Huhtala Arto Huhtala Bläki oy Huhtala Elina Huhtala Helena Huhtala Juha Huhtala Keijo martti Huhtala Lasse Huhtala Lassi Huhtala Liisi Huhtala Marja Huhtala Marjo Huhtala Minttu Huhtala Roope Huhtala Timo Huhtaluoma Pia-maria Huhtamäki Pekka Huhtamäki Satu Huhtamäki Tuula orvokki Huhtanen Elisa Huhtapelto Anna Huhtariihi Johanna Huhtasalo Aija Huhtasalo Tiina Huhtinen Kalervo Huhtinen Taija Huhtisen koulu, Porvoo Huikko Ari ja helena huikko Huikko Kia nea ona Huikko Maire Huikko Maire ja samuli Huikuri Kirsi Huikuri Sabina Huikuri Tuula Huilla ja ystävät Tarja Huippula Hannele ja jp Huiskonen Pertti Huisman Jari Huittinen Katri Huittinen Yrsa ja kari Huj Invest Oy Hujala Pekka Hujanen Anja Hujanen Juhani Hujanen Vesa Hukari Miia Hukka Hannu Hukka Jouni Hukka Tero Hukka Timo Hukkanen Irene Hukkanen Jorma Hukkanen Katja Hukkanen Pasi Hukkanen-plaketti Katja Hulden Susanne Hulkko Raija Hulkkonen Peetu Hulkkonen Seppo Hulmi E & s Hult Erkki Hult Heidi-marja Humala Liisa Humaloja Marjo Hummelin Aake, kati ja mila Hummelin Leena-maija ja jorma Humphreys Thomas Hunajayhtymä Oy Ab Hunnakko Joel Huolman Johanna Huolman Leena ja keijo Huolman Roope Huolman Teuvo Huomo Matti Huomo Ritva Huopaniemi Jussi Huopaniemi Jyri Huopio Kaisa Huoponen Maija-leena Huoponen Milka Huosianmaa Suvi-tuulia Huoso Risto Huotala Leena Huotari Ari Huotari Heikki Huotari Heli Huotari Jari Huotari Perhe Huotari Raisa Huotari-nystedt Elina Huotarinen Pauli Huotilainen Outi Huotinen Hannu Huovila Jaanamari Huovila Tero Huovila Veli Huovilainen Valtteri Huovinen Iina Huovinen Juha Huovinen Juli Huovinen Liisa Huovinen Maarit Huovinen Pasi Huovinen Ritva Huovinen Sanna Huovinen Taimi Huovinen Tapani Hupponen Paula Huppunen Heidi Hurmala-kanerva Leena Hurme Antti Hurme Anu Hurme Eero a. o. Hurme Kati Hurme Lauri Hurme Marja-leena ja juho Hurmekoski Ismo Hurmerinta Heidi Hurmerinta Johanna Hurnasti Juha-matti Hurri Henna-elina Hurskainen Anne Hurskainen Hanna Hurskainen Tanja Hurtta Elina Hurtta Joonas Hurtta Marko Hurttila Silja Huru Katri Husberg Husberg Ida Husgafvel Roope Husso Ismo Husu Kimmo Husu Lauri Husu Liisa Husu Otto Husu Ritva ja teijo Husu-peltonen Anu Hutri Anne Huttu Sirkka Huttula Mirja Huttunen Anneli Huttunen Eija Huttunen Elsa Huttunen Erkki Huttunen Heidi Huttunen Heimo Huttunen Jessica Huttunen Jukka-pekka Huttunen Kari Huttunen Leena Huttunen Maarit Huttunen Mari Huttunen Mariitta Huttunen Marja-liisa Huttunen Marjukka ja katriina Huttunen Marko Huttunen Matias Huttunen Matti Huttunen Olivia Huttunen Pentti Huttunen Petri Huttunen Petri markus mikael Huttunen Reijo Huttunen Reino Huttunen Sampsa Huttunen Sari Huttunen Seppo Huttunen Suvi Huttunen Taina Huttunen Titta Huttunen Tuula Huttunen Vesa Huuhka Mikko Huuhka Tarja Huuhka Vesa Huuhka Risto Tmi Huuhkajanvaara-Pikku-Kettu-Pui Huuho Kirsi Huuhtanen Heikki Huuhtanen Jorma Huuhtanen Jukka Huuhtanen Kristina Huuhtanen Marjatta Huuhtanen Pasi Huuhtanen Pauli Huuhtanen Timo Huuhtiainen Tuula Huujärvi Mika Huuki Petri Huuki Seppo Huumarkangas Liisa Huumo Henna Huumonen Marja-liisa Huupponen Iina Huurinainen Nora Huurne Heini Huurtola Hilkka Huuska Virve ja olavi Huusko Johanna Huusko Markku Huusko Meea Huusko Pia Huusko Reijo Huusko Tomi kristian Huuskonen Antti Huuskonen Jussi Huuskonen Lotta maria Huuskonen Pekka Huuskonen Pietari Huuskonen Tapio Huuskonen Terhi Huuskonen Timo Hyle Kia-maria Hynnälä Outi Hynninen Anne Hynninen Ari Hynninen Elina Hynninen Jussi Hynninen Jyri Hynninen Kati Hynninen Marko Hynninen Merja Hynninen Pirkko ja toivo Hynninen Saara Hynönen Mervi ja ville Hynynen Pekka Hynynen Raimo Hynynen photography Susanna Hyökki Taru Hyötyläinen Eila Hyötyläinen Raimo Hypen Päivi ja hannu Hyppänen Kaija Hyppölä Ilkka Hyppölä Jouni Hyppönen Elina Hyppönen Ilkka Hyppönen Jaakko Hyppönen-setälä Heli Hyrkäs Mika ja katri Hyrkäs Petri Hyrönen Maria Hyrske Sami Hyry Vesa Hyseni Bedri Hytönen Anu Hytönen Elina Hytönen Erkki Hytönen Keijo Hytönen Riitta ja matti Hytönen Satu Hytönen Taina Hytönen Tero Hytti Maarit Hyttinen Hannu Hyttinen Kari Hyttinen Kirsi Hyttinen Laila Hyttinen Maria Hyttinen Markku Hyttinen Merja Hyttinen Paavo Hyttinen Riitta Hyttinen Tarja Hyttinen Terttu Hyttinen Tuula Hyvän Tuurin Silmälasi Hyvärinen Anja Hyvärinen Anja ja jarmo Hyvärinen Anna-liisa Hyvärinen Arja Hyvärinen Heikki Hyvärinen Helena Hyvärinen Irma Hyvärinen Jaana ja ari Hyvärinen Jari Hyvärinen Juha Hyvärinen Merja Hyvärinen Minna Hyvärinen Pirjo Hyvärinen Ritva ja olli Hyvärinen Sari Hyvärinen Simo ja kaisa Hyvärinen Sirpa Hyvärinen Tarja Hyvärinen Tauno Hyvärinen Tiina Hyvärinen Timo Hyvärinen Ulla Hyvärinen M. ja Koivusilta O. Hyvät naiset ja herrat Lauluyhtye Hyvinkään musiikkiopisto Hyvinkään nummenpojat ry Hyvinkään orkesteri ry Hyvinkään pelastakaa lapset ry Hyvönen Anne Hyvönen Ari Hyvönen Heidi Hyvönen Irma Hyvönen Johanna Hyvönen Jussi Hyvönen Kalle Hyvönen Kimmo Hyvönen Marko Hyvönen Matti Hyvönen Paula Hyvönen Pekka Hyvönen Rauno Hyvönen Ritva Hyvönen Seija Hyvönen Timo Hyyäinen Teru Hyykky Kari Hyypiä Marita Hyypiä Mirja Hyyppä Lauri Hyyryläinen Ari Hyyryläinen Erja ja jarmo Hyyryläinen Risto Hyyryläinen Seija Hyyryläinen Tiina Hyyrynen Iida Hyyti Leo Hyytiä Erkki Hyytiäinen Anitta Hyytiäinen Juhani Hyytiäinen Kirsi Hyytiäinen Klaus Hyytiäinen Marjukka Hyytiäinen Tarmo Hyytiäinen Virve Hyytiäinen Yki Hyytiälän kurssi 44 Hyytinen Marjut Hyytinen Noora Hyytinen Tiina Hyytinen Vilho I-U Koulutuskuntayhtymä/Analys Ianalyse International Oy Ibero OY Ida ja irma Malm Idänheimo Timo Idman Arja Idman Pekka Idman-heinonen Tiia If Turvallisuusrahasto ja If Vahinkovakuutuksen henkilökunta Ignatius Hannu Ignatius Karoliina Ignatius Magdaleena Ignatius Markku Ignatius Sari Ignatius Taru Ignatius Tiina Ihajärvi Taisto Ihaksi Eeva Ihalainen Anu Ihalainen Eija Ihalainen Elias Ihalainen Heikki Ihalainen Jani Ihalainen Jenni Ihalainen Miia Ihalainen Pekka Ihalainen Suvi Ihalainen Taina Ihalainen Ulla Ihalainen Veelis Ihalmo Henri Ihamäki Kari Ihamäki Saila Ihamuotila Antti Ihana-perhe Luca henrik ja tiina Ihana-perhe Veronika, leo, laura ja risto Ihanainen Aino Ihanainen Minna Ihander Harri Ihaniemi Virpi Ihanus-hänninen Merja Ihme Anni ja jukka Ihme Marianna Iisakkala Riku Iisala Virva ja Räisänen Pekka Iiskola Eila Iitin Perussuomalaiset Ry Iivanainen Heikki Iivanainen Juho Iivonen Eemeli Iivonen Irma Iivonen Juho Iivonen Kimmo Iivonen Meri Iivonen Mervi ja jari Iivonen Riitta Iivonen Seppo Ijäs Antti Ijäs Heli Ijas Jaana Ijäs Johanna Ijäs Noora Ijäs Päivi Ikaalisten Matkatoimisto Oy Ikäheimo Emmi Ikäheimo Marja-leena Ikäheimonen Teija Ikäheimonen Tuulikki ja erkki Ikävalko Riitta Ikävalko Sanna Ikävalko-kärki Outi Ikkala Hannu Ikola Janne Ikola Paavo Ikonen Arimo Ikonen Eija Ikonen Jari Ikonen Kari Ikonen Kirsi Ikonen Marja Ikonen Miia Ikonen Mira Ikonen Outi Ikonen Pekka Ikonen Petri Ikonen Pia Ikonen Pikkujouluporukka 8.12.2013/ sari Ikonen Pirjo Ikonen Ritva Ikonen Sirkku Ikonen Sirpa Ikonen Tauno Ikonen Teija Ikonen Timo Ikonen Tuire Ikonen Vesa Ilaskivi Raimo Ilieva Sirkku Iljalainen Kaisa Iljin Eija Ilkka Hanna-riikka Ilkka Mikko Ilkka Perhe Ilkko Riitta Illikainen Ari Illikainen Arto Illikainen Tuomo Ilmailumekaanikot Ilmek RY Ilmajoen yrityspalvelu Oy Ilmanen Niina Ilmanen Tiina Ilmari Mikael Ilmarinen Jouko Ilmarisen Toimihenkilöt Ry Ilmasti Heikki Ilmasti Minna Ilmasti Satu Ilmasti Teemu Ilmavirta Veijo Ilmola Hannele Ilmonen Anu Ilmonen Arto Ilmonen Leena ja jarmo Ilmonen Petri Ilmoniemi Eija Ilo Susanna Iloiset Silmät Oy Ilola Jaakko Ilola Pirjo Ilomäki Iris Ilona Liikunta Oy Ilonen Heli Ilonen Kaisa ja mikko Ilonen Maria Ilonen Riitta Ilonen Tero Ilonen Tiina Iloniemi Keijo Ilva Marko Ilvan Matti Ilvan Sirkka Ilvander Timo Ilvesaro Vesa Ilveskero Sorella Ilvessalo Kyllikki Ilvonen Jonna Ilvonen Kristiina Ilvonen Maija Ilvonen Mari Ilvonen Petteri Imagokuva Avoin Yhtiö Imatran näyttleijäyhdistys ry Immonen Anna Immonen Harri Immonen Jaana Immonen Jari Immonen Jukka Immonen Jyrki Immonen Keijo Immonen Liisa Immonen Martti Immonen Matti Immonen Mirja-riitta Immonen Noora Immonen Paula Immonen Pekka Immonen Perhe Immonen Pertti Immonen Petri Immonen Raija Immonen Sirpa Immonen Susanna Immonen Tiia Impiö Aino ja seppo In-Team Jorma Luostarinen Inberg Niina Inborr Mikael Incrosnatu Lauri Indooraid Indren Seija Indutrade Oy Inglot Suomi Oy Ingman Anne Ingman Daniel Ingman Eeva Ingman Esa Ingman Jenni Ingman Mari Ingman Marika Ingman Mia Inha Kristiina Inkeroinen Taina Inkeroinen Tiina Inkeroinen-huhta Sinikka Inkilä Jani Inkilä Seppo Inkiläinen Elisa Inkiläinen Niko Inkiläinen Riitta Inkinen Antti ja reetta Inkinen Inkeri Inkinen Jari Inkinen Johanna Inkinen Mikko Inkinen Sirkka Inkovaara Rasmus Innanen Heta Innanen Maija Innanen-tuuva Tuija Inner Wheel Hangö-Hanko Inner Wheel Helsinki Maneesi Inner Wheel Klubi Kallio-Berg Inner Wheel klubi Kallio-Bergh Inner Wheel piiri 142 ry Inner Wheel Tuusula-Hyrylä klubi ry Innocenti Nicole Inspia Oy/ Ihana lehti Inspirans Oy Insta Defsec Oy Intke Annikka ja esa Intke Lauri Inventio Asianajotoimisto Oy Ipatek Oy Iris heikkonen Ajk-jatkokoulutus Irisvik Satu ja pasi Irmeli Ketonen Irpola Eliisa Isaksson Hannu Isaksson Pirjo Isänmaa 80 loosi Isännöintikeskus Sydän-Satakunta Isännöintikuusamo Ky Isberg Jan-olof Iso-heiko Jani Iso-pietilä Eija Iso-pietilä Seija Isoaho Katja Isoaho Kuisma Isoaho Rauno Isoaho Timo-petteri Isohanni Marja-leena, jarmo ja jouko Isohätälä Anja Isoheiko Aapo Isoherranen Juha Isojärvi Henri Isokääntä Eeva Isokääntä Juhani Isokangas Anna-kaisa Isokangas Ari Isokangas Marja Isokirmo Sanni Isokivijärvi Kari Isokoski Eerik Isola Kirsi Isola Petri Isoluoma Pete Isomäki Erkka Isomäki Sari Isometsä Essi Isoniemi Juhani Isoniemi Marja Isoniemi marja Työkaverit faktiasta Isopahkala Marja-liisa Isopuro Anneli Isosaari Tarja Isosomppi Jussi Isotalo Arto Isotalo Kari Isotalo Katariina Isotalo Katja Isotalo Veijo Isotalo Taru ja Virtanen Juha Isotalon Kasvattamo Oy Isotupa Jyrki Isoviita Airi Isoviita Marja-leena Issakainen Eveliina Itäranta Adele Itävuo Keijo Itella yritysasikaspalvelu 300 v juhlat Itkonen Alex ja sofia Itkonen Jaakko Itkonen Juha Itkonen Jukka Itkonen Kyösti Itkonen Pekka Itkonen Pentti Ittonen Lea Ittonen Les Ivakko Teemu Ivanoff Timo Ivaska Katja Ivonen Harri J. Matikainen Oy J.I.C Oy J.manninen Sähkötarvike Ja henna Ossi Ja kiinkon henkilökunta Kiinteistöalan koulutuskeskus Jaakkola Aki Jaakkola Akseli Jaakkola Eero Jaakkola Eila Jaakkola Elise Jaakkola Jarmo Jaakkola Joonas Jaakkola Kaisa Jaakkola Kati Jaakkola Kimmo Jaakkola Laila Jaakkola Laura Jaakkola Marjo ja janne Jaakkola Merituuli Jaakkola Minttu Jaakkola Sirkka Jaakkola Teppo Jaakkola Timo Jaakkola Tuija Jaakkonen Eija Jaako Eija Jaako Leena Jaakohuhta Pekka antton Jaakohuuhta Pekka antton Jaakola Charlotte Jaakola Hanna Jaakola Pirkko Jaakola Tarmo Jaakola Teemu Jaakonaho Petri Jaakonsaari Jaana Jaakonsaari Maija-leena ja pertti Jaakonsaari Marjo Jäälinoja Anne, muistolahjoitus Jäälinoja E ja Antikainen M Jäämaa Irene Jaanan jalkine Jaaranen Juhani Jaari Dennis Jääskelä Eero Jääskeläinen Ari Jääskeläinen Eero Jääskeläinen Elina Jääskeläinen Heikki Jääskeläinen Ilkka ja leena Jääskeläinen Jannica Jääskeläinen Jarmo Jääskeläinen Jere Jääskeläinen Kari Jääskeläinen Kerttu Jääskeläinen Markku Jääskeläinen Noora Jääskeläinen Paula ja jarmo Jääskeläinen Perhe Jääskeläinen Pertti Jääskeläinen Pirkko-liisa Jääskeläinen Tero Jääskö Airi Jaatinen Eero Jaatinen Jorma Jaatinen Jussi ja pirkko Jaatinen Jyrki Jaatinen Kari Jaátinen Leena Jaatinen Marko Jaatinen Merja Jaatinen Pauli Jaatinen Pirkko Jaatinen Riitta-liisa Jaatinen Risto Jaatinen Sari Jaatinen Tarja Jaatinen Tuija Jackarby-renum marthaförening rf Jacob Katja Jafar Lilli Jåfs Staffan Jagadeesan Jayagopi Jahnukainen Anja Jahnukainen Heikki Jakas Nora Jakava Ritva, heimo Jakobsson Marika Jakola Hilkka Jakola Kirsti Jakola Piia Jalamo Ari Jalamo Juha Jalasjärven yläasteen 9D 2013-2014 Jalasoja-intke Elina Jalassalo Jaana ja hannu Jalava Laura Jalava Maj-britt ja esa Jalavikko Arto Jalavikko Elina Jalkanen Erkki Jalkanen Joni Jalkanen Kaisa Jalkanen Tuulikki Jalli Hannele Jalli Heikki Jalmanen Sirja Jalo Harri Jalo Jari Jalo Maritta Jalo Oriflame-edustaja raisa Jalomäki Helena Jalonen Erkka Jalonen Esa Jalonen Jenna Jalonen Kati Jalonen Kimmo Jalonen Liisa Jalonen Miika Jalonen Raija Jalonen Riitta Jalonen Sauli Jalonen Tero Jalonen Tiina Jalonen Tuomas Jalonen T. ja Burjam-Jalonen K. Jalonmaa Tuija Jalova Susa,pauli,vera,jimi,timi,sani Jalovaara Ville Jamal Anja Jämsä Kaisa Jämsä Kirsi Jämsen Harri Jämsen-turkki Heli Janakka Hanna Janakkalan lukion Turengin toimipiste Janatuinen Tuomo Janei Fuad Janhonen Katri Janhonen Minna Janhonen Paavo Janhunen George Janhunen Sari Janhunen Taisto Janhunen Tarja Jani leino Satu sistonen Jänis Markku Jänis-korhonen Sirkku Jänkälä Saana Jankari Reino Jänkävaara Saija Jankkari Taina Janne alakoski Lotta salaterä ja Janne l 50 v Kirsi Janne nokkala Heli juntunen ja Jansson Bo Jansson Christer ja erja Jansson Kaija Jansson Satu Jansson Seppo Jantola Jaana ja jussi Jäntti Elina Jäntti Pirjo ja tenho Jäntti Sinikka Jantunen Harri Jantunen Juulia Jantunen Marja Jantunen Petri Jäpölä Anna-maria Japola Tarja Jäppinen Erkki Jäppinen Kyösti Jäppinen Liisa Jäppinen Sirkka Jäppinen Sirkka-liisa Jäppinen Ville Jarallah Kaarina Jari Ahola Oy Casio Jarkkola Kirsi Jarkkola Seppo Jarmo eerilä Jpm-höyläämö oy Järnefelt Diedrik Järnström Matti Jarva Anne Jarva Juha Jarva Martti Järvelä Hanna Järvelä Irma Järvelä Jouko Järvelä Minna Järvelä Petri Järvela Tero Järvelä Tmi järvelän korjaamo Järveläinen Marika Järveläinen Mikko Järveläinen Ville Järvelin Minna Järvelin Tuulia Järvenkylä Miia Järvenkylä Mikael Järvenpää Anna-liisa Järvenpää Arto Järvenpää Eero Järvenpää Emilia Järvenpää Heidi ja tomi Järvenpää Irma ja jouko Järvenpää Jouko Järvenpää Juha Järvenpää Jukka Järvenpää Leila Järvenpää Markku ja sisko Järvenpää Marsa Järvenpää Mirja Järvenpää Sari Järvenpää Simo Järvenpää Tanja ja jani Järvenpään taidoseura Järvensivu Seija Järventaus Tuula Järventausta Johanna Järvi Jari Järvi Jenniina Järvi Jukka Järvi Päivi Järvi Sami Järvi Sirkka Järvi Tuija Järvi-eskola Aino Järvi-kääriäinen Terhen Järvi-karjalainen Heli Järvilehto Toni Järviluoto Anne Järvinen Aarno ja raija Järvinen Aila Järvinen Aimo Järvinen Anne Järvinen Anne ja jouni Järvinen Anneli Järvinen Anu Järvinen Arja Järvinen Arto Järvinen Aulikki Järvinen Eija Järvinen Erkki Järvinen Esa Järvinen Esko Järvinen Hanna Järvinen Hannele Järvinen Hannu Järvinen Harry Järvinen Heini Järvinen Helena Järvinen Iina Järvinen Jaakko Järvinen Jakke Järvinen Jani Järvinen Janita Järvinen Janne Järvinen Janne ja minna Järvinen Jari Järvinen Jarmo Järvinen Jenni Järvinen Jp Järvinen Juha-pekka Järvinen Kaija Järvinen Kari Järvinen Kimmo Järvinen Kirsi Järvinen Kristiina Järvinen Lari Järvinen Lasse & erja Järvinen Laura Järvinen Leena Järvinen Leenamaria Järvinen Maija Järvinen Maiju Järvinen Maria Järvinen Marja Järvinen Markku Järvinen Markus Järvinen Matti Järvinen Mia Järvinen Milja-aliisa Järvinen Milla Järvinen Päivi Järvinen Paula Järvinen Pekka Järvinen Petri Järvinen Pia Järvinen Raija Järvinen Rauni Järvinen Risto ja sirkka Järvinen Sami Järvinen Seija ja timo Järvinen Sirkka Järvinen Sirkka-liisa Järvinen Sirpa Järvinen Suvi Järvinen Taija Järvinen Taina Järvinen Tarja Järvinen Tarmo Järvinen Tero Järvinen Tiia Järvinen Tiina Järvinen Timo Järvinen Tuire Järvinen Tuomas Järvinen Ville Järvinen & kujala Pekka & pirkko Järvinen 50 v. Sami Järvinen Jouni J Rakennus Tmi Järvinen-tassopoulos Johanna Järviniemi Markus Järviö Kari Järviö Ulla Järvisalo Kaisa Järvitalo Oili Jäsberg Ari Jaskari Jorma Jaskari Jukka Jasmine & Jeremy "joululahja-duo" Jauhiainen Arja Jauhiainen Eero Jauhiainen Esa Jauhiainen Kirsi Jauhiainen Leena Jauhiainen Marjatta Jauhiainen Paavo Jauhiainen Päivi Jauhiainen Sari Jauhiainen Seppo Jauhiainen Tapio Jauhiainen Tiina Jauhojärvi Laura Jaulas Arno Jaurakkajärvi Mari Jäväjä Päivi Javanainen Hanna-kaisa & timo Javanainen Krista Javanainen Pekko Javanainen Ville-veikko Javanainen A. Javanainen-levonen Tarja Javanainen-löflund Tarja Jehkinen Juuso Jehkonen Maria Jekkonen Raimo Jenny Jenny tiirikainen Jenu Riina Jern Erja Jernmark Eelim Jernmark Emell Jernmark Kaj Jernvall Tuomo Jeskanen Meme Jeskanen Veli-matti Jetsonen Elina katariina JH-Kuljetus Oy Jiang-tirronen Jing Jm-Tiimi Jme Catering Oy Joanna Kalergis Jõe Robert Joenpolvi Eeva-liisa Joensuu Aino Joensuu Jukka Joensuu Maija Joensuu Mihku Joensuu Tara Joensuu Tiina Joensuu Toni&grace Joensuun Mieslaulajat ry Joensuun Zonta-kerho Joentaka Erja Johansen Johanna Johansson Annette Johansson Aulikki Johansson Erik Johansson Henrik Johansson Jari Johansson Jori Johansson Kurt Johansson Lars Johansson Marita Johansson Marja Johansson Mathias Johansson Matias Johansson Pasi Johansson Peter Johansson Riitta Johansson Risto Johansson Soile ja jari Johansson Timo Johansson Ulf Johansson Viliina Johnson Johan Johnson Kari Johnson Martine Johnsson Mikael Jokakoti Oy Jokela Anne-mari Jokela Heikki Jokela Jorma Jokela Jouni Jokela Kari Jokela Maija Jokela Pia Jokela Piia & petri Jokela Raimo Jokela Sami Jokela Susanna Jokela-vaittinen Anne Jokelainen Anneli Jokelainen Anu Jokelainen Jouni ja bettan Jokelainen Reko Jokelainen Suvi Jokelainen Visa ja liisa Jokerisalibandy Helsinki Ry Jokerit Salibandy Joki Petri Joki Tarja Jokiaho Jorma Jokiaho Raija Jokila Heta Jokilahti Anna Jokimaa Jani Jokimies Paula Jokimies Sami Jokinen Antti Jokinen Ari Jokinen Arto Jokinen Arttu Jokinen Eija Jokinen Hanna Jokinen Hannu Jokinen Helena Jokinen Helena k Jokinen Heli ja timo Jokinen Ilmari Jokinen Irmeli Jokinen Jarkko Jokinen Jarmo Jokinen Jasmin Jokinen Jennika Jokinen Jorma Jokinen Jukka Jokinen Jyrki Jokinen Kaisa Jokinen Kari Jokinen Katri-susanna Jokinen Lauri Jokinen Leena Jokinen Leila Jokinen Maire Jokinen Mari Jokinen Matti Jokinen Mikko Jokinen Nuutti Jokinen Päivi Jokinen Pertti Jokinen Pia Jokinen Raine ja tanja Jokinen Riina Jokinen Riitta Jokinen Riitta-maria Jokinen Sami Jokinen Sanna Jokinen Seija Jokinen Sirpa Jokinen Soile Jokinen Suvi Jokinen Tapio Jokinen Tero ja anu Jokinen Varpu Jokinen Vilja Jokinen Ville Jokinen Virva Jokinen-sipilä Ilona Jokiniemi Hanna Jokiniemi Osmo Jokioinen Heikki Jokipaltio Tuula Jokipii Joni,saara,olivia&elsa Jokiranta Jyke Jokiranta Teela Jokiranta-savolainen Irene Jokisalo Hannu ja irmeli Jokitöyrä Marja-leena Jolkkonen Riikka Joly Vincent Jonninen Jonne Jonninen Sirpa Joonatee Oy Joosela Minna Jorasmaa Petra Jordman Marja Jörgensen Antti Jörgensen Päivi Jormakan Korjaamo Oy Jormakka Henri Jormalainen Juha Jormalainen Marko Jormalainen Sami Jormanainen Mauri Joro Ari Joska Susanna Joskitt-pöyry Jonna Jouhi Marja ja simo Jouhivaara Hannele Joukainen Matti Joukainen Mika Joukanen Titta Joukas Saku Joulujoukkue Virpiarojen Joulukalenteri Barbapapan Joulukonsertti Melkein perinteinen Jouni kilpi Johanna mustonen Jousi Heini Jousmaa Jukka Jousmäki Heikki Jousmäki Marjatta ja simo Jousmäki Senja Joutsa Sirkka Joutsela Jaana Joutsen Brita-liisa Joutsen Jari Joutsen Juha Joutsen Pilvi Joutsenkunnas Anita Joutseno Titi Joutsenon Elementti Oy Joutsi Jennifer Joutsi-korhonen Lotta Joutsijoki Sonja Joutsimäki Arto Joutsimies Tuija Jovero Satu Jowa avoin yhtiö Juden Erja Judin Tiina Juha Puroranta Juhala Eila Juhani-Ahon oppil.keräystili Juhani-Ahon Oppilaskunta Juhanoja Auli Juhola Anu Juhola Heidi Juhola Jaana Juhola Janne Juhola Johanna Juhola Jonna Juhola Linda Juhola Päivi-sisko Juhola Piia Juhola Sari Jujo Thermal Oy Jukamo Tero Jukanen Satu Jukantupa Sanna Jukarainen Ilkka Jukarainen Jaana Jukarainen Matti Jukka Tapani Jukka arhipoff Raja-putki Jukka Saastamoinen Oy Jukkala Silja Jukkara Seppo Jukola Aki Jukola Minna Jukola Nina Jukurit sarvisclub ry Julin Petra Julin Pia Julin Tuomas Julkunen Sanna Julkunen Sonja Jumppanen Airi Jumppanen Jarmo Jumppaporukka Jumpponen Tiina Juneja Ella Jungar Matias Jungell-michelsson Jessica Juniorisalibandy Pekolan isku ry Junkkari Jari Junna Markku Junni Susanne Junnikkala Jari Junnikkala Juha Junnila Sinikka Junnila Tarmo Junno Heikki Junnonen Santeri Junttanen Jari Juntti Hanna ja markku Junttila Antero Junttila Juha Junttila Maija Junttila Matti Juntunen Arvo Juntunen Heidi Juntunen Heikki Juntunen Jani Juntunen Jari Juntunen Juha Juntunen Jussi Juntunen Kirsi Juntunen Outi Juntunen Päivi Juntunen Pasi Juntunen Pentti Juntunen Petri ja anna-eveliina Juntunen Riitta ja ari Juntunen Risto Juntunen Tarja ja olli Juntunen Tuomo Juntunen Urpo Juntunen Yrjö Juntunen-toiva Leena Juoksuseminaari Juola Aila Juola Jaana Juola Laila Juoperi Maarit Juopperi Ari Juopperi Juho Juopperi Kari Juotasniemi Marika Juotasniemi Mirkka Juppo Anne Juppo Tuija Jurevita Oy Jurmu Perhe Jurmu Tarja Jurva Johanna Jurvakainen Anne Jurvakainen Timo Jurvanen Juha Jurvanen Kirsi Jurvanen Matti Jurvansuu Jukka Jurvelin Janne Jurvelin Jukka Jurvélius Suvi Jurvonen Esko Juselius Aleksi Juselius Raili Juselius Tero Juselius L. ja Tamminen M. Juslenius Stig Jussheikki Marja Jussila Ari Jussila Eveliina Jussila Henri Jussila Jarmo Jussila Jouni Jussila Maarit Jussila Markku Jussila Petra Jussila Sami Jussila Sanna-maria Jussila Taija Jussila Tomi ja tiina Jussila-merilä Outi Jussinniemi Liisa Juthborg Johanna Juthström Bernt Juti Blanca Jutila Eero Jutila Päivi Jutila Veli-pekka Juujärvi Marita Juupaluoma Jarmo Juurakko Elina Juurinen Ismo Juurioksa Tapio Juuso Anna-maija Juusonen Nina Juustovaara Teuvo Juuti Sara Juuti Tanja Juuti Veli Juutilainen Helena Juutilainen Inari Juutilainen Pirjo Juutilainen Rainer Juutilainen Sirkku Juutilainen Terhi Juutinen Lassi Juutinen Marjo Juvakka Asko Juvan Optiikka Juvani Maritta Juvela Anssi Juvela Petra Juvonen Anne Juvonen Esa Juvonen Hilkka Juvonen Jouko Juvonen Kari Juvonen Mika Juvonen Mikko Juvonen Olli e. Juvonen Sari Juvonen Sirpa Juvonen Sirpa maarit Juvonen Suvi Juvonen Tiina Juvonen Timo Juvonen Vesa Juvonen-cavonius Anna-maija Jylänki Kari Jylhä Eeva-maria jylhä Jylhä Jenni Jylhä Miikka Jylhä Sauvo Jylhä-pyykönen Annu Jylhäsalmi-jörkell Elisa Jylkäs Kaisa Jylkkä Rauno Jyrälä Heta Jyrälä Marianne Jyränoja Ulla Jyrinki Riitta ja paavo Jyrkämä Jaana Jyrkänne Esa Jyrkänne Sirpa-liisa Jyrkiäinen Mari Jyrkiäinen Markku Jyrkinen Eeva Jyrkinen Silja Jyrkkänen Mirja Jyrkönen Kristiina Jyvälahti Laura Jyväs Elina Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Jamko Jyväskylän Ortodoksinen Seurakunta Jyväsoptiikka K Minna K-Market Neste Oil Varisto K-S Kalatalouskeskus Ry Kaakinen Ari Kaakinen Kaarina Kaakko Kari Kaamanen Jarmo Käännöstoimisto Keskinen Pirjo Tmi Kaapola Mervi Kaapu Jaana Kaapu Maisa Kääriä Mirka Kääriäinen Erno ja virve Kääriäinen Esko Kääriäinen Leena ja simo Kääriäinen Paula Kaario Heini ja jukka Kaarlampi Jaana Kaarlas Jarno Kaarlela Veikko Kaarna Anna-leena Kaarnola Tiina Kaarre Jouni Kaarre Marjo Kaartinaho Merja Kaartinen Anneli Kaartinen Antti Kaartinen Eine Kaartinen Erkki Kaartinen Jerry Kaartinen Markku Kaartinen Mirsa Kaartinen Pirjo Kaartinen Seppo Kaartinen Tintti ja harri Kaarto Hannu Kaarto-salonen Minna Kaartti Jaana ja vesa Kaas Pauliina Kaasalainen Teppo Kaasalainen-jääskeläinen Virpi Kaase Arja ja matti Kaasinen Harri Kaasinen Leena Kaasinen Sari Kaasinen Senja Kaasinen Viki Kaasinen oy Sari Kaasuvalo Kaateri Heidi Kaatrakoski Tommi Kaattari Raija Kaatuneiden omaiset Helsinki Kaatuneitten Omaiset Helsinki Kabanow Anitta Käenmäki Suvi Kaeser kompressorit oy Kähäri Pirjo&matti Kaharin tila Kahelin Jutta Kahelin Mira Kahelin Vuokko Kahi Jani Kahila Otso Kahila Petri Kahila Sirkka-liisa Kahila Tiina Kahilampi Merja Kähkölä Heli Kähkönen Helena Kähkönen Henna Kähkönen Kaisa Kähkönen Mari Kähkönen Marja ja jouko Kähkönen Petri Kähkönen Pirkko Kähkönen Tanja Kähkönen Veli Kahle Silvia Kähönen Marjut Kahra Kimmo Kahra Rauno Kahra Riitta-liisa Kahvila Alajuoksu 16 Kahvirinki Krp/tio Kaidankangas Jukka Kaihlakari Virpi ja sakari Kaihlanen Juha Kaihua Marja-leena Kaija Juha Kaijalainen Elina Kaijalainen Mauri Kaijaluoto Otso Kaijanen Irma Kaijansinkko Heikki Kaijansinkko Riitta Kaijärvi Tommi Kaikko Jari Kaikko Timo Kaikkonen Anneli Kaikkonen Anssi Kaikkonen Antti Kaikkonen Hilkka Kaikkonen Jouko Kaikkonen Juho Kaikkonen Kaisa Kaikkonen Markku Kaikkonen Matti Kaikkonen Piia Kaikkonen Sampo Kaikkonen Tapio Kaila Auli Kaila Hannu Kaila Katri Kaila Mari & matias Kaila Merja ja kari Kaila Suvi Kailio Elina Kainomaa Leena Kainu Suvi Kainu-arra Rita Kainua Jaana Kainulainen Alli ja kari Kainulainen Anna Kainulainen Henri Kainulainen Jari Kainulainen Jarno Kainulainen Juhana Kainulainen Kari Kainulainen Pirjo Kainulainen Tuija Kainulainen Tuula Kaipanen Jussi Kaipiainen Pentti Kaira Tarumaija Kaira Tuomas Kairala-aaltonen Eija Kairi Arja Kairi Timo Kairinen Petri Kaisamatti Katja Kaisla Henri Kaisla Maija-liisa Kaista Pertti Kaisto Leena Kaitemo Michaela Kaitila Jarmo Kaitila Mika Kaitila Saila Kaivanto Keijo Kaivo-oja Harri Kaivola Tiina Kaivonen Jarmo Kaivonurmi Jarmo Kaivosaari Sanna Kaivosoja Terhi Kaivuripalvelu Markku Järvinen Oy Kajaani-kurki Kristina Kajaanin Kello ja Silmälasi Kajakko Kirsti Kajama Annika Kajan Juha Kajander Heidi Kajander Sirpa Kajander Vesa Kajanmaa Pia Kajanne Antti Kajanoja Eija Kajanoja Pauli Kajaste Liisa Kajava Taina Käkelä Ilari Käki Eeva-liisa Käki Marja Kakko Kaisa kakko Kakko Laila Kakko Melina Kakko Minna Kakkola Kari Käkönen Kiira Käkönen Päivi Käkönen Pasi